Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sơn hải phòng

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

Phân tích Chiến lược kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái niệm chiến lược kinh doanh Vai trò chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân loại chiến lược kinh doanh Giới thiệu Cơng ty tình hình marketing Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Thực trạng chiến lược sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng 6.1 Sản phẩm mức độ sản phẩm 6.2 Đặc điểm thị trường loại sản phẩm Định hướng phát triển Cơng ty Sơn Hải Phòng thời kỳ tới 7.1 Dự báo thị trường sơn yêu cầu đặt cho Công ty Cổ Phần Sơn Hải phòng 10 7.2 Phương hướng hoạt động đặt cho năm 2015 11 Giải pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng 11 8.1 Hoàn thiện dịch vụ kèm 11 8.2 Hoàn thiện danh mục sản phẩm 11 8.3 Hồn thiện bao bì sản phẩm nhãn mác sản phẩm 12 8.4 Hồn thiện sách hỗ trợ khác 12 KẾT LUẬN 14 LỜI MỞ ĐẦU Chiến lược sản phẩm bốn chiến lược quan trọng mà Công ty tham gia vào thị trường phải thực phải thực tốt Việc thực tốt chiến lược sản phẩm tảng thúc đẩy cho chiến lược lại phát huy tốt tác dụng Với sản phẩm sơn, chất luợng giá trị sử dụng mà người tiêu dùng thật mong đợi từ phía nhà sản xuất mà Cơng ty Sơn Hải Phòng đáp ứng tốt thời gian qua điều tự hào thành phố cảng lớn miền Bắc Trong thời gian tìm hiểu Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng với nhiệt tình giúp đỡ bảo nhân viên phòng marketing giáo viên hướng dẫn với tài liệu thu thập thời gian thực tập em xin chọn đề tài “Chiến lược sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng” NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái niệm chiến lược kinh doanh Thuật ngữ “chiến lược” thường dùng theo nghĩa phổ biến Thứ nhất, chương trình hoạt động tổng quát triển khai nguồn lực chủ yếu để đạt mục tiêu Thứ hai, chương trình mục tiêu tổ chức, nguồn lực cần sử dụng để đạt mục tiêu này, sách điều hành việc thu nhập, sử dụng bố trí nguồn lực Thứ ba, xác định mục tiêu dài hạn lựa chọn đường lối hoạt động phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu Chiến lược kinh doanh phân tích, tìm hiểu đưa đường bản, phác họa quỹ đạo tiến triển hoạt động sản xuất kinh doanh; kế hoạch mang tính tồn diện, tính phối hợp tính thống rèn kỹ lưỡng nhằm dẫn đắt đơn vị kinh doanh đảm bảo mục tiêu đơn vị kinh doanh Chiến lược kinh doanh việc ấn định mục tiêu đơn vị kinh doanh, lựa chọn phương tiện cách thức hành động, phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực mục tiêu kinh doanh Vai trò chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện biến động thị trường hết điều mà doanh nghiệp biết chắn thay đổi Quản trị chiến lược hướng đi, hướng giúp tổ chức vượt qua sóng gió thương trường, vươn tới tương lai nỗ lực khả chúng Chiến lược kinh doanh xây dựng nhằm mục tiêu giúp doanh nghiệp tập trung thích ứng cách tốt thay đổi dài hạn Quản trị chiến lược giúp cho tổ chức chủ động thay bị động việc vạch rõ tương lai mình, cho phép tổ chức tiên phong gây ảnh hưởng mơi trường hoạt động vậy, vận dụng hết khả để kiểm sốt vượt khỏi thiên biến Quản trị chiến lược tạo cho người nhận thức quan trọng Cả ban giám đốc người lao động thấu hiểu cam kết thực mục tiêu doanh nghiệp Một người doanh nghiệp hiểu doanh nghiệp làm lại họ cảm thấy họ phần doanh nghiệp, họ cam kết ủng hộ hoạt động doanh nghiệp Phân loại chiến lược kinh doanh nhiều cách tiếp cận để phân loại chiến lược kinh doanh - Căn theo phạm vi chiến lược + Chiến lược chung (hay chiến lược tổng quát): đề cập vấn đề quan trọng nhất, bao trùm ý nghĩa lâu dài Chiến lược định vấn đề sống doanh nghiệp + Chiến lược phận: loại chiến lược cấp hai Thông thường doanh nghiệp, loại bao gồm chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến bán hàng Hai loại chiến lược liên kết chặt chẽ với thành chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh Không thể tồn chiến lược kinh doanh mà thiếu hai chiến lược chúng bổ sung cho để giải mục tiêu quan trọng, sống doanh nghiệp - Căn theo nội dung chiến lược + Chiến lược thương mại + Chiến lược tài + Chiến lược công nghệ kỹ thuật + Chiến lược người - Căn theo chất chiến lược + Chiến lược sản phẩm + Chiến lược thị trường + Chiến lược cạnh tranh + Chiến lược đầu tư - Căn theo quy trình chiến lược + Chiến lược định hướng: Đề cập đến định hướng biện pháp để đạt mục tiêu Đây phương án chiến lược doanh nghiệp + Chiến lược hành động: phương án hành động doanh nghiệp tình cụ thể dự kiến điều chỉnh chiến lược Giới thiệu Cơng ty tình hình marketing Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Cơng ty Cổ phần với chức sản xuất kinh doanh mặt hàng sơn loại Cơng ty hai địa điểm: - sở 1: Số 12 Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng Là văn phòng giao dịch tiêu thụ sản phẩm, hệ thống kho phòng tiêu thụ - sở 2: Xã An Đồng - Huyện An Dương - Hải Phòng Là sở sản xuất,kho tàng phòng nghiệp vụ Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng thành lập ngày 25 tháng 01 năm 1960, với tên ban đầu xí nghiệp Sơn dầu số lao động 31 người, trang thiết bị thủ cơng, sản phẩm sơn gốc dầu chủ yếu 40 năm xây dựng phát triển lãnh đạo Đảng Nhà nước, xí nghiệp sơn dầu Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng khơng ngừng trì phát triển đến trải qua giai đoạn thay đổi chế: - Giai đoạn thứ từ năm 1960-1976: Năm 1960 sau cải tạo tư tư doanh, thành phố định thành lập Công ty hợp doanh sở nhà tư sản sản xuất sơn(nhà tư Nguyễn Thái Sơn) Hình thức tài sản nhà tư sản tập trung lại với Nhà nước tổ chức sản xuất mặt hàng sơn, hàng tháng trả lợi tức, vốn cho nhà tư sản Đến năm 1976 việc trả lợi tức vốn xong, quyền sở hữu hoàn toàn Nhà nước - Giai đoạn thứ hai từ năm 1976-1989 Giai đoạn thuộc chế bao cấp, xí nghiệp sản xuất theo tiêu Nhà nước giao, vật tư cung cấp sản phẩm hoàn thành giao cho quan cung ứng Nhà nước - Giai đoạn thứ ba từ năm 1980 đến nay: Là thời kỳ kinh tế thị trường, Công ty độc lập tự chủ sản xuất kinh doanh, tự khai thác nguồn vật tư đầu vào, tổ chức sản xuất tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu Năm 1992, Công ty thực phương án di chuyển mở rộng nhà máy Sơn Hải Phòng nguồn vốn vay ngân hàng đầu tư quỹ viện trợ SIDA, nhập thiết bị làm sơn Cộng hoà Liên bang Đức trị giá 590.000 USD đầu tư 1,5 tỷ đồng Việt Nam vào xây dựng cải tạo nhà xưởng Đến tháng năm 1992 cơng trình đưa vào sử dụng, giá trị tài sản cố định cuối năm gần 10 tỉ đồng Việt Nam đến tổng giá trị tài 58 tỉ đồng Năm 1997, Cơng ty tiếp tục đầu tư 20 tỉ đồng Việt Nam để nhập thiết bị quy trình cơng nghệ sản xuất sơn tàu biển cao cấp hãng CHUGOKU Nhật Bản, với công suất ban đầu 16000 - 2000 tấn/năm dự tính cơng suất tăng lên gấp đơi Mặc dù trải qua nhiều thời kỳ khó khăn kinh tế thị trường năm Cơng ty hồn thành kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau cao năm trước từ vài sản phẩm đơn điệu đến công ty trăm chủng loại sơn khác phục vụ cho ngành kinh tế quan trọng như: Giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp tàu biển, cơng trình biển Cơng ty liên tục UBND Thành phố Hải Phòng tặng cờ thi đua xuất sắc, doanh nghiệp quản lý giỏi 10 năm liên tục tặng thưởng huân chương lao động loại cho tập thể cá nhân Thực trạng chiến lược sản phẩm Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng 6.1 Sản phẩm mức độ sản phẩm 6.1.1 Sản phẩm Sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng chia làm hai loại theo tình trạng vật lý chúng, là: - Sản phẩm hữu hình: Bao gồm loại sơn sơn dân dụng, sơn tàu biển sơn cơng nghiệp, sơn cơng trình - Sản phẩm sơn vơ hình(dịch vụ ): Bao gồm dịch vụ khảo sát trường (tình trạng đối tượng cần khảo sát), tư vấn sử dụng sản phẩm, ước tính tổng chi phí sơn, giám sát q trình thi cơng sử lý bề mặt đối tượng (gò rỉ, tẩy sơn, đánh bóng biện pháp khác trước sơn,…) 6.1.2 Các mức độ sản phẩm Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Xét mức độ cung ứng sản phẩm Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng mức độ sản phẩm công ty đạt mức độ thứ tư sản phẩm sản phẩm hồn thiện Đây mức độ cao mà Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng thị trường Việt Nam đạt được, mức độ cung ứng tuỳ theo khả công ty, tuỳ theo sản phẩm công ty bán thuộc loại (công nghiệp, tàu biển hay dân dụng, ), hay tuỳ theo khối lượng sơn mua, quy mơ cơng trình, nhu cầu riêng khách hàng mà công ty cung ứng sản phẩm mức độ tương ứng(có thể cấp độ thứ cấp độ thứ tư sản phẩm) Mặc dù Cơng ty phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế phòng làm nhiệm vụ kiểm nghiệm phân tích mẫu sơn q trình sản xuất để xem mẫu sơn đạt tiêu chuẩn sai sót khơng thơi phân tích mẫu sơn khách hàng gửi đến đặt hàng phòng thí nghiệm trách nhiệm phân tích mẫu sơn để gửi lên phân xưởng sản xuất, cơng ty chưa phòng thí nghiệm lượng nhân công nghiên cứu đủ khả tạo hợp chất hoá học tạo sản phẩm tiềm ẩn tương lai Đây thách thức lớn Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nghành sơn nói chung 6.2 Đặc điểm thị trường loại sản phẩm Nhìn chung sản phẩm sơn cơng ty nước ngồi Interpaint, sơn Nippon, sơn Công ty liên doanh khác chất lượng cao, nhìn chung giá sản phẩm Công ty cao Còn cơng ty nước Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Cơng ty sơn khác cơng ty sơn tổng hợp Hà Nội chủng loại sơn chất lượng từ cao đến trung bình giá giao động từ trung bình đến cao hình chung giá thấp sản phẩm cơng ty nước ngồi Đối với sản phẩm sơn tàu biển Công ty Sơn Hải Phòng sơn tàu biển mang nhãn hiệu Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng mang nhãn hiệu Cơng ty Choguku(CMP) chất lượng giá cao gần tương đương với sản phẩm nhập ngoại nhãn hiệu tiếng thị trường Điều lý giải chiến lược sản phẩm Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm tới tập trung vào phát triển loại sơn tàu biển tiếp tục trì thị phần loại sơn dân dụng công nghiệp Qua thực tập thực tế phòng marketing cơng ty tơi thấy khách hàng đến giao dịch mua sản phẩm sơn với khối lượng lớn năm gần chủ yếu sơn tàu biển, với tàu lớn lượng giao dịch lên tới hàng nghìn lít giá trị đến tỉ tiền Việt Nam Còn loại sản phẩm sơn khác sơn dân dụng, sơn công nghiệp cơng ty mức giá cạnh tranh thấp so với loại sơn mang nhãn hiệu cơng ty sơn nước ngồi, điều lý giải chi phí quảng cáo thuế chi phí chội khác làm sản phẩm công ty cao thật phủ nhận khả khuếch trương chất lượng công ty cao Định hướng phát triển Công ty Sơn Hải Phòng thời kỳ tới 7.1 Dự báo thị trường sơn yêu cầu đặt cho Công ty Cổ Phần Sơn Hải phòng Nhu cầu thị trường yếu tố tác động trực tiếp tính định tới sách sản phẩm doanh nghiệp cơng nghiệp nói chung doanh nghiệp sơn nói riêng Đối với sản phẩm sơn, thị trường chủ yếu thị trường nội địa với nhu cầu phát sinh từ đầu năm 1990 ngày đa dạng sản phẩm phục vụ riêng cho ngành công nghiệp Ví dụ: Sơn vạch đường, sơn chịu nhiệt, sơn cơng xưởng, sơn chịu axít, sơn chịu sóng, sơn chống hà Từ tình hình thị trường trên, yêu cầu đặt với Công ty công tác kinh doanh thời gian tới sau: + Công ty sản xuất loại sơn tiêu thụ thường xuyên loại sơn chống rỉ dân dụng, công nghiệp, chống rỉ tàu biển, sơn đáy tàu để dự trữ phục vụ kịp thời cho khách hàng dựa vào kế hoạch sản xuất, tiêu thụ thông qua hợp đồng khách hàng lớn, thường xuyên Còn loại sơn đặc chủng, sơn tiêu thụ nhỏ sản xuất theo đơn đặt hàng Công ty sẵn sàng sản xuất loại sơn theo lịch nhận hàng khách hàng để đảm bảo niềm tin, mở rộng thị trường Ngoài ra, Công ty coi chất lượng sản phẩm mục tiêu hàng đầu sản xuất kinh doanh, không để tình trạng khiếu nại sử dụng sản phẩm Công ty không ủng hộ khách hàng + Tiếp tục mở rộng thị trường chiều rộng lẫn chiều sâu Những thị trường chưa mở tự phát Đặc biệt công tác tiếp thị Cơng ty, theo dõi lịch trình bảo dưỡng tàu sử dụng sản phẩm để cung cấp kịp thời sản phẩm tìm cách tiếp cận doanh nghiệp đóng tàu, thuyền, doanh nghiệp cơng nghiệp nhu cầu tương đối lớn sơn để chào hàng, sẵn cung cấp dùng thử sản phẩm để tìm cách lơi kéo khách hàng dùng sản phẩm Cơng ty Cơng ty tích cực tiếp thị tới cơng trình lớn tỉnh thành nước, khuyến khích đặt hàng theo mẫu với số lượng lớn, liên hệ với nhà đầu tư, tư vấn để đưa sản phẩm Công ty vào cơng trình lớn + Đối với đại lý phải tác động vào cách hiệu Những thị trường mở, cán tiếp thị phải trách nhiệm thường xun qua lại thơng báo sách giá cả, mẫu mã, kiểm tra tình hình tiêu thụ v.v động viên cửa hàng ủng hộ tiêu thụ sản phẩm Công ty 10 Công tác mở rộng thị trường thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm đôi với công tác thu hồi công nợ xử lý vi phạm Cơng ty văn quy định cụ thể số dư nợ đại lý để cân đối việc sản xuất kinh doanh nhắc nhở đại lý thực nghiêm túc quy định đặt Những đại lý vi phạm quy chế tiêu thụ cần phải xử lý kịp thời, linh hoạt tránh gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cơng ty 7.2 Phương hướng hoạt động đặt cho năm 2015 STT Chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp Doanh thu Nộp Ngân sách Khối lượng sản phẩm chủ yếu Thu nhập bình quân Tổng số vốn đầu tư Đơn vị 1000đ 1000đ 1000đ Tấn 1000đ 1000đ Kế hoạch Tăng giảm so năm 2015 104.446.900 96.445.000 4.373.950 3.800 1.732 14.000.000 với năm 2014 103,4 104 78,10 105,5 102 - Giải pháp hồn thiện chiến lược sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng 8.1 Hồn thiện dịch vụ kèm - Khảo sát sâu sắc tình trạng đối tượng khách hàng tiết kiệm hay tận dụng chút nhằm tránh chi phí cho việc sơn - Việc ước tính chi phí phải độ xác cao cho tránh cảm giác khách hàng ước tính cơng ty cao so với thực trạng đối tượng - Trong q trình giám sát thi cơng, nhân viên Công ty phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cho chất lượng thu cơng trình với chất lượng cao - Tư vấn cho khách hàng sản phẩm sơn phù hợp với đối tượng sơn điều kiện chi trả khách hàng 8.2 Hoàn thiện danh mục sản phẩm Công ty phải tiếp tục bổ xung thêm sản phẩm vào danh mục sản phẩm công ty, chiều sâu danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu lựa chọn khách hàng với mục đích sử dụng Để làm điều phải: - Nghiên cứu thêm nhu cầu khách hàng cách tìm hiểu xem khách hàng thoả mãn với sản phẩm cơng ty chưa 11 - Tìm hiểu chủng loại đối thủ cạnh tranh xem công ty đưa mặt hàng chưa - Đội ngũ nghiên cứu công ty phải tích cực học hỏi nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo mẫu sơn đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 8.3 Hoàn thiện bao bì sản phẩm nhãn mác sản phẩm - Đối với bao bì, cơng ty phải tìm cách tìm nhà sản xuất tạo mẫu bao bì chất lượng ngày tốt hơn, giá thành rẻ để tạo lợi cạnh tranh giá hỗ trợ cho việc bảo quản trình sử dụng nhằm hỗ trợ cho chất lượng sản phẩm công ty - Việc kết hợp hài hồ bao bì trình bày hình ảnh, hoạ tiết bao bì phải đề cao chiều sâu - Công ty phải ý đến thành tựu công nghệ hợp chất tương lai loại vật liệu tính chất thay tính mơi truờng, tái sử dụng chất lượng tốt 8.4 Hồn thiện sách hỗ trợ khác + Hồn thiện sách giá: - Công ty phải tiếp tục theo đuổi sách giá thấp sản phẩm sơn dân dụng sơn công nghiệp - Đối với sản phẩm sơn tàu biển cơng cơng nghiệp, việc theo đuổi sách giá cạnh tranh chất lượng cao hợp lý, thời gian hội nhập tới công ty phải biện pháp làm giảm giá thành sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh thu cơng ty + Hồn thiện kênh phân phối: - Công ty phải tiếp tục bổ xung thêm thành viên kênh cấp - sách ưu đãi hợp lý thành viên kênh hợp tác tốt việc hỗ trợ công ty thời điểm cần huy động thêm sơn thời điểm hàng công ty chưa đến - Việc quản lý kênh phải chặt chẽ nhằm đảo bảo thống giá đại lý - Kiên loại bỏ thành viên kênh gian dối tốn tiền hàng - Đảm bảo lượng dự trữ đại lý hợp lý tránh tình trạng ứ đọng 12 + Hồn thiện xúc tiến hỗn hợp: - Cơng ty phải tích cực tham gia hội trợ triển lãm toàn quốc, hội chợ Giảng Võ tổ chức thường xuyên - Duy trì việc quảng cáo định kỳ tạp chí tài tháng lần quảng cáo định kỳ báo địa phương(báo Hải Phòng) - Hợp tác với phóng viên địa phương truyền hình địa phương truyền hình tồn quốc phóng công ty - Tặng quà cho khách hàng thường xuyên công ty hội nghị khách hàng thương niên ngày lễ kỷ niệm công ty, gửi thiếp quà ngày lễ ngày thành lập công ty cho khách hàng thường quen công ty 13 KẾT LUẬN Với nỗ lực, cố gắng không ngừng sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng giai đoạn vừa qua (2012-2014) đạt nhiều thành tích, tạo bước tăng trưởng đáng kể doanh thu, lợi nhuận, đóng góp lượng giá trị lớn cho ngân sách nhà nước, khẳng định vị sản phẩm Sơn thị trường kết đáng mừng ngày hơm cố gắng tập thể lao động công ty, đặc biệt nhân viên phòng marketing dịch vụ kỹ thuật đâu nơi tạo đơn đặt hàng lớn thường xuyên công ty Trong phạm vi đề tài em trình bầy chiến lược sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng, đánh giá thực trạng chiến lược sản phẩm công ty đề biện pháp khắc phục hạn chế tồn Cơng ty Tuy nhiên thời gian nghiên cứu hạn, thân em chưa kinh ngiệm thực tế, trình độ giới hạn, mà vấn đề em đề cập, phân tích chắn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong bảo, hướng dẫn giáo hướng dẫn, thầy giáo khoa góp ý cán phòng marketing dịch vụ kỹ thuật Cơng ty Sơn Hải Phòng, để đề tài hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ bảo giáo viên hướng dẫn, anh chị cán nhân viên phòng marketing dịch vụ kỹ thuật tạo điều kiện cho em thực hoàn thành chuyên đề 14 ... hình marketing Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Thực trạng chiến lược sản phẩm Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng 6.1 Sản phẩm... Khái niệm chiến lược kinh doanh Vai trò chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân loại chiến lược kinh doanh Giới thiệu Công ty tình hình... Phòng Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Cơng ty Cổ phần với chức sản xuất kinh doanh mặt hàng sơn loại Cơng ty có hai địa điểm: - Cơ sở 1: Số 12 Lạch Tray - Quận Ngơ Quyền - Hải Phòng Là văn phòng giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sơn hải phòng , Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sơn hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay