Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái guyễn thị kim ngân

155 3 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHU DÂN THẢO ĐIỀN QUẬN THÀNH KHU DÂN SINH THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHU DÂN THẢO ĐIỀN QUẬN THÀNH KHU DÂN SINH THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS THÁI VĂN NAM TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS TSKH Nguyễn Trọng Cẩn Chủ tịch PGS TS Phạm Hồng Nhật Phản biện TS Nguyễn Xuân Trường Phản biện PGS TS Huỳnh Phú Ủy viên TS Nguyễn Thị Hai Ủy viên, Thư Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1991 Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường MSHV: 1441810006 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân Thảo Điền thành khu dân sinh thái” II- Nhiệm vụ nội dung: a Nhiệm vụ: Đánh giá trạng môi trường, so sánh trạng với tiêu chí xây dựng KDC sinh thái, từ đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm định hướng KDC Thảo Điền thành khu dân sinh thái b Nội dung: Tổng hợp, biên hội tài liệu liên quan đánh giá tình hình, trạng sử dụng, khảo sát trạng công tác quản lý mơi trường; phân tích, lựa chọn tiêu chí cho KDC sinh thái Đánh giá KDC Thảo Điền theo yêu cầu KDC sinh thái; đề xuất giải pháp nhằm định hướng, phát triển KDC sinh thái III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS.THÁI VĂN NAM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân ii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành tốt luận văn, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy hướng dẫn PGS.TS Thái Văn Nam tận tình hướng dẫn, động viên cung cấp nhiều kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình học tập Trường đặc biệt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn tất Quý Thầy, Cô trường Đại học Công nghệ TP HCM giảng dạy hướng dẫn suốt thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn Anh Chị thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 2, Ban Quảnkhu hộ XI Riverview Palace giúp đỡ trình thu thập tài liệu, lấy mẫu phân tích mẫu khí, nước thải Các anh, chị bạn lớp Cao học mơi trường khóa 14SMT11 thường xuyên giúp đỡ trình học tập thực đề tài Xin chân thành biết ơn cô, chú, bạn hữu ủng hộ giúp đỡ cho suốt thời gian học thời gian thực luận văn Cuối gửi cảm ơn chân thành đến người thân gia đình hỗ trợ, động viên giúp tơi vượt qua khó khăn học tập sống để hồn thành khóa học luận văn Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô nhận xét phản biện đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Kim Ngân iii TÓM TẮT Xây dựng đô thị sinh thái vấn đề quan trọng, cần thiết cấp bách, giai đoạn tốc độ thị hóa dấu hiệu suy thối thị ngày tăng cao Vì vậy, cần xây dựng quy hoạch khu đô thị, khu dân sinh thái từ bây giờ, cách tốt cho môi trường sống ngày lành, vào tình hình có Thảo Điền khu dân với mức sống Thành phố tương đối cao phù hợp cho xây dựng thành khu dân sinh thái Mục tiêu luận văn tập trung nghiên cứu xét đến trạng môi trường, vấn đề nhiễm tồn đọng Dựa vào thị sinh thái giới nước cộng với tiêu chí xây dựng giới, từ xây dựng nên tiêu chí phù hợp với điều kiện có, khắc phục tồn đọng đưa yếu tố sở hữu trở thành mạnh vốn có khu dân Với yếu điểm phát hiện, cần tập trung đưa giải pháp vào để góp phần cải thiện, nâng cao môi trường sống khu dân Đề tài thực thông qua việc lấy mẫu phân tích yếu tố mơi trường xung quanh, khảo sát thực địa, lấy ý kiến người dân, xem xét tiêu chí sẵn có giới, từ xây dựng nên tiêu chí với đặc điểm thực tế phù hợp với điều kiện khu dân cư, đánh giá, cho điểm, phát lợi yếu điếm, sở đề xuất giải pháp kỹ thuật thích hợp dễ áp dụng không ảnh hưởng đến thiết kế sẵn có địa phương, xây dựng nên khu dân sinh thái Thảo Điền iv ABSTRACT Ecological urban construction is an important issue, it is necessary and urgent, especially in the speed phase of urbanization and urban degradation signs increasingly high as the current one Therefore, the need to build urban planning, ecological residential area right now, the best thing now is to make the environment a fresh date, based on the existing situation, the Thao Dien is a residential area with the standard of living is relatively high at City suitable for a residential building ecology The objective of the thesis is focused on considering the environmental status, contamination issues outstanding Based on urban ecology in the world and in the country plus the construction criteria in the world, thereby building up a set of criteria consistent with the existing conditions, overcoming the backlog and put these elements become possesses inherent strengths of neighborhoods With the weaknesses are detected, they need to offer solutions in order to contribute to the improvement, improve residential environment This study was carried out through the sampling and analysis of ambient factors, site survey, consultation of people, considering the set of criteria available in the world, thereby building up a criteria with the actual characteristics suitable for residential conditions, evaluation, scoring, discovered the advantages and weaknesses, and on that basis to propose appropriate technical solution is easy to apply and does not affect the design of local availability, build ecological residential Thao Dien v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT X DANH MỤC CÁC BẢNG XI DANH MỤC CÁC HÌNH XII 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4.GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 2.2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1.Phương pháp luận 2.2.2.Phương pháp nghiên cứu cụ thể 2.2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 2.2.2.2 Phương pháp điều tra, khảo sát, vấn, thống kê số liệu 2.2.2.3 Phương pháp phân tích đa tiêu chí .8 2.2.2.4.Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu .9 2.2.2.5.Phương pháp đánh giá nhanh 2.2.2.6.Phương pháp so sánh 10 2.2.2.7.Phương pháp chuyên gia .10 Ý NGHĨA KHOA HỌC – Ý NGHĨA THỰC TIỄN 10 3.1.Ý NGHĨA KHOA HỌC 10 3.2.Ý NGHĨA THỰC TIỄN 10 vi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÔ THỊ SINH THÁI KHU DÂN SINH THÁI .11 1.1.KHÁI NIỆM CHUNG 11 1.2.ƯU ĐIỂM – KHÓ KHĂN THÁCH THỨC – TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG .11 1.2.1 Ưu điểm đô thị sinh thái 11 1.2.2 Những khó khăn thách thức .12 1.2.3 Tiềm ứng dụng .12 1.3.NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐÔ THỊ SINH THÁI 13 1.4.TIÊU CHÍ QUY HOẠCH CỦA ĐƠ THỊ SINH THÁI 14 1.5.CÁC BIỆN PHÁP CẦN ÁP DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SINH THÁI 20 1.6.HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐÔ THỊ SINH THÁI TRÊN THẾ GIỚI 21 1.6.1.Hệ thống phân loại LEED 21 1.6.2.Các cơng trình xây dựng đạt tiêu chuẩn LEED Việt Nam 24 1.6.3.Đánh giá khả áp dụng tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái Việt Nam 27 1.7.MƠ HÌNH ĐƠ THỊ SINH THÁI 28 1.7.1 Một số mơ hình thị sinh thái giới 28 1.7.2 Một số mô hình thị sinh thái Việt Nam 31 1.8 NHỮNG THUẬN LỢI TRỞ NGẠI TRONG PHÁT TRIỂN CƠNG TRÌNH XANH, KĐT SINH THÁI Ở VIỆT NAM 32 1.8.1 Những thuận lợi 32 1.8.2 Những trở ngại 33 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KDC THẢO ĐIỀN 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 2.1.1.1 Vị trí địa lý 34 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình 37 2.1.1.3 Đặc điểm thủy văn .38 2.1.1.4 Đặc điểm khí hậu .38 c) Văn xác nhận UBND cấp huyện, cấp xã khu đô thị xin công nhận khu đô thị kiểu mẫu d) Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần thuyết minh, phần mô tả đặc điểm khu đô thị, phim ghi hình thực tế đĩa CD, ảnh chụp minh hoạ kèm theo Bước 2: Sau nhận hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu quy định bước 1, UBND cấp tỉnh thực hiện: a) Điều tra xã hội người dân sống khu đô thị (theo mẫu phiếu điều tra ban hành kèm Thông tư): - Thành lập tổ điều tra xã hội, thành phần bao gồm: đại diện UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã địa bàn khu đô thị - Số lượng phiếu điều tra gửi tới hộ gia đình, chủ cơng trình, khơng nhỏ 70% tổng số hộ dân sinh sống, làm việc khu đô thị Trước trình lên cấp xem xét, cơng nhận khu đô thị kiểu mẫu, Tổ điều tra lấy ý kiến có trách nhiệm làm báo cáo ghi rõ tỷ lệ cụ thể vấn đề hỏi chứng thực UBND cấp quảnkhu đô thị vào văn tổng hợp - Lưu phiếu điều tra quan quảnkhu đô thị b) Đánh giá đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu: - Thành lập Hội đồng đánh giá khu đô thị mới, thành phần bao gồm thành viên đại diện sở liên quan chuyên môn như: Quy hoạch - Kiến trúc (đối với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh), Xây dựng, Giao thơng, Tài ngun - Mơi trường, Văn hố - Thơng tin, đại diện Hội nghề nghiệp: Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Xây dựng cấp tỉnh thành viên Hiệp hội Đô thị Việt Nam địa phương, đại diện quyền cấp xã, cấp huyện khu đô thị - Căn hồ sơ, báo cáo, kết điều tra Tổ điều tra, Hội đồng họp đánh giá, cho điểm phân loại chất lượng khu đô thị theo thang điểm sau: + Thực tốt, đầy đủ nội dung tiêu chí mục III cho điểm tối đa 15 điểm Nếu thực chưa tốt, không đầy đủ nội dung theo tiêu chí tuỳ theo mức độ mà cho điểm thấp hơn, điểm cho tiêu chí phải đạt tối thiểu 8/15 điểm + Điểm tối đa cho hài lòng dân thông qua phiếu điều tra xã hội 10 điểm có 100% dân hài lòng tổng số phiếu điều tra nhận đô thị họ sống, mức thấp tính cho 10% tương đương điểm Tổng số điểm tiêu chí điểm hài lòng dân thơng qua phiếu điều tra xã hội đạt từ 80 điểm trở lên đủ tiêu chuẩn xét Khu đô thị kiểu mẫu để UBND cấp tỉnh trình Bộ Xây dựng xem xét công nhận Bước 3: UBND cấp tỉnh trình Bộ Xây dựng hồ sơ xem xét cơng nhận Khu đô thị kiểu mẫu Thành phần hồ sơ bao gồm: a) Tờ trình UBND cấp tỉnh quảnKhu đô thị lập gửi Bộ Xây dựng đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu b) Hồ sơ đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu bao gồm thành phần ghi bước 1, số lượng 20 c) Biên đánh giá, cho điểm Hội đồng cấp tỉnh ghi điểm b bước d) Văn tổng hợp Tổ điều tra xã hội đánh giá mặt chất lượng sống dân khu thị có đủ chứng thực UBND cấp nơi quảnkhu thị V THẨM ĐỊNH CƠNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU Bộ Xây dựng định thành lập Hội đồng thẩm định sở Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng thành viên khác liên quan để thẩm định hồ sơ xem xét, định công nhận Khu đô thị kiểu mẫu Trước phiên họp thẩm định, Bộ Xây dựng tổ chức khảo sát thực tế khu đô thị đề nghị công nhận khu đô thị kiểu mẫu, tổ khảo sát lập báo cáo trình Hội đồng làm đánh giá cơng nhận Quyết định công nhận Khu đô thị kiểu mẫu có thời hạn hiệu lực 05 năm; trước hết thời gian hiệu lực 01 năm danh hiệu khu đô thị kiểu mẫu cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá lại VI HIỆU LỰC THI HÀNH Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Cơng báo Trong q trình thực có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương gửi ý kiến Bộ Xây dựng nghiên cứu, giải Nơi nhận: - Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng CP, - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP, - HĐND, UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, - VP Chủ tịch nước, - VP Chính phủ, - Văn phòng Quốc hội, - Cơ quan Trung ương đồn thể, - Website Chính phủ, - Sở XD tỉnh, Thành phố trực thuộc TƯ - Sở QHKT TP HN & TP HCM - Cục KT văn Bộ Tư pháp - Công báo - Lưu: VP, KTQH, PC, HTKT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 3319/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN BẮC XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Quy chuẩn, tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam; Căn Quyết định số 6577/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 02 năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tờ trình số 2266/TTr-SQHKT ngày 20 tháng năm 2008 Sở Quy hoạch - Kiến trúc ý kiến thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh (gửi đến ngày 18 tháng năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều Duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Với nội dung sau: Về vị trí, quy mơ nghiên cứu lý điều chỉnh: 1.1 Vị trí: Phường Thảo Điền phường An phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh - Đơng giáp : Rạch Chiếc - Tây giáp : Sơng Sài Gòn - Nam giáp : Xa lộ Hà Nội - Bắc giáp : Sơng Sài Gòn 1.2 Quy mơ: - Diện tích khu vực nghiên cứu: 454,38ha - Quy mô dân số khu điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự kiến 65.000 người 1.3 Lý điều chỉnh quy hoạch: Quận quận trung tâm, khơng gian thị quậnkhu vực Bắc Xa lộ Hà Nội (thuộc phường Thảo Điền phần phường An Phú) nơi tập trung xây dựng cơng trình nhà dịch vụ cơng cộng cao cấp q trình thị hóa thành phố Hồ Chí Minh Trước tình hình phát triển theo hướng gia tăng chất lượng đô thị, khu vực Bắc Xa lộ Hà Nội cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng bao gồm giải pháp có liên quan đến nội dung sau đây: - Nâng cao hiệu sử dụng đất (FAR) thông qua việc tăng tầng cao mật độ trú hợp lý phạm vi khu vực gần tuyến trục giao thơng (tuyến Metro, tuyến xe bus…), giảm mật độ xây dựng để mở rộng khơng gian trồng xanh cơng trình hạ tầng xã hội Thiết kế đô thị sở kết hợp hài hòa khơng gian biệt thự, khơng gian cao tầng không gian mở, cảnh quan sông nước để hình thành thị mang tính đặc trưng cửa ngõ phía Đơng trung tâm thành phố; - Tăng thêm hệ thống hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y tế…) cơng trình cơng cộng (thương mại, dịch vụ…) dựa mở rộng sở vật chất kết hợp dự án đầu tư mới, đáp ứng tốt nhu cầu người dân sinh sống khu vực; - Trên sở định hướng tuyến hạ tang kỹ thuật chính, cần thiết tiến hành việc điều chỉnh quy hoạch nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị san nền, giao thơng nội khu, cấp nước, cấp điện, vệ sinh môi trường chuyên ngành khác, đáp ứng tốt việc phát triển gia tăng quy mô đô thị (dân số xây dựng) Trong giai đoạn đầu cần nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập úng ùn tắc giao thông khu vực quy hoạch Tính chất - chức quy hoạch: - Về bản, tính chất khu vực quy hoạch khu đại kết hợp có chỉnh trang khu dân hữu Hình thức loại nhà bao gồm nhà cao tầng kết hợp với nhà thấp tầng - Cơng trình hạ tầng xã hội thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, quản lý hành cơng viên nghỉ ngơi giải trí Cơ cấu sử dụng đất tiêu quy hoạch kiến trúc: 3.1 Cơ cấu sử dụng đất: Diện tích đất tự nhiên Khu dân Bắc Xa lộ Hà Nội, quận 454,38ha, đó: * Đất khu ở: 357,58ha chiếm 78,7%, đó: + Đất đơn vị : 212,4ha chiếm 46,75% + Đất cơng trình cơng cộng : 30,5ha chiếm 6,7% - Đất giáo dục : 11,0ha • Đất cho tiểu học trung học sở : 9ha • Đất cho trung học phổ thông : 2ha - Đất bệnh viện, y tế, hành : 19,5ha + Đất giao thơng : 71,5ha chiếm 15,7% + Đất xanh công viên : 43,18ha chiếm 9,55% * Đất khác: 96,80ha chiếm 21,3%, đó: + Đất tơn giáo : 0,41ha + Đất công nghiệp : 4,88ha + Đất kho xưởng : 4,46ha + Đất quân : 3,32ha + Đất sông rạch : 83,8ha 3.2 Các tiêu quy hoạch kiến trúc chủ yếu: + Đất đơn vị : 20 - 30 m²/người + Đất cơng trình cơng cộng : ÷ m²/người + Đất giáo dục : ÷10 m²/chỗ + Đất giao thơng : 10 ÷ 11 m2/người + Đất xanh công viên : - m²/người + Mật độ xây dựng : ≤ 40% + Tầng cao xây dựng tối thiểu - tối đa: • Tầng cao tối thiểu : tầng • Tầng cao tối đa : 45 tầng • Cơng trình cơng cộng : - tầng + Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt : 1.800 kWh/người.năm + Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt : 250 lít/người/ngày đêm + Chỉ tiêu nước bẩn : 250 lít/người/ngày đêm + Cao trình san lấp : H > 2,2m + Chỉ tiêu điện thoại : 10 máy/100 người + Chỉ tiêu rác thải : - 1,5 kg/người/ngày Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị: 4.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Xác định chức sử dụng đất theo hướng sau: + Khu vực dọc đường Hà Nội: xác định trục phức hợp đa gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê kết hợp với nhà cao tầng + Khu vực dọc sơng Sài Gòn: khu vực cảnh quan Các kênh, rạch hữu phần giữ lại kết hợp mảng xanh phần thay cống hộp thoát nước, mặt trồng xanh công viên + Khu vực khu cao tầng khu cảnh quan: Bố trí loại nhà thấp tầng + Khu vực cơng trình cơng cộng: - Các cơng trình giáo dục bố trí theo trường có khn viên độc lập - Các cơng trình dịch vụ, thương mại, hành chính, trung tâm văn hóa đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu cho đời sống người dân, bố trí hợp khối đa dọc Xa lộ Hà Nội, phía Tây đường Thảo Điền dọc theo tuyến đường nhánh (lộ giới 16m - 20m) nối từ đường Thảo Điền bờ sơng Sài Gòn + Khu cơng viên xanh: - Khai thác cảnh quan dọc sông rạch; tổ chức mảng xanh kết hợp mặt nước dọc sơng Sài Gòn rạch có khu vực, nhằm tạo mảng xanh liên hồn phục vụ cho nghỉ ngơi giải trí tạo cảnh quan đô thị - Quy hoạch công viên xanh kết hợp với hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí nhóm ở, khu vực cơng trình cơng cộng + Cơng trình tơn giáo: giữ ngun trạng 4.2 Thiết kế đô thị: + Việc xác định cụ thể chức khu đất sở để xác định cách thức bố cục không gian đô thị khả xây dựng cơng trình cụm cơng trình khu điều chỉnh quy hoạch xây dựng + Khu vực điều chỉnh quy hoạch bố trí xây dựng cơng trình cao tầng, khu phức hợp cao tầng (gồm kết hợp thương mại, dịch vụ văn phòng chức năng) phân thành khu vực ưu tiên sở hội đủ yếu tố điều kiện thị như: diện tích khu đất, khoảng cách đến nhà ga - trạm - bến vận chuyển hành khách công cộng, chiều rộng lộ giới đường giao thông tiếp cận với khu đất khả cung ứng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khả đóng góp cho hệ thống sở hạ tầng xã hội - dịch vụ thương mại, kế cận không gian mở…, điều kiện quan chức quản lý thông qua tập Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng + Về đất xây dựng đô thị dự kiến chia thành khu vực không gian đô thị ưu tiên phát triển sau: - Khu vực Ia: gồm khu, có vị trí nằm dọc theo tuyến Xa lộ Hà Nội đồng thời nằm bán kính phục vụ trạm Metro (tuyến đường xe điện cao tuyến đường xe bus) khu vực có mật độ nén trú cao khu đô thị Tại tập trung ưu tiên điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng, kết hợp chức hộ với chức thương mại, dịch vụ văn phòng với số cao phù hợp khơng gian thiết kế đô thị theo tuyến Xa lộ Hà Nội Khu vực có bán kính cho khu vực 300m tính từ tâm nhà ga Metro đồng thời nằm khu vực có chiều rộng 150m dọc theo trục Xa lộ Hà Nội, diện tích khoảng 19,4ha, mật độ xây dựng khoảng 30% - 40%, tầng cao tối đa 45 tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng 7.5 Chỉ tiêu đất nhóm khu vực Ia tối thiểu 8,4 m2/người Dân số dự kiến khoảng 13.800 người - Khu vực Ib: Vị trí nằm dọc theo tuyến Xa lộ Hà Nội khu vực Ia, bao gồm tuyến đường xe bus tuyến đường xe điện cao (tập trung nhà ga, trạm xe bus theo bán kính bộ) khu vực có mật độ nén trú cao khu đô thị Tại tập trung ưu tiên điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng, kết hợp chức hộ với chức thương mại, dịch vụ văn phòng với số cao phù hợp khơng gian thiết kế đô thị theo tuyến Xa lộ Hà Nội Khu vực có chiều rộng 150m so với lộ giới Xa lộ Hà Nội nằm dọc theo trục Xa lộ Hà Nội, diện tích khoảng 25ha, mật độ xây dựng khoảng 30% - 40%, tầng cao tối đa 40 tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng Chỉ tiêu đất nhóm khu vực Ib tối thiểu 10,8 m2/người Dân số dự kiến khoảng 11.000 người - Khu vực II: Vị trí nằm dọc tuyến đường có lộ giới 30m (đường Thảo Điền, đường Xn Thủy), tuyến đường giao thơng trục vào khu đô thị nối kết với Khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa tương lai Đây khu vực có mật độ nén trú thấp khu vực I, điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng phải đáp ứng điều kiện đô thị đặt khu vực Khu vực II có chiều rộng khoảng 50m, nằm dọc theo tuyến đường có lộ giới tối thiểu 30m, diện tích khoảng 23,5ha, mật độ xây dựng 30% - 40%, tầng cao tối đa 35 tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng 5.5 Chỉ tiêu đất nhóm khu vực II tối thiểu 13,2 m2/người Dân số dự kiến khoảng 8.550 người - Khu vực III: Vị trí nằm dọc theo tuyến đường nhánh lộ giới tối thiểu 20m (ngoại trừ khu vực thuộc hành lang bảo vệ sơng rạch, khu vực có khoảng cách 50m từ bờ sơng Sài Gòn) nối từ đường Thảo Điền bờ sơng Sài Gòn, tuyến đường có lộ giới 20m (tham khảo đồ đính kèm), khu vực có mật độ nén trú thấp khu vực II Việc điều chỉnh dự án đầu tư lên cao tầng cần xem xét đến yếu tố cảnh quan bờ sông phải đáp ứng điều kiện diện tích khu đất, giao thơng tiếp cận điều kiện đô thị đặt khu vực Khu vực III có chiều rộng khoảng 50m, nằm dọc theo tuyến đường có lộ giới tối thiểu 20m nêu trên, diện tích khoảng 42,5ha, mật độ xây dựng khoảng 30% - 40%, tầng cao tối đa 27 tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng Chỉ tiêu đất nhóm khu vực III tối thiểu 14 m2/người Dân số dự kiến khoảng 13.600 người - Khu vực IV: Vị trí nằm xen khu vực nêu xây dựng ổn định hoàn thiện chủ yếu dự án nhà thấp tầng dạng biệt thự hay liên kế sân vườn Kiến trúc sư Trưởng thành phố (nay Sở Quy hoạch - Kiến trúc) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, giao thông phần lớn trục đường nội có lộ giới nhỏ, hội đủ điều kiện phát triển cao tầng Dự kiến phát triển theo quy hoạch phê duyệt trước khu nhà thấp tầng, nhằm bảo đảm hài hòa bố cục khơng gian thịDiện tích khu vực IV khoảng 102ha, mật độ xây dựng khoảng 40% - 50%, tầng cao khoảng - tầng, hệ số sử dụng đất chung tối đa khoảng Chỉ tiêu đơn vị đất khu vực IV tối thiểu 25 m2/người Dân số dự kiến khoảng 18.050 người - Khu vực từ đường Nguyễn Văn Hưởng phía bờ sơng Sài Gòn (đoạn từ cầu Sài Gòn đến rạch Dừa): khu vực cảnh quan bờ sơng Kiến nghị khơng bố trí xây dựng nhà cao tầng (hành lang khống chế xây dựng cao tầng 50m so với đường ven sơng Sài Gòn), có nhà thấp tầng phép xây dựng theo định phê duyệt trước - Khu vực dọc bờ sơng Sài Gòn từ rạch Dừa đến cầu Rạch Chiếc: khoảng 50m hành lang kỹ thuật bờ sơng từ đường bao phía bờ sơng khu vực cảnh quan bờ sông Trong khu vực kiến nghị khơng xây dựng thêm cơng trình kiến trúc - Các khu vực lại khu vực chỉnh trang xây chen cơng trình thấp tầng - Dọc tuyến Xa lộ Hà Nội trục có xanh che bóng mát Các trục có hướng tuyến vng góc với trục Xa lộ Hà Nội có lộ giới từ 16m trở lên bố trí vỉa hè (hành lang hai bên đường) nối với hành lang dọc Xa lộ Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực tiếp cận nhanh chóng với ga Metro trục Xa lộ Hà Nội Các quy định cho phép dự án phép xây dựng cao tầng: - Diện tích khu đất tối thiểu phép xây dựng cơng trình cao tầng: + Khu vực Ia : 1.500m2 + Khu vực Ib : 2.000m2 + Khu vực II - III : 3.000m2 - Các dự án phải tiếp giáp với tuyến đường có lộ giới tối thiểu 20m kết nối với đường liên khu vực - Trong trường hợp dự án gom đất biệt thự, cần có đồng thuận chủ sở hữu biệt thự cùng dự án - Cần xác định chế tài nhằm đảm bảo diện tích đất cơng cộng cần thiết cho phần dân số chức tăng thêm dự án Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 5.1 Giao thông: + Tuyến đường sắt nội đô Bến Thành - Chợ Nhỏ - Suối Tiên dự kiến qua hình thành nhà ga nằm khu đất điều chỉnh quy hoạch xây dựng + Xây dựng hệ thống giao thông đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với quy hoạch chung quận Tuyến đường Bắc Xa lộ Hà Nội có lộ giới 152,5m Các đường dự kiến kiến nghị có khoảng lùi để tạo hành lang nhà ga Metro gồm: • Đường Thảo Điền lộ giới 30m, phần khoảng lùi giới xây dựng • Đường Nguyễn Văn Hưởng lộ giới 20m, phần khoảng lùi giới xây dựng • Đường Quốc Hương lộ giới 20m, phần khoảng lùi giới xây dựng • Đường An Phú lộ giới 20m, phần khoảng lùi giới xây dựng • Đường dọc sông lộ giới 20m, phần khoảng lùi giới xây dựng • Đường giao thơng nội điều chỉnh cho phù hợp với việc bố trí khu chức thị + Mở rộng thêm số hẻm hữu nhằm nâng cao khả lưu thông khu dân + Giao lộ giao thơng: vạt góc theo quy định + Khoảng cách ly so với bờ sơng Sài Gòn 50m tính từ mép bờ cao sơng Sài Gòn vào phía khu đất Việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực thực theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng năm 2004 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý, sử dụng hành lang bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 5.2 Cấp nước: Nguồn nước: Khu vực nghiên cứu cấp nước từ nguồn nước máy thành phố Trên trục Xa lộ Hà Nội có tuyến ống cấp nước Ø2.000 (đặt ống từ năm 1965), đường Thảo Điền có tuyến ống cấp nước Ø300 (đặt ống từ năm 1995) 5.3 Chuẩn bị kỹ thuật - thoát nước mặt: + Cốt san theo cao độ chuẩn: 2,0m (cao độ quốc gia) + Hướng thoát nước chủ yếu sơng Sài Gòn + Xây dựng bờ kè dọc sơng Nạo vét mở rộng kênh rạch bị lấp để khơi thơng khả nước khu vực 5.4 Cấp điện: Nguồn điện: Khu vực cấp điện từ nguồn điện chung thành phố Hồ Chí Minh nhận điện trực tiếp từ trạm biến áp 110/15kV Sài Gòn 5.5 Thốt nước bẩn vệ sinh thị: - Thốt nước bẩn: Khu vực hình thành hệ thống nước chung (thốt nước mưa nước thải) có kích thước Ø400 đến Ø1000 mật độ xây dựng 56m/ha - Vệ sinh đô thị: Rác thải: Khu vực dự kiến quy hoạch hình thành hệ thống thu gom rác, rác thu gom ngày xe chuyên dùng đưa xử lý khu xử lý rác tập trung thành phố Các điểm lưu ý triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000: * Các khu vực trục thể cảm thụ cảnh quan: - Khi có hệ thống vận tải hành khách có cơng suất lớn tiếp cận khu vực Bắc Xa lộ Hà Nội cần định hướng tổ chức hành lang nối từ khu vực nhà tiếp cận ga đón đưa hành khách Các trục giao thơng hành lang khu vực trọng yếu tập trung giải pháp tạo hình trang trí khơng gian thị - Trong khu điều chỉnh cần nghiên cứu giải pháp bố cục không gian đô thị cho trục khu vực sau đây: + Khu vực dọc trục Xa lộ Hà Nội + Khu vực gần trạm Metro dọc trục Xa lộ Hà Nội + Khu vực dọc trục giao thơng khu vực II - III + Khu vực dọc bờ sơng Sài Gòn + Các khu cơng trình cơng cộng khu vực * Đánh giá tác động môi trường: - Việc phát triển khu dân cư, xây dựng đường giao thông khu vực Bắc Xa lộ Hà Nội làm ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí, nước, kinh tế - xã hội, cảnh quan đô thị - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường: + Quy hoạch sử dụng đất tổ chức không gian cảnh quan hợp lý + Xây dựng đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội + Ban hành quy chế quảnxây dựng theo quy hoạch duyệt Điều - Trên sở nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố triển khai thực nghiên cứu đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân Bắc Xa lộ Hà Nội - quận trình duyệt theo quy định - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân quận xác lập ranh đất quy hoạch, thực tốt việc quản lý đất phạm vi quy hoạch Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài Phụ lục 2: Kết phân tích mẫu chất lượng mơi trường Khơng khí xung quanh chất lượng nước sau xử lý khu dân Thảo Điền, Quận MTNB QT.16.08076 CƠNG TY TNHH PHÂN TÍCH Địa chỉ: 93/30/9 THÍ NGHIỆM MƠI TRƯỜNG Đường 100 Bình Thới, NAM BỘ Quận 11, TP.HCM PHIẾU KẾT QUẢ THỬ Ngày: 12/08/2016 NGHIỆM Trang: 1/3 Địa điểm lấy mẫu: 190 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2 Tên mẫu: Nước thải Khơng khí xung quanh Số lượng mẫu: mẫu Ngày nhận mẫu: 27/07/2016 Thời gian thử nghiệm: 12 ngày Kết thử nghiệm: xem trang kèm theo Kết phối hợp thực Viện Nhiệt đới Môi trường Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu Thời gian lưu mẫu: ngày kể từ ngày trả kết Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải việc khiếu nại kết phân tích QT.16.08076 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Ngày: 12/08/2016 Trang: 2/3 Nước thải: T Thông số Phương pháp thử T Đơn vị QCVN tính 40:2011 Kết Thử nghiệm (cột B) SS ISO 11923:1997 mg/l 100 82 COD SMEWW 5220D:2005 mg/l 150 314 BOD5 SMEWW 5210D:2005 mg/l 50 176 Coliform TCVN 6187-2:2009 MPN/100 5000 4200 ml Ghi chú: (*): Phương pháp Bộ TN&MT chứng nhận – VIMCERTS 009 (*): Nước mặt, nước đất, nước thải, nước biển; (**): Nước mặt, nước thải Kết phối hợp thực Viện Nhiệt đới Môi trường Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu Thời gian lưu mẫu: ngày kể từ ngày trả kết Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải việc khiếu nại kết phân tích QT.16.08076 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Ngày: 12/08/2016 Trang: 2/3 Nước thải: T Thông số Phương pháp thử T Đơn vị QCVN tính 40:2011 Kết Thử nghiệm (cột B) SS ISO 11923:1997 mg/l 100 82 COD SMEWW 5220D:2005 mg/l 150 314 BOD5 SMEWW 5210D:2005 mg/l 50 176 Coliform TCVN 6187-2:2009 MPN/100 5000 4200 ml Ghi chú: (*): Phương pháp Bộ TN&MT chứng nhận – VIMCERTS 009 (*): Nước mặt, nước đất, nước thải, nước biển; (**): Nước mặt, nước thải Kết phối hợp thực Viện Nhiệt đới Môi trường Tên mẫu, tên khách hàng ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu Thời gian lưu mẫu: ngày kể từ ngày trả kết Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải việc khiếu nại kết phân tích BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHU NHÀ Ở THẢO ĐIỀN HƯỚNG THẢO ĐIỀN THÀNH KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Lời ngỏ: Khảo sát ý kiến người dân đánh giá yếu tố Khu nhà từ phát triển thành Khu đô thị sinh thái, đảm bảo vấn đề diện tích mảng xanh, vệ sinh mơi trường, an ninh khu vực, tạo môi trường sống lành Qua đó, biết khuất mắc mà người dân gặp phải từ đưa hướng giải Đây phiếu điều tra nhằm phục vụ cho đồ án Tôi xin cam kết bảo mật câu trả lời người Tôi xin chân thành cảm ơn quý người tham gia trả lời, đánh giá phiếu trả lời Cách trả lời: cách đánh dấu X vào phương án lựa chọn: a, b, c,d,…hoặc vào cột trả lời cho ý kiến câu trả lời Thông tin cá nhân Nghề nghiệp: a Cán nhân viên hành chính; b Lao động phổ thơng; c Học sinh, sinh viên d Kinh doanh; e Công nhân; f Hưu trí, nội trợ; g Nghề khác Thu nhập hàng tháng gia đình (gồm lương nguồn thu nhập khác): a Dưới triệu; b Từ triệu – triệu; c triệu – 10 triệu; d Trên 10 triệu Nội dung ý kiến đánh giá khu nhà ở: Theo Ông/Bà, Anh/Chị cơng trình kiến trúc khu thị có hài hòa, phù hợp với quy hoạch, với khí hậu, với đặc điểm địa hình văn hóa địa phương hay không? a Phù hợp b Không phù hợp c Khơng có ý kiến Ơng/Bà, Anh/Chị có cảm nhận môi trường sống xung quanh bị ảnh hưởng khói bụi từ xe cộ, cơng trình xây dựng chung cao cấp hay tuyến Metro xây ngang qua a Có b Ít c Rất d Khơng có Ơng/Bà, Anh/Chị có tiến hành phân loại rác nhà a Có b Khơng c Khơng quan tâm d Ý kiến khác Ơng/Bà, Anh/Chị có hài lòng mức giá dịch vụ khu thị khơng? a Hài lòng b Khơng hài lòng c Khơng có ý kiến Các thiết bị sử dụng nhà Ơng/Bà, Anh/Chị có tốn q nhiều lượng, chi phí a Rất nhiều b Ít c Khơng có ý kiến Mức độ hài lòng người dân Cơ sở hạ tầng – An ninh – Cơng trình cơng cộng Rất hài Hài lòng Khơng hài Ý kiến khác lòng lòng An ninh có đảm bảo Cơng trình kiến trúc Cơng trình cơng cộng Mức giá dịch vụ Đánh giá người dân mức độ hoàn chỉnh Cơ sở hạ tầng – An ninh – Cơng trình cơng cộng Tốt Tạm Chưa hoàn Ý kiến khác chỉnh Cơ sở hạ tầng Hệ thống thơng tin liên lạc Phòng cháy chữa cháy Quản lý bảo trì hệ thống cơng cộng Đánh giá người dân không gian xanh khu vực Có Khơng Trồng xanh nhà Trong thiết kế nhà, có tăng độ thơng thống Sử dụng vật liệu thân thiện mơi trường Chính sách làm mơi trường Kiểm sốt khói thuốc Đánh giá người dân vấn đề sử dụng lượng Có Khơng Sử dụng thiết bị tiết kiệm lượng Có biện pháp tiết kiệm nguồn lượng Trong thiết kế nhà, tận dụng nguồn lượng tự nhiên 10 Mức độ hài lòng người dân chất lượng cấp nước – chất lượng môi trường khu vực Rất hài Hài lòng Khơng hài Khơng ý kiến lòng lòng Hệ thống cấp nước nhà Hệ thống cấp nước khu đô thị Chất lượng môi trường khu thị 11 Mức độ hài lòng người dân vấn đề mơi trường Rất hài Hài lòng Khơng hài Khơng ý kiến lòng lòng Cơng tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt chưa xử lý Thiếu xanh Mưa lớn gây ngập úng khu đô thị Nguồn cung cấp điện nước gián đoạn 12 Tóm lại, Ơng/Bà, Anh/Chị có thấy hài lòng với khu nhà khơng? a Hài lòng b Khơng hài lòng c Khơng có ý kiến CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN/ANH/CHỊ THAM GIA ĐÓNG GÓP TRẢ LỜI ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THẢO ĐIỀN QUẬN THÀNH KHU DÂN CƯ SINH THÁI LUẬN... thiện NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật xây dựng KDC Thảo Điền, Quận thành KDC sinh thái tập trung nghiên cứu nội dung cụ... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 2. 2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 2.1.Phương pháp luận 2. 2 .2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái guyễn thị kim ngân , Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng khu dân cư thảo điền quận 2 thành khu dân cư sinh thái guyễn thị kim ngân , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀ KHU DÂN CƯ SINH THÁI, Hình 1.3: Bảng vẽ phối cảnh dự án Diamond Lotus, Hình 1.9: Mặt bằng tổng thể -Ecopart, CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, Hình 2.1: Bản đồ phân lô KDC Thảo Điền, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI KDC THẢO ĐIỀN, Hình 3.3: Quy trình vận chuyển CTR trên địa bàn ThảoĐiền, Bảng 3.2: Kết quả đo các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh, Hình 3.8: Mức độ hài lòng của người dân về quản lý bảo trì hệ thống-thông tin liên lạc-PCCC, Hình 3.9: Các vấn đề môi trường tại khu chưa thực hiện tốt

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay