Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc trung học cơ sở tại quận 8 thành phố hồ chí minh

150 4 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ HỮU TIẾN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ HỮU TIẾN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ THỊ KIỀU AN TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Tạ Thị Kiều An (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Tạ Thị Kiều An Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu PGS.TS Hoàng Đức TS Phan Thị Minh Châu TS Phạm Phi Yên TS Lê Quang Hùng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Hữu Tiến Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1991 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820129 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy đội ngũ giáo viên trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động lực giảng dạy đội ngũ giáo viên trường trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh - Đưa hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/3/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Tạ Thị Kiều An CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tạ Thị Kiều An KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn thực sở nghiên cứu lý thuyết có liên quan Các số liệu, mơ hình tính tốn kết nêu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường Đại học Cơ sở khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2017 Học viên thực Luận văn Lê Hữu Tiến ii LỜI CẢM ƠN Lời cho xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu thời gian tham gia học tập, nghiên cứu trường Tiếp đến, xin chân thành cảm ơn TS Tạ Thị Kiều An, người bổ sung cho kiến thức quý báu, hướng dẫn khoa học làm luận văn, tận tình dẫn, định hướng giúp tơi hồn thành Luận văn Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ủng hộ mặt tinh thần, tạo điều kiện, động lực hỗ trợ cho suốt trình học tập thực Luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng hết sức, nhiên Luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, chia sẻ từ Quý Thầy Cô bạn bè Chân thành cảm ơn Lê Hữu Tiến iii TÓM TẮT Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh” thực bối cảnh Đảng Nhà nước quan tâm đặc biệt đến nghiệp đổi giáo dục, trọng đào tạo nguồn nhân lực xu hội nhập sâu rộng đất nước Đề tài khảo sát 330 giáo viên biên chế giảng dạy trường trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian thực khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016 Số liệu phân tích qua phần mềm thống kê SPSS 2.0 Đề tài sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố (EFA) hồi quy để đánh giá động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh Qua kết rút nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh Đó nhân tố: (1) Niềm đam mê công việc, (2) Năng lực giảng dạy, (3) Lương thưởng, (4) Sự tương tác với học sinh, (5) Sự đóng góp cho xã hội, (6) Mối quan hệ với đồng nghiệp (7) Đào tạo thăng tiến, (8) Sự công nhận xã hội Trong số nhân tố trên, nhân tố niềm đam mê công việc, lực giảng dạy đào tạo thăng tiến có ảnh hưởng mạnh đến động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Nhìn chung, mức cảm nhận động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh mức cao, lãnh đạo nhà trường cấp quản lý giáo dục cần quan tâm trọng nhiều đến niềm đam mê công việc, lực giảng dạy sách đào tạo thăng tiến Qua đó, đề tài đề xuất số hàm ý quản trị niềm đam mê công việc, lực giảng dạy, lương thưởng, tương tác với học sinh, đóng góp cho xã hội, mối quan hệ với đồng nghiệp, đào tạo thăng tiến, cơng nhận xã hội để góp phần nắm bắt tâm tư tình cảm đội ngũ giáo viên bậc trung học sở việc tạo động lực giảng dạy Kết phân tích đề tài sở quan trọng, hữu ích để hỗ trợ cho lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục có định hướng, sách cụ thể nhằm tạo thêm iv động lực giảng dạy cho giáo viên giảng dạy trường trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh v ABSTRACT Research topic “The factors affecting teaching motivation of Lower Secondary Teachers in District at Ho Chi Minh City” was done in the context in which the Party and State paying special attention to the cause of education reform, focusing on training human resources and the trend towards deep integration of the country now The subject of the survey of 330 teachers who are staff teaching at secondary schools in District 8, Ho Chi Minh City, the survey period from September to October 2016 Data were analyzed using SPSS 2.0 statistical software The subject was based on Cronbach's Alpha coefficient, factorial analysis (EFA) and regression analysis were used to evaluate the teaching motivation of junior high school teachers in District in Ho Chi Minh City As a result, factors influenced teaching motivation of secondary school teachers in Ho Chi Minh City These are the factors: (1) Working Passion (2) Teaching Capacity (3) Reward (4) Interaction with Students (5) Contribution to Society (6) Relationship with Co-workers (7) Training and promotion (8) Recognition of societies Among these factors, the working passion, teaching capacity, and training and promotion factors which are strongly influenced the teaching motivation of junior high school teachers Overall, the level of perception about the teaching motivation of Middle School teachers in District at Ho Chi Minh City is elevation, the head of school and the educational administrators demand to spend more attention to Working passion, Teaching capacity, and Training and Promotion policy Thereby, the topic also suggests a number of management implications for the Working passion, Teaching capacity, Reward, Interaction with students, Contribution to Society, Relationships with colleagues, Training and promotion The social recognition contribute captures the sentiments of Middle School teachers in motivational teaching vi The analysis result of the project will be an important and useful basis to support the leaders and educational administrators with specific orientations and policies in order to create more motivational in the teaching of the teachers at lower secondary schools in District 8, Ho Chi Minh City Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Thang đo nhân tố niềm đam mê công việc Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DM1 13.6411 10.582 808 855 DM2 13.6442 11.091 675 884 DM3 13.6503 10.887 699 879 DM4 13.5613 10.425 783 860 DM5 13.3926 10.879 733 872 Thang đo nhân tố lực giảng dạy Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NL1 15.5798 8.164 728 822 NL2 15.7055 8.430 688 833 NL3 15.7669 9.398 640 844 NL4 15.6380 9.001 677 835 NL5 15.6779 9.013 683 833 Thang đo nhân tố lương thưởng Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted LT1 13.4939 11.888 672 793 LT2 13.6288 12.308 688 788 LT3 13.8773 12.785 639 802 LT4 13.9049 13.822 583 817 LT5 13.9785 13.387 608 811 Thang đo nhân tố tương tác với học sinh Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TTHS1 15.7577 5.538 721 787 TTHS2 16.0061 5.009 720 792 TTHS3 15.8773 6.779 566 831 TTHS4 15.9663 6.143 663 805 TTHS5 15.8650 6.376 596 822 Thang đo nhân tố đóng góp cho xã hội Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DGXH1 14.2975 7.434 681 766 DGXH2 14.2515 7.487 638 778 DGXH3 14.3620 7.758 575 797 DGXH4 14.2791 7.950 521 812 DGXH5 14.2822 7.489 656 773 Thang đo nhân tố mối quan hệ với đồng nghiệp Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MQH1 13.7883 9.004 715 822 MQH2 13.9172 9.159 690 828 MQH3 13.9049 8.708 701 825 MQH4 13.8436 8.717 718 820 MQH5 13.9080 9.610 567 858 Thang đo nhân tố đào tạo thăng tiến Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DT1 13.7883 8.820 674 774 DT2 13.8282 9.644 605 796 DT3 13.8006 9.003 572 807 DT4 13.9141 9.106 652 781 DT5 13.8098 9.305 606 795 Thang đo nhân tố công nhận xã hội Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CNXH1 13.1656 7.683 638 783 CNXH2 13.2362 8.101 625 787 CNXH3 13.3098 8.239 626 787 CNXH4 13.1012 8.208 608 791 CNXH5 13.4448 7.823 596 796 Thang đo động lực nhìn chung Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DL1 14.6534 2.787 743 709 DL2 14.5460 3.055 572 762 DL3 14.7423 2.930 588 757 DL4 14.5092 2.829 558 770 DL5 14.5552 3.306 458 795 Nhân tố khám phá (EFA) - Phân tích lần thứ Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần KMO and Bartlett's Test 803 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 6381.388 Df 780 Sig .000 Bảng trích phương sai Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.096 15.239 15.239 6.096 15.239 15.239 3.626 9.064 9.064 4.200 10.500 25.739 4.200 10.500 25.739 3.329 8.323 17.388 3.486 8.716 34.455 3.486 8.716 34.455 3.245 8.113 25.501 2.726 6.816 41.271 2.726 6.816 41.271 3.158 7.896 33.396 2.473 6.183 47.454 2.473 6.183 47.454 3.066 7.664 41.061 2.428 6.070 53.523 2.428 6.070 53.523 3.041 7.604 48.664 2.212 5.530 59.053 2.212 5.530 59.053 3.001 7.503 56.168 1.991 4.977 64.030 1.991 4.977 64.030 2.997 7.492 63.660 1.112 2.781 66.810 1.112 2.781 66.810 1.260 3.151 66.810 10 845 2.112 68.922 11 798 1.995 70.917 12 758 1.896 72.813 13 702 1.755 74.568 14 674 1.684 76.252 15 616 1.540 77.792 16 596 1.491 79.283 17 549 1.373 80.656 18 526 1.316 81.971 19 517 1.291 83.263 20 485 1.214 84.476 21 476 1.190 85.666 22 463 1.159 86.825 23 434 1.084 87.909 24 421 1.053 88.962 25 420 1.050 90.012 26 365 913 90.926 27 351 879 91.804 28 333 834 92.638 29 319 797 93.435 30 309 773 94.208 31 300 749 94.957 32 287 718 95.675 33 259 648 96.323 34 252 629 96.952 35 248 620 97.572 36 221 552 98.124 37 210 526 98.650 38 203 508 99.157 39 186 465 99.622 40 151 378 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích nhân tố EFA Rotated Component Matrix a Component DM4 858 DM1 855 DM5 818 DM3 783 DM2 769 NL1 844 NL4 802 NL5 796 NL2 794 NL3 740 MQH4 811 MQH2 806 MQH1 803 MQH3 779 285 MQH5 651 514 LT1 799 LT2 793 LT5 760 LT3 754 LT4 747 TTHS5 793 TTHS4 763 TTHS3 760 -.293 TTHS1 742 389 TTHS2 742 449 DT1 800 DT4 750 DT2 745 DT3 738 DT5 732 238 CNXH2 766 CNXH1 759 CNXH3 754 CNXH4 754 CNXH5 244 213 708 DGXH1 806 DGXH5 797 DGXH2 788 DGXH3 733 DGXH4 657 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - Phân tích lần cuối Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 801 6150.374 Df 741 Sig .000 Bảng trích phương sai Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.907 15.147 15.147 5.907 15.147 15.147 3.612 9.262 9.262 4.153 10.649 25.796 4.153 10.649 25.796 3.306 8.477 17.739 3.486 8.938 34.734 3.486 8.938 34.734 3.172 8.132 25.871 2.725 6.987 41.721 2.725 6.987 41.721 3.165 8.116 33.988 2.444 6.266 47.986 2.444 6.266 47.986 3.042 7.801 41.789 2.425 6.217 54.203 2.425 6.217 54.203 3.000 7.692 49.481 2.194 5.625 59.828 2.194 5.625 59.828 2.998 7.688 57.169 1.839 4.715 64.544 1.839 4.715 64.544 2.876 7.374 64.544 985 2.525 67.068 10 845 2.166 69.234 11 759 1.946 71.181 12 730 1.873 73.053 13 700 1.795 74.848 14 672 1.723 76.571 15 608 1.559 78.130 16 590 1.513 79.643 17 545 1.397 81.040 18 526 1.349 82.389 19 509 1.306 83.696 20 485 1.243 84.939 21 476 1.220 86.159 22 457 1.171 87.330 23 433 1.111 88.441 24 421 1.079 89.521 25 407 1.044 90.565 26 357 915 91.480 27 336 861 92.340 28 320 820 93.161 29 310 794 93.954 30 307 788 94.742 31 295 756 95.498 32 261 669 96.167 33 253 648 96.815 34 250 641 97.456 35 227 583 98.039 36 213 547 98.586 37 204 524 99.109 38 187 479 99.588 39 161 412 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích nhân tố EFA Rotated Component Matrix a Component DM4 861 DM1 853 DM5 810 DM3 790 DM2 764 NL1 843 NL4 804 NL5 794 NL2 793 NL3 739 LT1 801 LT2 797 LT5 756 LT3 747 LT4 732 TTHS2 799 TTHS1 794 TTHS4 766 TTHS5 763 TTHS3 715 DT1 807 DT4 754 DT2 740 DT5 735 DT3 732 CNXH2 764 CNXH1 762 CNXH3 754 CNXH4 CNXH5 752 256 709 DGXH5 802 DGXH1 802 DGXH2 776 DGXH3 734 DGXH4 659 MQH4 825 MQH1 820 MQH2 820 MQH3 766 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Linear Regression - Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy - Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa - Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa Kiểm định mơ hình b Model Summary Model R 937 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 877 874 Durbin-Watson 14929 1.808 a Predictors: (Constant), CNXH, DGXH, LTHUONG, NL, DT, MQH, TTHS, DM b Dependent Variable: Y a ANOVA Model Sum of Squares Regression Mean Square 50.590 6.324 7.065 317 022 57.655 325 Residual Total Df F Sig 283.755 000 b a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), CNXH, DGXH, LTHUONG, NL, DT, MQH, TTHS, DM Coefficients Model Unstandardi Standardized zed Coefficients t Sig a Correlations Collinearity Statistics Coefficients B Std Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF Error (Constant) -.212 089 -2.369 018 DM 219 011 421 19.601 000 636 740 385 837 1.195 NL 201 012 348 17.115 000 481 693 336 935 1.070 097 010 202 9.875 000 298 485 194 927 1.079 TTHS 158 015 224 10.594 000 460 511 208 862 1.160 DGXH 097 013 155 7.636 000 317 394 150 940 1.064 MQH 048 012 088 4.057 000 306 222 080 829 1.206 DT 158 012 277 13.311 000 479 599 262 890 1.123 CNXH 095 013 157 000 450 385 146 868 1.152 LTHUON G a Dependent Variable: Y 7.420 Đánh giá mức độ cảm nhận trung bình Nhân tố Sự tương tác với học sinh One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TTHS1 326 4.1104 81529 04515 TTHS2 326 3.8620 94915 05257 TTHS3 326 3.9908 61512 03407 TTHS4 326 3.9018 70789 03921 TTHS5 326 4.0031 69944 03874 Nhân tố Năng lực giảng dạy One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean NL1 326 4.0123 99530 05512 NL2 326 3.8865 97791 05416 NL3 326 3.8252 82094 04547 NL4 326 3.9540 87056 04822 NL5 326 3.9141 86219 04775 Nhân tố Sự đóng góp cho xã hội One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DGXH1 326 3.5706 86625 04798 DGXH2 326 3.6166 89283 04945 DGXH3 326 3.5061 89010 04930 DGXH4 326 3.5890 89944 04982 DGXH5 326 3.5859 87547 04849 Nhân tố Mối quan hệ với đồng nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean MQH1 326 3.5521 89548 04960 MQH2 326 3.4233 88680 04912 MQH3 326 3.4356 96739 05358 MQH4 326 3.4969 95030 05263 Nhân tố Đào tạo thăng tiến One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DT1 326 3.4969 98527 05457 DT2 326 3.4571 88213 04886 DT3 326 3.4847 1.05455 05841 DT4 326 3.3712 94802 05251 DT5 326 3.4755 95322 05279 Nhân tố Lương thưởng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean LT1 326 3.7270 1.25355 06943 LT2 326 3.5920 1.16188 06435 LT3 326 3.3436 1.13615 06293 LT4 326 3.3160 1.01747 05635 LT5 326 3.2423 1.06678 05908 Nhân tố Niềm đam mê công việc One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DM1 326 3.3313 93845 05198 DM2 326 3.3282 97014 05373 DM3 326 3.3221 98478 05454 DM4 326 3.4110 98749 05469 DM5 326 3.5798 95342 05280 Nhân tố Sự công nhận xã hội One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean CNXH1 326 3.3988 95782 05305 CNXH2 326 3.3282 87685 04856 CNXH3 326 3.2546 84465 04678 CNXH4 326 3.4632 86835 04809 CNXH5 326 3.1196 96768 05360 Giá trị trung bình mức độ cảm nhận nhóm giáo viên nam giáo viên nữ Group Statistics GIOITINH N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 107 3.6523 39748 03843 Nu 219 3.6493 43318 02927 Y Giá trị trung bình mức độ cảm nhận nhóm tuổi Descriptives Y N Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 25 den 34 123 3.6098 45293 04084 3.5289 3.6906 2.20 4.80 35 den 44 92 3.6630 41819 04360 3.5764 3.7496 2.60 4.80 45 den 55 91 3.6945 38337 04019 3.6147 3.7743 3.00 4.40 Trên 55 20 3.6400 40315 09015 3.4513 3.8287 2.80 4.20 326 3.6503 42119 02333 3.6044 3.6962 2.20 4.80 Total Giá trị trung bình mức cảm nhận nhóm trình độ chun mơn Descriptives Y N Cao dang Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 56 3.6679 45009 06015 3.5473 3.7884 2.20 4.80 Dai hoc 259 3.6494 41525 02580 3.5986 3.7002 2.60 4.80 Cao hoc 11 3.5818 44231 13336 3.2847 3.8790 3.00 4.40 326 3.6503 42119 02333 3.6044 3.6962 2.20 4.80 Total Giá trị trung bình mức cảm nhận nhóm kinh nghiệm giảng dạy Descriptives Y N Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum < nam 40 3.6800 41952 06633 3.5458 3.8142 2.80 4.80 nam < 10 nam 99 3.6182 47474 04771 3.5235 3.7129 2.20 4.80 10 nam < 15 nam 31 3.6645 39459 07087 3.5198 3.8093 3.00 4.20 15 nam < 20 n?m 39 3.6256 42098 06741 3.4892 3.7621 2.60 4.20 20 nam < 25 nam 38 3.6579 41043 06658 3.5230 3.7928 3.00 4.40 > 25 nam 79 3.6785 37268 04193 3.5950 3.7620 2.80 4.40 326 3.6503 42119 02333 3.6044 3.6962 2.20 4.80 Total Giá trị trung bình mức cảm nhận nhóm thu nhập Descriptives Y N Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Duoi trieu 153 3.6562 43617 03526 3.5865 3.7259 2.20 4.80 Tu trieu den duoi trieu 139 3.6446 41497 03520 3.5750 3.7142 2.20 4.40 Tu trieu den duoi trieu 15 3.5867 38889 10041 3.3713 3.8020 3.00 4.20 Tren trieu 19 3.6947 39083 08966 3.5064 3.8831 3.00 4.20 326 3.6503 42119 02333 3.6044 3.6962 2.20 4.80 Total ... cứu nhân tố ảnh hưởng đến 3.2 động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở 29 Quận Thành phố Hồ Chí Minh Mơ hình thức ảnh hưởng đến động lực giảng 4.1 dạy giáo viên bậc trung học sở Quận 56 Thành. .. giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh Qua kết rút nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy giáo viên bậc trung học sở Quận Thành phố Hồ Chí Minh Đó nhân tố: (1) Niềm đam... thuyết động lực giảng dạy giáo 2.4 viên bậc Trung học sở Quận Thành phố Hồ 22 Chí Minh Mơ hình lý thuyết thức động lực giảng dạy 3.1 giáo viên bậc trung học sở Quận Thành 28 phố Hồ Chí Minh Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc trung học cơ sở tại quận 8 thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực giảng dạy của giáo viên bậc trung học cơ sở tại quận 8 thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay