PHÂN TÍCH CHIẾN lược KINH DOANH CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại – xây DỰNG và vận tải AN PHÚ ĐÔNG

11 3 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:17

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI AN PHÚ ĐÔNG Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng (nhiệm vụ) mục tiêu Thật vậy, muốn quản trị chiến lược hiệu quả, tổ chức phải quản lý hệ thống thông tin môi trường kinh doanh Căn vào đó, nhà quản trị dự báo xu hướng biến động môi trường kinh doanh xác định nơi mà doanh nghiệp cần đến tương lai, cần phải làm để đạt thành lâu dài Việc nhận thức kết mong muốn mục đích tương lai giúp cho nhà quản trị nhân viên nắm vững việc cần làm để đạt thành công, tạo hiểu biết lẫn nhà quản trị nhân viên nỗ lực để đạt mong muốn Như khuyến khích hai đối tượng đạt thành tích ngắn hạn, nhằm cải thiện tốt lợi ích lâu dài doanh nghiệp - Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp ln chiến lược tốt, thích nghi với mơi trường Chiến lược giải pháp tổng quát, mang tính định hướng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu dài hạn Chiến lược hình thành dựa vào thơng tin bên bên doanh nghiệp lựa chọn theo tiến trình mang tính khoa học Đồng thời, trình quản trị chiến lược, nhà quản trị luôn giám sát biến động môi trường kinh doanh điều chỉnh chiến lược cần thiết Vì vậy, quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp ln chiến lược tốt, thích nghi với mơi trường Điều quan trọng bối cảnh môi trường ngày phức tạp, thay đổi liên tục cạnh tranh diễn phạm vi toàn cầu - Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp chủ động việc định nhằm khai thác kịp thời hội ngăn chặn hạn chế rủi ro mơi trường bên ngồi, phát huy điểm mạnh giảm điểm yếu nội doanh nghiệp Điều kiện môi trường mà doanh nghiệp gặp phải biến đổi Những biến đổi nhanh thường tạo hội nguy bất ngờ Quá trình quản trị chiến lược buộc nhà quản trị phân tích dự báo điều kiện mơi trường tương lai gần tương lai xa Nhờ thấy rõ điều kiện môi trường tương lai mà nhà quản trị khả nắm bắt tốt hội, tận dụng hết hội giảm bớt nguy liên quan đến điều kiện môi trường kinh doanh từ đưa định mang tính chủ động Điều nghĩa dự báo hội khả xuất hiện, nhà quản trị chuẩn bị kế hoạch để nắm bắt tình cho phép, gặp nguy cơ, nhà quản trị chủ động tác động vào môi trường để giảm bớt rủi ro chủ động né tránh Mặt khác, điểm mạnh điểm yếu ln tồn tổ chức không quản trị chiến lược doanh nghiệp dễ lòng với có, mơi trường thay đổi điểm mạnh nhanh chóng trở thành điểm yếu nguy bị đối thủ cạnh tranh khai thác Ngược lại quản trị chiến lược, hệ thống thơng tin doanh nghiệp ln rà sốt điểm mạnh, điểm yếu để nhà quản trị sở tận dụng điểm mạnh nhằm tăng khả cạnh tranh, đồng thời kế hoạch làm giảm điểm yếu để hạn chế rủi ro - Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp đạt hiệu cao so với khơng quản trị Các cơng trình nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp vận dụng quản trị chiến lược đạt kết tốt nhiều so với kết mà họ đạt trước kết doanh nghiệp không vận dụng quản trị chiến lược Điều khơng nghĩa doanh nghiệp vận dụng quản trị chiến lược khơng gặp phải vấn đề, chí bị phá sản, mà nghĩa việc vận dụng quản trị chiến lược giảm bớt rủi ro gặp phải vấn đề trầm trọng tăng khả doanh nghiệp việc tranh thủ hội môi trường chúng xuất Mặc dù ưu điểm nêu quan trọng, quản trị chiến lược số nhược điểm - Nhược điểm chủ yếu để thiết lập trình quản trị chiến lược kinh doanh cần nhiều thời gian nỗ lực Tuy nhiên, doanh nghiệp kinh nghiệm trình quản trị chiến lược kinh doanh vấn đề thời gian giảm bớt, đến tiết kiệm thời gian Hơn nữa, vấn đề thời gian cần cho việc lập kế hoạch phần quan trọng doanh nghiệp bù đắp nhiều lợi ích - Các kế hoạch chiến lược kinh doanh bị quan niệm sai lầm chúng lập cách cứng nhắc ấn định thành văn Các nhà Quản trị chiến lược tin tưởng kế hoạch ban đầu họ thiết phải thực mà không đếm xỉa đến thông tin bổ sung Đây sai lầm nghiêm trọng việc vận dụng không đắn quản trị chiến lược kinh doanh Kế hoạch chiến lược kinh doanh phải động phát triển điều kiện mơi trường biến đổi, doanh nghiệp định theo mục tiêu mục tiêu sửa đổi - Giới hạn sai sót việc dự báo mơi trường dài hạn đơi lớn Khó khăn khơng làm giảm cần thiết phải dự báo trước Thực việc đánh giá triển vọng dài hạn khơng thiết phải xác đến chi tiết tường tận, mà chúng đề để đảm bảo cho doanh nghiệp đưa thay đổi thái mà thích nghi với diễn biến mơi trường cách đổ vỡ - Một số doanh nghiệp dường giai đoạn kế hoạch hoá ý đến vấn để thực Hiện tượng khiến số nhà quản trị nghi ngờ tính hữu ích q trình quản trị chiến lược kinh doanh Thế nhưng, vấn đề quản trị chiến lược kinh doanh mà người vận dụng Hiển nhiên, doanh nghiệp cần phải "đề kế hoạch thực hiện" dạng kế hoạch hố khả mang lại hiệu Mặc dù nhược điểm nói khiến số doanh nghiệp khơng vận dụng q trình quản trị chiến lược kinh doanh, vấn đề tiềm tàng nhìn chung khắc phục biết vận dụng trình quản trị chiến lược kinh doanh cách đắn Những ưu điểm việc vận dụng trình chiến lược kinh doanh rõ ràng giá trị lớn nhiều so với nhược điểm Dưới ví dụ cụ thể xây dựng thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: Công ty CPTM xây dựng vận tải An Phú Đông 1.Giới thiệu chung công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI AN PHÚ ĐƠNG Cơng ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đông thành lập năm 2002 đăng ký kinh doanh số 0203000273 cấp ngày 09 tháng 09 năm 2002 * Trụ sở giao dịch Địa trụ sở chính: Km 15 đường An Dương TP Hải Phòng Văn phòng đại diện: Km 27 + 500 đường 10 , xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng Số điện thoại: 0313.580913 Mã số thuế: 0200474310 Số tài khoản: 2111201005330 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Quận Hồng Bàng Hải Phòng Vốn điều lệ: 77.400.000.000 đồng * Các ngành nghề chính: - Kinh doanh vật liệu xây dựng vận tải - Xây dựng cơng trình dân dụng, sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, san lấp mặt dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng - Kinh doanh than mỏ, xăng dầu, mỡ, khí đốt hàng kim khí, phụ tùng vật tư, thiết bị điện máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng,… * cấu tổ chức đơn vị nhận thầu Công ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đơng 03 đội xây dựng, 01 đội làm đường giao thông, 02 đội vận tải, 02 xưởng sửa chữa, 01 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, 01 bãi chứa vật liệu xây dựng * Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đơng GIÁM ĐỐC Phó giám đốc vật tư tài Phó giám đốc kế hoạch kỹ thuật Đội trộn bê tông ANPHA Đội xây dựng số Đội vận tải số Đội xây dựng số Đội vận tải số Đội xây dựng số Xưởng sửa chữa Cửa hàng vật liệu xây dựng Kho bãi chứa vật liệu số Đội xây dựng cầu đường số Đội xây dựng cầu đường số Kho bãi chứa vật liệu số Tình hình thực chiến lược cơng ty thời gian qua 2.1 Quy trình xây dựng chiến lược công ty Công ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đơng thực việc xây dựng chiến lược đơn giản, nội dung chủ yếu bao gồm: - Xem xét, đánh giá yếu tố môi trường; đánh giá tình hình thực mục tiêu đề - Phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, tìm mặt hạn chế cần phải khắc phục - Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch cho kỳ tới - Xây dựng chiến lược tổng quát 2.2 Các cấp chiến lược công ty a Chiến lược cấp công ty - Chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng cơng trình giao thơng; - Các liên minh chiến lược cơng ty: Góp vốn cổ phần; liên doanh, liên kết b Chiến lược cấp chức năng: sở hạ tầng; Marketing; Nguồn nhân lực; Nghiên cứu phát triển; Sản xuất; Tài c Các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (SBU) - Đơn vị kinh doanh xây lắp Hiện Công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp, hoạt động SBU đáp ứng yêu cầu hội nhập thị trường đáp ứng khách hàng Tuy nhiên, Cơng ty chưa chiến lược đầu tư để tăng lực thi cơng nhằm đón đầu dự án quy mơ lớn - Đơn vị kinh doanh bất động sản chuyển quyền sư dụng đất: thời gian hoạt động không hiệu nên giải tán đơn vị d Kiểm soát chiến lược Các hệ thống kiểm sốt Cơng ty như: kiểm sốt tài chính, kiểm sốt đầu ra, kiểm sốt quản lý, kiểm sốt nhóm văn hố doanh nghiệp 2.3 Điểm mạnh, điểm yếu công ty a Điểm mạnh - Với sở hạ tầng tương đối ổn định, mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, uy tín thương hiệu - Chất lượng cơng trình, tiến độ thủ tục xây dựng khác đảm bảo chủ đầu tư đánh giá cao - Đội ngũ quản lý điều hành dự án kinh nghiệm, thạo việc - Tình hình tài ổn định, nguồn tài sản tích lũy - Khả liên doanh liên kết tốt, với Tổng Công ty b Điểm yếu - Thu thập thơng tin thị trường hạn chế - Hiệu dụng tài sản đầu tư chưa cao, chưa khai thác sử dụng hiệu khu đất công ty - Hoạt động marketing chưa hiệu quả, cơng tác tiếp thị tìm kiếm việc làm chưa chun nghiệp chưa sách rõ ràng, chưa phận riêng biệt chủ yếu tập trung cho giám đốc - Công tác đầu tư, đổi cơng nghệ thiết bị chậm - Trong công tác quản lý, việc phân quyền chưa cao gây áp lực cho người đứng đầu thụ động cho phần lại; Sự phối hợp phận chức chưa tốt, chưa chuẩn hoá nguyên tắc thủ tục Xây dựng chiến lược công ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đông 3.1 sở xây dựng Trên sở phân tích nhận dạng nguồn lực khả đáng giá, nhận diện lực cốt lõi Cơng ty khả quản lý dự án, từ sở Cơng ty cam kết vào q trình định theo đuổi hội kinh doanh 3.2 Các chiến lược lựa chọn Từ sở xây dựng chiến lược mục tiêu đề ra, chiến lược xác định sau: Một là: Tập trung cải thiện vị cạnh tranh thị trường xây dựng cơng trình giao thơng Lý xác định chiến lược quan trọng là: - Xác định khả quản lý dự án lực cốt lõi Cơng ty, mà cần phải tăng cường để thâm nhập dự án giao thơng quy mơ lớn, dự án nhiều địa bàn khác - Với nguồn lực khả đáng giá như: uy tín thương hiệu, mối quan hệ với chủ đầu tư, khả liên doanh liên kết, lực thi công, công ty cần phải củng cố tiếp tục phát huy tốt lĩnh vực xây dựng cơng trình giao thơng - Một số chiến lược chức đạt vượt trội hiệu lĩnh vực xây dựng cơng trình giao thơng Hai là: Thâm nhập thị trường xây dựng dân dụng Lý là: - Khả quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng chuyển sang xây dựng dân dụng bắt nhịp nhanh, không nhiều thời gian đầu tư - Tận dụng lực máy móc thiết bị Công ty - Chuẩn bị điều kiện để đầu tư kinh doanh bất động sản hội kinh doanh xuất Ba là: Xây dựng đơn vị kinh doanh tư vấn, thiết kế quản lý dự án Lý là: 10 - Với khả quản lý dự án thực tiễn hóa, Cơng ty phát triển lực cốt lõi để hình thành đơn vị kinh doanhvấn thiết kế quản lý dự án chuyên nghiệp - Trong xu hướng nhiều hợp đồng tổng thầu EPC - hợp đồng thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị xây dựng cơng trình Việc nhận hợp đồng mang lại hiệu kinh tế cao, đòi hỏi cơng ty phải đơn vị hoạt động lĩnh vực thiết kế kinh nghiệm Bốn là: Đa dạng hóa để khai thác nguồn lực Cơng ty Hiện nhiều tài sản Công ty chưa khai thác, khai thác chưa hiệu hai dạng đa dạng hóa: (1) Đa dạng hóa liên quan sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa kinh doanh xe máy thiết bị; (2) Đa dạng hóa khơng liên quan kinh doanh thương mại, dịch vụ, khách sạn,…trên sở nguồn lực 11 ... thiệu chung công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI AN PHÚ ĐƠNG Cơng ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đông thành lập năm 2002 Có đăng ký kinh doanh số 0203000273... Tình hình thực chiến lược cơng ty thời gian qua 2.1 Quy trình xây dựng chiến lược công ty Công ty cổ phần thương mại xây dựng vận tải An Phú Đơng thực việc xây dựng chiến lược đơn giản, nội dung... dụng trình chiến lược kinh doanh rõ ràng có giá trị lớn nhiều so với nhược điểm Dưới ví dụ cụ thể xây dựng thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: Công ty CPTM xây dựng vận tải An Phú Đông 1.Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CHIẾN lược KINH DOANH CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại – xây DỰNG và vận tải AN PHÚ ĐÔNG , PHÂN TÍCH CHIẾN lược KINH DOANH CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại – xây DỰNG và vận tải AN PHÚ ĐÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay