Chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ hà nội

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:17

Chiến lược kinh doanh Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) MỤC LỤC MỤC LỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .2 Giới thiệu chung Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) 1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 1.2 Sự đời Trung tâm du lịch Công ty Du lịch Dịch vụ Nội 1.3 Kết kinh doanh Trung tâm Du lịch Nội Phân tích mơ hình PEST 2.1 Môi trường kinh tế 2.2 Môi trường kỹ thuật-công nghệ .6 2.3 Môi trường văn hoá-xã hội 2.4 Môi trường tự nhiên 2.5 Yếu tố trị - luật pháp .8 Phân tích yếu tố cạnh tranh .9 3.1 Đối thủ cạnh tranh 3.2 Sức ép từ phía nhà cung cấp 10 3.3 Sức ép từ phía sản phẩm thay 11 3.4 Thị trường khách du lịch .11 3.5 Sự phát triển dịch vụ môi giới 12 Những kết quảđạt việc thực chiến lược kinh doanh 12 4.1 Đối với chiến lược Marketing hỗn hợp: 12 4.2 Chính sách giá 13 4.3 Chính sách sản phẩm 13 4.4 Chính sách quảng bá 13 4.5 Chính sách phân phối 14 4.6 Đối với chiến lược thị trường 14 4.7 Đối với chiến lược cạnh tranh .14 Những tồn việc thực chiến lược kinh doanh 14 5.1 Chiến lược Marketing hỗn hợp 14 5.2 Chiến lược thị trường 15 5.3 Chiến lược cạnh tranh 15 Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu chiến lược kinh doanh 15 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giới thiệu chung Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) 1.1 Khái qt q trình hình thành phát triển Cơng ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) công ty du lịch tạo danh tiếng thị trường nước quốc tế, tên công ty có Guidebook du lịch nước ngồi Được phép hoạt động từ năm 1988, chức kinh doanh du lịch, dịch vụ địa bàn Nội Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) đơn vị kinh doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nội, chịu quản lý nhà nước du lịch Tổng cục Du lịch Việt Nam Sở Du lịch Nội Có thể khái qt q trình hình thành phát triển Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) thành giai đoạn: Giai đoạn 1:(1989) Quyết đinh số 1625/QĐ-UB, ngày 14/10/1988 UBND thành phố Nội xác nhận Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội-Toserco) đơn vị kinh tế sở trực thuộc UBND thành phố Nội, hạch toán kinh tế độc lập với chức kinh doanh du lịch địa bàn Nội Giai đoạn 2: (1990-1993): Quyết định 105/QĐ-UB Ủy ban nhân dân thành phố Nội cho Công ty Du lịch Dịch vụ Nội thực phân cấp quản lý chuyển đơn vị trực thuộc từ hạch toán báo cáo sửa sang hạch toán kinh tế độc lập, việc phát huy vai trò tự chủ kinh doanh, đánh dấu bước trưởng thành doanh nghiệp Giai đoạn 3: Từ 1994 - nay: Giai đoạn Công ty Du lịch Dịch vụ Nội xếp lại mơ hình tổ chức cho phù hợp với quy định Thành phố, thành lập doanh nghiệp theo nghị định 388NĐ/CP Thủ tướng Chính phủ Cơng ty bao gồm: - Phòng ban giúp việc - Đơn vị trực thuộc cơng ty hạch tốn nội - Trung tâm dịch vụ nhà nước - Trung tâm điều hành hướng dẫn vận chuyển khách du lịch - Du thuyền hồ Tây - Xí nghiệp dịch vụ du lịch - Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Nội thành phố Hồ Chí Minh - Cơng ty liên doanh - Khách sạn Horison (5 sao) - Khách sạn Nội (3 sao) - ASA HàNội ROYALHotel: Phục vụ khách thương gia - Manfiled – Toserco (đại lý vé máy bay): Việt Nam Airline, Thai away,… 1.2 Sự đời Trung tâm du lịch Công ty Du lịch Dịch vụ Nội Trung tâm Du lịch Nội thành lập theo Quyết định 637/QĐ - UB, cấp ngày 10/02/1993, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 57/GPDL, cấp ngày 09/06/1993, giấy phép đăng ký kinh doanh số 105719, cấp ngày 20/03/1993 Trung tâm du lịch đơn vị kinh doanh độc lập chịu quản lý giám đốc công ty, Trung tâm kinh doanh chủ yếu lữ hành nội địa lữ hành quốc tế Chức nhiệm vụ: - Tổ chức quản lý kinh doanh đội ngũ xe mà công ty giao cho trung tâm - Trực tiếp ký kết hợp đồng với tổ chức kinh doanh du lịch nước quốc tế Tổ chức chương trình du lịch - Thực nghĩa vụ đóng thuế khoản khác có liên quan - Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ khác như: Khách sạn, Nhà hàng, vận chuyển… 1.3 Kết kinh doanh Trung tâm Du lịch Nội Trung tâm Du lịch Nội doanh nghiệp Nhà nước với chức kinh doanh lữ hành quốc tế lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế chiếm tỷ lệ lớn hoạt động kinh doanh lữ hành Trung tâm Ngồi ra, Trung tâm có chức khác là: cung cấp dịch vụ cho thuê nhà làm văn phòng, nơi cư trú; cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch, dịch vụ bán vé máy bay… Mảng kinh doanh lữ hành nội địa: Trong năm gần mảng Trung tâm có khởi sắc Trước đây, kinh doanh lữ hành nội địa không sôi kinh doanh lữ hành quốc tế Bởi vì, thời gian người Việt Nam chưa thực có trào lưu du lịch cộng với thu nhập thấp quỹ thời gian nhàn rỗi Những năm hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa chủ yếu có hai mùa: Mùa hè mùa lễ hội Nguồn khách chủ yếu Trung tâm giai đoạn từ quan địa bàn Nội, Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh Số lượng khách nội địa 296 lượt, số lượng khách quốc tế 2.416 lượt Doanh thu du lịch nội địa 250 triệu đồng, doanh thu du lịch quốc tế 2.950 triệu đồng Trong năm 2011, doanh thu từ lữ hành quốc tế chiếm 92% tổng doanh thu doanh thu từ lữ hành nội địa chiếm có 8% Những năm gần hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa Trung tâm thật phát triển mạnh mẽ Vì nhu cầu du lịch người Việt Nam tăng so với thời gian trước điều kiện kinh tế cao hơn, quỹ thời gian nhàn rỗi dài Về phía Trung tâm, Trung tâm Du lịch Nội trọng nhiều đến nguồn khách nội địa, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm du lịch Tạo chương trình độc đáo, hấp dẫn phù hợp với khả thành tốn, sở thích khách Bảng Chỉ tiêu khách Trung tâm Du lịch Nội Đơn vị: Lượt người Năm 2012 Inbound Tourist Outbound Tourist Internal Tourist 4.380 745 4.873 Chú thích: 2013 2014 4.530 5.752 1.293 1.632 5.289 6.120 Nguồn: Trung tâm Du lịch Nội Inbound Tourist : Khách du lịch quốc tế chủ động Outbound Tourist : Khách du lịch quốc tế bị động Internal Tourist : Khách du lịch nội địa Xét riêng mảng du lịch nội địa, số lượng khách du lịch nội địa đến với Trung tâm Du lịch Nội tăng lên nhiều Để có điều khách du lịch đến với Trung tâm ln nhận thái độ đón tiếp niềm nở cán công nhân viên với chương trình du lịch hấp dẫn, chất lượng phục vụ tốt Các chương trình du lịch nội địa Trung tâm chia làm hai: Chương trình du lịch chủ động chương trình du lịch theo yêu cầu khách Open tour + City tour: Đây mảng mà Trung tâm thu kết cao tồn hoạt động Hàng năm, hoạt động thu hút số lượng lớn khách du lịch cho Trung tâm Trong năm qua số lượng khách du lịch đến tiêu dùng chương trình du lịch lớn, thể qua số liệu bảng sau: Bảng Chỉ tiêu khách Trung tâm Du lịch Nội Đơn vị: Lượt khách Năm Open tour + City tour 2012 38.364 2013 2014 20.081 22.280 Nguồn:Trung tâm Du lịch Nội Mảng kinh doanh lữ hành quốc tế: Kinh doanh lữ hành quốc tế mạnh Trung tâm Du lịch Nội, doanh thu lữ hành quốc tế chiếm 70% doanh thu hoạt động kinh doanh lữ hành Nhưng năm gần đây, Trung tâm trọng đến mảng lữ hành nội địa nắm bắt nhu cầu du lịch thu nhập ngày tăng lên người dân nước, khơng phải mà Trung tâm lại bỏ qua hay không ý đến mảng lữ hành quốc tế Trong q trình hoạt động đòi hỏi Trung tâm phải tạo uy tín thị trường cách xây dựng chương trình du lịch phong phú, đa dạng với mức giá phù hợp phải bảo đảm chất lượng tốt Ngồi ra, chương trình phải tạo lạ, khác thường so với chương trình cơng ty khác thực Do thực tốt tiêu này, Trung tâm mở rộng quy mô thị trường khách Hiện nay, Trung tâm có chỗ đứng vững thị trường Trong năm qua, Trung tâm Du lịch Nội tập trung vào khai thác số thị trường có tiềm có khả toán cao: Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Đức… Bảng Doanh thu bình quân từ hoạt động kinh doanh lữ hành Trung tâm Du lịch Nội Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung Outbound Inbound Internal Open & City tour Tổng 2000 2001 2002 5.794 6.850 8.083,5 5.960 7.590 9.430,8 1.362 1.706 1.942 7.831 7.353 7.488,7 20.947 23.499 26.945 Nguồn: Trung tâm Du lịch Nội Phân tích mơ hình PEST 2.1 Mơi trường kinh tế Trong nhân tố mơi trường vĩ mơ nhân tố kinh tế quan trọng định đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh Trung tâm Bởi vì, kinh tế định đến khả toán khách du lịch Khi kinh tế phát triển, đồng nghĩa với việc thu nhập người dân cao hơn, đời sống cải thiện th ỏa mãn tất nhu cầu thiết yếu người ta có xu hướng chuyển sang thỗ nhu cầu cao hơn, nhu cầu thứ yếu Khi nắm bắt tình hình kinh tế phát triển, Trung tâm tiến hành xây dựng chương trình du lịch cho phù hợp với khả toán khách du lịch Kinh tế tăng trưởng nhanh đồng nghĩa với việc thu nhập đời sống nhân dân tăng lên ngày Điều kéo theo phát triển cho số ngành dịch vụ, hàng tiêu dùng…và ngành du lịch ngành có điều kiện thuận lợi để phát triển.Trong năm gần kinh tế nước ta có bước phát triển đáng kể Kể từ nước ta thực sách chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường hàng hoá, thực mở cửa hội nhập với kinh tế nước khu vực giới Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng nhanh Khi kinh tế tăng trưởng cao kéo theo thu nhập bình quân đầu người nước tăng lên Với mức thu nhập vậy, đời sống người dân tăng lên nhiều Ngày người ta không nghĩ đến ăn, mặc… mà nhu cầu du lịch xuất nhiều người Việt Nam 2.2 Môi trường kỹ thuật-công nghệ Trong vài thập kỷ vừa qua, tốc độ phát triển khoa học công nghệ giới có bước vượt bậc, nói phát triển cách mạnh mẽ với ứng dụng tiên tiến lĩnh vực đời sống kinh tế, trị, quân sự… Khi kỹ thuật-công nghệ phát triển dẫn đến việc tăng suất lao động, thời gian làm việc giảm, thao tác kỹ thuật thực cách nhanh chóng đem lại hiệu kinh tế cao Khi hiệu kinh tế cao đồng nghĩa với việc kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng, khả chi tiêu tầng lớp dân cư tăng, nhu cầu thiết yếu thoả mãn họ có xu hướng đòi hỏi thoả mãn nhu cầu thứ yếu (nhu cầu cao cấp) có nhu cầu du lịch Khoa học công nghệ phát triển thúc đẩy kinh tế phát triển mà tác động vào việc nâng cấp, trang bị lại sở vật chất kỹ thuật công ty, doanh nghiệp du lịch Khi đãđược đầu tư cách thích đáng khả phục vụ khách công ty sẽđược tốt hơn, đáp ứng nhanh nhu cầu khách du lịch Bởi vì, nhu cầu du lịch nằm nhu cầu cao cấp, khách du lịch ln đòi hỏi phục vụ cách tốt Do đó, Trung tâm cần phải trang bị lại cách đồng từ nơi làm việc, sở vật chất kỹ thuật Trung tâm phương tiện vận chuyển Từ thu hút khách du lịch đến tiêu thụ sản phẩm Trung tâm, tạo uy tín, danh tiếng Trung tâm thị trường nước Khi kỹ thuật - công nghệ áp dụng thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh diễn với tốc độ nhanh, bền vững ngồi đảm bảo việc giữ gìn vệ sinh mơi trường 2.3 Mơi trường văn hoá-xã hội Việt Nam với 4000 năm lịch sử hình thành nên văn hố đậm đà sắc dân tộc Một văn hoá pha trộn nhiều dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam, với nhiều di tích văn hố lịch sử như: cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, văn hố cồng chiêng Hồ Bình, lễ hội dân gian…, cộng đồng người Việt Nam có 54 thành phần dân tộc khác nhau, dân tộc đặc trưng cho văn hoá Mỗi dân tộc giữ cho sắc riêng biệt với phong tục tập quán khác Điều tạo phong phú đa dạng văn hoá nước ta Tất tạo nên mạnh đáng kể việc phát triển du lịch Việt Nam Nó nguồn lực to lớn để thúc đẩy du lịch phát triển tạo nguồn thu nhập cho tầng lớp dân cư, ngân sách Nhà nước tạo nhiều việc làm cho người dân Nội trung trị, văn hoá nước Từ nhiều kỷ trước Nội kinh đô nhiều triều đại Phong Kiến Chính vậy, hình thành nên nhiều nét văn hoá khiến Nội trở thành vùng đất ngàn năm văn hiến với nhiều di tích lịch sử, văn hố to lớn Ngày nay, nhắc đến Nội người ta nói đến vùng đất tập trung nhiều danh nhân tiếng dân tộc, người ta nhắc đến nếp sống lịch người dân Thành, nhiều lễ hội đân gian… Người dân Thành có cốt cách lịch, hiếu khách, thân tình, lịch giao tiếp Những đặc điểm phù hợp cho việc phát triển du lịch Nội Đối với khách du lịch, du lịch, mục đích tham quan, nghỉ dưỡng họ có mục đích khác thích tìm hiểu, khám phá văn hoá, lịch sử, người nước mà họ đến du lịch Vì vậy, Việt Nam có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành du lịch, Việt Nam có bề dầy lịch sử với văn hố phong phú Vì vậy, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, du lịch đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho địa phương đất nước 2.4 Môi trường tự nhiên Việt Nam nước nằm khu vực Đông Nam Châu Á Nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú hớp dẫn phân bố rộng khắp trải dài từ Bắc vào Nam Rất nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên Nhà nước giới xếp hạng Đây nhân tố tạo thuận lợi ban đầu cho việc phát triển kinh doanh du lịch doanh nghiệp, ngành, địa phương hay quốc gia Vì vậy, xây dựng chiến lược kinh doanh cho phải phù hợp với môi trường tự nhiên phong phú đa dạng vùng Đối với nơi có đầy đủ điều kiện tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, điều kiện tự nhiên thuận lợi… nơi có điều kiện lớn để phát triển du lịch Tiềm tài nguyên nhân văn du lịch: Thăng Long, Đông Đô, Nội vùng đất, nơi văn hố Đại Việt, nơi hình thành Nhà nước Việt Nam đầu tiên, đất đế hầu hết Vương triều Chính nơi hình thành nét đặc trưng cơđọng văn hoá Việt Nam để lan toả nước Tài nguyên người, chùa, miếu, đình, cơng trình kiến trúc xây dựng, di tích văn hoá, lễ hội truyền thống, bảo tàng, sở nghệ thuật Nội: Văn miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Bảo tàng Hồ Chí Minh… Trên địa bàn Nội có khoảng 2000 di tích lịch sử có 484 di tích xếp hạng Mật độ di tích Nội thuốc loại cao nước Những di sản sinh ni dưỡng đạo lý, tín ngưỡng truyền thống dân tộc có sức sống mãnh liệt lâu bền Các di tích lịch sử Nội: Khu phố cổ 36 Phố phường, Nhà tù Hoả Lò… 2.5 Yếu tố trị - luật pháp Chế độ trị nước ta coi tương đối ổn định vững giới công nhận điểm đến an tồn thân thiện Đường lối sách Đảng Nhà nước ta ngày thơng thống Thể quán quan điểm mở rộng hợp tác, giao lưu thân thiện với nước giới phù hợp với xu tồn cầu hố quốc tế hoá kinh tế giới Trong năm gần Việt Nam tham gia xây dựng nhiều mối quan hệ quốc tế: Tham vào tổ chức ASEAN, tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đặc biệt Việt Nam bình thường quan hệ hoá với Mỹ Hệ thống luật pháp nước ta ngày kiện toàn cách đầy đủ vàđồng với nhiều luật, pháp lệnh, quy định cụ thể… Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước tạo khung hành lang pháp lý vững đảm bảo cho doanh nghiệp có quyền tự chủ hoạt động kinh doanh Phân tích yếu tố cạnh tranh 3.1 Đối thủ cạnh tranh Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường Đã kinh tế thị trường dứt khốt có cạnh tranh Vì kinh tế thị trường Việt Nam kinh tế có quản lý Nhà nước, q trình cạnh tranh ln có điều tiết doanh nghiệp Nhà nước để tránh cạnh tranh độc quyền Trên thị trường Nội nay, hoạt động kinh doanh lữ hành diễn sôi nổi, liệt mạnh mẽ với diện hàng trăm, hàng nghìn cơng ty lữ hành kể quốc doanh, liên doanh lẫn tư nhân Các công ty hoạt động lĩnh vực mảng lữ hành khác nhau, lữ hành quốc tế lẫn lữ hành nội địa Trước tình hình này, Trung tâm Du lịch Nội phải lựa chọn cho đâu đối thủ mà Trung tâm cần cạnh tranh Để từ Trung tâm có phương án, chiến lược, sách lược cạnh tranh cho đạt hiệu cao so với đối thủ cạnh tranh Trên thị trường Nội có số cơng ty du lịch Nhà nước hoạt động mạnh mảng lữ hành quốc tế nội địa mà Trung tâm Du lịch Nội xem đối thủ cạnh tranh mình: Cơng ty Du lịch Cơng đồn, Du lịch Đường sắt, Du lịch Vận Tải Thuỷ, Star tour, Vina tour, Du lịch Bến Thành - chi nhánh Nội… Theo tính chất ngành, sản phẩm công ty thường giống Cho nên chúng cạnh tranh với sản phẩm được, mà chúng cạnh tranh với giá chất lượng sản phẩm Cơng ty đưa thị trường mức giá phù hợp mà đảm bảo chất lượng chương trình du lịch, đảm bảo lợi nhuận cơng ty chiến thắng chiếm lĩnh thị trường Ngồi việc cạnh tranh giá cơng ty phụ thuộc nhiều vào uy tín danh tiếng thị trường thu hút khách Trung tâm Du lịch Nội có đầy đủ điều kiện để cạnh tranh với công ty địa bàn Nội: Mức giá bán Trung tâm Du lịch Nội không cao so với công ty khác địa bàn Ngồi ra, Trung tâm có uy tín danh tiếng cao khu vực hoạt động phạm vi nước Vì vậy, điều tạo điều kiện lớn để Trung tâm Du lịch Nội hoạt động cách có hiệu thị trường Nội 3.2 Sức ép từ phía nhà cung cấp Đối với doanh nghiệp lữ hành, nhà cung cấp có vai trò đặc biệt q trình kinh doanh Các nhà cung cấp đảm bảo yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp, định chất lượng sản phẩm đầu doanh nghiệp Do đó, góp phần tạo nên tính cạnh tranh doanh nghiệp Một doanh nghiệp lữ hành nói chung Trung tâm Du lịch Nội nói riêng có nhiều nhà cung cấp khác Nhiệm vụ doanh nghiệp liên kết tất dịch vụ mà nhà cung cấp thành sản phẩm hoàn chỉnh bán cho khách du lịch với mức giá gộp Các nhà cung cấp người cung cấp dịch vụ về: vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vé tham quan điểm đến địa bàn hoạt động công ty Trong số nhà cung cấp trên, riêng vận chuyển Trung tâm Du lịch Nội tự tổ chức cho đội xe Vì công ty lữ hành hoạt động lĩnh vực gửi khách, công ty tạo cho mối quan hệ với khách sạn, nhà hàng địa bàn Nội: Ngoài khách sạn liên doanh trực thuộc công ty: Khách sạn Nội Horison, khách sạn liên doanh SAS, khách sạn liên doanh Nội,… Cơng ty có mối quan hệ với khách sạn khác: Khách sạn Guoman, khách sạn Bảo Sơn… Tại điểm đến du lịch, Trung tâm Du lịch Nội đặt quan hệ với số nhà cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống Hiện nay, để giảm bớt sức ép phụ thuộc vào nhà cung cấp, Trung tâm Du lịch Nội tiến hành mở rộng mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp khác để giảm tránh ràng buộc cách mức vào nhà cung cấp Tạo môi trường cạnh tranh hoàn hảo nhà cung cấp với vàđồng thời làđể tạo lựa chọn phù hợp nhà cung cấp Do đó, chiến lược kinh doanh Trung tâm Du lịch Nội phải cách để mở rộng mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp tốt Nó thúc đẩy hoạt động kinh doanh Trung tâm cách có hiệu 3.3 Sức ép từ phía sản phẩm thay Trong tương lai sản phẩm thay Trung tâm Du lịch Nội có xu hướng gia tăng Với nhiều hình thức tổ chức chương trình du lịch doanh nghiệp lữ hành khác tiến hành chương trình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng… Sẽ tạo nên sức ép lớn sản phẩm du lịch thời 10 Trung tâm Điều đòi hỏi Trung tâm phải tích cực nghiên cứu triển khai loại sản phẩm Đồng thời tích cực nâng cấp bổ sung hoàn thiên sản phẩm lưu hành thị trường Trung tâm Chỉ có giảm thiểu sức ép sản phẩm thay sản phẩm Trung tâm Du lịch Nội 3.4 Thị trường khách du lịch Thị trường khách du lịch yếu tố quan trọng định tới trình xây dựng chiến lược kinh doanh Trung tâm Du lịch Nội Bởi vì, mức độ tăng trưởng thị trường khách quy định mức độ hấp dẫn thị trường Khi thị trường hấp dẫn Trung tâm xây dựng chiếnlược kinh doanh phù hợp để thâm nhập, phát triển mở rộng thị trường Trung tâm sử dụng tất nguồn lực để có thểđạt lợi nhuận cao thị trường Đối với Trung tâm Du lịch Nội, mảng lữ hành quốc tế, Trung tâm chưa thực sựđi sâu váo khám phá, khai thác số thị trường như: Nhật, Pháp, Mỹ… mà Trung tâm ý đến thị trường khách Trung Quốc Trong vài năm gần đây, Trung tâm Du lịch Nội trọng nhiều đến việc mở rộng phát triển thị trường khách du lịch nội địa Vì nhu cầu du lịch người Việt Nam tăng so với thời gian trước điều kiện kinh tế cao hơn, quỹ thời gian nhàn rỗi dài Về phía Trung tâm, Trung tâm Du lịch Nội trọng nhiều đến nguồn khách nội địa, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm du lịch Tạo chương trình độc đáo, hấp dẫn phù hợp với khả thành tốn, sở thích khách Hiện nay, Trung tâm Du lịch Nội phân khách làm hai loại chính: Thị trường khách có nhu cầu du lịch với chất lượng phục vụ cao thị trường khách không chúý nhiều đến chất lượng phục vụ mà đơn giản tham gia vào chuyến Với loại thị trường, trung tâm đưa chương trình du lịch với giá phù hợp để đối tượng khách hài lòng với chất lượng, hình thức du lịch mà họ lựa chọn, để lần sau họ lại chọn Trung tâm Du lịch Nội du lịch không lựa chọn công ty khác Nhưng phần lớn khách du lịch đến với Trung tâm thường có khả tốn cao, thường khách cơng sở, gia đình giàu có Nội tỉnh thành lân cận Với đối tượng khách sinh viên, Đối tượng khách Trung tâm thường phục vụ với mục đích quảng cáo 11 Trong thời gian Trung tâm nên tích cực tìm hiểu, khám phá khai thác triệt để thị trường khách Nhật Pháp Bởi vì, thời gian vừa qua hãng hàng khơng Việt Nam Airline mở chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam Nhật, Pháp ngược lại Do đặc điểm tâm lý người Nhật thích cách nhanh chóng, khơng muốn bị chờ đợi Cho nên việc mở đường bay trực tiếp hai nước tạo điều kiện lớn để công ty lữ hành Việt Nam nói chung Trung tâm Du lịch Nội nói riêng có hội đón tiếp số lượng lớn khách du lịch Nhật đến du lịch Việt Nam 3.5 Sự phát triển dịch vụ môi giới Trong thời đại ngày nay, kinh tế phát triển bao hoạt động mơi giới lại có vai trò quan trọng nhiêu Và hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ môi giới không phần quan trọng Bởi lẽ, thị trường du lịch vô rộng lớn người khách biết hết thơng tin Để thoả mãn tò mò muốn tìm hiểu thị trường du lịch du khách phải tìm đến dịch vụ mơi giới để tìm kiếm thông tin cần thiết phục vụ cho chuyến du lịch tới Chính từ mà hoạt động mơi giới thực sơi động thị trường, cầu nối du khách với công ty du lịch việc thực chương trình du lịch cho du khách Những kết đạt việc thực chiến lược kinh doanh Đối với chiến lược phù hợp tốt kết mà mang lại lớn Nó tảng cho việc tăng doanh thu, lợi nhuận, danh tiếng, uy tín cho Trung tâm nói riêng Cơng ty nói chung Và đặc biệt điều kiện tốt để thu hút hay lôi khách du lịch, làm tăng số lượng khách đến với Trung tâm Điều chứng minh qua việc thực chiến lược: 4.1 Đối với chiến lược Marketing hỗn hợp: Bất công ty hoạt động kinh tế thị trường trọng đến chiến lược Marketing hỗn hợp Vì chiến lược có nhiều sách quan trọng thực tốt sách hiệu mà mang lại cho công ty không nhỏ Trung tâm Du lịch Nội trình thực chiến lược Marketing hỗn hợp sử dụng tốt sách: Giá cả, sản phẩm, quảng bá phân phối 4.2 Chính sách giá 12 Vì tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng thị trường muốn mua sản phẩm, dịch vụ với giá rẻ đòi hỏi chất lượng tốt Và để thoả mãn tối ưu nhu cầu người tiêu dùng mà thu lợi nhuận mong muốn Cùng với việc Trung tâm có tiềm lực lớn tài cộng với việc phân tích đắn thị trường, Trung tâm định đưa bán chương trình du lịch thị trường với mức giá phù hợp khách du lịch chấp nhận, đồng thời mức giá đủ khả để cạnh tranh với đối thủ khác thị trường Vì có mức giá phù hợp, nên số lượng khách đến với Trung tâm qua năm lớn doanh thu thu từ hoạt động cao Đối với chương trình du lịch cho khách lẻ, Trung tâm xây dựng cho đối tượng khách với mức giá thích hợp để đạt mục tiêu tăng tối đa số lượng khách Trung tâm có mức giá ưu đãi cho đoàn khách thường xuyên với số lượng đông, giảm giá, chiết giá cho trẻ em, tạo mối quan hệ lâu dại với nhà cung cấp để hưởng mức gia ưu đãi, giá hợp tác họ dành cho công ty với khách sạn Hạ Long, Hội An 4.3 Chính sách sản phẩm Trung tâm phát huy tốt chương trình du lịch đơn lẻ chương trình: City tour, Open tour Đối với City tour, thực thời gian ngày, đối Open tour tuỳ thuộc vào nhu cầu khách mà thời gian kéo dài, ngắn khác 4.4 Chính sách quảng bá Bằng hình thức quảng bá khác phương tiện khác nhau, với mức chi phí hợp lý, mẫu mã mực quảng cáo đa dạng phong phú Trung tâm giới thiệu cho khách du lịch nước biết đến sản phẩm dịch vụ để từ khách du lịch tham quan, du lịch Việt Nam thông qua phục vụ cơng ty Ngồi ra, từ hoạt động quảng bá Trung tâm tạo hình ảnh Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng 4.5 Chính sách phân phối Trung tâm thực tốt vai trò cầu nối đưa du khách đến tiêu dùng sản phẩm du lịch miền đất nước nước ngoài, nhà kết nối sản phẩm đơn lẻ nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách du lịch Mặc dù, hệ thống 13 chi nhánh, đại lý hạn chế việc phân bố chưa đồng Nhưng Trung tâm có thuận lợi đáng kể việc sử dụng kênh phân phối 4.6 Đối với chiến lược thị trường Ngoài việc sâu vào khai thác triệt để thị trường khách du lịch nước với mảng kinh doanh lữ hành nội địa với uy tín danh tiếng Trung tâm tiến hành khai thác mảng thị trường Châu Âu, Châu Á: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc… 4.7 Đối với chiến lược cạnh tranh Đây chiến lược quan trọng Trung tâm việc chiếm giữ tạo uy tín, danh tiếng thị trường Do nhìn nhận tầm quan trọng chiến lược này, Trung tâm nỗ lực nhiều việc thực tốt chiến lược cạnh tranh so với đối thủ thị trường Bằng việc sử dụng chiến lược chi phí cao hoạt động kinh doanh uy tín danh tiếng mình, Trung tâm đạt thành tích đáng kể số lượng khách, doanh thu lợi nhuận năm qua Những tồn việc thực chiến lược kinh doanh Đi liền với thành công hay thuận mà Trung tâm đạt trình thực chiến lược khó khăn tồn đòi hỏi cần phải khắc phục, giải cách nhanh chóng kịp thời 5.1 Chiến lược Marketing hỗn hợp Trong sách sản phẩm, đặc điểm sản phẩm du lịch dễ bắt chước chép, cộng với việc để xây dựng sản phẩm đưa vào phục vụ cần phải bỏ khoản chi phí cao Và đưa sản phẩm vào thực sản phẩm dễ bị bắt chước, chép Vì vậy, trình hoạt động kinh doanh, Trung tâm không xây dựng cho chương trình du lịch khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Ở đây, Trung tâm lựa chọn sách dị biệt hố sản phẩm mức thấp Việc đánh giá khác biệt sản phẩm chất lượng chương trình du lịch mà Trung tâm đưa phục vụ khách Còn sách phân phối, Trung tâm chưa xây dựng cho mạng lưới chi nhánh, văn phòng, đại lý lữ hành nhiều Tỉnh, thành phố phạm vi nước để giúp Trung tâm thuận tiện trình thực tour du lịch 5.2 Chiến lược thị trường 14 Trong mảng lữ hành quốc tế, Trung tâm tập trung nhiều vào thị trường khách Trung Quốc, thị trường coi có số lượng khách đơng đảo nhất, khả tốn thấp lối sống bừa bãi Nên tiến hành phục vụ cho đối tượng khách Trung tâm dễ dơi vào tình trạng uy tín nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm tập trung nhiều vào thị trường khách Trung Quốc số lượng khách sang du lịch Việt Nam nhiều, có vị trí địa lý gần với Việt Nam chi phí cho chuyến du lịch Việt Nam không cao phù hợp với khả tốn họ Ngồi ra, Trung tâm mạnh lữ hành quốc tế nên mảng kinh doanh lữ hành nội địa quan tâm chưa thích đáng với tầm quan trọng Số lượng nhân viên tổ nội địa ít, sở vật chất kỹ thuật cho tổ nội địa hạn chế điều đáng ý tổ nội địa chưa có đội ngũ hướng dẫn viên riêng 5.3 Chiến lược cạnh tranh Trong chiến lược này, Trung tâm sử dụng chiến lược chi phí cao thiên vào sử dụng uy tín danh tiếng trình hoạt động kinh doanh Vì vậy, du khách chưa biết uy tín Trung tâm Du lịch Nội tổn thất lớn việc thu hút khách tăng doanh thu cho Trung tâm Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu chiến lược kinh doanh + Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường, nâng cao doanh số nhằm không ngừng tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh Trung tâm + Liên doanh, liên kết với đơn vị nước để thu hút khách + Kiên định thực định hướng phấn đấu tăng thu nhập từ nghiệp vụ bản, dịch vụ truyền thống có sức mạnh cạnh tranh lớn không quên mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ khác + Chú trọng đầu tư chiều sâu vào nâng cấp, cải tạo, đổi trang thiết bị nhằm chống xuống cấp cơng trình cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ + Việc tăng cường đầu tư chiều sâu vào mở rộng, cải tạo, nâng cấp sở vật chất đòi hỏi Trung tâm phải quan tâm trọng đào tạo lại, đào tạo đội ngũ cán nhân viên để đáp ứng với nhu cầu thị trường 15 ... 1988, chức kinh doanh du lịch, dịch vụ địa bàn Hà Nội Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hà Nội- Toserco) đơn vị kinh doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chịu quản lý nhà nước du lịch Tổng... thành phố Hà Nội xác nhận Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hà Nội- Toserco) đơn vị kinh tế sở trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, hạch toán kinh tế độc lập với chức kinh doanh du lịch địa bàn Hà Nội. .. nghiệp dịch vụ du lịch - Chi nhánh Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh - Công ty liên doanh - Khách sạn Horison (5 sao) - Khách sạn Hà Nội (3 sao) - ASA H Nội ROYALHotel: Phục vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ hà nội , Chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay