Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom,vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho công ty CP đô thị tân an – long an

140 8 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN LONG AN Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : PGS TS Huỳnh Phú Sinh viên thực : Lê Thị Thùy Trang MSSV: 1411090182 Lớp: 14DMT01 TP Hồ Chí Minh, 2018 Đồ Án Tốt Nghiệp LỜI CÁM ƠN Trong suốt khoảng thời gian học tập trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM trang bị kiến thức cần thiết, tích lũy kinh nghiệm trước trường Tại đây, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Tôi xin gửi lời cám ơn đến thầy cô Viện Khoa Học Ứng Dụng Hutech truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS.TS Huỳnh Phú, thầy trực tiếp hướng dẫn truyền đạt kiến thức cần thiết hữu ích để tơi hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Trong trình thực đồ án, có nhiều cố gắng, kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận nhận xét quý báu quý thầy cô bạn học lớp để đồ án tơi hồn thiện Tơi xin kính chúc q thầy dồi sức khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đô thị Tân An, đặc biệt anh Thành, chị Trúc, cô Vy cô anh chị đội vận chuyển, nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp thơng tin, số liệu để tơi hồn thành đồ án Cám ơn gia đình ln bên con, ủng hộ mặt để hồn thành chặng đường học tập Cuối cám ơn người bạn tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đồ án Một lần xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người! Long An, ngày 28 tháng 07 năm 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆNThị Thùy Trang i Đồ Án Tốt Nghiệp LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho Công ty CP Đô thị Tân An Long An” tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, nhân viên công ty, bạn bè,… Tôi xin cam đoan đồ án tơi thực hiện, số liệu thu thập kết đồ án trung thực Long An, ngày 28 tháng 07 năm 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆNThị Thùy Trang ii Đồ Án Tốt Nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH ẢNH .ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Ý nghĩa đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.1 Chất thải rắn 1.1.1.2 Rác thải sinh hoạt 1.1.2 Phân biệt chất thải rắn sinh hoạt chất thải rắn công nghiệp 1.1.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2.2 Chất thải rắn công nghiệp 1.1.3 Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt 1.1.4 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.5 Phân loại thành phần rác thải sinh hoạt 10 1.1.5.1 Phân loại rác thải 10 1.1.5.2 Thành phần rác thải 11 1.1.6 Ảnh hưởng rác thải đến môi trường sức khỏe cộng đồng 13 1.1.7 Hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn 16 1.1.7.1 Hệ thống thu gom chất thải rắn chưa phân loại nguồn 16 1.1.7.2 Hệ thống thu gom chất thải rắn phân loại nguồn 17 1.1.7.3 Hệ thống container di động 17 iii Đồ Án Tốt Nghiệp 1.1.7.4 Hệ thống container cố định 17 1.1.8 Tình hình cơng tác thu gom, vận chuyển rác thải Thế giới 17 1.1.9 Tình hình cơng tác thu gom, vận chuyển rác thải Việt Nam 19 1.2 Giới thiệu công ty Cổ phần Đô thị Tân An 23 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Đô thị Tân An 23 1.2.2.Chức ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ Phần Đô thị Tân An 25 1.2.2.1 Chức Công ty 25 1.2.2.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty 25 1.2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý quy mô hoạt động Công ty 26 1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý: 26 1.2.3.2 Quy mô hoạt động 28 1.2.4 Cán công nhân viên lao động Công ty 28 1.2.5 Phương hướng hoạt động Công ty CP Đô thị Tân An 31 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG RÁC THẢI Ở THÀNH PHỐ TÂN AN CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN 32 2.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.1 Vị trí địa lý 32 2.1.2 Địa hình 33 2.1.3 Khí hậu Thủy văn 34 2.1.4 Dân số 34 2.1.5 Giáo dục 35 2.1.6 Văn hóa Xã hội 35 2.1.7 Giao thông 36 2.1.8 Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội TP Tân An 36 2.2 Hiện trạng rác thải thành phố Tân An công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt công ty 37 2.2.1 Nguồn gốc phát sinh rác thải sinh hoạt 37 iv Đồ Án Tốt Nghiệp 2.2.2 Phân loại, thành phần rác thải sinh hoạt địa bàn TP.Tân An 38 2.2.4 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt đến môi trường 44 2.2.5 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn TP.Tân An 48 2.2.5.1 Khối lượng rác thải sinh hoạt theo tháng 48 2.2.5.2 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phường 51 2.2.5.3 So sánh khối lượng rác thải sih hoạt qua năm 53 2.2.6 Hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Công ty CP Đô thị Tân An 54 2.2.6.1 Quy trình thu gom vận chuyển rác thải 54 2.2.6.2 Trạm trung chuyển 57 2.2.7 Lịch thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tuyến đường TP Tân An 60 2.2.8 Phương tiện thu gom - vận chuyển rác thải sinh hoạt 82 2.2.9 Tỷ lệ thu gom mức thu phí vệ sinh Cơng ty 84 2.2.10 Đánh giá công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Công ty CP Đô thị Tân An 88 2.2.10.1 Nhận thức người dân 88 2.2.10.2 Quy trình thu gom vận chuyển rác thải 89 2.2.10.3 Hệ thống tài 90 2.2.10.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác thu gom vận chuyển rác thải Công ty 93 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN 95 3.1 Cơ chế quản lý 95 3.2 Giải pháp kỹ thuật 96 3.2.1 Giải pháp phân loại rác thải sinh hoạt nguồn 96 3.2.2 Giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo phương pháp phân loại rác nguồn 98 v Đồ Án Tốt Nghiệp 3.3 Biện pháp cộng đồng 115 3.4 Một số giải pháp khác công tác quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Tân An 115 3.4.1 Xã hội hóa cơng tác quản lý 116 3.4.2 Tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân 116 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 118 Kết luận 118 Kiến nghị 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 vi Đồ Án Tốt Nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thành phần chủ yếu CTRSH 12 Bảng 1.2: Tổng hợp hoạt động mơ hình quản lý chất thải nông thôn 22 Bảng 1.3: Số lượng nhân viên phòng ban Công ty 29 Bảng 1.4: Phân loại, tính chất lao động Cơng ty 30 Bảng 1.5: Thu nhập bình quân người lao động 30 Bảng 2.1: Dân số qua năm TP.Tân An 35 Bảng 2.2: Rác thải sinh hoạt chủ yếu từ hộ gia đình địa bàn TP.Tân An 38 Bảng 2.3: Mức độ phân loại rác nguồn hộ gia đình TP.Tân An 39 Bảng 2.4: Dụng cụ chứa rác thải sinh hoạt hộ gia đình TP.Tân An 39 Bảng 2.5: Thành phần rác thải sinh hoạt TP.Tân An 41 Bảng 2.6: Khối lượng CTRSH tháng TP.Tân An từ năm 2014 2017 49 Bảng 2.7: Khối lượng rác thải phát sinh phường TP.Tân An 52 Bảng 2.8: Tổng khối lượng CTRSH qua năm TP.Tân An 53 Bảng 2.9: Tổng hợp điểm tập kết rác thải địa bàn TP Tân An 58 Bảng 2.10: Lịch phân công nhân viên quét dọn vệ sinh địa bàn TP.Tân An 61 Bảng 2.11: Tổng số hộ dân sống khu vực hẻm địa bàn TP.Tân An 69 Bảng 2.12: Lịch thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn TP.Tân An 71 Bảng 2.13: Phương tiện thu gom vận chuyển rác TP.Tân An 83 Bảng 2.14: Phương tiện phục vụ công tác thu gom - vận chuyển rác TP.Tân An 84 Bảng 2.15: Mức thu phí dịch vụ vệ sinh mơi trường TP.Tân An 85 Bảng 2.16: Đánh giá hộ gia đình mức thu phí VSMT 86 Bảng 2.17: Kiến nghị hộ gia đình để nâng cao hiệu quản lý công tác thu gom - vận chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn TP.Tân An 87 Bảng 2.18: Công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt TP.Tân An 88 Bảng 2.19: Mức độ tham gia hoạt động VSMT 89 Bảng 2.20: Hệ thống tài Cơng ty CP Đô thị Tân An 90 Bảng 3.1: Kết dự báo dân số TP.Tân An 99 vii Đồ Án Tốt Nghiệp Bảng 3.2: Bảng ước tính lượng rác sinh hoạt phát sinh địa bàn TP.Tân An đến năm 2030 99 Bảng 3.3: Tổng thể tích rác hữu cần thu gom hộ gia đình qua năm 102 Bảng 3.4: Tính số thùng cơng nhân từ năm 2018 đến 2030 105 Bảng 3.5: Tính chi phí thùng đầu tư 106 Bảng 3.6: Tổng thể tích rác vơ cần thu gom hộ gia đình qua năm 107 Bảng 3.7: Tính số thùng rác vô công nhân từ năm 2018 đến 2030 110 Bảng 3.8: Tính chi phí đầu tư thùng 111 Bảng 3.9: Số thùng rác hữu công ty đầu tư 112 viii Đồ Án Tốt Nghiệp DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt Hình 1.2: Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt Hình 1.3: Sơ đồ tác hại chất thải rắn sinh hoạt sức khỏe người 15 Hình 1.4: Các giải thưởng tiêu biểu đạt Công ty 24 Hình 1.5: Sơ đồ tổ chức cấu máy quản lý Công ty CP Đô thị Tân An 26 Hình 2.1: Bản đồ hành TP.Tân An - tỉnh Long An 33 Hình 2.2: Tỷ lệ phần trăm thành phần rác thải sinh hoạt thành phố Tân An 42 Hình 2.3: Rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi ven đường (Xã Bình Tâm) 44 Hình 2.4: Rác thải sinh hoạt vứt lề đường (Phường 7) 44 Hình 2.5: Rác thải sinh hoạt chợ Tân An (Phường 2) 45 Hình 2.6: Chất thải rắn ven đường (Xã Bình Tâm) 46 Hình 2.7: Chất thải xây dựng ven khu dân cư (Phường 2) 46 Hình 2.8: Chất thải rắn vứt bừa bãi phường - TP.Tân An 47 Hình 2.9: Rác thải vứt đường Nguyễn Thơng (Bình Tâm) 48 Hình 2.10: Chất thải vứt bừa bãi nơi công cộng (Phường 2) 48 Hình 2.11: Khối lượng rác sinh hoạt tháng TP.Tân An từ năm 2014 - 2017 50 Hình 2.12: Sơ đồ quy trình thu gom - vận chuyển rác địa bàn TP.Tân An 56 Hình 2.13: Điểm tập kết rác thải đường Nguyễn Huệ (Phường 1) 59 Hình 2.14: Điểm tập kết rác thải đường Huỳnh Việt Thanh (Phường 2) 59 Hình 2.15: Cơng tác thu gom - vận chuyển rác thải sinh hoạt Công ty CP Đô thị Tân An 81 Hình 2.16: Bãi xe Cơng ty CP Đô thị Tân An 83 Hình 2.17: Biểu đồ thể hệ thống tài cơng tác thu gom CTRSH Công ty qua năm (2014 - 2018) 91 Hình 3.1: Thùng rác ngăn vơ hữu 96 Hình 3.2: Thùng rác ngăn hữu cơ, vơ tái chế 96 Hình 3.3: Poster hướng dẫn phân loại rác thải 97 Hình 3.4: Thùng rác công công ngăn vỉa hè 97 Hình 3.5: Xe thu gom rác ngăn 98 ix Đồ Án Tốt Nghiệp 3.3 Biện pháp cộng đồng Muốn công tác thực tốt, đạt hiệu cao khơng cố gắng Cơng ty mà phải có quan tâm người thực  Nhằm trì cơng tác thu gom - vận chuyển rác thải người dân nên tham gia nộp phí Mức thu phí nên có đồng tình, thống người dân với công ty  Phối hợp chặt chẽ với ban ngành việc thu gom rác thải địa bàn thành phố Cơng ty cần u cầu quyền địa phương giám sát, quan tâm tới việc đổ rác giờ, nơi qui định người dân, phạt tiền người vứt rác bừa bãi  Cơng ty quyền địa phương cần có hình thức tun truyền, giáo dục người dân công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt vấn đề rác thải Để nâng cao nhận thức người dân thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng  Cơng nhân vận động người dân tham gia, thực công tác bảo vệ môi trường nhằm tăng thêm trách nhiệm cho người việc bảo vệ mơi trường  Cơng ty gắn loa xe rác để tuyên truyền phát tờ rơi, biên lai thu phí mơi trường  Công ty cần tuyên truyền hộ kinh doanh, sản xuất, nhà hàng, khách sạn công tác phân loại rác thải nguồn, vừa giúp hộ tận dụng lượng rác thải để có thêm thu nhập giảm thiểu tình trạng nhiễm mơi trường Để thực tốt giải pháp đề cần có hỗ trợ Cơng ty CP Đô thị Tân An việc bảo vệ mơi trường Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hiệu công tác thu gom Công ty nhằm mang lại môi trường xanh đẹp 3.4 Một số giải pháp khác công tác quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Tân An Trang 115 Đồ Án Tốt Nghiệp 3.4.1 Xã hội hóa cơng tác quản lý  Công tác cần huy động lực lượng như: niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh nhân dân xã, phường địa bàn thành phố Tân An tích cực tham gia vào công tác thu gom rác thải để đạt hiệu cao  Cần triển khai chương trình, phát động phong trào thu gom rác thải địa phương khuyến khích người tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường  Huy động lực lượng quân đội, quan, đơn vị, thiếu niên quân tổng vệ sinh vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ lớn: thu dọn nhà ở, quan, nơi công cộng, 3.4.2 Tuyên truyền, giáo dục ý thức ngƣời dân Nâng cao nhận thức người dân việc làm quan trọng, ý thức người dân nâng cao cơng tác thu gom vận chuyển rác thải trở nên dàng hơn, khơng tượng vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường mỹ quan đô thị Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ với phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân tự giác chấp hành quy định việc bảo vệ môi trường Để đạt mục đích cần:  Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường địa bàn TP.Tân An phát động phong trào BVMT xanh- đẹp cách thường xuyên tuyên truyền vấn đề bảo vệ môi trường nhà trường, tổ chức buổi học ngoại khóa, hoạt động vệ sinh môi trường nhằm cung cấp thêm kiến thức môi trường, giúp học sinh hiểu vấn đề suy thối nhiễm mơi trường tồn địa phương nâng cao nhận thức BVMT, giáo dục học sinh ý thức việc bảo vệ môi trường như: không vứt rác bừa bãi, bỏ rác nơi qui định  Phối hợp với địa phương tổ chức buổi lao động tập thể, công ích quét dọn Vừa đảm bảo vệ sinh môi trường nâng cao nhận thức người dân trách nhiệm quyền lợi mơi trường nơi sinh sống  Phát tờ bướm đến hộ gia đình, hướng dẫn phân loại rác thải nguồn vận động người dân bỏ rác nơi, theo quy định Trang 116 Đồ Án Tốt Nghiệp  Áp dụng biện pháp nhằm nâng cao nhận thức người dân như: đài truyền thanh, cơng cụ áp phích, quảng cáo, tin…về bảo vệ môi trường  Thành phố nên đưa nội dung chấm điểm thi đua năm khen thưởng hộ gia đình, quan,… thực tốt cơng tác mà địa phương đề Trang 117 Đồ Án Tốt Nghiệp KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu tơi thu thập số liệu, điều tra, khảo sát từ thực tế trạng thu gom rác thải địa bàn TP Tân An Cơng ty CP thị Tân An rút kết luận sau:  Lượng rác thải phát sinh ngày lớn nên việc thu gom thường xuyên bị tải, tỷ lệ thu gom đạt 90% lượng rác phát sinh ngày phương tiện nguồn nhân lực không đủ để đáp ứng công tác thu gom Tồn Cơng ty có 184 người có 68 người trực tiếp thực cơng tác qt dọn thu gom rác với số lượng xe vận chuyển (7 9,5 tấn) có 1.25 để vận chuyển rác thải cho tồn thành phố Tân AnCơng nhân trang bị dụng cụ lao động đồ bảo hộ lao động tương đối đầy đủ Phương tiện lao động thường xuyên vệ sinh, kiểm tra sửa chữa  Tại tuyến đường tình trạng rác thải vứt bừa bãi đường gây ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe người dân sống  Cơng tác thu gom vận chuyển đảm bảo thời gian, ảnh hưởng đến người dân Công nhân làm việc chăm đạt hiệu cao công việc  Rác thải TP.Tân An chủ yếu thu gom trực tiếp từ hộ gia đình Vì cơng nhân phải đến hộ, dọc tuyến đường, khu dân cư mang thùng rác, túi rác hộ gia đình bỏ vào xe thu gom trả lại thùng cho gia đình khơng phải tất hộ gia đình đem rác thải thu gom Ngoài ra, điểm tập kết rác thải địa phương ít, phần lớn tập trung khu vực trung tâm thành phố Tân An, ngun nhân gây ảnh hưởng đến mơi trường thời gian chi phí lao động cao  Phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải Cơng ty hạn chế có nhiều vị trí có dân cư sinh sống, qua lại, quan, nơi cơng cộng… chưa bố trí thùng chứa công cộngCông tác phân loại rác thải nguồn chưa áp dụng nhiều địa phương nên công tác thu gom vận chuyển rác thải Cơng ty gặp số khó khăn thời gian lưu trữ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Trang 118 Đồ Án Tốt Nghiệp  Hiện khoản thu từ dịch vụ cơng ích khơng đủ để chi trả cho khoản chi phí vận hành công tác vệ sinh môi trường Công ty mà phải nhờ vào hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước tỉnh Do ý thức người dân chưa cao vấn đề bảo vệ mơi trường nên có số hộ gia đình khơng tham gia đóng phí dịch vụ vệ sinh mà tự lựa chọn hình thức xử lý rác thải cách chất đống, đốt vứt bừa bãi xuống đường, sông, kênh… Kiến nghị Hiện trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Công ty CP Tân An năm gần đây, nhận thấy số vấn đềCông ty cấp, ban ngành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường nên tham khảo qua, để từ xem xét nên áp dụng biện pháp để giúp cho Cơng ty thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt ngày đạt hiệu hơn, sau kiến nghị:  Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức người dân ý thức giữ gìn mơi trường, hoạt động phân loại rác thải…  Phương tiện thu gom cần cải tiến tăng cường thêm xe ép rác chuyên dùng xe ép rác chưa đáp ứng hết khối lượng rác thải ngày chất thải rắn phát sinh môi trường ngày tăng địa bàn thành phố Tân An nên xe thu gom thường vượt tải trọng vận chuyển đến nhà máy xử lý  Công ty cần cung cấp thêm trang phục bảo hộ có chế độ khám sức khỏe định kỳ cho cơng nhân cơng việc nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân Để cơng nhân n tâm để hồn thành tốt cơng việc  Cần thiết lập trang mạng cơng bố phí dịch vụ để người dân dễ dàng cập nhật, theo dõi đưa ý kiến để Công ty kịp thời khắc phục xử lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Trang 119 Đồ Án Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng việt Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đô thị Tân An qua năm 2014, 2015, 2016 2017 Báo cáo kết hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An qua năm 2014, 2015, 2016 2017 Quyết định số 5612/QĐ- UBND, ngày 30/12/2016 UBND tỉnh mức thu phí dịch vụ Gs.Ts Trần Hiếu Nhuệ (2007) Giáo trình “Quản lý chất thải rắn”, NXB xây dựng Báo cáo trạng chất thải rắn (Sở Tài nguyên Môi trường Lào Cai, 2012) Báo cáo Viện nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, 2010 Niêm giám thống kê (2015, 2016) Ngô Thị Minh Thúy, Lê thị Hồng Trân, “Nghiên cứu đánh giá trạng, dự báo khối lượng CTRSH phát sinh đề xuất giải pháp quản lý xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh” Sở Tài nguyên Môi trường, Đại học Bách Khoa, TP.HCM Trần Việt Dũng, “Một số đánh giá công tác quản lý CTRSH huyện Sóc Sơn.” 10 ThS Hồng Thị Kim Chi, “ Một số giải pháo cải thiện hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn TP.HCM”  Tài liệu Internet Website: https://www.yeumoitruong.vn/ Website: https://vi.wikipedia.org/ Website: http://gree-vn.com/ Website: www.monre.gov.vn/ Bộ tài nguyên môi trường (2011) Báo cáo môi trường quốc gia, http://quantracmoitruong.gov.vn/Portals/0/Bao%20cao/SOE%202011/Baocaomoitruongq uocgia2011.pdf Bộ tài nguyên môi trường (2014) Báo cáo môi trường quốc gia, http://quantracmoitruong.gov.vn/VN/B%C3%A1oc%C3%A1o/tabid/368/cat/89/nfriend/3 747047/language/vi-VN/Default.aspx Trang 120 Đồ Án Tốt Nghiệp Vũ Quốc Chính, Nguyễn Duy Phú, Lê Văn Cư (2011) Xã hội hóa cơng tác quản lý chất thải sinh hoạt nông thôn - thực trạng giải pháp, http://www.vawr.org.vn/index.aspx?aac=CLICK&aid=ARTICLE_DETAIL&ari=2173&l ang=1&menu=khoa-hoc-congnghe&mid=995&parentmid=982&pid=1&storeid=0&title=xa-hoi-hoa-cong-tac-quan-lychat-thai-sinh-hoat-nong-thon -thuc-trang-va-giai-phap Lê Cường (2015) Mơ hình giải pháp quản lý CTRSH khu ven đô đô thị http://www.hau.edu.vn/Client/upload/public/vanban1/lvtslc.pdf Lê Văn Khoa (2010) Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội môi trường thị, http://vacne.org.vn/phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-nguon-tai-che-va-tai-su-dung-lagiai-phap-co-y-nghia-kinh-te-xa-hoi-va-moi-truong-o-cac-do-thi/24735.html 10 Nguyễn Văn Lâm (2015) Tình hình quản lý chất thải rắn Việt Nam Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý chất thải rắn chất thải, http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cac-giai-phaptang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/ 11 Nguyễn Trung Việt Trần Thị Mỹ Diệu (2007) Giáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt, http://www.gree-vn.com/tailieu.htm Trang 121 Đồ Án Tốt Nghiệp PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH (Về thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn Tân An) Phiếu số: Thông tin phiếu điều tra giữ kín, dùng cho mục đích nghiên cứu Ơng/bà vui lòng đánh dấu X vào mà ơng/bà cho đúng, chọn nhiều đáp án câu Mong ông/bà bỏ phút để giúp em trả lời câu hỏi Em xin chân thành cảm ơn ! I THÔNG TIN CHUNG: Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: Địa chỉ: Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Phường Tân Khánh Phường Khánh Hậu Xã Lợi Bình Nhơn Xã Hướng Thọ Phú Xã Bình Tâm Xã Nhơn Thạnh Trung Xã An Vĩnh Ngãi Số nhân hộ gia đình ơng/bà: ………………… (người) II.NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu 1: Theo ông/bà môi trƣờng ô nhiễm bởi? Ý thức người dân Khơng có cơng tác thu gom rác Khơng có thùng rác Do nhiều yếu tố khác Câu 2: Theo ông/bà ô nhiễm rác thải có ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời khơng? Có Không Câu 3: Theo ông/ bà việc thu gom rác thải có quan trọng khơng? Khơng quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Rất quan trọng Trang 122 Đồ Án Tốt Nghiệp Câu 4: Ơng/ bà có tham gia hoạt động vệ sinh môi trƣờng không? Thường xuyên Hiếm Thỉnh thoảng Khơng Câu 5: Ơng/bà có biết tác hại chất thải rắn sinh hoạt không? Biết nhiều Không biết Biết số Không quan tâm Câu 6: Thành phần rác thải chủ yếu gia đình ơng/ bà? Rác thải dễ phân hủy (thực phẩm thừa, rau củ quả, vỏ hoa ) Rác thải nguy hại (acquy; mạch điện tử, hóa chất độc hại, bóng đèn ) Rác thải khó phân hủy (nhựa, thủy tinh, cao su, túi nilon ) Khác Câu 7: Một ngày gia đình ơng/ bà thải kg rác tổng hợp? < 1kg 3kg 2kg > 3kg Ý kiến khác: Câu 8: Gia đình ơng/bà chứa rác gì? Sọt kim loại Sọt gỗ, tre Sọt nhựa Túi nilon Câu 9: Ơng/bà có đƣợc hƣớng dẫn phân loại rác thải nguồn chƣa? Có Khơng Câu 10: Ơng/bà có phân loại rác thải sinh hoạt nguồn khơng? Có Khơng Câu 11: Theo ơng/bà nên làm để thực đƣợc việc phân loại rác nguồn tốt? Cấp cho dân dụng cụ chứa rác khác gia đình Bán cho dân dụng cụ chứa rác khác gia đình Ý kiến khác: Câu 12: Hiện nay, địa bàn ông/bà có tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt hộ gia đình hay chƣa? Có Khơng Trang 123 Đồ Án Tốt Nghiệp Câu 13: Gia đình ơng/bà bán ve chai thƣờng loại vật liệu nào? Giấy, báo nylon Kim loại Plastic, nyon Thủy tinh Vỏ đồ nhựa Câu 14: Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt nhƣ nào? ngày/ lần Khơng có tuần/ lần ngày/lần Ý kiến khác: Câu 15: Ơng/bà có ý kiến công tác thu gom rác TP.Tân An? Số lần thu gom ngày Số lần thu gom tuần không hợp lý Giờ giấc thu gom không hợp lý Không ý kiến Ý kiến khác: Câu 16: Theo ông/bà việc thu gom rác thải nhƣ đảm bảo vệ sinh môi trƣờng hay chƣa? Đã đảm bảo Chưa đảm bảo Câu 17: Ơng/bà có hài lòng thái độ nhân viên thu gom khơng? Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Câu 18: Theo ơng/bà phƣơng tiện phục vụ công tác thu gom hợp lý chƣa? Hợp lý Bình thường Khơng hợp lý Câu 19: Theo ông/bà việc phân loại thu gom rác sinh hoạt có mang lại lợi ích cho cộng đồng khơng? Có Khơng Câu 20: Mức phí thu gom ơng/bà phải nộp tháng? 20.000 đồng/tháng 50.000 đồng/tháng 200.000 đồng/tháng 30.000 đồng/tháng 100.000 đồng/tháng 300.000 đồng/tháng Ý kiến khác: Trang 124 Đồ Án Tốt Nghiệp Câu 21: Mức phí nhƣ ơng/bà có sẵn lòng chi trả để đƣợc tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt hay khơng? Có Khơng Câu 22: Theo ơng/bà mức phí thu gom nhƣ nào? Cao Rất cao Vừa Thấp Câu 23: Những bệnh ông/bà gặp cho rác thải sinh hoạt gây nên? Các bệnh da Bệnh đường tiêu hóa Khơng có bệnh Bệnh đường hô hấp Bệnh khác Câu 24: Theo ông/bà điểm tập kết rác TP.Tân An có ảnh hƣởng đến việc lại, mỹ quan sức khỏe ngƣời khơng? Có Khơng Câu 25: Để nâng cao hiệu việc quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn, ơng/ bà có kiến nghị, giải pháp nhƣ nào? Tăng số lần thu gom ngày Tăng thùng rác cơng cộng Khơng thu phí thu gom rác thải Phạt nặng người vứt rác lung tung Giáo dục ý thức người dân Tân An, ngày tháng năm 2018 Người trả lời phiếu Trang 125 Đồ Án Tốt Nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) PHIẾU PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN (Về thu gom rác thải sinh hoạt địa bàn Tân An) Phiếu số: -Kính thưa: Đội vệ sinh Cơng ty CP Đô thị Tân An! Em sinh viên trường Đại Học Công nghệ TP.HCM Em thực đề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho Công ty CP Đô thị Tân An Long An” Vì vậy, em xin phép vấn để có thêm kiến thức để hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Em mong nhận hợp tác từ phía Cơng ty Em xin đảm bảo thông tin Công ty sử dụng mục đích học tập Em xin chân thành cám ơn! I THÔNG TIN CHUNG - Họ tên: .Nam/Nữ: - Đơn vị công tác: II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Câu 1: Ông/bà làm công việc năm? Dưới năm Trên năm Thời gian khác:………………………………………………………………… Câu 2: Xin ông bà cho biết Công ty có ngƣời? ……… người Nhân viên đội vệ sinh: …… người Nhân viên đội vận chuyển: …… người Câu 3: Hiện địa bàn thành phố Tân An có xe đẩy tay? 10 xe 20 xe 15 xe Số khác:.……… Câu 4: Xin ông bà cho biết: Lượng CTRSH trung bình ngày: … .tấn Lượng rác thải vô chiếm tỷ lệ: ………… % Lượng rác thải nguy hại chiếm tỷ lệ: ………… % Câu 5: Công việc thu gom rác vận chuyển rác lúc giờ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 6: Theo ơng/bà hộ gia đình địa bàn Tân An đổ rác xe đến thu gom khơng? Đa số Số Hầu khơng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Trang 126 Đồ Án Tốt Nghiệp Theo ơng/bà TP.Tân An có điểm tập kết rác thải? < 50 > 50 100 Ý kiến khác:…………………………………………………………………… Câu 7: Các điểm tập kết rác nhƣ hợp lý chƣa? Rất hợp lý Hợp lý Khá hợp lý Chưa hợp lý Vì sao: Câu 8: Thời gian tần xuất thu gom nhƣ hợp lý chƣa? Rất hợp lý Hợp lý Khá hợp lý Chưa hợp lý Vì sao: Câu 9: Phƣơng tiện phục vụ công tác công tác thu gom nhƣ hợp lý chƣa? Hợp lý Khơng hợp lý Bình thường Vì sao: Câu 10: Hiện TP Tân An thực hình thức thu gom nào? Câu 11: Xin ông/bà cho biết khó khăn thực cơng tác thu gom gì? Thiếu kinh phí Thiếu nhân lực Thiếu chuyên môn Ý kiến khác: Câu 12: Theo ơng/bà cần làm để nâng cao cơng tác thu gom? Kiến nghị ông/bà công tác thu gom nay? Trang 127 Đồ Án Tốt Nghiệp Tân An, ngày tháng năm 2018 Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Trang 129 ... chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho Công ty CP Đô thị Tân An – Long An với mong muốn giải vấn đề liên quan đến công tác. .. chuyển chất thải rắn sinh hoạt Công ty CP Đô thị Tân An Đồ Án Tốt Nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu Công ty CP Đô thị Tân An – Long An công tác thu gom – vận chuyển chất thải rắn. .. môi trường cho phù hợp với Công ty CP Đô thị Tân An Mục tiêu cụ thể:  Khảo sát trạng rác thải TP .Tân An công tác thu gom - vận chuyển chất thải sinh hoạt công ty CP Đô thị Tân An  Thu thập số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom,vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho công ty CP đô thị tân an – long an , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom,vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho công ty CP đô thị tân an – long an , TRANG BÌA LÊ THỊ THÙY TRANG.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay