Chiến lược kinh doanh của an cư group

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

Chiến lược kinh doanh An Group MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .3 Giới thiệu An Group .3 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Các hoạt động kinh doanh An Group .4 Phân tích mơ hình PEST 2.1 Môi trường Qui chế luật pháp (P) .4 2.2 Môi trường kinh tế (E) 2.3 Môi trường xã hội – dân số (S) .5 2.4 Môi trường công nghệ (T) .5 Phân tích mơi trường ngành xây dựng 3.1 Phân tích mơi trường nội 3.2 Cạnh tranh đối thủ ngành 3.3 Sức ép cạnh tranh đối thủ tiềm .6 3.4 Sức ép nhà cung ứng .7 3.5 Sức ép khách hàng Xây dựng chiến lược kinh doanh cho AN GROUP Bản đồ chiến lược 4.1 Về khả học hỏi phát triển: 4.2 Về mặt nội 4.3 Về mặt khách hàng 10 4.4 Về mặt tài 10 KẾT LUẬN 12 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động khó lường nay, chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp xây dựng, thực thi tốt nhân tố định tồn tại, phát triển hay bứt phá doanh nghiệp Để có tranh chân thực chiến lược doanh nghiệp nhà quản trị sử dụng công cụ để đánh giá chiến lược kinh doanh đơn vị, từ đưa giải pháp thực điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp hiệu Đề tài sử dụng Mơ hình công cụ khác môn học Quản trị chiến lược để đánh giá chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng An An Group Qua kết thu có đề xuất điều chỉnh lại chiến lược Cơng ty Cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng An đến năm 2020 nhằm mục đích xác định, hạn chế mặt yếu kém, cải tiến phát huy mạnh đơn vị này, đưa An Group trở thành tập đoàn kinh tế mạnh – phát triển bền vững NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Giới thiệu An Group 1.1 Quá trình hình thành phát triển - Năm 2002 thành lập Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Dịch Vụ Tư Vấn An - thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2003 thành lập Cơng ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Cơng Nghiệp An Vĩnh Phúc - Năm 2004 thành lập Nhà máy Sản Xuất Cơ Khí An – thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2005 chuyển đổi công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại – Dịch Vụ Tư vấn An thành Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An thành lập Nhà máy sản xuất khí An Bình Dương - Năm 2007 Thành lập Công ty Liên doanh Xây dựng Đài An Hà Nội - Năm 2008 Thành lập Công ty TNHH Nhà thép tiền chế An – Long An Đức Hòa - Long An - Năm 2009 sáp nhập đơn vị thành viên thành Tập Đoàn Xây dựng An Trải qua gần 10 năm phát triển trưởng thành Đến An Group trở thành tập đoàn hàng đầu lĩnh vực xây dựng Việt Nam Công ty Cổ phần Tập Đoàn - Tư Vấn - Đầu Tư Xây Dựng An doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực thiết kế, sản xuất cung cấp nhà thép tiền chế (Preengineered buildings - PEB) Việt Nam Công ty An hoạt động lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp Với phương thức cung cấp "dịch vụ trọn gói" từ tư vấn, thiết kế sản xuất lắp dựng nhà xưởng thi công hạng mục khác (nhà văn phòng, tin, nhà tổng hợp ), An thực nhiều loại cơng trình khác nhau, như: nhà máy, nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà kho, chung cư, từ đơn giản đến phức tạp Tên An gắn liền với nhiều công trình lớn quy mơ lẫn giá trị Sự ghi nhận chất lượng mỹ thuật nhà đầu tư giúp An mời dự thầu cho cơng trình tập đoàn lớn EH, Bounbon Tập trung vào chất lượng để thỏa mãn yêu cầu khách hàng, An áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 từ năm 2007 1.2 Các hoạt động kinh doanh An Group Đầu tư kinh doanh Đầu tư xây dựng hạ tầng bất động sản khu công nghiệp Sản xuất kết cấu An Group Tư vấn thiết kế thép vật liệu xây dựng Xây lắp cơng trình Phân tích mơ hình PEST Trước vào xác định vị trí cạnh tranh An Group ngành xây dựng, lực lượng, đối thủ cạnh tranh An Group tơi phân tích An Group môi trường vĩ mô để thấy đặc điểm thay đổi môi trường vĩ mô tác động trực tiếp đến thân An Group đối thủ từ xác định hành động đáp ứng lại thay đổi ngành Để phân tích yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng cấp độ trực tiếp đến hoạt động Cơng ty, mơ hình PEST công cụ hữu hiệu 2.1 Môi trường quy chế luật pháp (P) Chính trị Việt Nam ln giữ ổn định, tạo niềm tin cho doanh nghiệp nước yên tâm đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế giới tạo hội bình đẳng cho doanh nghiệp nước ngồi đầu tư Việt Nam, tạo áp lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp nước Luật pháp Việt Nam thiếu chưa hồn thiện, nhiều bất cập,cải cách hành đạt kết thấp ảnh hưởng đến việc hành nghề doanh nghiệp 2.2 Môi trường kinh tế (E) Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao liên tục nhiều năm từ % -8%/năm Đặc biệt ngành xây dựng có tốc độ tăng trương cao, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2015, tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc ngành đạt tăng bình quân 20,7%/năm Đầu tư nước vào Việt nam ngày lớn Chính phủ có chủ chương đưa nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp , tạo thị trường rộng lớn để An group có điều kiện phát triển 2.3 Môi trường xã hội – dân số (S) Việt Nam, nước có 85 triệu người độ tuổi lao động thực tế (từ 15 đến 64 tuổi), thời kỳ “dân số vàng”: bình quân hai người lao động nuôi người phụ thuộc Trong phát biểu Hà Nội nhân ngày Dân số Thế giới 2010, bà Urmila Singh, Phó trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đánh giá: “Với thay đổi cấu dân số, Việt Nam bước vào “thời kỳ cấu dân số vàng” Trong thời kỳ này, người độ tuổi, phụ thuộc (dưới 15 tuổi 60 tuổi) có hai người độ tuổi lao động (từ 15-60 tuổi) Thời kỳ đặc biệt xảy lần lịch sử phát triển quốc gia nào” Rõ ràng Việt Nam có hội “vàng” sử dụng lực lượng lao động trẻ dồi nói chung lao động cho ngành xây dựng nói riêng giai đoạn tăng trưởng kinh tế 2010-2020 Hơn khách hàng tiềm cho sản phẩm nhà sản phẩm khác ngành xây dựng 2.4 Môi trường công nghệ (T) Việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới, xu hướng chuyển giao công nghệ lĩnh vực xây dựng ngày cao Máy móc thiết bị xây dựng ngày đại, giúp nâng cao lực thi công, tăng suất, giảm giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh xây dựng Xu hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều hội cho doanh nghiệp Việt nam tiếp cận với khoa học công nghệ đại, mở rộng thị trường, song tạo thách thức không nhỏ, cạnh tranh gay gắt Ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu làm ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung có doanh nghiệp Việt Nam An Group Phân tích mơi trường ngành xây dựng 3.1 Phân tích mơi trường nội Ngành xây dựng Việt Nam ngành mũi nhọn kinh tế với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng từ 16% đến 22%/năm góp phần cho tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7% đến 8%/năm, ngành thu hút nhiều nhân lực, giải tốt an sinh xã hội, tạo sở hạ tầng để phát triển ngành quan trọng kinh tế quốc dân Nhu cầu xây dựng Việt Nam lớn đặc biệt xây dựng sở hạ tầng, nhà Ngành xây dựng thời buổi hội nhập cạnh tranh doanh nghiệp ngành phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước có tiềm kinh nghiệm tốt Chúng ta sử dụng lực tác động cạnh tranh M Porter để phân tích lực lượng cạnh tranh ngành Như biết ngành kinh doanh ngành xây dựng, bao gồm doanh nghiệp làm sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) thay cho để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Nhiệm vụ nhà chiến lược phân tích tác lực cạnh tranh môi trường cạnh tranh để nhận diện hội nguy mà doanh nghiệp gặp phải theo lý thuyết, việc lựa chọn lực tác động cạnh tranh Mr.Porter giúp cho nhà hoạch định chiến lược nhận diện vấn đề Ta vận dụng mơ hình để phân tích cụ thể lực cạnh tranh mà An Group gặp phải ngành Do điều quan trọng sử dụng mơ hình phải có nhận định xác thành tố mơ hình cụ thể 3.2 Cạnh tranh đối thủ ngành Đó doanh nghiệp có lực ngành nghề kinh doanh tương đồng, có lực tài thiết bị có khả cạnh tranh cao so với An Group Các đối thủ doanh nghiệp có truyền thống ngành xây dựng, có bề dày kinh nghiệm thi cơng, xây lắp (có thể ví dụ Tổng Cơng ty Sơng Đà, HUD, LICOGI) Thời gian qua với đặc điểm kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp tập trung nâng cao lực cạnh tranh cách: mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường đầu tư máy móc thi cơng đại, tăng cường đào tạo, nâng cao hiệu quản trị kinh doanh để nhằm mục đích: giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm xây dựng đồng thời tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, khuếch trương thương hiệu doanh nghiệp đồng thời chủ động sáng kiến, cải tiến sản phẩm nên phải nói thị trường xây dựng Việt Nam ngày cạnh tranh mạnh mẽ Đây lực mạnh lực cạnh tranh 3.3 Sức ép cạnh tranh đối thủ tiềm Ngành xây dựng kinh doanh bất động sản ngành hót, ngành có tỷ suất lợi nhuận cao ( Điểm mặt đại gia Việt nam Hoàng anh Gia lai, Sài gòn kinh bắc, Tập đồn Nam cường lên từ xây dựng kinh doanh bất đông sản ) nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khác cung muốn nhẩy sang lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản… Tuy đầu tư vào lĩnh vực cần phải có lượng vốn lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh, có quan hệ rộng nhiều doanh nghiệp muốn nhập ngành 3.4 Sức ép nhà cung ứng Trong ngành xây dựng kinh doanh bất động sản quĩ đất doanh nghiệp vô quan trọng định thành bại dự án, theo chế việc đền bù giải phóng mặt doanh nghiệp phải tự thỏa thuận với dân, chi phí đền bù cao kho thỏa thuận nên ảnh hưởng lớn tới tiến độ dự án chi phí giá thành dự án cao có nhiều nhà cung ứng vật liệu, máy móc thiết bị, nhân lực để làm nên sản phẩm xây dựng 3.5 Sức ép khách hàng Sự cạnh tranh nhà cung ứng ngày khốc liệt số nhà cung ứng ngày nhiều có tiềm về: tài chính, quy mơ lớn, quảng cáo tiếp thị tốt, khuyến lớn, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, thỏa mãn điều kiện khách hàng Khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm xây dựng phong phú, chất lượng, giá, dịch vụ điều kiện khác tốt Xây dựng chiến lược kinh doanh cho An Group đồ chiến lược Sau phân tích điều kiện mơi trường kinh doanh, vị trí cạnh tranh, điểm mạnh – điểm yếu An Group lựa chọn mục tiêu phù hợp từ xây dựng chiến lược nhằm đạt mục tiêu đề Sau lựa chọn giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh bốn góc độ: 4.1 Về khả học hỏi phát triển: Khả học hỏi phát triển yếu tố đầu tiên, tiên việc xây dựng, hoạch định thực thi chiến lược kinh doanh Khả học hỏi - phát triển loại tài sản vơ hình phân làm loại sau: * Vốn tổ chức: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu An Group, nâng cao lực tầm nhìn đội ngũ lãnh đạo, đẩy mạnh khả làm việc theo nhóm cán bộ, khả tương tác liên kết phận, phòng ban cơng ty với với Tổng công ty * Vốn thông tin: Hệ thống thông tin, mạng lưới sở hạ tầng đòi hỏi để hỗ trợ chiến lược, tập trung cho lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên ngành xây dựng phần mềm thiết kế, quản lý nội bộ, lưu trữ, hệ thống mạng internet, hệ thống mạng Lan * Vốn người: Con người nguồn tài sản vô giá, sức mạnh An Group, bao gồm: kỹ năng, trình độ, tài năng, kiến thức thực tế khả cập nhật đòi hỏi để hỗ trợ chiến lược Tất yếu tố vốn người, thông tin, tổ chức xây dựng cách cụ thể rõ ràng nhằm thực hóa chiến lược kinh doanh như: Kỹ năng, trình độ cán bộ, nhân viên; Khả làm việc theo nhóm, liên kết tương tác Phòng Ban công ty, Công ty với Công ty mẹ, Công ty với nhau; Công tác đào tạo; Văn hóa cơng ty (xây dựng quy chế, phong cách ứng xử, làm việc,…); Khả lãnh đạo (nâng cao khả lãnh đạo cán chủ chốt, Giám đốc Ban công ty); Cơ sở hạ tầng, quản lý thông tin (xây dựng hệ thống mạng Lan, Internet, sở quản lý liệu, phần mềm công nghệ thông tin cho chuyên ngành xây dựng, kế toán, dự toán, thiết kế phải chuẩn hóa cập nhật); Điều hành quản lý nhân sự,… 4.2 Về mặt nội Các quy trình nội phân thành nhóm sau: - Các quy trình quản lý hoạt động - Các quy trình quản lý khách hàng - Các quy trình đổi - Các quy trình điều chỉnh xã hội * Các quy trình quản lý hoạt động: Các quy trình quản lý hoạt động quy trình diễn hàng ngày cách cơng ty sản xuất sản phẩm dịch vụ có mang đến cho khách hàng Các quy trình quản lý hoạt động sản xuất bao gồm quy trình sau: - Yếu tố đầu vào từ nhà cung cấp - Chuyển đổi yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoàn chỉnh - Phân phối thành phẩm đến khách hàng - Dự báo quản lý rủi ro Các quy trình hoạt động công ty dịch vụ tạo mang đến dịch vụ khách hàng sử dụng Quy trình hoạt động rõ ràng, khoa học, xúc tích hoạt động sản xuất cơng ty diễn nhịp nhàng, trơn tru, hiệu tiết kiệm chi phí sản xuất * Các quy trình quản lý khách hàng: Quy trình quản lý khách hàng khoa học, hiệu giúp cho việc tìm kiếm, mở rộng, phục vụ khách hàng cách nhanh thỏa mãn khách hàng tốt Có thể xác định bốn tập hợp quy trình quản lý khách hàng sau: - Lựa chọn khách hàng hướng tới - Có khách hàng hướng tới - Giữ chân khách hàng - Phát triển kinh doanh với khách hàng - Mở rộng, hướng tới khách hàng tương lai Việc có khách hàng gắn liền với việc đưa sản phẩm tốt, dịch vụ trọn vẹn, giá phù hợp, cạnh tranh thỏa mãn tối đa nhu cầu loại khách hàng Phát triển kinh doanh khách hàng với công ty bao gồm việc quản lý mối quan hệ cách có hiệu quả, việc bán chéo vơ số hàng hố dịch vụ trở nên biết đến nhà cung cấp tư vấn tin cậy Ví dụ, An Group cung cấp sản phẩm mặt sở hạ tầng, đồng thời tư vấn cung cấp “chéo” sản phẩm như: nhà thép tiền chế, vật liệu xây dựng, nước sạch… mà An Group có sản phẩm nhà phân phối * Các quy trình đổi mới: Các quy trình đổi phát triển sản phẩm, q trình dịch vụ mới, thường giúp cơng ty thâm nhập thị trường phận khách hàng Việc quản lý đổi bao gồm bốn tập hợp quy trình sau: - Nhận hội cho sản phẩm dịch vụ - Quản lý danh mục vốn đầu tư cho nghiên cứu phát triển - Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ - Mang sản phẩm dịch vụ thị trường * Các quy trình điều chỉnh xã hội: Khi hoạt động quốc gia, địa phương cần phải tìm hiểu tuân thủ quy định quốc tế, quốc gia, địa phương - mơi trường, sức khoẻ an toàn nhân viên Quy trình điều chỉnh xã hội theo nội dung sau: - Mơi trường - Sự an tồn sức khoẻ - Các thông lệ thuê người làm công việc lâu dài - Đầu tư cho cộng đồng Đầu tư cho mơi trường, sức khoẻ, an tồn mang lại cho cơng ty hình ảnh, danh tiếng hiệu suất hoạt động xã hội, hỗ trợ công ty việc thu hút giữ chân đội ngũ nhân viên có chất lượng cao, qua giúp quy trình sử dụng nguồn lực người có hiệu cao Hơn nữa, việc giảm cố mơi trường cải thiện tính an toàn sức khoẻ cho người lao động giúp tăng suất giảm chi phí hoạt động 4.3 Về mặt khách hàng Lựa chọn giải pháp khách hàng toàn diện, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước Xác định rõ phận khách hàng cụ thể mà công ty hướng đến phát triển mức độ sinh lợi nhuận Ví dụ, An Group cung cấp mặt sở hạ tầng khu công nghiệp Phong Châu - Quế võ cho doanh nghiệp Tỉnh phía bắc… Tư vấn thiết kế xây dựng, cung cấp sản phẩm chọn gói cho doanh nghiệp ( Cung cấp mặt sở hạ tầng-Tư vấn thiết kế - Xây dựng- Sản xuất lắp giáp nhà thép tiền chế ), Ngồi ra, An Group có chủ trương thực dự án nhà chung phục vụ khách hàng có thu nhập thấp, khách hàng chưa có nhà việc đầu tư xây dựng dự án xây nhà giá rẻ, nhà xã hội với diện tích bình qn 50- 60m2/căn hộ Như vậy, An Group có khách hàng với nhu cầu khác với sẵn sàng cao 4.4 Về mặt tài * Cải thiện suất: Việc cải thiện suất thực hai cách Thứ nhất, giảm chi phí cách hạ chi phí trực tiếp gián tiếp (chi phí cho nhân lực, nguyên vật liệu, lượng, nguồn cung cấp, hợp lý hóa q trình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ mới) Thứ hai, việc sử dụng tài sản tiền bạc vật (trang thiết bị, sở hạ tầng…) cách hiệu * Chiến lược phát triển: 10 Phương diện thứ hai chiến lược tài để tăng tổng thu nhập sinh lợi nhuận, phương diện có thực cách mở rộng hội thu nhập cách mở rộng thị trường, mở rộng đối tác, phát triển sản phẩm liên quan đến chuyên ngành sâu mà An Group có lợi cạnh tranh An Group mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài việc thành lập Cơng ty Tài để tăng thêm lợi nhuận giúp chủ động cho việc thu xếp vốn phục vụ kinh doanh Bất động sản Xây lắp cần lượng vốn lớn, ổn định lâu dài Công ty Tuy nhiên, mục tiêu tài bao trùm An Group phải trì phát triển giá trị cổ đơng, yếu tố tài đuợc đảm bảo phương diện dài hạn (phát triển) ngắn hạn (năng suất) 11 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần An Group thực thi, điều rút là: Chiến lược An Group chưa rõ ràng mục tiêu tiềm ẩn yếu tố khơng bền vững Nó thể chỗ với lực tài có An Group theo đuổi nhiều lĩnh vực kinh doanh mạnh doanh nghiệp mà ngành nghề xây dựng Điều làm phân tán nguồn lực lẽ An Group tập trung vào lĩnh vực sinh lời nhiều hơn, tạo lợi cạnh tranh lớn để vượt lên đối thủ Hơn nữa, qua phân tích thực trạng chiến lược An Group, thấy việc quản trị doanh nghiệp An Group bộc lộ nhiều bất cập việc điều hành quản lý cơng ty con, trình độ cán quản lý phòng-ban Tổng cơng ty cơng ty chưa đáp ứng nhiệm vụ đặt Công tác đào tạo công nhân kỹ thuật tay nghề cao chưa tương xứng với nhiệm vụ doanh nghiệp Chúng ta không phủ nhận: An Group Công ty lớn ngành xây dựng Việt Nam, để An Group vươn lên thành tập đoàn dẫn đầu nước khu vực lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng vào năm 2015 đề xuất tầm nhìn – sứ mệnh đồ án An Group cần xây dựng cho chiến lược mà nguồn lực phát huy, tiềm khơi dậy Muốn An Group phải nhanh chóng tiến hành thực kế hoạch chủ yếu sau: Tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc tài doanh nghiệp, nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp An Group đồng thời phải xây dựng tiến trình cụ thể để thực hiệu kế hoạch đặt Vì thời gian có hạn, nội dung vấn đề nghiên cứu lại phong phú, phức tạp, thông tin cao cấp, chiến lược Công ty chưa cho phép phổ biến nên kết thu chưa mong muốn Nếu điều kiện, thời gian cho phép nghiên cứu bản, chi tiết tài liệu sơ cấp, thứ cấp, tiến hành thêm vấn, lấy mẫu, khảo sát, nhận xét, điều tra sâu rộng vấn đề cần quan tâm đồ án và hy vọng kết tốt đẹp Một vấn đề chia sẻ là: “Chúng ta mở ốc tay có đồ nghề mở nhanh hơn, thành cơng điều hành cơng ty nhờ trực giác kinh nghiệm sử dụng công nghệ chuyên nghiệp giúp 12 đến đích nhanh hơn” Trong thực tế, mơn quản trị chiến lược với cơng cụ hữu hiệu mơ hình PEST, mơ hình yếu tố cạnh tranh, Bản đồ chiến lược công cụ hỗ trợ khác giúp phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược doanh nghiệp nhanh hơn, khách quan giúp định hướng, xây dựng kế hoạch thực thi chiến lược doanh nghiệp khoa học, hiệu Điều có ý nghĩa thực tiễn lớn lao - người quản lý điều hành doanh nghiệp thời kỳ hội nhập 13 ... dựng chiến lược kinh doanh cho An Cư Group đồ chiến lược Sau phân tích điều kiện mơi trường kinh doanh, vị trí cạnh tranh, điểm mạnh – điểm yếu An Cư Group lựa chọn mục tiêu phù hợp từ xây dựng chiến. .. cứu chiến lược phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần An Cư Group thực thi, điều rút là: Chiến lược An Cư Group chưa rõ ràng mục tiêu tiềm ẩn yếu tố khơng bền vững Nó thể chỗ với lực tài có An Cư. .. môn học Quản trị chiến lược để đánh giá chiến lược kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng An cư – An Cư Group Qua kết thu có đề xuất điều chỉnh lại chiến lược Cơng ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của an cư group , Chiến lược kinh doanh của an cư group

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay