How to buid a long lasting friendship

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 15:49

Hello everyone! My name is Tran Anh Tuan I’m 15 years old and I’m from class 9C Today, I’m very happy to stand here and talk about the topic “How to build a longlasting friendship ?” Friendships come and go But as emotional beings, it’s very important for us to develop relationships of substance that last longer than a one time meeting Developing relationships with individual can be difficult at times, however, what can be even more difficult is maintaining these relationships William Shakespear once said: “A friend is one that knows you as you are, understand where you have been, accepts what you have become, and still gently allows you to grow” At a certain point, friendship is everything to us It is one of the most important things in our life because it can influences our choices and helps us define ourselves Our friends make us feel comfortable, even the closest of friendships can unravel in the moments of weakness, friends also know our shortcomings but still love us anyway As author Edna Buchanon put it: “Friends are the family we choose for ourselves” A good friend is indeed something to savor and protect They say that friends are like flowers in the garden of life Friendships also need their own kind of water and soil to grow healthy and strong So, what does a nice friendship look like? How can we build a strong and longlasting friendship ? Firstly, be a good listener A good friend doesn’t always means you have all the right words to say but rather, you just have to be a good listener Pay attention and listen closely to what the other person is saying Making eye contact and body language will also help you show that you are listening One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and be understood Secondly, admit and apologize Sometimes when a friend is upset, all they want to hear from you is a simple “sorry” Learn to admit and apologize when you something wrong Just shut up, swallow your pride, accept your mistakes because that’s a part of growing up Thirdly, be trustworthy To achieve a solid friendship you have to be honest with each other If a friend tells you secret, make sure to keep it and don’t even leak it out to someone you think you can trust Remember that nothing kills a budding friendship faster than a spilled secret The last but not least, to build a longlasting friendship is sharing bad times Friends are like backbone, they are always there when you need support Be there to cheer them up when they accomplish something, cry when they lose and laugh when they something stupid A best friend is someone who makes laugh even when you think you’ll never smile again These are my own opinions about the topic “How to bulid a longlasting friendship” Thank you very much for being such attentive audiences! Bản dịch: Xin chào tất bạn! Tên Trần Anh Tuấn Năm 15 tuổi đến từ lớp 9C Hơm vui đứng để thuyết trình chủ đề “Làm cách để trì tình bạn dài lâu?” Tình bạn đến Nhưng phương diện tình cảm, vô quan trọng cho để phát triển mối quan hệ vững chắc, dài lâu gặp mặt lần Phát triển mối quan hệ với cá nhân khó thời gian, điều chí khó giữ gìn bảo vệ mối quan hệ William Shakespear nói rằng: “Bạn bè người biết bạn ai, hiều bạn đến từ đâu, chấp nhận bạn trở thành thứ ln dịu dàng để bạn trưởng thành” Trong thời điểm đó, tình bạn tất Nó số điều quan trọng sống ảnh hưởng đến lựa chọn ta giúp ta xác định rõ thân Bạn bè giúp ta cảm thấy thoải mái hơn, chí tình bạn thân thiết làm sáng tỏ phút giây yếu đuối, bạn bè người hiểu thiếu sót ta họ yêu ta vô điều kiện Như nhà văn Edna Buchanon nói: “Bạn bè gia đình mà chọn cho thân” Một tình bạn đẹp thực thứ cần phải quý trọng bảo vệ Ơng cha ta có câu: Tình bạn tựa hoa tuyệt đẹp vườn hoa sống Tình bạn cần có phải có nguồn nước đất trồng riêng chúng để lớn lên mạnh mẽ vững Vậy nên, tình bạn đẹp trơng ? Chúng ta cần phải làm để trì tình bạn dài lâu ? Đầu tiên, biết lắng nghe Một người bạn tốt không thiết bạn ln phải nói thế, bạn cần lắng nghe Hãy ý nghe thật kĩ mà đối phương nói Đồng thời trao đổi ánh mắt ngôn ngữ thể giúp bạn thể bạn lắng nghe đấy! Và nét đẹp tình bạn thực thấu hiểu lẫn Thứ hai thừa nhận xin lỗi Khi bạn bạn cảm thấy buồn tức giận, tất họ muốn nghe từ bạn đơn giản câu “xin lỗi” Hãy học cách chấp nhận xin lỗi bạn làm điều không Im lặng nuốt mình, phần việc bạn trưởng thành! Thứ 3, trở nên đáng tin cậy Để có tình bạn bền vững, bạn phải chân thật với đối phương Nếu bạn bạn kể cho bạn nghe bí mật họ, chắn bạn giữ thật kĩ đừng kể cho người mà bạn nghĩ bạn tin tưởng họ Hãy nhớ khơng thứ khiến tình bạn tàn lụi nhanh bí mật bị tiết lộ Điều cuối cùng, để xây dựng tình bạn bền lâu chia sẻ quãng thời gian khó khăn Bạn bè trụ cột vậy, họ luôn bạn cần nơi nương tựa Hãy bên cạnh họ, chia vui họ đạt điều đó, khóc họ họ thua cười họ làm thật ngu ngốc Một người bạn thân người làm cho mỉm cười mà chí nghĩ chẳng cười tươi Trên ý kiến riêng chủ đề “Làm để trì tình bạn dài lâu” Cảm ơn bạn ý lắng nghe! ... tàn lụi nhanh bí mật bị tiết lộ Điều cuối cùng, để xây dựng tình bạn bền lâu chia sẻ quãng thời gian khó khăn Bạn bè trụ cột vậy, họ luôn bạn cần nơi nương t a Hãy bên cạnh họ, chia vui họ đạt... cột vậy, họ luôn bạn cần nơi nương t a Hãy bên cạnh họ, chia vui họ đạt điều đó, khóc họ họ thua cười họ làm thật ngu ngốc Một người bạn thân người làm cho mỉm cười mà chí nghĩ chẳng cười tươi
- Xem thêm -

Xem thêm: How to buid a long lasting friendship, How to buid a long lasting friendship

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay