Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại techcombank chi nhánh hồ chí minh rần thị kim dung

133 7 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM DUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI TECHCOMBANK-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM DUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI TECHCOMBANK-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS MAI THANH LOAN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS MAI THANH LOAN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận Chủ tịch TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS Nguyễn Thế Khải Phản biện PGS.TS Lê Thị Mận Ủy viên TS Võ Tấn Phong Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận Văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : TRẦN THỊ KIM DUNG Giới tính : NỮ Ngày, tháng, năm sinh : 23/01/1987 Nơi sinh : Kiên Giang Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh MSHV : 1441820015 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến định chấp nhận công nghệ dịch vụ Mobile banking khách hàng nhân Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu nhân tố mức độ ảnh hưởng chúng đến định chấp nhận sử dụng công nghệ dịch vụ Mobile banking khách hàng nhân Từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường mức độ chấp nhận tiến tới việc sử dụng dịch vụ Mobile banking khách hàng nhân Techcombank-Chi nhánh Hồ Chí Minh Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: giới thiệu đề tài, sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kiểm định mơ hình cho kết nghiên cứu Từ đó, đưa kết luận hàm ý quản trị Hạn chế đề tài nghiên cứu phạm vi Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh chưa nghiên cứu hệ thống Techcombank tồn Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 15 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 31 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS MAI THANH LOAN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với tiêu đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến định chấp nhận công nghệ dịch vụ Mobile banking khách hàng nhân Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh” hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong trình thực Luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày Luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng Luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác Luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Tác giả Luận văn Trần Thị Kim Dung ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám H i ệ u Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Các thầy Viện đào tạo sau Đại Học, Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên tham gia giảng dạy khóa Cao học 15SQT11 trang bị cho kiến thức hữu ích Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô TS Mai Thanh Loan Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực Luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp hệ thống Techcombank giúp đỡ tơi q trình thực Luận văn Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hoàn thành Luận văn Học viên Trần Thị Kim Dung iii TÓM TẮT Đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến định chấp nhận công nghệ dịch vụ Mobile banking khách hàng nhân Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh” thực bối cảnh kinh tế Việt Nam phục hồi ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới, việc xây dựng hệ thống ngân hàng đại ổn định tảng vững giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển thuận lợi, kinh tế nước có nhiều điều kiện để tăng trưởng phát triển mạnh mẽ Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin đại phương tiện giúp ngân hàng đánh bại đối thủ cạnh tranh, tạo hội giảm thiểu giấy tờ hành chính, thay đổi phân bổ nguồn nhân lực theo hướng giảm thiểu phận nghiệp vụ tăng cường nhân lực cho phận dịch vụ chăm sóc khách hàng, làm thay đổi cách thức kinh doanh tăng chất lượng dịch vụ Đây phát triển tất yếu với phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu ngày cao khắt khe khách hàng Đề tài nghiên cứu trình bày nhân tốảnh hưởng đến định chấp nhận công nghệ khách hàng, khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng dịch vụ Mobile banking khách hàng, xác định nhân tố ảnh hưởng đến định chấp nhận công nghệ Mobile banking khách hàng xác định khách hàng mong muốn điều dịch vụ Mobile banking Từ đưa giải pháp hồn thiện để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng nâng cao hài lòng khách hàng Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu đề tài sở quan trọng, hữu ích để nhà quản lý Ngân hàng, đặc biệt Techcombank- chi nhánh Hồ Chí Minh có cải tiến thích hợp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ, góp phần nâng cao cảm nhận thương hiệu, hiệu chăm sóc khách hàng phát triển bền vững iv ABSTRACT Topic: “Factors that affect the client’s acceptance of mobile banking service technology at TechcombankHo Chi Minh Branch” implemented in the context of Vietnam 's economic recovery from global economic recession, building a modern and stable banking system is a solid foundation helping business operations to grow, domestic economy to have favorable conditions of stronger growth and development In particular, the application of modern information technology is a mean helping banks defeat their competitors, create opportunities for reducing paperwork, change the distribution of human resources in the direction of reducing professional competence and increasing human resources for customer service department, changing business practices and increasing the quality of service This is an inevitable development because with the development of economy to meet the increasingly stricter demand of customers The research presents the factors that influence the customer's acceptance of technology, survey and evaluates the customer's use of mobile banking services, identify factors influencing the decision on use and what customer expect from Mobile banking, since then, to develop a complete solution to meet the needs of our customers as well as improve customer satisfaction at Techcombank - Ho Chi Minh Branch The research results of the paper will be an important and useful basis for bank managers, especially Techcombank- Ho Chi Minh Branch, to make appropriate improvements to meet customer’s service demand, contribute to enhance brand perception, effectiveness of customer care and sustainable development v MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HÀNH VI CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 2.1.1 Tổng quan hành vi chấp nhận người tiêu dùng 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Tiến trình định người tiêu dùng 2.1.2 Thuyết hành động hợp lý thuyết hành vi chấp nhận dự định 12 2.1.2.1 Thuyết hành động hợp lý 12 2.1.2.2 Thuyết hành vi chấp nhận dự định 13 vi 2.2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ MOBILE BANKING 13 2.2.1 Giới thiệu chung dịch vụ Mobile banking 14 2.2.2 Những lợi ích mà Moblie Banking mang lại 14 2.2.3 Tình hình phát triển dịch vụ Moblie Banking 17 2.3 MƠ HÌNH TAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN 19 2.3.1 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM (The Technology AcceptanceModel) 19 2.3.1.1 Giới thiệu chung mơ hình TAM 19 2.3.1.2 Các biến mơ hình TAM 21 2.3.2 Các kết nghiên cứu có liên quan 22 2.3.2.1 Một số nghiên cứu quốc gia 22 2.3.2.2 Một số mơ hình nghiên cứu Việt Nam 24 2.3.3 Đánh giá tổng quan nghiên cứu 27 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 27 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 2.4.2 Giải thích biến mơ hình nghiên cứu 30 2.4.3 Cơ sở mối liên hệ biến phụ thuộc biến độc lập 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 35 3.1.1 Nghiên cứu định tính 35 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 39 3.1.2.1 Phương pháp chọn mẫu, qui mô mẫu 39 3.1.2.2 Thu thập xử lý liệu 39 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 40 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo qua (phân tích Cronbach’s Alpha) 40 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 41 3.2.3 Phân tích hồi qui 41 3.2.3.1 Ma trận tương quan 42 3.2.3.2 Phân tích hồi qui 42 SD4: Việc sử dụng Mobile Banking 11.87 không nhiều thời 4.369 660 828 gian Nhân tố 2: rủi ro Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 810 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted RR1: Sử dụng Mobile Banking làm tăng khả bị lộ 8.18 5.884 580 788 8.63 6.355 625 764 thông tin số liệu tài khoản RR2: Việc sử dụng Mobile Banking có nhiều rủi ro lợi ích mà mang lại RR3: Các thông tin tra cứu từ hệ thống Mobile Banking dễ 8.52 6.070 664 745 8.53 5.818 650 750 xảy sai lầm RR4: Các giao dịch toán qua Mobile Banking khơng xác khơng có nhân viên Ngân hàng kiểm tra lại Nhân tố 3: hữu ích Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 815 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted HI1: Sử dụng Mobile Banking tiết kiệm chi phí 15.80 7.156 562 792 16.05 6.902 600 780 15.95 7.077 629 773 15.70 6.832 701 752 16.08 6.838 548 799 lại HI2: Sử dụng Mobile Banking tìm thơng tin cách dễ dàng HI3: Sử dụng Mobile Banking giúp quản lý tài khoản hiệu HI4: Sử dụng Mobile Banking tiết kiệm thời gian HI5: Việc sử dụng dịch vụ Mobile Banking thay cho giao dịch quầy hữu ích Nhân tố 4: chi phí Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 735 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted CP1: Phí đăng ký Mobile Banking phù 10.39 4.078 611 629 10.36 4.009 705 583 10.72 4.265 377 776 10.23 4.366 470 707 hợp CP2: Chi phí sử dụng Mobile Banking phù hợp CP3: Tôi không chấm dứt sử dụng dịch vụ Mobile Banking Ngân hàng tăng phí sử dụng thường niên CP4: Sử dụng giao dịch qua Mobile Banking tốn so với giao dịch quầy Nhân tố 5: thuận tiện Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 785 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted TT1: Bạn sử dụng Mobile Banking thời gian mà không phụ thuộc 11.94 3.510 538 758 11.93 3.277 583 737 12.16 3.040 620 719 12.09 3.413 635 714 vào giao dịch Ngân hàng TT2: Bạn sử dụng Mobile Banking nơi mà không cần đến ngân hàng TT3: Sử dụng dịch vụ Mobile Banking thuận tiện cho cơng việc tơi TT4: Nói chung, bạn nghĩ sử dụng dịch vụ Mobile Banking thuận tiện Nhân tố phụ thuộc chấp nhận công nghệ Mobile banking Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 761 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted CN1: Anh/Chị tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Banking 8.15 2.008 593 681 8.20 1.970 643 629 7.88 1.815 553 736 Techcombank CN2: Anh/Chị giới thiệu cho người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ Mobile Banking Techcombank CN3: Anh/Chị ủng hộ việc Techcombank cải tiến công nghệ để dịch vụ Mobile Banking ngày hồn thiện PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - EFA Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 833 Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1888.013 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues onent Total % of Cumulat Varian ive % Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Total % of Varian ce ce Cumulat Total ive % % of Cumulat Varian ive % ce 6.557 31.222 31.222 6.557 31.222 31.222 3.116 14.839 14.839 2.631 12.529 43.751 2.631 12.529 43.751 3.021 14.386 29.225 1.680 8.000 51.751 1.680 8.000 51.751 2.618 12.468 41.692 1.505 7.169 58.919 1.505 7.169 58.919 2.374 11.307 52.999 1.060 5.047 63.966 1.060 5.047 63.966 2.303 10.967 63.966 873 4.158 68.124 783 3.730 71.854 751 3.576 75.430 675 3.216 78.646 10 596 2.839 81.485 11 542 2.579 84.064 12 510 2.427 86.490 13 459 2.186 88.677 14 433 2.063 90.740 15 383 1.825 92.565 16 358 1.703 94.268 17 302 1.436 95.705 18 277 1.319 97.024 19 258 1.227 98.250 20 208 990 99.240 21 160 760 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component HI3: Sử dụng Mobile Banking giúp quản lý 761 tài khoản hiệu HI4: Sử dụng Mobile Banking tiết 749 kiệm thời gian HI2: Sử dụng Mobile Banking tìm thơng tin cách dễ dàng 705 HI5: Việc sử dụng dịch vụ Mobile Banking thay cho giao 696 dịch quầy hữu ích HI1: Sử dụng Mobile Banking tiết 570 kiệm chi phí lại SD3: Các thao tác tra cứu Mobile Banking 823 đơn giản SD2: Các hướng dẫn Mobile Banking dễ 804 hiểu SD1: Việc sử dụng Mobile Banking dễ 771 dàng anh/chị? SD4: Việc sử dụng Mobile Banking không 696 nhiều thời gian RR3: Các thông tin tra cứu từ hệ thống Mobile Banking dễ xảy sai 807 lầm RR1: Sử dụng Mobile Banking làm tăng khả bị lộ thông tin số liệu tài khoản 792 RR4: Các giao dịch tốn qua Mobile Banking khơng xác khơng có 787 nhân viên Ngân hàng kiểm tra lại RR2: Việc sử dụng Mobile Banking có nhiều rủi ro lợi 752 ích mà mang lại TT4: Nói chung, bạn nghĩ sử dụng dịch vụ Mobile Banking 821 thuận tiện TT3: Sử dụng dịch vụ Mobile Banking thuận tiện cho công 773 việc tơi TT2: Bạn sử dụng Mobile Banking nơi mà không cần đến ngân hàng TT1: Bạn sử dụng Mobile Banking thời gian mà không phụ thuộc vào giao dịch Ngân hàng 620 CP2: Chi phí sử dụng Mobile Banking phù 867 hợp CP1: Phí đăng ký Mobile Banking phù 786 hợp CP3: Tôi không chấm dứt sử dụng dịch vụ Mobile Banking 658 Ngân hàng tăng phí sử dụng thường niên CP4: Sử dụng giao dịch qua Mobile Banking 589 tốn so với giao dịch quầy Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần sau loại biến TT1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 827 1761.881 df 190 Sig .000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues mp on Total ent % of Varian Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Cumulat Total ive % ce % of Cumulat Varian ive % ce Total % of Cumulat Varian ive % ce 6.126 30.630 30.630 6.126 30.630 30.630 2.974 14.871 14.871 2.626 13.131 43.762 2.626 13.131 43.762 2.963 14.817 29.688 1.680 8.399 52.161 1.680 8.399 52.161 2.607 13.037 42.725 1.498 7.489 59.649 1.498 7.489 59.649 2.281 11.403 54.128 1.058 5.291 64.940 1.058 5.291 64.940 2.162 10.812 64.940 873 4.366 69.306 780 3.898 73.205 678 3.391 76.595 634 3.169 79.765 10 584 2.921 82.685 11 524 2.622 85.307 12 486 2.430 87.737 13 443 2.216 89.952 14 410 2.049 92.002 15 360 1.802 93.803 16 315 1.574 95.377 17 277 1.386 96.763 18 261 1.303 98.066 19 225 1.126 99.192 20 162 808 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component SD3: Các thao tác tra cứu Mobile Banking đơn giản SD2: Các hướng dẫn Mobile Banking dễ hiểu 824 807 SD1: Việc sử dụng Mobile Banking dễ dàng 773 anh/chị? SD4: Việc sử dụng Mobile Banking không nhiều 700 thời gian HI3: Sử dụng Mobile Banking giúp quản lý tài 765 khoản hiệu HI4: Sử dụng Mobile Banking tiết kiệm 750 thời gian HI2: Sử dụng Mobile Banking tìm thơng tin cách dễ dàng 709 HI5: Việc sử dụng dịch vụ Mobile Banking thay cho giao dịch quầy 697 hữu ích HI1: Sử dụng Mobile Banking tiết kiệm 572 chi phí lại RR3: Các thông tin tra cứu từ hệ thống Mobile Banking 807 dễ xảy sai lầm RR1: Sử dụng Mobile Banking làm tăng khả bị lộ thông tin số liệu 792 tài khoản RR4: Các giao dịch tốn qua Mobile Banking khơng xác 788 khơng có nhân viên Ngân hàng kiểm tra lại RR2: Việc sử dụng Mobile Banking có nhiều rủi ro 753 lợi ích mà mang lại CP2: Chi phí sử dụng Mobile Banking phù hợp CP1: Phí đăng ký Mobile Banking phù hợp 868 788 CP3: Tôi không chấm dứt sử dụng dịch vụ Mobile Banking Ngân hàng tăng 657 phí sử dụng thường niên CP4: Sử dụng giao dịch qua Mobile Banking tốn so với giao dịch 593 quầy TT4: Nói chung, bạn nghĩ sử dụng dịch vụ Mobile Banking thuận 836 tiện TT3: Sử dụng dịch vụ Mobile Banking thuận 776 tiện cho cơng việc tơi TT2: Bạn sử dụng Mobile Banking nơi mà không cần đến ngân hàng Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .591 ... HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ KIM DUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH. .. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận công nghệ dịch vụ Moblie Banking khách hàng cá nhân Techcombank - Chi Nhánh Hồ Chí Minh?  Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến việc chấp nhận công nghệ dịch vụ. .. tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến định chấp nhận công nghệ dịch vụ Mobile banking khách hàng cá nhân Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu nhân tố mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại techcombank chi nhánh hồ chí minh rần thị kim dung , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại techcombank chi nhánh hồ chí minh rần thị kim dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay