Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hồ chí minh

125 5 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN THỊ THÙY TIÊN CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN THỊ THÙY TIÊN CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TP Hồ Chí Minh tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHAN THỊ HẰNG NGA (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Phạm Văn Dược Chủ tịch PGS.TS Trần Phước Phản biện TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Thu Hiền TS Phan Mỹ Hạnh Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 201 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Thùy Tiên Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1988 Nơi sinh: Bình Dương Chun ngành: Kế tốn MSHV:1541850052 I- Tên đề tài:Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa + Mức độ ảnh hưởng nhân tố bên doanh nghiệp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP HCM + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn:TS.Phan Thị Hằng Nga CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Phan Thị Hằng Nga KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP Hồ Chí Minh cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Trần Thị Thùy Tiên ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phan Thị Hằng Nga tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu lời hướng dẫn tận tình tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Tác giả Trần Thị Thùy Tiên iii TÓM TẮT Trong thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa, sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt Để tiếp tục tồn phát triển bền vững doanh nghiệp hướng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu hoạt động kinh doanh Mỗi doanh nghiệp cần phải có giải pháp, chiến lược liên quan đến việc huy động sử dụng nguốn vốn, khai thác hiệu tài sản, vận dụng khoa học kỹ thuật, kỹ trình độ quản lý,… để tối đa hóa thu nhập hoạt động kinh doanh từ nguồn lực sẵn có Xuất phát từ yêu cầu trên, đòi hỏi doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm yếu tố có tác động đến hiệu kinh doanh mình, hướng mức độ ảnh hưởng yếu tố doanh nghiệp nhỏ vừa Trong thời gian qua, doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM có nhiều bước phát triển quan trọng, ngày giữ vai trò to lớn phát triển kinh tế thành phố, thực tế, DNNVV gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn mang tính đặc trưng lâu dài cho DNNVV trình độ cơng nghệ lạc hậu, khả quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng mặt sản xuất Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM gồm 05 nhân tố: quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu vốn, rủi ro kinh doanh, thời gian hoạt động có tác động chiều đến hiệu kinh doanh Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhằm có giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa iv ABSTRACT In the era of industrialization, modernization, production and business under the market mechanism, enterprises are always faced with intense competition environment In order to survive and develop sustainably, businesses are aiming to maximize the efficiency of their business Each business should have solutions and strategies related to the mobilization and use of capital, effective exploitation of assets, the application of science and technology, management skills to be able to dark Multiply your business income from the available resources Starting from the above requirements, it is necessary for enterprises to study and find out factors affecting their business performance as well as the direction and level of influence of these factors, especially in Small and medium enterprises In the past time, although small and medium enterprises in Ho Chi Minh City have had significant development steps, they have played an increasingly important role in the economic development of the city There are also many difficulties, especially the specific and long-term difficulties for SMEs, such as the backward technology level, weak corporate governance, access to credit and production sites Export Synthesizing the theories, inheriting the results from the previous studies directly and indirectly related to the topic, the author initially formed the selection scales Factors within the enterprise affect The business results of small- and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City include five factors: enterprise size, growth rate, capital structure, business risk and operating time all have the same effect Fruit business From the above results, the author has proposed some solutions that directly affect the internal factors affecting the business results of the business in order to have solutions to improve business results For small and medium enterprises v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 11 1.3 Nhận xét 12 1.3.1 Những điểm kế thừa đề tài .12 1.3.2 Các nhận xét khe hổng nghiên cứu 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 2.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa .16 2.1.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 16 2.1.2 Đặc trưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.2 Tổng quan hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 17 2.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp 17 2.2.2 Phân loại loại hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 2.2.3 Bản chất hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 2.2.4 Sự cần thiết nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp .20 2.2.5 Đo lường hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .23 vi 2.3 Các nhân tố bên tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.3.2 Tốc độ tăng trưởng .31 2.3.3 Đầu tư tài sản cố định 32 2.3.4 Cơ cấu vốn 34 2.3.5 Rủi ro kinh doanh 34 2.3.6 Thời gian hoạt động 35 2.4 Mơ hình nghiên cứu 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 3.1 THỰC TRẠNG VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV TẠI TP HỒ CHÍ MINH 39 3.2 XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH 42 3.2.1 Tổng quan quy trình nghiên cứu 42 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu .42 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 43 Phương pháp ước lượng hồi quy .44 3.2.4 Mơ hình nghiên cứu 45 3.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ VỚI KẾT QUẢ KINH DOANH .47 3.3.1 Hiệu kinh doanh quy mô doanh nghiệp 48 3.3.2 Hiệu kinh doanh tốc độ tăng trưởng .49 3.3.3 Hiệu kinh doanh đầu tư tài sản cố định 49 3.3.4 Hiệu kinh doanh cấu vốn .50 3.3.5 Hiệu kinh doanh rủi ro kinh doanh 51 3.3.6 Hiệu kinh doanh thời gian hoạt động .51 3.4 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT .52 3.4.1 Biến phụ thuộc 52 3.4.2 Biến độc lập 53 11.Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: 12.Ma trận tương quan biến mơ hình cuối Correlations ROA SIZE GROWTH DE RISK AGE ROA 1.000 335 437 496 515 363 SIZE 335 1.000 -.038 405 060 033 GROWTH 437 -.038 1.000 -.125 003 -.043 DE 496 105 -.125 1.000 -.062 030 RISK 515 060 003 -.062 1.000 114 AGE 363 033 -.043 030 114 1.000 ROA 165 088 025 128 266 SIZE 365 155 000 278 371 GROWTH 088 355 108 490 335 DE 025 000 108 271 382 RISK 128 278 490 271 130 AGE 266 371 335 382 130 ROA 100 100 100 100 100 100 SIZE 100 100 100 100 100 100 GROWTH 100 100 100 100 100 100 DE 100 100 100 100 100 100 RISK 100 100 100 100 100 100 AGE 100 100 100 100 100 100 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N 13.Thơng số mơ hình lần cuối: Model Summaryb Mod R R Square Adjusted el R Square 760 a 577 549 Std Error Change Statistics of the R Square F Estimate Change Change 80573 577 a Predictors: (Constant), AGE, DE, GROWTH, RISK, SIZE b Dependent Variable: ROA 14.Các thông số thống kê mô hình lần cuối Coefficientsa 8.364 df1 Durbindf2 Sig F Watson Change 94 000 1.915 Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 078 208 SIZE 063 014 GROWTH 145 DE t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 216 829 242 3.387 000 829 1.207 020 111 3.107 001 983 1.018 016 026 491 4.729 000 816 1.225 RISK 034 012 408 4.069 002 975 1.026 AGE 032 028 266 2.660 001 984 1.016 a Dependent Variable: ROA MƠ HÌNH ROE 3.Ma trận tương quan biến mơ hình lần 1: Correlations ROE Pearson Correlation Sig (1-tailed) N SIZE GROWTH TANG DE RISK AGE ROE 1.000 341 467 -.332 514 424 382 SIZE 341 1.000 -.038 -.161 105 060 033 GROWTH 467 -.038 1.000 -.010 -.125 003 -.043 -.332 -.161 -.010 1.000 -.083 -.038 027 DE 514 105 -.125 -.083 1.000 -.062 030 RISK 424 060 003 -.038 -.062 1.000 014 AGE 382 033 -.043 027 030 014 1.000 ROE 144 049 177 016 109 208 SIZE 344 355 055 000 278 371 GROWTH 049 355 461 108 490 335 TANG 377 055 461 206 354 396 DE 016 000 108 206 271 382 RISK 109 278 490 354 271 130 AGE 208 371 335 396 382 130 ROE 100 100 100 100 100 100 100 SIZE 100 100 100 100 100 100 100 GROWTH 100 100 100 100 100 100 100 TANG 100 100 100 100 100 100 100 DE 100 100 100 100 100 100 100 RISK 100 100 100 100 100 100 100 AGE 100 100 100 100 100 100 100 TANG 4.Thơng số mơ hình lần Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error Change Statistics Square R Square of the R F Estimate Square Change df1 df2 DurbinSig F Watson Change Change 796a 634 529 09295 634 9.486 93 000 1.989 a Predictors: (Constant), AGE, TANG, GROWTH, RISK, DE, SIZE b Dependent Variable: ROE 5.Các thông số thống kê mô hình lần Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 051 216 SIZE 083 023 GROWTH 143 t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 172 864 247 3.431 007 813 1.230 029 339 4.394 000 982 1.018 -.147 180 -.131 -.306 761 971 1.030 DE 072 017 303 4.849 000 816 1.226 RISK 044 027 319 4.190 007 974 1.027 AGE 048 026 286 2.861 002 983 1.018 TANG a Dependent Variable: ROE MƠ HÌNH CUỐI CÙNG Kiểm định giả định phương sai sai số không đổi: 11.Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: 12.Ma trận tương quan biến mơ hình cuối Correlations ROE SIZE GROWTH DE RISK AGE ROE 1.000 341 467 514 424 382 SIZE 041 1.000 -.038 105 060 033 -.167 -.038 1.000 -.125 003 -.043 214 105 -.125 1.000 -.062 030 RISK -.124 060 003 -.062 1.000 014 AGE 082 033 -.043 030 014 1.000 ROE 344 049 016 109 208 SIZE 344 355 000 278 371 GROWTH 049 355 108 490 335 DE 016 000 108 271 382 RISK 109 278 490 271 130 AGE 208 371 335 382 130 ROE 100 100 100 100 100 100 SIZE 100 100 100 100 100 100 GROWTH 100 100 100 100 100 100 DE 100 100 100 100 100 100 RISK 100 100 100 100 100 100 AGE 100 100 100 100 100 100 GROWTH Pearson Correlation DE Sig (1-tailed) N 13.Thông số mơ hình lần cuối: Model Summaryb Mod R R Square Adjusted el R Square 794a 630 535 Std Error Change Statistics of the R Square F Estimate Change Change 09839 630 a Predictors: (Constant), AGE, DE, GROWTH, RISK, SIZE b Dependent Variable: ROE 14.Các thông số thống kê mơ hình lần cuối Coefficientsa 9.782 df1 Durbindf2 Sig F Watson Change 94 000 1.987 Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t Sig Beta (Constant) 026 272 SIZE 075 021 GROWTH 143 DE Collinearity Statistics Tolerance VIF 127 899 243 3.395 004 829 1.207 029 339 4.396 000 983 1.018 075 015 304 4.867 000 816 1.225 RISK 044 037 318 186 003 975 1.026 AGE 048 036 285 2.855 001 984 1.016 a Dependent Variable: ROE STT TÊN CTY Ngành nghề (theo ngành: CNTT, Cơng nghiệp, Dầu khí, Dịch vụ tiện ích, Dịch vụ tiêu dùng, Hàng tiêu dùng, Nguyên vật liệu, Tài chính, Y tế) CTCP Kim Khí Tp.HCM Bán bn CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn Bán bn CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC Bán buôn CTCP Tập Đồn Thép Tiến Lên Bán bn CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ Bán buôn CTCP Khử Trùng Việt Nam Bán buôn CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex Bán buôn CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC Bán buôn CTCP Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng Bán buôn 10 CTCP Nông Dược H.A.I CTCP Kỹ Thuật & Ơtơ Trường Long Bán bn Bán buôn 11 12 CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật Bán buôn 13 TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí Bán bn 14 TCT Gas Petrolimex - CTCP Bán buôn 15 CTCP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex Bán buôn 16 CTCP Phú Tài Bán buôn 17 CTCP Siêu Thanh Bán buôn 18 CTCP TIE Bán buôn 19 CTCP Thương Mại XNK Thiên Nam Bán buôn 20 CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn Đông Bán buôn 21 CTCP Thương Mại DV Bến Thành Bán lẻ 22 CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi Bán lẻ 23 CTCP Vật Tư Xăng Dầu Bán lẻ 24 CTCP Thương Nghiệp Cà Mau Bán lẻ 25 CTCP FPT Bán lẻ 26 CTCP Dịch Vụ Ơ Hàng Xanh Bán lẻ 27 CTCP Nam Việt Bán lẻ 28 CTCP Văn Hóa Phương Nam Bán lẻ 29 CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn Bán lẻ 30 CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn Bán lẻ 31 TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam Bảo hiểm 32 TCT Cổ Phần Bảo Minh Bảo hiểm 33 Tập Đoàn Bảo Việt Bảo hiểm 34 TCT Cổ Phần Bảo Hiểm PJICO Bảo hiểm 35 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh Bất động sản 36 CTCP Ngoại Thương & PT ĐT Tp.HCM Bất động sản 37 CTCP Tập Đoàn FLC Bất động sản 38 CTCP PT Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Bất động sản 39 CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân Bất động sản 40 CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy Bất động sản 41 CTCP Quốc Cường Gia Lai Bất động sản 42 CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Bất động sản 43 CTCP Xây Lắp & Địa Ốc Vũng Tàu Bất động sản 44 CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đơ Thị Dầu Khí Cửu Long Bất động sản 45 TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát triển Xây Dựng Bất động sản 46 CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước Bất động sản 47 CTCP Đệ Tam Bất động sản 48 CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh Bất động sản 49 CTCP Tập Đồn Hà Đơ Bất động sản 50 CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật Bất động sản 51 CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo Bất động sản 52 CTCP Đầu Tư & KD Nhà Intresco Bất động sản 53 CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An Bất động sản 54 TCT PT Đô Thị Kinh Bắc - CTCP Bất động sản 55 CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Khánh Hội Bất động sản Bất động sản 56 57 CTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang Bất động sản 58 CTCP Long Hậu Bất động sản 59 CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO) Bất động sản 60 CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm Bất động sản 61 CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt Bất động sản 62 CTCP ĐT Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí Bất động sản 63 CTCP Cơng Nghệ Viễn Thơng Sài Gòn Bất động sản 64 CTCP ĐT PT Đơ Thị & KCN Sông Đà 65 CTCP Dược Phẩm Imexpharm 66 CTCP Traphaco 67 CTCP SPM 68 CTCP Dược Phẩm OPC Bất động sản Chăm sóc sức khỏe Chăm sóc sức khỏe Chăm sóc sức khỏe Chăm sóc sức khỏe 69 CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam Chứng khoán 70 CTCP Chứng Khoán An Phát Chứng khoán 71 CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam Chứng khốn 72 CTCP Chứng Khốn Tp.Hồ Chí Minh Chứng khốn 73 CTCP Chứng Khốn Sài Gòn Chứng khốn 74 CNTT 75 CTCP Cơng Nghệ Mạng & Truyền Thơng CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG - ELC 76 CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang Khai khống 77 CTCP Khống Sản Bình Định Khai khống 78 CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 Khai khoáng CNTT 79 CTCP Hóa An Khai khống 80 CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu Khai khoáng 81 CTCP Cơng Nghiệp Khống Sản Bình Thuận Khai khống 82 CTCP Khống Sản & Xây Dựng Bình Dương Khai khống 83 CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai Khai khoáng 84 CTCP Đá Núi Nhỏ Khai khoáng 85 TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí Khai khoáng 86 CTCP Tài Nguyên Khai khoáng 87 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng 88 Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN Ngân hàng 89 Ngân Hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng 90 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng 91 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng 92 CTCP Chiếu Xạ An Phú Nơng Lâm Ngư 93 CTCP Tập Đồn Sao Mai Nơng Lâm Ngư 94 CTCP Hồng Anh Gia Lai Nơng Lâm Ngư 95 CTCP Cao Su Hòa Bình Nơng Lâm Ngư 96 CTCP Cao Su Phước Hòa Nơng Lâm Ngư 97 CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam Nông Lâm Ngư 98 CTCP Cao Su Thống Nhất Nông Lâm Ngư 99 CTCP Cao Su Tây Ninh Nông Lâm Ngư 100 CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam Nông Lâm Ngư ( 100 doanh nghiệp khảo sát) ... quát: nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM - Mục tiêu cụ thể: + Xác định nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa. .. doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa? + Mức độ ảnh hưởng nhân tố bên doanh nghiệp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM ? + Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh. .. ảnh hưởng nhân tố bên doanh nghiệp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM Câu hỏi nghiên cứu: + Các nhân tố bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hồ chí minh , Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay