Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại thành phố hồ chí minh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

180 4 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRƯƠNG THỊ VIỆT HÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRƯƠNG THỊ VIỆT HÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU PHÍ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.THÁI VĂN NAM TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS THÁI VĂN NAM Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 21 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Hoàng Hưng Chủ tịch PGS.TS Phạm Hồng Nhật Phản biện TS.Trịnh Hoàng Ngạn Phản iện TS.Nguyễn Xuân Trường TS.Nguyễn Thị Phương Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 14 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trương Thị Việt Hà Giới tính: nữ Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1982 Nơi sinh: Tp.Bn Ma Thuật, Đaklak Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường MSHV: 1541810005 I- Tên đề tài: Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản II- Nhiệm vụ nội dung: Bài luận văn nghiên cứu, đánh giá khó khăn thực tiễn tình hình thực thu phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh từ đề xuất phương án thực thu phítính khả thi điều kiện thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần giải khó khăn thực tiễn việc thực thu phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp III- Ngày giao nhiệm vụ: 30/8/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 13/3/2016 V- Cán hướng dẫn: TS.Thái Văn Nam CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi với hợp tác, giúp đỡ thầy trực tiếp hướng dẫn luận văn, Ban lãnh đạo Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường; Viện nước công nghệ môi trường Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi mong muốn kết nghiên cứu thực tiễn tơi góp phần nâng cao hiệu cơng tác thu phí bảo vệ mơi trường thành phố nói riêng nước nói chung Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trương Thị Việt Hà ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, tơi kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô, đặc biệt Quý thầy cô giảng dạy sau đại học ngành Kỹ thuật môi trường khố 15- Trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh tận tâm, nhiệt tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm thực tế thời gian học tập nghiên cứu trường học hỏi nhiều điều bổ ích quý báu từ thầy hướng dẫn đồng Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Thái Văn Nam cương vị người hướng dẫn trực tiếp đề tài luận văn thạc sĩ tơi Thầy tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành thành tốt đề tài Sau cùng, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên môi trường; Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường; Viện nước công nghệ môi trường tạo điều kiện, động viên giúp đỡ q trình hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ Học viên thực Luận văn Trương Thị Việt Hà iii TÓM TẮT Đề tài luận văn thạc sĩ ” Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản ” thực từ ngày 30 tháng 08 năm 2016 đến ngày 13 tháng năm 2017, với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá khó khăn thực tiễn tình hình thực thu phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh từ đề xuất phương án thực thu phítính khả thi điều kiện thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần giải khó khăn thực tiễn việc thực thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Đề tài tập trung bốn nội dung là: Tổng hợp, biên hội tài liệu liên quan; Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn việc đánh giá cơng tác thu phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp TP.HCM; Đánh giá trạng cơng tác thu phí BVMT nước thải công nghiệp Tp.HCM; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu phí BVMT nước thải cơng nghiệp Các kết đề tài luận văn là: Đề xuất phương án thực thu phí BVMT nước thải cơng nghiệp xây dựng hệ thống thơng tin quản thu phí; Điều chỉnh mức thu phương pháp thu phí; Thay đổi cách thức khảo sát, thẩm định lưu lượng nồng độ nước thải doanh nghiệp; Phân cấp thẩm định cho quan quản môi trường địa phương Đồng thời, đề xuất lộ trình áp dụng phương án đề xuất Trong đó, đề xuất lộ trình thực đề xuất đánh giá tính khả thi phương án đề xuất Đề tài luận văn sử dụng phương pháp điều tra khảo sát thực địa nhằm đánh giá lưu lượng chất lượng nước thải phục vụ thu phí bảo vệ mơi trường đối nước thải công nghiệp đồng thời cập nhật, xây dựng thông tin quản sở liệu hoạt động doanh nghiệp; Phương pháp phân tích mẫu theo standards methods; Phương pháp thống kê số liệu dùng để phân tích xử số liệu thu thập được; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp tổng hợp tài liệu nhằm tổng hợp, đánh giá tài liệu liên quan thu thập theo định hướng nghiên cứu để chọn lọc iv nội dung thông tin cần thiết; Phương pháp so sánh dùng để đánh giá mức thu phí theo yêu cầu bảo vệ môi trường Ý nghĩa luận văn xuất phương án nâng cao hiệu thu phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp dựa việc áp dụng công cụ kinh tế thiết thực khả thi điều kiện TP.HCM; Góp phần giải khó khăn thực tiễn việc thực áp dụng công cụ kinh tế thu phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp Kết đề tài luận văn thạc sĩ áp dụng điều kiện thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả, đồng cơng tác quản lý; Đơn giản thủ tục, q trình thu giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận thực nghĩa vụ kê khai nộp phí đơn vị mình; Nguồn thu ngân sách cao hơn; Tạo công cho doanh nghiệp đóng góp tài cho bảo vệ mơi trường v ABSTRACT Master thesis topic "Assessment of environmental protection fee collection for industrial wastewater in Ho Chi Minh city and proposed solutions to improve management efficiency" is implemented from 30 June 2016 to 13 months in 2017, with the aim of studying and assessing the practical difficulties in implementing the environmental protection fee collection for industrial wastewater in Ho Chi Minh City, thereby proposing implementation plans The feasible collection of fees in the condition of Ho Chi Minh City in order to contribute to solving the practical difficulties in collecting environmental protection fees for industrial wastewater Topics focused on four main content that is: synthesize, the relevant documents; To study the scientific and practical basis in evaluating the collection of environmental protection charges for industrial waste water in Ho Chi Minh City; Assessing the current state of environmental protection fee collection for industrial waste water in Ho Chi Minh City; Suggest solutions to improve the effectiveness of environmental protection fee collection for industrial wastewater The main results of the dissertation topic are: Proposing options for environmental protection fee collection for industrial wastewater such as building the waste management information system; Adjustment of fee levels and methods of fee collection; Change the way of surveying, assessing the flow and concentration of wastewater at the enterprises; Decentralize the appraisal to the local environmental management agency At the same time propose a road map for the proposed options In particular, propose a roadmap to implement the above proposals and evaluate the feasibility of the proposed approach The dissertation topic uses the field survey method to evaluate the flow and quality of wastewater to collect environmental protection charges for industrial wastewater and update and develop the management information Database of business activities; Method of analysis of samples according to standards methods; Statistics methods used to analyze and process data collected; Professional solution; The method of synthesizing documents aims to synthesize and evaluate relevant vi documents, which are collected according to research orientations so as to select necessary information contents; Comparison method used to assess the level of fees required by environmental protectio The meaning of the dissertation is to improve the efficiency of collecting environmental protection fees for industrial wastewater based on the application of practical and feasible economic tools in HCMC conditions; Contribute to solving the practical difficulties in implementing the economic tool to collect environmental protection charges for industrial wastewater The results of the master thesis can be applied in the condition of Ho Chi Minh City in order to improve effectiveness and synchronism in management work Simplicity of procedures, collection process helps businesses save time, easy access and fulfill obligations of declaration and payment of their units; Higher budget revenues; Create equity for businesses in contributing financially to environmental protection 10 272 CTY TNHH P.DUSSMANN VIỆT NAM 36 273 CTY TNHH MTV CO.OP MART BÌNH TRIỆU CTY CP SX TM DV XNK INDIRA GANDHI 18 274 275 276 CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM CN TỔNG CTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC X 16 X 18 SEPZONE LINH TRUNG I X 600 6700 64 174 4000 - 4500 23 13 277 278 CTY TNHH SẢN XUẤT ATHENA 279 CÔNG TY TNHH SX TM TRỌNG MINH CÔNG TY CP MAY 32 CTY TNHH NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT ĐÔNG AN BÌNH 55 76 11 39 32 23 280 281 282 CTY TNHH CƠ KHÍ TM LÊ DUYÊN ANH 4000 30 16 41 X X X 52 X X X X X CN CTY TNHH CƠ KHÍ TM LÊ DUYÊN ANH 283 396 284 NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT 738 285 NHÀ MÁY SỮA TRƯỜNG THỌ 40 45 X 396 X 19 738 11 21 287 CÔNG TY TNHH SX TB TRAO ĐỔI NHIẾT GIA THỊNH CHI NHÁNH PHƯƠNG NAM- CÔNG TY TNHH MTV 19/5 288 CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MINH THU 25 289 CƠNG TY CP DẦU NHỚT & HĨA CHẤT VIỆT NAM - NHÀ MÁY DẦU NHỚT VILUBE 40 58 290 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC HIỆP PHƯỚC 1788 41 10 291 CTY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC (HIPC) 292 CN CÔNG TY CP ĐT PT TM QUỐC TẾ VIỆT AN 286 NHÀ BÈ 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại thành phố hồ chí minh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý , Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại thành phố hồ chí minh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay