Quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải taxi uber tại TP hồ chí minh

97 11 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LÊ THỊ KIM NHUNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ VẬN TẢI TAXI UBER TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 TP HCM, tháng 03/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM LÊ THỊ KIM NHUNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ VẬN TẢI TAXI UBER TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HCM, tháng 03/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRƯƠNG QUANG DŨNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 31 tháng 03 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Lại Tiến Dĩnh Phản biện PGS.TS Võ Phước Tấn Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên TS Nguyễn Thành Long Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Thị Kim Nhung Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1988 Nơi sinh: Quảng Trị Chuyên ngành: uản trị kinh MSHV: 1541820093 nh I- Tên đề tài: Quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung:  Hệ thống sở lý luận quản lý thuế dịch vụ taxi  Đánh giá thực trạng dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh  Đề xuất số giải pháp nhằm quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 01 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 31 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: TS Trương u ng Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS TRƯƠNG QUANG DŨNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin c m đ n luận văn với tiêu đề: “Quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber TP Hồ Chí Minh” hồn tồn kết nghiên cứu thân chư công bố cơng trình nghiên cứu củ người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạ đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, kế thừa, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, the quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Học viên thực luận văn Lê Thị Kim Nhung ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn thầy TS Trương Quang Dũng, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt trình thực luận văn Cảm ơn nh chị, bạn học viên khó động viên, hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới chuyên gi ch ý kiến đánh giá, Ban lãnh đạo Chi cục thuế Quận Bình Thạnh th m gi nhận xét đánh giá để em hồn thành Luận văn M ng rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho Chi cục thuế Q Bình Thạnh Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hiệu uản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Học viên Lê Thị Kim Nhung iii TĨM TẮT Nhìn lại thời gi n cách năm năm, thành phố Hồ Chí Minh có hãng taxi truyền thống Nhưng gần đây, th m gi thị trường taxi có hai hãng Grab Taxi Uber Taxi Hai hãng taxi cung ứng công nghệ việc tính giá cước, gọi xe, giá ấn định trước cạnh tranh, chất lượng xe chất lượng phục vụ c chiếm thị phần đáng kể, người tiêu ùng thích Tuy nhiên nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề nh nghiệp công nghệ hay doanh nghiệp vận tải lợi nhuận Uber ngày tăng Điều làm tăng nguy thất thu thuế, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh dịch vụ taxi Luận văn xây dựng dựa mục tiêu sau: Hệ thống sở lý luận quản lý thuế dịch vụ taxi; Đánh giá thực trạng dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh; Đề xuất số giải pháp nhằm quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng Tr ng nghiên cứu định tính chủ yếu Phương pháp nghiên cứu định tính: nhằm xác định quản lý thuế dịch vụ taxi Uber cần phải làm việc Phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm lượng hóa yếu tố cảm tính thơng qua số để chứng minh cho nhận định, đánh giá vấn đề luận văn Phương pháp nghiên cứu định lượng thực thông qua khảo sát khách hàng sử dụng dịch vụ taxi Uber, tài xế lái xe Uber Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ luc, luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận thuế quản lý thuế Chương 2: Thực trạng quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh iv ABSTRACT Looking back over time five years ago, Ho Chi Minh City has only traditional taxi firms But recently, the taxi market has two new brands, Grab Taxi and Uber Taxi These two taxi companies provide technology in charging, calling, pricing and competition, high quality and high quality of service and have gained a considerable market share, which is preferred by consumers like But there is so much debate around whether this is a technology business or transport business, Uber's profits are on the rise This increases the risk of tax losses, creating an unhealthy competitive environment for taxi service This essay is based on the following objectives: theoretical basis of tax administration for taxi service; Assessment of Uber service and technology transfer in Ho Chi Minh City; Proposed some solutions to tax administration for technology services and Uber taxi transport in Ho Chi Minh City The dissertation uses a combination of qualitative research methods and quantitative research methods In that qualitative study is mainly Qualitative Research Methodology: To determine the tax administration of the Uber taxi service what needs to be done Quantitative research methodology is used to quantify sensory factors through numbers to support the assessment of issues in the thesis Quantitative research is conducted through customer surveys using Uber taxi services, Uber drivers Apart from the introduction, conclusion, reference, supplement, thesis is structured into chapters Chapter 1: Theories of tax and tax administration Chapter 2: Tax administration status for technology services and Uber taxi transport in Ho Chi Minh City Chapter 3: Some Tax Management Solutions for Uber Taxi Technology and Transportation Services in Ho Chi Minh City v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH .viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết củ đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ 1.1 Cơ sở lý luận thuế 1.1.1 Thuế vai trò thuế 1.1.1.1 Khái niệm thuế 1.1.1.2 Phân loại thuế 1.1.1.3 Vai trò thuế 1.1.1.4 Đặc điểm thuế 1.1.2 Một số sắc thuế 1.1.2.1 Căn vào tính chất nguồn tài 1.1.2.2 Căn đối tượng đánh thuế 10 1.2 Công tác quản lý thuế 10 1.2.1 Hoạch định sách thuế 10 1.2.2 Tổ chức thực quản lý thuế 11 1.2.2.1 Tổ chức máy quản lý 11 1.2.2.2 Các bước thực công tác quản lý thuế 11 vi 1.2.2.3 Các uy định công tác quản lý thuế 12 1.2.3 Kiểm tra, giám sát việc thực sách thuế 16 TÓM TẮT CHƯƠNG I 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ VẬN TẢI TAXI UBER TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19 2.1 Giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh 19 2.2 Dịch vụ công nghệ vận tải Uber Hồ Chí Minh 22 2.2.1 Dịch vụ taxi TP HCM 22 2.2.2 Dịch vụ công nghệ vận tải Uber 25 2.2.2.1 Dịch vụ công nghệ vận tải Uber giới 25 2.2.2.2 Một số đặc điểm quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Uber giới 29 2.2.2.3 Dịch vụ công nghệ vận tải Uber Việt Nam 31 2.3 Thực trạng quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Uber 35 2.3.1 Thực trạng sách quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Uber Việt Nam 35 2.3.2 Thực trạng tổ chức quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Uber Việt Nam 41 2.3.3.1 Tổ chức máy quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Uber Việt Nam 41 2.3.3.2 Tổ chức thực quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Uber Việt Nam 43 2.3.3 Thực trạng việc tra quản lý thuế uber HCM 46 2.4 Đánh giá chung 49 TÓM TẮT CHƯƠNG II 51 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ VẬN TẢI TAXI UBER TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 52 3.1 Các u n điểm quản lý taxi Uber 52 3.2 Một số giải pháp quản lý thuế taxi uber HCM 52 3.2.1 Giải pháp sách 52 Phụ lục Mẫu tờ khai thuế Nhà Thầu Công ty TNHH Uber Việt Nam kê khai thay cho Công ty Uber Hà Lan Mẫu số: 01/NTNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư Độc lập - Tự - Hạnh phúc số 103/2014/TT-BTC ngày TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 06/8/2014 BTC) ( ành cho t ường hợp Bên Việt nam khấu trừ nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngồi) [01] Kỳ tính thuế:  Tháng năm  Lần phát sinh: Ngày tháng .năm [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ  [04] Bên Việt nam khấu trừ nộp thuế thay:…………………………………………………………………………………………… [05] Mã số thuế bên Việt N m khấu trừ nộp thuế th y: [06] Địa : ………………………… [07] Quận/huyện: …………………………………… [09] Điện thoại: ………………………… [10] F x: …………………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………… [11] E-m il: ……………………… [12] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………… [13] Mã số thuế: [14] Địa : ……………………………… [15] Quận/huyện: …………………………………… [16] Tỉnh/thành phố: …………… [17] Điện thoại: …………………………… [18] F x: ……………………………… [19] E-m il: ……………………… [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số .ngày Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Nội dung Mã số thuế (1) (2) Hợp Doanh đồng số thu chưa ngày/ bao gồm tháng/ thuế năm GTGT (3) (4) Ngày Thuế GTGT (GTGT) Thuế TNDN (TNDN) Tổng số Doanh thu Tỷ lệ % Thuế thuế phải Doanh Tỷ lệ Số thuế Thuế toán nộp vào tính thuế thuế GTGT thu tính thuế miễn TNDN NSNN GTGT phải thuế TNDN giảm theo phải nộp nộp Hiệp định doanh thu (5) (6) (7) (8=6x7) (09) (10) (11) [12=(09x1 (13)=(9)+(1 0)-(11)] 2) Nhà thầu nước A (*) Nhà thầu nước B (*) Nhà thầu nước C (*) Tổng cộng: Tổng số thuế GTGT thuế TNDN phải nộp kỳ (Viết chữ): Tôi c m đ n số liệu kh i chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu kh i./ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên:…… Chứng hành nghề số: , Ngày .tháng … năm … NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Ghi chú: (*) Trường hợp kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh ghi chi tiết theo ngành kinh doanh Phụ lục BẢNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TAXI UBER Xin chào Anh/Chị ! Hiện n y đ ng tiến hành thực đề tài “Quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Taxi Uber Tp HCM” Kính m ng uý Anh /Chị ành chút thời gi n ch ý kiến củ câu hỏi ưới Ý kiến khách quan củ Anh/Chị góp phần uyết định thành công củ đề tài Tôi xin đảm bả thông tin nhận từ Anh/Chị ùng ch mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu Anh/Chị cần thơng tin liên u n đến kết uả khả sát này, xin vui lòng liên hệ với tơi the số điện th ại : 0933.687.300 ( gặp Lê Thị Kim Nhung ) THÔNG TIN CHUNG Họ tên: …………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………………… Xin vui lòng đánh dấu “X” vào số thích hợp cho câu hỏi Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Dưới 30 31-45 46-60 Nghề nghiệp Học sinh, sinh viên Nhân viên văn phòng Nội trợ Khác Anh/ Chị vui lòng cho biết sử dụng dịch vụ Taxi Uber: Chư sử dụng lần Đã sử dụng Nếu Anh/ Chị chọn “ Đã sử dụng “ câu 4, vui lòng tiếp tục bảng khả sát ưới Tr ng trường hợp Anh/ Chị lựa chọn “ Chưa sử dụng lần “ kết thúc khảo sát TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAXI UBER Dịch vụ Tốt Bình thường Sự kết nối dịch vụ taxi Sự dễ dàng việc đón xe Thời gian chờ xe Sự rõ ràng việc báo giá Không tốt Chất lượng phương tiện taxi Các chương trình khuyến Thơng báo chi tiết sau sử dụng dịch vụ THÁI ĐỘ VÀ TÁC PHONG LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Dịch vụ Rất hài Hài Khơng Khơng Rất lòng lòng ý kiến hài lòng khơng hài lòng Khi có thơng báo kết nối tài xế hành khách Trong thời gian sử dụng dịch vụ Sau kết thúc dịch vụ Câu hỏi: Anh/ Chị vui lòng đánh giá chung chất lượng dịch vụ Taxi Uber Rất hài lòng Khơng hài lòng Hài lòng Rất khơng hài lòng Khơng ý kiến Câu hỏi: Anh/ Chị nói rõ lý hài lòng/khơng hài lòng q trình sử dụng dịch vụ taxi Uber ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn Quý Anh/ Chị Phụ lục Bảng tổng hợp kết khảo sát “ Chất lượng dịch vụ taxi Uber” Với tính chất củ đề tài, Tác giả tiến hành khảo sát với số lượng 15 chuyên gia chất lượng dịch vụ taxi Uber Kết nhận s u: Số lượng Chỉ tiêu Giới tính Nam Nữ 05 10 Số lượng Chỉ tiêu Dưới 30 Từ 31- 45 Từ 45- 60 13 01 01 Độ tuổi Số lượng Chỉ tiêu HS/SV NV Văn phòng Nội Trợ Khác 01 13 01 Nghề nghiệp Chỉ tiêu Số lượng Đã sử dụng Chư sử dụng 14 01 Sử dụng dịch vụ Uber Số lượng Tiện ích sử dụng dịch vụ taxi Uber Tốt Bình Khơng tốt thường Sự kết nối dịch vụ taxi 12 02 Sự dễ dàng việc đón xe 13 01 Thời gian chờ xe 11 02 01 Sự rõ ràng việc báo giá 14 0 Chất lượng phương tiện taxi 10 04 Các chương trình khuyến 09 03 02 Thơng báo chi tiết sau sử dụng dịch 08 05 01 vụ Số lượng Thái độ tác phong Rất hài lòng Hài lòng Khơng ý kiến Khơng hài lòng 05 07 01 01 01 09 03 01 08 06 0 Khơng ý Khơng hài Rất hài lòng kiến lòng 02 01 làm việc nhân viên Khi có Rất hài lòng thơng báo kết nối tài xế hành khách Trong thời gian sử dụng dịch vụ Sau kết thúc dịch vụ Đánh giá chung Số lượng Rất hài lòng Hài lòng dịch vụ taxi Uber 06 05 Phụ lục Danh sách người tiêu dùng đánh giá “ Chất lượng dịch vụ taxi Uber” STT Họ tên Địa Số điện thoại Nguyễn Nữ Th nh Hương Nơ Tr ng L ng, P.13, Bình Thạnh, HCM 0914342888 Phan Thị Dung Quận 4, HCM 0935639559 Phan Thị Kim Trinh Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, 0914610066 Bình Thạnh, HCM Nguyễn Thanh Long Ph n Văn Trị, P.14, Bình Thạnh, HCM 0914443777 Hồ Thị Phương Thúy Tân Bình, HCM 0977189885 Trần Thị Thảo Nguyên Quận 6, HCM 0907241188 Nguyễn Huy Đạt Thả Điền, Q.2, HCM 0914084779 H àng u ng Hưng Trần Quang Khải, Q.1, HCM 0906825005 Huỳnh Tấn Lộc P.26, Bình Thạnh, HCM 0937139346 10 Đỗ Thị Thu Trang Đường 3/2, Q.10, HCM 0903375553 11 Nguyễn Thị Thanh Lan Thủ Đức, HCM 0908416034 12 Chị Hiền Q Bình Thạnh, HCM 0904931368 13 Anh Khoa D1, Bình Thạnh, HCM 0932655131 14 Nguyền Thị Thúy Hà D2, Bình Thạnh, HCM 0908109622 15 Nguyền Thị Thiều Bình Thạnh, HCM 01202754939 Phụ lục Bảng câu hỏi khảo sát tài xế tham gia dịch vụ taxi Uber Với tính chất đề tài, Tác giả tiến hành khảo sát với số lượng 10 tài xế tham gia dịch vụ Taxi Uber Tuy nhiên , Vì giới hạn số điều kiện khách u n thời gian, không gian nên việc khả sát thực ưới dạng hỏi ghi chép lại thơng tìn qua tr đổi tác giả tham gia dịch vụ taxi Uber Câu 1: Anh th m gi ịch vụ t xi Uber bao lâu? Câu 2: Đây phương tiện thuộc sở hữu củ nh h y phương tiện thuê lại? Câu 3: Trước khí tham gia dịch vụ taxi Uber, nh tham gia loại hình dịch vụ t xi nà chư ? Câu 4: Tại anh lại lựa chọn tham gia dịch vụ Taxi Uber mà khơng phải loại hình dịch vụ taxi khác? Câu 5: Anh có ký hợp đồng với công ty Uber không hay thông qua tổ chức hay hợp tác xã vận tải không? Anh có biết rõ nắm giữ hợp đồng hợp tác không? Câu 6: Mức thu nhập mà anh nhận tham gia dịch vụ taxi Uber có tốt khơng? Câu 7: Mức độ cạnh tranh loại hình nào? Câu 8: Anh nhận xét cơng tác quản lý nói chung cơng tác quản lý thuế nói riêng dịch vụ công nghệ vận tải Uber mà anh tham gia? Phụ lục Kết tổng hợp ý kiến tài xế tham gia dịch vụ taxi Uber Câu 1: Chiếm số lượng nhiều tài xế taxi Uber mà tác giả tiến hành khảo sát tham gia vào dịch vụ Tuy nhiên có 1/3 tài xế số th m gi từ ngày đầu loại hình du nhập vào Việt Nam Câu 2: Chiếm 90% xe cá nhân thuộc sở hữu tài xế Câu 3: 40 % tài xế khảo sát tham gia dịch vụ số công ty kinh doanh dịch vụ vận tải t xi địa bàn thành phố Vin sun, M i Linh… Câu 4: Chiếm 70 % câu trả lời mà tác giả nhận thu nhập cao, thời gian làm việc linh động so với nhiều cơng ty hoạt động Bên cạnh có số ý kiến xe cá nhân nhàn rỗi nên muốn kiếm thêm thu nhập Câu 5: 80 % câu trả lời từ tài xế trực tiếp ký hợp đồng trực tuyến qua mạng s u đáp ứng đủ tiêu chuẩn Uber Và không số họ nắm giữ hợp đồng trực tiếp mà ký qua mạng cá nhân biết tham gia hoạt động dịch vụ Uber nhận 80% từ doanh thu tạ r Còn nghĩ vụ khác khơng biết khơng rõ Câu + câu 7: 60% tài xế thừa nhận thu nhập tham gia hoạt động dịch vụ Uber tốt Tuy nhiên cạnh tranh ngày cao nên thu nhập có đơi phần giảm xuống có q nhiều cá nhân tham gia vào hoạt động dịch vụ Uber Câu 8: 90% đư r ý kiến chư có chế tài quản lý nà loại hình dịch vụ Phụ lục Danh sách tài xế tham gia khảo sát dịch vụ taxi Uber STT Họ tên tài xế Loại xe Ngày khảo sát Thanh Liêm Kia Picanto 21/9/2016 Thanh Minh Mitsubishi Attrange 23/9/2016 Nguyễn Văn Trường Kia Rio 23/9/2016 Trần Minh Tuấn Chevrolet Spark 27/9/2016 Phạm Hùng Hải Daewoo Matiz 29/9/2016 Trần Văn Vĩnh Kia Rio 07/10/2016 Nguyễn Quốc Tuấn Chevrolet Cruze 09/10/2016 Lê Ngọc Thanh Toyota Innova 11/10/2016 Phạm Văn Th nh Hyundai Grand i10 15/10/2016 10 Nguyễn Trung Hiếu Toyota Fortuner 21/10/2016 Phụ lục 10 Danh sách chuyên gia Ngành thuế STT Họ tên Đơn vị công tác Số điện thoại Trần Khôi Cục thuế Hồ Chí Minh 0938893499 Nguyễn Tường Cục thuế Hồ Chí Minh 0906620281 Nguyễn Thị Nga Cục thuế Hồ Chí Minh 0913625628 Ngô Thành Đức Nguyễn Phước Lợi Huỳnh Tấn Lộc Chi cục thuế Bình Thạnh Chi cục thuế Bình Thạnh Chi cục thuế Bình Thạnh 0917418168 0993214122 0937139346 Phụ lục 11 Đánh giá tính thực thi nhóm giải pháp quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Taxi Uber Tp HCM Xin chào Anh/Chị ! Hiện n y đ ng tiến hành thực đề tài “Quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Taxi Uber Tp HCM” Kính m ng uý Anh /Chị ành chút thời gi n ch ý kiến củ câu hỏi ưới Ý kiến khách u n củ Anh/Chị góp phần uyết định thành công củ đề tài Tôi xin đảm bả thông tin nhận từ Anh/Chị ùng ch mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu Anh/Chị cần thơng tin liên u n đến kết uả khả sát này, xin vui lòng liên hệ với tơi the số điện th ại : 0933.687.300 ( gặp Lê Thị Kim Nhung ) THÔNG TIN CHUNG Họ tên: …………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………………… Giải pháp Nhóm giải pháp sách Chính sách xác định xe quản lý xe taxi Uber Đư r phương án lựa chọn sở đóng thuế Cơng ty Uber Chính sách quản lý thơng tin ngân hàng Chính sách quản lý cơng nghệ thơng tin Chính sách phối hợp nhiều u n b n ngành Nhóm giải pháp tổ chức thực Xây dựng máy quản lý Giải pháp cách thức thu thuế Khả thi Không khả thi Nhóm giải pháp kiểm sốt Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tra Phối hợp kiểm soát giữ u n b n ngành Câu hỏi: Anh/ Chị đề xuất số giải pháp công tác quản lý thuế dịch vụ taxi Uber ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn Quý Anh/ Chị Phụ lục 12 Bảng tổng hợp kết “ đánh giá tính thực thi nhóm giải pháp quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải Taxi Uber Tp HCM” Với tính chất củ đề tài, tác giả tiến hành khảo sát với số lượng 20 chuyên gia làm việc tr ng lĩnh vực thuế giao thông vận tải Kết nhận s u: Giải pháp Khả thi Không khả thi 17 12 Chính sách quản lý thơng tin ngân hàng 17 Chính sách quản lý cơng nghệ thơng tin 14 Chính sách phối hợp nhiều u n b n 15 Xây dựng máy quản lý 14 Giải pháp cách thức thu thuế 18 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tra 20 Phối hợp kiểm soát u n b n 19 1 Nhóm giải pháp sách Chính sách xác định xe quản lý xe taxi Uber Đư r phương án lựa chọn sở đóng thuế Cơng ty Uber ngành Nhóm giải pháp tổ chức thực Nhóm giải pháp kiểm soát ngành ... TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VÀ VẬN TẢI TAXI UBER TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19 2.1 Giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh 19 2.2 Dịch vụ cơng nghệ vận tải Uber Hồ Chí Minh. .. sở lý luận thuế quản lý thuế Chương 2: Thực trạng quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber. .. sở lý luận quản lý thuế dịch vụ taxi + Đánh giá thực trạng dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber thành phố Hồ Chí Minh + Đề xuất số giải pháp nhằm quản lý thuế dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải taxi uber tại TP hồ chí minh , Quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải taxi uber tại TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay