Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty việt thắng

115 3 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - ĐẬU PHI QUYẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành : 60340102 Tp Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - ĐẬU PHI QUYẾT \ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành : 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ MẬN Tp Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Lê Thị Mận Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên Chức danh Hội đồng TT GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch PGS.TS Hoàng Đức Phản biện TS Lê Quang Hùng Phản biện TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên TS Phạm Phi Yên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Đậu Phi Quyết Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1980 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Nơi sinh: Nghệ An MSHV: 1541820105 I- Tên đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài tập trung giải ba nhiệm vụ: - Tổng hợp sơ lý luận cạnh tranh, yếu tố đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp - Xác định lực Việt Thắng điểm mạnh, điểm yếu, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Việt Thắng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Việt Thắng Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả thực trình bày đề tài nghiên cứu nội dung, bao gồm: Tổng quan đề tài nghiên cứu Cơ sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp Thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Kết luận kiến nghị Hạn chế đề tài: Nghiên cứu thực Tổng cơng ty Việt Thắng, chưa có tính tổng qt hóa để áp dụng kết nghiên cứu cho tất cơng ty Dệt may tồn Quốc III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 02/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Mận CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Lê Thị Mận KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng” cơng trình nghiên cứu thân tơi hướng dẫn khoa học Cô PGS.TS Lê Thị Mận Tôi xin cam kết thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung, tính trung thực đề tài nghiên cứu Tp.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2017 Tác giả thực luận văn Đậu Phi Quyết ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Trường Đại Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, trang bị cho tơi kiến thức hữu ích thời gian tơi theo học chương trình học Cao học Quản Trị Kinh Doanh nhà trường Xin cảm ơn Cô PGS.TS Lê Thị Mận tận tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Trong q trình hướng dẫn, Cơ đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho tơi học hỏi nhiều kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích Xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Tổng cơng ty Việt Thắng, phòng nghiệp vụ, cán công nhân viên Công ty đơn vị đến liên hệ tạo điều kiện, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, ý kiến suốt trình hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả thực luận văn Đậu Phi Quyết iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng” bao gồm ba vấn đề cốt lõi:  Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sử dụng lý thuyết lực cạnh tranh Trên sở tác giả thu thập thơng tin liên quan đến lực cạnh tranh để phân tích nghiên cứu, nhằm tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng  Thứ hai, qua phân tích khảo sát liệu sơ cấp, dự liệu thứ cấp điều tra Tổng công ty Việt Thắng; Tổng công ty CP Phong Phú; Công ty Dệt Nam Định; Tổng công ty may Nhà Bè, công ty may Việt Tiến khách hàng Việt Thắng, nghiên cứu cho thấy yếu tố: Sản phẩm - Giá - Phân phối – Quảng cáo yêu tố tác động mạnh đến lực cạnh tranh doanh nghiệp  Thứ ba, từ thực trạng Tổng công ty Việt Thắng phân tích trên, đề tài đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng sau:  Một là, Giải pháp nhân sự; Tăng cường công tác đào tạo; Xây dựng chế độ phúc lợi, môi trường làm việc tốt hội phát triển để nhân gắn kết lâu dài  Hai là, Giải pháp yếu tố chi phí sản xuất; tối thiểu hố chi phí yếu tố sản xuất, giảm giá thành, tăng lực canh tranh, tăng lợi nhuận  Ba là, Giải pháp tiêu thụ sản phẩm công ty; xây dựng kênh phân phối, chiến lược quảng bá giới thiệu sản phẩm, chiến lược khai tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm công ty  Bốn là, Giải pháp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; tăng cường hoạt động khảo sát nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, trước đón đầu nhu cầu thị trường, tạo khác biệt iv ABSTRACT Research project “Improving the competitiveness of Viet Thang Corporation" consists of three core issues:  The first, research projects using the theory of competitiveness in business On that basis, the author collected information relevant to competitiveness for analysis and research, in order to find solutions to improve the competitiveness of Viet Thang Corporation  The second, through the analysis of survey data and primary and secondary survey Viet Thang Corporation; Phong Phu Group; Nam Dinh Textile Company; Nha Be Garment Corporation, Viet Tien Garment Company and Customers who are keeping the good business relation with Viet Thang , the research shows the factors: Product - Price - Place – Promotion are strong impact to the competitiveness  The third, with the status of Viet Thang Corporation was analyzed above; the subject has proposed measures to improve the competitiveness of Viet Thang Corporation as follows:  The first: HR Solutions - strengthening of training, establishment of welfare regimes as well as good working environment and development opportunities for long-term human cohesion  The second: the solution of production cost factors - minimizing the cost of production factors and increasing competitiveness to increase profit  The third : solution of sale - building distribution channels , marketing strategy and promotion, making strategies to find and expand markets  The fourth: finding solutions for research and development of new products; enhancing survey activities, research and development of new products and making a difference v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT X DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ XI DANH MỤC CÁC BẢNG XII DANH MỤC ĐỒ THỊ XII PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỂM MỚI ĐỀ TÀI 5.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 5.2 Điểm đề tài BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm lợi cạnh tranh 1.1.2 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp vi 1.1.2.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 1.1.2.2 Các yếu tố môi trường vi mô 10 1.1.2.3 Nhân tố cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.1.2.1 Chất lượng nguồn nhân lực 13 1.1.2.2 Mức độ tiếp cận ứng dụng công nghệ đại sản xuất 13 1.1.2.3 Năng lực tài 14 1.1.2.4 Hình ảnh thương hiệu 14 1.1.2.5 Mạng lưới phân phối, thị trường tiêu thụ 14 1.1.2.6 Công tác nghiên cứu phát triển 15 1.3 CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP 15 1.3.1 Hoạt động 15 1.3.2 Năng lực cốt lõi doanh nghiệp 17 1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC CHO TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG 18 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 18 1.4.1.1 Kinh nghiệm Công ty Dệt Nam Định 18 1.4.1.2 Kinh nghiệm Tổng công ty Cổ Phần Phong Phú 18 1.4.2 Bài học cho Tổng công ty Việt Thắng nâng cao lực cạnh tranh 19 1.4.2.1 Đầu tư máy móc, thiết bị 19 1.4.2.2 Đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm 20 1.4.2.3 Liên doanh, liên kết 20 1.4.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 23 STT Các yếu tố bên 10 11 12 13 14 Năng lực tài mạnh Khả huy động vốn đầu tư Chất lượng sản phẩm tốt, ổn định Máy móc thiết bị đại, quy mơ lớn Lao động có tay nghề, chun mơn cao, gắn bó với công ty Chủ động công tác đào tạo phát triển nhân lực Sản lượng sản xuất ổn định Quy trình sản xuất khép kín Hệ Thơng tin quản lý chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, cạnh tranh mạnh Hoạt động marketing, truyền thơng yếu Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm nhỏ lẻ Uy tín thương hiệu cố Sức ép từ nhà cung cấp nguyên vật liệu Điểm quan trọng Câu 4: Xin quý anh/chị cho biết mức độ phản ứng Việt Thắng yếu tố môi trường bên việc đánh dấu “x” vào số thích hợp cho câu theo nguyên tắc: phản ứng tốt, phản ứng trung bình, phản ứng trung bình phản ứng yếu Số TT Các yếu tố bên 10 11 12 13 Năng lực tài mạnh Khả huy động vốn đầu tư Chất lượng sản phẩm tốt, ổn định Máy móc thiết bị đại, quy mơ lớn Lao động có tay nghề, chun mơn cao, gắn bó với cơng ty Chủ động cơng tác đào tạo phát triển nhân lực Sản lượng sản xuất ổn định Quy trình sản xuất khép kín Hệ Thơng tin quản lý chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, cạnh tranh mạnh Hoạt động marketing, truyền thơng yếu Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm nhỏ lẻ Uy tín thương hiệu cố Điểm phân loại 14 Sức ép từ nhà cung cấp nguyên vật liệu Các ý kiến khác (nếu có) …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Cám ơn quý anh/chị PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP DỰ LIỆU XỬ LÝ I CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ 1.1 Tầm quan trọng yếu tố bên Số TT Các yếu tố bên Ý kiến đánh giá chuyên gia Tổng số người Điểm quan trọng Mức độ quan trọng Năng lực tài mạnh 15 4.3 0.091 Khả huy động vốn đầu tư tốt 4 15 3.6 0.077 Chủ động công tác đào tạo phát triển nhân lực 5 15 3.6 0.077 Sản lượng sản xuất ổn định 3 15 3.7 0.080 Quy trình sản xuất khép kín 4 15 3.8 0.081 Chất lượng sản phẩm tốt, ổn định 15 3.5 0.074 Máy móc thiết bị đại, quy mô lớn 15 3.7 0.080 Lao động có tay nghề, chuyên mơn cao, gắn bó với cơng ty 5 15 3.1 0.067 Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, cạnh tranh mạnh 15 2.9 0.063 10 Hệ thống thông tin quản lý chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển 15 3.0 0.064 11 Hoạt động marketing, truyền thơng yếu 5 15 2.6 0.056 12 Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm yếu 15 3.0 0.064 13 Uy tín thương hiệu cố 15 3.0 0.064 14 Sức ép từ nhà cung cấp nguyên vật liệu 3 15 2.9 0.061 210 46.7 1.000 Tổng số người Tổng điểm Điểm trung bình Làm tròn Tổng cộng 1.2 Mức độ mạnh, yếu yếu tố môi trường bên Số Các yếu tố bên TT 10 11 12 Năng lực tài mạnh Khả huy động vốn đầu tư tốt Chủ động công tác đào tạo phát triển nhân lực Sản lượng sản xuất ổn định Quy trình sản xuất khép kín Chất lượng sản phẩm tốt, ổn định Máy móc thiết bị đại, quy mơ lớn Lao động có tay nghề, chun mơn cao, gắn bó với cơng ty Thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, cạnh tranh mạnh Hệ thống thông tin quản lý chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển Hoạt động marketing, truyền thông yếu Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm yếu Ý kiến đánh giá Chuyên gia 15 53 3.53 4 10 15 54 3.60 4 15 46 3.07 0 12 15 57 3.80 0 15 52 3.47 14 37 2.64 3 15 40 2.67 0 15 53 3.53 15 22 1.47 5 15 31 2.07 4 15 30 2.00 15 25 1.67 13 14 Uy tín thương hiệu cố Sức ép từ nhà cung cấp nguyên vật liệu 10 15 21 1.40 15 22 1.47 Điểm quan trọng Mức độ quan trọng II CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 2.1 Tầm quan trọng yếu tố mơi trường bên ngồi Số T T Các yếu tố bên Tăng trưởng kinh tế, nhu cầu thị trường lớn Chính trị ổn định, kích thích đầu tư phát triển Chính sách hộ trợ cho phát triển ngành dệt may Nguồn lao động dồi Ngành nghề sản xuất kinh doanh có điều kiện Khoa học công nghệ phát triển Sản phẩm thay Sự biến động nguyên phụ liệu Biến động tỷ giá ngoại tệ Cạnh tranh từ doanh 10 nghiệp nước ngoài, tổ hợp sản xuất nước Chi phí sản xuất chung tăng 12 Rủi ro linh kiện, thiết bị Các vấn đề quản lý, 13 môi trường hoạt động Tổng cộng 11 Đánh giá chuyên gia Tổng số người 0 15 4.1 0.092 4 15 3.7 0.081 5 15 3.3 0.074 15 3.9 0.086 15 3.5 0.077 5 15 2.9 0.065 15 3.5 0.078 3 15 3.3 0.072 15 3.5 0.078 3 15 3.7 0.083 15 3.5 0.077 15 3.1 0.068 15 3.1 0.068 120 45.0667 2.2 Mức độ mạnh, yếu yếu tố bên Số TT 10 11 12 13 Các yếu tố bên Đánh giá Chuyên gia Tăng trưởng kinh tế, nhu cầu thị trường lớn Chính trị ổn định, kích thích đầu tư phát triển Chính sách hộ trợ cho phát triển ngành dệt may Nguồn lao động dồi Ngành nghề sản xuất kinh 0 doanh có điều kiện Khoa học công nghệ phát triển Sản phẩm thay Sự biến động nguyên phụ 11 liệu Biến động tỷ giá ngoại tệ 10 Cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngoài, tổ hợp sản xuất nước Chi phí sản xuất chung tăng Rủi ro linh kiện, thiết bị 3 Các vấn đề quản lý, môi trường hoạt động Tổng số người Điểm Tổng trung điểm bình Làm tròn 10 15 54 3.60 15 46 3.07 15 46 3.07 3 10 15 53 3.53 15 54 3.60 15 40 2.67 15 53 3.53 15 21 1.40 15 22 1.47 15 37 2.47 15 15 35 36 2.33 2.40 2 15 26 1.73 PHỤ LỤC 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ABC TRONG PHÂN LOẠI HÀNG TỒN KHO Trong kỹ thuật phân tích ABC phân loại tồn hàng hóa dự trữ đơn vị thành nhóm hàng: Nhóm A, nhóm B nhóm C Căn vào mối quan hệ giá trị hàng năm với số lượng chủng loại hàng Giá trị hàng hoá dự trữ hàng năm xác định tích số giá bán đơn vị hàng hoá với lượng dự trữ hàng hố năm Số lượng chủng loại hàng số lượng loại hàng hoá dự trữ năm Nhóm A: Bao gồm hàng hóa dự trữ có giá trị hàng năm cao nhất, chiếm từ 70-80% so với tổng giá trị hàng hoá trữ, mặt số lượng, chủng loại chiếm khoảng 10-15% lượng hàng dự trữ Nhóm B: Bao gồm loại hàng hố dự trữ có giá trị hàng năm mức trung bình, chiếm từ 15-25% so với tổng giá trị hàng dự trữ, số lượng, chủng loại chúng chiếm khoảng 30% tổng số hàng dự trữ Nhóm C: Gồm loại hàng có giá trị thấp, giá trị dự trữ chiếm khoảng 5% so với tổng giá trị hàng dự trữ, số lượng chiếm khoảng 50-55% tổng số lượng hàng dự trữ PHỤ LỤC 5: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI XƠ TỰ NHIÊN Lanh (linen): lanh có nguồn gốc từ Địa Trung Hải Pháp nước sản xuất lanh chủ yếu giới Lanh có 70% thành phần cellulose, khơng gây dị ứng, khả hút ẩm tốt làm cho người mặc có cảm giác thơng thống Vì lanh thích hợp cho sản phẩm dùng vào mùa hè Vải lanh giặt nhiều trở nên mềm mại mà khơng bị biến đổi Đây tính chất quan trọng cho mặt hàng quần áo mặc hàng ngày, phải giặt giũ thường xuyên áo sơ mi Vải lanh thường dùng để làm khăn trải bàn, vải trang trí, drap bọc giường, khăn làm bếp, khăn tay, vải may quần áo comple, áo sơ mi Khách hàng khắp giới sử dụng vải lanh họ thích vẻ đẹp nó, cảm giác mặc tính sử dụng lanh Xơ gai dầu (hemp): gai dầu trồng nhiều châu Âu số nước khác Algeri, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ Ở số nơi thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam Hòa Bình, Tuyên Quang có nhiều gai dầu mọc hoang người dân thường gọi “đay dại” Họ sử dụng sợi kéo thủ công từ xơ chúng để dệt vải thổ cẩm, song số lượng không đáng kể Vải gai dầu bền với ánh sáng, chống tia UV tốt, có khả chống nấm mốc, cảm giác sờ tay thô ráp mềm sau giặt, khả hút ẩm tốt, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu sử dụng Xơ gai dầu dùng để kéo sợi dệt vải làm khăn trải bàn, vải trang trí, khăn tay, đặc biệt vải may quần áo comple, áo sơ mi loại quần áo thời trang Một vài nước sử dụng vải dệt từ sợi gai dầu 100% trang bị cho lực lượng vũ trang tính chất đặc biệt dai bền, mát mẻ, thấm hút mồ tốt Vải gai dầu ưa chuộng nước châu Âu Tuy nhiên, thị trường vải gai dầu chưa phát triển Việt Nam, số khách hàng tiêu dùng sành điệu biết đến loại sản phẩm Đây loại nguyên liệu tiềm cho ngành dệt Việt Nam, nhằm phát triển mặt hàng thời trang cao cấp Gai (ramie): gai tên lồi thuộc giống Boehmeria, có quan hệ gần với lồi tầm ma (Urtica) Cây gai thường gọi với tên China Grass, loại người Trung Quốc trồng từ sớm nhiều Các nước vùng lãnh thổ dẫn đầu sản xuất xơ gai Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Brasil Hiện nay, thị trường may mặc vải gai phát triển tốt, nhiều người ưa chuộng Vải dệt từ xơ gai có khả kháng khuẩn, nấm mốc, chống thối rữa, mục nát, bền với ánh sáng, có khả chống bám bẩn tự nhiên, thấm hút nước tốt cho người sử dụng cảm giác thoải mái mặc Loại vải có đặc tính dễ nhuộm, có độ bền màu ướt tốt, tăng bền ướt, chịu nhiệt độ cao nước giặt, vải giặt bóng, độ co sau giặt thấp Vải gai thường dùng để may hàng thời trang, làm vải trang trí nội thất, vải lều bạt, bao bì đóng gói hàng tàu biển Ngồi ra, xơ gai thường pha với xơ cotton để kéo sợi pha gai/cotton dùng vải dệt thoi dệt kim Trong số loại nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên lanh, gai gai dầu, xét mặt điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu gai loại có nhiều khả trồng, canh tác, thu hoạch chế biến thành xơ dệt, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành dệt Việt Nam nhất, góp phần đa dạng hóa sản phẩm cho ngành dệt may, tạo thêm công việc thu nhập cho người lao động Sợi chuối ( Abaca fiber): xơ chuối loại xơ có nguồn gốc tự nhiên xơ libe, tách từ thân chuối Loại trồng nhiều vùng khí hậu nhiệt đới Do xu hướng giới bảo vệ, thân thiện với môi trường nên năm gần xơ chuối tạo ý, quan tâm nhà sản xuất nước giới Cây chuối dùng để lấy xơ có tên tiếng Anh Abaca, ngồi có tên Manila hemp Loại chuối ngồi giống chuối cho trái ăn khác biệt chỗ mọc theo hướng thẳng đứng, nhọn, hẹp thon chuối ăn Xơ chuối có nhiều cơng dụng, dùng để làm dây bện thừng, thảm, làm nguyên liệu cho số loại giấy đặc biệt (túi lọc cà phê, túi gói thịt, cá, loại giấy nghệ thuật đặc biệt, giấy cách điện bọc dây cáp, giấy nến, giấy than, giấy viết kinh thánh ) Sợi chuối 100% dùng để làm mặt hàng vải dệt thoi, loại vải có cảm giác sờ tay cứng, có đường gân đẹp mắt tạo thành vải không độ nhỏ sợi tự nhiên Về mặt ngoại quan cảm giác sờ tay, vải chuối 100% tương tự vải gai (ramie) Sợi chuối pha cotton dùng cho hai mặt hàng vải dệt thoi dệt kim PHỤ LỤC : DANH MỤC SẢN PHẨM DANH MỤC SẢN PHẨM VẢI No ARTICLE CODE No WIDTH (cm) WEIGHT G/met GSM G/m2 Kate 102*70/TC45*TC45 V301 120 117.44 97.87 Kate DB 118*72/TC45*TC45 Z001 125 139.30 111.44 Kate DB 107*80/TC45*TC45 Z313 125 136.80 109.44 Kate 130*76/TC45*TC45 V307 125 146.75 117.40 Kate 102*68/TC45*TC45 V302 160 154.72 96.70 Kate 102*68/TC45*TC45 V302 165 163.04 98.81 Kate 102*68/TC45*TC45 V302 175 172.90 98.80 Kate 102*65/TC45*TC45 V303 165 160.00 96.97 Kate 102*65/TC45*TC45 V303 175 169.70 96.97 10 Kate 110*76/TC45*TC45 V304 125 134.38 107.50 11 Kate 110*76/TC45*TC45 V304 160 171.96 107.48 12 Kate 134*72/TC45*TC45 V309 160 190.77 119.23 13 TC DB 130*76/ TC45* TC45 Z45 X 160 195.00 121.88 14 CVC 130*74/CVC45*CVC45 V319 160 190.77 119.23 15 Raytex 102*72/TR45*TR45 V401 125 126.20 100.96 16 Rayon 68*68/R30*R30 V201 135 158.70 117.56 17 Rayon 68*68/R30*R30 V201 160 189.30 118.31 18 Rayon 68*68/R30*R30 V201 177 207.91 117.46 19 Pintron 110*76/PE40*PE40 V104 120 146.19 121.83 20 Pintron 110*76/PE40*PE40 biên xù V106 120 146.19 121.83 21 Pintron 110*76/PE40*PE40 V104 160 196.60 122.88 22 Pintron 110*80/PE40*PE40 V105 120 145.92 121.60 23 Pintron 110*84/PE40*PE40 V103 120 151.06 125.88 24 Pintron 110*88/PE40*PE40 V102 120 155.19 129.33 25 Pintron 110*88/PE40*PE40 V102 160 209.65 131.03 26 Pintron 110*90/PE40*PE40 V101 120 157.60 131.33 27 Pintron 134*82/PE40*PE40 V108 160 228.54 142.84 28 Doberon 130*80/PE40*PE40 R0xx 123-125 169.25 137.60 29 PE DB 123*80/ PE40*PE40 Z35 X 160 207.84 129.90 30 Calicot 65*60/CD20*CD30 V032 153 213.24 139.37 31 Calicot 65*60/CD20*CD30 V033 172 239.72 139.37 32 Cotton 68*74/CM40*CM40 Z509 167 156.47 93.69 33 Cotton 90*90/CM50*CM50/165 V000 165 129.11 78.25 34 VSC 102*70/CM40*CM40 V011 165 186.50 113.03 35 VSC 130*72/CM40*CM40 V013 160 211.04 131.90 36 Cofina 90*90/CM50*CM50 V000 165 152.06 92.16 37 Cofina 68*58/CM50*CM50 V002 165 107.58 65.20 38 TC OXFORD 66*64/TC45/2*TC45/2 Z328 165 262.50 159.09 39 TC+TR OXFORD 110*66/TC45*TR45/2 Z206 165 235.63 142.81 40 Twill2/1 120*52/TCD30*TCD30 Z411 172 267.50 155.52 41 Twill2/1 120*52/CD30*CD30 Z645 172 267.50 155.52 42 Twill2/1 120*58/CD30*CD30 Z646 172 270.04 157.00 43 Twill2/1 120*60/CD32*CD32 Z3447 172 247.68 144.00 44 Twill 2/1+3/1 129*72/CM40*CM40 Z460 174 231.10 132.82 45 Twill 2/1+3/1 129*72/CM40*CM40 V024 165 231.10 140.06 46 Twill 3/1 108*58/CD20*CD20 Z557 165 360.92 218.74 47 Twill 3/1 108*58/CD20*CD16 Z558 165 391.88 237.50 48 Twill 3/1 108*58/TC20*TC16 Z590 160 380.02 237.51 49 Twill 3/1 116*59/TCD20*TCD20 Z397 160 369.07 230.67 50 Simili 98*48/TCD20*TCD20 V331 160 310.71 194.19 51 Twill 3/1 124*60/TC20*TC16 Z620 160 407.52 254.70 52 Twill 3/1 111*57/CD20*OE10 Z550 165 476.03 288.50 53 Twill 3/1 116*54/CD20*CD20/2 Z559 165 472.56 286.40 54 Twill 3/1 120*60/CD20*CD16 Z577 165 411.84 249.60 55 Twill 3/1 128*60/CD20*CD16 Z556 160 415.68 259.80 56 Twill 2/2 118*82/TR32*TR32 Z627 165 264.50 160.30 57 Twill 2/1 130*70/TC45*TC45 Z628 160 183.20 114.50 58 Twill 3/1 108*55/TC20*TC20 Z631 160 333.82 208.64 59 Z479 165 549.12 332.80 60 60*50/TR30/2*TR30/2 / 165 Z446 165 309.87 187.80 61 Twill 2/2 92*74/CD30*CD30 Z481 165 233.48 141.50 Twill 2/1 74*56/TR30/2*30/2 SẢN PHẨM SỢI COMMODITY OE 10/1 OE 16/1 OE 20/1 OE 20/1 MATERIAL 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded UNIT KG KG KG KG TC20/1 W TC28/1 W TC30/1 W TC40/1 W 65% polyester +35% cotton combed 65% polyester +35% cotton combed 65% polyester +35% cotton combed 65% polyester +35% cotton combed KG KG KG KG CD28/1 W CD30/1 W CD28/1 CD30/1 CD32/1 W CD32/1 CD40/1 W CD40/1 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded 100% cotton Carded KG KG KG KG KG KG KG KG CM30/1 W CM40/1 W CM30/1 CM40/1 100% cotton Combed 100% cotton Combed 100% cotton Combed 100% cotton Combed KG KG KG KG REMARKS PHỤ LỤC : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG PHỤ LỤC : CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ KIẾN CỦA TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG PHỤ LỤC 9: NHỮNG YẾU TỐ TRONG PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Điều đối thủ cạnh tranh muốn đạt tới Mục đích tương lai Ở tất cấp quản trị đa chiều Điều đối thủ cạnh tranh làm làm Chiến lược Doanh nghiệp cạnh tranh nào? Vài vấn đề cần trả lời đối thủ cạnh tranh - Đối thủ lòng với vị trí khơng? - Khả đối thủ chuyển dịch đổi hướng nào? - Điểm yếu đối thủ cạnh tranh gì? - Điều giúp đối thủ cạnh tranh trả đũa cách mạnh mẽ hiệu Nhận định Các tiềm Ảnh hưởng ngành cơng nghiệp Cả mặt mạnh mặt yếu ... 1: Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng 5 CHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC... 2.1.2 Kết hoạt động công ty Việt Thắng 23 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG 25 2.2.1 Thực trạng lực Tổng công ty Việt Thắng 25 2.2.1.1... lực cạnh tranh Tổng công ty Việt Thắng cần thiết để từ đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Tổng công ty vấn đề cấp thiết đặt Do đó, tác giả chọn đề tài Nâng cao lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty việt thắng , Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty việt thắng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay