Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trên địa bàn tỉnh tây ninh

119 5 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN CÔNG HỢI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ ĐỐT PHÙ HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỎ HẠT ĐIỀU LÀM NHIÊN LIỆU ĐỐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Mơi trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN CÔNG HỢI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ ĐỐT PHÙ HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỎ HẠT ĐIỀU LÀM NHIÊN LIỆU ĐỐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ANH KIÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Lê Anh Kiên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 21 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: STT Họ tên Chức danh Hội đồng 01 GS.TS Hoàng Hưng Chủ tịch 02 TS Nguyễn Xuân Trường Phản biện 03 PGS.TS Phạm Hồng Nhật Phản biện 04 TS Trịnh Hồng Ngạn 05 TS Nguyễn Thị Phương Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa./ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phan Cơng Hợi Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 24/8/1984 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường MSHV: 1541810009 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt địa bàn tỉnh Tây Ninh” II- Nhiệm vụ nội dung: A Nhiệm vụ Đề tài tập trung vào nhiệm vụ cụ thể sau: - Đánh giá trạng phát sinh vỏ hạt điều - Đánh giá thực trạng công nghệ đốt vỏ hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh - Đánh giá tình trạng nhiễm phát sinh từ q trình đốt vỏ hạt điều - Đề xuất giải pháp giảm thiểu nhiễm mơi trường phù hợp, có tính khả thi nhằm triển khai vào thực tiễn B Nội dung:  Khảo sát, đánh giá cập nhật trạng phát sinh vỏ hạt điều tình hình sử dụng vỏ hạt điều thực tế địa bàn tỉnh Tây Ninh  Đánh giá mức độ ô nhiễm từ việc đốt vỏ hạt điều khơng kiểm sốt từ việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu sở công nghệ đốt  Khảo sát trạng công nghệ đốt vỏ hạt điều địa bàn tỉnh Tây NinhĐề xuất công nghệ đốt sử dụng vỏ hạt điều phù hợp, dễ dàng áp dụng sở chế biến hạt điều tỉnh Tây Ninh III- Ngày giao nhiệm vụ: 30/8/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS Lê Anh Kiên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Lê Anh Kiên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ HỌC VIÊN ii LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình thực luận văn nhận đươc nhiều giúp đỡ Thầy Cơ, Gia đình Bạn bè Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Lê Anh Kiên, Thầy tận tâm hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn tạo điều kiện tốt để hồn thành tốt luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Q Thầy Cơ Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Cơng nghệ Tp HCM tận tình giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường, Sở, ban ngành; sở chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt luận văn Cuối muốn cảm ơn bạn bè nhiệt tình giúp đỡ tơi Tơi cảm ơn gia đình ủng hộ mặt tinh thần giúp học tập làm việc tốt Tp HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2017 Học viên iii TÓM TẮT Tỉnh Tây Ninh tỉnh đứng đầu nước diện tích trồng điều xuất hạt điều Tồn tỉnh có 40 doanh nghiệp gia cơng, chế biến hạt điều nhân xuất có 09 sở chế biến hạt điềucơng suất lớn từ 5.000 sản phẩm/năm đến 9.000 sản phẩm/năm, doanh nghiệp gia công, chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất sang thị trường Mỹ, EU Trung Quốc với tổng cơng suất khoảng 6.000 tấn/năm Ngồi việc đạt lợi nhuận lớn từ việc xuất nhân hạt điều, doanh nghiệp thu lợi nhuận cao từ dầu điều ép từ vỏ hạt điều nhiên liệu dồi vỏ hạt điều Hàng năm, vỏ hạt điều ép tách dầu hạt điều với công suất chế biến khoảng 750 dầu năm nguồn nhiên liệu đốt cho số sở chế biến hạt điều, sản xuất gạch Tuy nhiên, việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt bỏ nguồn gây ô nhiễm môi trường đáng quan ngại; chất ô nhiễm phenols, CO, CO2, NOx, VOCs,… khó xử lý, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho cộng đồng Do đó, khơng có biện pháp quản lý hợp lý kịp thời việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt bỏ nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Nhưng thải bỏ vỏ hạt điều mà không tận dụng làm chất đốt phí phạm nguồn nhiên liệu dồi dào, đặc biệt giai đoạn nguồn nhiên liệu từ thiên nhiên dần cạn kiệt Do đó, việc hồn thành nội dung nghiên cứu đề ra, luận văn đánh giá trạng ô nhiễm môi trường ngành chế biến hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh Từ đó, đề xuất cơng nghệ đốt phù hợp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt địa bàn tỉnh Tây Ninh iv ABSTRACT TayNinh province is one of the leading province in terms of area planted and exporters of cashew nut in Vietnam Province has producing businesses; processed cashew exports and exported around 6,000 tons/year of cashew kernel to the US, EU and China Besides achieving large profits from the export of cashew, the businesses also profit from cashew nut shell oil andabundant fuel is cashew nut shell Annually, TayNinh has to produce 750 Tons/year and a source of fuel for a number of cashew processing facilities, brick production However, the use of cashew nut shells as fuel, whicha source of environmental pollution is very worrying Pollutants such as phenols, CO, CO2, NOx, VOCs,… hard to handle, affect the health of the community So, if you don’t manage and use cashew nut shells as fuel, it will become a source of environmental pollution Therefore by the completion of the proposed research content, the thesis has evaluated the current state of environmental pollution of cashew processing industry in the province of TayNinh and propose suitable combustion technologies contribute to reducing environmental pollution v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết: 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.3 Nội dung nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Tính đề tài 1.6 Bố cục luận văn CHƯƠNG HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ VỎ HẠT ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 11 2.1 Giới thiệu công nghệ chế biến hạt điều: 12 2.2 Thành phần vỏ hạt điều: 16 2.3 Hiện trạng phát sinh xử lý vỏ hạt điều: 20 2.3.1 Hiện trạng phát sinh xử lý vỏ hạt điều nước: 20 2.3.2 Hiện trạng phát sinh xử lý vỏ hạt điều địa bàn tỉnh Tây Ninh: 20 2.3.2.1 Hiện trạng phát sinh: 20 CHƯƠNG 3HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ ĐỐT ĐANG SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VỚI HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ ĐỐT HIỆN TẠI 25 3.1 Hiện trạng công nghệ đốt sử dụng địa bàn tỉnh Tây Ninh: 25 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN CÔNG HỢI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ ĐỐT PHÙ HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỎ HẠT ĐIỀU LÀM NHIÊN LIỆU ĐỐT TRÊN... sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường MSHV: 1541810009 I- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu. .. sinh vỏ hạt điều tình hình sử dụng vỏ hạt điều thực tế địa bàn tỉnh Tây Ninh  Đánh giá mức độ ô nhiễm từ việc đốt vỏ hạt điều khơng kiểm sốt từ việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu sở công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trên địa bàn tỉnh tây ninh , Nghiên cứu đề xuất công nghệ đốt phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trên địa bàn tỉnh tây ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay