Nghiên cứu dự phòng trong thị trường điện

106 3 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH NGỌC TÙNG NGHIÊN CỨU DỰ PHÒNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH NGỌC TÙNG NGHIÊN CỨU DỰ PHÒNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Hùng TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hùng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Ngọc Tùng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Nghiên cứu dự phòng thị trường điện II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Hùng CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Huỳnh Ngọc Tùng LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cám ơn Thầy Cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn Thầy, PGS TS Nguyễn Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báo cho việc hoàn thành Luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực Luận văn em Huỳnh Ngọc Tùng Tóm tắt Năng lượng điện nguồn lượng thiếu sản xuất, sinh hoạt sống Trong cơng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, mức tiêu thụ lượng điện thước đo lực kinh tế quốc gia Trong bối cảnh nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam thực tiến trình đổi mới, cải cách ngành điện chuyển sang cổ phần hóa thành viên Tập đồn điện lực, bước chuyển sang thị trường điện Việc nghiên cứu vấn đề thị trường điện, xác định giá điện nút hệ thống điện dịch vụ phụ trợ dự phòng làm sở cho việc hình thành phát triển Rõ ràng rằng, thị trường điện Việt Nam giai đoạn hình thành phát triển Vì vậy, đề tài luận văn “Nghiên cứu dự phòng thị trường điện” cần thiết Kết nghiên cứu khơng góp phần điều tiết lượng hệ thống điện hiệu mà tăng cường tính hợp lý việc sử dụng tài nguyên lưới điện quan trọng hết sở định hướng cho việc khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào ngành điện Đề tài luận văn bao gồm nội dung sau: + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến thị trường điện dự phòng thị trường điện + Chương 3: Nghiên cứu dự phòng thị trường điện + Chương 4: Mô dự phòng thị trường điện + Chương 5: Kết luận hướng phát triển tương lai Abstract Electric energy is an indispensable energy source in production, living and life In the industrialization and modernization of the country, electricity consumption is a measure of the economic power of each country In the current context, the Electricity of Vietnam has been implementing the reform process, transforming the electricity industry into equitization of the members of the Electricity Group, as well as gradually moving to the electricity market The study of the problems in the electricity market, the determination of electricity prices at the nodes in the power system and auxiliary services such as backup will be the basis for the formation and development It is clear that the electricity market in Vietnam is in the stage of formation and development Therefore, the topic thesis "Reserve analysis in electricity markets" is necessary The results of this study not only contribute to the more efficient regulation of energy in the electricity system, but also to the rational use of grid resources and, more importantly, the basis for the promotion Encourage investors to invest in the power sector The thesis topics include the following contents: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Literature review of electricity markets + Chapter 3: Reserve analysis in electricity markets + Chapter 4: Simulations + Chapter 5: Conclusions and future works i MỤC LỤC Mục lục i Danh sách hình vẽ .iv Danh sách bảng vi Chương - Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .4 1.7 Bố cục luận văn 1.8 Kết luận Chương - Tổng quan nghiên cứu liên quan đến thị trường điện dự phòng thị trường điện 2.1 Giới thiệu 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 11 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.4 Thị trường điện nước giới 18 2.4.1 Thị trường điện quốc gia thuộc khối EU 19 2.4.2 Thị trường điện Hoa Kỳ 19 2.5 Kết luận 21 Chương - Nghiên cứu dự phòng thị trường điện 22 3.1 Khái niệm thị trường điện 22 3.2 Mơ hình cơng ty điện lực độc quyền truyền thống 23 3.3 Một số mơ hình thị trường điện cạnh tranh 24 ii 3.3.1 Mô hình có tham gia bên thứ ba 25 3.3.2 Mơ hình người mua 27 3.3.3 Mơ hình thị trường bán bn điện cạnh tranh 29 3.3.4 Mơ hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 30 3.4 Điều tiết hoạt động điện lực thị trường 32 3.4.1 Vai trò điều tiết hoạt động điện lực thị trường điện 32 3.4.2 Nguyên tắc hoạt động quan điều tiết điện lực 32 3.4.3 Nguyên tắc xây dựng tổ chức quan điều tiết điện lực 35 3.4.4 Các mơ hình quan điều tiết hoạt động điện lực 36 3.5 Giá thị trường điện 37 3.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá điện 38 3.6.1 Giá nhiên liệu thị trường điện 38 3.6.2 Các điều kiện khí hậu thời tiết 39 3.6.3 Định mức giá điện quy định Nhà nước 39 3.6.4 Khả khai thác nguồn điện giá rẻ 39 3.6.5 Kế hoạch cắt điện 39 3.6.6 Nhu cầu phụ tải 39 3.6.7 Khả đưa vào nguồn phát điện 39 3.6.8 Quản lý hệ thống 40 3.6.9 Điều kiện lưới truyền tải 40 3.6.10 Lợi nhuận biên phận thị trường điện 40 3.6.11 Tính chất trò chơi thị trường điện 40 3.7 Phân bố công suất tối ưu thị trường điện 41 3.8 Vận hành hệ thống điện thị trường điện 45 3.9 Chỉ số đánh giá cân cung cầu 48 3.10 Tắc nghẽn quản lý tắc nghẽn 49 3.1y ta bỏ qua yếu tố để phân tích tính ta nâng cấp dung lượng đường dây giá LMP ảnh hưởng trường hợp nghẽn mạch Tiếp tục, xét tốn nút trên.Thơng số đường dây cần ý trường hợp thông số đường dây nối nút với nút Thông số đường dây trước nâng cấp Bảng 4.10 Bảng 4.10 Thông số đường dây trước nâng cấp Đường dây Từ nút Tới nút Điện trở Điện kháng Giới hạn 12 0.01 0.06 65 13 0.04 0.24 150 23 0.03 0.16 80 24 0.03 0.18 100 25 0.02 0.12 100 26 0.01 0.06 200 34 0.005 0.03 100 45 0.04 0.24 70 57 0.01 0.24 200 67(1) 0.04 0.24 200 67(2) 0.04 0.24 200 Điện kháng Giới hạn Bảng 4.11 Thông số đường dây nâng cấp Đường dây Từ nút Tới nút Điện trở ... Tổng quan nghiên cứu liên quan đến thị trường điện dự phòng thị trường điện + Chương 3: Nghiên cứu dự phòng thị trường điện + Chương 4: Mơ dự phòng thị trường điện + Chương 5: Kết luận hướng phát...n khơng xảy 4.2.7 Thị trường điện có dự phòng Tương tự, xét hệ thống điện nút Hình 4.13 Hình 4.13 Hệ thống điện nút thị trường điện có dự phòng Để khảo sát tốn thị trường điện có dự phòng, giả s...t tối ưu thị trường dự phòng thể sau, Hình 4.19 Kết phân bố công suất tối ưu thị trường điện dự phòng Các biến chuẩn bỏ thầu Hình 4.19 Phân bố cơng suất tối ưu thị trường điện dự phòng Tất dự phòn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dự phòng trong thị trường điện , Nghiên cứu dự phòng trong thị trường điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay