Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn quận phú nhuận

146 3 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HÀ NGỌC TRINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬPTHU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HÀ NGỌC TRINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬPTHU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TS PHAN THỊ HẰNG NGA Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phạm Văn Dược Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện PGS.TS Trần Phước Phản biện TS Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên TS Phạm Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS.TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Hà Ngọc Trinh Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 11/06/1988 Nơi sinh : Tp Hồ Chí Minh Chuyên ngành MSHV : Kế toán : 1541850056 I- Tên đề tài : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬPTHU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận - Xây dựng kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập thu địa bàn quận Phú Nhuận - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận - Từ kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/3/2017 V- Cán hướng dẫn: TS PHAN THỊ HẰNG NGA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Phan Thị Hằng Nga KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận” mà tự nghiên cứu với hướng dẫn giúp đỡ tận tình Phan Thị Hằng Nga hướng dẫn tất thầy, bạn bè khác Số liệu mà đưa luận văn số liệu thật quan chức công bố, đồng thời kết nghiên cứu thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên thực Luận văn HÀ NGỌC TRINH năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, giúp đỡ nhiều thầy bạn bè Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Phan Thị Hằng Nga - Trưởng phòng Quản lý khoa học hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Tài hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, người hướng dẫn, bảo tận tình, cung cấp cho nhiều tài liệu tham khảo quý báu liên quan đến luận văn động viên, cổ vũ suốt thời gian làm luận văn Đồng thời cảm ơn tất thầy - cơ, bạn bè khác hết lòng động viên góp ý, cung cấp số tài liệu bổ ích đóng góp nhiều ý kiến giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn Q Thầy, tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức tảng bổ ích suốt thời tơi theo học chương trình cao học chun ngành kế tốn trường đại học Công Nghệ Thành phố (Hutech) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên thực Luận văn HÀ NGỌC TRINH năm 2017 iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập thu địa bàn quận Phú Nhuận” nhằm mục đích xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập thu địa bàn quận Phú Nhuận đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố với 232 mẫu khảo sát cán viên chức, nhân viên làm việc đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận Nghiên cứu thực phương pháp định tính phương pháp định lượng Nghiên cứu định tính thực vấn 15 tư vấn viên gồm 03 giám đốc, thủ trưởng đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận; 03 người làm quản lý trực tếp số phận đơn vị, 09 nhân viên nhằm đánh giá mức độ phù hợp, dễ hiểu từ ngữ, nội dung để người đọc hiểu Nghiên cứu định lượng thực thông qua vấn trực tiếp bảng câu hỏi với 11 yếu tố độc lập yếu tố phụ thuộc theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện Dữ liệu thu thập dùng để đánh giá thang đo phương pháp Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đa biến kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo; 11 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận gồm: Mơi trường trị, môi trường pháp luật, môi trường kinh tế, môi trường giáo dục, mơi trường văn hóa xã hội, mơi trường quốc tế, nguồn kinh phí hoạt động, nguồn nhân lực, trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật vào hoạt động dịch vụ, tổ chức máy quảnđơn vị, hệ thống kiểm soát nội bộ; xây dựng mơ hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu với bảng câu hỏi khảo sát Từ đó, tác giả tiến hành khảo sát thực tế, tổng hợp kết xử lý số liệu khảo sát cách sử dụng excel phần mềm SPSS Thông qua trình đánh giá thang đo; kiểm định độ tin cậy (hệ số Cronbach Alpha); kiểm định giá trị thang đo (phân tích nhân tố khám phá EFA); iv kiểm định giả thuyết nghiên cứu (mơ hình hồi quy tuyến tính)…Luận văn đưa kết nghiên cứu gồm 11 yếu tố ảnh hưởng theo chiều dương (+) đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận Trong đó, 03 yếu tố tác động mạnh mẽ yếu tố môi trường giáo dục (ᵦ = 0,259); môi trường quốc tế (ᵦ = 0,232) nguồn kinh phí hoạt động (ᵦ = 0,215); yếu tố lại tác động mức độ không cao bằng: môi trường kinh tế (ᵦ = 0,206), trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật vào hoạt động dịch vụ (ᵦ = 0,202), môi trường văn hóa xã hội (ᵦ = 0,200), tổ chức máy quảnđơn vị (ᵦ = 0,193), môi trường pháp luật (ᵦ = 0,162), hệ thống kiểm soát nội (ᵦ = 0,161), nguồn nhân lực (ᵦ = 0,144) mơi trường trị (ᵦ = 0,089) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp tác động trực tiếp đến yếu tố nhằm nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận Tuy nhiên, đề xuất mang tính chung chung, chưa cụ thể sâu vào yếu tố yếu tố ảnh hưởng Và hạn chế đề tài Một hạn chế phạm vi nghiên cứu đề tài chưa đa dạng, tập trung đơn vị nghiệp cơng lập thu địa bàn quận Phú Nhuận nên số lượng mẫu không cao, kết chưa bao quát Các hạn chế tiền đề cho nghiên cứu v ABSTRACT This research paper: “The factors affecting performances of the stateowned institutions in Phu Nhuan District” aims to identify the factors affecting the performances of state-owned institutions in Phu Nhuan District and to measure the impact on a focus group of 232 government officials working in the area Qualititive and quantitative methods are used in this paper Qualititive method was arried out through 15 interviews, 03 leaders of state institutions in Phu Nhuan District; 03 user administrator workparts son parts in unit 09 emploee to check the appropriateness, legibility of words, comprehensibility Qualititive method was used in questionaires with 11 independent factors and one dependent factor by the convenient sampling method The data collected are used to calculate the Cronbach’s Alpha, to analyse the EFA, SPSS and to review the assumptions in research models The measurements are based on gathered information from previous dissertations related to this subject There are 11 factors affecting the performances of the instutions in Phu Nhuan District: politics, law, economics, education, social factors, international relations, operating budget, human resources, infrastructures, organizing structures, inspectorate, research method development, presuppositions and questionnaire questions Based on these, field studies were carried out, collected and the data was processed by Excel and SPSS Through the evaluation of measurement; the credibility (Cronbach Alpha); kiểm the evaluation of measurement (analyse EFA); assessing the prepositions (linear regression model), the conclucsion was that there are 11 positive factors (+) affecting the performances of the instutions in Phu Nhuan District Of those factors, there are 03 factors that have the most powerful impacts: education (ᵦ = 0,259), international interchanges (ᵦ = 0,232) and operating budget (ᵦ = 0,215); The other factors also have impacts but not as much: ecnomics (ᵦ = 0,206), infrastructures (ᵦ = 0,202), social (ᵦ = 0,200), organizing structures (ᵦ = 0,193), legal system(ᵦ = 0,162), vi domestic inspections (ᵦ = 0,161), human resources (ᵦ = 0,144) and politics (ᵦ = 0,089) From the results, the author suggests some direct solutions to improve the the performances of the instutions in Phu Nhuan District However, those are only general solutions, not go into details And this is one of the drawbacks of this paper Another drawback is the limited sample size consisting only state institutions These drawbacks will be discussed in later research Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,781 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MTPL1 12.65 3.588 490 776 MTPL2 12.57 3.225 625 707 MTPL3 12.46 3.401 616 713 MTPL4 12.69 3.297 619 711 PL 3.3: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường kinh tế Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,814 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MTKT1 12.97 3.311 650 760 MTKT2 12.92 3.140 683 743 MTKT3 12.77 3.519 587 788 MTKT4 13.01 3.086 623 775 PL 3.4: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường giáo dục Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,708 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MTGD1 12.62 2.860 446 674 MTGD2 12.56 2.766 458 667 MTGD3 12.83 2.409 532 622 MTGD4 12.69 2.468 546 612 PL 3.5: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường văn hóa xã hội Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,919 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MTVH1 8.37 1.966 836 884 MTVH2 8.44 2.004 870 855 MTVH3 8.36 2.170 805 908 PL 3.6: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường quốc tế Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,914 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MTQT1 9.11 1.811 788 907 MTQT2 9.12 1.561 913 801 MTQT3 9.09 1.710 784 912 PL 3.7: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Nguồn kinh phí hoạt động Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,784 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NKP1 11.55 2.812 511 774 NKP2 11.73 2.787 609 723 NKP3 11.70 2.601 676 687 NKP4 11.54 2.804 574 740 PL 3.8: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Nguồn nhân lực Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,902 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NNL1 13.25 3.617 788 870 NNL2 13.24 3.890 728 891 NNL3 13.26 3.457 847 848 NNL4 13.28 3.692 759 880 PL 3.9: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật vào hoạt động dịch vụ Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,888 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CSVC1 8.64 2.127 783 839 CSVC2 8.61 2.101 776 846 CSVC3 8.63 2.070 785 837 PL 3.10: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Tổ chức máy quảnđơn vị Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,854 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TCBM1 8.49 1.212 734 788 TCBM2 8.59 1.231 732 789 TCBM3 8.46 1.245 710 810 PL 3.11: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Hệ thống kiểm soát nội Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,765 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KSNB1 15.48 5.610 535 722 KSNB2 15.69 5.481 538 721 KSNB3 15.85 4.983 511 743 KSNB4 15.69 5.905 549 720 KSNB5 15.57 5.960 599 710 PL 3.12: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Hiệu hoạt động Case Processing Summary N Valid Excludeda Cases Total % 232 100.0 0 232 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,698 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HQHD1 8.83 729 507 614 HQHD2 8.84 726 513 607 HQHD3 8.83 721 520 697 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA Phân tích EFA biến độc lập: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 772 4949.622 820 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Com pone nt Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.629 4.469 3.310 2.227 2.155 1.991 1.881 1.813 1.662 1.425 1.324 873 843 736 700 669 652 602 545 516 507 % of Cumulat Variance ive % 16.168 10.900 8.073 5.433 5.256 4.855 4.588 4.422 4.054 3.476 3.230 2.129 2.056 1.795 1.708 1.632 1.591 1.468 1.328 1.259 1.236 16.168 27.068 35.141 40.573 45.830 50.685 55.273 59.696 63.749 67.225 70.455 72.584 74.639 76.434 78.143 79.775 81.366 82.834 84.162 85.421 86.657 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulati ve % 6.629 4.469 3.310 2.227 2.155 1.991 1.881 1.813 1.662 1.425 1.324 16.168 10.900 8.073 5.433 5.256 4.855 4.588 4.422 4.054 3.476 3.230 16.168 27.068 35.141 40.573 45.830 50.685 55.273 59.696 63.749 67.225 70.455 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulati Total Varianc ve % e 3.182 7.762 7.762 2.865 6.989 14.750 2.705 6.598 21.348 2.694 6.570 27.918 2.640 6.440 34.358 2.609 6.364 40.722 2.585 6.305 47.027 2.533 6.178 53.206 2.490 6.073 59.278 2.421 5.904 65.182 2.162 5.273 70.455 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 461 435 421 389 366 356 335 326 297 281 273 236 221 210 192 169 165 137 121 080 1.124 1.060 1.028 948 894 868 816 795 724 686 666 575 539 513 467 412 402 334 295 196 87.781 88.842 89.869 90.818 91.711 92.579 93.396 94.191 94.914 95.600 96.267 96.842 97.381 97.894 98.362 98.773 99.175 99.509 99.804 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa NNL3 NNL2 NNL1 NNL4 MTCT4 MTCT2 MTCT1 MTCT3 MTKT2 MTKT1 MTKT4 MTKT3 KSNB5 880 851 835 808 834 812 788 759 791 787 775 742 769 Component 10 11 KSNB3 KSNB4 KSNB1 KSNB2 MTVH2 MTVH1 MTVH3 MTQT2 MTQT1 MTQT3 MTPL3 MTPL4 MTPL2 MTPL1 NKP3 NKP2 NKP4 NKP1 CSVC3 CSVC1 CSVC2 TCBM3 TCBM1 TCBM2 MTGD4 MTGD3 MTGD2 MTGD1 717 702 701 636 920 887 871 906 862 851 785 772 763 632 844 732 694 688 867 865 814 855 828 818 765 734 679 664 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA biến hiệu hoạt động (biến phụ thuộc): KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .673 Approx Chi-Square 118.222 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Component Total Loadings % of Cumulative Variance % 1.870 62.324 62.324 575 19.168 81.492 555 18.508 100.000 Total 1.870 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HQHD3 795 HQHD2 789 HQHD1 784 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted % of Cumulative Variance % 62.324 62.324 Model Summaryb Mo del R Adjusted Std Error of R Square Durbin-Watson R Square the Estimate 31 691 675 2261405 2.313 a a Predictors: (Constant), KSNB, TCBM, MTCT, MTGD, NNL, MTKT, MTVH, MTPL, MTQT, NKP, CSVC b Dependent Variable: HQHD ANOVAa Model Sum of df Squares Mean F Sig 44.687 000b Square Regression 25.138 11 2.285 Residual 11.251 220 051 Total 36.389 231 a Dependent Variable: HQHD b Predictors: (Constant), KSNB, TCBM, MTCT, MTGD, NNL, MTKT, MTVH, MTPL, MTQT, NKP, CSVC Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Collinearity Statistics t B Std Error (Constant) -1.457 281 MTCT 063 029 MTPL 109 MTKT MTGD Sig Beta Toleranc e VIF -5.179 000 089 2.159 032 833 1.200 028 162 3.865 000 802 1.247 140 028 206 5.018 000 832 1.201 199 031 259 6.453 000 871 1.148 MTVH 113 023 200 4.844 000 826 1.211 MTQT 145 027 232 5.304 000 733 1.364 NKP 160 032 215 4.937 000 739 1.353 NNL 091 027 144 3.348 001 758 1.318 CSVC 114 025 202 4.601 000 726 1.377 TCBM 143 031 193 4.613 000 802 1.247 KSNB 111 029 161 3.854 000 805 1.243 PHỤ LỤC 5: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN PHẦN DƯ CHUẨN HÓA ... CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp. .. động đơn vị nghiệp công lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận nhằm mục đích xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận đo lường mức độ ảnh hưởng. .. định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập + Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn quận phú nhuận , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn quận phú nhuận , - Nghiên cứu của Heidi Vander Bauwhede (2001): nhân tố tiềm năng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm:, 2 Các nghiên cứu trong nước, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 2 Tổng quan về hiệu quả hoạt động, 3 Pháp luật và cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp, 5 Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Phú Nhuận, Hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Phú Nhuận., 5 Các kỹ thuật phân tích, Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 4.23: Bảng kết quả hồi quy, Hình 4.3: Đồ thị Histogram của phần dư – đã chuẩn hóa, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, A. Mục tiêu của cuộc thảo luận là mọi người cùng tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Phú Nhuận., C. Ông/ Bà có thể đưa thêm yếu tố khác mà Ông/ Bà cho rằng tác động đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập không? Tại sao?

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay