Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai đến năm 2020

116 6 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP.HCM, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ TẤN PHONG TP.HCM, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS VÕ TẤN PHONG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Phạm Phi Yên Phản biện TS Lê Quang Hùng Phản biện PGS.TS Hoàng Đức Ủy viên TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV GS.TS.Võ Thanh Thu TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TP.HCM, ngày 23 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Phương Thu Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1983 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820123 I Tên đề tài: Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai đến năm 2020 II Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ nội dung đề tài tập trung phân tích thực trạng tình hình kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai để tìm mặt mạnh tồn tại, hạn chế Từ tồn tại, hạn chế kết hợp với mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai dự báo khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng tương lai để đưa giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm kiểm soát tốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai đến năm 2020 III Ngày giao nhiệm vụ: 24/9/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/3/2017 V Cán hướng dẫn: TS Võ Tấn Phong CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Võ Tấn Phong KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Phương Thu ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tâm TS.Võ Tấn Phong Đồng thời, chân thành cám ơn Quý thầy cô cán Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học Cuối cùng, tơi xin cám ơn Ban lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu, số liệu đóng góp ý kiến quý giá để tác giả hoàn thành luận văn Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Phương Thu iii TÓM TẮT Nội dung luận văn tập trung phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai để tìm mặt mạnh tồn tại, hạn chế Từ tồn tại, hạn chế kết hợp với mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai dự báo khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng tương lai để đề giải pháp kiểm soát tốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai đến năm 2020 - Chương luận văn, tác giả tóm tắt nội dung lý thuyết rủi ro, rủi ro tín dụng, nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng phương thức, công cụ mà ngân hàng thương mại sử dụng để kiểm sốt rủi ro q trình cấp tín dụng Dựa sở lý luận chương 1, tác giả làm tiền đề cho việc phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đông Đông Đồng Nai chương - Chương tác giả giới thiệu khái quát BIDV Đơng Đồng Nai tiến hành phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai, thể qua nội dung sau: + Khái quát lịch sử hình thành hoạt động BIDV Đơng Đồng Nai + Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đông Đồng Nai thông qua phương thức, cơng cụ kiểm sốt rủi ro; cơng tác kiểm tra, giám sát; thông tin truyền thông mà BIDV Đông Đồng Nai triển khai Các phương thức, công cụ kiểm sốt rủi ro tín dụng, tác giả chia thành 03 nhóm: nhóm phương thức nhằm loại bỏ, giảm thiểu rủi ro; nhóm phương thức chuyển giao, chia sẻ đa dạng hóa rủi ro; nhóm phương thức giảm thiểu tổn thất xảy rủi ro…Thông qua việc phân tích thực trạng kết hợp với bảng câu hỏi khảo sát, trao đổi trực tiếp với chuyên gia tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai số liệu tín dụng từ năm 2013-2015, tác giả nêu mặt mạnh mặt yếu công tác kiểm sốt tín dụng ngun nhân tồn tại, hạn chế BIDV Đông Đồng Nai iv - Trên sở phân tích thực trạng chương kết hợp với mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đông Đồng Nai dự báo khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng thời gian tới, tác giả đề giải pháp nhằm kiểm soát tốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai, chủ yếu tập trung vào nhóm giải pháp sau: + Nhóm giải pháp nhằm loại bỏ, giảm thiểu rủi ro: tác giả tập trung biện pháp để nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định; hồn thiện chế, sách tín dụng quản trị nguồn nhân lực công tác đào tạo, tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, khen thưởng cán tín dụng + Nhóm giải pháp nhằm chuyển giao, chia sẻ đa dạng hóa rủi ro: tăng cường cơng tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng để mở rộng quy mơ tín dụng tránh tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay nhóm khách hàng + Nhóm giải pháp giảm thiểu tổn thất xảy rủi ro: không trọng vào tài sản bảo đảm; thực định giá tài sản định kỳ theo quy định, thường xuyên kiểm tra TSĐB + Công tác kiểm tra, giám sát: tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu máy kiểm tra, kiểm sốt nội - Bên cạnh đó, tác giả đưa vài đề xuất, kiến nghị BIDV, NHNN Chính phủ để kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng NHTM Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần nhỏ việc nâng cao hiệu công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng BIDV Đơng Đồng Nai, tạo mơi trường tín dụng an tồn hiệu để ngân hàng đạt mục tiêu kinh doanh cao v ABSTRACT The content of thesis focuses on analyzing the subject of credit risk control at Joint-stock commercial bank for Investment and Development of Vietnam - East Dong Nai branch to find out the strengths and exist, limitations From that, combine with the credit risk control objectives of BIDV East Dong Nai and the prediction of difficulties and challenges affecting the control of credit risk in the future to propose measures to improve quality control of credit risk in the BIDV East Dong Nai to 2020 Chapter of the thesis, the author summarizes the basic contents of the theory of risk, credit risk, the causes of credit risk arise and the methods and tools that commercial banks use to control the risks in the process of granting credit Based on theoretical basis in Chapter 1, the author made a prerequisite for the analysis, assessment the state of credit risk control in the BIDV East Dong Nai in Chapter - Chapter authors presented an overview of BIDV East Dong Nai and conduct a situational analysis of credit risk control at BIDV East Dong Nai, expressed through the main contents as follows: + Overview the history and the main activities of BIDV East Dong Nai + Analyzing and assessing the situation of credit risk control at BIDV East Dong Nai through methods, risk control tools; the inspection and supervision; information and communication are deploying by BIDV East Dong Nai These methods, the authors divided into 03 groups: methods in order to eliminate, mitigate risks; methods of transferring, sharing and risk diversification; methods to minimize losses when risk occurs Through situational analysis combined with survey questionnaires, direct exchange with experts at the BIDV East Dong Nai and credit data from 2013-2015, the author has pointed out the strengths and weaknesses in the control of credit and the cause of these problems, limited - Based on the situational analysis in Chapter 2, combine with the aim of the credit risk controlling of BIDV East Dong Nai and forecast the difficulties and challenges affecting the control of credit risks during next, the author has set out vi measures to control credit risks in BIDV East Dong Nai, mainly focusing on the following solutions: + Group solutions to eliminate, reduce risk: authors focused measures to improve the quality of the evaluation work; improve the mechanism, credit policy and human resource management such as training, recruitment, remuneration, reward for credit officers + Group solutions to transfer, share and diversify risk: strengthening marketing, search for new customers to expand the scale of credit to avoid concentration of credit granted to a sector or customer group + Group solutions to minimize losses when risk occurs: Not too much focus on the security property; perform periodic valuation of assets as prescribed, regularly inspect the collateral + The inspection and supervision: strengthen inspection and supervision; improve the efficiency of the test apparatus, internal control - Besides, the author also gives some suggestions and recommendations for BIDV, the central bank and the government to control credit risk better at banks The research results of the thesis hope to make a small contribution in improving the effectiveness of risk control at BIDV East Dong Nai, the credit environment safe and effective for the bank to achieve highest business goals ngành kinh tế có 35 tiêu để xác định quy mô Quy mô khách hàng xác định dựa việc chấm điểm tiêu sau: vốn chủ sở hữu, số lượng lao động, doanh thu thuần, tổng tài sản + Mỗi tiêu có khoảng giá trị chuẩn tương ứng thang điểm từ 1-8 điểm Tổng hợp điểm tiêu dùng để xác định quy mô khách hàng theo nguyên tắc: khách hàng có điểm tổng hợp lớn quy mơ khách hàng lớn Trong Hệ thống này, quy mô khách hàng chia làm loại: Khách hàng quy mơ lớn: có tổng số điểm đạt từ 22 điểm đến 32 điểm Khách hàng quy mô vừa: có tổng số điểm đạt từ 12 điểm đến 21 điểm Khách hàng quy mơ nhỏ: có tổng số điểm đạt 12 điểm - Bước 3: Xác định loại hình sở hữu khách hàng: + Căn vào đối tượng sở hữu, khách hàng chia thành nhiều loại khác nhau: khách hàng doanh nghiệp nhà nước, khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khách hàng khác + Trong loại khách hàng, Hệ thống quy định cách chấm điểm riêng trường hợp khách hàng có quan hệ tín dụng khách hàng chưa có quan hệ tín dụng BIDV - Bước 4: Chấm điểm tiêu tài Các tiêu tài gồm 14 tiêu thuộc nhóm sau: + Nhóm tiêu khoản (3 tiêu): khả toán hành, khả toán nhanh, khả tốn tức thời + Nhóm tiêu hoạt động (4 tiêu): vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định + Nhóm tiêu cân nợ (2 tiêu): tổng nợ phải trả/ tổng tài sản, nợ dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu, + Nhóm tiêu thu nhập (5 tiêu): lợi nhuận gộp/doanh thu thuần, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình qn, (lợi nhuận trước thuế + lhi phí lãi vay)/ chi phí lãi vay Cơ cấu điểm (trọng số) tiêu tài quy định khác cho ngành nghề khác nhằm đáng giá chất đặc thù riêng ngành kinh tế - Bước 5: Chấm điểm tiêu phi tài Bộ tiêu phi tài gồm 40 tiêu thuộc nhóm: + Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ (2 tiêu): khả trả nợ trung dài hạn, nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá cán tín dụng + Trình độ quản lý mơi trường nội DN (9 tiêu): nhân thân người đứng đầu doanh nghiệp kế toán trưởng, kinh nghiệm chuyên môn người đứng đầu doanh nghiệp, học vấn người đứng đầu doanh nghiệp, lực điều hành người đứng đầu doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng, quan hệ ban lãnh đạo doanh nghiệp với quan hữu quan, tính động độ nhạy bén ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường theo đánh giá cán tín dụng, mơi trường kiểm sốt nội bộ, cấu tổ chức doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng, mơi trường nhân nội doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng, tầm nhìn, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp từ đến năm tới + Quan hệ với Ngân hàng (11 tiêu): lịch sử trả nợ khách hàng 12 tháng qua, số lần cấu lại 12 tháng qua, tỷ trọng nợ cấu lại tổng dư nợ, tình hình nợ hạn dư nợ tại, lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng, tình hình cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu BIDV 12 tháng qua, tỷ trọng doanh thu chuyển qua BIDV tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn BIDV tổng số vốn tài trợ doanh nghiệp, mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) BIDV, thời gian quan hệ tín dụng với BIDV, tình trạng nợ hạn ngân hàng khác 12 tháng qua, định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng + Các nhân tố bên (7 tiêu): triển vọng ngành, khả gia nhập thị trường doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng, khả sản phẩm doanh nghiệp bị thay “sản phẩm thay thế”, tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, sách bảo hộ/ưu đãi Nhà nước, ảnh hưởng sách nước – thị trường xuất chính, mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vào điều kiện tự nhiên, + Các đặc điểm hoạt động khác (11 tiêu): phụ thuộc vào số nhà cung cấp (các yếu tố đầu vào), phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra), tốc độ tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp năm gần đây, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (sau thuế) doanh nghiệp năm gần đây, số năm hoạt động doanh nghiệp ngành, phạm vi hoạt động doanh nghiệp (phạm vi tiêu thụ sản phẩm), uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng, mức độ bảo hiểm tài sản, ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, khả tiếp cận nguồn vốn, triển vọng phát triển doanh nghiệp theo đánh giá cán tín dụng - Bước 6: Tổng hợp điểm xếp hạng: + Tổng hợp điểm: Điểm Khách hàng = Điểm tiêu tài * trọng số phần tài + Điểm tiêu phi tài * trọng số phần phi tài Trong trọng số phần tài phi tài phụ thuộc vào báo cáo tài khách hàng có kiểm tốn hay khơng kiểm tốn Cụ thể: Báo cáo tài kiểm tốn Chỉ tiêu Các tiêu tài Các tiêu phi tài 35% 65% Báo cáo tài khơng kiểm tốn 30% 65% + Xếp hạng tín dụng khách hàng: dựa điểm đạt được, khách hàng xếp vào 10 nhóm theo thang điểm sau: Điểm Xếp loại 90-100 83-90 AAA AA 77-83 71-77 A BBB 65-71 BB 59-65 53-59 44-53 35-44 B CCC CC C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai đến năm 2020 , Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay