Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố hồ chí minh

110 3 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CỦA CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP Hờ Chí Minh tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TỐN CỦA CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh tháng năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phương Thảo ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Phước tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo iii TÓM TẮT Hiện Việt Nam, hoạt động kiểm tốn nhìn chung đổi mới, nhiên mang tính kinh nghiệm chưa đảm bảo tính thống Do vậy, chất lượng dịch vụ kiểm tốn nhiều hạn chế, độ tin cậy khơng cao Chất lượng dịch vụ kiểm tốn nhà khoa học quan tâm nghiên cứu đề cập giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, viết đăng tạp chí,…nhưng đến số lượng khiêm tốn nhiều điểm khác biệt Trước tình hình đó, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến CLKT đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến CLKT để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao CLKT cần thiết, đặc biệt TP Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty sử dụng cung cấp dịch vụ kiểm tốn việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởngđến chất lượng dịch vụ lại cấp thiết Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh gồm 05 nhân tố: (1) Quy mơ cơng ty, (2) Giá phí kiểm toán, (3) Kiểm soát chất lượng từ bên trong, (4) Năng lực chuyên môn, (5) Đạo đức nghề nghiệp Trong nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh quy mơ công ty (β= 0,352), tiếp đến nhân tố giá phí kiểm tốn (β=0,312), kiểm sốt chất lượng từ bên (β=0,272), lực chuyên môn (β=0,264), cuối đạo đức nghề nghiệp (β = 0,214) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí iv ABSTRACT At present, in Vietnam, auditing activities have generally been reformed, but they are still experimental and not consistent As a result, the quality of auditing services is still limited and reliability is not high The quality of auditing services has also been studied by scientists and mentioned in scientific curricula, research topics, magazine articles, etc., but the numbers are still relatively modest and There are many differences Prior to that situation, the study of factors affecting quality audit and assessing the impact of these factors on quality audit to develop solutions to improve quality audit is very necessary, especially In TP Ho Chi Minh - the economic center of Vietnam, where many companies use and provides audit services, the study of the factors affecting the quality of this service is more urgent Synthesizing the theories, inheriting the results from the previous studies directly and indirectly related to the topic, the author initially formed the scale of selection factors affect the quality of service Auditing of small and medium independent auditing firms in Ho Chi Minh City consists of factors: (1) firm size, (2) auditing fee, (3) internal quality control, (4) professional competence, (5) professional ethics Among these five factors, the most significant influence on the quality of auditing services of small and medium independent auditing firms in Ho Chi Minh City was the firm size (β = 0.352), followed by The cost factor (β = 0,312), intrinsic quality control (β = 0.272), professional competence (β = 0.264), and finally professional ethics (β = 0.214) From the above results, the author has proposed some solutions that have direct impact on the factors affecting the quality of auditing services of small and medium independent audit firms in Ho Chi Minh City v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG I 11 CHƯƠNG 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 Tổng quan dịch vụ kiểm toán 12 2.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ đặc điểm dịch vụ 12 2.1.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 12 2.1.1.2 Đặc điểm chất lượng dịch vụ 14 2.1.1.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 16 2.1.2 Chất lượng dịch vụ kiểm toán 17 2.1.3 Phân loại kiểmtoán 18 2.1.4 Đặc điểm kiểm toán 21 2.2 Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán 22 2.2.1 toán Trách nhiệm đơn vị việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm 22 vi 2.2.2 Nội dung kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 24 2.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán 25 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kiểm toán 28 2.3.1 Quy mô DNKT 28 2.3.2 Giá phí kiểm toán 29 2.3.3 Kiểm soát chất lượng từ bên 30 2.3.4 Đạo đức nghề nghiệp 31 2.3.5 Năng lực chuyên môn 33 2.4 Mơ hình nghiên cứu 35 2.5 Lý thuyết 36 2.5.1 Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 36 2.5.1.1 2.5.2 Lý thuyết hành vi dự định (TPB) 37 2.5.2.1 CHƯƠNG 3.1 Nội dung lý thuyết 36 Nội dung lý thuyết 37 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 Thiết kế nghiên cứu 39 3.1.1 Nguồn liệu 39 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Nghiên cứu sơ 42 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 42 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo 42 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 42 3.3 Nghiên cứu thức 46 3.3.1 Mẫu phương pháp chọn mẫu 46 3.3.2 Thu thập liệu 46 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 46 3.3.3.1 Phân tích mơ tả 46 3.3.3.2 Kiểm định đánh giá thang đo 46 3.3.3.3 Phân tích hồi quy bội 48 3.3.3.4 Xây dựng giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 vii 4.1 Thực trạng chất lượng dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp kiểm toán nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 51 4.2 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo: 53 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha: 54 4.2.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Giá phí kiểm toán” 54 4.2.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Kiểm soát chất lượng từ bên trong” 55 4.2.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Đạo đức nghề nghiệp” 56 4.2.1.4 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Năng lực chun mơn kiểm tốn viên” 56 4.2.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn” 57 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 59 4.2.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 59 4.2.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa TP.HCM” 62 4.3 Phân tích hồi quy 63 4.3.1 4.4 Phương trình hồi quy tuyến tính 63 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hồi quy 66 4.4.1 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 66 4.4.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 67 4.4.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 67 4.4.4 Kiểm định tính độc lập phần dư 68 4.5 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 68 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 69 4.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị phía cơng ty cung cấp dịch vụ kiểm tốn 73 5.2.1 Quy mô công ty 73 5.2.2 Giá phí kiểm tốn 74 5.2.3 Kiểm soát chất lượng từ bên 75 5.2.4 Năng lực chuyên môn 76 5.2.5 Đạo đức nghề nghiệp 78 viii 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH 83 10 Baotham, S et al., 2009 Audit Independence, Quality, and Credibility: Effects on Reputation and “Sustainable Success of CPAs in Thailand, International Journal of Business Research, Vol.9, No.1, pp.1-25 11 Barbaba,A., Richard, B., and Kurt, P., 2006 Findings on the Effects of Audit Firm Rotation on the Audit Process under Varying Strengths of Corporate Governance, Advances in Accouting, 22(6),1-27 12 Carey, P., and Simnett, R , 2006 Audit partner tenure and audit quality, The Accounting Review, 81(3),653-676 13 Commission on Auditors' Responsibilities (CAR), 1978 Report, Conclusions and Recommendations, New York:AICPA 14 DeAngelo L.E., 1981 Auditor size and audit quality", Journal of Accounting andEconomics.3:93-199 15 Deis, D.R., and G.A.Giroux., 1992 Determinants of audit quality in the public sector, The Accounting Review, 67 (3):462-479 16 Eko Suyono., 2012 Determinant Factors Affecting The Audit Quality: An Indonesian Perspective, Global review of Accounting and Finance, Vol.3, No.2, September 2012, pp.42-57 17 European Organization for Quality Control (EQC), 2012 TrainingCourses 18 Francis, J., 2004 What we know about Audit Quality, British Accounting Review, 36,345-368 19 Government Accountability Office (GAO), 2003) Public Accounting Firms: Required study on the potential effects of mandatory audit firm rotation, GAO Report No.04-216, November, Washington, D.C,Government PrintingOffice 20 Hair, J.F.Jr et al., 1998 Multivariate Data analysis, (5th Edition), Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall 21 Hammersley., 2006 Pattern Identification and Industr-Specialist Auditors, The Accounting Review, March 2006, Vol 81, No 2, pp.309-336 22 Hosseinniakani, S.M., et al , 2014 A review on Audit Quality Factors, 84 International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.4, No.2, April 2014, pp 247 -258 23 Husam Al-Khaddash et al., 2013 Factors effecting the quality of Auditing: The case of Jordanian Commercial Banks, International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.11, September2013 24 IAASB, 2011 Audit quality - An IAASB perspective, Jan2011 25 IAASB, 2014 A framework Audit Quality: Key elements that create an environment for Audit Quality, Feb2014 26 Baotham, S et al., 2009 Audit Independence, Quality, and Credibility: Effects on Reputation and “Sustainable Success of CPAs in Thailand, International Journal of Business Research, Vol.9, No.1, pp.1-25 27 Barbaba,A., Richard, B., and Kurt, P., 2006 Findings on the Effects of Audit Firm Rotation on the Audit Process under Varying Strengths of Corporate Governance, Advances in Accouting, 22(6),1-27 28 Carey, P., and Simnett, R , 2006 Audit partner tenure and audit quality, The Accounting Review, 81(3),653-676 29 Commission on Auditors' Responsibilities (CAR), 1978 Report, Conclusions and Recommendations, New York:AICPA 30 DeAngelo L.E., 1981 Auditor size and audit quality", Journal of Accounting andEconomics.3:93-199 85 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị Quý đơn vị khảo sát Tôi tên Phương Thảo Hiện tại, học viên cao học chun ngành Kế tốn thuộc trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thơng tin chung Họ tên : …………………………Giới tính Nam Nữ Công ty làm việc:………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần - Nội dung khảo sát Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh (1) Rất khơng đồng ý - (2) Khơng đồng ý (3) Bình thường - (4) Đồng ý - (5) Rất đồng ý ST Chỉ tiêu Mức độ đồng ý T I Giá phí kiểm tốn Phí kiểm tốn phụ thuộc vào quy mơ cơng ty khách 1 hàng Phí kiểm tốn phụ thuộc vào tính phức tạp rủi ro q trình kiểm tốn 5 Giá phí dịch vụ kiểm tốn cao dẫn đến KTV thực nhiều thủ tục kiểm tốn cần thiết để phù hợp với giá phí Giá phí kiểm tốn làm ảnh hưởng đến khả phát sai sót, gian lận BCTC, qua làm suy giảm CLKT 86 Phí kiểm toán phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp chất lượng hệ thống 5 5 5 5 5 kiểm soát nội khách hàng Kiểm soát chất lượng từ bên II Hoạt động sốt xét cơng việc KTV nhiều kinh nghiệm KTV kinh nghiệm nhóm kiểm tốn Soát xét, đánh giá liên tục chất lượng hợp đồng dịch vụ kiểm toán 10 KSCL từ bên làm gia tăng khả phát vi phạm nghề nghiệp, từ giúp nâng cao CLKT Cơng ty có sách, thủ tục kiểm sốt chất lượng nội tốt Hệ thống kiểm soát nội công ty khách hàng tốt, nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp III Đạo đức nghề nghiệp 11 Ý thức tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Tính độc lập KTV góp phần nâng cao độ tin cậy 12 thông tin kiểm tốn, từ giúp nâng cao CLKT Thái độ thận trọng trình thực cung cấp 13 IV 14 dịch vụ kiểm tốn Năng lực chun mơn kiểm tốn viên Nhân viên cơng ty DV kiểm tốn cung cấp DV nhanh chóng xác Nhân viên cơng ty DV kế tốn có kiến thức chun mơn 15 giỏi kỹ làm việc tốt 87 Nhân viên cơng ty DV kiểm tốn ln sẵn sàng giúp đỡ 16 đáp ứng yêu cầu khách hàng 5 5 5 5 Nhân viên cơng ty DV kiểm tốn ln chủ động tìm 17 hiểu, xem xét vấn đề mà khách hàng gặp khó khăn Kiểm tốn viên có kỹ hướng dẫn nghiệp vụ có 18 kiến thức chun mơn hướng dẫn cho phận kế tốn khách hàng có sai sót V 19 20 21 Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn Cơng ty ứng dụng công nghệ thông tin đại trình thực dịch vụ kiểm tốn Những nỗ lực trì danh tiếng cơng ty thơng qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng Doanh thu công ty ổn định không phụ thuộc vào khách hàng 22 Số lượng nhân viên cơng ty phù hợp VI Chất lượng kiểm tốn 23 24 Khách hàng hài lòng DV kiểm tốn mà cơng ty DV kiểm tốn cung cấp Khả tiếp tục sử dụng DV kiểm toán khách hàng cơng ty DV kiểm tốn Khả cung cấp thơng tin xác cho đối 25 tượng sử dụng báo cáo mà công ty cung cấp dịch vụ 26 kiểm toán cung cấp Tuân thủ đầy đủ chuẩn mực, quy định nghề nghiệp 5 27 Chi phí dịch vụ kiểm tốn phù hợp với mức độ rủi ro kiểm toán Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát 88 PHỤ LỤC : KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH GPKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 866 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted GPKT1 15.9898 2.646 688 837 GPKT2 16.0102 2.605 765 819 GPKT3 16.0204 2.666 693 836 GPKT4 16.0255 2.651 654 846 GPKT5 16.0153 2.610 645 849 KSCLBT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 815 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KSCLBT1 15.4847 4.877 580 799 KSCLBT2 15.3316 5.689 666 764 KSCLBT3 15.2092 5.941 676 768 KSCLBT4 15.3265 5.606 594 782 KSCLBT5 15.3827 5.519 585 785 89 DDNN Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 802 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted DDNN1 8.5306 661 655 721 DDNN2 8.5204 671 651 725 DDNN3 8.5408 711 637 741 NLCM Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 758 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted NLCM1 16.7041 4.927 482 730 NLCM2 16.8214 4.722 511 720 NLCM3 16.8673 4.475 545 707 NLCM4 16.9796 4.256 576 695 NLCM5 17.0969 4.180 525 718 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 90 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted QM1 12.1173 3.653 606 831 QM2 12.1224 3.503 686 796 QM3 12.0561 3.458 723 780 QM4 12.2092 3.541 694 793 CLKT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 775 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted CLKT1 16.1684 900 520 744 CLKT2 16.1633 907 531 740 CLKT3 16.1633 907 531 740 CLKT4 16.1633 824 605 714 CLKT5 16.1582 862 554 732 91 KMO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 811 Approx Chi-Square 1851.025 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total dimension0 % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.184 23.562 23.562 5.184 23.562 23.562 3.425 15.570 15.570 3.348 15.219 38.781 3.348 15.219 38.781 3.003 13.651 29.222 2.582 11.735 50.516 2.582 11.735 50.516 2.813 12.785 42.006 1.649 7.497 58.013 1.649 7.497 58.013 2.600 11.817 53.823 1.300 5.907 63.921 1.300 5.907 63.921 2.221 10.097 63.921 885 4.024 67.945 799 3.634 71.579 731 3.325 74.904 677 3.078 77.981 561 2.550 80.531 504 2.290 82.821 485 2.204 85.025 440 2.000 87.025 422 1.920 88.944 405 1.839 90.783 1 92 387 1.759 92.542 344 1.562 94.104 329 1.495 95.599 293 1.334 96.933 252 1.148 98.081 227 1.032 99.112 195 888 100.000 2 2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component GPKT3 817 GPKT2 807 GPKT4 786 GPKT5 738 GPKT1 715 KSCLBT2 774 KSCLBT5 750 KSCLBT1 726 KSCLBT3 724 KSCLBT4 707 QM2 840 QM3 808 QM4 793 QM1 773 NLCM4 728 NLCM5 728 NLCM3 725 NLCM2 716 NLCM1 642 DDNN3 784 93 DDNN1 784 DDNN2 733 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO - CLKT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 830 Approx Chi-Square 220.545 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total dimension0 % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.635 52.704 52.704 635 12.693 65.397 622 12.448 77.845 590 11.792 89.636 518 10.364 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.635 % of Variance 52.704 Cumulative % 52.704 94 Model Summaryb Model R d R Square 801a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 642 633 Durbin-Watson 13830 1.928 i m e n s i o n a Predictors: (Constant), QM, NLCM, GPKT, KSCLBT, DDNN b Dependent Variable: CLKT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 6.520 1.304 Residual 3.634 190 019 10.153 195 Total F Sig 68.177 000a a Predictors: (Constant), QM, NLCM, GPKT, KSCLBT, DDNN b Dependent Variable: CLKT Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 1.359 153 GPKT 178 029 KSCLBT 108 DDNN Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 8.890 000 312 6.100 000 721 1.388 020 272 5.415 000 745 1.343 124 030 214 4.083 000 687 1.456 NLCM 117 020 264 5.949 000 958 1.044 QM 132 018 352 7.347 000 819 1.220 a Dependent Variable: CLKT 95 96 97 ... vụ kiểm tốn cơng ty kiểm toán độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh, ... Hồ Chí Minh Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng dịch vụ kiểm. .. cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh - Mục tiêu cụ thể: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm toán độc lập nhỏ vừa + Đo lường mức độ ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay