Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động trên địa bàn TP HCM thông qua quảng cáo màn hình LCD tại thang máy

91 7 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM – THÔNG QUA QUẢNG CÁO MÀN HÌNH LCD TẠI THANG MÁY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 KHĨA 2015 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM – THƠNG QUA QUẢNG CÁO MÀN HÌNH LCD TẠI THANG MÁY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Chức danh Hội đồng Họ tên TS Trương Quang Dũng Chủ tịch TS Hoàng Trung Kiên Phản biện TS Mai Thanh Loan Phản biện TS Hà Văn Dũng Ủy viên TS Lê Tấn Phước Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 25… tháng…2 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thái Bảo Ngọc Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: ngày 15 tháng 11 năm 1988 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh MSHV: 1541820088 I Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động địa bàn Tp.HCM - thông qua quảng cáo hình LCD thang máy II Nhiệm vụ nội dung: - Kiểm định thang đo yếu tố quảng cáo thành phần giá trị thương hiệu điện thoại di động - Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu mối quan hệ yếu tố quảng cáo với thành phần giá trị thương hiệu - Từ kết nghiên cứu, đưa kết luận kiến nghị III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/02/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC ii LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, tận tình giúp đỡ q thầy giáo, tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu luận văn với đề tài: “Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động địa bàn Tp.HCM - thơng qua quảng cáo hình LCD thang máy” Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên tạo điều kiện tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị làm việc tòa cao ốc văn phòng có lắp đặt hình quảng cáo LCD thang máy, anh chị làm việc phận kinh doanh, phận chăm sóc khách hàng cơng ty quảng cáo, tác giả tới khảo sát, cung cấp tài liệu thống kê, hướng dẫn cách xử lý thông tin Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả Luận văn NGUYỄN THÁI BẢO NGỌC iii TÓM TẮT Mục đích nghiên cứu khám phá tác động quảng cáo hình LCD thang máy đến giá trị thương hiệu thị trường điện thoại di động thành phố Hồ Chí Minh Từ tác giả đề xuất hàm ý sách cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất điện thoại di động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu điện thoại di động cách có hiệu địa bàn Tp HCM Tác giả tiến hành kiểm định lại mơ hình nghiên cứu, giả thiết có yếu tố quảng cáo chi tiêu quảng cáo thái độ quảng cáo người tiêu dùng tác động lên thành phần giá trị thương hiệu nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận lòng ham muốn thương hiệu kết hợp với lòng trung thành thương hiệu Và mơ hình hồi quy sử dụng để kiểm định giả thiết nghiên cứu Dựa sở lý thuyết giá trị thương hiệu thang đo xây dựng giới Việt Nam, nghiên cứu định lượng thức với số lượng mẫu 202 người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, kết cho thấy thái độ quảng cáo chi tiêu quảng cáo đóng vai trò quan trọng tác động lên thành phần giá trị thương hiệu nhận biết thương hiệu chất lượng cảm nhận Bên cạnh chi tiêu quảng cáo khơng có tác động đến lòng ham muốn thương hiệu lòng trung thành thương hiệu Có thể nói kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện thoại di động địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thang đo tương đối hoàn chỉnh muốn đo lường yếu tố để xây dựng quảng bá đánh giá thương hiệu Kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp có nhìn sâu sắc, toàn diện giá trị thương hiệu điện thoại di động Qua doanh nghiệp dựa vào kết nghiên cứu mà hoạch định ngân sách quảng cáo cho phù hợp, tiết kiệm nhằm nâng cao giá trị thương hiệu iv ABSTRACT The purpose of this study was to explore the impact of advertising in elevators LCD monitor brand value in the mobile phone market in Ho Chi Minh City Since then the author suggested the policy implications for business enterprises, mobile phone manufacturers to enhance the brand value of the mobile phone an effective way in the locality Ho Chi Minh City Author nail conduct research to model, which assumes that there are two elements of advertising as ad spending and attitudes toward consumer advertising impact on the composition of commercial value brand is the brand awareness, perceived quality and brand lust combined with brand loyalty And regression models were used to test the research hypotheses Based on the theory of brand value and the scale has been built around the world as well as in Vietnam, an official quantitative studies with sample size was 202 consumers in Ho Chi Minh City, results showed that attitudes towards advertising and advertising spending plays an important role in acting on the components of brand value and brand awareness is perceived quality Besides ad spend had no effect on their desire for brand and brand loyalty We can say the study results help to enterprises producing mobile phone business in the province of Ho Chi Minh City has a relatively complete scale when you want to measure the elements to build and promote as well as evaluating its brand The research results also help businesses with insight, more comprehensive brand value of mobile phones Through which businesses can rely on the results of research which advertising budget planning as appropriate, save to improve their brand value v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ẢNH ix DANH MỤC BẢNG x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết thương hiệu 2.1.2 Giá trị thương hiệu .7 2.1.3 Quảng cáo hình LCD thang máy khái niệm quảng cáo .10 2.2 Các nghiên cứu trước .12 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề nghị giả thuyết nghiên cứu 16 2.4 Tóm tắt chương 17 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 18 3.1 Giới thiệu 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu .18 3.2.1 Nghiên cứu sơ .18 3.2.2 Nghiên cứu thức .18 vi 3.2.3 Quy trình nghiên cứu .19 3.3 Thiết kế thang đo .20 3.3.1 Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu 20 3.3.2 Đo lường lòng ham muốn thương hiệu 21 3.3.3 Đo lường chất lượng cảm nhận 21 3.3.4 Đo lường lòng trung thành thương hiệu 22 3.3.5 Đo lường thái độ quảng cáo 22 3.3.6 Đo lường chi tiêu quảng cáo 23 3.4 Nghiên cứu thức 24 3.4.1 Thương hiệu chọn nghiên cứu 24 3.4.2 Chọn mẫu cho nghiên cứu 24 3.5 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 26 4.2 Kiểm định độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 27 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 30 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) trước loại biến 31 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) sau loại biến .33 4.3.3 Tạo giá trị cho nhân tố .36 4.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 36 4.4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình giả thiết thái độ quảng cáo chi tiêu quảng cáo đến mức độ nhận biết thương hiệu 37 4.4.2 Kiểm định phù hợp mô hình giả thiết chi tiêu quảng cáo đến lòng ham muốn thương hiệu .38 4.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình giả thiết thái độ quảng cáo chi tiêu quảng cáo đến chất lượng cảm nhận thương hiệu 39 4.4.4 Kiểm định phù hợp mơ hình giả thiết chi tiêu quảng cáo đến lòng trung thành thương hiệu 41 4.5 Kết nghiên cứu 42 Lòng trung thành thương hiệu LO X thương hiệu nghĩ đến nghĩ thương hiệu điện thoại di động Tôi cho khách hàng trung thành điện thoại di động thương hiệu X Điện thoại di động thương hiệu X lựa chọn Mức độ đồng ý 5 5 Tôi không mua điện thoại di động thương hiệu khác thương hiệu X có bán cửa hàng Tơi giới thiệu bạn bè, người thân mua điện thoại di động thương hiệu X Thái độ quảng cáo AA Các quảng cáo điện thoại di động thương hiệu X Mức độ đồng ý 5 5 sáng tạo Các quảng cáo điện thoại di động thương hiệu X hấp dẫn Các quảng cáo X khác biệt so với quảng cáo thương hiệu điện thoại di động khác Một cách tổng qt, tơi thích quảng cáo điện thoại di động thương hiệu X AS Chi tiêu quảng cáo Điện thoại di động X quảng cáo mạnh mẽ Quảng cáo X dường tốn so với chiến dịch thương hiệu điện thoại di động khác Các quảng cáo điện thoại di động X thường xuyên Mức độ đồng ý 5 Phần II Thông tin cá nhân Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi sau đây: a 22-30 b 31-40 c 34-45 Xin vui lòng cho biết mức thu nhập hàng tháng anh/chị: a 10 triệu Hết Trân trọng cảm ơn anh/ chị dành thời gian để trả lời câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu Phụ lục 3: Kết khảo sát Kết Cronbach’s Alpha thang đo khảo sát định lượng *Thang đo mức độ nhận biết thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 874 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted AW1 21.6634 3.637 879 821 AW2 21.5644 3.650 745 840 AW3 21.6436 3.643 526 890 AW4 21.7030 3.682 882 823 AW5 21.3465 4.078 473 886 AW6 21.6337 3.845 698 849 *Thang đo lòng ham muốn thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 860 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted DE1 21.7030 3.464 874 801 DE2 21.5941 3.486 724 823 DE3 21.6386 3.575 445 891 DE4 21.7426 3.506 880 802 DE5 21.3515 3.970 425 877 DE6 21.6980 3.615 757 821 *Thang đo chất lượng cảm nhận thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted PQ1 21.5050 2.918 798 741 PQ2 21.3861 2.925 663 765 PQ3 21.5248 2.907 426 837 PQ4 21.5644 3.033 820 745 PQ5 21.1584 3.348 349 834 PQ6 21.5000 3.147 607 779 *Thang đo lòng trung thành thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 696 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted LO1 17.2871 1.927 426 659 LO2 17.3515 1.851 465 642 LO3 17.3663 1.935 559 605 LO4 17.1485 2.097 355 686 LO5 17.3416 2.047 474 639 *Thang đo thái độ quảng cáo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 749 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted AA1 12.9505 1.410 668 625 AA2 13.0495 1.341 564 682 AA3 13.0050 1.677 432 748 AA4 12.9158 1.431 531 699 *Thang đo chi tiêu quảng cáo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 736 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted AS1 9.0297 835 554 657 AS2 9.0050 821 606 601 AS3 9.1535 767 528 696 Kết quảphân tích nhân tố khám phá EFA Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Compo nent Total 4.728 3.637 3.267 2.544 2.167 1.960 1.157 1.122 974 753 Approx Chi-Square 3309.947 df 435 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of % of Variance Cumulative % Total Variance Cumulative % 15.760 15.760 4.728 15.760 15.760 12.125 27.884 3.637 12.125 27.884 10.891 38.776 3.267 10.891 38.776 8.479 47.255 2.544 8.479 47.255 7.224 54.479 2.167 7.224 54.479 6.533 61.013 1.960 6.533 61.013 3.856 64.868 1.157 3.856 64.868 3.741 68.609 1.122 3.741 68.609 3.246 71.855 Component Matrix Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumul Total Variance ative % 3.984 13.280 13.280 3.938 13.126 26.406 3.078 10.261 36.667 2.353 7.844 44.511 2.263 7.543 52.054 2.087 6.958 59.012 1.582 5.274 64.286 1.297 4.324 68.609 a Component AW1 662 -.521 -.386 AW4 660 -.529 -.386 AW6 594 -.441 -.337 AW2 576 -.500 -.327 DE3 446 402 AW5 412 -.387 DE4 593 706 DE1 600 698 DE6 566 631 DE2 543 592 AW3 423 -.438 DE5 353 420 PQ1 447 -.382 408 736 380 PQ4 522 720 PQ2 359 643 PQ6 399 635 PQ3 341 305 515 -.378 LO3 604 464 LO2 576 LO5 550 365 LO1 514 321 AA3 -.430 421 AA1 -.386 659 AA4 -.354 323 659 AA2 -.390 566 AS1 731 AS2 326 711 AS3 677 PQ5 339 LO4 -.308 535 371 304 -.490 417 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 753 3246.600 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.699 16.203 16.203 4.699 16.203 16.203 3.973 13.700 13.700 3.636 12.539 28.742 3.636 12.539 28.742 3.902 13.455 27.155 3.266 11.264 40.006 3.266 11.264 40.006 3.064 10.564 37.719 2.397 8.266 48.272 2.397 8.266 48.272 2.352 8.110 45.829 2.056 7.091 55.362 2.056 7.091 55.362 2.116 7.298 53.127 1.959 6.756 62.118 1.959 6.756 62.118 2.066 7.124 60.251 1.157 3.988 66.106 1.157 3.988 66.106 1.591 5.484 65.736 1.083 3.736 69.842 1.083 3.736 69.842 1.191 4.107 69.842 951 3.281 73.123 Rotated Component Matrix a Component AW4 939 AW1 938 AW2 832 AW6 818 AW3 654 AW5 602 DE4 947 DE1 937 DE6 875 DE2 805 310 DE3 603 -.548 PQ4 914 PQ6 881 PQ1 803 PQ3 677 408 AA1 844 AA2 766 AA4 765 AA3 619 LO3 792 LO5 789 LO2 732 AS2 824 AS1 801 AS3 779 PQ5 892 PQ2 DE5 523 708 534 624 LO4 369 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a 510 Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 751 Approx Chi-Square 3068.921 df 378 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Varianc e Cumulativ e% 4.608 16.457 16.457 3.625 12.946 29.403 2.897 10.346 39.749 2.383 8.509 48.258 2.042 7.292 55.550 1.939 6.925 62.474 1.116 3.984 66.459 983 3.511 69.969 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Varianc e% e 4.60 16.457 16.457 3.62 12.946 29.403 2.89 10.346 39.749 2.38 8.509 48.258 2.04 7.292 55.550 1.93 6.925 62.474 1.11 3.984 66.459 Rotated Component Matrix Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Varianc e% e 3.96 14.161 14.161 3.88 13.891 28.051 2.99 10.700 38.752 2.35 8.396 47.148 2.12 7.586 54.734 2.08 7.443 62.176 1.19 4.282 66.459 a Component AW4 938 AW1 938 AW2 832 AW6 817 AW3 653 AW5 602 DE4 947 DE1 936 DE6 878 DE2 799 328 DE3 611 -.538 PQ4 942 PQ1 886 PQ6 832 PQ3 613 PQ5 416 AA1 842 AA2 768 AA4 764 AA3 620 LO3 792 LO5 790 LO2 731 AS2 826 AS1 802 AS3 772 DE5 522 637 LO4 373 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 753 2960.188 df 351 Sig .000 494 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.511 16.706 16.706 4.511 16.706 16.706 3.962 14.675 14.675 3.484 12.904 29.609 3.484 12.904 29.609 3.663 13.568 28.243 2.896 10.727 40.336 2.896 10.727 40.336 2.995 11.091 39.335 2.368 8.769 49.105 2.368 8.769 49.105 2.345 8.684 48.019 2.041 7.558 56.664 2.041 7.558 56.664 2.186 8.094 56.113 1.928 7.140 63.804 1.928 7.140 63.804 2.076 7.690 63.804 986 3.652 67.455 Rotated Component Matrix a Component AW1 938 AW4 938 AW2 833 AW6 817 AW3 652 AW5 603 DE4 953 DE1 939 DE6 895 DE2 788 DE3 617 PQ4 938 PQ1 884 PQ6 825 PQ3 624 PQ5 414 AA1 840 AA2 769 AA4 762 AA3 623 LO3 789 LO5 770 LO2 719 LO4 478 AS2 817 AS1 805 AS3 774 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 757 Approx Chi-Square 2898.652 df 325 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total 4.47 3.48 2.85 2.34 2.03 1.90 981 % of Varianc e Cumulativ e% 17.191 17.191 13.395 30.586 10.972 41.558 9.005 50.563 7.809 58.372 7.341 65.713 3.772 69.485 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Varianc e% e 4.47 17.191 17.191 3.48 13.395 30.586 2.85 10.972 41.558 2.34 9.005 50.563 2.03 7.809 58.372 1.90 7.341 65.713 Rotated Component Matrix Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Varianc e% e 3.96 15.251 15.251 3.66 14.102 29.353 2.88 11.091 40.444 2.34 9.020 49.464 2.17 8.348 57.813 2.05 7.900 65.713 a Component AW1 938 AW4 938 AW2 833 AW6 817 AW3 652 AW5 603 DE4 953 DE1 940 DE6 895 DE2 788 DE3 617 PQ4 942 PQ1 868 PQ6 859 PQ3 648 AA1 841 AA2 768 AA4 763 AA3 622 LO3 791 LO5 769 LO2 722 LO4 475 AS2 818 AS1 806 AS3 777 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 757 2866.743 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulati Varianc Total ve % e Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.470 17.879 17.879 4.470 17.879 17.879 3.962 15.846 15.846 3.483 13.930 31.809 3.483 13.930 31.809 3.668 14.670 30.517 2.766 11.065 42.874 2.766 11.065 42.874 2.854 11.417 41.934 2.330 9.322 52.195 2.330 9.322 52.195 2.344 9.376 51.310 1.945 7.780 59.976 1.945 7.780 59.976 2.053 8.211 59.520 1.908 7.631 67.607 1.908 7.631 67.607 2.022 8.087 67.607 968 3.870 71.477 Rotated Component Matrix a Component AW4 938 AW1 937 AW2 833 AW6 818 AW3 655 AW5 602 DE4 953 DE1 940 DE6 895 DE2 788 DE3 617 PQ4 943 PQ1 870 PQ6 861 PQ3 653 AA1 841 AA2 767 AA4 764 AA3 622 AS2 818 AS1 807 AS3 778 LO5 808 LO3 800 LO2 739 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a ... thương hiệu, tăng vị cạnh tranh, vươn tới tầm cao mới, tác giả lựa chọn đề tài Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động địa bàn Tp.HCM - thông qua quảng cáo hình LCD thang máy ... Quản trị kinh doanh Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh MSHV: 1541820088 I Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động địa bàn Tp.HCM - thơng qua quảng cáo hình LCD thang máy. .. dung: - Kiểm định thang đo yếu tố quảng cáo thành phần giá trị thương hiệu điện thoại di động - Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu mối quan hệ yếu tố quảng cáo với thành phần giá trị thương hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động trên địa bàn TP HCM thông qua quảng cáo màn hình LCD tại thang máy , Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu điện thoại di động trên địa bàn TP HCM thông qua quảng cáo màn hình LCD tại thang máy

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay