Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai

132 7 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ THỊ NGUYỆT ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ THỊ NGUYỆT ANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận Chủ tịch TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS Võ Tấn Phong Phản biện TS Nguyễn Thế Khải Ủy viên PGS.TS Lê Thị Mận Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐỖ THỊ NGUYỆT ANH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1987 Nơi sinh: Thanh Hóa Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV:1541820007 I- Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: GS.TS VÕ THANH THU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Đỗ Thị Nguyệt Anh ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ Thành phố (HUTECH) tạo điều kiện cho tham gia học lớp Cao học Quản trị kinh doanh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức góp phần giúp ích cho cơng việc thân tham gia giải vấn đề xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh, chị, em công tác Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện giúp điều tra khảo sát cung cấp tài liệu để tơi có thơng tin, liệu viết luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý thầy trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng giúp thực luận văn Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn GS.TS Võ Thanh Thu – người Cơ ln tận tình hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn thời hạn Trong trình thực hiện, cố gắng để hồn thiện luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Q thầy Xin trân trọng cảm ơn Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Đỗ Thị Nguyệt Anh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu : “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai” thực áp lực công việc ngày tăng cao, thời gian cho cá nhân lại hạn hẹp,nhân viên ngân hàng phải đối mặt với tiêu “khủng”, chưa kể rủi ro lúc rình rập khiến nhiều người làm ngân hàng muốn bỏ nghề Việc tạo động lực làm việc cho nhân viên có ý nghĩa lớn hiệu hoạt động ngân hàng Đề tài đề cập đến vần đề cốt lõi sau: Vần đề thứ tìm hiều sở lý thuyết động lực làm việc, nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Vần đề thứ hai thực thảo luận nhóm để điều chỉnh mơ hình ban đầu, xây dựng thang đo, thiết kế bảng câu hỏi thực điều tra nghiên cứu chuẩn bị số liệu cho phân tích Vần đề thứ ba phân tích xử lý số liệu phần mềm SPSS 20 để có đánh giá cách xác nhóm nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên BIDV địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau sử dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM phần mềm AMOS để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên nhân tố tiềm ẩn Từ đề xuất hàm ý quản trị để ban quản lý BIDV địa bàn tỉnh Đồng Nai phát huy mạnh làm khắc phục khuyết điểm tồn để xây dựng đội ngũ nhân viên BIDV địa bàn tỉnh Đồng Nai giỏi chun mơn, ln hết lòng với cơng việc sớm trở thành ngân hàng không đứng hàng đầu Việt Nam mà đủ sức cạnh tranh với ngân hàng ngoại iv ABSTRACT Research topic: "Study of factors influencing the motivation of employees of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development in Dong Nai province" was implemented when the working pressure was increasing The personal time is limited, the bankers always face the "terrible" criteria, not to mention the risk always lurking that many people in the bank want to quit the job Motivating employees to work means a lot to the performance of a bank The first is to understand the theoretical basis of motivation, the factors that influence the motivation of the employee The second is to conduct group discussions to adjust the initial model, to develop a scale, to design the questionnaire, and to conduct a case study to prepare the data for the analysis The third issue is the analysis of data processing by SPSS 20 software to have the most accurate estimation of the groups of factors affecting the motivation of BIDV employees in Dong Nai province , Then use the linear SEM model in AMOS software to analyze the factors that influence the motivation of employees because of the potential for them From that, propose management implications for BIDV's management in Dong Nai province to bring into full play their strengths and overcome remaining shortcomings to build up the staff of BIDV BIDV in Dong Nai province is good at professionalism, always devoted to work and soon becomes one of the banks not only in Vietnam but also competitive with foreign banks v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH xi CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu .4 1.6 Kết cấu Luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm động lực làm việc người lao động 2.2 Một số học thuyết động lực 2.2.1 Các học thuyết nhu cầu 2.2.1.1 Học thuyết nhu cầu Maslow 2.2.1.2 Học thuyết hai nhân tố F.Herzberg 2.2.2 Các học thuyết nhận thức .10 2.2.2.1 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 10 2.2.2.2 Học thuyết tự .12 2.2.3 Học thuyết củng cố .13 2.2.3.1 Quan điểm công việc Hackman Oldman .13 2.2.3.2 Mơ hình mười yếu tố Kovach 13 2.3 Một số nghiên cứu trước luận văn 14 vi 2.3.1 Nghiên cứu nước .14 2.3.2 Nghiên cứu Việt Nam 15 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết .17 TÓM TẮT CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 3.1 Thiết kế nghiên cứu 21 3.1.1 Xây dựng thang đo 21 3.1.2 Nghiên cứu .21 3.1.3 Nghiên cứu thức 22 3.1.4 Quy trình nghiên cứu: 22 3.1.4.1 Nghiên cứu định tính .23 3.1.4.2 Nghiên cứu định lượng 25 3.1.5 Quy mô cách chọn mẫu 25 1.6 Thiết kế bảng câu hỏi .26 1.7 Diễn đạt mã hóa thang đo 26 3.2 Phương pháp xử lý số liệu .28 3.2.1 Kiểm định thang đo hệ số Croncbach’s Alpha 28 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 29 3.2.3 Phân tích CFA 30 3.2.4 Mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM .30 3.3 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai .32 3.3.1 Mơ hình tổ chức, nhân lực BIDV .32 3.3.2 Những thuận lợi khó khăn 33 3.3.2.1 Thuận lợi 33 3.3.2.2 Khó khăn 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Kết khảo sát nghiên cứu định lượng sơ (thang đo nháp) .38 4.1.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 38 PHỤ LỤC 09 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CHÍNH THỨC BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N Bacluong_ntdt 3.8920 69445 250 Khenthuong_ntdt 3.9240 68710 250 Batdaulamviec_ntdt 3.9000 70140 250 Trachnhiem_ntpt 3.6840 74455 250 Kienthuc_ntpt 3.8360 74520 250 Ytuong_ntpt 3.8840 71033 250 Camnhan_ytuong_ntpt 3.8040 72643 250 Camnhan_khichle_ntpt 3.8880 84754 250 Camnhan_daotao_ntpt 3.8840 71033 250 Camnhan_kynang_ntpt 3.6760 70214 250 Camnhan_kienthuc_ntpt 3.8920 69445 250 Camnhan_trinhdo_ntpt 3.8520 72678 250 Camnhan_thongtin_ntpt 3.8600 72283 250 Camnhan_nhiemvu_ntpt 3.8520 73775 250 Camnhan_muctieu_ntpt 3.8840 69893 250 Dongluc_lamviec_quanly 3.6360 62052 250 Dongluc_lamviec_captren 3.6360 67030 250 Dongluc_lamviec_dongnghiep 3.8480 71199 250 Dongluc_lamviec_banthan 3.8480 75576 250 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .795 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 7696.853 df 171 Sig .000 Communalities Initial Extraction Bacluong_ntdt 1.000 897 Khenthuong_ntdt 1.000 923 Batdaulamviec_ntdt 1.000 943 Trachnhiem_ntpt 1.000 568 Kienthuc_ntpt 1.000 810 Ytuong_ntpt 1.000 928 Camnhan_ytuong_ntpt 1.000 755 Camnhan_khichle_ntpt 1.000 440 Camnhan_daotao_ntpt 1.000 867 Camnhan_kynang_ntpt 1.000 605 Camnhan_kienthuc_ntpt 1.000 960 Camnhan_trinhdo_ntpt 1.000 867 Camnhan_thongtin_ntpt 1.000 879 Camnhan_nhiemvu_ntpt 1.000 859 Camnhan_muctieu_ntpt 1.000 937 Dongluc_lamviec_quanly 1.000 845 Dongluc_lamviec_captren 1.000 787 Dongluc_lamviec_dongnghiep 1.000 660 Dongluc_lamviec_banthan 1.000 595 Extraction Method: Principal Component Analysis Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 10.220 53.790 53.790 10.220 53.790 53.790 3.404 17.918 71.707 3.404 17.918 71.707 1.501 7.901 79.609 1.501 7.901 79.609 1.103 5.807 85.416 803 4.227 89.643 590 3.104 92.746 300 1.581 94.327 284 1.494 95.821 176 924 96.745 10 145 763 97.508 11 116 612 98.121 12 100 524 98.645 13 073 382 99.027 14 057 299 99.326 15 045 237 99.563 16 036 192 99.755 17 022 116 99.871 18 014 075 99.945 19 010 055 100.000 Rotated Component Matrixa Component Camnhan_kienthuc_ntpt 951 Ytuong_ntpt 949 Camnhan_muctieu_ntpt 947 Camnhan_thongtin_ntpt 924 Camnhan_trinhdo_ntpt 916 Camnhan_daotao_ntpt 902 Camnhan_nhiemvu_ntpt 888 Kienthuc_ntpt 872 Camnhan_ytuong_ntpt 849 Camnhan_kynang_ntpt 691 Trachnhiem_ntpt 651 Batdaulamviec_ntdt 967 Khenthuong_ntdt 954 Bacluong_ntdt 943 Camnhan_khichle_ntpt Dongluc_lamviec_quanly 885 Dongluc_lamviec_captren 872 Dongluc_lamviec_dongnghiep 629 Dongluc_lamviec_banthan 611 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 010 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG CFA PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ SEM CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Trường hợp Chưa chuẩn hóa Trường hợp Chuẩn hóa Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label Dongluc_lamviec < - Nhanto_phattrien 367 048 7.591 *** par_60 Dongluc_lamviec < - Nhanto_duytri -.614 110 -5.598 *** par_61 c5 < - Nhanto_phattrien 1.000 c4 < - Nhanto_phattrien 469 057 8.267 *** par_1 c6 < - Nhanto_phattrien 1.036 031 32.917 *** par_2 c7 < - Nhanto_phattrien 943 050 19.031 *** par_3 c8 < - Nhanto_phattrien 407 072 5.662 *** par_4 c9 < - Nhanto_phattrien 966 042 22.877 *** par_5 c10 < - Nhanto_phattrien 482 053 9.045 *** par_6 c11 < - Nhanto_phattrien 1.016 034 29.613 *** par_7 c12 < - Nhanto_phattrien 1.020 042 24.527 *** par_8 c13 < - Nhanto_phattrien 1.016 039 25.934 *** par_9 c14 < - Nhanto_phattrien 999 036 27.645 *** par_10 Estimate S.E C.R P Label c3 < - Nhanto_duytri 1.000 c2 < - Nhanto_duytri 980 039 25.126 *** par_11 c1 < - Nhanto_duytri 959 043 22.509 *** par_12 c15 < - Nhanto_phattrien 1.019 040 25.668 *** par_27 c17 < - Dongluc_lamviec 985 059 16.719 *** par_57 c16 < - Dongluc_lamviec 1.000 c18 < - Dongluc_lamviec 1.481 164 9.023 *** par_58 c19 < - Dongluc_lamviec 1.551 178 8.718 *** par_59 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Dongluc_lamviec < - Nhanto_phattrien 734 Dongluc_lamviec < - Nhanto_duytri -.679 c5 < - Nhanto_phattrien 946 c4 < - Nhanto_phattrien 926 c6 < - Nhanto_phattrien 992 c7 < - Nhanto_phattrien 873 c8 < - Nhanto_phattrien 395 c9 < - Nhanto_phattrien 959 c10 < - Nhanto_phattrien 903 c11 < - Nhanto_phattrien 993 c12 < - Nhanto_phattrien 932 c13 < - Nhanto_phattrien 942 c14 < - Nhanto_phattrien 919 c3 < - Nhanto_duytri 938 c2 < - Nhanto_duytri 897 c1 < - Nhanto_duytri 874 c15 < - Nhanto_phattrien 986 c17 < - Dongluc_lamviec 920 c16 < - Dongluc_lamviec 920 Estimate c18 < - Dongluc_lamviec 972 c19 < - Dongluc_lamviec 985 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label e2 < > e1 -.006 007 -.832 405 par_13 e1 < > e3 -.007 003 -2.444 015 par_14 e2 < > e5 013 011 1.194 232 par_15 e1 < > e6 -.009 003 -3.392 *** par_16 e2 < > e7 -.003 007 -.504 614 par_17 e3 < > e8 -.003 002 -1.318 188 par_18 e4 < > e9 001 006 086 931 par_19 e5 < > e10 -.009 008 -1.165 244 par_20 e6 < > e11 006 004 1.450 147 par_21 e2 < > e10 -.002 004 -.412 680 par_22 e4 < > e10 023 005 4.368 *** par_23 e8 < > e9 -.003 003 -1.293 196 par_24 e7 < > e9 015 004 4.048 *** par_25 e3 < > e11 -.006 004 -1.665 096 par_26 e10 < > e12 010 004 2.652 008 par_28 e8 < > e12 -.006 002 -2.581 010 par_29 e6 < > e12 -.006 003 -1.949 051 par_30 e3 < > e12 -.014 003 -4.755 *** par_31 e2 < > e12 -.021 004 -5.609 *** par_32 e1 < > e12 -.007 002 -3.344 *** par_33 e11 < > e14 -.031 005 -6.463 *** par_34 e9 < > e14 -.010 004 -2.518 012 par_35 e8 < > e14 -.005 002 -2.088 037 par_36 e6 < > e14 -.006 004 -1.534 125 par_37 e8 < > e13 005 003 1.818 069 par_38 e11 < > e13 -.016 005 -3.202 001 par_39 Estimate S.E C.R P Label e10 < > e13 005 003 1.409 159 par_40 e7 < > e13 001 003 360 719 par_41 e6 < > e13 005 005 1.194 233 par_42 e9 < > e11 020 005 3.820 *** par_43 e8 < > e11 005 003 1.616 106 par_44 e7 < > e11 006 003 2.084 037 par_45 e5 < > e11 008 009 849 396 par_46 e4 < > e11 -.006 005 -1.104 270 par_47 e2 < > e11 027 005 5.134 *** par_48 e1 < > e10 -.015 003 -4.422 *** par_49 e4 < > e14 -.003 005 -.707 480 par_50 e2 < > e14 -.021 010 -2.208 027 par_51 e3 < > e14 -.003 003 -1.022 307 par_52 e2 < > e15 -.018 009 -1.928 054 par_53 e2 < > e13 -.022 009 -2.317 020 par_54 e13 < > e12 012 003 3.566 *** par_55 e5 < > e13 -.003 009 -.283 777 par_56 Modification Indices (Group number - Default model) Covariances: (Group number - Default model) M.I Par Change e17 < > e18 7.545 -.007 e17 < > e19 5.177 006 e16 < > e18 5.476 005 e16 < > e19 7.885 -.006 e15 < > e18 4.886 003 e15 < > e19 4.631 -.003 e11 < > e18 6.076 -.004 e11 < > e19 5.039 004 e5 < > e6 9.835 -.025 M.I Par Change e4 < > e6 4.384 -.009 e3 < > e18 4.928 -.003 e3 < > e17 4.463 -.004 e3 < > e16 5.337 004 e3 < > e6 13.399 -.006 e2 < > e18 7.630 005 e2 < > e19 5.888 -.005 e2 < > e17 5.499 006 e2 < > e16 7.526 -.006 Variances: (Group number - Default model) M.I Par Change Regression Weights: (Group number - Default model) M.I Par Change c15 < - c2 5.050 048 c9 < - c8 8.929 -.062 PHỤ LỤC 12 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO GIỚI TÍNH CỦA NHÂN VIÊN: Group Statistics Nhanto_Dongluclamviec Gioi_tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 120 4.0292 45395 04144 Nữ 129 4.0736 52793 04648 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Mean Sig Nhanto_Do Equal variances ngluclamvi assumed ec Equal Std Interval of the Error Difference (2- Differenc Differe Uppe F Sig t df tailed) e nce Lower 2.269 133 -.710 247 478 -.04448 06261 -.16780 476 -.04448 06227 -.16713 variances -.714 not assumed 245.50 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi nhân viên: Test of Homogeneity of Variances Nhanto_Dongluclamviec Levene Statistic df1 df2 Sig 24.857 247 000 ANOVA Nhanto_Dongluclamviec Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 37.746 18.873 202.155 000 Within Groups 23.060 247 093 Total 60.806 249 r 0788 0781 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Nhanto_Dongluclamviec Tukey HSD Mean (I) Tuoi (J) Tuoi Từ 21 đến 35 Từ 35 đến 45 Từ 35 đến 45 Từ 46 trở lên (I-J) 59896 95% Confidence Interval Difference * Std Error Sig Lower Bound Upper Bound 04625 000 4899 7080 Từ 46 trở lên 1.07813 * 06079 000 9348 1.2215 Từ 21 đến 35 -.59896 * 04625 000 -.7080 -.4899 Từ 46 trở lên 47917* 06832 000 3181 6403 06079 000 -1.2215 -.9348 06832 000 -.6403 -.3181 Từ 21 đến 35 -1.07813 Từ 35 đến 45 * -.47917 * * The mean difference is significant at the 0.05 level Kiểm định khác biệt theo thu nhập nhân viên: Test of Homogeneity of Variances Nhanto_Dongluclamviec Levene Statistic df1 df2 Sig 7.183 246 000 ANOVA Nhanto_Dongluclamviec Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 50.397 16.799 397.026 000 Within Groups 10.409 246 042 Total 60.806 249 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Nhanto_Dongluclamviec Tukey HSD 95% Confidence Interval Mean Difference (I(I) Thu_nhap (J) Thu_nhap J) Dưới triệu Từ đến 10 triệu -.32500* Upper Bound 000 -.5093 -.1407 Từ 10 đến 20 triệu -1.01563 06705 000 -1.1891 -.8422 Trên 20 triệu -1.79167* 07511 000 -1.9860 -1.5974 07126 000 1407 5093 03333 000 -.7768 -.6044 04750 000 -1.5895 -1.3438 06705 000 8422 1.1891 32500 Trên 20 triệu * -.69062 * * -1.46667 Từ 10 đến 20 Dưới triệu 1.01563 Từ đến 10 triệu 69062 * * 03333 000 6044 7768 * 04093 000 -.8819 -.6702 Dưới triệu 1.79167 * 07511 000 1.5974 1.9860 Từ đến 10 triệu 1.46667* 04750 000 1.3438 1.5895 04093 000 6702 8819 Trên 20 triệu Trên 20 triệu Lower Bound 07126 Từ 10 đến 20 triệu triệu Sig * Từ đến 10 Dưới triệu triệu Std Error -.77604 Từ 10 đến 20 triệu 77604 * * The mean difference is significant at the 0.05 level Kiểm định khác biệt theo trình độ nhân viên Test of Homogeneity of Variances Nhanto_Dongluclamviec Levene Statistic df1 df2 Sig 8.926 247 000 ANOVA Nhanto_Dongluclamviec Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 41.577 20.788 267.019 000 Within Groups 19.230 247 078 Total 60.806 249 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: Nhanto_Dongluclamviec Tukey HSD (I) Trinh_do (J) Trinh_do (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound 07483 000 -.9506 -.5977 -1.66667* 08319 000 -1.8628 -1.4705 77412* 07483 000 5977 9506 -.89254* 04626 000 -1.0016 -.7835 1.66667* 08319 000 1.4705 1.8628 04626 000 7835 1.0016 Tốt Trung cấp, cao đẳng -.77412* nghiệp Đại học cấp Trung cấp, 95% Confidence Interval Mean Difference Tốt nghiệp cấp cao Đại học đẳng Đại học Tốt nghiệp cấp Trung cấp, cao đẳng 89254 * * The mean difference is significant at the 0.05 level ... tác động đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai Từ nghiên cứu đưa thành phần mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân. .. tài nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai tác giả chọn lựa để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến động. .. lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai , TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU, 6 Kết cấu của Luận văn, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 2 Một số học thuyết về động lực, 3 Một số nghiên cứu trước luận văn, 4 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Thiết kế nghiên cứu, 2 Phương pháp xử lý số liệu, 3 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai., CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Kết quả khảo sát nghiên cứu định lượng sơ bộ (thang đo nháp), 2 Kết quả khảo sát nghiên cứu định lượng chính thức, 4 Kiểm định sự khác biệt bằng T-test và Anova:, ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ – KẾT LUẬN, 2 Cơ sở đưa ra hàm ý quản trị, 3 Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay