Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh quảng ngãi

124 3 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THÙY LINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 603 403 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 4/2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THÙY LINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 603 403 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 4/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TIẾN SĨ HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phạm Văn Dược PGS.TS Trần Phước Phản biện TS Trần Văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Thu Hiền TS Phan Mỹ Hạnh Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HUỲNH THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1992 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kế toán MSHV:1441850084 I- Tên đề tài: Các yếu tố tác động hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Tỉnh Quảng Ngãi II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: Tiến Sĩ Hà Văn Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố tác động hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Quảng Ngãi” cơng trình nghiên cứu tơi Những thơng tin sử dụng rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực Luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 20 Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Thùy Linh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu viết Luận văn, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên từ Quý Thầy Cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Hà Văn Dũng, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình hồn thành Luận văn Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng lòng tri ân đến Quý Thầy Cô tham gia giảng dạy lớp cao học kế tốn, người đem đến cho tơi kiến thức, kinh nghiệm quý giá Cùng với hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè gia đình cho tơi có đủ sức khỏe nghị lực, thời gian không gian để tập trung cho q trình hồn thành Luận văn Ngồi xin cảm ơn Quý doanh nghiệp dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cung cấp số liệu trả lời phiếu khảo sát để tơi hồn thành đề tài Một lần nữa, xin gởi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến Quý Thầy Cô, Quý doanh nghiệp, gia đình, bạn bè đồng nghiệp đồng hành tơi để hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 20 Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Thùy Linh iii TÓM TẮT Khái niệm hoàn thiện y hiệu hệ thống thơng tin kế tốn thảo luận nhiều năm Nghiên cứu xem xét tác động kiến thức nhà quản lý, nhân viên kế tốn, đặc điểm cơng tác kế tốn, đặc điểm doanh nghiệp yếu tố bên đến hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn bối cảnh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Ngãi Sử dụng bảng câu hỏi gửi qua thư điện tử vấn trực tiếp, liệu lấ y từ 151 công t y thu thập theo yếu tố tác động đồng thời thu thập theo tự đánh giá hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Dữ liệu phân tích phần mềm SPSS 20 cho jeets mơ hình hồi qu y kiểm định tương quan Kết cho thấ y có tác động tích cực yếu tố đề xuất tới hồn hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Tóm nghiên cứu nà y cung cấp hiểu biết hữu ích cho giám đốc điều hành, nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa việc lập kế hoạch triển khai thực hệ thống thơng tin kế tốn iv ABSTRACT The concept of perfection or efficiency of the accounting information system has been discussed for many years This stud y examines the impact of knowledge of managers, accounting staff, accounting characteristics, business characteristics and external factors on the perfection of the accounting information system in the The scene of small and medium enterprises in Quang Ngai province Using an e-mail questionnaire and face-to-face interview, data from 151 companies were collected by the five impactors and collected by self-assessment of the perfection of the accounting information system of the business itself Data were analyzed using SPSS 20 software for the retrieval of regression models and correlation tests The results show that there are positive effects of the proposed factors on the completion of the accounting information system of enterprises This brief provides useful insights for executives, managers of small and medium enterprises in the planning of implementation of accounting information systems v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III ABSTRACT IV MỤC LỤC V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX DANH MỤC CÁC BẢNG .X DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH XII CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1Nghiên cứu định tính .3 1.5.2Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 2.1.1Hệ thống 2.1.2Hệ thống thông tin 2.1.3Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 2.1.4Hệ thống thông tin kế toán (AIS) 2.1.4.1.Định nghĩa hệ thống thơng tin kế tốn 2.1.4.2.Các thành phần hệ thống thơng tin kế tốn .9 2.1.4.3.Phân loại hệ thống thơng tin kế tốn .10 2.1.4.4.Vai trò hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp 11 2.1.5Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn 12 vi 2.1.5.1.Chất lượng thơng tin kế tốn HTTTKT .12 2.1.5.2.Khả đáp ứng nhu cầu thông tin HTTTKT 19 2.1.5.3.Hiệu hoạt động HTTTKT 19 2.1.5.4.Chất lượng hệ thống thơng tin kế tốn 20 2.1.5.5Hiệu hoạt động HTTTKT 22 2.2 ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI QUẢNG NGÃI 23 2.2.1Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa .23 2.2.2Thực trạng hoạt động quản lý DNNVV Quảng Ngãi .24 2.2.3Đặc điểm hoạt động quản lý DNNVV Quảng Ngãi: 26 2.2.4 Các khó khăn thách thức DNNVV địa bàn Quảng Ngãi nay: 27 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTTTKT HIỆN NAY TẠI CÁC DNNVV QUẢNG NGÃI 28 2.3.1Thuận lợi 28 2.3.2Hạn chế: 29 2.4 KẾT QUẢ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .31 2.4.1Các nghiên cứu công bố giới 31 2.4.2Các nghiên cứu công bố Việt Nam 33 2.4.3 Tổng kết yếu tố tác động đến hoàn thiện HTTTKT từ nghiên cứu trước .34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 40 3.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 3.3.1Mơ hình nghiên cứu ban đầu 40 3.3.2Phương pháp vấn chuyên gia 40 3.3.3Mơ hình nghiên cứu đề xuất 41 3.4 XÁC ĐỊNH, MÃ HĨA, GIẢI THÍCH BIẾN QUAN SÁT CÁC YẾU TỐ .41 3.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 43 3.5.1Nghiên cứu định tính .43 118 Công Ty TNHH Quáng Thánh 119 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thạch Trận 120 Công Ty TNHH Trà Giang 121 Công Ty TNHH Đạt Thành Công Ty TNHH Xây Dựng 122 Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Phú 123 Công Ty TNHH Lan Mùi Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Xăng Dầu Vạn Lợi Doanh Nghiệp Xăng Dầu Trị 125 Trang 124 126 Công Ty TNHH Tài Lộc 127 128 129 130 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Công Nghệ Flt Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hạ Tầng Nông Thôn CD Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thiên Hồng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Phước Sơn Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Đức Tùng Tổ dân phố - Thị trấn La Hà - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi Khối - Thị trấn La Hà - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi Tổ dân phố - Thị trấn Mộ Đức - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi Thôn Châu Me - Xã Đức Phong - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi Thôn - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi Thôn Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi Tổ dân phố - Thị trấn Châu ổ - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi Vĩnh An - Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi Đội 9, thơn Liên Trì, xã Bình Hiệp Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi Số 157/6/6 - Phường Trần Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 272 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Thôn Thống Nhất - Xã Tịnh ấn Tây Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Tổ 12 - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 132 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Mỹ Đức 133 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Bảo Tín Tổ dân phố Liên Hiệp - Phường Trương Quang Trọng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 19 đường Nguyễn Thông - Phường Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi Hẻm 186 - Bích Khê - Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 134 Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Huy 07/6 Hiến Thành - Phường Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 131 Bảo Công Ty TNHH Một Thành 135 Viên Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thiên Anh 136 Cơng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gạch Ngói An Phú Công Ty TNHH Một Thành 137 Viên Thông Phương 63 Phan Chu Trinh - Phường Nguyễn Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 66 An Dương Vương - Phường Trần Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi N3.35 Lô 9-Khu phố Lộc Phát - Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 65-Nguyễn Nghiêm - Phường Nguyễn Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi 138 Động Sản Duy Quang Quảng Ngãi Công Ty TNHH Một Thành 139 Viên Công Nghệ Thiên ấn 140 Công Ty TNHH Một Thành Viên Rượu Tín Vượng Cơng Ty TNHH Xây Dựng 141 Thương Mại Dịch Vụ Đại Kim Công Ty TNHH Dịch Vụ 142 Thương Mại Hưng Thành 220 Nguyễn Công Phương - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 75-Quang Trung - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 138/32 Ngô Sỹ Liên - Phường Trần Phú Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 02-Quang Trung - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Công Ty TNHH Một Thành Đội 5, thôn - Xã Nghĩa Dõng - Thành 143 Viên Điện Tử Quảng Cáo Huỳnh phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Gia Art 58-Nguyễn Tự Tân - Phường Trần Hưng Công Ty TNHH Một Thành 144 Đạo - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Viên Nhật Phát Tường Ngãi Hẻm 166 Hai Bà Trưng - Phường Lê Công Ty TNHH Một Thành Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi 145 Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Quảng Ngãi Lịch Thiên Hưng Công Ty TNHH Một Thành 20 Hùng Vương - Phường Nguyễn 146 Viên Dịch Vụ Thương Mại Hùng Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi Vương Quảng Ngãi Trường Thọ Đông - Phường Trương Công Ty TNHH Một Thành Quang Trọng - Thành phố Quảng Ngãi 147 Viên Kinh Doanh Hồng Thư Quảng Ngãi Cơng Ty TNHH Một Thành 148 Viên Tư Vấn Xây Dựng Ngân Khánh Công Ty TNHH Một Thành 149 Viên Quảng Cáo Dịch Vụ Tiến Thịnh Công Ty TNHH Một Thành 150 Viên Thương Mại Quảng Cáo Sáng Tạo 151 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Phần Mềm Sdp Tổ - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 466-Lê Lợi, tổ - Phường Nghĩa Lộ Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 68 Phan Chu Trinh - Phường Nguyễn Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 17 Nguyễn Công Phương - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA 3.1 Yếu tố nhà quản lý (NQL)  Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 1): Cronbach's Alpha 633 Scale Mean if Item Deleted NQL1 NQL2 NQL3 NQL4 8.82 8.29 8.35 8.17 N of Items Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 6.894 296 672 8.248 350 605 6.203 513 483 7.197 555 481  Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 2): Cronbach's Alpha 672 Scale Mean if Item Deleted NQL2 NQL3 NQL4 N of Items Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 5.90 4.143 421 655 5.96 2.998 474 618 5.78 3.559 590 452 3.2 Yếu tố nhân viên kế toán (NVKT) Cronbach's Alpha 764 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted N of Items Corrected Item-Total Correlation NVK 6.69 2.282 T1 NVK 6.45 1.943 T2 NVK 6.49 1.825 T3 3.3 Yếu tố đặc điểm doanh nghiệp (DDDN) Cronbach's Alpha 605 Cronbach's Alpha if Item Deleted 586 703 585 698 631 644 N of Items Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted DDDN1 10.85 4.210 331 604 DDDN2 11.26 4.446 441 490 DDDN3 10.92 5.047 388 535 DDDN4 10.98 5.366 440 518 3.4 Yếu tố đặc điểm công tác kế toán (CTKT) Cronbach's Alpha 798 N of Items Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 6.29 2.781 650 719 6.29 2.648 702 665 6.21 2.461 590 794 CTKT1 CTKT2 CTKT3 3.5 Yếu tố bên (YTBN) Cronbach's Alpha 883 N of Items Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 6.30 4.747 799 811 6.09 4.386 789 819 6.31 4.856 732 868 YTBN1 YTBN2 YTBN3 3.6 Sự hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doang nghiệp vừa nhỏ Tp.Quảng Ngãi (Y) Cronbach's Alpha 632 Scale Mean if Item Deleted Y1 Y2 Y3 N of Items Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 6.59 1.110 376 622 6.42 978 514 431 6.40 1.001 440 537 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 4.1: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập (lần 1) sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .681 792.088 120 000 Total Variance Explained Comp onent Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total Total % of Cumulative Variance % % of Cumulati Variance ve % 3.000 18.749 18.749 3.000 18.749 18.749 2.578 16.112 16.112 2.534 15.839 34.589 2.534 15.839 34.589 2.279 14.246 30.357 2.168 13.551 48.139 2.168 13.551 48.139 2.217 13.856 44.214 1.654 10.335 58.475 1.654 10.335 58.475 1.886 11.790 56.004 1.466 9.160 67.635 1.466 9.160 67.635 1.861 11.631 67.635 765 4.779 72.414 689 4.305 76.719 678 4.237 80.956 594 3.713 84.669 10 542 3.386 88.055 11 420 2.628 90.683 12 363 2.266 92.948 13 336 2.100 95.049 14 315 1.967 97.015 15 285 1.783 98.798 16 192 1.202 100.000 Rotated Component Matrixa Component YTBN1 903 YTBN2 886 YTBN3 865 NVKT3 811 NVKT2 808 NVKT1 808 CTKT2 874 CTKT1 850 CTKT3 799 DDDN4 770 DDDN3 766 DDDN2 646 DDDN1 NQL4 871 NQL2 723 NQL3 700 4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập (lần 2) sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 675 Adequacy Approx Chi-Square 745.940 Bartlett's Test of df 105 Sphericity Sig .000 79 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared ent Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Total Variance % of Cumulati Variance ve % 2.994 19.962 19.962 2.994 19.962 19.962 2.530 16.867 16.867 2.407 16.049 36.011 2.407 16.049 36.011 2.201 14.674 31.541 2.020 13.467 49.478 2.020 13.467 49.478 2.165 14.434 45.975 1.595 10.636 60.114 1.595 10.636 60.114 1.853 12.354 58.329 1.465 9.766 69.880 1.465 9.766 69.880 1.733 11.550 69.880 692 4.616 74.496 686 4.572 79.068 625 4.165 83.233 549 3.661 86.894 10 448 2.985 89.879 11 379 2.526 92.405 12 336 2.243 94.648 13 318 2.117 96.765 14 293 1.953 98.718 15 192 1.282 100.000 YTBN1 YTBN2 YTBN3 CTKT2 CTKT1 CTKT3 NVKT3 NVKT1 NVKT2 NQL4 NQL2 NQL3 DDDN4 DDDN3 DDDN2 Rotated Component Matrixa Component 903 885 872 878 855 791 836 814 802 871 723 698 791 791 640 80 4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Compone nt 623 57.887 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 1.734 57.808 57.808 1.734 57.808 57.808 735 24.497 82.304 531 17.696 100.000 \ Component Matrixa Compone nt Y2 817 Y3 764 Y1 695 81 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha nhân tố ‘Yếu tố đặc điểm doanh nghiệp (DDDN)’ (chỉ phân tích nhóm yếu tố có thay đổi phần phân tích EFA – loại biến quan sát DDDN1) Cronbach's Alpha 604 Scale Mean if Item Deleted DDDN2 DDDN3 DDDN4 N of Items Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Item Deleted Deleted 7.44 1.968 390 558 7.10 2.210 424 486 7.16 2.548 448 477 82 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations YTBN CTKT NVKT Pearson -.046 035 Correlation YTBN Sig (2-tailed) 577 674 N 151 151 151 Pearson -.046 073 Correlation CTKT Sig (2-tailed) 577 373 N 151 151 151 Pearson 035 073 Correlation NVKT Sig (2-tailed) 674 373 N 151 151 151 Pearson -.313** 092 044 Correlation NQL Sig (2-tailed) 000 263 591 N 151 151 151 Pearson 153 055 145 Correlation DDDN Sig (2-tailed) 061 504 076 N 151 151 151 Pearson 293** 382** 470** Correlation Y Sig (2-tailed) 000 000 000 N 151 151 151 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) NQL DDDN Y -.313** 153 293** 000 151 061 151 000 151 092 055 382** 263 151 504 151 000 151 044 145 470** 591 151 076 151 000 151 -.093 160 151 256 151 010 151 -.093 490** 256 151 151 000 151 160 490** 050 151 000 151 151 83 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of Durbinl Square Square the Estimate Watson a 788 622 609 29173 1.666 a Predictors: (Constant), DDDN, CTKT, NQL, NVKT, YTBN b Dependent Variable: Y Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square Regressio n 20.281 4.056 Residual 12.340 145 085 Total 32.621 150 F Sig 47.659 000b a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), DDDN, CTKT, NQL, NVKT, YTBN Model Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) -.010 CTKT 139 NQL 196 NVKT 255 YTBN 132 DDDN 269 a Dependent Variable: Y 215 024 031 036 029 036 313 325 367 248 395 Sig Collinearity Statistics Tolerance -.047 963 5.761 6.312 7.086 4.583 7.534 000 000 000 000 000 885 983 971 891 951 VIF 1.130 1.017 1.030 1.123 1.052 84 85 ... sau: - Các yếu tố tác động đến HTTTKT doanh nghiệp nhỏ vừa? - Đánh giá tổng quan yếu tố tác động đến hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Quảng ngãi? - Yếu tố đóng... điểm hệ thống thông tin quản lý bao gồm: hệ thống thông tin sản xuất, hẹ thống thông tin bán hàng, hệ thống thông tin nhân hệ thống thông tin kế tốn, hệ thống thơng tin tài chính,… 2.1.4 Hệ thống. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THÙY LINH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh quảng ngãi , Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh quảng ngãi , CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, Sơ đồ 2.1: Các thành phần của hệ thống thông tin, Bảng 2.2: Phân loại DNNVV theo Nghị định 56, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Sơ đồ 4.1: Mô hình các yếu tố tác động đến sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các DNNVV trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi, CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN CHƯƠNG 5, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay