Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy trong lực lượng TNXP tp HCM

173 7 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM –––––––––– LÊ MINH KHOA HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG LỰC LƯỢNG TNXP TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM –––––––––– LÊ MINH KHOA HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG LỰC LƯỢNG TNXP TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện TS Võ Tấn Phong Ủy viên TS Phạm Thị Hà Ủy viên, Thư ký Chủ tịch Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Đình Luận TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ MINH KHOA Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976 Nơi sinh: Tiền Giang Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820061 I Tên đề tài: Nâng cao hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 II Nhiệm vụ nội dung: Tổng hợp sở lý luận hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM; xác định tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM; phân tích, đánh giá hoạt động quản lý, giáo dục người nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM dựa phân tích số liệu cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện 03 năm, từ năm 2013 đến năm 2015; phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 III Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/03/2017 V Cán hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý, giáo dục học viên cai nghiện ma túy nhu cầu thân hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc nghiên cứu khoa học Các kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Minh Khoa ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q Thầy Cơ Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), q đồng nghiệp học viên đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Tụ, người dành nhiều tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp việc nghiên cứu khoa học, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), đặc biệt q Thầy Cơ tận tình dạy bảo suốt thời gian học tập Trường Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy Cô Viện Sau đại học - Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt khố học Tơi xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp học viên đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hỗ trợ thực khảo sát ý kiến, cung cấp tài liệu góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Dù cố gắng để hoàn thành luận văn nhiệt tình trách nhiệm mình, song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, vậy, mong nhận đóng góp ý kiến quý báu từ quý Thầy Cô quý đồng nghiệp Trân trọng! Học viên Lê Minh Khoa iii TÓM TẮT Lực lượng TNXP TP.HCM tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù Thành phố; có chức tổ chức, quảnlực lượng niên xung kích thực chương trình, dự án kinh tế - xã hội nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo yêu cầu Thành phố; lấy nhiệm vụ xã hội, công ích làm trọng tâm, nhiệm vụ kinh tế làm mục tiêu quan trọng để hỗ trợ cho thực tốt nhiệm vụ xã hội Đề tài: “Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM" thực nghiên cứu nội dung quy định công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM với nhân tố có liên quan như: cơng tác tiếp nhận, quản lý học viên; trạng máy cán bộ, nhân viên quản lý; nguồn kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động cai nghiện ma túy; trạng sở vật chất đơn vị quảnngười cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ người cai nghiện ma túy; hoạt động giáo dục, tư vấn, đào tạo nghề, dạy văn hóa; đời sống tinh thần chế độ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng Từ kết phân tích thực trạng, kết hợp quan điểm công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Việt Nam đến năm 2020 địa bàn TP.HCM để đề xuất giải pháp có hiệu nhằm thực tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP.HCM theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, giáo dục đối tượng cai nghiện ma túy với quy mô phù hợp; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô quản lý đối tượng cai nghiện ma túy theo yêu cầu thành phố Thực đa dạng hóa biện pháp mơ hình điều trị theo hướng tăng dần điều trị tự nguyện; giảm Trung tâm cai nghiện bắt buộc theo chủ trương chung Nhà nước; đồng thời bước mở rộng xã hội hóa cơng tác cai nghiện ma túy làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy, đảm bảo quy định Luật phòng, chống ma túy sửa đổi, bổ sung; phát huy lực kinh nghiệm đội ngũ cán viên chức gắn bó với chương trình cai nghiện ma túy, rèn luyện qua thực tiễn; iv tổ chức quản lý, bảo vệ thành sản xuất, tận dụng tiềm sẳn có sở vật chất xây dựng; Đảm bảo tất người cai nghiện ma túy hưởng đầy đủ sách, chế độ theo quy trình cai nghiện; chuẩn bị tốt cho trình chuyển sau cai hội nhập với cộng đồng trang bị kiến thức phòng, chống tái nghiện; Tăng cường khả tự chủ tài chính, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; bố trí nâng cao chất lượng đội ngũ cán viên chức làm công tác cai nghiện ma túy Sử dụng hiệu sở vật chất, đất đai, tận dụng phát huy tiềm sẵn có sở vật chất, đất đai để liên kết đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi với quy mơ sản xuất hàng hóa; từ hiệu sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên đối tượng cai nghiện ma túy Do phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào đối tượng người cai nghiện ma túy đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP TP.HCM, chưa nghiên cứu đối tượng người cai nghiện Sở Lao động – Thương binh Xã hội TP.HCM quảnngười sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trở địa phương, nên hạn chế chưa đánh giá tồn diện cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy địa bàn TP.HCM; chưa đánh giá kết quả, hiệu từ chương trình đào tạo nghề, giải việc làm cho học viên hiệu phòng chống tái nghiện sau hồn thành thời gian cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng Đề tài giúp Lực lượng TNXP TP.HCM nhìn nhận tổng quát công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện thời gian vừa qua, bổ sung số giải pháp để nâng cao công tác thời gian tới, đồng thời có hướng tiếp tục hồn thiện nghiên cứu cách tồn diện cơng tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy địa bàn TP.HCM nghiên cứu, đánh giá hiệu từ chương trình đào tạo nghề, giải việc làm cho học viên hiệu phòng chống tái nghiện sau hoàn thành thời gian cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng v ABSTRACT Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force is a specific social and economic organization which has some main functions such as organizing, managing voluntary youth to generate programs, social and economic plans and many urgent responsibilities in order to adapt the city government’s requirements The key economic aim of this organization is based on social responsibilities and public services Topic: “Completing addicts administration in Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force” intends to investigate some basic aims and terms in drug addicts management and education, analyze and evaluate problems in its managment and education activities.This dissertaion also concentrates on some related factors such as input, drug addicts management, employee structure, public money for this activitiy, fundamental structure of drug addicts management units, support activities for drug addicts, education, consulting, training and other supports after they come back to their family and society Along with analyzed results and new viewpoints toward drug addicts management and education in Vietnam till 2020 within Ho Chi Minh city area, the author will suggest some effective solutions in order to accomplish drug addicts management and education activities in this organization with modern methods In addition, these activites will be successfully managed with a suitable scale; Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force are willing to widen its scale to adapt the city government’s requirement in managing drug addicts due to drug use on the rise in Vietnam Practicing diversification on solutions and treatment model toward increasingly voluntary treatment, decrease obliged addition centers; socializing in drug detoxification step by step and working well on drug addicts management and education are very important There is a commitment that these activities based on Law of Drug Abuse Prevention repaired Showing the capacity and experience of people took drug detoxification training courses to protect the certain achievments Guaranted all drug addicts are served and provided all policies for drug addiction process They are well-prepared for returning to society and also taught how to avoid using drug again vi Strenghthen sustainable financial capacity, decrease in spending public money, improve the quality of human resources in drug addiction management Using effectively fundamental structures to generate, invest and develop in the fields of agriculture, feed and so on in order to produce good products then improve life quality for all employees as well as addicts Due to topic research scope merely concentrates on drug addicts at the undergrade units of the Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force, it has not studied the objects whom are drug addicts in Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ho Chi Minh City yet as well as post dexotifications who come back to their hometown That is the reason why the author cannot jugde entire drug addicts management and education within Ho Chi Minh City; it is not really easy to evaluate the effectiveness through vocational training program, job provision and readdiction prevention for such people This topic makes Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force recognize and look into drug addicts management and education activity in the last few years By this way, it can give some more solutions in order to improve the quality of this activity in the future Furthermore, the organization will continue to find new innovations with good ways to apply in practice Assessing effectivenesses in vocational program, job provision and readdiction prevention for drug addicts are some most essential responsibilities which Ho Chi Minh City Voluntary Youth Force aims to achieve in the future time Câu 10 Bạn đánh tái hòa hòa nhập cộng đồng với nghề đào tạo đơn vị? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) (dành cho học viên cai nghiện) Dễ tìm việc làm Số người trả lời Tỷ lệ % 19 7,7 Tìm khó Khơng đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn Đáp ứng phần Khơng tìm việc làm Số Số Số Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ người người người Số người lệ lệ lệ lệ trả trả trả trả lời % % % % lời lời lời 146 58,3 34 13,6 51 20,4 0,0 Điểm trung bình 3,5 Câu 11 Theo bạn, phương pháp giảng dạy văn hóa giáo viên nào? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) Rất tốt Biết lồng ghép nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp, truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu) Số người trả lời Tỷ lệ % 52 20,7 Tốt (Sử dụng số phương pháp giảng dạy phù hợp, truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu) Số Tỷ người lệ trả % lời 142 56,9 Chưa tốt Bình thường (Khơng (Ít quan tâm quan đến đến phương phương pháp dạy pháp dạy học) học) Số Tỷ người lệ trả % lời 52 20,7 Số Tỷ người lệ trả % lời 1,7 Khơng tốt Điểm trung bình Số Tỷ người lệ trả % lời 0 4,0 Câu 12 Mức độ hài lòng bạn thái độ học tập bạn học viên khác tham gia học lớp văn hóa thời gian qua nào? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) Rất hài lòng (Tơn trọng học viên, lắng nghe ý kiến học viên, quan tâm đến việc dạy học) Số người trả lời Tỷ lệ % Hài lòng Bình thường (Nghiêm túc, (Chấp hành nội chấp hành tốt quy lớp học nội quy lớp cho có, khơng học, tham gia tâm đến hoạt động việc dạy lớp) học) Số người trả lời 61 Tỷ lệ % Số người trả lời 24,4 Tỷ lệ % Không hài lòng (Việc chấp hành nội quy lớp học chưa nghiêm, học cho có, khơng tham gia phát biểu ý kiến) Số người trả lời 85 34 93 Hồn tồn khơng hài lòng Tỷ lệ % Số người trả lời 37 Điểm trung bình Tỷ lệ % 11 4,5 0 2,6 Câu 13 Anh/chị nhận xét khả thực nội dung bước giao ban nhóm đội ngũ cán tổ buổi giao ban đơn vị thời gian qua? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) Rất tốt Số người trả lời Tốt Tỷ lệ % Số người trả lời 134 Chưa tốt Tỷ lệ % Số người trả lời 53,4 104 Tỷ lệ % Chưa tốt (ghi cụ thể) Số người trả lời 41,4 13 Tỷ lệ % Điểm trung bình 3,5 5,2 Câu 14 Theo bạn, thơng qua buổi giao ban nhóm, thân bạn rèn đức tính, kỹ gì? (Chọn nhiều phương án trả lời) Rèn tính kỷ luật, nghiêm khắc Số người trả lời Rèn tính chấp hành phân cơng tổ chức Rèn tính Rèn tính tơn Rèn tính góp ý, phê trọng (cá Khác (ghi trung thực bình nhân, tập rõ) tiến thể) Số Số Số Số Số Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ người người người người người lệ lệ lệ lệ lệ trả trả trả trả trả lời % % % % % lời lời lời lời 225 90,1 152 60,7 219 87,4 180 72,1 0 Tỷ lệ % 197 78,9 Câu 15 Bạn có nhận xét thái độ tham gia hoạt động mạn đàm giá trị sống bạn học viên khác đơn vị thời gian qua nào? (Đánh dấu X vào 01 câu trả lời bạn cho nhất) Rất hài lòng Hài lòng (nghiêm túc, (nghiêm túc, chấp hành chấp hành tốt tốt nội quy nội quy lớp lớp học, tích học, tham cực tham gia gia hoạt hoạt STT động động lớp) lớp) Số người trả lời 25 Tỷ lệ % 10 Số Tỷ người lệ trả lời % 95 38,1 Bình thường (chấp hành nội quy lớp học, học cho có, khơng tâm đến việc dạy học) Chưa hài lòng (Còn thụ động, phát biểu, chấp hành nội quy lớp học chưa tốt) Số Tỷ người lệ trả lời % 114 45,7 Số người trả lời 10 Tỷ lệ % 3,8 Khơng hài lòng (đi học cho có, chấp hành nội quy lớp học chưa nghiêm, thụ Điểm động,, hầu trung khơng bình tham gia phát biểu ý kiến) Số Tỷ người lệ trả lời % 2,4 3,5 Câu 16 Bạn tự đánh giá mức độ chuyển biến nhận thức, thái độ, hành vi học viên tham gia chương trình mạn đàm giá trị sống thể nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) Yếu tố STT Về nhận thức Thái độ, hành vi Có nhiều Có Có Ít có Khơng chuyển biến chuyển biến chuyển biến chuyển chuyển theo hướng theo hướng tích cực biến biến tích cực tích cực Số Số Số Số Số Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ người người người người người lệ lệ lệ lệ lệ trả trả trả trả trả % % % % % lời lời lời lời lời Điểm trung bình 39 15,7 136 54,3 64 25,7 0 11 4,3 3,8 36 14,3 122 48,6 82 32,8 0 11 4,3 3,7 Câu 17 Theo bạn, thực trạng hoạt động TNVGD đơn vị thời gian qua nào? Bình Chưa tốt Hoàn toàn thường chưa tốt Số Số Số Số Số Điểm Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ người người người người người trung lệ lệ lệ lệ lệ trả trả trả trả trả bình % % % % % lời lời lời lời lời 19 7,6 105 41,9 91 36,2 32 12,9 1,4 3,4 Rất tốt STT Tốt Câu 18 Bạn cho biết mức độ hài lòng bạn kỹ sau đội ngũ TNVGD đơn vị thời gian qua? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) STT Yếu tố Kỹ tham vấn tâm lý Kỹ tham vấn HIV/AID S Kỹ truyền thông giáo dục sức khỏe Kỹ triển khai thực chương trình giáo dục đơn vị Kỹ giao tiếp, ứng xử Rất hài lòng Hài lòng Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Bình thường Số Tỷ người lệ trả % lời Chưa hài Khơng hài lòng lòng Điểm Số Số Tỷ Tỷ trung người người lệ lệ bình trả trả % % lời lời 166 66,5 52 20,7 25 10 2,1 0,7 4,5 163 65 56 22,2 23 9,3 2,1 1,4 4,5 89 35,7 91 36,4 52 20,7 11 4,3 2,9 4,0 64 25,7 82 32,9 77 30,7 16 6,4 11 4,3 3,7 118 47,1 70 27,9 43 17,2 14 5,7 2,1 4,1 Câu 19 Bạn cho biết mức độ hài lòng bạn hoạt động TNVGD sau đơn vị thời gian qua nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) STT Yếu tố Hoạt động tiếp cận Tham vấn, tư vấn Tham gia công tác tuyên truyền Tham gia hoạt động phong trào văn thể mỹ Tham gia thực chương trình giáo dục đơn vị Rất hài lòng Hài lòng Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Bình thường Số Tỷ người lệ trả % lời Chưa hài Khơng hài lòng lòng Điểm Số Số Tỷ Tỷ trung người người lệ lệ bình trả trả % % lời lời 29 11,4 105 41,9 89 35,7 22 8,6 2,4 3,5 33 13,3 113 45,2 70 28,1 28 11 2,4 3,6 33 13,3 83 33,3 104 41,5 22 8,6 3,3 3,4 79 31,4 80 31,9 74 29,5 17 6,7 0,5 3,9 25 10 119 47,6 83 33,3 20 8,1 3,6 Câu 20 Theo bạn, mức độ tiếp cận thông tin từ kênh thông tin đơn vị thời gian qua (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) STT Yếu tố Sách, báo, tạp chí Ti vi Loa phát Bảng tin nội Rất thường xuyên (hầu ngày tiếp cận) Số Tỷ người lệ trả % lời Thường xuyên (tiếp cận lần/tuần) Thỉnh thoảng (ít 1lần/tuần) Khơng tiếp cận Hồn tồn khơng tiếp cận Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Điểm trung bình 148 59,3 50 20 32 12,6 20 8,1 0 4,3 250 100 0 0 0 0 5,0 205 81,9 45 18,1 0 0 0 4,8 168 67 76 30,4 2,6 0 0 4,6 Câu 21 Các bạn cho biết mức độ tham gia hoạt động vui chơi giải trí đơn vị thời gian qua nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) (dành cho học viên cai nghiện) STT Yếu tố Bia da Karaoke Bóng đá Bóng chuyền Bóng bàn Cờ tướng, game Khác (ghi cụ thể) Rất thường Thường xuyên Thỉnh Ít tham gia xuyên (hầu thoảng (tham gia 1Khơng (tham gia ngày (tham gia 1lần tham gia tham lần/tuần) lần/tháng) Điểm ngày/tuần) gia) trung Số Số Số Số Số bình Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ người người người người người lệ lệ lệ lệ lệ trả trả trả trả trả % % % % % lời lời lời lời lời 20 8,1 39 15,6 60 23,8 61 24,4 70 28,1 2,5 3,7 39 15,6 46 18,5 45 17,8 111 44,4 2,2 89 35,6 63 25,2 70 28,1 20 8,1 3,8 74 29,5 43 17 83 33,3 45 17,8 2,4 3,5 22 8,9 41 16,3 52 20,7 78 31,1 58 23 2,6 13 5,2 52 20,7 56 22,2 59 23,7 71 28,2 2,5 0 0 0 0 0 0,0 Câu 22 Việc bố trí chỗ ở, sinh hoạt đơn vị nào? (Chọn phương án trả lời) (dành cho học viên cai nghiện) STT Rộng rãi, thoải mái Số Tỷ người lệ trả lời % 238 Khá rộng rãi, thoải mái Số Tỷ người lệ trả lời % 95,1 10 Bình thường Số Tỷ người lệ trả lời % 4,1 Chật hẹp, gò bó Số Tỷ người lệ trả lời % 0 Quá chật hẹp, gò bó Số Tỷ người lệ trả lời % Điểm trung bình 0,8 4,9 Câu 23 Bạn đánh giá điều kiện sau trường nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) (dành cho học viên cai nghiện) STT Yếu tố Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Không tốt Điểm Số Tỷ trung người lệ bình trả % lời 1 Ăn, 200 80 32 12,8 11 4,3 0 2,9 4,7 Sinh hoạt 86 34,3 57 22,9 72 28,6 18 7,1 18 7,1 3,7 Học tập 182 72,9 50 20 14 5,7 0 1,4 4,6 Giải trí 129 51,4 61 24,3 54 21,5 1,4 1,4 4,2 200 80 32 12,9 2,9 1,4 2,8 4,7 129 51,5 29 11,4 68 27,1 18 7,1 2,9 4,0 Chăm sóc sức khỏe Cơng tác quản lý (ngăn chặn việc thẩm lậu nghiêm khắc xử lý học viên vi phạm; ) Câu 24 Theo bạn, thái độ phục vụ cán bộ, nhân viên đơn vị việc công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục đơn vị thời gian qua? (Chọn phương án trả lời bạn cho phù hợp) Nhiệt tình, Tơn trọng cần cần, học viên chu đáo Số Số Tỷ Tỷ người người lệ lệ trả trả % % lời lời Yếu tố Kết 245 98 218 87 Cửa quyền, hách dịch Số Tỷ người lệ trả % lời 3 1,20 Mệnh lệnh Số người trả lời Khác (ghi rõ) Số Tỷ Tỷ lệ người lệ % trả % lời 2,200 0 Câu 25 Bạn tự đánh giá mức độ tự tin khả phòng chống tái nghiện lúc vào cai nghiện nào? (mỗi nội dung chọn 01 mức độ tương ứng) Yếu tố Lúc vào cai nghiện Hiện Rất tự tin Khá tự tin Tự tin Tự tin Khơng tự tin Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Điểm trung bình 91 36,3 43 17 70 28,1 8 3 152 60,7 69 27,4 26 10,4 1,5 0 Câu 26 Theo bạn, sau học xong chương trình giáo dục nay, bạn có thay đổi nhận thức, hành vi, kỹ sống? (Đánh dấu X vào 01 cột bạn cho nhất) Tốt nhiều STT Yếu tố Số người trả lời Tỷ lệ % Khá Số người trả lời Tỷ lệ % Có thay đổi Thay đổi Khơng thay đổi Số người trả lời Số người trả lời Số người trả lời Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lệ % Điểm trung bình 1 Thái độ 50 20 109 43, 77 30, 14 5,5 0 3,8 Thái độ chấp hành mệnh lệnh cán quản lý 55 21, 118 47, 64 25, 3,7 1,8 3,8 Thái độ cư xử người khác 41 16, 109 43, 86 34, 3,7 1,8 3,7 Thái độ chấp hành nội quy đơn vị 77 30, 96 38, 64 25, 14 5,5 0 3,9 Thái độ lao động 59 23, 114 45, 64 25, 14 5,5 0 3,9 Ý thức việc học tập 32 12, 132 52, 77 30, 9 3,7 0 3,7 Ý thức sinh hoạt tập thể 46 18, 118 47, 82 32, 1,8 0 3,8 Kỹ giao tiếp ứng xử 36 14, 127 50, 68 27, 18 7,3 0 3,7 Kỹ làm chủ cảm xúc 32 12, 114 45, 82 32, 18 7,3 1,8 3,6 10 Kỹ khác (ghi rõ ra): 0 0 0 0 0 0,0 Câu 27 Đánh giá chế độ lao động trị liệu áp dụng người cai nghiện ma túy trường STT Yếu tố Công hợp khỏe, giới HV việc phù với sức độ tuổi, tính Hồn tồn đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Hồn tồn khơng đồng ý Số Tỷ người lệ trả % lời Điểm trung bình 135 54 70 28 25 10 15 4,3 Thời gian lao động trị liệu HV không 04 giờ/ngày 163 65 43 17 13 13 20 4,3 HV nghỉ lao động trị liệu ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định pháp luật 105 42 113 45 13 5 15 4,2 HV tham gia lao động trị liệu, lao động tự nguyện đơn vị trả lương theo thành lao động 175 70 58 23 18 0 0 4,6 Việc tổ chức lao động trị liệu phù hợp giải pháp tốt công tác cai nghiện ma túy 153 61 63 25 25 10 5 4,4 Câu 28 Đánh giá chế độ thăm, gặp áp dụng người cai nghiện ma túy STT Yếu tố Đơn vị có bố trí khu vực cho HV thăm gặp thân nhân Hàng tháng, đơn vị tổ chức cho HV thăm gặp thân nhân Nhu cầu ăn uống HV thân nhân trình thăm gặp đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, giá phải Qua thăm gặp, giúp HV ổn định tư tưởng, an tâm cai nghiện để sớm trở với gia đình Hồn tồn đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Số Tỷ người lệ trả % lời Hồn tồn khơng đồng ý Số Tỷ người lệ trả % lời Điểm trung bình 140 56 73 29 25 10 4,3 218 87 25 10 0 0 4,8 173 69 38 15 25 10 10 4,5 190 76 30 12 15 10 4,5 Câu 29 Công tác hỗ trợ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng Hồn tồn đồng ý STT Yếu tố Mọi HV chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đơn vị hướng dẫn chu đáo hồ sơ, thủ tục Đơn vị có tư vấn cho HV chế độ, dịch vụ y tế liên quan đến cai nghiện ma túy dự phòng lây nhiễm HIV… Đơn vị có hỗ trợ tạo việc làm cho HV chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng Mọi hướng dẫn đơn vị giúp HV tự tin để tái hòa nhập cộng đồng Đồng ý Bình thường Số Số Số Tỷ Tỷ Tỷ người người người lệ lệ lệ trả trả trả % % % lời lời lời Không đồng ý Số Tỷ người lệ trả % lời Hồn tồn khơng đồng ý Số Tỷ người lệ trả % lời Điểm trung bình 113 45 98 39 13 18 10 4,1 173 69 63 25 13 0 4,6 223 89 23 0 0 4,9 158 63 73 29 20 0 0 4,6 ... luận quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Chương 2: Thực trạng công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP. HCM Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị người cai nghiện. .. hưởng đến hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP. HCM đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy Lực lượng TNXP TP. HCM giai đoạn 2016... QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 1.2.1 Nghiện ma túy điều trị nghiện ma túy 1.2.2 Hoạt động quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy 10 1.2.2.1 Hoạt động quản lý người cai
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy trong lực lượng TNXP tp HCM , Hoàn thiện quản trị người cai nghiện ma túy trong lực lượng TNXP tp HCM , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG LỰC LƯỢNG TNXP TP.HCM, Bảng 2.7: Bảng phân tích tình hình an ninh trật tự giai đoạn 2013 - 2015, Bảng 2.8: Kết quả khảo sát ý kiến HV về cơ sở vật chất giai đoạn 2013 - 2015, Bảng 2.16: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của HV về các nghề đào tạo tại đơn vị, Bảng 2.22: Kết quả khảo sát ý kiến HV về khả năng thực hiện các bước giao ban nhóm của cán bộ, nhân viên quản lý tổ HV, Bảng 2.27: Kết quả khảo sát HV về mức độ hài lòng đối với các kỹ năng của đội ngũ TNVGD tại đơn vị, Hình 2.6: Kết quả tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT cho học viên và cán bộ tham gia giai đoạn 2013 - 2015, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG LỰC LƯỢNG TNXP TP.HCM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay