Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thủ dầu một

130 3 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - UYỄ Ả UỒ Á UÂ Â AO Ấ L Ợ Â LỰ TH Ơ Ổ Ể V Â Ầ ẦU A Ủ DẦU LUẬ VĂ À VÀ Á Ộ SĨ Chuyên ngành: Quản rị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 p hí inh, năm 2017 Á BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - UYỄ Ả Á UỒ UÂ Â AO Ấ L Ợ Â LỰ TH Ơ Ổ Ể V Â Ầ ẦU A VÀ Á Á Ủ DẦU LUẬ VĂ À Ộ SĨ Chuyên ngành: Quản rị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 Á BỘ Ớ DẪ K OA Tp hí : PGS.TS NGUYỄ inh, năm 2017 Ì LUẬN CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI I H C CƠNG NGH TP HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Luận Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 Năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ Tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch PGS.TS Võ Phước Tấn Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Nguyễn Thành Long Ủy viên TS Lại Tiến Dĩnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NG CÔNG NGH TP HCM Viện tạo Sau ại học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ĨA V T NAM ộc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 NHI M VỤ CỦA LUẬN VĂ Họ tên học viên: NGUYỄN TUÂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/12/1975 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820154 I- ên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỦ DẦU MỘT II- hiệm vụ nội dung: Hệ thống hoá sở lý luận chất lượng nguồn nhân lực nói chung ngân hàng cổ phần thương mại nói riêng từ xây dựng giải pháp hiệu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng thương mại xu hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một năm qua; từ tiến hành đánh giá ưu điểm đạt được, tồn nguyên nhân tồn chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một III- gày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 (Theo QĐ số 2713/QĐ-ĐKC) IV- gày hoàn thành nhiệm vụ: 13/03/2017 V- gười hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Luận Ớ DẪ K OA (Họ tên chữ ký) K OA QUẢ LÝ UYÊ (Họ tên chữ ký) À i L A OA Tôi xin cam đoan luận văn“Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một” hoàn thành dựa sở nghiên cứu tổng hợp tác giả thực Các số liệu nghiên cứu trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học nào, không vi phạm đến quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ TP Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2017 gười cam đoan guyễn uân ii L Ả Ơ Đầu tiên, cho phép xin gửi lời cảm ơn tới hội đồng khoa học trường Đại học Cơng nghệ TP HCM đóng góp nhiều ý kiến bổ ích cho luận văn tơi Cảm ơn tới Thầy giáo hướng dẫn – hó giáo sư, iến sĩ guyễn ình Luận quan tâm sâu sắc, hướng dẫn tơi mặt khoa học để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn thầy cô, cán khoa sau đại học Trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM ý kiến đóng góp thẳng thắn nhiệt tình để tơi hồn thành việc nghiên cứu luận văn khoa học Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè lớp, bạn bè quan Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Dầu Một đóng góp ý kiến cho tơi hồn thành luận văn tốt Xin trân trọng cám ơn! ác giả Luận văn Nguyễn Tuân iii Ó Ắ Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng có liên quan đến trì trệ, phát triển, tồn hay diệt vong quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực phương tiện giúp tổ chức, doanh nghiệp tạo sức mạnh cạnh tranh, đặc biệt điều kiện kinh tế hội nhập Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận chất lượng nguồn nhân lực nói chung Ngân hàng cổ phần thương mại nói riêng từ xây dựng giải pháp hiệu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng thương mại xu hội nhập kinh tế quốc tế Dựa sở lý thuyết từ hạn chế chất lượng nguồn nhân lực BIDV Thủ Dầu Một, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực gồm yếu tố là: Thể lực người lao động, Trí lực người lao động, Đạo đức phẩm chất Dựa phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, dự tính đến năm 2020, với phát triển chi nhánh Ngân hàng, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tác giả đưa giải pháp, mục tiêu, phương hướng cách thực BIDV Thủ Dầu Một khuyến nghị với cấp iv ABSTRACT Human resources is one of the most important resources involved in the stagnation, development, existence or perdition of nations, organizations, enterprises Improving human resources is a way to help national businesses create more strong competition, especially in the international economic integration The research's target is to systematize the theories of human resource quality in general and joint stock commercial banks in particular to develop effective solutions and improve the human resources's quality of the banking system in the trend of international economic integration today Based on the theoretical basis and limitation of the human resources's quality at BIDV Thu Dau Mot, the author has developed research showing main factors that effect the quality of human resources: Physiscal, Mental power, Qualification According to the analysis of the current state of human resources quality, it is expected that by 2020, a long with the development of all the Bank's branches, the quality of human resources will be improved The author has figured out solutions, targets, directions and how to work it out with BIDV Thu Dau Mot and recommend them to authorities v Ụ LỤ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC SƠ ĐỒ xi TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 Lý chọn đề tài Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG .6 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Nhân lực 1.1.2 Nguồn nhân lực 1.1.3 Chất lượng nguồn nhân lực 1.2.1 Nâng cao thể lực 1.2.2 Nâng cao trí lực 11 1.2.3 Nâng cao tâm lực 13 1.3.1 Các nhân tố bên 15 1.3.2 Các nhân tố bên 17 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số Ngân hàng học kinh nghiệm rút Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thủ Dầu Một 23 vi 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng Vietinbank [29] .23 1.4.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng Techcombank [27] 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một 27 1.5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .28 1.5.1 Quan niệm Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 28 1.5.2 Yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực q trình Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa hội nhập 28 1.5.3 Vấn đề giáo dục - đào tạo phát triển nguồn nhân lực 29 1.5.4 Phát triển nguồn nhân lực loại hình doanh nghiệp 30 1.5.5 Vai trò Nhà nước, thị trường lao động chất lượng nguồn nhân lực 30 1.5.6 Khai thác, sử dụng hiệu nguồn nhân lực .31 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ DẦU MỘT 35 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 37 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực 40 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh 42 2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một 42 2.2.1 Thể lực người lao động 42 2.2.2 Trí lực người lao động 49 2.2.3 Tâm lực người lao động (đạo đức phẩm chất) 58 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Dầu Một 62 101 18 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2010), Quy chế tạm thời công tác đào tạo hệ thống BIDV 19 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2008), Quy định công tác thi đua, khen thưởng hệ thống BIDV 20 Lê Thị Ngân (2001), ‘‘Nguồn nhân lực Việt Nam với kinh tế tri thức’’, Tạp chí nghiên cứu kinh tế (276), tr 55-62 21 Nguyễn Hải Sản (2005), Quản trị học, Nxb Thống kê Hồ Chí Minh 22 Nhà xuất Thống kê (2005), Tăng cường gắn kết đào tạo nguồn nhân lực hoạt động Tổ chức tín dụng, Kỷ yếu hội thảo khoa học 23 Nhà xuất Thống kê (2003), Những thách thức NHTM Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học 24 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm (chủ biên) (2007), Giáo trình “Quản trị nhân lực”, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân 25 Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản trị nhân sự, Nxb Thống kê Hồ Chí Minh 26 Nguyễn Thanh (2004), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ đại hố cơng nghiệp hố đất nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia 27 Trần Thị Phúc Trinh (2013), Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2020, Đại học Đà Nẵng 28 Nguyễn Kế Tuấn (2005), Giáo trình “Quản trị chức thương mại doanh nghiệp công nghiệp”, Nhà xuất Thống kê Hà Nội 29 Nguyễn Thị Kim Tuyến (2014), Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng 30 Viện nghiên cứu phổ biến tri thức bách khoa (1998), Đại từ điển kinh tế thị trường, Hà Nội Ụ LỤ hụ lục 1: hiếu điều tra xã hội học nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gân hàng Thương mại cổ phần nhánh hủ Dầu ầu tư hát triển Việt am - Chi ột Để đánh giá công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh, xin Ông/Bà vui lòng cung cấp số thơng tin theo câu hỏi Chúng xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Ơng/Bà: I THƠNG TIN CHUNG Xin Ơng/Bà vui lòng đánh dấu “x” vào lựa chọn phù hợp: Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi:  ≤ 30tuổi  31 – 39 tuổi  40 - 49 tuổi  ≥ 50 tuổi Chức danh công tác:  Ban giám đốc, lãnh đạo Ban  Lãnh đạo phòng tương đương  Chuyên viên  Lao động hợp đồng có thời hạn Trình độ chun mơn:  Sau Đại học  Trung cấp  Đại học  Lao động phổ thông  Cao đẳng Số năm công tác Ngành ngân hàng  1-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thủ dầu một , Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thủ dầu một

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay