Phân tích chiến lược kinh doanh của BIDV

20 6 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:17

Phân tích chiến lược kinh doanh BIDV MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận chiến lược quản trị chiến lược 1.1 Khái niệm 1.2 Vai trò quản trị chiến lược: Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV .6 2.1 Tổng quan BIDV 2.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .6 2.3 Nhân lực mạng lưới kinh doanh Chiến lược kinh doanh BIDV .7 Phân tích mơi trường chung 4.1 Phân tích tình hình kinh tế - xã hội 4.2 Mơi trường trị- pháp luật: 4.3 Phân tích mơi trường quốc tế .11 4.4 Yếu tố công nghệ 13 Phân tích yếu tố cạnh tranh 14 5.1 Người cung ứng khách hàng 14 5.2 Sản phẩm thay .14 5.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 15 5.4 Đối thủ tiềm 15 Xác định điểm mạnh, điểm yếu BIDV 16 6.1 Điểm mạnh BIDV 16 6.2 Điểm yếu BIDV 16 Đề xuất giải pháp phát triển chiến lược kinh doanh cho BIDV 16 KẾT LUẬN 18 LỜI MỞ ĐẦU Đối với ngân hàng thương mại nào, hoạch định chiến lược kinh doanh hoạt động cần thiết, nhân tố định hướng cho định quản trị Với xu hội nhập mở rộng thị trường mặt quy mô yêu cầu khách hàng ngày tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ Điều làm cho ngân hàng phải chuyển từ định hướng sản phẩm sang định hướng khách hàng, tìm biện pháp để thoả mãn nhu cầu khách hàng Do vậy, nhà quản trị ngân hàng buộc phải xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường bên ngồi mơi trường nội ngân hàng trước định cụ thể nhằm tránh sai lầm, hạn chế rủi ro, tìm kiếm hội kinh doanh Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng nhằm xác định mục tiêu dài hạn Trong trình đến mục tiêu đó, nhà quản trị phải đề bước cụ thể, mục tiêu ngắn hạn hàng năm, hàng quý, hàng tháng chí kế hoạch hàng tuần Dựa vào mục tiêu đề từ công tác hoạch định chiến lược đòi hỏi nhà quản trị phải xây dựng sách để tạo phương tiện nhằm thực mục tiêu Một ngân hàng đưa mục tiêu lợi nhuận hay hiệu cho 10 năm tới Và để đạt mục tiêu đó, nhà quản trị phải hoạch định chiến lược kinh doanh đắn Hiệu công tác nhà điều hành, quản trị ngân hàng phải đo lường đánh giá để tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Do đó, hoạch định chiến lược kinh doanh nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị, sở để đánh giá hiệu công tác quản trị Và hiệu cơng tác quản trị có ngân hàng hoạt động hiệu Đối với ngân hàng hiệu khơng đồng nghĩa với đạt mục tiêu lợi nhuận, mà phải so sánh với mục tiêu khác đặt kiểm soát rủi ro, giá trị thương hiệu, thị phần… NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận chiến lược quản trị chiến lược 1.1 Khái niệm Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn, tổ chức phải giành lợi thơng qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức Quản trị chiến lược q trình nghiên cứu mơi trường tương lai, hoạch định mục tiêu tổ chức; đề ra, thực kiểm tra việc thực định nhằm đạt mục tiêu mơi trường tương lai Đặc điểm quan trọng tất chiến lược kinh doanh hình thành quan tâm dùng để phân biệt kế hoạnh kinh doanh “ lợi cạnh tranh” Thực tế cho thấy khơng có đối thủ cạnh tranh mà không cần đến chiến lược, chiến lược có mục đích bảo đảm cho doanh nghiệp tìm giành lợi bền vững đối thủ 1.2 Vai trò quản trị chiến lược: Quá trình quản trị chiến lược giúp tổ chức thấy rõ mục đích hướng Nó khiến cho nhà quản trị phải xem xét xác định xem tổ chức theo hướng đạt vị trí định Việc nhận thức kết mong muốn mục đích tương lai giúp cho nhà quản trị nhân viên nắm vững việc cần làm để đạt thành công Điều kiện môi trường mà tổ chức gặp phải biến đổi Những biến đổi nhanh thường tạo hội nguy bất ngờ Dùng quản trị chiến lược giúp nhà quản trị nhằm vào hội nguy tương lai Mặc dù q trình kế hoạch hóa khơng loại trừ việc nhà quản trị dự kiến dự báo trước điều kiện môi trường tương lai Trong đó, q trình quản trị chiến lược buộc nhà quản trị phân tích dự báo điều kiện mơi trường tương lai gần tương lai xa Nhờ thấy rõ mơi trường tương lai mà nhà quản trị có khả nắm bắt tốt hội, tận dụng hết hội giảm bớt nguy liên quan đến điều kiện môi trường Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV 2.1 Tổng quan BIDV Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên gọi tắt: BIDV Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vơi, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 - 19009247 Fax: 04 2220.0399 Email: Info@bidv.com.vn Được thành lập ngày 26/4/1957 2.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích - Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng - Chứng khốn: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh tồn quốc - Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trò chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… 2.3 Nhân lực mạng lưới kinh doanh a) Nhân lực BIDV Hơn 18.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV ln đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy b) Mạng lưới kinh doanh BIDV - Mạng lưới phi ngân hàng BIDV: Gồm Cơng ty Chứng khốn Đầu tư (BSC), Cơng ty Cho th tài chính, Cơng ty Bảo hiểm Đầu tư (BIC) với 20 chi nhánh nước… - Hiện diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 127 chi nhánh 600 điểm mạng lưới, 1.300 ATM/POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc - Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ)… Chiến lược kinh doanh BIDV BIDV phấn đấu trở thành 20 Ngân hàng đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2020 Chiến lược BIDV năm 2015 tầm nhìn đến 2020 phấn đấu trở thành 20 Ngân hàng đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực Đơng Nam Á vào năm 2020 Trong trọng đến 03 khâu đột phá chiến lược là: - Hồn thiện mơ hình tổ chức chun nghiệp, hiệu quả, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền phối hợp đơn vị hướng đến sản phẩm khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt - Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa sử dụng phát triển đội ngũ chuyên gia nước quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định bền vững - Nâng cao lực khai thác, ứng dụng công nghệ hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa khoa học cơng nghệ tới hoạt động kinh doanh BIDV Trong năm 2015 BIDV tập trung hoàn thành 10 mục tiêu ưu tiên sau: + Xây dựng hoàn thiện mơ hình tổ chức, quản trị tăng cường lực điều hành cấp BIDV tạo tảng vững để phát triển thành Tập đồn tài hàng đầu Việt Nam + Tập trung tái cấu toàn diện mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu trì chất lượng; chủ động kiểm soát rủi ro, tăng trưởng bền vững; + Duy trì phát triển vị thế, tầm ảnh hưởng BIDV thị trường tài chính, nỗ lực tiên phong thực thi có hiệu sách tiền tệ quốc gia; + Nâng cao lực quản trị rủi ro; chủ động áp dụng quản lý theo thông lệ tốt phù hợp với thực tiễn kinh doanh Việt Nam; + Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ; + Nâng cao lực khai thác ứng dụng, công nghệ hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, suất lao động + Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng chuyên gia, nâng cao suất lao động; + Phấn đấu trở thành ngân hàng xếp hạng tín nhiệm tốt Việt Nam tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế; + Cấu trúc lại hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh công ty con, công ty liên kết, cấu lại Danh mục đầu tư tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; + Bảo vệ, trì phát huy giá trị cốt lõi; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển thương hiệu BIDV BIDV phân khai chương trình hành động theo cấu phần bao quát toàn hoạt động kinh doanh quản trị điều hành BIDV Cụ thể: - Đầu tư: Giảm dần hướng đến chấm dứt khoản đầu tư ngồi ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, nâng cao hiệu khoản đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty trực thuộc; - Tín dụng: Đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực đối tượng khách hàng; Đảm bảo tăng trưởng quy mô gắn liền với chất lượng tín dụng; - Huy động vốn: Điều chỉnh cấu nguồn vốn kỳ hạn khách hàng theo hướng bền vững hiệu thông qua gia tăng nguồn vốn trung dài hạn, nguồn vốn huy động từ dân cư ;các nguồn vốn ODA tiếp cận nguồn vốn thị trường tài quốc tế; - Kinh doanh vốn: Đa dạng hóa sản phẩm gia tăng thị phần để khẳng định vị hàng đầu lĩnh vực kinh doanh vốn tiền tệ thị trường Việt Nam; - Phát triển ngân hàng bán lẻ: tăng cường nguồn lực cơng nghệ, tài chính, nhân lực dành cho hoạt động ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa sán phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp; - Thu nhập, hiệu quả: Đa dạng hóa nguồn thu nhập, đảm bảo số phản ánh khả sinh lời (ROA, ROE) theo thông lệ quốc tế; - Nguồn nhân lực - Mơ hình tổ chức: xây dựng đội ngũ chuyên gia, thiết lập tảng tập đoàn tài ngân hàng; - Cơng nghệ: Củng cố hệ thống công nghệ thông tin đại hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị điều hành phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Phân tích mơi trường chung 4.1 Phân tích tình hình kinh tế - xã hội Trong năm 2015, tăng trưởng tiếp tục ổn định kinh tế toàn cầu kinh tế lớn Theo dự báo ngân hàng giới tốc độ tăng trưởng nước phát triển đạt 5,9% vào năm 2006, với Đông Nam Á khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt 7,8% Cùng với chuyển dịch cấu kinh tế thị trường, kinh tế Việt Nam có bước phát triển đáng kể, liên tục tăng trưởng nhanh (ở mức 7%/năm, năm 2014 đạt mức 8,4%) Kinh tế vĩ mơ trì ổn định (chỉ số CPI tăng bình quân 3,34 %/năm, thâm hụt ngân sách Nhà nước kiểm soát 5% GDP), đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng cải thiện Bên cạnh tình hình kinh tế – xã hội xuất số khó khăn, thách thức giá dầu thô lãi suất USD tăng; giá nước tăng mức cao (6,8%); nhập siêu tăng, lực cạnh tranh hiệu doanh nghiệp nhìn chung thấp; thị trường bất động sản trầm lắng; thiên tai, lũ lụt, hạn hán diện rộng nhiều vùng nước Nhưng xét tổng thể môi trường kinh tế Việt Nam năm qua dự kiến đến 2015 tăng trưởng liên tục kinh tế sách tái cấu hệ thống ngân hàng điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành ngân hàng Tuy nhiên, so sánh với kinh tế khác qui mơ kinh tế nước ta nhỏ Với mức thu nhập dân cư thấp ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiêu dùng chung dân chúng, cầu dịch vụ ngân hàng, triển vọng phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tương lai Một yếu tố khác cần quan tâm lực tài tổ chức kinh tế cá nhân nhìn chung nhiều yếu kém, trình độ dân trí Việt Nam nâng cao so với u cầu hội nhập hạn chế, nhận thức hệ thống ngân hàng nhiều người dân mơ hồ, với thói quen sử dụng tiền mặt dẫn đến nhu cầu kinh tế dịch vụ ngân hàng hạn chế môi trường hoạt động ngân hàng rủi ro 4.2 Mơi trường trị- pháp luật: Về mơi trường trị, với việc hiệp hội nước châu Á – Thái Bình Dương bình chọn Việt Nam quốc gia có tình hình trị ổn định khu vực điều kiện thuận lợi để ngân hàng an tâm mở rộng thị phần, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng lĩnh vực kinh doanh phức tạp nhạy cảm, lĩnh vực Chính phủ Ngân hàng Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đặc biệt hỗ trợ ngân hàng nước Về môi trường pháp luật, sách tiền tệ điều hành thận trọng, linh hoạt, nhằm kiểm sốt lạm phát góp phần tăng trưởng kinh tế cao bền vững; tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, đơi với nâng cao chất lượng tín dụng, cụ thể: - Về việc điều hành lãi suất : lãi suất đồng Việt Nam giảm năm gần đây; hai lần tăng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu: lãi suất tái cấp vốn tăng, lãi suất tái chiết khấu tăng; hai lần tăng lãi suất tiền gửi tối đa USD pháp nhân tổ chức tín dụng: loại khơng kỳ hạn tăng - Đối với nghiệp vụ thị trường mở: giao dịch phiên/tuần, chủ yếu chào mua, công cụ chủ yếu hỗ trợ vốn khả dụng cho NHTM, có 116 phiên giao dịch, thời hạn từ 15 - 45 ngày, lãi suất dao động quanh mức 6%/năm - Nghiệp vụ chiết khấu tái cấp vốn: Để hỗ trợ vốn cho NHTM bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực nghiệp vụ tái cấp vốn cho NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần ngân hàng liên doanh theo hạn mức chiết khấu Nhiều NHTM sử dụng hết hạn mức chiết khấu thông báo để đáp ứng nhu cầu vốn khả dụng - Tỷ giá hối đoái: điều chỉnh giảm giá nhẹ VND so với USD nhằm khuyến khích xuất khẩu, góp phần kiểm sốt nhập - Dự trữ bắt buộc: Từ đầu năm 2010 đến nay, tỷ lệ dự trữ bắt buộc không thay đổi nhiều nhằm tránh tác động làm tăng lãi suất thị trường, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu Bên cạnh việc điều hành sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực giải pháp đổi chế, sách tín dụng cấu lại NHTM, như: Ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá Tổ chức tín dụng; sửa đổi chế cho vay, bảo đảm tiền vay Tổ chức tín dụng khách hàng, phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, quy định hạch toán kế toán theo hướng giao quyền chủ động cho Tổ chức tín dụng đánh giá chất lượng tín dụng, quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động Tổ chức tín dụng, đạo Tổ chức tín dụng thực giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm sốt rủi ro bảo đảm an toàn hệ thống 10 Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu NHTM tăng vốn tự có, nâng cao tỷ lệ an tồn tối thiểu; định cổ phần hố Ngân hàng Ngoại thương đạo Tổ chức tín dụng đẩy nhanh thực cấu phần đại hố cơng nghệ, quản trị kinh doanh rủi ro, nâng cao chất lượng nhân phát triển mạng lưới… Bên cạnh mặt tích cực đó, sách tiền tệ ngân hàng nhà nước hạn chế, dừng mức đối phó, phản ứng trước thị trường , chưa thể hướng dẫn hoạt động thị trường cho NHTM Thêm vào đó, số qui định ban hành thiếu đồng bộ, đặc biệt qui định bảo đảm tiền vay, phát tài sản, đăng ký giao dịch công chứng,… làm cho việc xử lý nợ gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, nhìn chung mơi trường trị - pháp luật Việt Nam nhà đầu tư đánh giá tốt có tác động tích cực đến thị trường tài ngân hàng 4.3 Phân tích mơi trường quốc tế Xu tồn cầu hố tác động đến phát triển kinh tế tất quốc gia Việt Nam bị tác động xu tồn cầu hố, tìm chomình đường thích hợp để tránh bị tụt hậu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Với việc thực cam kết, bước nới lỏng quyền tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng, NHTM Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh để ổn định, phát triển hội nhập Theo tài liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số cam kết đàm phán đa phương song phương, cam kết gia nhập WTO lĩnh vực tài - ngân hàng sau: - Xây dựng môi trường pháp lý Ngân hàng phù hợp thông lệ Quốc tế - Không hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng - Không hạn chế tổng giá trị giao dịch dịch vụ Ngân hàng - Không hạn chế số lượng hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch vụ ngân hàng - Không hạn chế số người tuyển dụng tổ chức tài nước ngồi - Khơng có biện pháp hạn chế hay u cầu phải mang hình thức pháp nhân cụ thể - Khơng hạn chế việc tham gia góp vốn bên nước ngồi hình thức tỉ lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nước nắm giữ theo nguyên tắc thoả thuận 11 Tác động tất yếu hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt hầu hết ngành kinh tế Đối với lĩnh vực ngân hàng, tập trung khía cạnh : - Hoạt động tín dụng: cạnh tranh cho vay trở nên gay gắt hơn, đặc biệt ngân hàng nước hiểu rõ thị trường Việt Nam môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng ngày hồn thiện dần Trong đó, việc cho phép ngân hàng nước tham gia hoạt động tái cấp vốn, tái chiết khấu, swap, forward từ NHTW giúp họ bù đắp phần vốn huy động bi hạn chế lộ trình - Dịch vụ tốn: ngân hàng nước ngồi có ưu vượt trội loại hình chất lượng phục vụ có kinh nghiệm, cơng nghệ đại Sau có uy tín thị trường Việt Nam, họ thu hút lượng lớn khách hàng nước - Hoạt động tư vấn phát triển doanh nghiệp mạnh ngân hàng nước với dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, ngân hàng nước mẻ nghiệp vụ - Huy động vốn: Với việc cho phép nhận tiền gửi từ tổ chức huy động tiền nhàn rỗi dân chúng nước, ngân hàng nước cạnh tranh gay gắt việc mở rộng hoạt động huy động vốn - Các dịch vụ mới: vượt trội kinh nghiệm, ngân hàng nước cạnh tranh mạnh việc cung cấp dịch vụ dịch vụ thu phí tốn, chuyển tiền, tư vấn, mơi giới, lưu ký quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng Ngoài tác động trực tiếp từ cạnh tranh gay gắt với ngân hàng nước có tác động gián tiếp thơng qua công ty vốn đối tượng khách hàng ngân hàng Áp lực từ tự hóa buộc công ty cải tiến sản xuất, cắt giảm chi phí,… nhằm nâng cao lực cạnh tranh Các số liệu thống kê cho thấy, thời điểm gia nhập WTO nước thời điểm có tỷ lệ nhân công bị sa thải số vụ sáp nhập mua đứt lớn Và công ty có nguy bị thua lỗ, phá sản rủi ro ngân hàng gia tăng cơng ty khách hàng vay nợ ngân hàng Tuy nhiên, hội nhập kinh tế giới ngành ngân hàng mang lại “lợi” nhiều “mất” Trước hết, hội nhập giúp nâng cao lực quản lý, cải thiện môi trường pháp lý lĩnh vực ngân hàng Hội nhập kinh tế quốc tế mở hội trao đổi, hợp tác quốc tế NHTM Việt Nam hoạt động kinh doanh tiền tệ, đề biện pháp tăng cường giám sát phòng ngừa rủi ro, từ nâng cao uy tín vị ngân hàng giao dịch tài quốc tế, đồng thời 12 giúp ngân hàng có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi so sánh ngân hàng để tăng cường khả cạnh tranh tranh thị trường quốc tế Nhờ hội nhập quốc tế, NHTM nước có hội tiếp cận thị trường tài quốc tế giúp cho việc huy động vốn dễ dàng sử dụng vốn hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Với tham gia ngân hàng nước tăng số lượng quy mô hoạt động thúc đẩy ngân hàng nước không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao lực quản trị ngân hàng, quản trị tài sản nợ, tài sản có, quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng sử dụng vốn nhằm cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi Việt Nam 4.4 Yếu tố cơng nghệ Một số dịch vụ ngân hàng đại ngân hàng đẩy mạnh triển khai thời gian qua xã hội chấp nhận như: ngân hàng nhà (Home Banking), SMS Banking, Phone Banking cung cấp truy vấn thơng tin thực lệnh tốn qua nhiều kênh khác nhau, thuận tiện cho khách hàng Cụ thể với dịch vụ HomeBaking, công ty thực việc chi trả lương cho hàng trăm, hàng ngàn nhân viên thông qua ngân hàng Từ đó, góp phần làm cho dịch vụ ngân hàng trở nên gần rủi với người dân làm gia tăng số lượng tài khoản cá nhân Hỗ trợ tiện lợi cho khách hàng cá nhân công nghệ Thẻ với thẻ Visa, MasterCard VisaDebit (tiến tới tương lai gần thẻ công nghệ chip), giúp khách hàng thực giao dịch rút tiền, chuyển khoản điểm đặt máy ATM nào, thực việc toán, mua hàng Internet, du học,… Bên cạnh đó, phát triển cơng nghệ làm thay đổi cách thức liên hệ NHTM với người tiêu dùng công ty, thông qua giúp NHTM phát triển thị trường nước ngồi cách thuận tiện Về cơng nghệ hệ thống ngân hàng khơng thể khơng nói đến hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (CITAD) ngân hàng nhà nước Hệ thống đạt khối lượng giao dịch tốn trung bình 11.000- 13.000 món/ngày với 8.000 tỷ đồng/ngày Thời gian xử lý giao dịch chưa tới 10 giây Tuy nhiên, việc đầu tư cơng nghệ ngân hàng mang tính độc lập, chưa có kết nối, chia sẻ nguồn lực thông tin với làm giảm hiệu hệ thống thông tin liên ngân hàng Đối với ngân hàng nay, khó biết tình 13 trạng tín dụng khách hàng ngân hàng khác Ngồi ra, dù có chủ trì ngân hàng nhà nước chưa có thống NHTM Phân tích yếu tố cạnh tranh 5.1 Người cung ứng khách hàng Đối với NHTM người cung ứng người gửi tiền, người cung cấp nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn tài sản NHTM Người cung ứng cá nhân, hộ gia đình, cơng ty, tổ chức xã hội, tổ chức tài chính, ngân hàng ngồi nước Mục tiêu chủ yếu đối tượng kiếm lời an toàn nguồn vốn Về quyền người cung ứng theo pháp luật người cung ứng có quyền lựa chọn ngân hàng, hay định chế tài để thực giao dịch nhằm đáp ứng tốt mục tiêu kỳ vọng họ Khách hàng, hay nói cách khác người sử dụng dịch vụ ngân hàng Mong muốn đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài cách thuận tiện với chi phí thấp Đối với số khách hàng quan trọng mang lại nguồn lợi lớn cho ngân hàng họ thường có quyền thương lượng lớn đối tượng quan trọng mà ngân hàng ln ý chăm sóc BIDV phân loại khách hàng người cung ứng thành nhóm nhóm khách hàng cá nhân nhóm khách hàng doanh nghiệp Với doanh nghiệp, người cung ứng ngân hàng huy động với lãi suất thấp thơng qua tài khoản tốn; khách hàng nguồn thu từ dịch vụ tốn, vốn vay tín dụng lớn đối tượng đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng 5.2 Sản phẩm thay Đối với ngân hàng, sản phẩm thay có tính gần giống sản phẩm mà ngân hàng cung ứng sản phẩm phát triển tương lai Nếu số lượng sản phẩm thay thị trường sản phẩm có ngân hàng bị cạnh tranh có hội thắng lợi thị trường Ngược lại, sản phẩm thay đa dạng, người sử dụng dịch vụ ngân hàng có thêm lựa chọn, ngân hàng có thêm áp lực cạnh tranh, đối mặt với nguy thu hẹp thị phần Tại Việt Nam, năm gần thị trường bảo hiểm nhân thọ xuất nhiều công ty nước ngồi với sản phẩm tiết kiệm – tích luỹ - bảo hiểm phần chia sẻ thị phần nguồn tiết kiệm người dân Thêm vào đó, kênh đầu tư thông qua sàn giao dịch bất động sản, thị trường chứng khốn góp phần ảnh 14 hưởng đáng kể đến hoạt động cạnh tranh ngân hàng Điều cho thấy lượng lớn nguồn vốn dân chúng thay gửi tiết kiệm họ đầu tư vào thị trường chứng khoán Điều làm gia tăng đáng kể chi phí huy động vốn ngân hàng giảm nhu cầu vay vốn doanh nghiệp đồng thời mở rộng kênh cho nhà đầu tư vay chấp chứng khoán (nghiệp vụ repo chứng khoán) 5.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Trên thị trường dịch vụ ngân hàng nay, nhận thấy NHTM quốc doanh NHTM cổ phần chiếm phần lớn thị phần nước, NHTM quốc doanh chiếm 65% thị phần dịch vụ tín dụng, gần 70% thị phần huy động vốn Các NHTM quốc doanh với ưu vốn bảo trợ Chính phủ chi phối thị trường dịch vụ ngân hàng thời gian qua Với tình nay, theo nhận định chung chuyên gia kinh tế NHTM quốc doanh tiếp tục chi phối thị trường dịch vụ ngân hàng năm tới Với mạnh vốn lợi cạnh tranh ưu đãi NHTM quốc doanh, thực tế cho thấy NHTM cổ phần nói chung BIDV nói riêng chưa phải đối thủ cạnh tranh xứng tầm NHTM quốc doanh Như vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BIDV NHTM, đặc biệt ngân hàng: ACB, Sacombank, Techcombank Có thể nói với tính chất đa dạng hoạt động nghiệp vụ quy mơ vốn ngân hàng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BIDV thời gian tiếp tục cạnh tranh với BIDV thời gian tới 5.4 Đối thủ tiềm Các ngân hàng nước ngoài: Theo tiến trình hội nhập khơng có phân biệt tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước ngồi lĩnh vực hoạt động ngân hàng Ngoài ra, thời gian tới, ngân hàng nước tăng cường mở rộng mảng lưới chi nhánh Việt Nam hình thức Và chi nhánh ngân hàng nước hoạt động lĩnh vực bán sỉ Việt Nam bước nới lỏng dần trở thành ngân hàng cạnh tranh trực tiếp với BIDV Về bán lẻ ngân hàng nước hoạt động Việt Nam ANZ HSBC tương lai gần ngân hàng lớn CitiBank, UOB, Standard Chartered Bank,…sẽ tham gia vào cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt ảnh hưởng nhiều đến tình hình huy động vốn BIDV Ngồi đối 15 thủ cạnh tranh trực tiếp NHTM cổ phần đề cập trên, phải kể đến nhiều đối thủ tiềm có tốc độ phát triển tương đối nhanh thời gian gần có thị phần vững ngân hàng nước ngân hàng thành lập Trong thời gian tới, với gia tăng ngày nhiều công ty chắn ảnh hưởng đến thị phần NHTM nói chung BIDV nói riêng Về thị trường tín dụng, ngân hàng nước ngồi hiểu rõ thị trường mơi trường pháp lý Việt Nam giúp cho việc đánh giá rủi ro đảm bảo xử lý rủi ro để thu hồi nợ áp lực cạnh tranh gia tăng Ngoài ra, hàng loạt dịch vụ đại chưa thực Việt Nam (như môi giới tiền tệ, kinh doanh sản phẩm phái sinh) sản phẩm dựa công nghệ cao ngân hàng nước cung cấp gây áp lực cạnh tranh lên tất NHTMVN, kể BIDV - Các đối thủ tiềm khác NHTM cổ phần có khả thành lập từ Tổng cơng ty lớn (như: Dầu khí, Thuỷ sản, Bưu - Viễn thông …) đối thủ BIDV tương lai Một số ngân hàng nhỏ khác có đối tác chiến lược tổng cơng ty tiềm phát triển lớn Ngồi ra, cơng ty bảo hiểm nhân thọ (với sản phẩm tài thay sản phẩm tiết kiệm ngân hàng), tập đoàn bán lẻ quốc tế (với sản phẩm mua trả góp trực tiếp, khơng thông qua ngân hàng) đối thủ tiềm ngân hàng Xác định điểm mạnh, điểm yếu BIDV 6.1 Điểm mạnh BIDV - BIDV xây dựng uy tín hệ thống Ngân hàng Việt Nam - Sở hữu tảng công nghệ đại - Hệ thống kênh phân phối hoạt động có hiệu - Chất lượng hoạt động tốt trì qua hàng năm - Sản phẩm dịch vụ phong phú 6.2 Điểm yếu BIDV - Vốn điều lệ thấp, thấp nhiều so với ngân hàng khu vực - Hiệu marketing chưa cao Nguồn nhân lực thiếu số lượng, chất lượng - Hiệu nghiên cứu phát triển thấp - Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa cao phạm vi ứng dụng sản phẩm dịch vụ hạn chế 16 Bảng 1: Ma trận SWOT CÁC CƠ HỘI (O) 1.Sự ổn định trị – xã hội Việt nam 2.Sự tăng trưởng liên tục với tốc độ cao kinh tế Việt nam 3.Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế 4.Các văn pháp luật lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày hồn thiện 5.Qui mơ dân số cấu dân số thuận lợi cho phát triển dịch vụ ngân hàng Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng ĐIỂM MẠNH (s) PHỐI HỢP (S-O) 1.Có uy tín thị trường 1.Chiến lược thâm nhập thị trường Công nghệ đại (S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2, O5, O6) 3.Hệ thống kênh phân phối hoạt động có 2.Chiến lược Phát triển thị trường hiệu (S1, S2, S4, S5, O2, O3, O5, O6) Chất lượng hoạt động tốt 3.Chiến lược hoàn thiện công nghệ Sản phẩm dịch vụ phong phú (S2, T1, T2, T3, T4, T5, T6) CÁC NGUY CƠ (T) 1.Thực cam kết quốc tế lĩnh vực ngân hàng 2.Cạnh tranh ngân hàng định chế tài ngày gay gắt 3.Thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến 4.Khách hàng ngày trở nên khó tính mong đợi nhiều dịch vụ ngân hàng PHỐI HỢP (S-T) 1.Chiến lược phát triển sản phẩm (S1, S2, S3,T1, T2, T3, T4) 2.Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm (S2, S5, T1, T2, T3, T4) ĐIỂM YẾU (W) 1.Vốn điều lệ thấp 2.Hiệu marketing chưa cao 3.Nguồn nhân lực thiếu số lượng, chất lượng 4.Hiệu nghiên cứu phát triển thấp Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa cao PHỐI HỢP (W-T) 1.Chiến lược xây dựng nguồn khách hàng bền vững ( W2, W3, W5, T4) 2.Chiến lược tăng cường hoạt động marketing ( W2, W4, T1, T2, T3, T4) PHỐI HỢP (W-O) 1.Chiến lược nâng cao lực tài (W1, O1, O2,O3) 2.Chiến lược phát triển nguồn nhân lực (W3, O1, O2, O3) 15 Đề xuất giải pháp phát triển chiến lược kinh doanh cho BIDV Chiến lược thâm nhập thị trường BIDV tận dụng uy tín, chất lượng hoạt động, để tận dụng hội phát triển nhu cầu thị trường, phát triển kinh tế ốn định trị, xã hội Phân khúc thị trường- khách hàng nội địa cho hoạt động BIDV tạo khả khai thác phát triển BIDV mở rộng lĩnh vực hoạt đồng đầu tư tài : bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán, đầu tư bất động sản, quản lý quỹ đầu tư, tham gia hoạt động mua bán sáp nhập Tập trung cho bán buôn mở rộng – phát triển mạnh dịch vụ bán lẻ Củng cố gia tăng thị phần thị trường thực thông qua giải pháp : cải tiến sản phẩm dịch vụ để ln có điểm mới; mở rộng mạng lưới bán hàng; giảm chi phí đầu vào để giá đầu cạnh tranh hơn; điều chỉnh chiến lược quảng cáo khuyến mãi; phát triển chiến lược truyền thông để làm cho khách hàng tin tưởng sản phẩm dịch vụ BIDV; phát triển chiến lược bán hàng Chiến lược phát triển thị trường BIDV tận dụng uy tín, thương hiệu đăng ký, công nghệ để xâm nhập thị trường nhằm tận dụng hiệu hội từ tiềm thị trường nước mà BIDV chưa khai thác vươn thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động quốc tế thông qua việc thành lập văn phòng đại diện và/hoặc cơng ty Mỹ, Nga số quốc gia Châu Á Việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh hướng ngoại BIDV mục đích thu hút đầu tư nước hỗ trợ doang nghiệp khách hàng nước xuất nhập đầu tư nước Tuy nhiên, việc phát triển thị trường nhanh hay chậm tùy thuộc vào yếu tố khách quan như: Sự phát triển kinh tế khu vực mà BIDV muốn phát triển (độ lớn thị trường), qui định pháp luật nước quốc gia mà BIDV muốn mở rộng thị trường Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ Rà soát sản phẩm, dịch vụ hiệu để tái cấu định loại bỏ Phát huy mạnh công nghệ khai thác hội thông qua việc phát triển sản phẩm dịch vụ Để phát triển sản phẩm đòi hỏi BIDV phải đầu tư chi phí lớn, tập trung nhân lực Tuy nhiên, trước phát triển sản phẩm mới, BIDV phải xem xét độ lớn thị trường mục tiêu sản phẩm mới, thời điểm triển khai, kế hoạch marketing cho sản phẩm 16 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm BIDV thực chiến lược để đương đầu với thách thức, cạnh tranh từ đối thủ, theo chiến lược BIDV cần tập trung cung ứng, hỗ trợ sản phẩm dịch vụ gói cho khách hàng lớn – mục tiêu – VIP kinh doanh có hiệu quả, có chiến lược phát triển bền vững; đồng thời đón trước nhu cầu khối doanh nghiệp vừa nhỏ động, khối DNNN cổ phần hóa hoạt động hiệu BIDV cần rà soát, nghiên cứu xây dựng hệ thống, danh mục sản phẩm dịch vụ tiềm năm tới Đề lộ trình phát triển cho nhóm sản phẩm kèm với yêu cầu nhân lực công nghệ Chiến lược công nghệ Nhận thức vai trò cơng nghệ, BIDV tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ, sở hạng tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển phần mềm ứng dụng kỹ thuật CNTT tiên tiến vào hoạt động kinh doanh để đưa BIDV trở thành ngân hàng có trình độ CNTT cao nhằm mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao suất, chất lượng hiệu dịch vụ ngân hàng Chiến lược phát triển lực tài Để khắc phục điểm yếu lực tài chính, BIDV cần tập trung : + Cổ phần hóa ngân hàng BIDV nhằm huy động vốn cổ phần từ nhà đầu tư nước + Triển khai thực phương án tăng vốn tự có phương án xủ lý nợ xấu, thực phát hành trái phiếu tăng vốn cấp thu nợ hạch toán ngoại bảng phần nợ Kế hoạch nhà nước nợ định phủ để bổ sung vào vốn điều lệ Chiến lược nâng cao quản lý chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực có tính định cho thành cơng, thất bại doanh nghiệp Nguồn nhân lực có yếu tố định đến cạnh tranh BIDV so với đối thủ cạnh tranh Mơ hình tổ chức BIDV cần đổi triệt để theo hướng tăng cường quản lý tập trung hội sở Chiến lược xây dựng nguồn khách hàng bền vững Trong nhiều năm qua với mạnh thương hiệu đầu tư xây dựng cung cấp sản phẩm dịch vụ trọn gói phục vụ chủ yếu cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, BIDV có lượng khách hàng ổn định BIDV cần trọng chiến lược xây dựng nguồn khách hàng bền vững song song với thu hút khách hàng 17 KẾT LUẬN Quản trị chiến lược trình xếp linh hoạt chiến lược, tình hình hoạt động kết kinh doanh, bao gồm nhân lực, lãnh đạo, kỹ thuật phương pháp xử lý Sự kết hợp có hiệu nhân tố trợ giúp cho phương hướng chiến lược cung cấp dịch vụ hoàn hảo Đây hoạt động liên tục để xác lập trì phương hướng chiến lược hoạt động kinh doanh tổ chức; trình định hàng ngày để giải tình thay đổi thách thức môi trường kinh doanh Như phần ý tưởng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh, bạn (và đối tác bạn) phải vạch phương hướng cụ thể, nhiên tác động tiếp mặt sách (như doanh nghiệp có mục tiêu hoạt động mới) tác động mặt kinh doanh (như nhu cầu dịch vụ tăng cao) làm phương hướng hoạt động doanh nghiệp thay đổi theo chiều khác Điều hàm ý trách nhiệm giải trình bạn bạn định xem nên có hành động điều chỉnh để hướng định hay theo hướng Tương tự vậy, liên quan đến cách điều hành doanh nghiệp mối quan hệ với đối tác thay đổi Chiến lược BIDV giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020 phấn đấu trở thành 20 Ngân hàng đại có chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực Đơng Nam Á vào năm 2020 Trong trọng đến 03 khâu đột phá chiến lược là: Hồn thiện mơ hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền phối hợp đơn vị hướng đến sản phẩm khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa sử dụng phát triển đội ngũ chuyên gia nước quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định bền vững Nâng cao lực khai thác, ứng dụng công nghệ hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa khoa học công nghệ tới hoạt động kinh doanh BIDV 18 ... vực hoạt động kinh doanh .6 2.3 Nhân lực mạng lưới kinh doanh Chiến lược kinh doanh BIDV .7 Phân tích mơi trường chung 4.1 Phân tích tình hình kinh tế - xã hội... Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ)… Chiến lược kinh doanh BIDV BIDV... định chiến lược kinh doanh đắn Hiệu công tác nhà điều hành, quản trị ngân hàng phải đo lường đánh giá để tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Do đó, hoạch định chiến lược kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh của BIDV , Phân tích chiến lược kinh doanh của BIDV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay