Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT long an

138 2 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG HƯNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HOÀNG HƯNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Hải Quang TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hải Quang (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Nguyễn Hải Quang Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên GS.TS Võ Thanh Thu TS Phạm Phi Yên TS Lê Quang Hùng PGS.TS Hoàng Đức TS Phan Thị Minh Châu Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN HOÀNG HƯNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1978 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820051 I- Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN II- Nhiệm vụ nội dung: Vận dụng kiến thức học để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp Tiến hành thu thập số liệu, tài liệu để phân tích thực trạng nhằm tìm “ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI VNPT LONG AN” III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Hải Quang CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Hải Quang KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Hoàng Hưng ii LỜI CÁM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ Quý Thầy Cô, bạn bè tập thể Cán công nhân viên VNPT Long An Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hải Quang, người hướng dẫn khoa học Luận văn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi mặt để hồn thành Luận văn Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp làm việc VNPT Long An hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành Luận văn Cuối cùng, cho phép gởi lời tri ân cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua truyền đạt cho kiến thức q báu để hồn thành Luận văn Học viên thực Luận văn Nguyễn Hoàng Hưng iii TÓM TẮT Ngày nay, để đánh giá doanh nghiệp, ngồi vấn đề như: tiềm lực tài chính, trình độ cơng nghệ, hệ thống thơng tin trình độ quản lý… người ta quan tâm nhiều đến giá trị cốt lõi nó, VHDN Một doanh nghiệp xây dựng thành cơng VHDN riêng cho tức sở hữu tài sản đặc trưng, điều mà làm nên khác biệt với đối thủ nhằm tạo lợi cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp trường tồn Khi VHDN tài sản, nguồn lực cần thiết để tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho thành viên doanh nghiệp Trong điều kiện tồn cầu hóa q trình cạnh tranh ngày gay gắt nay, VHDN trọng xây dựng phát triển Những doanh nghiệp khơng có VHDN vững mạnh khó cạnh tranh thị trường Tồn cầu hóa hội nhập vào kinh tế giới vừa thời đồng thời thách thức doanh nghiệp Việt Nam, VNPT Long An phải đối mặt với hội thách thức Đối với VNPT Long An, đơn vị thành viên đứng đầu VNPT, chuyển sang kinh doanh theo chế thị trường, trình chuyển đổi cần thiết phải nhanh chóng củng cố, hồn thiện thay đổi giá trị VHDN có, nhằm tạo cho VHDN vững mạnh có đặc trưng riêng việc làm tất yếu khách quan Đây biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh, biện pháp quan trọng để biến thách thức, khó khăn thành hội để phát triển doanh nghiệp Chính vậy, đề tài “Giải pháp phát triển VHDN VNPT Long An” lựa chọn đề tài nghiên cứu cho Luận văn Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương đề cập đến sở lý luận VHDN, Chương nghiên cứu thực trạng thực trạng VHDN VNPT Long An Chương đề xuât giải pháp nhằm phát triển VHDN VNPT Long An iv Với cách tiếp cận VHDN quan điểm quản trị đại, Luận văn đúc kết khái niệm chung VHDN, nêu lên vai trò VHDN, cấp độ VHDN, quy trình xây dựng VHDN cơng cụ để đo lường VHDN Dựa nội dung lý thuyết này, Luận văn tiến hành phân tích, nghiên cứu đánh giá thực trạng VHDN thông quan ba cấp độ gồm giá trị văn hóa hữu hình, giá trị tán đồng ngầm định Để nhận dạng mơ hình VHDN VNPT Long An, Luận văn sử dụng thang đo CHMA để khảo sát nhân viên cán công ty Qua phân tích kết khảo sát, Luận văn nhận thấy, mơ hình văn hóa gia đình chiếm ưu VNPT Long An Kết phân tích cho thấy mơ hình văn hóa mong muốn VNPT Long An tương lai giảm bớt đặc tính văn hóa cấp bậc, đồng thời tăng cường đặc tính văn hóa gia đình đặc tính văn hóa sáng tạo Với kết nhận thơng phân tích khảo sát, Luận văn đưa đánh giá tổng quan ưu nhược điểm VHDN VNPT Long An Thông qua định hướng, tầm nhìn mục tiêu phát triển VNPT Long An thời gian tới, kết hợp với thực trạng phân tích, Luận văn đưa số giải pháp nhằm phát triển VHDN VNPT Long An bao gồm: nhóm giải pháp giúp hồn thiện, củng cố giá trị văn hóa hữu hình, giá trị chấp nhận quan niệm VNPT Long An; nhóm giải pháp phát triển mơ hình VHDN VNPT Long An (giải pháp phát triển đặc tính văn hóa gia đình, giải pháp phát triển đặc tính văn hóa sáng tạo, giải pháp hạn chế đặc tính văn hóa cấp bậc) số giải pháp phát triển VHDN bổ trợ khác Từ giải pháp này, Luận văn mong muốn tiếp tục củng cố giá trị sẵn có phát triển nên giá trị VHDN mới, để từ xây dựng VNPT Long An có VHDN vững mạnh tương lai Cuối cùng, Luận văn đưa số kiến nghị cấp quản lý VNPT, đồng thời nêu hạn chế đề tài với mong muốn nghiên cứu sau VHDN nói chung VHDN VNPT Long An hoàn thiện v ABSTRACT Every organization has its own culture Organizational culture refers to the beliefs, ideologies, principles and values that the individuals of an organization share This culture is a determining factor in the success of the organization Business environment can be described today in two short words, these are fast changing This means that the fast changes that take place in technology, mostly regarding ecommerce and speed of data communication and work process, submit the business environment to respond as quickly as possible Organizations must be prepared to keep up with the fast changes in the business dynamics since today momentum is defined by globalization and liberalization of trade so that they can submit to the new coming demands This is why over the last years organizational culture became more and more important For an organization to work well and to complete its objective it must adapt to the external environment but it has to so by having solid criteria, standings, beliefs and values as an internal structure, internal structure that is implemented by leaders There fore, the subject “ Solutions to improve organizational culture at VNPT Long An” was selected for my thesis The purpose of this thesis envolved analyzing three levels of organizational culture of VNPT Long An, identify organizational culture models and find out solutions to improve VNPT Long An’s organizational culture Achieving this purpose required answers to several questions, What’s organizational culture? What are the components and models of existing organizational culturre? How to build organizational culture and how to measure it? The thesis will go though definitions of various researcher to find out the common understanding A few methods of approaching organizational culture are considered to find a prooer framework for VNPT Long An case study Then, thesis analyzed organizational culture of VNPT Long An base on Schein’s three levels of organizational culture: Artifacts, Espoused Values and Basis Underlying Assumptions Later, the patterns of organizational culture of VNPT Long An will be studied by using CHMA scales to conduct the survey to 103 employees and 17 vi managers of the organization The data then will be analyzed using KMC-CHMA sofware to find out whether the cultural pattern in VNPT Long An was Clan, Hierarchy, Market or Adhocracy The results suggest that cultural patterns at VNPT Long An was Clan Analysis results also show that the pattern desired culture of VNPT Long An in the future was to reduce levels of Hierarchy culture characteristics, while enhancing the Clan and Adhocracy cultural characteristics Through orientation, vision and development goals of VNPT Long An in the next coming period, combined with the real situation analyzed, thesis has launched a number of solutions to improve the organizational culture at VNPT Long An Finally, the thesis also provides some recommendations for the government and the management of VNPT Long An, pointed out the limitations as well as directions for future research, are discussed PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MƠ HÌNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP THEO Ý KIẾN CỦA TOÀN THỂ CBCNV TẠI VNPT LONG AN Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Khơng khí làm việc VNPT Long An Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 83% ln đầy ấp tình người, người vui vẻ, đùa vui, chia sẻ quan tâm anh em nhà Tiêu chí thành cơng VNPT Long An dẫn đầu thị trường dẫn đầu đối thủ VNPT Long An chọn lựa chiến lược đổi mới, ln tìm kiếm hội mới, thu nhận nguồn lực tạo thách thức VNPT Long An kết dính với người cần rõ ràng minh bạch sách, nội quy quyền hạn trách nhiệm Mọi người VNPT Long An làm việc độc lập, không bị ràng buộc thời gian công việc Mỗi người sáng tạo theo cách độc đáo Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Thân thiện, gần gũi, ân cần, hỗ trợ, Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch 10 80% 6 100% 75% 89% 88% 3 100% bao dung đặc tính mà nhìn thấy người lãnh đạo VNPT Long An Ai vào VNPT Long An, cảm nhận khơng khí nghiêm ngặt, luật lệ kỷ luật Mọi người chịu kiểm soát gắt gao quy trình hệ thống Những người ưa thích tự tìm thấy VNPT Long An sức hút mãnh liệt Môi trường cho phép đổi sáng tạo, cải tiến thay đổi Chiến lược trội VNPT Long An bền vững ổn định Lấy việc kiểm soát, chất lượng, tiêu chuẩn, hoạt động nhịp nhàng làm đường tới thành công Sự tự phá cách sáng tạo đặc 10 tính trội VNPT Long An Mọi người vô động chấp nhận mạo hiểm 11 Lãnh đạo VNPT Long An thể đầy quyền lực, chi tiết nghiêm nghị Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch Ln có khoảng cách xa với nhân viên Xây dựng đội ngũ chọn lựa chiến 75% 88% -1 120% 67% 57% 9 100% lược hàng đầu VNPT Long An 12 Luôn tuyển dụng, đào tạo, phát triển người tin tưởng, cởi mở kiên định doanh nghiệp Lãnh đạo VNPT Long An thoải 13 mái, đổi mới, dám nghĩ dám làm, hài hước mạo hiểm Cách quản lý nhân viên VNPT 14 Long An tạo cạnh tranh liệt nội bộ, người làm việc áp lực cao mãnh liệt thành tích VNPT Long An định nghĩa thành cơng 15 có sản phẩm, dịch vụ độc đáo nhất Luôn tiên phong đổi sản phẩm, dịch vụ Mọi người VNPT Long An 16 thi thố khốc liệt để lập thành tích, trọng thưởng, tôn vinh thăng tiến 17 VNPT Long An bảo đảm công việc ổn định lâu dài, có ngun tắc Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch sách rõ ràng, có tơn ti trật tự mối quan hệ Đối với VNPT Long An, thành cơng có 18 10 80% 89% 10 70% 3 100% 10 90% nghĩa nguồn nhân lực phát triển, tinh thần đồng đội, cam kết nhân viên, quan tâm lẫn Quản lý VNPT Long An giành phần 19 lớn thời gian với khách hàng, ln kiểm sốt mục tiêu để chiến thắng giá Đồng nghiệp VNPT Long An thể tinh thần làm việc đồng 20 đội, yêu thương gắn bó nhau, tin tưởng trung thành, doanh nghiệp Trong VNPT Long An, chất keo kết 21 dính người danh vọng, thăng tiến chủ nghĩa cá nhân đặt lên hàng đầu VNPT Long An cho thành cơng có 22 nghĩa có hệ thống nội tốt, hiệu quả, chủ động, phối hợp nhịp nhàng chi phí thấp Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Cạnh tranh dẫn đầu thị trường 23 Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch 9 100% 10 90% chiến lược hàng đầu VNPT Long An Luôn sống với việc đạt mục tiêu chiến thắng thị trường Mọi người VNPT Long An gắn 24 kết tình yêu thương, trung thành truyền thống đơn vị Cùng cam kết đưa đơn vị tiến xa PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MƠ HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THEO Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN TẠI VNPT LONG AN Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Khơng khí làm việc VNPT Long An Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch 10 80% 10 80% 10 80% 10 80% 67% đầy ấp tình người, người vui vẻ, đùa vui, chia sẻ quan tâm anh em nhà Tiêu chí thành cơng VNPT Long An dẫn đầu thị trường dẫn đầu đối thủ VNPT Long An chọn lựa chiến lược đổi mới, tìm kiếm hội mới, thu nhận nguồn lực tạo thách thức VNPT Long An kết dính với người cần rõ ràng minh bạch sách, nội quy quyền hạn trách nhiệm Mọi người VNPT Long An làm việc độc lập, không bị ràng buộc thời gian công việc Mỗi người sáng tạo theo cách độc đáo Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Thân thiện, gần gũi, ân cần, hỗ trợ, Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch 10 80% 6 100% 63% 9 100% 88% 2 100% bao dung đặc tính mà nhìn thấy người lãnh đạo VNPT Long An Ai vào VNPT Long An, cảm nhận khơng khí nghiêm ngặt, luật lệ kỷ luật Mọi người chịu kiểm soát gắt gao quy trình hệ thống Những người ưa thích tự tìm thấy VNPT Long An sức hút mãnh liệt Môi trường cho phép đổi sáng tạo, cải tiến thay đổi Chiến lược trội VNPT Long An bền vững ổn định Lấy việc kiểm soát, chất lượng, tiêu chuẩn, hoạt động nhịp nhàng làm đường tới thành công Sự tự phá cách sáng tạo đặc tính 10 trội VNPT Long An Mọi người vô động chấp nhận mạo hiểm Lãnh đạo VNPT Long An thể đầy 11 quyền lực, chi tiết nghiêm nghị Ln có khoảng cách xa với nhân viên Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Xây dựng đội ngũ chọn lựa chiến lược Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch 75% 88% -1 120% 67% 50% 9 100% hàng đầu VNPT Long An Luôn 12 tuyển dụng, đào tạo, phát triển người tin tưởng, cởi mở kiên định doanh nghiệp Lãnh đạo VNPT Long An thoải 13 mái, đổi mới, dám nghĩ dám làm, hài hước mạo hiểm Cách quản lý nhân viên VNPT Long 14 An tạo cạnh tranh liệt nội bộ, người làm việc áp lực cao mãnh liệt thành tích VNPT Long An định nghĩa thành cơng 15 có sản phẩm, dịch vụ độc đáo nhất Luôn tiên phong đổi sản phẩm, dịch vụ Mọi người VNPT Long An 16 thi thố khốc liệt để lập thành tích, trọng thưởng, tơn vinh thăng tiến VNPT Long An bảo đảm công việc ổn 17 định lâu dài, có ngun tắc sách rõ ràng, có tơn ti trật tự Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch mối quan hệ Đối với VNPT Long An, thành cơng có 18 10 80% 9 100% 10 80% 3 100% 10 90% 9 100% nghĩa nguồn nhân lực phát triển, tinh thần đồng đội, cam kết nhân viên, quan tâm lẫn Quản lý VNPT Long An giành phần 19 lớn thời gian với khách hàng, kiểm soát mục tiêu để chiến thắng giá Đồng nghiệp VNPT Long An 20 thể tinh thần làm việc đồng đội, yêu thương gắn bó nhau, tin tưởng trung thành, doanh nghiệp Trong VNPT Long An, chất keo kết dính 21 người danh vọng, thăng tiến chủ nghĩa cá nhân đặt lên hàng đầu VNPT Long An cho thành cơng có 22 nghĩa có hệ thống nội tốt, hiệu quả, chủ động, phối hợp nhịp nhàng chi phí thấp 23 Cạnh tranh dẫn đầu thị trường chiến lược hàng đầu VNPT Long Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch An Luôn sống với việc đạt mục tiêu chiến thắng thị trường Mọi người VNPT Long An gắn kết 24 tình yêu thương, trung thành truyền thống đơn vị Cùng cam kết đưa đơn vị tiến xa 10 90% PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MÔ HÌNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP THEO Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TẠI VNPT LONG AN Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch Khơng khí làm việc VNPT Long An 78% 10 70% 10 80% 10 70% 63% ln đầy ấp tình người, người vui vẻ, đùa vui, chia sẻ quan tâm anh em nhà Tiêu chí thành công VNPT Long An dẫn đầu thị trường dẫn đầu đối thủ VNPT Long An chọn lựa chiến lược đổi mới, tìm kiếm hội mới, thu nhận nguồn lực tạo thách thức VNPT Long An kết dính với người cần rõ ràng minh bạch sách, nội quy quyền hạn trách nhiệm Mọi người VNPT Long An làm việc độc lập, không bị ràng buộc thời Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch gian công việc Mỗi người sáng tạo theo cách độc đáo Thân thiện, gần gũi, ân cần, hỗ trợ, 78% 86% 78% 89% 75% -1 133% bao dung đặc tính mà nhìn thấy người lãnh đạo VNPT Long An Ai vào VNPT Long An, cảm nhận khơng khí nghiêm ngặt, luật lệ kỷ luật Mọi người chịu kiểm soát gắt gao quy trình hệ thống Những người ưa thích tự tìm thấy VNPT Long An sức hút mãnh liệt Môi trường cho phép đổi sáng tạo, cải tiến thay đổi Chiến lược trội VNPT Long An bền vững ổn định Lấy việc kiểm soát, chất lượng, tiêu chuẩn, hoạt động nhịp nhàng làm đường tới thành công Sự tự phá cách sáng tạo đặc tính 10 trội VNPT Long An Mọi người vô động chấp nhận mạo hiểm 11 Lãnh đạo VNPT Long An thể đầy Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch quyền lực, chi tiết nghiêm nghị Ln có khoảng cách xa với nhân viên Xây dựng đội ngũ chọn lựa chiến lược 10 70% 88% 100% 67% 57% 89% hàng đầu VNPT Long An Luôn 12 tuyển dụng, đào tạo, phát triển người tin tưởng, cởi mở kiên định doanh nghiệp Lãnh đạo VNPT Long An thoải 13 mái, đổi mới, dám nghĩ dám làm, hài hước mạo hiểm Cách quản lý nhân viên VNPT Long 14 An tạo cạnh tranh liệt nội bộ, người làm việc áp lực cao mãnh liệt thành tích VNPT Long An định nghĩa thành công 15 có sản phẩm, dịch vụ độc đáo nhất Luôn tiên phong đổi sản phẩm, dịch vụ Mọi người VNPT Long An 16 thi thố khốc liệt để lập thành tích, trọng thưởng, tơn vinh thăng tiến 17 VNPT Long An bảo đảm công việc ổn Tổng hợp Nội dung câu hỏi STT Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch định lâu dài, có ngun tắc sách rõ ràng, có tơn ti trật tự mối quan hệ Đối với VNPT Long An, thành cơng có 18 89% 78% 78% 100% 10 90% nghĩa nguồn nhân lực phát triển, tinh thần đồng đội, cam kết nhân viên, quan tâm lẫn Quản lý VNPT Long An giành phần 19 lớn thời gian với khách hàng, ln kiểm sốt mục tiêu để chiến thắng giá Đồng nghiệp VNPT Long An 20 thể tinh thần làm việc đồng đội, yêu thương gắn bó nhau, tin tưởng trung thành, doanh nghiệp Trong VNPT Long An, chất keo kết dính 21 người danh vọng, thăng tiến chủ nghĩa cá nhân đặt lên hàng đầu VNPT Long An cho thành cơng có 22 nghĩa có hệ thống nội tốt, hiệu quả, chủ động, phối hợp nhịp nhàng chi phí thấp Tổng hợp STT Nội dung câu hỏi Hiện Mong Chênh Tỷ lệ muốn lệch Cạnh tranh dẫn đầu thị trường 23 10 80% 10 70% chiến lược hàng đầu VNPT Long An Luôn sống với việc đạt mục tiêu chiến thắng thị trường Mọi người VNPT Long An gắn kết 24 tình yêu thương, trung thành truyền thống đơn vị Cùng cam kết đưa đơn vị tiến xa ... nhận quan niệm VNPT Long An; nhóm giải pháp phát triển mơ hình VHDN VNPT Long An (giải pháp phát triển đặc tính văn hóa gia đình, giải pháp phát triển đặc tính văn hóa sáng tạo, giải pháp hạn... viên doanh nghiệp 9  Tạo nên sắc riêng cho doanh nghiệp VHDN tài sản tinh thần doanh nghiệp phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác tạo nên sắc riêng doanh nghiệp. VHDN trì, bảo tồn sắc doanh. .. phát triển VNPT Long An thời gian tới, kết hợp với thực trạng phân tích, Luận văn đưa số giải pháp nhằm phát triển VHDN VNPT Long An bao gồm: nhóm giải pháp giúp hồn thiện, củng cố giá trị văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT long an , Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay