Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ, nhân viên với các đơn vị của công ty cổ phần sữa việt nam khu vực TPHCM

133 10 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ NGA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VỚI CÁC ĐƠN VỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM KHU VỰC TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ NGA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VỚI CÁC ĐƠN VỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM KHU VỰC TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng Chủ tịch GS.TS Võ Thanh Thu PGS.TS Hoàng Đức Phản biện TS Phan Thị Minh Châu Phản biện TS Phạm Phi Yên TS Lê Quang Hùng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên Ngày, tháng, năm sinh Chuyên ngành : NGUYỄN THỊ NGA : 10/09/1075 : Quản trị kinh doanh Giới tính: Nữ Nơi sinh: Đà lạt – Lâm Đồng MSHV : 1541820083 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên với đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam khu vực TPHCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ: Tổng hợp lý luận gắn kết cán bộ, nhân viên với doanh nghiệp đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam; Xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên với Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam khu vực TPHCM; Xác định giá trị cụ thể tác động nhân tố đến gắn kết cán bộ, nhân viên với doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam TPHCM thông qua điều tra khảo sát - Nội dung đề tài gồm có chính: Tổng quan nghiên cứu; sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết nghiên cứu; Hàm ý quản trị kiến nghị; Đưa mơ hình nhân tố tác động đến gắn kết cán bộ, nhân viên với doanh nghiệp Cơng Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam, từ đưa hàm ý quản trị nhằm mang lại nguồn cảm hứng công việc, tạo nhiệt huyết giúp cán bộ, nhân viên gắn kết lâu dài với doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 20 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 30 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Nga ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cơ Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh người trang bị cho kiến thức thời gian tham gia học tập trường Xin chân thành cảm ơn GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, người bổ sung cho nhiều kiến thức quý báu hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, định hướng giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam TPHCM tạo điều kiện cho khảo sát, nghiên cứu luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị đồng nghiệp bạn học lớp Quản trị kinh doanh 15SQT12 hỗ trợ, góp ý chân thành động viên tơi suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Một lần xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến q Thầy, Cơ trường Hutech; GS.TS Đồn Thị Hồng Vân; đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam TPHCM Anh, Chị cán bộ, nhân viên đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam TPHCM toàn thể Anh, Chị học viên lớp 15SQT12 Nguyễn Thị Nga iii TÓM TẮT “Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên với đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam khu vực TPHCM” nhằm mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết làm việc cán bộ, nhân viên VNM Dựa nghiên cứu lý thuyết tiêu chí đánh giá vấn đề liên hệ, phối hợp với tham khảo ý kiến nhóm thảo luận, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên VNM gồm thành phần: Lãnh đạo; Thu nhập; Phúc lợi ; Môi trường làm việc; Công việc áp lực thử thách; Chính sách khen thưởng; Thăng tiến; Đánh giá công việc; Thương hiệu Từ mơ hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra với cỡ mẫu 350 áp dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha phân tích EFA, hồi quy tuyến tính, phân tích ANOVA Kết nghiên cứu cho thấy gắn kết cán bộ, nhân viên VNM gồm thành phần: Lãnh đạo; Thu nhập; Phúc lợi ; Môi trường làm việc; Công việc áp lực thử thách; Chính sách khen thưởng; Thăng tiến; Đánh giá công việc; Thương hiệu Từ kết nghiên cứu tác giả thảo luận đưa hàm ý quản trị nhằm mang lại nguồn cảm hứng công việc, tạo nhiệt huyết giúp cán bộ, nhân viên gắn kết lâu dài với VNM iv ABSTRACT "The factors affecting the level of cohesion of the staff at VNM aims to determine the factors affecting the cohesion of officials and staff at this organisation Based on the theoretical study on assessment criteria of the concerned issues, and the consultation of the panel discussion, the author proposes a study model of factors affecting the level of cohesion of the staff at VNM that comprises elements: Leadership; Income; Welfare; Working environment; Challenge and pressure working; Commend and reward policy; Promotion; Assessing; Brand name From the initial proposed model, the author undertakes a questionaire survey of a sample size two hundred twenty three objects, and applied Cronbach's Alpha test and EFA, linear regression, ANOVA analysis methods The study results showed that the level of staff cohesion at VNM comprise components: Leadership; Income; Welfare; Working environment; Challenge and pressure working; Commend and reward policy; Promotion; Assessing; Brand name From the study’s results the author discuss managerial implications to provide inspiration to the work and create enthusiasm to help officers and staff in strong cohesion with Vinamilk v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm người lao động gắn kết 2.1.1 Lao động 2.1.2 Sự gắn kết nhân viên với tổ chức 2.1.3 Vai trò gắn kết người lao động với tổ chức 10 2.2 Các lý thuyết liên quan đến gắn kết 10 2.2.1 Lý thuyết thứ bậc nhu cầu Maslow 10 2.2.2 Lý thuyết ERG Clayton Alderfer (1969) 12 2.2.3 Thuyết thành tựu David MeClelland (1988) 13 2.2.4 Thuyết nhân tố Herzberg (1959) 13 2.2.5 Thuyết công Adam (1963) 15 2.2.6 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 16 vi 2.3 Các mơ hình đo lường gắn kết với tổ chức: 17 2.3.1 Theo nghiên cứu Ronit Bogler đồng (2004): 17 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu động viên áp lực tác động đến gắn kết Nikolaos & Panagiotis, 2011 17 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu nhu cầu kỳ vọng công việc (Kets de Vries, 1994) 18 2.3.4 Mơ hình nghiên cứu Trần Kim Dung (2005) 18 2.3.5 Nghiên cứu Đỗ Phú Trần Tình & cộng (tháng 11-12/2012) 19 2.4 Mơ hình đề xuất giả thuyết nghiên cứu 20 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Thiết kế nghiên cứu 28 3.1.1 Quy trình nghiên cứu: 28 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 29 3.1.3 Phương pháp chọn mẫu 30 3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi 31 3.2 Xây dựng thang đo 31 3.2.1 Thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp 32 3.2.2 Thang đo nhân tố Thu nhập 32 3.2.3 Thang đo nhân tố Phúc lợi 33 3.2.4 Thang đo nhân tố Môi trường làm việc 33 3.2.5 Thang đo nhân tố Công việc áp lực thách thức 33 3.2.6 Thang đo nhân tố Chính sách khen thưởng công nhận 34 3.2.7 Thang đo nhân tố Thăng tiến 34 3.2.8 Thang đo nhân tố Đánh giá thực công việc 35 3.2.9 Thang đo nhân tố Thương hiệu 35 Scale: THĂNG TIẾN - TT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TT1 12.76 18.314 716 878 TT2 12.63 18.682 748 871 TT3 12.64 18.631 717 878 TT4 12.68 18.806 757 869 TT5 12.76 18.309 774 865 Scale: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC - DG Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted DG1 12.87 17.266 733 818 DG2 12.76 18.678 648 840 DG3 12.76 17.492 689 829 DG4 12.77 19.045 587 854 DG5 12.89 16.901 737 816 Scale: THƯƠNG HIỆU - TH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 12.71 12.61 12.79 12.71 12.84 Scale Variance if Item Deleted 18.180 20.487 18.916 19.173 18.586 Corrected Item-Total Correlation 797 660 707 721 777 Cronbach's Alpha if Item Deleted 851 882 872 868 856 Scale: SỰ GẮN KẾT - GK Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted GK1 6.3643 5.398 791 847 GK2 6.4880 5.382 771 863 GK3 6.5292 4.829 810 830 4.2 Phân tích nhân tố Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .887 Approx Chi-Square 7528.714 Bartlett's Test of Sphericity df 946 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative % Total % of Variance Variance Cumulative Total % of Variance % Cumulative % 12.698 28.218 28.218 12.698 28.218 28.218 3.636 8.079 8.079 3.094 6.875 35.093 3.094 6.875 35.093 3.479 7.731 15.811 2.572 5.716 40.809 2.572 5.716 40.809 3.395 7.544 23.355 2.268 5.039 45.848 2.268 5.039 45.848 3.392 7.538 30.893 2.189 4.864 50.713 2.189 4.864 50.713 3.347 7.439 38.332 2.031 4.514 55.227 2.031 4.514 55.227 3.305 7.344 45.677 1.839 4.086 59.314 1.839 4.086 59.314 3.299 7.332 53.008 1.686 3.746 63.060 1.686 3.746 63.060 3.001 6.669 59.678 1.517 3.372 66.431 1.517 3.372 66.431 2.989 6.642 66.320 10 1.040 2.312 68.743 1.040 2.312 68.743 1.091 2.423 68.743 11 948 2.106 70.849 12 833 1.852 72.701 13 752 1.670 74.371 14 720 1.599 75.970 15 664 1.476 77.447 16 620 1.377 78.824 17 570 1.267 80.091 18 560 1.245 81.336 19 527 1.171 82.508 20 515 1.143 83.651 21 495 1.100 84.751 22 488 1.083 85.834 23 469 1.041 86.875 24 433 961 87.837 25 400 890 88.727 26 379 842 89.569 27 373 828 90.397 28 346 770 91.167 29 345 768 91.934 30 324 719 92.653 31 317 704 93.357 32 302 672 94.029 33 290 645 94.674 34 275 611 95.285 35 260 577 95.862 36 255 568 96.430 37 234 520 96.950 38 214 475 97.425 39 210 466 97.891 40 194 431 98.322 41 188 417 98.738 42 177 393 99.131 43 152 338 99.469 44 130 290 99.759 45 109 241 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TT5 803 TT1 783 TT3 779 TT2 761 TT4 743 796 LD3 788 LD2 780 LD5 747 LD4 706 DG1 800 DG5 792 DG3 758 DG2 719 DG4 642 CS3 778 CS5 772 CS1 742 CS4 706 CS2 688 226 800 PL1 779 PL2 744 PL3 743 PL4 687 CV1 855 CV4 830 CV2 732 CV3 218 CV5 219 TH2 707 780 TH3 TH5 275 661 754 211 10 227 PL5 TH4 250 LD1 TH1 217 242 702 263 684 649 TN1 788 TN2 763 TN3 726 TN4 682 TN5 627 427 MT5 762 -.341 MT4 751 -.238 MT3 705 262 687 224 687 284 MT1 228 MT2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .887 Approx Chi-Square 7528.714 Bartlett's Test of Sphericity df 946 Sig .000 Total Variance Explained Component Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Total Total Cumulative % 12.437 28.267 28.267 3.093 7.030 35.297 2.529 5.748 2.262 % of Variance 12.43 Cumulative % % of Variance Cumulative % 28.267 28.267 3.573 8.121 8.121 3.093 7.030 35.297 3.444 7.828 15.949 41.044 2.529 5.748 41.044 3.385 7.692 23.641 5.140 46.185 2.262 5.140 46.185 3.381 7.685 31.326 2.176 4.945 51.129 2.176 4.945 51.129 3.350 7.613 38.939 2.010 4.568 55.697 2.010 4.568 55.697 3.315 7.535 46.473 1.804 4.099 59.796 1.804 4.099 59.796 3.268 7.428 53.901 1.630 3.703 63.500 1.630 3.703 63.500 3.112 7.073 60.974 1.493 3.393 66.893 1.493 3.393 66.893 2.604 5.918 66.893 10 959 2.178 69.071 11 917 2.085 71.156 12 833 1.893 73.049 13 751 1.708 74.757 14 719 1.635 76.392 15 664 1.510 77.902 16 606 1.378 79.279 17 565 1.285 80.564 18 555 1.261 81.825 19 524 1.192 83.017 20 513 1.167 84.183 21 488 1.109 85.292 22 473 1.076 86.369 23 435 988 87.356 24 412 937 88.293 25 400 910 89.203 26 378 860 90.063 27 363 826 90.889 28 346 786 91.675 29 327 743 92.417 30 317 722 93.139 31 305 693 93.832 32 293 665 94.497 33 277 631 95.128 34 270 615 95.743 35 256 583 96.325 36 234 532 96.858 37 214 486 97.344 38 210 478 97.822 39 195 443 98.265 40 193 439 98.704 41 177 403 99.107 42 153 347 99.454 43 132 299 99.753 44 109 247 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TT5 805 TT1 782 TT3 775 TT2 758 TT4 741 212 214 251 LD1 795 LD3 789 LD2 778 LD5 748 LD4 703 DG1 800 DG5 798 DG3 754 DG2 711 DG4 640 CS3 779 CS5 777 CS1 739 CS4 710 CS2 688 212 PL5 798 PL1 778 PL3 746 PL2 742 PL4 690 CV1 857 CV4 834 CV2 730 CV3 218 CV5 TH1 659 215 773 TH3 TH4 TH5 709 748 211 215 248 TH2 699 270 689 648 MT5 752 MT4 746 MT3 721 MT1 MT2 234 705 704 TN2 794 TN1 780 TN3 740 TN4 660 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations COMPUTE LD=MEAN(LD1,LD2,LD3,LD4,LD5) EXECUTE COMPUTE TN=MEAN(TN1,TN2,TN3,TN4) EXECUTE COMPUTE PL=MEAN(PL1,PL2,PL3,PL4,PL5) EXECUTE COMPUTE MT=MEAN(MT1,MT2,MT3,MT4,MT5) EXECUTE COMPUTE CV=MEAN(CV1,CV2,CV3,CV4,CV5) EXECUTE COMPUTE CS=MEAN(CS1,CS2,CS3,CS4,CS5) EXECUTE COMPUTE TT=MEAN(TT1,TT2,TT3,TT4,TT5) EXECUTE COMPUTE DG=MEAN(DG1,DG2,DG3,DG4,DG5) EXECUTE COMPUTE TH=MEAN(TH1,TH2,TH3,TH4,TH5) EXECUTE COMPUTE GK=MEAN(GK1,GK2,GK3) EXECUTE 4.3 Phân tích hồi quy Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Re- Method moved TH, TN, CV, PL, LD, MT, DG, TT, CS Enter b a Dependent Variable: GK b All requested variables entered Model Summaryb Model R 879a R Square 772 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 765 53877 Change Statistics R Square F Change Change 772 105.821 df1 Durbin- df2 Sig F Watson Change 281 000 1.795 a Predictors: (Constant), TH, TN, CV, PL, LD, MT, DG, TT, CS b Dependent Variable: GK ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 276.452 30.717 81.567 282 290 358.018 291 Sig .000b 105.821 a Dependent Variable: GK b Predictors: (Constant), TH, TN, CV, PL, LD, MT, DG, TT, CS Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Co- t Sig Collinearity Statistics efficients B (Constant) Std Error Beta -1.338 160 LD 217 036 TN 124 PL Tolerance VIF -8.372 000 203 6.116 000 733 1.363 036 114 3.454 001 749 1.335 188 036 172 5.169 000 736 1.359 MT 089 038 079 2.329 021 702 1.425 CV 149 034 139 4.334 000 786 1.273 CS 141 039 132 3.651 000 620 1.612 TT 173 037 165 4.671 000 648 1.544 DG 138 037 129 3.733 000 683 1.465 TH 213 041 207 5.191 000 511 1.958 a Dependent Variable: GK Charts 4.4 Kiểm định gắn kết  Nam – nữ T-Test Group Statistics C1 nu N Mean Std Deviation Std Error Mean 95 3.4561 1.06420 10918 196 3.1207 1.11944 07996 GK nam ANOVA Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Dif- Std Error 95% Confidence Interval of tailed) ference Difference the Difference Lower Equal variances as- 769 sumed 381 Upper 2.435 289 015 33539 13774 06430 60649 2.478 194.850 014 33539 13533 06849 60230 GK Equal variances not assumed  Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances GK Levene Statistic df1 3.845 df2 Sig 288 010 ANOVA GK Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Groups Within Groups Total 41.218 13.739 316.800 288 1.104 358.018 291 12.447 000 Descriptives GK N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 22 - 30 81 3.5103 1.02074 11342 3.2846 3.7360 1.33 5.00 >30 - 40 78 2.7179 1.11150 12585 2.4673 2.9686 1.00 4.67 >40 - 50 80 3.1167 1.14381 12788 2.8621 3.3712 1.33 4.67 >50 - 60 52 3.7372 82799 11482 3.5067 3.9677 1.33 4.67 291 3.2302 1.11110 06513 3.1020 3.3584 1.00 5.00 Total  Vị trí cơng việc Test of Homogeneity of Variances GK Levene Statistic df1 df2 776 Sig 289 461 ANOVA GK Sum of Squares Between Groups df Mean Square 16.491 8.245 Within Groups 341.528 289 1.186 Total 358.018 291 F Sig 6.953 001 Descriptives GK N Cấp quản lý Nhân viên nghiệp vụ Nhân viên lao động trực tiếp Total Mean Std Devia- Std 95% Confidence Interval for Mean tion Error Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 83 3.5703 1.02612 11263 3.3462 3.7943 1.33 4.67 188 3.0550 1.11274 08116 2.8949 3.2151 1.00 4.67 20 3.4667 1.11555 24944 2.9446 3.9888 1.33 5.00 291 3.2302 1.11110 06513 3.1020 3.3584 1.00 5.00  Thời gian làm việc Test of Homogeneity of Variances GK Levene Statistic df1 003 df2 Sig 289 997 ANOVA GK Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.321 1.660 Within Groups 354.698 289 1.232 Total 358.018 291 F Sig 1.348 261 Descriptives GK N Mean Std Devia- Std Error tion < năm 56 3.1012 1.10631 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 14784 2.8049 Minimum Maximum Upper Bound 3.3975 1.33 5.00 5- 10 năm 92 3.1413 1.11515 11626 2.9104 3.3722 1.33 4.67 > 10 năm 143 3.3380 1.10765 09263 3.1549 3.5211 1.00 4.67 Total 291 3.2302 1.11110 06513 3.1020 3.3584 1.00 5.00  Thời gian tiếp tục làm việc Test of Homogeneity of Variances GK Levene df1 df2 Sig Statistic 1.624 289 199 ANOVA GK Sum of df Mean Squares Between Within Groups Total Sig Square 8.827 4.413 349.192 289 1.212 358.018 291 Groups F 3.640 027 Descriptives GK N Mean Std Devia- Std Error tion < năm 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 4.1667 70711 50000 -2.1864 10.5198 3.67 4.67 71 3.4977 1.00771 11959 3.2591 3.7362 1.33 4.67 > năm 218 3.1346 1.13106 07661 2.9836 3.2855 1.00 5.00 Total 291 3.2302 1.11110 06513 3.1020 3.3584 1.00 5.00 - năm  Trung bình gắn kết Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation GK1 291 1.00 5.00 3.3265 1.17735 GK2 291 1.00 5.00 3.2027 1.19919 GK3 291 1.00 5.00 3.1615 1.29376 Valid N (listwise) 291  Sự gắn kết khác đơn vị khảo sát Descriptives GK N VP Mean Std Std 95% Confidence Interval for Mean Deviation Error Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound 35 3.2381 1.26432 21371 2.8038 3.6724 1.00 4.67 136 3.2966 1.06394 09123 3.1161 3.4770 1.33 4.67 NMSVN 49 3.2109 1.16407 16630 2.8765 3.5452 1.33 5.00 NMTN 25 2.9600 1.04226 20845 2.5298 3.3902 1.33 4.67 NMSG 46 3.1957 1.12782 16629 2.8607 3.5306 1.00 4.67 291 3.2302 1.11110 06513 3.1020 3.3584 1.00 5.00 NMTT Total ANOVA GK Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.500 625 Within Groups 355.519 286 1.243 Total 358.018 290 F Sig .503 734 ... nghiệp đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam; Xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên với Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam khu vực TPHCM; Xác định giá trị cụ thể tác động nhân tố. .. tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên với đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam khu vực TPHCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ: Tổng hợp lý luận gắn kết cán bộ, nhân viên với. .. cán bộ, nhân viên đơn vị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam TPHCM toàn thể Anh, Chị học viên lớp 15SQT12 Nguyễn Thị Nga iii TÓM TẮT Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết cán bộ, nhân viên với đơn vị Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ, nhân viên với các đơn vị của công ty cổ phần sữa việt nam khu vực TPHCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ, nhân viên với các đơn vị của công ty cổ phần sữa việt nam khu vực TPHCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay