Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại

106 6 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên TS Trương Quang Dũng TS Hoàng Trung Kiên TS Lê Tấn Phước TS Mai Thanh Loan TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TS Trương Quang Dũng TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VÕ THỊ KIM LOAN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1989 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1541820072 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau:  Xác định mơ hình yếu tố cấu thành NLCT lĩnh vực XD,NV&SL  Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng NLCT công ty Tường Vy so với đối thủ cạnh tranh chủ yếu thị trường  Từ kết nghiên cứu, đề xuất số giải pháp để nâng cao NLCT cơng ty Tường Vy Nội dung luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận mơ hình lực cạnh tranh Chương 2: Thực trạng NLCT công ty Tường Vy Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT công ty Tường Vy III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Võ Thị Kim Loan ii LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Dương Cao Thái Nguyên tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp lớp 15SQT12 giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, tơi cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị công ty TNHH XD&TM Tường Vy, nhiên không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi quý báu quý thầy, cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 05 năm 2017 Tác giả Võ Thị Kim Loan iii TĨM TẮT Cạnh tranh hoạt động mang tính then chốt doanh nghiệp để tồn thị trường Khơng có doanh nghiệp phát triển bền vững thị trường mà khơng có NLCT so với đối thủ Nghiên cứu NLCT thực nhiều giới Việt Nam cấp độ khác từ quốc gia tới địa phương doanh nghiệp Nghiên cứu NLCT luận văn góc độ doanh nghiệp hoạt động ngành tương đối ngành XD,NV&SL NLCT khái niệm đa hướng với ảnh hưởng từ nhân tố bên bên Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ chặt chẽ NLCT LTCT, LTCT lại phụ thuộc vào NLCL Để nhận diện NLCL cần sử dụng công cụ đánh giá nguồn lực chuỗi giá trị doanh nghiệp Nghiên cứu điều chỉnh mơ hình NLCT tổng qt thành mơ hình NLCT ngành XD,NV&SL thang đo thức yếu tố cấu thành NLCT ngành Kết nghiên cứu xác định thành phần 26 biến quan sát cấu thành NLCT ngành XD,NV&SL Nghiên cứu thức với kích thước mẫu n =138 gồm đối tượng chuyên gia khách hàng, đồng thời so sánh NLCT công ty Tường Vy với đối thủ cơng ty Sao Mai, cơng ty Song Thương công ty Minh Hằng Nghiên cứu giúp công ty Tường Vy đánh giá vị NLCT so với đối thủ nhận biết yếu tố có ảnh hưởng lớn đến NLCT công ty Nghiên cứu đưa khuyến nghị giải pháp dựa ma trận hình ảnh cạnh tranh Các giải pháp có khoa học rõ ràng có tiêu điểm hướng đến cải thiện nhằm giúp công ty Tường Vy cải thiện NLCT thời gian tới iv ABSTRACT Competition is a key activity of the business to survive in the market There is no business having sustainable development on the market without competitive capability against its competitors There are many research on competitive capability has been carried out over the world and Vietnam national level to level of local and enterprises The research on competitive capability in this thesis from the perpective of enterprises operating in a new relatively industry such as construcstion, dredging and leveling Competitive capability is a multidemensional concept with influence from both internal and external factors Research has shown a link between competitive and competitive advantage, while competitive advantage is dependent on core competencies To identify the core competencies, it is necessary to use a tool for assessing resources and the enterprise value chain Research modified general competitive capability model into a model of competive capability in industry of construcstion, dredging and leveling, and its official scale's components The result of the research have identified nine components and 26 observations that make up the competitive capability of this industry Official research conducts with sample size of 138 including experts and customers, and compares competitive capability of company Tuong Vy with three main competitors including Sao Mai, Song Thuong and Minh Hang The research help Tuong Vy assess its competition position against its rivals and identify which factors have a major impact on competitive capability of the company Research has provided solution recommendations based on competitve profile matrix The solutions have a clear scientific basis and focus on improvements to help Tuong Vy improve NLCT in the coming time v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, ĐỒ, HÌNH ẢNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài 5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN MÔ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.2 Khái quát lực cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Đặc trưng NLCT doanh nghiệp 10 1.2.3 Khung phân tích NLCT doanh nghiệp 11 1.3 LTCT LTCT bền vững doanh nghiệp 16 vi 1.4 Tổng quan NLCL 21 1.4.1 Các khái niệm NLCL 21 1.4.2 Các nguồn lực khả 22 1.4.3 Phương pháp xây dựng NLCL 26 1.5 Công cụ đánh giá NLCT doanh nghiệp 32 1.6 Mơ hình nghiên cứu NLCT doanh nghiệp 34 1.7 Tóm tắt chương 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TƯỜNG VY 36 2.1 Giới thiệu công ty Tường Vy 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty Tường Vy 38 2.1.4 Một số dự án điển hình cơng ty thực 39 2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty Tường Vy 39 2.2.1 Kết kinh doanh 39 2.2.2 Hoạt động sản xuất vận hành 41 2.2.3 Hoạt động Marketing dịch vụ 42 2.2.4 Hoạt động quản trị tổng quát 43 2.2.5 Quản trị nguồn nhân lực 44 2.2.6 Hoạt động phát triển công nghệ 45 2.3 Đặc điểm đối thủ cạnh tranh chủ yếu công ty Tường Vy 46 2.4 Thiết kế nghiên cứu đánh giá NLCT công ty Tường Vy 48 2.4.1 Quy trình nghiên cứu 48 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 49 2.4.3 Thang đo yếu tố cấu thành NLCT 49 2.4.4 Kết nghiên cứu định tính 51 2.4.4.1 Mơ hình yếu tố cấu thành NLCT ngành XD, NV&SL 51 2.4.4.2 Thang đo thức NLCT ngành XD, NV&SL 51 2.4.5 Nghiên cứu định lượng thức 53 2.4.5.1 Mẫu nghiên cứu 53 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Bảng câu hỏi số: Phỏng vấn lúc:……giờ, ngày … tháng… năm 2017 Kính thưa q Ơng/Bà: Tôi Võ Thị Kim Loan, học viên cao học ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) Tôi thực đề tài nghiên cứu "Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty Tường Vy" Rất mong tham gia tích cực Anh/Chị, tất ý kiến trung thực Anh/Chị đóng góp vào thành công nghiên cứu Phần 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp Các câu hỏi liệt kê bên sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành Xây dựng, Nạo vét San lấp Anh/Chị vui lòng đọc kỹ câu hỏi khoanh tròn số phản ánh đánh giá Anh/Chị tầm quan trọng yếu tố thành công doanh nghiệp ngành Xây dựng, Nạo vét San lấp Mức độ quan trọng quy ước theo thứ tự từ đến đây: Hồn tồn khơng quan Khơng quan Trung hòa Quan Rất quan trọng trọng trọng trọng (Lưu ý: khoanh tròn số thích hợp cho phát biểu) Yếu tố cấu thành lực cạnh tranh Khả tài 1.1 Khả vay nợ 1.2 Khả tự tài trợ vốn 1.3 Quy mô nguồn vốn cố định lưu động doanh Lựa chọn 1 2 3 4 5 nghiệp Trình độ khoa học cơng nghệ 2.1 Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh 2.2 doanh Khả nguồn nhân lực 3.1 Quy mô nguồn nhân lực 3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 3.3 Văn hóa tổ chức Năng lực quản trị 4.1 Khả hoạch định chiến lược 4.2 Phương pháp quản lý 4.3 Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận 4.4 công ty 4.5 Khả xử lý thông tin tư Uy tín thương hiệu Thực cam kết với khách hàng nhà 5.1 cung cấp 5.2 Sự trung thành khách hàng 5.3 Danh tiếng thương hiệu công ty Năng lực sản xuất & vận hành 6.1 Chất lượng sản phẩm 6.2 Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng lực nghiên cứu & phát triển Khả chuyển đổi nhanh chóng cơng nghệ vào 7.1 sản xuất 7.2 Khả cải tiến đưa ý tưởng Khả cung ứng dịch vụ 8.1 Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn 8.2 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 8.3 Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng Năng lực Marketing Khả xúc tiến hiệu thương hiệu doanh 9.1 nghiệp 9.2 Khả bán hàng sáng tạo 9.3 Phát triển mối quan hệ với khách hàng 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Phần 2: Đánh giá điểm phân loại lực cạnh tranh yếu tố Anh/Chị vui lòng cho điểm phân loại câu hỏi yếu tố cấu thành lực cạnh tranh ngành Xây dựng, San lấp Nạo vét Mức phân loại phản ánh lực cạnh tranh công ty Tường Vy so với công ty so sánh bảng câu hỏi Điểm phân loại qui ước số sau: Yếu Trung bình Trên trung bình mạnh (Lưu ý: ghi số thích hợp cho phát biểu) Yếu tố cấu thành lực cạnh tranh Khả tài 1.1 Khả vay nợ 1.2 Khả tự tài trợ vốn Quy mô nguồn vốn cố định lưu động 1.3 doanh nghiệp Trình độ khoa học cơng nghệ 2.1 Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất 2.2 kinh doanh Khả nguồn nhân lực 3.1 Quy mô nguồn nhân lực 3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 3.3 Văn hóa tổ chức Năng lực quản trị 4.1 Khả hoạch định chiến lược 4.2 Phương pháp quản lý 4.3 Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận 4.4 công ty 4.5 Khả xử lý thông tin tư Uy tín thương hiệu Thực cam kết với khách hàng 5.1 nhà cung cấp 5.2 Sự trung thành khách hàng 5.3 Danh tiếng thương hiệu công ty Hàng Trục vớt Tường Minh Hải Song vy Hằng Sao Thương Mai Năng lực sản xuất & vận hành 6.1 Chất lượng sản phẩm Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin 6.2 cậy Năng lực nghiên cứu & phát triển Khả chuyển đổi nhanh chóng cơng 7.1 nghệ vào sản xuất 7.2 Khả cải tiến đưa ý tưởng Khả cung ứng dịch vụ 8.1 Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn 8.2 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 8.3 Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng Năng lực Marketing Khả xúc tiến hiệu thương hiệu 9.1 doanh nghiệp 9.2 Khả bán hàng sáng tạo 9.3 Phát triển mối quan hệ với khách hàng Phần 3: Thông tin cá nhân Anh/Chị vui lòng cho biết thơng tin cá nhân sau: Giới tính: □ Nam □ Nữ Tên doanh nghiệp Anh/Chị làm việc: □ Công ty Tường Vy □ Khác Vị trí cơng tác Anh/Chị doanh nghiệp: □ Quản lý □ Chuyên viên/nhân viên CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỖ TRỢ CỦA ANH/CHỊ PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN STT Giá trị hợp đồng (Tr.đồng) Nạo vét tu luồng 171,064 Sài Gòn-Vũng Tàu Năm 2015-2016 Tên dự án Thời gian thực Khởi cơng Hồn thành Chủ đầu tư/Thầu Tổng cơng ty bảo đảm an toàn Hàng Hải Miền Nam Ban quản lý dự án hàng hải III 02/05/2015 31/12/2016 Gói thầu số 11: Thi 540,132 công nạo vét luồng sông Hậu kênh Quan Chánh Bố thuộc dự án ĐTXD cơng trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Hợp đồng NW5, cung 93,756 cấp lắp đặt thiết bị báo hiệu cho hành lang đường thủy Quốc gia số (Km0+00 Km253+000) Nạo vét tu luồng 181,007 Vũng Tàu – Thị Vải Năm 2015 01/10/2014 418 ngày từ ngày khởi công 25/11/2013 18 tháng từ Ban quản lý ngày khởi dự án đường công thủy nội địa phía Nam 23/09/2015 70 ngày từ ngày khởi cơng Gói thầu số 11b: 35,961 Nạo vét luồng, khu nước neo đậu hệ thống báo hiệu thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơng trình khu nao đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang Nạo vét tu luồng 110,516 Vũng Tàu – Thị Vải Năm 2014 04/09/2015 440 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 26/09/2014 31/12/2014 Thi cơng gói thầu số 4: 86,443 Nạo vét luồng tàu từ bến số vào bến số bến số cho tàu 30.000DWT –Dự án bến số cảng Nghi Sơn – Thanh Hóa Nạo vét giai đoạn 73,284 luồng tàu khu quay trở tàu 30.000 18/11/2013 15/08/2014 08/09/2011 28/08/2012 Tổng công ty bảo đảm an toàn Hàng Hải Miền Nam Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tổng công ty bảo đảm an toàn Hàng Hải Miền Nam Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh STT Tên dự án Giá trị hợp đồng (Tr.đồng) DWT, Dự án đầu tư xây dựng bến số cảng Nghi Sơn Thanh Hóa Nạo vét tu luồng 64,249 Sài Gòn-Vũng TàuNăm 2014 Thời gian thực Khởi cơng Hồn thành Hóa 06/09/2014 Tổng cơng ty bảo đảm an toàn Hàng Hải Miền Nam 30/12/2014 Tổng cty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam tháng kể Công ty TNHH từ ngày khởi Cảng Quốc Tế công Thị Vải 30/12/2014 10 Nạo vét tu luồng 24,288 Quy Nhơn Năm 2014 22/09/2014 11 Gói thầu PK1B: 19,671 Công tác nạo vét – Giai đoạn 1Dự án Đầu tư Xây dựng Cảng Quốc Tế Thị Vải Nạo vét tu luồng 29,059 Hải Phòng năm 2013 08/12/2015 28/05/2013 10/09/2013 Dự án nạo vét mở 50,800 rộng kho xăng dầu PVOIL Cái Lân, Quảng Ninh Thi công phần 30,000 khối lượng hạng mục nạo vét lần đầu cơng trình biển, dự án liên hiệp lọc hoá dầu Nghi Sơn Nạo vét luồng dự án 114,000 nhà máy công nghiệp Tàu thủy Dung Quốc 29/05/2012 27/12/2012 Thi công phần 38,254 khối lượng hạng mục nạo vét lần đầu cơng trình biển, dự án liên hiệp lọc hoá dầu Nghi Sơn Nạo vét tu luồng 21,690 Nghi Sơn Năm 2014 26/08/2013 01/10/2014 31/12/2014 Dự án: Khắc phục 34,322 cầu cảng K99 sau cố đâm va tàu Việt Tín 10/06/2012 21/03/2013 12 13 14 15 16 17 18 Chủ đầu tư/Thầu 31/07/2013 29/01/2011 28/12/2012 Tổng cơng ty bảo đảm an tồn Hàng Hải Miền Bắc Tổng công ty dầu Việt Nam PVOIL Ban quản lý dự án liên hiệp lọc hoá dầu Nghi Sơn/Xí nghiệp Tàu Cuốc Hà Nội Cơng ty TNHH MTV công nghiệp Tàu thủy Dung Quất Ban quản lý dự án liên hiệp lọc hố dầu Nghi Sơn/Cơng ty TNHH Phúc Nam Tổng công ty bảo đảm an tồn HH Miền Bắc Cơng ty Cổ phần vận tải Việt Tín STT 19 20 21 22 22 23 24 25 26 Tên dự án Lucky Gói thầu số 3: Nạo vét phần khối lượng luồng tàu dự án xây dựng cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải Thi công nạo vét khu nước trước cầu cảng nhập than vũng quay trở tàu, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng Nạo vét luồng tàu, cơng trình đầu tư nâng cấp mở rộng cảng cá Cà Ná –Tỉnh Ninh Thuận Nạo vét thải đá ngầm bến số 1và số kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong Củng cố, nâng cấp bổ sung khép kín tuyến đê biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thơng tin hợp đồng: Thi công nạo vét khu nước cầu tàu 500DWT 20.000DWT trạm phân phối hiệp phước - Cơng ty xi măng Nghi Sơn Đóng & cung cấp sà lan tự hành – sà lan xáng cạp Đóng sà lan ponton Giá trị hợp đồng (Tr.đồng) Thời gian thực Khởi cơng Hồn thành Chủ đầu tư/Thầu 32,198 15/04/2010 28/12/2011 Tổng cơng ty xây dựng đường thủy VINAWACO 15,190 10/03/2013 10/06/2013 Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC 14,301 25/11/2013 12,696 9/11/2012 41,000 24/07/2012 9,976 23/09/2014 24,300 10/04/2009 10/08/2009 12,570 24/06/2009 24/09/2009 Cơng trình kho trung 59,000 chuyển xăng dầu Hòa Phú 14/08/2011 24/03/2013 10/03/2013 Công ty Liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong 10/08/2014 Ban quản lý dự án chuyên nghành nông nghiệp PTNT Bến Tre 14/07/2015 Công ty Xi ngày từ ngày măng Nghi Sơn khởi – Chi nhánh cơng TP.Hồ Chí Minh Cty TNHH TM & DV Huỳnh Nguyên Cty CTTC II, NHĐT&PT VN – TP.HCM Công ty TNHH đóng tàu Trần Thế Nguồn: Hồ lực công ty Tường Vy PHỤ LỤC: BẢNG KÊ KHAI DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM, KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG Loại dụng cụ, thiết bị Máy thủy Số lượng Tính Nước sản kỹ thuật xuất Sở hữu nhà thầu hay thuê Chất lượng sử dụng Đo đạt Nhật Nhà thầu Tốt Đo đạt Nhật Nhà thầu Tốt Đo đạt Mỹ Nhà thầu Tốt Đo đạt Mỹ Nhà thầu Tốt chuẩn Máy toàn đạc Máy đo sâu hồi âm Máy định vị vệ tinh DGPS Nguồn: Số liệu nội công ty Tường Vy PHỤ LỤC 4: BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU Loại thiết bị thi công Số lượng Công suất Tàu hút bùn Tàu hút bùn Tàu hút bùn Tàu hút bùn Xáng cạp Xáng cạp Xáng cạp Xáng cạp Xáng cạp Xáng cạp Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Sà lan bùn Tàu kéo Tàu kéo Ca nô Ca nô Xe đào Xe đào Xe đào Xe đào Xe ủi Xe Lu Xe san gạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1.300 HP 1.500 HP 2.000 HP 2.000 HP 70 61 16 tấn 7.5 15 1520.9 1686.9 1857.6 1935.6 1995.6 1612.7 1710.2 1510.0 953.6 950 950 998 350CV 400CV 75CV 40CV 0.7 m3 m3 1,53 m3 2,31 m3 126Kw 82Kw 104Kw Nước sản xuất Tính Hút thổi Hút thổi Hút thổi Hút thổi Cạp bùn Cạp bùn Cạp bùn Cạp bùn Cạp bùn Cạp bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Chở bùn Kéo/đẩy Kéo/đẩy Kéo/đẩy Kéo/đẩy Đào đất Đào đất Đào đất Đào đất Đào đất Lu lèn San gạt VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN Nhật Nhật Nhật HQ TQ Đức Nhật Năm sản xuất Sở hữu công ty/ thuê thuê 2015 2015 2011 2011 2012 2011 2011 2013 2010 2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 HC2013 HC2016 HC2010 HC2010 HC2010 2014 2015 2007 2011 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2007 Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Thuê Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Thuê Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Chất lượng Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Nguồn: Số liệu nội công ty Tường Vy PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KINH DOANH CƠNG TY TƯỜNG VY (2011-2016) Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 17 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Năm 2011 Năm 2012 125,030 Năm 2013 Năm 2014 138,653 108,061 0 Năm 2015 Năm 2016 199,366 277,934 403,019 79 125,030 138,653 108,061 199,366 277,930 402,940 119,085 131,252 102,386 192,632 270,897 391,991 5,945 7,400 5,675 6,734 7,033 10,949 34 21 13 13 47 12 4,479 5,421 4,510 3,972 3,888 5,899 1,174 1,462 1,089 2,552 2,615 2,240 326 539 89 224 578 2,821 11 -11 357 -357 -9 0 0 252 -252 455 2,179 -1,724 315 182 80 224 326 1,097 79 180 50 49 72 241 0 0 0 236 31 175 254 856 Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty Tường Vy PHỤ LỤC 6: BẢNG TÍNH MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG YẾU TỐ CẤU THÀNH NLCT TRONG NGÀNH XD,NV&SL STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH XD, NV & SL MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 0.12 0.03 0.04 0.05 Trình độ khoa học công nghệ 0.13 Hệ thống công nghệ thông tin 0.04 Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh 0.05 Khả nguồn nhân lực 0.12 Quy mô nguồn nhân lực 0.04 Chất lượng nguồn nhân lực 0.05 Văn hóa tổ chức 0.04 Năng lực quản trị 0.13 Khả hoạch định chiến lược 0.05 Phương pháp quản lý 0.05 Khả thích nghi với thay đổi 0.03 Khả thống hợp tác phận công ty 0.05 Khả xử lý thơng tin tư 0.05 Uy tính thương hiệu 0.12 Thực cam kết với khách hàng nhà cung cấp 0.03 Sự trung thành khách hàng 0.05 Danh tiếng thương hiệu công ty 0.05 Năng lực sản xuất & vận hành 0.09 Chất lượng sản phẩm 0.03 Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy 0.03 Năng lực nghiên cứu & phát triển 0.09 Khả chuyển đổi nhanh chóng công nghệ vào sản xuất 0.03 Khả cải tiến đưa ý tưởng 0.03 Khả cung ứng dịch vụ 0.09 Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn 0.03 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 0.03 Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng 0.03 Năng lực Marketing 0.11 Khả xúc tiến hiệu thương hiệu doanh nghiệp 0.04 Khả bán hàng sáng tạo 0.04 Phát triển mối quan hệ với khách hàng 0.04 TỔNG 1.00 Khả tài Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn Quy mô nguồn vốn cố định lưu động doanh nghiệp MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA BIẾN QUAN SÁT TRONG MỖI YẾU TỐ 100% 27% 34% 39% 100% 47% 53% 100% 33% 38% 29% 100% 21% 21% 16% 21% 21% 100% 26% 37% 37% 100% 48% 52% 100% 47% 53% 100% 31% 37% 32% 100% 32% 33% 35% PHỤ LỤC 7: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CƠNG TY TƯỜNG VY STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH XD, NV & SL Khả tài Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn Quy mô nguồn vốn cố định lưu động doanh nghiệp Trình độ khoa học cơng nghệ Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Khả nguồn nhân lực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng lực quản trị Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thông tin tư Uy tính thương hiệu Thực cam kết với khách hàng nhà cung cấp Sự trung thành khách hàng Danh tiếng thương hiệu công ty Năng lực sản xuất & vận hành Chất lượng sản phẩm Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng lực nghiên cứu & phát triển Khả chuyển đổi nhanh chóng cơng nghệ vào sản xuất Khả cải tiến đưa ý tưởng Khả cung ứng dịch vụ Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn Dịch vụ chăm sóc khách hàng Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng Năng lực Marketing Khả xúc tiến hiệu thương hiệu doanh nghiệp Khả bán hàng sáng tạo Phát triển mối quan hệ với khách hàng PHÂN LOẠI 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 PHỤ LỤC 8: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CÔNG TY SAO MAI STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH XD, NV & SL Khả tài Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn Quy mô nguồn vốn cố định lưu động doanh nghiệp Trình độ khoa học cơng nghệ Hệ thống cơng nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Khả nguồn nhân lực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng lực quản trị Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thơng tin tư Uy tính thương hiệu Thực cam kết với khách hàng nhà cung cấp Sự trung thành khách hàng Danh tiếng thương hiệu công ty Năng lực sản xuất & vận hành Chất lượng sản phẩm Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng lực nghiên cứu & phát triển Khả chuyển đổi nhanh chóng cơng nghệ vào sản xuất Khả cải tiến đưa ý tưởng Khả cung ứng dịch vụ Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn Dịch vụ chăm sóc khách hàng Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng Năng lực Marketing Khả xúc tiến hiệu thương hiệu doanh nghiệp Khả bán hàng sáng tạo Phát triển mối quan hệ với khách hàng PHÂN LOẠI 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 PHỤ LỤC 9: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CƠNG TY SONG THƯƠNG STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH XD, NV & SL Khả tài Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn Quy mô nguồn vốn cố định lưu động doanh nghiệp Trình độ khoa học công nghệ Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Khả nguồn nhân lực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng lực quản trị Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thông tin tư Uy tính thương hiệu Thực cam kết với khách hàng nhà cung cấp Sự trung thành khách hàng Danh tiếng thương hiệu công ty Năng lực sản xuất & vận hành Chất lượng sản phẩm Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng lực nghiên cứu & phát triển Khả chuyển đổi nhanh chóng cơng nghệ vào sản xuất Khả cải tiến đưa ý tưởng Khả cung ứng dịch vụ Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn Dịch vụ chăm sóc khách hàng Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng Năng lực Marketing Khả xúc tiến hiệu thương hiệu doanh nghiệp Khả bán hàng sáng tạo Phát triển mối quan hệ với khách hàng PHÂN LOẠI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 PHỤ LỤC 10: BẢNG TÍNH HỆ SỐ PHÂN LOẠI CƠNG TY MINH HẰNG STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH XD, NV & SL Khả tài Khả vay nợ Khả tự tài trợ vốn Quy mô nguồn vốn cố định lưu động doanh nghiệp Trình độ khoa học cơng nghệ Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh Khả nguồn nhân lực Quy mô nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Năng lực quản trị Khả hoạch định chiến lược Phương pháp quản lý Khả thích nghi với thay đổi Khả thống hợp tác phận công ty Khả xử lý thông tin tư Uy tính thương hiệu Thực cam kết với khách hàng nhà cung cấp Sự trung thành khách hàng Danh tiếng thương hiệu công ty Năng lực sản xuất & vận hành Chất lượng sản phẩm Khả sản xuất thiết kế sản phẩm tin cậy Năng lực nghiên cứu & phát triển Khả chuyển đổi nhanh chóng cơng nghệ vào sản xuất Khả cải tiến đưa ý tưởng Khả cung ứng dịch vụ Dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn Dịch vụ chăm sóc khách hàng Xử lý khiếu nại phát sinh từ khách hàng Năng lực Marketing Khả xúc tiến hiệu thương hiệu doanh nghiệp Khả bán hàng sáng tạo Phát triển mối quan hệ với khách hàng PHÂN LOẠI 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ THỊ KIM LOAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY LUẬN... ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1541820072 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ... Vy Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT công ty Tường Vy 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại , Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay