Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông long an

111 9 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Lê Quang Hùng TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Lê Quang Hùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS TS Nguyễn Đình Luận TS Nguyễn Thể Khải PGS TS Lê Thị Mận TS Nguyễn Ngọc Dương TS Võ Tấn Phong Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 26 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/04/1981 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820034 I- Tên đề tài: Giải pháp hồn thiện cơng tác Quản dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản dự án cơng trình giao thơng Long An II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu đánh giá công tác quản dự án xây dựng công trình giao thơng Ban QLDA CTGT Long An từ năm 2013 đến 2016 nội dung: + Quản thời gian tiến độ; + Quản chất lượng; + Quản chi phí; + Quản đấu thầu III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài): 24/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/3/2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Lê Quang Hùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Bích Hạnh ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, tơi xin cảm ơn UBND tỉnh Long An tạo điều kiện cho tơi tham gia học chương trình đào tạo Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Lê Quang Hùng hết lòng giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Bên cạnh đó, cho tơi gởi lời cám ơn đến Ban Giám đốc Ban Quản dự án Công trình giao thơng Long An, phòng nghiệp vụ Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An tạo điều kiện thuận lợi cho trình thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp, người thân ủng hộ, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Trân trọng! Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Bích Hạnh iii TĨM TẮT Luận văn thạc sỹ “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản dự án xây dựng cơng trình giao thông đường Ban Quản dự án công trình giao thơng Long An” ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương sau đây: Chương 1: Cơ sở luận quản dự án Chương 2: Thực trạng công tác quản dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản dự án cơng trình giao thông Long An giai đoạn 20132016 Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường Ban Quản dự án cơng trình giao thơng Long An giai đoạn 2016-2020 Trong Chương Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề chung hoạt động quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tham khảo mơ hình quản thành cơng tác giả nghiên cứu trước đây: - Nguyễn Việt Dũng (2006), Luận văn Thạc sỹ kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), "Quản dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam" - Phạm Hữu Vinh (2011), Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Đà Nẵng), “Hồn thiện cơng tác quản dự án đầu tư Tổng Cơng ty xây dựng cơng trình giao thông 5” Trong Chương Luận văn giới thiệu thông tin chung, khái quát hoạt động quản dự án Ban Quản dự án cơng trình giao thông Long An giai đoạn 2013-2016 Tác giả tập trung vào nội dung sau cơng tác quản dự án Ban QLDA CTGT thời gian qua: • Những kết đạt được; • Những tồn tại, hạn chế; • Phân tích ngun nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến hiệu QLDA iv Trong Chương Luận văn đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác QLDA xây dựng CTGT Ban QLDA CTGT Long An thời gian tới, bao gồm: • Hồn thiện cơng tác lập dự án đầu tư; • Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư; • Hồn thiện cơng tác quản đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng; • Hồn thiện cơng tác giám sát kiểm sốt q trình thi cơng; • Hồn thiện máy tổ chức QLDA Ban QLDA CTGT; Và kiến nghị với quan quản Nhà nước (Chính phủ Bộ) công tác QLDA v ABSTRACT In the process of performing the function of state management of investment in construction of transport infrastructure, the Management Board of Long An Transportation Project in recent years has achieved certain results but still The shortcomings that need to be overcome, not really meet the requirements of the time, difficult to achieve the strategic goals of the Board in the coming time, need to further improve the management of construction projects Transport infrastructure at the Long An Transportation Project Management Unit Therefore, the topic of "Complete solutions for the management of projects on construction of road traffic works in Long An Traffic Project Management Unit" was selected as a research topic The dissertation, in addition to the introduction, conclusion, list of references and appendices, dissertations are structured into chapters The dissertation analyzes and evaluates the overall situation of PMU work at the PMU in the past years (2013-2016) Delivering achievements, shortcomings and causes of shortcomings in PMU work at the PMU in the past time so that the solutions can be further improved vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 5.1 Các nghiên cứu nước 5.2 Các nghiên cứu nước Bố cục đề tài CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LUẬN VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN DỰ ÁN CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 1.1 Tổng quan dự án quản dự án 1.1.1 Dự án 1.1.2 Quản dự án 1.2 Tổng quan dự án giao thông đường 1.2.1 Giao thông đường dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường 1.2.2 Quản dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường 1.2.3 Đặc điểm dự án cơng trình giao thơng đường 10 1.2.4 Tác dụng hạn chế quản dự án cơng trình giao thơng đường 12 1.2.4.1 Tác dụng 12 1.2.4.2 Hạn chế 12 ĐT.825 (đoạn từ nút giao N2 đến ngã tư Hậu Nghĩa) ĐT.825 (đoạn từ thị trấn Đức Hòa đến ngã ba Hòa Khánh) Tổng chiều 50.532 30.144 28.900 96% dài toàn tuyến: 2.001m Mặt đường láng nhựa rộng giới x 3,5m + thô sơ x 1,5m (mặt rộng 10m), vỉa hè rộng 1,0m x bên, đường rộng 12m Tổng chiều 102.998 53.841 8.900 17% dài toàn tuyến: 4.904,19m + Đoạn Km20+309Km20+458, 92 mặt đường láng nhựa mặt rộng 15,00m, dải phân cách rộng 2m, vỉa hè 25.769 3.131 2016 14.0 19.589 28.000 12.438 42.000 2016 4.0 19.408 18.800 23.4 dự kiến nguồn TƯKB : 10 tỷ bên trái rộng 4,9m+bên phải rộng 3,5m, đường rộng 25,4m; + Đoạn Km20+458, 92Km25+204, 19 mặt đường láng nhựa mặt rộng 10m, vỉa hè rộng 1,0m x bên, đường rộng 12m ĐT.823 (đoạn từ trà cú đến ngã tư Hậu Nghĩa) Tổng chiều dài toàn tuyến: 7.311,88m + Đoạn Km6+900Km7+311,8 (đoạn thị trấn Hậu Nghĩa) mặt đường Bê tơng nhựa nóng mặt rộng 10m, vỉa hè rộng 1,0m x bên, đường rộng 12m; + Đoạn Km0+000Km6+850 mặt đường láng nhựa mặt 8,00m, lề đất rộng 0,5m x bên, đường rộng 9,0m 51.689 42.433 37.875 89% 27.29 10.585 2016 14.0 18.000 17.048 32.000 Dự kiến nguồn TƯKB 19,757 tỷ ĐT.825 (đoạn từ đường Hải Sơn - Tân Đô đến cầu Xáng) Gói Tổng chiều dài tồn tuyến: 6100m, chia làm 03 đoạn với quy mơ: Gói - Km0+000 đến Km0+942 (đầu ngã ba đường cặp Kênh Tây): Mặt đường 15 mét, đường rộng 22 mét - Km0+942Km3+650 : Mặt đường Bê tơng nhựa nóng mặt rộng 15,00m, đường rộng 2016 55.04 35.185 5.700 16.007 0.350 16.20% 9.400 2.19% 3.387 4.0 10.000 10.000 14.000 4.0 10.000 10.000 14.000 2016 Dự kiến nguồn TƯKB 15 tỷ Cải tạo, nâng cấp mặt đường ĐT.824 đoạn từ Km12+000 (ngã ba Mỹ Hạnh) Km15+200 (cuối tuyến) ĐT.833B Đoạn từ Quốc lộ 17m; Đoạn Km3+650Km3+676 mặt 15,00m17,00m, 17m-24m - Km3+676Km6+100 mặt đường Bê tơng nhựa nóng mặt rộng 15,00m, đường rộng 24m Chiều dài 71 toàn tuyến: 2315m Mặt đường BTNC rộng từ 11 - 15m, hệ thống thoát nước dọc bên tuyến D800 (cuối tuyến D1000) 52.042 27.7 53.23% 19.28 8.416 2016 14.0 36.338 8.132 50.338 2016 2.0 7.000 6.912 9.048 dự kiến nguồn TƯKB : tỷ dự kiến nguồn đến ĐT.830 Phần đường 186.074 66.638 0.3 - Phần đường: dài toàn tuyến: 5.010,31m * Km0+000Km2+167,6 : Mặt đường láng nhựa rộng giới x 3,5m + thô sơ x 1,5m (mặt 10m), vỉa hè rộng 2,5m x (nền 15m) * Đoạn Km4+188,2 8Km4+422,2 (Khu dân cư phân bón Bình Điền): Mặt đường láng nhựa rộng giới x 3,5m + TƯKB : 25 tỷ 0.45% Phần cầu thô sơ x 1,5m (mặt rộng 10m), vỉa hè bên trái rộng 2,50m, lề đường rộng 3,9m (nền 16,4m) Các đoạn lại mặt đường láng nhựa rộng x 3,5m (mặt 7m), lề đường rộng 1,0m x (nền 9m) - Phần cầu: Xây dựng cầu ông Tổng BTCT BTCT DƯL với chiều dài 56,8m (3 nhịp 18,6m), khổ cầu 10m (phần xe chạy 9m, lan can 0,5m x 17.754 0.1 0.56% bên), tải trọng HL93 ĐT 829 Cống kênh 1000 Bắc, ĐT 829 2003 - Tải trọng 135.211 thiết kế: 10.44 Đoàn xe HL93, đoàn người 3Kpa - Khổ cống: Bề rộng xe chạy 9,0m, bề rộng lan can 2x0,5m - Chiều rộng cống: 9,0m 96.3 8.80 84.3% 7.1409 1.66 16.756 11.991 113.073 10 11 Cứng hóa mặt đường GTNT đến trung tâm xã liên xã tuyến VTBHT (đoạn từ cầu Vàm Thủ đến hết xã Mỹ Lạc) Mặtđường 28.365 láng nhựa lớp 3,0kg/m2Ch iều dài tuyến 10,1km ĐT.833D (Hương lộ Mỹ Bình) Chiều dài 40.375 tuyến 3,8km, mặt đường rộng từ đến 8m láng nhựa, rộng đến 10m Phần đường: 85.934 Đường cấp III, Chiều dài tuyến 1.376,37m, mặt đường láng nhựa lớp tiêu chuẩn 3,5kg/m2, rộng mặt đường Cầu Nhựt Tảo, ĐT.832 22.00 91.5% 10 12.00 2016 24.04 11.0 18.256 91.3% 20.004 64.22 4.26 2016 14.000 51.70 80.5% 7.207 44.49 11.000 4.000 10.000 10.000 14.000 20.5 - 2016 - 20.483 3,5mx2, lề gia cố 2mx2, lề đất 0,5mx2, tổng cộng đường 12m Phần cầu: Cầu vĩnh cữu BTCT BTCT DƯL, chiều dài cầu L=133,04m, nhịp 24,54m, xe giới 3,5mx2, xe thô sơ 2mx2 bên, lan can can 0,5mx2 bên, tổng cộng 12,0m 12 Cơng trình Cứng hóa mặt đường GTNT đến trung tâm xã liên xã đường Bình Đức – Bình Hòa Nam (ĐT.816) Gói số 06 Gói số 07 Tổng chiều 185.082 46.196 0.722 dài tuyến: 15,987m chia làm gói thầu gói dài 8,64km, gói dài 7,34km Mặt đường láng nhựa lớp 4,5kg/m2, mặt đường rộng 7m ,lề đường rộng 1m x2 bên Các đoạn có vỉa hè: mặt đường rộng 7m, lể giá cố 0,5m x bên, lề dường rộng 0,5m (1 bên bên), vỉa hè rộng 3,0m (1 bên 1.6% 1.447 2016 4.0 4.000 8.000 bên) 13 Đường QL62 - Tân Hưng Gói 12: Cầu Huyện Đội Đường Lê Quý Đôn 42 Km mặt 832.097 đường láng nhựa rộng 8m, đường 9m, 26 cầu 01 cống, Cầu BTCT 62.47 DUL vĩnh cửu, kết cấu nhịp 2x24,54+3x 33+2x24,54 Phân đoạn 25.60 1,2,3 mặt đường láng nhựa Phân đoạn mặt đường BTXM 2012 732.1 59.70 95.57% 46.3 13.400 21.90 85.55% 11.6 10.300 732.097 14 Đường qua cụm công nghiệp Tân Đô - Cụm công nghiệp Hải Sơn Chiều dài tuyến 1973m, mặt đường BTNC Phần xe chạy 10.5m x2 bên, dải phân cách rộng 2m, vỉa hè rộng 4.5m x bên Tổng cộng đường rộng 33m Hệ thống thoát nước dọc từ cống D1200 D2000 137 103.09 76.20 73.91% 72.39 3.810 2009 66.2 22.241 6.220 103.428 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU Do Ban QLDA CTGT thay mặt Sở GTVT Long An làm chủ đầu tư Đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh Mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn qua TP Tân An Đường Mỹ Yên - Tân Bửu Cầu Việt Kiều Cầu Vàm Thủ Đoàn Cầu Hữu Nghị ... thiện cơng tác quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An Do đề tài Giải pháp hồn thiện cơng tác Quản lý dự án xây dựng cơng trình giao thơng đường. .. hình quản lý dự án, xây dựng sơ đồ quy trình quản lý dự án, điều tra đánh giá mơ hình quản lý dự án Ban QLDA CTGT Long An nay, sở đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án xây dựng. .. phương pháp quản lý lỏng lẻo chưa chặt chẽ Do vậy, đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án xây dựng công trình giao thơng đường Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng Long An chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông long an , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông long an , CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, - Có thể đo lường khách quan: dùng những thuật ngữ dễ hiểu và có thể đo lường được bằng các tiêu chí có thể kiểm chứng khách quan., Là một phần mềm quản lý dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng ..., TẠI BAN QLDA CTGT LONG AN GIAI ĐOẠN 2013-2015, - Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình thuộc dự án vào khai thác sử dụng:, công trình giai đoạn 2013-2016, TẠI BAN QLDA CTGT LONG AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, - Tổ chức chặt chẽ kiểm tra, thanh tra đấu thầu, - Công tác giám sát và kiểm soát chất lượng dự án, Thanh quyết toán là nghĩa vụ của chủ đầu tư với nhà nước. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có thể hiểu là: Chủ đầu tư là người được giao vốn, anh làm cái gì, trả tiền cho ai, trả như thế nào .... thì chủ đầu tư phải giải trình được vớ..., TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2013-2016

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay