Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch vĩnh long

118 7 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRƯƠNG THỊ TRANG TP HCM, tháng 01/2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRƯƠNG THỊ TRANG HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HCM, tháng 01/2018 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN PHÚ TỤ Luận văn thạc sỹ bảo vệ trường Đại học Công Nghệ TP HCM ngày 14 tháng 04 Năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ gồm: TC Họ tên PGS TS Nguyễn Quyết Thắng TS Trần Đức Thuận TS Nguyễn Thành Long TS Đồn Liêng Diễm TS Trần Văn Thơng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn ii TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … Tháng … Năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: TRƯƠNG THỊ TRANG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/1992 Nơi sinh: Bình Định Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành MSHV: 1541890042 ITên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch Vĩnh Long II- Nhiệm vụ nội dung: Thực đề tài thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch Vĩnh Long”, nghiên cứu hai phương pháp định tính định lượng Xác định nhân tố tác động đến xây dựng thương hiệu Du lịch Tỉnh Vĩnh Long Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch Tỉnh Vĩnh Long Đề xuất hàm ý quản trị, góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu xây dựng thương hiệu Du lịch Tỉnh Vĩnh Long Ngày giao nhiệm vụ: ngày 15 tháng 02 năm 2017 III- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 01 tháng 01 năm 2017 IV- Cán hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu tôi, kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác TP HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Học viên thực Trương Thị Trang iv LỜI CẢM ƠN Để thực Luận văn này, xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, người trang bị cho tơi kiến thức quý giá thời gian tham gia học tập trường Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Phú Tụ, người bổ sung cho nhiều kiến thức quý báu tận tình hướng dẫn luận văn khoa học, định hướng giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Thơng tin Xúc tiến Du lịch, doanh nghiệp lữ hành nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi tiếp cận thực tế, khảo sát, nghiên cứu luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị đồng nghiệp, người thân bạn học lớp Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành 15SDL21 hỗ trợ, góp ý chân thành động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu luận văn Một lần nữa, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô trường Đại học Cơng nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Phú Tụ quý lãnh đạo quan, đơn vị giúp đỡ tơi hồn thành cơng trình Xin chân thành cám ơn Trân trọng! TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Học viên thực Trương Thị Trang v TÓM TẮT Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch Vĩnh Long” thực nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long Số liệu sơ cấp thu thập từ 229 khách khách du lịch đến tham quan điểm đến du lịch tỉnh Vĩnh Long Phương pháp phân tích sử dụng luận văn gồm: thống kê mơ tả, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính Kết nghiên cứu cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long bao gồm: Cơ sở vật chất Khả tiếp cận, Sự hấp dẫn điểm đến, Bầu khơng khí du lịch, Chi phí hợp lý, Tài nguyên du lịch Các hàm ý sách đề xuất nhằm giúp phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long bao gồm: (i) Hàm ý sách Cơ sở vật chất Khả tiếp cận; (ii) Hàm ý sách Sự hấp dẫn điểm đến; (iii) Hàm ý sách Bầu khơng khí du lịch; (iv) Hàm ý sách Chi phí hợp lý; (v) Hàm ý sách Tài nguyên du lịch; (vi) Hàm ý sách quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long vi ABSTRACT Thesis “Factors affecting the branding of tourism in Vinh Long province” was conducted to analyze factors affecting the branding of tourism in Vinh Long province Primary data was collected from 229 visitors to visit Vinh Long province Analytical methods used in the thesis include: Descriptive Statistics, Cronbach's Alpha, Exploratory Factor Analysis, Linear Regression The research results show that, there are five factors that affect the branding of tourism in Vinh Long province: Facilities and Accessibility, Attraction of the destination, Tourism atmosphere, Reasonable Costs, Tourism resources The proposed policy implications for community-based tourism at Son island to improve the quality of tourism services including: (i) Facilities and Accessibility; (ii) Attraction of the destination; (iii) Tourism atmosphere; (iv) Reasonable Costs; (v) Tourism resources; (vi) Promote tourism brand in Vinh Long vii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v ABSTRACT vi MỤC LỤC vii CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BIỂU BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xii Chương TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Các nghiên cứu có liên quan điểm đề tài 1.5.1 Các tài liệu nghiên cứu nước 1.5.1 Các tài liệu nghiên cứu nước 1.5.3 Đánh giá tổng quan tài liệu 1.6 Bố cục đề tài Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết xây dựng thương hiệu du lịch 2.1.1 Khái niệm thương hiệu 2.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 10 viii 2.1.3 Thương hiệu điểm đến du lịch 11 2.1.4 Xây dựng thương hiệu 11 2.1.5 Vai trò việc xây dựng thương hiệu 16 2.1.6 Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu du lịch số nước giới 20 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 22 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 23 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Tiến trình nghiên cứu 26 3.2 Xây dựng thang đo 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.3.1 Phương pháp phân tích liệu 31 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Vĩnh Long 38 4.1.1 Tổng quan tỉnh Vĩnh Long 38 4.1.2 Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Vĩnh Long 45 4.1.3 Thực trạng xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long 51 4.2 Kết nghiên cứu 52 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 52 4.2.2 Hoạt động du lịch du khách điểm đến Vĩnh Long 54 4.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 57 4.2.4 Phân tích nhân tố khám phá 59 4.2.5 Phân tích hệ số tương quan Pearson 65 4.2.6 Phân tích hồi quy tuyến tính 67 Chương KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Một số hàm ý sách nhằm phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long 73 90 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH (TIẾNG ANH) SURVEY THE FACTORS AFFECTING TOURISM BRANDING IN VINH LONG PROVINCE A – INTRODUCTION Hello! I am Truong Thi Trang, a master’s student in Tourism Management at HCMC University of Technology I am doing a master’s thesis in “The Factors Affecting Tourism Branding in Vinh Long Province” I hope that you would take some time to fill in the survey All of your ideas would always be highly appreciated and valuable to my master’s thesis Your name: Your address:………………………………………………………… B – SURVEY CONTENTS Q1: Where are you from? Q2: What is your purpose of visiting Vinh Long Province? Travelling Workshops Doing business Conventions, exhibitions Visiting relatives, friends Other (please specify):…… Q3: How many times have you visited Vinh Long (including this time) 1st Skip Q.4 2nd 3rd 4th 5th time and above Q4: How long are you going to stay in Vinh Long? 1 night 2 – nights 91 – nights More than nights Q5: Please give your level of agreement to the statements about destinations and tourism brands of Vinh Long by checking (X) or circling only number as follows: Strongly disagree Disagree No idea Agree Strongly agree Natural resources There are lots of beautiful natural landscapes in Vinh Long; Vinh Long’s environment is unspoiled and less polluted There are many beautiful, safe dunes and beaches in Vinh Long; Mekong Tour is a prominent tour type in Vinh Long’s tourism Homestay travelling has many distinctive features 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 5 5 5 Tourism infrastructure There are lots of quality hotels in Vinh Long; There are lots of quality restaurants in Vinh Long; Vinh Long provides quality local food ; There are lots of souvenir stores in Vinh Long; The tourism transportation system in Vinh Long is effective; Tourism experiences Feeling comfortable (no beggars); Feeling pleasant (no street vendors); Feeling peaceful (not too crowded); Feeling a sense of freedom (no insistence and clinging from street vendors,); Feeling a sense of security (no cheating, unreasonable prices); Reasonable costs The prices of accommodation and extra services correspond to the quality of services The prices of food, beverages and restaurant services correspond to the quality of services Vinh Long has reasonable tourism services corresponding to the quality of services ; Travel expenses in Vinh Long are reasonable 92 Accessibilities Vinh Long provides good tourism information to visitors There are lots of parking lots in destinations in Vinh Long Vinh Long has convenient traffic system without traffic jam Vinh Long is a convenient stopover to visit nearby destinations 5 5 1 2 3 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Attraction of destinations There are many attractive history-culture destinations in Vin Long Vinh Long is a safe place for tourism; People in Vinh Long are friendly and hospitable There are many sightseeing, shopping malls, entertainment areas in Vinh Long Vinh Long has many accessible entertainment areas Tourism Brand Vinh Long tourism is an attractive brand; I will recommend Vinh Long tourism brand to everyone; Vinh Long tourism brand is friendly; Vinh Long tourism brand is outstanding C – INFORMATION OF PARTICIPANT Please provide the following information: Full name: …………………………………………………………………… Gender: Male Female Age : 60 Education level: Grade: /12 Vocation College/University Postgraduate City/province of residence: …………………………………………… Travelling through : Tour agent By yourself D – APPRECIATION I REALLY APPRECIATE YOUR HELP WITH MY MASTER’S THESIS I WISH YOU GOOD HEALTH AND SUCCESS IN LIFE! 93 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU * Thông tin chung + Nơi đến ND Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 199 86.9 86.9 86.9 30 13.1 13.1 100.0 229 100.0 100.0 Total + Giới tính GIOITINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 102 44.5 44.5 44.5 127 55.5 55.5 100.0 Total 229 100.0 100.0 + Tuổi TUOI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 4.8 4.8 4.8 157 68.6 68.6 73.4 51 22.3 22.3 95.6 10 4.4 4.4 100.0 229 100.0 100.0 Total + Trình độ học vấn TRINHDO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 19 8.3 8.3 8.3 29 12.7 12.7 21.0 155 67.7 67.7 88.6 26 11.4 11.4 100.0 229 100.0 100.0 Total * Chuyến tham quan + Mục đích chuyến tham quan MUCDICH 94 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 144 62.9 62.9 62.9 35 15.3 15.3 78.2 33 14.4 14.4 92.6 10 4.4 4.4 96.9 1.7 1.7 98.7 1.3 1.3 100.0 229 100.0 100.0 Total + Số lần đến SOLANDEN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 80 34.9 34.9 34.9 77 33.6 33.6 68.6 38 16.6 16.6 85.2 17 7.4 7.4 92.6 17 7.4 7.4 100.0 229 100.0 100.0 Valid Total + Thời gian lại THOIGIANLUUTRU Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 93 40.6 40.6 40.6 103 45.0 45.0 85.6 23 10.0 10.0 95.6 10 4.4 4.4 100.0 229 100.0 100.0 Total + Hình thức chuyến tham quan DATTOUR Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 184 80.3 80.7 80.7 44 19.2 19.3 100.0 228 99.6 100.0 229 100.0 Total Missing Total System * Kiểm định độ tin cậy thang đo + Tài nguyên du lịch 95 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TN1 14.69 12.213 780 842 TN2 14.64 14.959 720 856 TN3 14.61 13.476 741 849 TN4 14.25 15.723 627 875 TN5 14.24 13.966 737 850 + Cơ sở hạ tầng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 847 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HT1 13.69 11.143 757 786 HT2 13.32 12.718 654 816 HT3 13.38 12.491 612 827 HT4 12.80 14.571 463 859 HT5 13.16 11.355 797 774 + Bầu khơng khí du lịch Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KK1 14.45 13.827 716 875 KK2 14.05 14.572 735 869 96 KK3 14.15 14.183 747 866 KK4 13.90 14.831 742 868 KK5 13.85 14.267 748 866 + Chi phí hợp lý Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 959 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CP1 10.86 7.405 892 949 CP2 10.77 8.115 885 952 CP3 10.76 7.431 923 939 CP4 10.76 7.598 905 945 + Khả tiếp cận Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 924 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TC1 10.60 8.267 829 903 TC2 10.31 9.392 825 902 TC3 10.26 8.817 849 893 TC4 10.23 9.486 808 907 + Sự hấp dẫn điểm đến Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 947 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 97 HD1 15.10 15.445 871 932 HD2 14.98 16.793 807 943 HD3 14.91 15.856 898 927 HD4 14.95 16.344 873 932 HD5 14.87 15.992 833 939 + Thương hiệu du lịch Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 939 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TH1 11.01 10.088 857 921 TH2 10.74 10.747 852 921 TH3 10.75 10.839 870 915 TH4 10.78 11.183 847 923 * Phân tích nhân tố khám phá + Phân tích nhân tố thang đo biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .932 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 5600.662 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumulati Variance ve % 12.949 47.958 2.458 9.106 57.064 2.043 7.566 1.498 Total 47.958 12.949 % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulativ Variance e% 47.958 47.958 5.045 18.685 18.685 2.458 9.106 57.064 4.375 16.203 34.888 64.630 2.043 7.566 64.630 3.760 13.925 48.813 5.547 70.178 1.498 5.547 70.178 3.522 13.045 61.858 1.173 4.345 74.522 1.173 4.345 74.522 3.419 12.665 74.522 987 3.656 78.178 623 2.306 80.484 603 2.232 82.716 532 1.970 84.686 98 10 518 1.918 86.604 11 449 1.665 88.269 12 339 1.257 89.526 13 329 1.218 90.744 14 312 1.156 91.900 15 259 960 92.860 16 245 909 93.769 17 225 834 94.603 18 220 814 95.417 19 188 695 96.112 20 178 657 96.770 21 169 625 97.395 22 144 535 97.929 23 139 516 98.445 24 135 500 98.945 25 118 436 99.382 26 094 347 99.729 27 073 271 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TN1 262 440 270 192 632 TN2 252 208 089 153 751 TN3 275 242 072 297 685 TN4 116 228 182 080 725 TN5 196 310 171 243 678 HT1 720 189 197 238 215 HT2 710 019 144 201 -.040 HT3 555 129 176 257 216 HT5 618 284 282 246 220 KK1 271 023 757 244 006 KK2 075 171 827 087 075 KK3 183 046 781 250 056 KK4 132 180 790 069 235 KK5 180 178 767 101 292 CP1 303 226 227 801 202 CP2 268 225 204 816 205 CP3 312 162 173 836 237 CP4 321 179 235 815 186 TC1 717 308 181 195 300 TC2 779 206 053 169 209 99 TC3 739 271 193 221 183 TC4 746 270 094 077 196 HD1 335 737 183 201 344 HD2 210 780 130 214 216 HD3 206 863 148 145 237 HD4 302 809 109 175 225 HD5 181 842 124 100 242 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Score Coefficient Matrix Component TN1 -.047 006 016 -.049 234 TN2 -.016 -.128 -.052 -.057 387 TN3 -.029 -.101 -.071 025 320 TN4 -.068 -.097 003 -.080 380 TN5 -.067 -.059 -.023 -.001 304 HT1 212 -.059 -.013 -.046 -.012 HT2 260 -.071 -.009 -.027 -.126 HT3 146 -.069 -.011 -.002 017 HT5 150 -.006 023 -.036 -.031 KK1 019 -.050 255 007 -.102 KK2 -.065 028 303 -.062 -.065 KK3 -.028 -.043 266 018 -.069 KK4 -.050 -.014 276 -.096 036 KK5 -.039 -.035 257 -.091 067 CP1 -.071 -.008 -.031 332 -.055 CP2 -.087 -.005 -.040 348 -.050 CP3 -.066 -.048 -.057 353 -.017 CP4 -.060 -.029 -.028 339 -.057 TC1 198 -.021 -.024 -.080 018 TC2 257 -.050 -.067 -.079 -.009 TC3 217 -.013 -.015 -.057 -.054 TC4 251 -.010 -.041 -.128 -.024 HD1 -.019 217 -.014 -.027 -.030 HD2 -.065 285 -.021 020 -.110 HD3 -.067 322 -.010 -.023 -.112 HD4 -.021 288 -.033 -.017 -.115 HD5 -.066 315 -.013 -.041 -.095 100 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores + Phân tích nhân tố thang đo xây dựng thương hiệu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .851 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 819.576 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 3.389 84.722 84.722 270 6.743 91.465 181 4.521 95.986 161 4.014 100.000 % of Variance 3.389 Cumulative % 84.722 84.722 Extraction Method: Principal Component Analysis * Kiểm định tương quan Pearson Correlations TH Pearson Correlation TH score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR REGR REGR REGR factor factor factor factor factor score score score score score for for for for for analysis analysis analysis analysis analysis 529** 412** 299** 318** 271** 000 000 000 000 000 229 229 229 229 229 229 529** 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 Sig (2-tailed) N REGR factor REGR Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 N 229 229 229 229 229 229 412** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 229 229 229 229 229 229 299** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 229 229 229 229 229 Pearson Correlation Pearson Correlation 229 101 Pearson REGR factor 318** 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 N 229 229 229 229 229 229 271** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 229 229 229 229 229 Correlation score for analysis Pearson REGR factor Correlation score for analysis 1 000 1.000 229 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Hồi quy tuyến tính Model Summaryb Model R R Square 844a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 713 707 Durbin-Watson 58514 1.900 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: TH ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 189.643 37.929 76.352 223 342 265.995 228 Sig 110.778 000b a Dependent Variable: TH b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF Error (Constant) REGR factor score for analysis 1 REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis 3.606 039 93.255 000 571 039 529 14.731 000 1.000 1.000 445 039 412 11.492 000 1.000 1.000 323 039 299 8.331 000 1.000 1.000 102 REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis a Dependent Variable: TH 343 039 318 8.862 000 1.000 1.000 292 039 271 7.542 000 1.000 1.000 103 + Kiểm tra phương sai sai số thay đổi Correlations REGR REGR REGR REGR REGR factor factor factor factor factor score score score score score Z for analysis for analysis for analysis for analysis for analysis REGR Correlation factor score Coefficient 1 1 1.000 -.005 -.035 -.049 039 -.126 937 597 459 558 156 229 229 229 229 229 229 -.005 1.000 -.006 -.024 -.022 188 for Sig (2-tailed) analysis N Spe REGR Correlation arm factor score Coefficient an's for Sig (2-tailed) 937 925 718 741 204 rho analysis N 229 229 229 229 229 229 REGR Correlation -.035 -.006 1.000 -.026 014 060 factor score Coefficient for Sig (2-tailed) 597 925 692 831 363 analysis N 229 229 229 229 229 229 104 REGR Correlation factor score Coefficient -.049 -.024 -.026 1.000 023 -.004 for Sig (2-tailed) 459 718 692 729 952 analysis N 229 229 229 229 229 229 REGR Correlation 039 -.022 014 023 1.000 165 factor score Coefficient for Sig (2-tailed) 558 741 831 729 212 analysis N 229 229 229 229 229 229 -.126 188 060 -.004 Sig (2-tailed) 156 204 363 952 212 N 229 229 229 229 229 229 Correlation Coefficient Z 165 1.000 ... Trang v TÓM TẮT Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch Vĩnh Long thực nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Vĩnh Long Số liệu sơ cấp thu... du lịch lữ hành MSHV: 1541890042 ITên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch Vĩnh Long II- Nhiệm vụ nội dung: Thực đề tài thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương. .. luận thực tiễn nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch Mục tiêu 2: Xác định yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Long phân tích thực trạng hoạt động du lịch tỉnh; Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch vĩnh long , Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch vĩnh long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay