Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh

120 5 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRỊNH THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành:60340301 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRỊNH THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QỦA KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành:60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUN TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phạm Văn Dược TS Phan Mỹ Hạnh Phản biện TS Huỳnh Tấn Dũng Phản biện PGS.TS Trần Phước Ủy Viên TS Trần Văn Tùng Thư ký Chủ tịch Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS.TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRỊNH THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Thanh Hoá 06-01-1973 Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1441850025 I-Tên đề tài:Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu nộp thuế TNDN Cục thuế TP.HCM + Kiểm định tác động nhân tố đến hoạt động quản lý thuế TNDN Cục thuế TP.HCM + Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm đạt hiệu qủa thu thuế TNDN Cục thuế TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ:ngày 10 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 10 tháng năm 2017 V- Cán hướng dẫn khoa học :PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS.TS Phan Đình Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác tơi thực dựa kết khảo sát thực tế Cục Thuế TP HCM Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn TRỊNH THỊ LIÊN ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất Quý thầy cô giảng dạy chương trình Cao học kế tốn, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích kế tốn làm sở cho tơi thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Đình Nguyên tận tình hướng dẫn cho thời gian thực luận văn Thầy hướng dẫn, bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Cô, Chú, Anh, Chị công tác Cục Thuế TP HCM tận tình giúp đỡ việc tham gia trả lời bảng khảo sát góp ý thiếu sót bảng khảo sát Sau tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý Quý Thầy/Cô anh chị học viên Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, tháng 03 năm2017 Học viên TRỊNH THỊ LIÊN iii TÓM TẮT Luận văn “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh” tiến hành với mục đích khảo sát đánh giá hiệu hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, kiểm định mối quan hệ thành phần với hiệu hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu thực thơng qua phương pháp nghiên cứu định tính định lượng sử dụng nguồn liệu thu thập từ trình khảo sát cách thức vấn cán thuế công tác Cục Thuế TP.HCM, sau tiến hành kiểm định giả thuyết đặt mơ hình nghiên cứu Thang đo đánh giá sơ thơng qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Mơ hình lý thuyết kiểm định thơng qua phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội Kết phân tích từ liệu thơng qua phần mềm SPSS 20.0 cho thấy hiệu công tác tra, kiểm tra quan trọng mơ hình hồi quy, thứ tự Tăng cường phối hợp phòng, phận quan hữu quan khác đứng vị trí quan trọng thứ 2, Kế hoạch tra, kiểm tra tra chuyên đề đứng vị trí quan trọng thứ 3, Hệ thống sách, pháp luật thuế đứng vị trí quan trọng thứ 4, Hệ thống kiểm soát thuế TNDN Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh đứng vị trí quan trọng thứ 5, Chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế đứng vị trí quan trọng thứ cuối Mức độ tin cậy hồ sơ khai thuế Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp nhằm thúc đẩy yếu tố đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính Phủ Tổng Cục Thuế v ABSTRACT Thesis "Factors Affecting the Efficiency of Corporate Income Tax Control in the HCMC Taxation Department HCM "was conducted for the purpose of surveying and evaluating the effectiveness of corporate income tax control at the Ho Chi Minh City Department of Taxation, as well as examining the relationship between the components and efficiency of tax control activities Enter the business at the tax department of Ho Chi Minh City The research was conducted through quantitative research using data collected from the survey by interviewing tax officials who tested the hypotheses posed in the research model lamb The scale is preliminarily assessed through Cronbach's Alpha reliability analysis and EFA discovery factor analysis The theoretical model was tested through multiple linear regression analysis Results from data analysis through SPSS 20.0 software show that the effectiveness of inspection and testing is the most important in the regression model, followed by improved coordination between divisions and divisions And other relevant agencies are in second place, Inspection Plan; The effectiveness of the inspection and examination in the third most important position, the system of tax policies and laws ranked the fourth important position, the CIT control system at the Ho Chi Minh City Department of Taxation took the important position Thursday, taxpayers' tax compliance ranked sixth and lastly credibility with regard to tax returns In the thesis, the authors propose solutions to promote these seven factors and also make recommendations to the Government, the General Departmet of Taxation vi MỤCLỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iiii ABSTRACT iv MỤCLỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu, đối tượng, phạm vi 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .5 1.6 Kết cấu luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu thuế NDN 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Vai trò thuế TNDN 2.1.3 Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp 10 2.1.3.1 Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp .10 2.1.3.2 Doanh nghiệpthu nhập chịu thuế, phải nộp thuếTNDN 10 2.1.3.3 Căn phương pháp tính thuếTNDN 11 2.1.3.4 Thu nhập tính thuế .11 2.1.3.5 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 12 vii 2.2 Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 13 2.2.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm 13 2.2.1.1 Khái niệm 13 2.2.1.2 Đặc điểm 14 2.2.1.3 Vai trò 14 2.2.2 Sự cần thiết kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp 15 2.2.3 Nội dung kiểm soát thuếTNDN 17 2.2.3.1 Mục tiêu kiểm soát thuếTNDN 17 2.2.3.2 Nội dung – quy trình kiểm soát thuế thu nhập doanhnghiệp .18 2.3 Các nghiên cứu trước 23 2.3.1 Các nghiên cứu nước 23 2.3.2.Các nghiên cứu nước 264 2.4 Mơ hình nghiên cứu .30 Kết Luận Chương 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Giới thiệu .33 3.2 Thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu 33 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 33 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 34 3.3 Xây dựng điều chỉnh thang đo 35 3.4 Phương pháp điều tra mẫu .39 Kết luận Chương 40 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Giới thiệu .41 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 42 4.2.1 Đánh giá thang đo 43 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 45 4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA lần .45 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA lần2 ( Lần cuối) 49 Các doanh nghiệp có ý thức kê khai chi phí trừ để xác định thu nhập chịu thuế quy định Các doanh nghiệp có ý thức kê khai doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế quy định Doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp ý thức chấp hành pháp luật thuế cao Trình độ kế tốn doanh nghiệp giỏi 10 việc xác định số thuế phải nộp xác Mức độ trung thực, đầy đủ nội dung tạm nộp 11 thuế TNDN (tạm tính) với thực tế kinh doanh rấtcao Mức độ tin cậy Báo cáo tài (BCTC) sổ 12 sách kế toán tương đốicao Mức độ tin cậy cao doanh nghiệp 13 điều chỉnh kê khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế 5 5 III.Mức độ tin cậy hồ sơ khaithuế Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN theo quy định Luật Quản lý thuếdoanh nghiệp kê khai 14 qua mạng luôn đúnghạn Tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp không thấp 15 tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành 16 Nộp hồ sơ cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế TNDN nhanh chóng đúnghạn IV Hệ thống kiểm sốt thuế TNDN Cục Thuế TP.HCM: Thơng tin người nộp thuế quản lý thống hệ thống sở liệu ngành giúp dễ truy cập, tra cứu nhằm đánh giá tuân thủ pháp luật, xác 17 định rủi ro áp dụng chế độ sách quản lý thuế phù hợp Việc ứng dụng phần mềm khai thác sở liệu người nộp thuế vận dụng công nghệ thông tin 18 công việc đánh giá rủi ro kê khai có hiệu cao Bộ máy hoạt động quan thuế gọn nhẹ, không bị 19 trùng lắp chức Các quy trình hoạt động phận giúp cơng việc kiểm sốt thuế rõ ràng, không bị trùng lắp, chồng 20 chéo phòng quan thuế 5 Kế hoạch tra, kiểm tra giúp phòng 22 kiểm tra thực việc tra, kiểm tra đối tượng có rủi ro cao thuế 5 Phân tích chi tiết hồ sơ, đánh giá rủi ro kê khai thuế 25 từ xác định hình thức, phạm vi, nội dung tra kiểm tra thuế nhằm mang lại hiệu cao thu thuế Năng lực, trình độ đội ngũ nhân phòng 26 tra, kiểm tra mang lại hiệu cao thu thuế Kinh nghiệm thành viên đoàn tra, kiểm tra mang lại hiệu cao thu thuế Cục thuế liên tục cải cách hành thuế, tăng cường phối hợp với quan ban ngành khác tạo 21 điều kiện cho người nộp thuế kê khai nộp thuế V Xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra: Việc tra theo chuyên đề mang lại hiệu cao thuế nhằm răn đe doanh nghiệp khác 23 thực nghiêm luật thuế Kế hoạch tra, kiểm tra giúp phòng, đồn tra kiểm tra chủ động chủ động thời gian 24 kiểm tra bố trí nhân lực thực kiểm tra nhằm nâng cao hiệu qủa công tác kiểm tra thuế VI Hiệu công tác tra, kiểm tra: 27 Ứng dụng công nghệ thông tin khai thác liệu 28 người nộp thuế công tác kiểm tra mang lại hiệu qủa cao thu thuế Kỹ giao tiếp, thái độ thực thi công vụ công 29 chức thuế góp phần vào hiệu thu thuế VII Tăng cường phối hợp phòng, phận quan hữu quan khác: Sự phối hợp phòng quan thuế nhằm 30 kiểm soát tốt đối tượng nộp thuế từ khâu đăng ký thuế; kê khai nộp thuế đến cưỡng chế nợ thuế Sự phối hợp với ngân hàng nhẳm phát nhanh 21 giao dịch đáng ngờ; phối hợp với quan xuất nhập cảnh, để tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế Sự phối hợp với quan công an nhằm phát hiện, 32 ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi có dấu hiệu tội phạm lĩnh vực thuế VIII Hiệu hoạt động kiểm soát thuế TNDN Cục Thuế TP.HCM Số thuế TNDN nộp vào ngân sách ngày tăng 33 5 35 TNDN doanh nghiệp kê khai Cục Thuế TP.HCM ngày hiệu theo năm Cục thuế TP.HCM ln hồn thành kế hoạch 34 giao Các hoạt động kiểm soát việc kê khai nộp thuế Cảm ơn quan tâm hợp tác nhiệt tình quý anh/ chị Chúc anh/chị sức khỏe thành công PHỤ LỤC2 Kiểm tra hệ số Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha ,801 CST1 CST2 CST3 CST4 CST5 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,4719 9,469 ,711 ,725 13,5908 9,805 ,590 ,761 13,6040 10,041 ,552 ,773 13,6007 9,711 ,560 ,772 13,4554 10,375 ,518 ,783 Cronbach's Alpha ,718 CHPL1 CHPL2 CHPL3 CHPL4 CHPL5 N of Items N of Items Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 11,7987 3,857 ,479 ,669 11,8878 4,140 ,449 ,680 11,8515 3,928 ,487 ,665 11,6799 3,483 ,509 ,660 11,3564 4,303 ,476 ,674 Cronbach's Alpha ,738 N of Items DTC1 DTC2 DTC3 DTC4 DTC5 DTC6 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 16,2970 7,256 ,466 ,703 16,4389 6,750 ,470 ,706 16,7162 6,879 ,621 ,660 16,7723 7,302 ,496 ,695 16,6205 7,521 ,406 ,720 15,9670 7,807 ,404 ,719 Cronbach's Alpha ,805 HTKS1 HTKS2 HTKS3 HTKS4 HTKS5 N of Items Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 12,3102 8,672 ,461 ,803 12,1683 7,617 ,635 ,754 12,2739 7,445 ,650 ,749 12,4950 6,701 ,674 ,740 12,4818 7,840 ,540 ,783 Cronbach's Alpha ,819 N of Items Scale Scale Cronbach's Mean Variance Corrected Alpha if if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted KHTK1 6,7327 4,687 ,672 ,750 KHTK2 6,6667 4,839 ,692 ,732 KHTK3 6,7063 4,599 ,654 ,771 Cronbach's Alpha ,863 N of Items HQTK1 HQTK2 HQTK3 HQTK4 HQTK5 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,9736 16,238 ,592 ,856 14,0924 14,137 ,753 ,817 14,0924 14,852 ,743 ,822 13,9076 13,256 ,735 ,822 14,2178 14,237 ,623 ,853 Cronbach's Alpha ,826 N of Items Scale Scale Cronbach's Mean Variance Corrected Alpha if if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted PHGS1 5,7063 5,658 ,667 ,775 PHGS2 5,8482 5,818 ,640 ,800 PHGS3 5,7723 5,024 ,743 ,695 PHỤ LỤC Kiểm tra EFA Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,713 3699,212 df Sig 496 0,000 Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % 3,884 12,136 12,136 3,508 10,961 2,926 2,855 Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 3,884 12,136 12,136 3,346 10,458 10,458 23,098 3,508 10,961 23,098 2,941 9,192 19,650 9,145 32,243 2,926 9,145 32,243 2,913 9,102 28,751 8,922 41,165 2,855 8,922 41,165 2,734 8,544 37,295 2,375 7,423 48,589 2,375 7,423 48,589 2,464 7,701 44,996 2,080 6,500 55,088 2,080 6,500 55,088 2,370 7,408 52,403 1,477 4,617 59,705 1,477 4,617 59,705 2,337 7,302 59,705 1,090 3,408 63,113 ,911 2,847 65,960 10 ,875 2,734 68,694 11 ,822 2,569 71,264 12 ,762 2,382 73,645 13 ,711 2,221 75,867 14 ,655 2,048 77,915 15 ,627 1,961 79,876 16 ,592 1,850 81,725 17 ,576 1,802 83,527 18 ,550 1,718 85,245 19 ,530 1,657 86,902 20 ,479 1,498 88,400 21 ,456 1,424 89,823 22 ,428 1,339 91,162 23 ,400 1,250 92,412 24 ,387 1,208 93,620 25 ,319 ,997 94,617 26 ,297 ,929 95,546 27 ,292 ,914 96,459 28 ,273 ,853 97,313 29 ,253 ,790 98,103 30 ,230 ,719 98,821 31 ,207 ,648 99,469 32 ,170 ,531 100,000 Total Total % of Variance Cumulative % Rotated Component Matrixa Component HQTK2 HQTK3 HQTK4 HQTK1 HQTK5 HTKS3 HTKS4 HTKS2 HTKS5 HTKS1 CST1 CST2 CST4 CST3 CST5 DTC3 DTC4 DTC5 DTC2 DTC6 DTC1 CHPL4 CHPL3 CHPL1 CHPL5 CHPL2 KHTK2 KHTK1 KHTK3 PHGS3 PHGS1 PHGS2 ,863 ,823 ,816 ,741 ,722 ,810 ,809 ,778 ,679 ,621 ,844 ,751 ,719 ,713 ,670 ,791 ,703 ,650 ,606 ,570 ,563 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations ,333 ,700 ,690 ,685 ,675 ,647 ,827 ,816 ,814 ,887 ,801 ,791 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,713 3561,122 df Sig Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % 465 0,000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 3,840 12,388 12,388 3,840 12,388 12,388 3,333 10,752 10,752 3,425 11,048 23,436 3,425 11,048 23,436 2,940 9,484 20,236 2,925 9,434 32,870 2,925 9,434 32,870 2,914 9,399 29,635 2,727 8,798 41,668 2,727 8,798 41,668 2,474 7,981 37,617 2,356 7,599 49,267 2,356 7,599 49,267 2,462 7,943 45,559 2,035 6,564 55,831 2,035 6,564 55,831 2,344 7,560 53,119 1,458 4,704 60,535 1,458 4,704 60,535 2,299 7,416 60,535 1,030 3,324 63,859 ,908 2,928 66,787 10 ,865 2,790 69,577 11 ,768 2,477 72,054 12 ,750 2,419 74,473 13 ,665 2,144 76,616 14 ,627 2,024 78,640 15 ,622 2,008 80,648 16 ,591 1,906 82,554 17 ,576 1,859 84,414 18 ,538 1,736 86,150 19 ,505 1,630 87,780 20 ,469 1,513 89,293 21 ,436 1,405 90,698 22 ,405 1,305 92,003 23 ,397 1,281 93,284 24 ,341 1,101 94,385 25 ,300 ,968 95,353 26 ,297 ,958 96,312 27 ,274 ,884 97,196 28 ,255 ,824 98,020 29 ,231 ,744 98,764 30 ,211 ,682 99,446 31 ,172 ,554 100,000 ,866 ,827 ,819 ,743 ,719 Rotated Component Matrixa Component HQTK2 HQTK3 HQTK4 HQTK1 HQTK5 HTKS3 ,810 HTKS4 ,805 HTKS2 ,780 HTKS5 ,678 HTKS1 ,622 CST1 ,843 CST2 ,751 CST4 ,720 CST3 ,712 CST5 ,670 DTC3 ,804 DTC4 ,729 DTC5 ,688 DTC2 ,558 DTC6 ,558 CHPL4 ,699 CHPL3 ,689 CHPL1 ,686 CHPL5 ,676 CHPL2 ,647 PHGS3 PHGS1 PHGS2 KHTK2 KHTK1 KHTK3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations ,883 ,801 ,791 ,849 ,837 ,812 Component Matrixa Component DGC3 DGC1 DGC2 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted ,919 ,904 ,887 PHỤ LỤC ANOVAa Model Regression Sum of Squares Residual Total Model (Constant ) CST CHPL DTC HTKS KHTK HQTK PHGS Mean Square df 34,962 4,995 14,781 49,743 295 302 ,050 F Sig 99,683 Coefficientsa Standardiz ed Unstandardized Coefficien Coefficients ts Std B Error Beta t ,046 ,144 ,121 ,165 ,137 ,134 ,094 ,178 ,148 ,017 ,027 ,025 ,020 ,013 ,015 ,012 ,229 ,195 ,182 ,222 ,240 ,410 ,409 ,000b Collinearity Statistics Toleranc e VIF Sig ,318 ,751 7,067 6,004 5,585 6,844 7,036 12,045 11,894 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,961 ,956 ,949 ,955 ,869 ,867 ,852 1,041 1,046 1,053 1,048 1,150 1,153 1,174 Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate ,703 ,696 ,22384 ,838a Change Statistics R Square Change ,703 F Change 99,683 a Predictors: (Constant), PHGS, CHPL, HTKS, DTC, CST, KHTK, HQTK b Dependent Variable: Y df1 df2 295 Sig F Change ,000 DurbinWatson 2,027 CORRELATIONS Pearson Correlatio n Sig (1tailed) N Y CST CHPL DTC HTKS KHT K HQT K PHGS Y CST CHPL DTC HTKS KHT K HQT K PHGS Y CST CHPL DTC HTKS KHT K HQT K PHGS Y 1,000 ,336 ,278 ,177 ,318 CST CHPL ,336 ,278 1,000 ,158 ,158 1,000 ,013 ,132 ,039 -,021 DTC ,177 ,013 ,132 1,000 -,093 HTK S ,318 ,039 -,021 -,093 1,000 KHT K ,449 ,019 ,010 ,044 ,033 HQT K PHGS ,400 ,482 ,036 ,112 -,004 ,066 -,141 ,084 ,106 ,137 ,449 ,019 ,010 ,044 ,033 1,000 ,216 ,241 ,400 ,036 -,004 -,141 ,106 ,216 1,000 -,167 ,482 ,112 ,000 ,066 ,000 ,003 ,084 ,001 ,409 ,011 ,137 ,000 ,250 ,355 ,053 ,241 ,000 ,368 ,431 ,223 ,281 -,167 ,000 ,264 ,475 ,007 ,032 1,000 ,000 ,025 ,127 ,073 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,003 ,409 ,250 ,011 ,355 ,053 ,000 ,368 ,431 ,223 ,281 ,000 ,264 ,475 ,007 ,032 ,000 ,000 303 303 303 303 303 ,025 303 303 303 303 303 ,127 303 303 303 303 303 ,073 303 303 303 303 303 ,009 303 303 303 303 303 ,000 303 303 303 303 303 ,002 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 ,002 ... định nhân tố tác động đến hiệu qủa hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp Cục Thu Thành Phố Hồ Chí Minh + Kiểm định tác động nhân tố đến hiệu qủa hoạt động kiểm soát thu thu thu nhập doanh. .. cứu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp cục thu TP.HCM .35 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát thu . .. tài :Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát thu thu nhập doanh nghiệp cục thu Thành Phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thu nộp thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay