Chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo hải châu

18 3 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

Chiến lược kinh doanh Công ty Bánh kẹo Hải Châu MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giới thiệu chung Công ty Bánh kẹo Hải Châu 1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Cơng ty bánh kẹo Hải Châu .4 1.2 Chức nhiệm vụ 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ Phân tích mơ hình PEST Công ty bánh kẹo Hải Châu 2.1 Môi trường kinh tế 2.2 Mơi trường trị 2.3 Về môi trường văn hoá 2.4 Về môi trường công nghệ Phân tích mơi trường yếu tố cạnh tranh 3.1 Khách hàng 3.2 Nhà cung cấp 3.3 Các đối thủ cạnh tranh tiềm 10 3.4 Sản phẩm thay .10 Thời thách thức từ môi trường bên ngồi Cơng ty .10 4.1 Thời 10 4.2 Khó khăn .11 Đánh giá điểm mạnh điểm yếu Công ty 11 5.1 Điểm mạnh 12 5.2 Khó khăn .12 Đề xuất giải pháp quản trị chiến lược cho Công ty 12 6.1 Các giải pháp hồn thiện cơng tác xác định mục tiêu nhiệm vụ chiếm lược kinh doanh 12 6.2 Các giải pháp hoàn thiện cơng tác phân tích mơi trường bên bên ngồi Cơng ty 14 6.3 Các giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng phương án chiến lược 15 6.4 Các giải pháp hồn thiện cơng tác lựa chọn chiến lược .16 6.5 Các giải pháp hồn thiện cơng tác kiếm sốt xây dựng chiến lược 16 KẾT LUẬN 18 LỜI MỞ ĐẦU Trong kế hoạch chiến lược doanh nghiệp, phải có nội dung chủ yếu mục tiêu chiến lược, biện pháp chiến lược sách Nhưng cốt lõi chiến lựơc biện pháp để thực mục tiêu, phương án tối ưu để thực mục tiêu Có thể hình dung chiến lược kinh doanh doanh nghiệp định hướng hoạt động chủ yếu biện pháp quan trọng thực khoảng thời gian định nhằm mang lại lợi nhiều cho doanh nghiệp điều kiện tiền đề định Chiến lược doanh nghiệp coi bánh lái thuyền, mục tiêu đích mà thuyền phải đến Quản trị chiến lược trình liên tục nghiên cứu môi trường dự báo tương lai, đề mục tiêu chiến lược tổ chức, thực kiểm tra việc thực định nhằm đạt mục tiêu điều kiện tương lai Quản trị chiến lược coi nghệ thuật khoa học thiết lập thực đánh giá định có liên quan đến nhiều chức khác nhau, cho phép doanh nghiệp tiến đến đạt mục tiêu đề khoản thời gian định Quản trị chiến lược tập trung vào hợp việc quản trị Marketting, tài sản xuất nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin lĩnh vực kinh doanh để đạt thành công NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giới thiệu chung Công ty Bánh kẹo Hải Châu 1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Cơng ty bánh kẹo Hải Châu Công ty bánh kẹo Hải châu thành lập ngày 02-09-1965, doanh nghiệp nhà nước đơn vị nhà nước thuộc tổng công ty mía đường thuộc Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn - Tên gọi : Công ty bánh kẹo Hải Châu - Tên giao dịch quốc tế : Haichau Confectionery Company - Địa trụ sở Công ty: 15 Phố Mạc Thị Bưởi - Phường Vĩnh Tuy – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Các giai đoạn hình thành phát triển : a) Thời kỳ 1965 – 1975 Công ty vừa sản xuất vừa xây dựng mở rộng sản phẩm loại bánh Bích quy, lương khơ, loại kẹo mềm, kẹo cứng mỳ Đầu năm 1970, cơng ty trang bị lắp đặt thêm hai dây chuyền sản xuất mỳ sợi Liên Xô giúp đỡ xây dựng Công ty chuyển từ quản lý Bộ Công Nghiệp nhẹ sang Bộ Lương Thực Thực Phẩm b) Thời kỳ 1975 – 1985 Năm 1976, Bộ Công Nghiệp Nhẹ cho nhận nhà máy sữa Mẫu Đơn thành lập phân xưởng sấy phun Năm 1978, Bộ lại đIều cho nhà máy dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền.Đến năm 1981, nhà máy lắp đặt thêm lò sản xuất bánh kem xốp Năm 1982, Công ty lắp đặt thêm lò kem xốp, cải tạo dây chuyền mỳ ăn liền để sản xuất mỳ phồng tôm chất lượng cao c) Thời kỳ 1992 – 1996 Năm 1993, Công ty đầu tư dây chuyền bánh kem xốp Cộng hòa liên bang Đức Năm 1994, Cơng ty lắp thêm dây chuyền sản xuất bánh kem xốp phủ Sôcôla sản phẩm bánh kẹo khác Năm 1996, Công ty triển khai dự án liên doanh với Bỉ sản xuất kẹo Sôcôla Công ty xây dựng triển khai lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất kẹo cứng kẹo mềm cao cấp với trang thiết bị đại đồng bộ, chuyển giao công nghệ Cộng hòa liên bang Đức Đặc biệt có giúp đỡ, tài trợ Bộ y tế đề án Việt Nam – Australia, Công ty nghiên cứu triển khai thành công đưa công nghệ sản xuất Bột canh I ốt vào hoạt động d) Thời kỳ 1997 - đến Năm 1998, Công ty đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Bánh quy Đài Loan lên gấp đôi Giữa năm 2001, Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng gấp đôi công suất dây chuyền bánh kem xốp lên Cuối năm 2001, Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo sôcôla (công nghệ Đức) Cuối năm 2003, Công ty lắp đặt thành công dây chuyền bánh mềm cao cấp Hà Lan tiến hành sản xuất nhằm tung sản phẩm xâm nhập thị trường, nâng cao sức cạnh tranh công ty Trong năm 2004, Cơng ty hồn tất đầu tư dây chuyền bánh quy mặn Đài Loan 1.2 Chức nhiệm vụ 1.2.1 Chức Cơng ty có chức sản xuất kinh doanh thương mại Thơng qua đó, Cơng ty góp phần thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển, đảm bảo đời sống cho người lao động tăng thuc cho Ngân sách Nhà nước Hoạt động công ty bao gồm số nội dung chủ yếu sau : - Sản xuất kinh doanh loại sản phẩm bánh kẹo - Kinh doanh vật tư ngun vật liệu bao bì ngành cơng nghiệp thực phẩm qua hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua - Xuất trực tiếp mặt hàng sản xuất kinh doanh 1.2.2 Nhiệm vụ Nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu Công ty bánh kẹo Hải Châu xuất trực tiếp với nước ngồi mặt hàng mà cơng ty kinh doanh Ngồi ra, cơng ty có số nhiệm vụ cụ thể: - Xây dựng tổ chức thực sản xuất kinh doanh - Tự tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh quản lý khai thác hiêu nguồn vốn - Thực cam kết hợp đồng kinh tế có liên quan - Tổ chức khâu bảo quản, đảm bảo q trình lưu thơng hàng hoá diễn thường xuyên liên tục ổn định thị trường - Nghiên cứu thực biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh Phân tích mơ hình PEST Cơng ty bánh kẹo Hải Châu Trong kinh tế thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ln chịu tác động mơi trường bên ngồi, có vai trò nhân tố gián tiếp ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty Bánh kẹo Hải Châu không nằm ngồi tác động đó, thực tế cho thấy doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt biến cố đem lại từ mơi trường bên ngồi mà tìm kiếm thơng tin làm tăng hội thuận lợi hạn chế rủi ro khơng có lợi Nội dung phân tích mơi trường bên ngồi Cơng ty Bánh kẹo Hải Châu quy trình tìm kiếm, phân tích lựa chọn thơng tin hữu ích từ mơi trường bên ngồi, từ làm xác định hội đe doạ công ty Khi thu thập thông tin môi trường vĩ mô bao gồm môi trường kinh tế, mơi trường trị, mơi trường văn hố, môi trường công nghệ môi trường nhân học Các thông tin từ việc thu nhập trở thành nguồn cung cấp hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Nhưng thực tế có 45% thơng tin thu nhập sử dụng cho chiến lược hoạt động công ty Do công tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty đánh giá mơi trường bên ngồi đòi hỏi phải có lựa chọn thơng tin cần thiết hữu ích 2.1 Môi trường kinh tế Xét môi trường kinh tế, công ty quan tâm nhiều đến tỷ giá ngoại tệ sách xuất nhập Nhà nước mặt hàng liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Phần lớn nguyên vật liệu sản xuất mà công ty sử dụng nhập khẩu, yếu tố để đảm bảo đầu vào chất lượng nên biến động tỷ giá ngoại tệ có tác động lớn tới việc toán ngoại tệ cho nhà cung cấp nước ngồi Nếu tỷ giá giảm cơng ty có lợi tăng chi phí cho ngun vật liệu đầu vào cao Ngoài thị trường giới tăng nguyênnhân ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đặc biệt, số biến động giá điện nước tạo phần khơng nhỏ khó khăn cho cơng ty việc giảm chi phí để ổn định giá thành 2.2 Mơi trường trị Mơi trường trị hành lang pháp lý quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng Sự ổn định mặt trị giúp cho mối quan hệ hai bên thực Chính vậy, trước đặt quan hệ với đối tác, doanh nghiệp cần tìm hiểu tuân thủ quy định phủ nước liên quan, tập quán luật pháp quốc tế liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động xuất Trong nhiều trường hợp yếu tố trị pháp luật trở thành tiêu thức buộc nhà kinh doanh phải tuân thủ lựa chọn thị trường xuất Môi trường kinh doanh Việt Nam dự báo có nhiều đột phá năm 2015 vấn đề cải cách chế, tạo điều kiện tốt cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân xem mục tiêu hàng đầu Đây sở tốt cho bước tiến nhanh Việt Nam năm 2015 với nhiều Hiệp định thương mại tự ký kết Nhưng điều đặt Việt Nam trước thách thức yêu cầu hoàn thiện nhanh môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo đà cho bước phát triển tới Mơi trường trị ổn định, đa dạng ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước đặc biệt sức mua tăng trưởng cao mà nhiều nhà đầu tư miêu tả hỏi mức độ thuận lợi kinh doanh Việt Nam Đây nhân tố quan trọng khiến nhiều doanh nghiệp nước ngồi định đầu tư có ý định làm ăn lâu dài Việt Nam 2.3 Về mơi trường văn hố Sự giao lưu văn hố với cá nước giới giúp Việt Nam học hỏi thu nhận nhiều mầu sắc văn hoá mới, quan điểm mới, cách tiêu dùng mới, giai đoạn trước đây, người dân Việt Nam trọng thới quen ăn mặc bền bước sang giai đoạn 2000 trở đi, người dân Việt Nam không quan tâm nhiều đến vấn đề mẫu mã, phong cách, kiểu dáng, hương vị, độ hấp dẫn, sản phẩm Do đòi hỏi tính đa dạng sản phẩm ngày cao thách thức Cơng ty Bánh kẹo Hải Châu q trình thích nghi, đổi hay không đổi Điều tác động tới định chiến lược công ty cần thiết phải thực đổi hoạt động kinh doanh để thích nghi với nhu cầu đa dạng khách hàng Chính chiến lược kinh doanh giai đoạn mang thiên hướng ngoại 2.4 Về môi trường công nghệ Các tiến khoa học công nghệ ln yếu tố tích cực việc thúc đẩy sản xuất phát triển Phần lớn công nghệ đời phủ nhận lại công nghệ cũ lạc hậu hiệu Những sản phẩm sản xuất từ công nghệ có tính cao hơn, phụ trội có nhiều tính đa dạng khác có khả thu hút khách hàng chuyển hướng tiêu dùng Hiện Công ty Bánh kẹo Hải Châu sở hữu hai loại hình cơng nghệ chủ yếu: cơng nghệ cũ cơng nghệ đầu tư Nếu trì hai cơng nghệ Cơng ty Hải Châu khó có khả cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh trang bị cơng nghệ Đó thách thức lớn Hơn nữa, công nghệ đời đòi hỏi người phải tiêu dùng sản phẩm mới, thay dần sản phẩm cũ bị đào thải Phân tích mơi trường yếu tố cạnh tranh 3.1 Khách hàng Công ty giữ cách phân chia khách hàng thành hai tập lớn Đó tập khách hàng tiêu dùng cuối tập khách hàng công ty trung gian, đại lý bán buôn, bán lẻ: - Với tập khách hàng tiêu dùng cuối cùng, công ty chia thành khu vực thị trường chính, là: + Khu vực thị trường thành thị nơi có thu nhập cao tiêu dùng loại sản phẩm đa dạng với yêu cầu chất lượng cao, mẫu mã, kiểu dáng đẹp + Khu vực thị trường nơng thơn nơi có nhu cầu thu nhập vừa thấp, đòi hỏi khách hàng cải tiến sản phẩm bánh kẹo có thấp thành thị, chất lượng tốt, nặng khối lượng, mẫu mã, kiểu dáng không cần đẹp, giá phải + Khu vực thị trường miền núi nơi có thu nhập thấp, yêu cầu chất lượng vừa phải, mẫu mã không cần đẹp, nặng khối lượng, giá phải thấp - Với tập khách hàng công ty trung gian, đại lý bán buôn bán lẻ tập khách hàng quan trọng công ty, tiêu thụ phần lớn số lượng sản phẩm công ty Mạng lưới đại lý trải rộng khắp toàn quốc , chủ yếu miền Bắc, miền Trung đảm bảo q trình lưu thơng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo Hải Châu cách liên tục nhanh chóng Bước sang giai đoạn 2010-2015, cơng ty có cách nhìn nhận tập khách hàng Cơng ty tổ chức trọng nhiều tới khu vực thị trường nông thôn, thị trường chiếm tỷ trọng phần lớn tỉ trọng thị trường toàn quốc (khoảng 70%) Mặt khác, sản phẩm công ty từ trước đến chủ yếu nhằm vào tập khách hàng này, có mức thu nhập vừa phải thấp đảm bảo mức doanh thu cao Công ty Bánh kẹo Hải Châu ý tạo điều kiện phát triển khu vực thị trường Do vậy, sản phẩm công ty ngày nâng cao chất lượng mẫu mã, kiểu dáng để thu hút nhiều khách hàng Ngồi cơng ty khơng bỏ lỡ hội phát triển khu vực thị trường thành thị, nơi mà người dân có mức thu nhập cao để tiêu dùng loại sản phẩm cao cấp Tuy tỉ trọng khu vực thị trường không cao (khoảng 15%) mức lợi nhuận hứa hẹn đem lại cao 3.2 Nhà cung cấp Một yếu tố tác động trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh công ty bị chịu chi phối nhà cung cấp nguyên liệu Giai đoạn trước đây, công ty phải nhập nguyên liệu hầu hết nước bột mỳ, hương liệu, sữa bột, ca cao, ngoại trừ có đường nước sản xuất Để đảm bảo chất lượng sản phẩm bắt buộc công ty phải đảm bảo tốt khâu nguyên liệu đầu vào Do công ty phải chịu mức giá nguyên liệu cao mà bị chịu chi phối nhà cung cấp nước ngồi, sách xuất nhập nhiều yếu tố khác làm gián đoạn q trình cung ứng Điều làm cơng ty không chủ động nhiều sản xuất Giai đoạn 2010-2015: đánh dấu bước quan trọng ngành thực phẩm nói chung ngành bánh kẹo nói riêng, thành lập nhà máy chế biến nguyên liệu nhà máy sản xuất bột mỳ miền Nam Như mức độ lệ thuộc vào nhà cung cấp nước giảm nhiều tỉ trọng chi phí bột mỳ sản xuất bánh khoảng 40% Cơng ty dễ dàng ký kết hợp đồng với nhà cung ứng nước Ngồi cơng ty có sách lựa chọn nhà cung cấp đường nước đảm bảo cho vừa lợi dụng vốn họ hình thức tốn trả chậm đồng thời cung ứng kịp thời cho sản xuất Công ty Bánh kẹo Hải Châu trực thuộc Tổng cơng ty mía đường I nên nắm rõ chu kỳ cung ứng đường cơng ty mía đường, thơng tin liên quan đến thời điểm lúc lượng đường cung cao nhất, thấp để có định kịp thời dự trữ đường cho sản xuất Không vậy, cơng ty tìm hểu rõ thơng tin lượng đường nhập từ nước đặc biệt từ Trung Quốc Khi mà lượng cung ứng đường nhà máy đường mức cao, đường nhập ạt nhập vào Một hệ tất yếu kéo giá đường xuống mức thấp Nắm bắt rõ thông tin trên, Công ty Bánh kẹo Hải Châu đưa định kịp thời dự trữ đường cho sản xuất Làm tốt nhiệm vụ dự trữ này, công ty có khả giảm giá thành sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh họ không dự trữ lượng đường mức giá thấp Vì chi phí cho đường sản phẩm bánh 15%, kẹo 25% 3.3 Các đối thủ cạnh tranh tiềm Ngoài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh kẹo truyền thống Hài Hà, Hải Châu, Tràng An, Hữu Nghị, Quảng Ngãi, Lam Sơn, xuất doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo với qui mô tiềm lực đa dạng Nổi bật cơng ty Kinh Đơ, có nguồn lực tài dồi dào, có nhiều đại lý cửa hàng khắp miền đất nước Hiện Công ty Kinh Đô xâm nhập vào thị trường miền Bắc dần khẳng định vị thị trường Sản phẩm công ty chiếm lòng tin khách hàng chất lượng cao, mẫu mã đẹp, chủng loại phong phú Nhưng mức giá cao so với mức thu nhập bình quân người tiêu dùng Đặc biệt Công ty Kinh Đô doanh nghiệp đầu lĩnh vực sản xuất bánh tươi đáp ứng nhu cầu có xu hướng tăng mạnh thành thị Tiếp theo Cơng ty Hải Hà triển khai thành công Công ty Hải Châu thực năm 2003 nhập dây chuyền bánh mềm Hà Lan, đưa vào sản xuất để tạo sản phẩm cạnh tranh 3.4 Sản phẩm thay Đối với sản phẩm bánh kẹo sản phẩm thay hoa Khi hoa mùa tốc độ tiêu thụ bánh kẹo chậm hẳn Vì người dân chuyển sang tiêu dùng hoa tay cho bánh kẹo Chính tháng 4, 5, 6, tháng bánh kẹo không bán được, Công ty Hải Châu cần lập kế hoạch giảm sản xuất Thời thách thức từ mơi trường bên ngồi Cơng ty 4.1 Thời - Do mức tăng trưởng GDP tăng, cộng với tốc độ thị hố cao nên nhu cầu tiêu dùng mặt hàng bánh kẹo tăng đặc biệt khu vực thành thị, công ty cần phải trọng vào khu vực thị trường trọng điểm để đưa sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Khi mà quan hệ quốc tế mở rộng Cơng ty Bánh kẹo Hải Châu có triển vọng mở rộng thị trường cách xuất sang thị trường khố ASEAN 10 - Công ty có hội chuyển giao dây chuyền cơng nghệ tiên tiến để nâng cao lực sản xuất, đổi sản phẩm - Công ty dễ dàng thiết lập mối quan hệ nhà cung ứng, lựa chọn nhà cung ứng có khả đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất công ty với mức giá thấp nhất, phương thức tốn có lợi cho cơng ty 4.2 Khó khăn - Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực ASEAN bước đệm mang tính chất tồn cầu cao Lợi ích kinh tế tập trung vào số tập đoàn lớn nước ngoài, sức cạnh tranh lớn, khó khăn lớn cho tồn doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Bước sang giai đoạn 2010-2015, cạnh tranh thị trường bánh kẹo nước diễn ngày liệt chủng loại, mẫu mã, giá bán chế độ, sách lơi kéo khách hàng - Việc đầu tư vào sản xuất bánh kẹo cách ạt gây tình trạng cung vượt cầu nhiều chủng loại bánh kẹo - Nhiều sở sản xuất bánh kẹo sử dụng biện pháp cạnh tranh, gây tồn đế uy tín chất lượng thị phần công ty thị trường - Trong điều kiện thông thường miền đất nước phương tiện giao thông nhiều, thuận tiện, nhanh chóng nên hoa thị trường ln dồi dào, nhiều chủng loại, giá bán rẻ Hơn hoa nhập từ nước giống như: Trung Quốc, Thái Lan,… nguy đe doạ việc tiêu thụ bánh kẹo công ty thị trường Một số nguyên vật liệu công ty phải nhập từ nước hương liệu, ca cao, nên giá ngoại tệ USD lên cao thường tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp Đối với nguồn nguyên liệu nước đường muối, công ty có sách thu mua dự trữ cho sản xuất cách hợp lý năm tới giá tăng cao, khó khăn nhà sản xuất chế biến thực phẩm sau đường, muối… Đánh giá điểm mạnh điểm yếu Công ty Các công tác phân tích mơi trường giúp đỡ nhà quản trị công ty xác lập điểm mạnh, điểm yếu cơng ty hoạch định chiến lược kinh doanh 11 5.1 Điểm mạnh - Công ty Bánh kẹo Hải Châu có nguồn nhân lực mạnh, ngày có trình độ chun mơn cao bồi dưỡng, đào tạo, đáp ứng yêu cầu sản xuất q trình sử dụng máy móc trang thiết bị đại nên chất lượng công việc đảm bảo Do mà cơng ty ngày nâng cao chất lượng sản phẩm - Công ty sở hữu nhiều dây chuyền sản xuất đại lại thời kỳ hết khấu hao nên có khả sản xuất loại sản phẩm có chi phí rẻ mà chất lượng mẫu mã đảm bảo tốt Ngoài dây chuyền đa dạng nên sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau, đáp ứng nhu cầu phong phú khách hàng - Công ty có nguồn vốn lưu động lớn nên đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 5.2 Khó khăn Khó khăn thật bắt đầu công ty hàng năm phải trả lãi suất ngân hàng lớn đầu tư chiều sâu từ năm 2005 đến năm 2010 - Chức marketing công ty chưa trọng nhiều nên chưa thực khai thác thơng tin có lợi từ bên ngồi, chưa nắm bắt đầy đủ nhu cầu đa dạng khách hàng, thay đổi khách hàng tiêu dùng bánh kẹo Đề xuất giải pháp quản trị chiến lược cho Công ty 6.1 Các giải pháp hồn thiện cơng tác xác định mục tiêu nhiệm vụ chiếm lược kinh doanh Hiện nay, Công ty bánh keo Hải châu theo đuổi mục tiêu là: + Nâng cao khả cạnh tranh + Tăng lợi nhuận + Tăng thị phần Như biết mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt kết kỳ vọng tương lai mà doanh nghiệp phải huy động nguồn lực để thực mục tiêu khơng định lượng cách xác, cụ thể khó đạt Ngồi làm hao tổn nguồn lực doanh nghiệp mục tiêu qua cao mơ hồ Hơn nữa, mục tiêu cần đạt phải thực trạng nguồn lực sở hữu doanh nghiệp khơng nên theo đuổi mục tiêu nằm ngồi nguồn lực mà doanh nghiệp có mà phải trơng cậy vào nguồn tài trợ bên ngồi 12 xẽ làm giảm tính chủ động q trình đạt mục tiêu chịu phải chịu sức ép từ bên Ngoài theo đuổi lúc nhiều mục tiêu chắn lợi ích mục tiêu đe doạ lợi ích mục tiêu khác, khơng bao gồm có chọn vẹn mục tiêu công việc Do giải pháp hồn thiện cơng tác xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh Công ty giai đoạn là: - Công ty cần phải định lượng rõ mục tiêu Đặc biệt mục tiêu khó định lượng mục tiêu nâng cao khả cạnh tranh Công ty nên nâng cao khả cạnh tranh cho khả mặt hàng truyền thống như: Mặt hàng bánh quy, bánh kem xốp, mặt hàng mà Công ty chiếm ưu thị trường mà có nhiều ưu sản xuất kinh doanh, tạo thành mạnh riêng Còn số mặt hàng cao cấp sản phẩm kẹo Socola, bánh mềm nên có mục tiêu khác thấp mục tiêu xâm nhập thị trường cho sản phẩm Vì loại sản phẩm mới bước vào chu kỳ sống chưa thị trường chấp nhận, Cơng ty chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất kinh doanh mặt hàng nên chất lượng chưa cao Do Công ty phải thăm thị trường trước, điều khiến công ty tốn để đầu tư cho cảo cáo khuyếch chương sản phẩm - Công ty phải vào thực trạng nguồn lực để xác định mục tiêu cần đạt, không nên sử dụng nguồn vốn tài trợ từ bên để thực mục tiêu cấp độ cao, điều gây sức ép cho Cơng ty Muốn làm Công ty cần thực phương châm "bóc ngắn ni dài" mua dây chuyền bánh quy có giá trị vừa phải thời gian hồn vốn nhanh để tái đầu tư mở rộng - Công ty không nên đặt mục tiêu quan trọng có mâu thuẫn lẫn Nếu thực mục tiêu xâm nhập thị trường cho sản phẩm chắn mục tiêu lợi nhuận bị ảnh hưởng giai đoạn đầu chu kỳ sống sản phẩm chi phí cố định tính cho đơn vị sản phẩm cao, sản phẩm chưa người tiêu dùng chấp nhận nên khó tiêu thụ tồn đọng nhiều… Giai đoạn 2015-2020, từ mục tiêu quan trọng làm mục tiêu tăng cường khả cạnh tranh cho sản phẩm mạnh Công ty xâm nhập thị trường cho sản phẩm mới, mở rộng thị phần Do số nhiệm vụ đặt ra: - Nâng cao cơng tác tìm đầu cho sản phẩm cao cấp Công ty thị trường đến tay người tiêu dùng - Nghiên cứu sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường 13 - Nghiên cứu nhu cầu thị trường để có hướng đầu tư - Hồn thiện sách giá, sách phân phối, sách quảng cáo, sách thành tốn cho sản phẩm để xâm nhập thị trường - Huy động nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp để đầu tư sản xuất - Nâng cao công tác đào tạo người để tiếp thu công nghệ phục vụ tốt cho q trình sản xuất… * Bên cạnh mục tiêu lợi nhuận cần ý để tăng tính hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Một số nhiệm vụ đặt là: - Nâng cao công tác cung ứng nguyên liêu đầu vào để giảm chi phí - Nâng cao cơng tác lập kế hoạch sản xuất để cung ứng kịp thời bánh kẹo thị trường cần với số lượng chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng - Nâng cao công tác quản lý sản xuất để tiết kiệm sản xuất 6.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích mơi trường bên bên ngồi Cơng ty - Nguồn nhân lực: Đây nguồn lực đầu tiền quan doanh nghiệp không riêng với Công ty Bánh kẹo Hải Châu Mọi kết sản xuất kinh doanh đạt phục vụ cho người lao động đồng thời người lao động chi phối sử dụng nguồn lực khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh cầm phải nắm cấu trình độ lao động Cơng ty - Nguồn tài nguồn lực quan trọng để tài trợ cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ khâu đầu vào đến khâu đầu Cần phải đánh giá xác nguồn tài theo cấu theo nguồn: + Nếu đánh giá nguồn tài theo cấu xác định tỉ trọng vốn lưu động vốn cố định Từ biết Cơng ty có khả tài linh hoạt vốn lưu động kinh doanh mức độ + Nếu đánh giá nguồn tài theo nguồn xác định tỉ trọng vốn tự có vốn tài trợ từ bên ngồi - Nguồn máy móc trang thiết bị - công nghệ Công ty xem lợi để sản xuất loại sản phẩm có chất lượng cao, có khả cạnh tranh cao 14 - Uy tín thương hiệu Công ty lợi cạnh tranh mà Công ty cần phải tính đến nguồn lực hiệu Điều có lợi cho Cơng ty tung sản phẩm thị trường * Phân tích đánh giá yếu tố mơi trường bên theo giác độ sau: - Xem xét yêu tố ảnh hưởng bên cách khách quan định lượng mức độ ảnh hưởng lượng Cầu, lượng Cung, tỉ giá ngoại tệ, thu nhập bình quân GDP đầu người hàng năm - Dự báo thay đổi môi trường vĩ mô môi trường đặc thù để xác định hướng cho Cơng ty Đó sách Nhà nước thuế, xuất nhập nguyên liệu đầu vào Công ty… 6.3 Các giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng phương án chiến lược - Các phương chiến lược phải xây dựng sở khai thác mạnh Công ty yếu tố thuận lợi từ môi trường Các điểm mạnh nguồn nhân lực lớn có trình độ tay nghề cao, nguồn vốn lưu động lớn, dây chuyền sản xuất hết kỳ hoàn vốn, uy tín thương hiệu Cơng ty cao, mạng lương phân phối rộng khắp, sách giá linh hoạt… Các điểm thuận lợi nhu cầu tiêu dùng tăng lên thị trường xu hướng ngày mở rộng - Các phương án chiến lược Công ty lấy điểm mạnh để khắc phục khó khăn từ môi trường lấy thuận lợi từ môi trường khắc phục điểm yếu Công ty Cụ thể sản phẩm bánh bích quy Cơng ty đa dạng, có chất lượng cao mà giá phù hợp với thu nhập bình quân người tiêu dùng nên xâm nhập khu vực thị trường nông thôn, điều khắc phục khó khăn đối thủ cạnh tranh đem lại Do phương án chiến lược đa dạng hoá sản phẩm bánh bích quy thiết lập - Các phương án chiến lược, phải thực trạng nguồn lực Công ty không nên xây dựng phương án chiến lược phục thuộc nhiền vào nguồn lực từ bên - Các phương án chiến lược xây dựng cần phải tập trung giải vấn đề trọng điểm mà Công ty phải đối đầu với nguy tiềm ẩn hay khó khăn Để thực phương án chiến lược đó, Cơng ty thảo gỡ khó khăn né tránh nguy tiềm ẩn 15 - Các phương án chiến lược cần phải xây dựng sở tính đến lợi ích kinh tế lâu dài (trên năm) Vì Cơng ty huy động hiệu nguồn lực tập trung vào thực chiến lược dễ phân bổ nhỏ chi phí cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh dễ thu hồi vốn đầu tư 6.4 Các giải pháp hồn thiện cơng tác lựa chọn chiến lược - Sau phương án chiến lược xây dựng điều cần thiết phải có thảo luận, đánh giá phận chức Ban giám đốc Công ty Các luận chứng kinh tế phương án chiến lược phải lợi ich kinh tế to lớn mà chiến lược đem lại tính khả thi phương án Nếu phương án chiến lược hứa hẹn nhiều lợi ích kinh tế khó thực phương án khơng thể lựa chọn Ngược lại phương án có tính khả thi cao lợi ích kinh tế thấp khơng lựa chọn Cơng ty đánh nhiều chi phí hội - Các phương án chiến lược lựa chọn phải tạo vượt trôi lực mà Cơng ty có có khác biệt với đối thủ cạnh tranh Trên thực tế năm qua Công ty chưa làm điều đối thủ cạnh tranh: Hải Hà, Kinh Đô…công suất dây chuyền bánh mềm Socola lớn lại dư thừa sản xuất không bán Bởi sản phẩm cao cấp Công ty chưa thực vượt trội khác biệt thị trường 6.5 Các giải pháp hoàn thiện cơng tác kiếm sốt xây dựng chiến lược - Xây dựng chiến lược khâu khâu lựa chọn chiến lược Sau nhà hoạch định Công ty cân nhắc đánh giá lợi ích tính khả thi chiến lược lựa chọn học bắt tay vào xây dựng chiến lược Để kiểm sốt hiệu việc xây dựng chiến lược cần phải tuân thủ yêu cầu sau: - Chiến lược phải xây dựng sở phân tích đánh giá mơi trường bên bên ngồi doanh nghiệp thơng qua cá mơ hình SWOT mơ hình cặp sản phẩm thị trường - Chiến lược phải căm đề xuất, đóng góp ý kiến phận chức - Chiến lược phải vào giới hạn nguồn lực, khơng thể xây dựng chiến lược nằm ngồi tầm với Công ty - Chiến lược phải hướng vào mục tiêu nêu với cách thức tiến hành hiệu 16 - Chiến lược phải có điều chỉnh có thay đổi từ yếu tố môi trường bên bên - Chiến lược phải phù hợp với quy định pháp luật thể lệ kinh tế 17 KẾT LUẬN Khi nói đến sản xuất kinh doanh cho dù hình thức vấn đề nêu trước tiên hiệu Hiệu sản xuất kinh doanh mục tiêu phấn đấu sản xuất, thước đo mặt kinh tế quốc dân đơn vị sản xuất Lợi nhuận kinh doanh kinh tế thị trường mục tiêu lớn doanh nghiệp Để đạt điều mà đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý, doanh nghiệp vững vàng cạnh tranh doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, quản lý chiến lược kinh doanh vấn đề quan trọng có ý nghĩa định đến kết hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kinh nghiệm cho thấy doanh nghiệp có thực hành quản trị chiến lược gặt hái thành công kinh doanh so với doanh nghiệp khơng quan tâm Q trình quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp xác định cách ổn định mục đích hướng giúp cho người Lãnh đạo biết tập trung ý vào Lãnh đạo tập thể hành động theo hướng phải đạt mục tiêu tập trung vào trọng điểm, tất nhiên chức nhiệm vụ mà mục tiêu phải đạt Ngày môi trường kinh doanh biến đổi nhanh, làm xuất nhiều hội nguy Trong trình quản trị chiến lược, người ta coi trọng ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh, nên dự báo biến đổi mơi trường tương lai gần xa, qua mà khai thác hội hạn chế nhũng rủi ro chuẩn bị để thích úng với diễn biến môi trường Quản trị chiến lược phương pháp tiếp cận hợp lý vừa mang tính nghệ thuật vừa khoa học cao, để đạt mục tiêu toàn diện theo ảnh hưởng mà doanh nghiệp chọn 18 ... lĩnh vực kinh doanh để đạt thành công NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giới thiệu chung Công ty Bánh kẹo Hải Châu 1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Công ty bánh kẹo Hải Châu Công ty bánh kẹo Hải châu. .. Nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu Công ty bánh kẹo Hải Châu xuất trực tiếp với nước mặt hàng mà cơng ty kinh doanh Ngồi ra, cơng ty có số nhiệm vụ cụ thể: - Xây dựng tổ chức thực sản xuất kinh doanh -... tích mơi trường giúp đỡ nhà quản trị công ty xác lập điểm mạnh, điểm yếu công ty hoạch định chiến lược kinh doanh 11 5.1 Điểm mạnh - Công ty Bánh kẹo Hải Châu có nguồn nhân lực mạnh, ngày có
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo hải châu , Chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo hải châu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay