Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Luận án tiến sĩ)

198 8 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:41

Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH LIÊN HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU KÈM NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 BỘ Y TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH LIÊN HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU KÈM NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NGÀNH: NHI KHOA MÃ SỐ: 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÂM THỊ MỸ PGS.TS LÊ THỊ NGỌC DUNG TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 BỘ Y TẾ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố nơi Tác giả luận án Lê Bích Liên ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục đối chiếu thuật ngữ nước tiếng Việt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 EBV nhiễm trùng EBV 1.2 Hội chứng Thực bào máu 11 1.3 Thực bào máu kèm nhiễm EBV (TBM-EBV) 22 1.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu TBM-EBV 34 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu .43 2.3 Định nghĩa biến số 53 2.4 Y đức 56 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng điều trị 58 3.2 Kết điều trị giai đoạn công giai đoạn trì .74 3.3 Xác định mối liên quan tải lượng EBV đáp ứng điều trị tuần 81 3.4 Xác định yếu tố tiên lượng tử vong sớm (8 tuần) 83 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 87 4.1 Đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng điều trị 87 4.2 Kết điều trị 110 4.3 Mối liên hệ tải lượng EBV-DNA đáp ứng điều trị tuần 117 iii 4.4 Các yếu tố tiên lượng tử vong sớm (8 tuần) 120 KẾT LUẬN 134 KIẾN NGHỊ 136 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt Tiếng Việt / Tiếng Anh ALT Alanine aminotransferase AST Aspartate aminotransferase AT III Antithrombin III ATG Anti-thymocyte globulins BV Bệnh viện BVNĐ1 Bệnh viện Nhi Đồng BVNĐ2 Bệnh viện Nhi Đồng CD Cluster of differentiation CMV Cytomegalovirus CRP C-reactive protein CSA Cyclosporin A CTM Công thức máu DNA Deoxyribo Nucleic Acid DNT Dịch não tủy EBV Epstein Barr virus Hb Hemoglobin HLH-94 Treatment Protocol of the First International HLH 1994 HLH-2004 Treatment Protocol of the Second International HLH 2004 HTTĐL Huyết tương tươi đông lạnh IL Interleukin INF-γ Interferon - gamma v Ký hiệu, chữ viết tắt Tiếng Việt / Tiếng Anh KTC Khoảng tin cậy KTL Kết tủa lạnh LDH Lactate dehydrogenase MTX Methotrexate NK Natural Killer RT-PCR Real time - PCR TBCĐNNT Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng TBM-EBV Thực bào máu kèm nhiễm EBV TKTƯ Thần kinh trung ương vi DANH MỤC ĐỐI CHIẾU CÁC THUẬT NGỮ NƯỚC NGOÀI VÀ TIẾNG VIỆT Ký hiệu, chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt aPTT Activated partial thromboplastin time Thời gian hoạt hoá thromboplastin phần CAEBV Chronic active Epstein Barr virus infection Nhiễm Epstein Barr virus mãn hoạt động CT Computed tomography Chụp cắt lớp vi tính CTLs Cytotoxic T Lymphocyte Tế bào lympho T gây độc tế bào D-bilirubin Direct bilirubin Bilirubin trực tiếp EA Early antigen Kháng nguyên sớm EBNAs Epstein Barr virus Nuclear Antigens Kháng nguyên nhân virus Epstein Barr FHL Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Thực bào máu thể gia đinh HBV Hepatitis B virus Virus gây viêm gan B HCV Hepatitis C virus Virus gây viêm gan C HIV Human immunodeficiency virus Virus gây suy giảm miễn dịch người HLH Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Thực bào máu I-bilirubin Indirect bilirubin Bilirubin gián tiếp IP-10 Interferon gamma-induced protein-10 Protein – 10 tạo từ interferon gamma IVIG Intravenous immunoglobulin Globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch vii Ký hiệu, chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt KIRs Killer cell immunoglobulinlike receptors Các thụ thể giống globulin miễn dịch tế bào giết tự nhiên LMP1 Latent membrane protein-1 Kháng nguyên màng tiềm tàng-1 LMP2 Latent membrane protein-2 Kháng nguyên màng tiềm tàng-2 MAS Macrophage activated syndrome Hội chứng hoạt hoá đại thực bào MIG Monokine induced by gamma interferon Monokine tạo từ gamma interferon MRI Magnetic resonance imaging Cộng hưởng từ NK Natural Killer Tế bào giết tự nhiên PBMC Peripherial blood mononulear cell Bạch cầu đơn nhân máu ngoại vi PCR Polymerase chain reaction Phản ứng khuếch đại chuỗi gen PT Prothrombin time Thời gian đông máu ngoại sinh SLAM Signaling lymphocyte activation molecule Phân tử hoạt hóa lympho thơng qua việc truyền tín hiệu SAP SLAM-associated protein Protein liên quan đến SLAM sIL-2R Soluble interleukin-2 receptor Thụ thể interleukin – hồ tan TER Transcapillary escape rate Tốc độ xuyên mao mạch Th T-helper Tế bào T giúp đỡ TNF Tumor Necrosis Factor Yếu tố hoại tử u VCA Viral Capsid Antigen Kháng nguyên vỏ virus XLP X-linked lymphoproliferative Tăng sinh lympho liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X viii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 1.1 Kết huyết học nhiễm EBV người bình thường Bảng 1.2 Phân loại TBM 12 Bảng 1.3 Liên quan sinh lý bệnh triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 18 Bảng 1.4 Phân độ lâm sàng TBM-EBV 27 Bảng 2.1 Kỹ thuật đo cytokine Trung tâm Medic Hòa Hảo 44 Bảng 3.1 Đặc điểm dân số học 59 Bảng 3.2 Đặc điểm thời gian nhập viện, chẩn đoán, điều trị 60 Bảng 3.3 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân TBM-EBV 60 Bảng 3.4 Tỉ lệ bất thường huyết học tủy đồ 61 Bảng 3.5 Các số xét nghiệm huyết học 62 Bảng 3.6 Tỉ lệ bất thường xét nghiệm sinh hóa 63 Bảng 3.7 Chỉ số xét nghiệm sinh hóa 63 Bảng 3.8 Nồng độ cytokine INF- , IL-6 IL-10 máu 64 Bảng 3.9 Tỉ lệ bất thường chẩn đốn hình ảnh 65 Bảng 3.10 Tải lượng EBV trước điều trị 66 Bảng 3.11 Nhiễm trùng phối hợp bệnh nhân TBM-EBV 66 Bảng 3.12 Đánh giá độ nặng TBM-EBV theo Imashuku 2010 67 Bảng 3.13 Điều trị hóa miễn dịch giai đoạn tuần 69 Bảng 3.14 Đặc điểm bệnh nhân điều trị Rituximab tuần đầu 70 Bảng 3.15 Thay đổi lâm sàng trước sau điều trị Rituximab 71 Bảng 3.16 Thay đổi xét nghiệm trước sau điều trị Rituximab 72 Bảng 3.17 Điều trị hỗ trợ 73 Bảng 3.18 Thời gian theo dõi nhóm đáp ứng điều trị 74 Bảng 3.19 Số quan tổn thương bệnh cảnh tử vong sớm 75 Bảng 3.20 Các quan tổn thương bệnh cảnh tử vong sớm 75 ... DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ BÍCH LIÊN HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU KÈM NHI M EPSTEIN-BARR VIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NGÀNH: NHI KHOA MÃ SỐ: 6272 013 5 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:... chứng Thực bào máu 11 1. 3 Thực bào máu kèm nhi m EBV (TBM-EBV) 22 1. 4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu TBM-EBV 34 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2 .1 Đối tượng... đồ Trang Hình 1. 1 Chu trình nhi m trùng EBV Hình 1. 2 Diễn tiến kháng thể máu bệnh nhân TBCĐNNT EBV Hình 1. 3 Quan niệm tính đa dạng TBM 14 Hình 1. 4 Cơ chế sinh bệnh TBM nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Luận án tiến sĩ), Hội chứng thực bào máu kèm nhiễm EpsteinBarr virus tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay