Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh cà mau

124 3 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG NHU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã ngành: 60580208 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG NHU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp Mã ngành: 60580208 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN QUANG PHÚ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Trần Quang Phú Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS TS Lương Đức Long TS Nguyễn Quốc Định TS Đinh Công Tịnh TS Nguyễn Việt Tuấn TS Nguyễn Thanh Việt Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV ii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm 20… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Quang Nhu Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1990 Nơi sinh: TP Bạc Liêu Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp MSHV: 1541870036 I- Tên đề tài: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nguyên nhân dẫn đến việc vượt tổng mức đầu tư dự án dân dụng Ban quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau - Khảo sát, thu thập liệu mức độ ảnh hưởng yếu tố - Phân tích xếp hạng yếu tố quan trọng gây vượt mức đầu tư - Đề xuất biện pháp nhằm hạn chế yếu tố gây vượt tổng mức đầu tư III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 23/04/2018 V- Cán hướng dẫn: TS Trần Quang Phú CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 Tác giả Luận văn Trần Quang Nhu iv LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ TP HCM (HUTECH) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy TS Trần Quang Phú tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn, nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Tiếp theo tơi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Cán công nhân viên Ban Quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiều q trình cung cấp thơng tin, thu thập liệu nghiên cứu, phân tích để kết nghiên cứu có giá trị thực tiễn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp 15SXD21 giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, tơi cố gắng để hồn thiện, ln tiếp thu ý kiến đóng góp giáo viên hướng dẫn bạn bè anh, chị ngành xây dựng, nhiên không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2018 Tác giả Luận văn Trần Quang Nhu v TĨM TẮT Ngành xây dựng có vai trò quan trọng kinh tế, giữ nhiệm vụ hình thành, kiến thiết phát triển sở hạ tầng quốc gia giới Ngoài nhiệm vụ tạo sở vật chất phục vụ cho nhu cầu phát triển người, ngành xây dựng góp phần tạo nên mặt mỹ quan đất nước yếu tố đánh giá phồn vinh xã hội Những thành tựu đạt vô to lớn, bên cạnh đặt tốn cần phải giải quyết, việc vượt tổng mức đầu tư xây dựng dự án dân dụng điều tránh Thực tế cho thấy, có nhiều vấn đề tồn đọng công tác quản lý dự án, đặc biệt công tác quản lý chi phí dự án gây vượt tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình Để hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư tìm nguyên nhân gây vượt tổng mức đầu tư tồn q trình từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc đầu tư điều cần thiết Đặc biệt, nghiên cứu áp dụng cụ thể Ban Quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau nói riêng tỉnh Cà Mau nói chung nhằm nâng cao hiệu hiệu công tác quản lý tổng mức đầu tư dự án triển khai địa bàn tỉnh vi ABSTRACT The construction industry plays an important role in the economy, keeping the task of shaping, building and developing the infrastructure of any country in the world Apart from the task of creating facilities for human development, the construction not only contributes to the country's beauty but also is one of the factors that assess the prosperity of the society The achievements are enormous, but on the other hands, the problems which need to be resolved is that the total investment in building civil projects is inevitable As the matter of fact, there are many outstanding issues in the management of projects, especially in the cost management that exceed the total investment in construction works It is essential to limit the over-investment and to find out what causes total investment over the entire process from preparation to completion Especially, the study, which applied to the Construction Project Management Unit of Ca Mau in particular and Ca Mau province in general to improve efficiency in managing the total investment projects, has been deploying in the province vii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 Khái niệm định nghĩa 1.1.1 Dự án đầu tư xây dựng 1.1.2 Trình tự đầu tư xây dựng .4 1.1.3 Cơng trình dân dụng 1.1.4 Tổng mức đầu tư 1.1.5 Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng 16 1.2 Nghiên cứu vượt tổng mức đầu tư dự án khác giới Việt Nam .17 1.2.1 Các nghiên cứu giới .17 1.2.2 Các nghiên cứu nước .19 Kết luận chương 21 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Thực trạng công tác đầu tư xây dựng Ban QLDA CTXD tỉnh Cà Mau 22 2.1.1 Phân tích nguyên nhân gây vượt tổng mức đầu tư 25 2.1.2 Tồn hạn chế .28 2.1.3 Kết luận .29 viii 2.2 Quy trình nghiên cứu 29 2.3 Nhận dạng yếu tố nguyên nhân ảnh hưởng đến việc vượt tổng mức đầu tư dự án dân dụng Ban quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau 31 2.3.1 Bảng câu hỏi 33 2.3.2 Tham khảo ý kiến chuyên gia 35 2.3.3 Mơ hình yếu tố khảo sát 38 2.3.4 Bước nghiên cứu thức .38 2.3.5 Thiết kế mẫu nghiên cứu 39 2.4 Phân tích số liệu 40 2.4.1 Khảo sát thử nghiệm (Pilot test) 40 2.4.2 Phân tích mẫu nghiên cứu 42 Kết luận Chương 63 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU 64 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 64 3.2 So sánh kết với nghiên cứu trước Việt Nam .65 3.3 Đề xuất biện pháp hạn chế 70 3.3.1 Đối với Nhóm yếu tố Kinh tế vĩ mô (T4): 70 3.3.2 Đối với Nhóm yếu tố sách pháp luật (T2) .71 3.3.3 Đối với Nhóm yếu tố lực bên liên quan (T5) 72 3.3.4 Đối với Nhóm yếu tố mơi trường - xã hội (T6) 74 3.3.5 Đối với Nhóm yếu tố liên quan đến đặc điểm dự án (T1) .75 3.4 Tổng hợp biện pháp đề xuất 76 Mức độ ảnh hưởng Không STT Các yếu tố khảo sát ảnh hưởng (1) Ít ảnh hưởng (2) Ảnh Có Ảnh ảnh hưởng hưởng mạnh (3) (4) (5) hưởng mạnh A NHÓM YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ Biến động giá vật liệu xây dựng Khan nguồn vật liệu xây dựng Chi phí nhân công cao 5 B NHÓM YẾU TỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT Thay đổi sách pháp luật quản lý chi phí đầu tư Thời gian thẩm định phê duyệt dự án kéo dài Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư biến động Điều chỉnh sách tiền lương Định mức xây dựng ban hành chưa phù hợp thực tế Tiến độ phân bổ kế hoạch vốn dự án 5 5 5 C NHÓM YẾU TỐ VỀ NĂNG LỰC CÁC BÊN LIÊN QUAN 10 11 12 13 Năng lực, chuyên môn CĐT/BQLDA CĐT/BQLDA bị hạn chế nguồn vốn Năng lực, kinh nghiệm Tư vấn thiết kế Năng lực, tài Đơn vị thi cơng 5 5 D NHÓM YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN 14 Thiết kế sở nhiều thiếu sót 15 16 17 18 19 20 21 22 Quy hoạch Tổng mặt thiếu sót Sự phù hợp phương pháp lập Tổng mức đầu tư Phát sinh hạng mục thiết kế theo yêu cầu CĐT Tiến độ thực dự án kéo dài Bổ sung hạng mục Môi trường Phòng cháy chữa cháy Giải phóng mặt gặp nhiều khó khăn Cơ sở hạ tầng xung quanh khơng đồng An tồn lao động vệ sinh mơi trường thi công 5 5 5 5 E NHĨM YẾU TỐ VỀ MƠI TRƯỜNG - XÃ HỘI 23 24 25 Đặc điểm địa chất phức tạp Biến đổi khí hậu (sạt lở, xâm thực, bão lũ ) Sự phản đối người dân bồi thường không thỏa đáng 5 Câu 2: Với ảnh hưởng yếu tố câu 1, Anh/Chị vui lòng đánh giá hiệu việc hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư dự án dân dụng Ban quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau mà Anh/Chị tham gia cách định tính theo thang điểm bên Đánh dấu X đạt điểm PHẦN II THÔNG TIN CHUNG Anh/ Chị vui lòng cung cấp số thơng tin cá nhân Các thơng tin mã hóa thống kê số liệu Tơi cam kết giữ bí mật thông tin này: Thời gian Anh/Chị công tác ngành xây dựng:  Dưới năm  Từ - 10 năm  Từ 10 -15 năm  Trên 15 năm Vị trí cơng tác Anh/Chị tại:  Nhân viên  Chun viên  Trưởng/Phó Phòng  Giám đốc/Phó giám đốc Các dự án tham gia, Anh/Chị đóng vai trò:  Chủ đầu tư/Ban QLDA  Nhà thầu thi công  Tư vấn thiết kế/giám sát  Các sở ban ngành Quy mô trung bình dự án mà Anh/Chị tham gia:  Dưới 50 tỷ  Từ 50 đến 100 tỷ  Từ 100 đến 1000 tỷ  Trên 1000 tỷ * Nếu Anh/Chị quan tâm đến kết khảo sát, xin vui lòng để lại thơng tin để tơi gửi lại kết nghiên cứu sau hoàn thành: Họ tên: Điện thoại: E-mail: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiều! Mọi thông tin yêu cầu, xin liên hệ: Trần Quang Nhu - Học viên khóa 2015-2017 Cao học ngành Kỹ thuật xây dựng Cơng trình Dân dụng Công nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP HCM Điện thoại: 0988995356 Email: quangnhu29@gmail.com PHỤ LỤC CHẠY LẦN KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA NHĨM YẾU TỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 855 Item-Total Statistics B1: Thay doi chinh sach phap luat ve quan ly chi phi dau tu B2: Thoi gian tham dinh va phe duyet du an keo dai B3: Chi phi boi thuong, ho tro va tai dinh cu bien dong B4: Dieu chinh chinh sach tien luong B5: Dinh muc xay dung ban hanh chua phu hop thuc te Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 13.0160 12.048 590 844 13.2000 10.871 748 805 13.1040 10.868 722 811 13.1120 10.842 737 807 13.1040 10.981 572 856 PHỤ LỤC Kết ma trận xoay nhân tố Matrixa lần Rotated Component Matrix a Component D4: Phat sinh cac hang muc ngoai thiet ke theo yeu cau cua 758 CDT D1: Thiet ke co so nhieu thieu sot D3: Su phu hop cua phuong phap lap Tong muc dau tu D5: Tien thuc hien du an keo dai D2: Quy hoach Tong mat bang thieu sot B4: Dieu chinh chinh sach tien luong B3: Chi phi boi thuong, ho tro va tai dinh cu bien dong B2: Thoi gian tham dinh va phe duyet du an keo dai B1: Thay doi chinh sach phap luat ve quan ly chi phi dau tu D7: Giai phong mat bang gap nhieu kho khan D9: An toan lao dong va ve sinh moi truong thi cong D8: Co so tang xung quanh khong dong bo B5: Dinh muc xay dung ban hanh chua phu hop thuc te 755 716 709 638 821 798 767 643 746 745 738 597 D6: Bo sung hang muc ve Moi truong va Phong chay chua chay A3: Chi phi nhan cong cao A2: Khan hiem nguon vat lieu xay dung 850 836 A1: Bien dong gia vat lieu xay 655 dung C4: Nang luc, tai chinh cua 762 Don vi thi cong C2: CDT/BQLDA bi han che 693 nguon von C3: Nang luc, kinh nghiem cua 679 Tu van thiet ke C1: Nang luc, chuyen mon cua 513 CDT/BQLDA E1: Dac diem dia chat phuc tap 863 E2: Bien doi hau (sat lo, 858 xam thuc, bao lu ) E3: Su phan doi cua nguoi dan 828 boi thuog khong thoa dang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết ma trận xoay nhân tố Matrixa lần Rotated Component Matrix a Component D4: Phat sinh cac hang muc ngoai thiet ke theo yeu cau cua 764 CDT D1: Thiet ke co so nhieu thieu sot D3: Su phu hop cua phuong phap lap Tong muc dau tu D5: Tien thuc hien du an keo dai D2: Quy hoach Tong mat bang thieu sot B4: Dieu chinh chinh sach tien luong B3: Chi phi boi thuong, ho tro va tai dinh cu bien dong B2: Thoi gian tham dinh va phe duyet du an keo dai 757 717 710 646 821 799 770 B1: Thay doi chinh sach phap luat ve quan ly chi phi dau tu D9: An toan lao dong va ve sinh moi truong thi cong D7: Giai phong mat bang gap nhieu kho khan D8: Co so tang xung quanh khong dong bo B5: Dinh muc xay dung ban hanh chua phu hop thuc te A3: Chi phi nhan cong cao A2: Khan hiem nguon vat lieu xay dung A1: Bien dong gia vat lieu xay dung C4: Nang luc, tai chinh cua Don vi thi cong C2: CDT/BQLDA bi han che nguon von C3: Nang luc, kinh nghiem cua Tu van thiet ke C1: Nang luc, chuyen mon cua CDT/BQLDA E1: Dac diem dia chat phuc tap E2: Bien doi hau (sat lo, xam thuc, bao lu ) E3: Su phan doi cua nguoi dan boi thuog khong thoa dang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .650 748 741 732 599 843 842 659 764 697 682 515 863 857 828 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU Thân chào Anh/ Chị, Tôi tên Trần Quang Nhu, học viên cao học Khoa Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Hiện tơi nghiên cứu đề tài: “Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư dự án dân dụng ban quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau” để làm luận văn tốt nghiệp Sau đề xuất liên quan đến yếu tố gây vượt tổng mức đầu tư dự án dân dụng Ban quản lý dự án cơng trình xây dựng tỉnh Cà Mau, mong Q Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian để đánh giá tính khả thi biện pháp Ý kiến anh/Chị đóng góp vơ q giá nghiên cứu luận văn Tôi xin cam kết thông tin cá nhân Anh/Chị giữ bí mật Thơng tin cung cấp để phục vụ cho nghiên cứu khoa học Trân trọng chân thành cám ơn giúp đỡ Quý Anh/Chị! PHẦN HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Câu 1: Sau xin Anh/ Chị vui lòng cung cấp cho số thông tin qua câu hỏi sau đây, cách đánh dấu X vào ô điểm số: Điểm Mức độ khả thi (1) Khơng khả thi (2) Ít khả thi (3) Khả thi (4) Khả thi cao (5) Khả thi cao tương ứng với Mức độ khả thi Biện pháp đề xuất STT Khơng Ít khả khả thi thi (1) (2) Khả Khả thi thi cao cao (3) (4) (5) Khả thi A NHĨM YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MƠ Cập nhật kịp thời đơn giá nhân công theo số giá xây dựng để giải chênh lệch giá, giảm bớt gánh nặng 5 thiếu chi phí Điều chỉnh giải pháp thiết kế cơng trình theo hướng hạn chế sử dụng nguồn vật liệu bị khan chuyển sang sử dụng vật liệu thay khác đáp ứng yêu cầu điều kiện sử dụng, môi trường thẩm mỹ cơng trình Tăng cường biện pháp ổn định giá thị trường mặt hàng vật liệu xây dựng: sắt, thép, xi măng, cát, gạch… bị biến động bão giá B NHÓM YẾU TỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT Cập nhật chế độ sách tiền lương theo quy định hành 5 Lập phương án bố trí nguồn vốn cho cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Đầu tư phát triển xây dựng quỹ nhà quỹ đất để phục vụ công tác tái định cư 5 Đẩy mạnh cơng tác cải cách hành chính, thời gian thẩm định phê duyệt dự án phải nghiêm túc, thời hạn rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ dự án Có biện pháp dự kiến ứng phó, hạn chế đến mức thấp trước thay đổi sách, pháp luật C NHÓM YẾU TỐ VỀ NĂNG LỰC CÁC BÊN LIÊN QUAN Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu dựa thang điểm đánh giá hồ sơ mời thầu: lực tài chính, kinh nghiệm thơng qua số lượng hợp đồng hoàn thành, khả 5 tự ứng vốn nhà thầu để đảm bảo tiến độ thi công mà không phụ thuộc vào tiến độ cấp vốn chủ đầu tư, hệ thống đảm bảo chất lượng… Kiên chấm dứt hợp đồng thi công nhà thầu thi công 10 thiếu lực, thường xuyên vi phạm hợp đồng, không đạt tiến độ ký kết với CĐT/BQLDA nguyên nhân chủ quan Trong công tác lựa chọn nhà thầu, 11 CĐT/BQLDA phải đảm bảo công tâm, khách quan để loại bỏ nhà thầu yếu lực kinh nghiệm tham gia gói thầu Tạo hành lang pháp lý môi trường 12 đầu tư thơng thống, tháo gỡ vướng mắc, thu hút nhà đầu tư để giảm 5 5 áp lực cho ngân sách Nhà nước Cần lựa chọn nhà tư vấn có đủ lực, kinh nghiệm, có tầm nhìn xa thiết 13 kế, quy hoạch tổng mặt dự án có quy mô lớn tương tự Nâng cao lực lựa chọn đội ngũ có kinh nghiệm chuyên môn Đào tạo bồi dưỡng cho lãnh đạo đơn vị hành nghiệp Tính chun nghiệp cơng tác đào tạo 14 cán làm công tác cần phải ý quan tâm: trang bị kiến thức tảng, mở khoá đào tạo tin học chuyên ngành, phương pháp quản lý tiên tiến, đại D NHĨM YẾU TỐ VỀ MƠI TRƯỜNG - XÃ HỘI Đối với cơng trình quy mơ lớn, cần phải tiến hành khoan địa chất theo quy định có Báo cáo hồ sơ địa chất 15 phục vụ cho công tác thiết kế, lập biện pháp thi cơng Trường hợp cơng trình có quy mơ nhỏ, kiến nghị tham khảo địa chất lân cận phải thu thập, điều tra kỹ trước thiết kế thi cơng Mua bảo hiểm cơng trình ràng buộc 16 điều khoản hợp đồng thi cơng cơng trình nơi có địa chất 5 5 phức tạp, khu dân cư lân cận Khi lập Tổng tiến độ thi cơng phải bố trí 17 thời gian dự phòng có kể đến yếu tố thời tiết, đẩy nhanh tiến độ điều kiện thời tiết thuận lợi tránh lãng phí thời gian Tích cực tuyên truyền sâu rộng, 18 thường xuyên sách pháp luật đất đai, đền bù, giải tỏa Nhà nước đến người dân Giải tốt vướng mắc, tranh 19 chấp người dân trình đền bù giải phóng mặt E NHĨM YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN Hồ sơ thiết kế phải thẩm tra, thẩm định kỹ trước thi công 20 nhằm đảm bảo chất lượng thiết kế, 5 khắc phục sai sót tư vấn thiết kế, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư Khi tiến hành quy hoạch cho dự án 21 cần kết hợp với quy hoạch khu, quy hoạch vùng quy hoạch ngành Cơ quan Nhà nước cần thay đổi phương 22 thức quản lý quy hoạch, có biện pháp xử phạt người hành nghề quy hoạch không giấy phép khơng có chun mơn xây dựng Phải phân tích, ước lượng xác tính tốn đầy đủ trình 23 lập tổng mức đầu tư, không sơ 5 suất, chủ quan dẫn đến sai sót làm vượt tổng mức đầu tư Tổ chức tham quan, học tập, rút kinh nghiệm dự án triển 24 khai thực tế nhằm tránh việc xây dựng hạng mục chưa đề cập đến có đề cập đến thiết kế chưa đủ theo yêu cầu khai thác sử dụng Quy định mức thưởng, phạt hợp đồng hoàn thành sớm dự 25 kiến đảm bảo chất lượng, chi phí đồng thời quy định mức phạt đơn vị, cá nhân làm chậm tiến độ thực dự án * Nếu Anh/Chị quan tâm đến kết khảo sát, xin vui lòng để lại thơng tin để tơi gửi lại kết nghiên cứu sau hoàn thành: Họ tên: Điện thoại: E-mail: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiều! Mọi thông tin yêu cầu, xin liên hệ: Trần Quang Nhu - Học viên khóa 2015-2017 Cao học ngành Kỹ thuật xây dựng Cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp Trường Đại học Công nghệ TP HCM Điện thoại: 0988995356 Email: quangnhu29@gmail.com PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ KHẢ THI BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation A1 10 3.80 1.135 A2 10 3.90 568 A3 10 3.50 707 B1 10 3.40 1.265 B2 10 3.50 850 B3 10 3.10 994 B4 10 3.40 966 B5 10 3.10 738 C1 10 3.30 1.059 C2 10 3.70 823 C3 10 4.10 876 C4 10 3.60 966 C5 10 4.40 516 C6 10 3.20 1.033 D1 10 3.80 789 D2 10 3.30 823 D3 10 3.80 632 D4 10 3.10 876 D5 10 3.10 568 E1 10 4.00 667 E2 10 3.90 876 E3 10 3.50 1.080 E4 10 3.80 789 E5 10 3.70 949 E6 10 3.50 850 Valid N (listwise) 10 ... 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU 64 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 64 3.2 So sánh... ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nguyên nhân dẫn đến việc vượt tổng mức đầu tư dự án dân dụng Ban quản lý dự án. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN QUANG NHU ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VIỆC VƯỢT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh cà mau , Đề xuất biện pháp hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư các dự án dân dụng tại ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay