Bám điểm công suất cực đại của pin mặt trời dùng logic mờ

126 5 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ MINH PHÚC BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA PIN MẶT TRỜI DÙNG LOGIC MỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VÕ MINH PHÚC BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA PIN MẶT TRỜI DÙNG LOGIC MỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Võ Minh Phúc Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1981 Nơi sinh: Tân Lộc Đơng – Thới Bình – Cà Mau Chun ngành: Kỹ thuật điện MSHV:1641830017 I- Tên đề tài: Bám điểm công suất cực đại PIN mặt trời dung logic mờ II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu tổng quan hệ thống PIN mặt trời kỹ thuật bám điểm cơng suất cự đại - Tìm hiểu logic mờ, ứng dụng tìm điểm cơng suất cực đại cho hệ thống PIN mặt trời - Xây dựng hình Matlab - Viết luận văn III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15 tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thanh Phương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PGS TS Nguyễn Thanh Phương (Họ tên chữ ký) PGS TS Nguyễn Thanh Phương LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CÁM ƠN Lời xin chân thành cám ơn thầy cô Viện Kỹ thuật HUTECH Viện đào tạo Sau đại học nhiệt tình giảng dạy hỗ trợ để tơi hồn thánh khóa học Đặc biệt PGS TS Nguyễn Thanh Phương truyền cảm hứng vá hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Cám ơn bạn học viên lớp đồng hành, động viên giúp đỡ học tập để vượt qua khó khăn học tập nghiên cứu trường Cuối cùng, xin chân thành cám ơn quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện vật chất tinh thần gia đình suốt trình học tập Võ Minh Phúc TÓM TẮT Bài luận văn nghiên cứu phương pháp điều khiển tốt để tối ưu công suất hệ thống quang điện, điều kiện nhiệt độ cường độ sáng thay đổi Phương pháp sử dụng điều khiển logic mờ ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi DC-DC Trình tự bước thiết kế điều khiển mờ trình bày với Kết thu điều khiển mờ so sánh với điều khiển quan sát nhiễu loạn (P&O) Kết cho thấy điều khiển mờ làm việc với hiệu suất cao, chắn thiết kế đơn giản ABSTRACT This thesis studyanadvantage algorithm totrack the maximum power point tracking (MPPT) of a photovoltaic system under variable temperature and insolation conditions This method uses a fuzzy logic controller (FLC) applied to a DC-DC converter device The different steps of the design of this controller are presented together with its simulation Results of this simulation are compared to those obtained by the perturbation and observation controller They The results show that fuzzy controllers work with high performance, compact and simple design.qq i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ , ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài: Mục đích đề tài: Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Kết dự kiến đạt được: Chương PHẦN TỔNG QUAN 1.1.Đặt vấn đề: [4],[5] 1.2.Các thuật toán MPPT:[14] 1.2.1 Phương pháp P&O :[14] 1.2.2 Phương pháp INCond : [14] Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 2.1.Tình hình lượng mặt trời: 2.1.1 Tình hình chung: 2.1.2 Ứng dụng lượng mặt trời Việt nam: [5] 2.2.Năng lượng mặt trời : 11 2.2.1 Phổ Của Mặt Trời : 11 2.2.2 Định nghĩa tỷ số AM : 13 2.2.3 Hiệu suất vật liệu quang điện: 15 2.3.Pin quang điện PV: 16 2.3.1 Sơ đồ mạch đơn giản pin PV: 16 2.3.2 Sơ đồ mạch PV có tính đến tổn hao: 17 2.3.3 Array PV ảnh hưởng tác động: 19 ii Chương CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI DC - DC 3.1.Bộ tạo xung DC ( DC choppers): 24 3.2.Bộ chuyển đổi Buck: 25 3.3.Bộ chuyển đổi Boost: 29 3.4.Bộ chuyển đổi Buck – Boost: 30 Chương PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MỜ 4.1.Lý thuyết mờ: [8] 33 4.1.1 Khái niệm điều khiển mờ: 33 4.1.2 Định nghĩa tập mờ: [8] 34 4.1.3 Các thuật ngữ logic mờ : 34 4.1.4 Biến ngôn ngữ: 36 4.1.5 Các phép toán tập mờ: 37 4.1.6 Luật hợp thành : 38 4.1.7 Giải mờ: 49 4.1.8 hình mờ Tagaki-Sugeno : 51 4.1.9 Ví dụ: 52 4.2 Điều khiển mờ trực tiếp: 54 4.2.1 Cấu trúc điều khiển mờ trực tiếp: 54 4.2.2 Thiết kế điều khiển mờ trực tiếp dựa vào kinh nghiệm chuyên gia 55 4.3.Điều khiển PID mờ : 56 4.3.1 Điều khiển PID mờ dùng hệ qui tắc Mamdani: 56 4.3.2 Điều khiển PID mờ dùng hệ qui tắc Sugeno : 60 4.3.3 Điều khiển hệ MIMO : 61 Chương ĐIỀU KHIỂN CHỌN ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI 5.1 Giới thiệu đặc tính tải : 62 5.1.1 Tải điện trở: 62 5.1.2 Tải động DC: 64 5.1.3 Tải sạc pin: 66 5.2 Điều khiển chọn điểm công suất cực đại (MPPT): 67 5.2.1 Mục đích MPPT: 67 95 Hình 6- 23Đáp ứng điện áp,dòng điện cơng suất theo phương phápFLC 96 6.2.3.3 So sánh phương pháp P&O FLC: Hình 6-24Mơ hình MPPT dùng phương pháp P&O FLC simulink Kết phương pháp P&O FLC: Hình 6- 25Cường độ xạ lượng mặt trời 97 98 Hình 6- 26Dòng điện, điện áp và cơng suất PV 99 Hình 6- 27Đáp ứng dòng điện 100 Hình 6- 28Đáp ứng điện áp 101 Hình 6-29Đáp ứng cơng suất Qua đáp ứng điện áp, dòng điện cơng suất phương pháp P&O phương pháp FLC điều khiển tối ưu công suất, ta nhận thấy đáp ứng phương pháp FLC nhanh, dao động thời gian vào trạng thái ổn định ngắn phương pháp P&O trường hợp cường độ sáng thay đổi biên độ thời gian 102 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Kết luận : Thông qua đề tài “Tối ưu công suất hệ thống pin mặt trời”, Luận văn gồm nội dung nghiên cứu sau: - Nghiên cứu đặc tuyến làm việc pin quang điện - Nghiên cứu pin quang điện MPPT - Sử dụng logic mờ điều khiển chọn điểm công suất lớn hệ thống pin mặt trời cấp cho tải DC - hệ thống điều khiển đãđược đề xuất môi trường Matlab Simulink Kết thu điều khiển mờ so sánh với điều khiển quan sát nhiễu loạn (P&O) Kết cho thấy điều khiển mờ làm việc với hiệu suất cao, chắn thiết kế đơn giản Như vậy, qua nghiên cứu kết phương pháp đề xuất kết hợp toán điều khiển mờ tốn tối ưu cơng suất hệ thống pin mặt trời 7.2 Hạn chế: Mặc dù có nhiều cố gắng với giúp đỡ quý Thầy Cô bạn học viên, song điều kiện thời gian không cho phép nên nội dung đề tài nghiên cứu nhiều thiếu sót hạn chế Trong luận văn , việc đề xuất phương pháp điều khiển MPPT dùng phương pháp logic mờ số hạn chế việc xây dựng hàm liên thuộc luật điều khiển chưa phong phú, chưa đưa nhiều kinh nghiệm cho luật suy diễn để điều khiển MPPT Kết dựa giả thiết biến đổi dc/dc đáp ứng hoàn toàn giá trị điện áp yêu cầu hệ MPPT, linh kiện điện tử công suất lý tưởng …, thực tế dc/dc, linh kiện điện tử cơng suất … có ảnh hưởng quan trọng đến vấn đề lượng, muốn có nhìn tổng thể phải xét đến hết tất yếu tố 103 7.3 Kiến nghị hướng phát triển đề tài : Nội dung luận văn giải vấn đề hệ MPPT chủ yếu tập trung giải biến đổi công suất thay đổi cường độ chiếu sáng mặt trời gây nên Trong thực tế có tượng bóng râm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến pin PV chưa giải được, hy vọng đề tài giải vấn đề Triển khai phương pháp sử dụng logic mờ điều khiển chọn điểm công suất lớn hệ thống pin mặt trời cấp cho tải DC thực nghiệm 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Roberto Faranda, S.L., Energy Comparison of MPPT Techniques for PV Systems WSEAS Trans on POWER SYSTEMS, vol 3, No.6 [2] V Salas, E.O., A Barrado, A Lazaro, Review of the Maximum Power Point Tracking Algorithms for Stand-alone Photovoltaic Systems, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2006, p.p 1555–1578 [3] Hohm, D.P and M.E Ropp, Comparative Study of Maximum power point tracking algorithms, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2003, Vol.11, No.1, pp 47-62 [4] Nguyễn Công Vân,2005,Năng lượng mặt trời,nhà xuất khoa học kỹ thuật [5]http://www.dienmattroi.com/ung-dung-doi-song/144-ung-dung-nang-luong-mat-troitai-viet-nam.html [6] Gilbert, 2004, Chapter 8, Chapter 9, Renewable and efficient electric power systems [7] MUHAMMAD H RASHID Ph.D., Fellow IEE, Fellow IEEE- PowerElectronics Handook [9] Nguyễn Trừờng Đan Vũ - luận văn: Nghiên cứu ứng dụng giải thuật ANN-IncCond MPPT cho hệ thống Pin mặt trời dựa tảng FPGA.– năm 2010 [10] Trishan Esram, Student Member, IEEE, and Patrick L Chapman, Senior Member, IEEE -Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, VOL 22, NO 2, JUNE 2007 [11] B Amrouche, M Belhame and A Guessoum - Artificial intelligence based P&O MPPT method for photovoltaic systems - Revue des Energies Renouvelables ICRESD07 Tlemcen (2007) 11 – 16 [12] Weidong Xiao, Student Member, IEEE, William G Dunford, Senior Member, IEEE, Patrick R Palmer, Member, IEEE, and Antoine Capel - Application of Centered Differentiation and Steepest - Descent to Maximum Power Point Tracking - IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL 54, NO 5, OCTOBER 2007 [13] Ting-Chung Yu, Yu-Cheng Lin A -Study on Maximum Power Point Tracking Algorithms for Photovoltaic Systems - lunghwa university of Science and Technology2010.12 105 [14] Mei Shan Ngan, Chee Wei Tan - A Study of Maximum Power Point Tracking Algorithms for Stand-alone Photovoltaic Systems - 2011 IEEE Applied Power Electronics Colloquium (IAPEC) [15] Slamet Widodo - Microcontroller Implementation of Low-Cost Maximum Power Point Tracking Methods for Photovoltaic System -Southern Taiwan University , Master’s Thesis, 2010 [16] Pongsakor Takun, Somyot Kaitwanidvilai and Chaiyan Jettanasen-Maximum Power Point Tracking using Fuzzy Logic Control for Photovoltaic Systems- Proceedings of International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2011 Vol II, IMECS 2011, March 16-18 2011, Hong Kong [17] M.S Aït Cheikh, C Larbes, G.F Tchoketch Kebir and A Zerguerras - Maximum power point tracking using a fuzzy logic control scheme - Revue des Energies Renouvelables Vol 10 N03 (2007) 387 – 395 [18] Kiều Xuân Thực Vũ Thị Thu Hương, Vũ trung Kiên -Vi điều khiển: cấu trúc – lập trình ứng dụng - Nhà xuất giáo dục viện nam 11 năm 2010 [19] http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange PHỤ LỤC File.M xây dựng Matlab đặc tính PV pin MSX 120, có thơng số sau: 106 ns=72; %Số cell pv nối tiếp Iscst=3.87; %Dòng ngắn mạch theo điều kiện chuẩn Vocst=42.1; %Điện áp hở mạch theo điều kiện chuẩn aIsc= 6.5e-4; %Hằng số nhiệt độ dòng ngắn mạch aVoc=-160e-3; %Hằng số nhiệt độ điện áp hở mạch function pv0(temp,G) %BP MSX 120 tempst = 25; %Nhiet chuan Kb=1.3806503e-23; %Hang so Boltzmann q=1.6022e-19; %Dien tich [C] a=1.8; %He so diode ly tuong VT=a*Kb*(tempst+273)/q; %Thong so cua te bao quang dien ns=72; %So cell pv noi tiep Iscst=3.87; %Dong ngan mach theo dieu kien chuan Vocst=42.1; %Dien ap ho mach theo dieu kien chuan aIsc= 6.5e-4; %Hang so nhiet cua dong ngan mach aVoc=-160e-3; G=1; temp = 25; %Hang so nhiet cua dien ap ho mach %G = 1; % Cuong buc xa mat troi G=1 ~ 1000 W/m2 %temp = 25; Isc = G*Iscst*(1+aIsc*(temp-tempst)); % I0 : Dong dien nguoc cua diode I0 = 100*110/22100000000000 % Vkt : kiem tra gia tri I0 cho gia tri Vo tuong ung dung voi thuc te Vkt = 72*(VT/a)*log(Iscst/I0 + 1); % Vocsc : Vo phu thuoc cuong buc xa Vocsc = 72*(VT/a)*log(Isc/I0 + 1) Voc = Vocsc + aVoc*(temp-tempst); v=0:0.0001:Voc; 107 i=Isc*(1-exp((v-Voc)/(VT*ns))); figure(1) clf; subplot(2,1,1); plot(v,i, 'r-') axis([0 Voc*1.8 Isc*1.8]) title('Dac tinh von-ampe'); xlabel('V'); ylabel('A'); grid on, subplot(2,1,2); plot(v, v.*i, 'b-') axis([0 Voc*1.8 Voc*Isc*1.8]) title('Cong suat'); xlabel('V'); ylabel('W'); grid on hold on File.M xây dựng Matlab đặc tính PV cường độ chiếu sáng thay đổi, nhiệt độ không đổi: ∆G = đến T = TSTC = 250C: function vepv0 %BP MSX 120 tempst = 25; %Nhiet chuan Kb=1.3806503e-23; %Hang so Boltzmann q=1.6022e-19; %Dien tich [C] a=1.8; %He so diode ly tuong VT=a*Kb*(tempst+273)/q; %nhiet moi truong 108 temp = 25; %temp = 25; G = 1; %G = 1đdo bien thien cuong buc xa mat %Thong so cua te bao quang dien ns=72; %So cell pv noi tiep Iscst=3.87; %Dong ngan mach theo dieu kien chuan Vocst=42.1; %Dien ap ho mach theo dieu kien chuan aIsc= 6.5e-4; %Hang so nhiet cua dong ngan mach aVoc=-160e-3; %Hang so nhiet cua dien ap ho mach while G
- Xem thêm -

Xem thêm: Bám điểm công suất cực đại của pin mặt trời dùng logic mờ , Bám điểm công suất cực đại của pin mặt trời dùng logic mờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay