Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát thành

132 9 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ THU HÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƢƠNG MẠIDỊCH VỤ PHÁT THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ THU HÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƢƠNG MẠIDỊCH VỤ PHÁT THÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS BÙI LÊ HÀ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học :PGS-TS Bùi Lê Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Chức danh Hội đồng Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Lê Quang Hùng Phản biện TS Phạm Phi Yên Phản biện PGS TS Hoàng Đức TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Khoa quản lý chuyên ngành sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆTP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1992 Nơi sinh: Lâm Đồng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV:1541820029 I- TÊN ĐỀ TÀI: Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nhiệm vụ: Tổng hợp lý luận mức độ gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành; xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết kết người lao động Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành; xác định giá trị cụ thể tác động nhân tố đến mức độ gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành thông qua điều tra khảo sát Nội dung đề tài gồm có chương chính: Tổng quan nghiên cứu; sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết nghiên cứu; hàm ý quản trị kiến nghị; đưa mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết của người lao động, từ đưa hàm ý quản trị nhằm mang lại nguồn cảm hứng công việc, tạo nhiệt huyết giúp người lao động gắn kết lâu dài với Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 20/09/2016 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 20/03/2017 V- CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: PGS-TS BÙI LÊ HÀ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS-TS Bùi Lê Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Thu Hà, tác giả luận văn tốt nghiệp cao học Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) NGUYỄN THỊ THU HÀ i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình, bạn bè để tìm hiểu, nghiên cứu đề tài Trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS-TS Bùi Lê Hà Người hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả Nhưng hạn chế mặt thời gian khả chun mơn, chắn có nhiều thiếu sót Kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo thầy bạn Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) NGUYỄN THỊ THU HÀ ii TÓM TẮT “Các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành” nhằm mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết làm việc cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành Dựa nghiên cứu lý thuyết tiêu chí đánh giá vấn đề liên hệ, phối hợp với tham khảo ý kiến nhóm thảo luận, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành gồm thành phần: 1) Lãnh đạo trực tiếp; 2) Đào tạo phát triển nghề nghiệp; 3) Môi trường điều kiện làm việc; 4) Lương, thưởng; 5) Phúc lợi; 6) Khen thưởng - động viên; 7) Bản chất cơng việc Từ mơ hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra với cỡ mẫu 320 áp dụng phương pháp kiểm định Cronbach‟s Alpha phân tích EFA, hồi quy tuyến tính, phân tích ANOVA Kết nghiên cứu cho thấy gắn kết người lao động tạiCông ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thànhgồm nhân tố: Lương, thưởng, Khen thưởng, động viên, Phúc lợi, Môi trường điều kiện làm việc, Bản chất công việc Từ kết nghiên cứu tác giả thảo luận đưa hàm ý quản trị nhằm mang lại nguồn cảm hứng công việc, tạo nhiệt huyết giúp người lao động gắn kết lâu dài với Công ty TNHH Sản xuấtThương mạiDịch Vụ Phát Thành iii ABSTRACT "The study of factors affecting the level of cohesion of the staff at Phat Thanh Trading – Producing – Services Company Limited" aims to determine the factors affecting the cohesion of officials and staff at this organisation Based on the theoretical study on assessment criteria of the concerned issues, and the consultation of the panel discussion, the author proposes a study model of factors affecting the level of cohesion of the staff at Phat Thanh Trading – Producing – Services Company Limited that comprises elements: 1.Leadership; 2.Opportunities training and advancement; 3.WorkingEnvironment and conditions; Income; Welfare; Awarding bonus payments and promotion; Nature of work From the initial proposed model, the author undertakes a questionaire survey of a sample size two hundred twenty three objects, and applied Cronbach's Alpha test and EFA, linear regression, ANOVA analysis methods The study results showed that the level of staff cohesion at Phat Thanh Trading – Producing – Services Company Limitedcomprise components: Income, Awarding bonus payments and promotion, Welfare, Working Environment and conditions, Nature of work From the study‟s results the author discuss managerial implications to provide inspiration to the work and create enthusiasm to help officers and staff in strong cohesion with Phat Thanh Trading – Producing – Services Company Limited iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT BẢNG TÊN TRANG Bảng 2.1 Bảng thuyết hai nhân tố 13 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 4.1 29 33 33 34 37 Bảng 4.2 Bảng 4.3 10 11 12 13 14 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 15 Bảng 4.10 16 17 18 19 20 21 Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Bảng 4.14 Bảng 4.15 Bảng 4.16 22 Bảng 4.17 23 Bảng 4.18 24 Bảng 4.19 25 Bảng 4.20 26 Bảng 4.21 27 Bảng 4.22 Thống kê số lượng nhân viên Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng Thống kê mẫu đặc điểm giới tính Thống kê mẫu đặc điểm nhóm tuổi Cronbach Alpha thang đo nhân tố Lãnh đạo trực tiếp Cronbach Alpha thang đo nhân tố Đào tạo phát triển nghề nghiệp Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường điều kiện làm việc Cronbach Alpha thang đo nhân tố Lương, thưởng lần Cronbach Alpha thang đo nhân tố Lương, thưởng lần Cronbach Alpha thang đo nhân tố Phúc lợi Cronbach Alpha thang đo nhân tố Khen thưởng - động viên Cronbach Alpha thang đo nhân tố Bản chất công việc lần Cronbach Alpha thang đo nhân tố Bản chất công việc lần Cronbach Alpha thang đo nhân tố Sự gắn kết người lao động Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ Bảng phương sai trích lần Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần cuối Bảng phương sai trích lần cuối Kết phân tích nhân tố EFA lần cuối Thơng số thống kê mơ hình hồi qui phương pháp Enter lần Thông số thống kê mô hình hồi qui phương pháp Enter lần Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính đa biến lần Kiểm định tính phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến lần Các thơng số thống kê mơ hình hồi qui phương pháp Enter Mức độ cảm nhận nhân viên nhân tố khen thưởngđộng v 38 39 40 41 41 42 43 44 44 46 47 48 50 51 52 56 58 63 64 64 67 28 Bảng 4.23 29 Bảng 4.24 30 31 Bảng 4.25 Bảng 4.26 32 Bảng 4.27 33 Bảng 4.28 viên Mức độ cảm nhận nhân viên nhân tố lương, thưởng Mức độ cảm nhận nhân viên nhân tố môi trường điều kiện làm việc Mức độ cảm nhận nhân viên nhân tố phúc lợi Mức độ cảm nhận nhân viên nhân tố chất công việc Kiểm định khác mức độ cảm nhận nhân viên nam nữ Bảng so sánh giá trị trung bình mức độ cảm nhận nhóm nhân viên nam nữ vi 68 69 70 71 73 73 PHỤ LỤC 03 Scale: LD Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 859 Item-Total Statistics LD1: Cap tren ho tro cong viec LD2: Cap tren tham khao y kien LD3: Cap tren luon dong vien va khich le LD4: Cap tren doi xu cong bang LD5: Cap tren ton va tin cay Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 13.64 9.428 717 819 13.90 9.173 671 833 13.71 9.642 690 826 13.62 10.264 659 835 13.72 10.002 650 836 Scale: DT Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 867 102 Item-Total Statistics DT1: Toi duoc dao tao va huong dan DT2: Thuong xuyen cap nhat kien thuc DT3: Noi dung dao tao bo ich DT4: Toi co co hoi phat trien chuyen mon DT5: Chinh sach thang tien cong bang DT6: Noi lam viec co nhieu co hoi phat trien Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 17.05 12.838 700 839 17.15 12.329 698 839 17.13 12.981 690 840 17.30 13.149 681 842 17.37 13.231 645 848 17.34 13.667 574 860 Scale: MT Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 852 Item-Total Statistics MT1: Cam thay an toan MT2: Phuong tien va trang thiet bi day du MT3: Gio giac nghiem tuc, ro rang MT4: Che nghi ngoi tot MT5: Khong gian sach se, thoang mat MT6: Khong thoai mai, vui ve Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 18.02 12.026 614 831 17.93 12.151 596 835 17.76 12.197 633 828 18.08 11.834 661 822 17.98 11.983 671 821 17.88 12.063 644 826 103 Scale: LT Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 808 Item-Total Statistics LT1: Cach thuc tra luong hop ly LT2: Luong tra dung han LT3: Luong, thuong xung voi vi tri, ket qua LT4: Luong, thuong cong bang LT5: Tra luong phu hop voi cac to chuc cung dieu kien LT6: Luong, thuong du trang trai cho cuoc song Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 16.42 10.829 535 784 16.18 11.091 394 819 16.39 10.220 702 749 16.42 10.238 676 754 16.57 10.246 644 760 16.86 10.452 499 795 Scale: LT Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 819 104 Item-Total Statistics LT1: Cach thuc tra luong hop ly LT3: Luong, thuong xung voi vi tri, ket qua LT4: Luong, thuong cong bang LT5: Tra luong phu hop voi cac to chuc cung dieu kien LT6: Luong, thuong du trang trai cho cuoc song Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 12.83 7.968 495 816 12.80 7.387 679 764 12.83 7.277 686 762 12.98 7.179 679 762 13.27 7.288 537 809 Scale: PL Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 824 Item-Total Statistics PL1: Lanh dao quan tam doi Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 13.42 10.789 537 812 13.37 9.231 681 771 PL3: Thuong dip le, tet 12.96 9.666 700 769 PL4: Che nghi mat 13.61 9.529 589 799 PL5: Duoc dong bao hiem 13.21 9.078 610 795 song PL2: Huong luong nghi phep, thai san 105 Scale: KT Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 886 Item-Total Statistics KT1: Cap tren ghi nhan tich KT2: Duoc khen truoc tap the KT3: Khen thuong de bat chuc vu KT4: Chinh sach khen thuong cong khai, ro rang KT5: Hai long voi chinh sach khen thuong KT6: Duoc giao quyen han tuong xung voi vi tri Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 16.15 14.187 663 872 16.27 13.509 742 859 16.30 13.168 757 856 16.20 13.546 694 867 16.36 13.481 690 868 16.15 14.196 651 873 Scale: BCCV Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 781 106 Item-Total Statistics BCCV1: Cong viec phu hop nang luc BCCV2: Cong viec phu hop muc tieu BCCV3: Cong viec co nhieu dong luc phan dau BCCV4: Ap luc cong viec vua phai BCCV5: Hai long voi cong viec hien tai Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 13.39 7.899 544 745 13.50 7.321 655 709 13.46 6.874 691 693 13.41 8.336 306 827 13.46 7.060 637 712 Scale: BCCV Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 827 Item-Total Statistics BCCV1: Cong viec phu hop nang luc BCCV2: Cong viec phu hop muc tieu BCCV3: Cong viec co nhieu dong luc phan dau BCCV5: Hai long voi cong viec hien tai Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 10.00 5.266 630 793 10.11 4.992 678 771 10.07 4.800 655 782 10.07 4.779 655 782 107 Scale: GK Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted GK1: Toi hai long voi chinh sach nguoi lao dong GK2: Toi tu hao duoc lam viec tai cong ty GK3: Toi mong muon dong gop nhieu hon GK4: Toi cam ket lam viec lau dai GK5: Toi se gioi thieu cong ty noi lam viec tot 13.82 8.668 598 837 13.78 8.258 691 814 13.52 8.510 620 832 13.81 7.921 704 809 13.76 7.519 706 810 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .951 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 6943.083 df 666 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Varian % Total % of Cumulative Variance % ce 16.034 43.336 43.336 16.034 43.336 1.808 4.888 48.224 1.808 1.596 4.313 52.537 1.596 108 43.336 5.346 14.450 14.450 4.888 48.224 3.969 10.728 25.177 4.313 52.537 3.728 10.075 35.252 1.381 3.734 56.270 1.381 3.734 56.270 3.007 8.127 43.379 1.189 3.213 59.484 1.189 3.213 59.484 2.868 7.752 51.131 1.055 2.851 62.335 1.055 2.851 62.335 2.792 7.546 58.678 991 2.679 65.014 991 2.679 65.014 2.344 6.336 65.014 947 2.559 67.572 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component DT2: Thuong xuyen cap nhat kien thuc DT1: Toi duoc dao tao va huong dan LD2: Cap tren tham khao y kien LD1: Cap tren ho tro cong viec DT3: Noi dung dao tao bo ich LD5: Cap tren ton va tin cay LD3: Cap tren luon dong vien va khich le LD4: Cap tren doi xu cong bang MT3: Gio giac nghiem tuc, ro rang 734 638 MT6: Khong thoai mai, vui ve 267 238 251 232 255 249 289 327 525 252 327 509 242 462 220 708 686 217 672 291 585 452 574 362 534 293 224 271 226 272 319 500 hop ly chuc vu 234 584 LT1: Cach thuc tra luong KT3: Khen thuong de bat 265 630 MT4: Che nghi ngoi tot MT1: Cam thay an toan 238 673 thiet bi day du thoang mat 707 MT2: Phuong tien va trang MT5: Khong gian sach se, 344 323 712 109 390 KT2: Duoc khen truoc tap the 307 697 KT4: Chinh sach khen 670 thuong cong khai, ro rang KT5: Hai long voi chinh sach khen thuong KT1: Cap tren ghi nhan tich KT6: Duoc giao quyen han tuong xung voi vi tri DT6: Noi lam viec co nhieu co hoi phat trien DT4: Toi co co hoi phat trien chuyen mon DT5: Chinh sach thang tien cong bang 365 631 290 229 517 210 313 509 258 582 418 255 537 212 215 537 288 399 336 247 394 319 218 238 267 271 310 cac to chuc cung dieu kien 314 LT3: Luong, thuong xung voi 240 vi tri, ket qua 302 226 702 279 696 310 663 LT6: Luong, thuong du trang 260 trai cho cuoc song 416 BCCV2: Cong viec phu hop 778 muc tieu BCCV3: Cong viec co nhieu 217 dong luc phan dau BCCV5: Hai long voi cong viec hien tai PL5: Duoc dong bao hiem PL2: Huong luong nghi phep, thai san PL3: Thuong dip le, tet 228 713 LT5: Tra luong phu hop voi nang luc 278 265 song BCCV1: Cong viec phu hop 244 462 PL1: Lanh dao quan tam doi bang 410 264 377 PL4: Che nghi mat LT4: Luong, thuong cong 245 419 431 641 262 630 270 403 236 294 260 284 238 370 558 726 235 263 243 110 259 598 564 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 11 iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .929 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3710.422 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Varian % Total % of Cumulative Variance % ce 9.791 44.503 44.503 9.791 44.503 44.503 3.012 13.689 13.689 1.414 6.428 50.931 1.414 6.428 50.931 2.775 12.616 26.305 1.219 5.542 56.472 1.219 5.542 56.472 2.275 10.339 36.644 1.167 5.303 61.775 1.167 5.303 61.775 2.224 10.107 46.751 999 4.539 66.314 999 4.539 66.314 2.161 9.821 56.571 875 3.978 70.292 875 3.978 70.292 2.134 9.701 66.272 812 3.692 73.984 812 3.692 73.984 1.697 7.712 73.984 614 2.791 76.775 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component LD2: Cap tren tham khao y kien DT1: Toi duoc dao tao va huong dan DT2: Thuong xuyen cap nhat kien thuc LD1: Cap tren ho tro cong viec 745 214 727 725 250 296 240 240 712 247 111 219 KT4: Chinh sach khen 741 thuong cong khai, ro rang KT3: Khen thuong de bat 345 chuc vu KT5: Hai long voi chinh sach 345 740 691 khen thuong KT2: Duoc khen truoc tap 295 the LT3: Luong, thuong xung voi vi tri, ket qua LT5: Tra luong phu hop voi cac to chuc cung dieu kien LT4: Luong, thuong cong 275 bang MT3: Gio giac nghiem tuc, 261 225 684 249 736 235 734 267 261 719 232 237 743 thiet bi day du 249 669 DT6: Noi lam viec co nhieu 328 274 779 co hoi phat trien DT5: Chinh sach thang tien 243 cong bang DT4: Toi co co hoi phat trien 270 293 PL5: Duoc dong bao hiem 211 262 702 389 chuyen mon 280 761 MT2: Phuong tien va trang MT4: Che nghi ngoi tot 289 274 217 ro rang 260 686 318 753 PL2: Huong luong nghi phep, thai san PL3: Thuong dip le, tet 238 252 683 231 355 658 BCCV2: Cong viec phu hop 262 833 muc tieu BCCV3: Cong viec co nhieu 216 dong luc phan dau 332 713 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Coefficientsa Model Unstandardized Standardize Coefficients d Coefficients 112 t Sig Collinearity Statistics B Std Error (Constant) 696 152 LANHDAO 033 046 KHENTHUONG 154 LUONGTHUONG Beta Tolerance VIF 4.573 000 042 719 473 450 2.223 049 184 3.178 002 449 2.227 125 051 138 2.462 014 479 2.089 MOITRUONG 106 046 119 2.329 021 580 1.725 DAOTAO 050 048 057 1.051 294 503 1.988 PHUCLOI 092 043 120 2.148 033 480 2.082 BANCHATCV 248 041 298 5.996 000 609 1.643 a Dependent Variable: GANKET Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 519 155 KHENTHUONG 156 048 LUONGTHUONG 127 MOITRUONG Beta Tolerance VIF 3.358 001 168 3.285 001 554 1.805 051 133 2.514 012 516 1.939 115 043 128 2.639 009 622 1.607 PHUCLOI 112 041 143 2.762 006 539 1.855 BANCHATCV 271 038 326 7.079 000 687 1.457 LANHDAO 081 044 098 1.850 065 523 1.910 a Dependent Variable: GANKET 113 114 b Model Summary Mod R el 752 R Adjusted R Std Error of Square Square the R Square F Estimate Change Change a 566 559 Change Statistics 44011 566 df1 Durbin- df2 Sig F Change 77.197 296 a Predictors: (Constant), BANCHATCV, MOITRUONG, KHENTHUONG, PHUCLOI, LUONGTHUONG b Dependent Variable: GANKET a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 74.763 14.953 Residual 57.333 296 194 132.096 301 Total F 77.197 a Dependent Variable: GANKET b Predictors: (Constant), BANCHATCV, MOITRUONG, KHENTHUONG, PHUCLOI, LUONGTHUONG 115 Watson Sig .000 b 000 1.794 Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error Beta (Constant) 533 155 KHENTHUONG 176 046 LUONGTHUONG 147 MOITRUONG Tolerance VIF 3.442 001 190 3.805 000 586 1.707 050 154 2.956 003 540 1.853 133 042 148 3.125 002 656 1.525 PHUCLOI 121 041 154 2.975 003 546 1.832 BANCHATCV 284 038 341 7.482 000 708 1.413 a Dependent Variable: GANKET 116 ... cứu nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động làm việc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Phát Thành Mơ hình gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Phát. .. nghiên cứu Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Phát Thành - Mục tiêu cụ thể  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Phát Thành. .. lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động Từ nghiên cứu đưa thành phần mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết người lao động Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Phát Thành 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát thành , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động tại công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay