Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh long an

109 7 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VĂN LỢI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 TP HCM, tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN VĂN LỢI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HCM, tháng 3/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TS MAI THANH LOAN TS HOÀNG TRUNG KIÊN TS.LÊ TẤN PHƯỚC TS.HÀ VĂN DŨNG Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN VĂN LỢI Giới tính: nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/1978 nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820074 I- Tên đề tài: Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình- chi nhánh Long An II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống sở lý luận tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng Ngân nhàng TMCP An Bình- chi nhánh Long An giai đoạn 2014 - 2016 - Đề xuất giải pháp bản, khả thi nhằm phát triển tín dụng bán lẻ đơn vị III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/02/2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập tôi, số liệu, kết phân tích, nghiên cứu trung thực, trích nguồn rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tp.HCM, Ngày tháng năm 2017 Tác giả Luận Văn Nguyễn văn Lợi ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu, tơi nhận bảo, giúp đỡ tận tình Q thầy Trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM Tôi xin chân thành biết ơn quý thầy giáo tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quyết Thắng nhiệt tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình phòng ban Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Long An giúp tơi thu thập số liệu, để nghiên cứu hoàn thành luận văn Dù thân tác giả cố gắng nhiều trình độ thời gian hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy, giáo bạn học viên góp ý để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tp.HCM, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Lợi iii TĨM TẮT Tài Ngân hàng phận quan trọng vị trí đặt biệt kinh tế nước ta Bên cạnh việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng việc cố phát triển hoạt động Ngân hàng truyền thống lựa chọn ưu tiên nhiều Ngân hàng thương mại Việc phát triển nghiệp vụ ngân hàng truyền thống giúp ngân hàng thương mại giữ vững mở rộng thị trường, hoạt động tín dụng bán lẻ góp phần khơng nhỏ vào nguồn thu nhập phân tán rủi ro Việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ làm cho Ngân hàng thị trường lớn mà hiệu kinh tế cao nhờ ngân hàng cung cấp dịch vụ với khối lượng lớn, lãi suất tốt, doanh thu cao, phân tán rủi ro kinh doanh, đồng thời mang lại cho Ngân hàng khả phát triển liên tục nhờ vào đổi đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, việc phát triển tín dụng địa bàn gặp nhiều khó khăn, số lượng sản phẩm triển khai hạn chế Mặt khác công tác quảng cáo, marketing phát triển nguồn nhân lực tồn nhiều khó khăn, vướng mắc khách quan chủ quan làm ảnh hưởng đến khả phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu luận văn chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Long An” Bằng phương pháp định tính với lý luận bản, luận văn hệ thống lại khái niệm, nội dung, thực trạng Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Long An đề giải pháp giúp cho Ngân hàng định hướng phát triển tín dụng bán lẻ thời gian tới iv ABSTRACT Banking Finance is an important part of the economy in our country In addition to diversifying the bank's new banking products and services, consolidation and development of traditional banking activities is a priority choice for many commercial banks The development of traditional banking operations will help commercial banks to maintain and expand the market, with retail credit contributing to the diversification of income and risk distribution The development of retail credit activity will make the banks not only have larger markets but also higher economic efficiency thanks to the bank providing services in large volume, good interest rates, high turnover, It disperses business risks and gives the Bank the ability to grow continuously through innovation and diversification of its products and services However, the development of credit in the area has encountered many difficulties, the number of products deployed is limited On the other hand, advertising and marketing as well as human resource development still face many difficulties, both objective and subjective, which affect the branch's ability to develop retail credit activities Starting from the scientific research and practical issues as the thesis has chosen to study the subject "Development of retail credit at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Long An Branch" By qualitative method with basic arguments, the thesis has re-structured the concepts, contents and realities of An Binh Commercial Joint Stock Bank- Long An Branch and set out solutions to help the orientation bank And develop retail credit in the future v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Nội dung phạm vi nghiên cứu 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 4.2 Phương pháp phân tích .3 Ý nghĩa giới hạn Kết cấu đề tài CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động ngân hàng thương mại .5 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại vi 1.1.3.1 Huy động vốn 1.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng .8 1.1.3.3 Hoạt động toán ngân quỹ 1.1.3.4 Các hoạt động kinh doanh khác .10 1.1.4 Các quan điểm phát triển tiêu chí đo lường 10 1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm tín dụng tín dụng bán lẻ 11 1.2.2 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Bản chất vai trò tín dụng ngân hàng .13 1.2.4 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 15 1.2.5 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ 15 1.2.6 Ưu, nhược điểm tín dụng bán lẻ 17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng bán lẻ 17 1.4 Các rủi ro tín dụng bán lẻ 21 1.5 Xu hướng phát triển tín dụng bán lẻ giai đoạn 22 1.6 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan .24 1.7 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng giới học kinh nghiêm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 25 1.7.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới 25 1.7.1.1 Ngân hàng CitiBank 25 1.7.1.2 Ngân hàng DBS Group Holdings (Singapore) 26 1.7.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 27 Kết Luận Chương 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH LONG AN 31 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Long An 31 2.1.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Long An .31 2.1.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 31 2.1.1.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội 32 2.1.1.3 Định hướng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh đến năm 2020 32 ... Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình- Chi nhánh ABBANK Long An Long An ABBANK Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập ACB Ngân hàng thương mại cổ phần. .. lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tín dụng bán lẻ tạı ngân hàng thương mạı cổ phần An Bình - Chi Nhánh Long An Chương 3: Gıảı pháp phát trıển tín dụng bán lẻ tạı ngân hàng TMCP An Bình. .. dụng bán lẻ ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng việc phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Long An; - Đề xuất phương hướng giải pháp góp phần phát triển tín dụng bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh long an , Phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay