danh cho sinh vien y khoa

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 15:18

tai lieu tham khoa...lam tai lieu thi cu,,,, trong cac ky thi chuyen nganh rang ham mat...............kjjgbvbv yujawhyr5 jmn,l9 im9t7i7re87js6tgvhnhm jki uy8w7s4vu8iloljk;lmabnhbdxfkhiqi0GVFBIUKLMCVXN NỘI DUNG 23 HỆ THỐNG MÓC NEY CỦA HÀM THÁO LẮP BÁN -Vị trí đường hồn tất thẩm mỹ PHÂN KHUNG Bộ Các móc hệ thống Ney thường móc vòng cứng rắn, có phần nâng đỡ ả mặt nhai có phần ốm bao quanh thân lớn 180 độ Các móc thường định đặt trụ cơi nhỏ cơi lớn LL Móc Akers: Là móc sổ hệ thống Ney Móc gồm phần: - Phần cứng rắn theo chiều trục bao gồm tựa mặt nhai (ở mặt nhai gần nhai xa) trụ kế khoảng nối trực tiếp vào khung sườn (thường nối xuống yên) phụ hồn tồn nắm ừên đường vòng lớn nhât thân răng, cánh tay gọi cánh đối kháng móc (hoặc cánh chêm hay cánh tay vững ổn) -Cánh tay móc xuất phát từ tựa mặt nhai theo hướng hành lang phía vùng lẹm đường vòng lớn nhất, gọi tay lưu giữ Tay lưu giữ cứng rắn phần tựa mặt nhai, thuôn dần phía đầu tự để trở nên đàn hồi - Các phần hai tay móc nằm đường vòng lớn ơm sát thân tạo vòng đai vững chắc, tạo vững ổn cho hàm giả Chỉ định: Dùng cho trường hợp trụ phía sau trường hợp mât loại, III, V VI Chi dùng cho cối tiền cối có vòng đai cực đai số 1, nghĩa đường vòng lớn thấp phía lên cao phía ưu điểm: Là móc cứng rắn, đảm bảo nâng đỡ, vũng ổn lưu giữ hiệu với vùng lẹm độ # bán kính đĩa đo độ lẹm 0,5mm Khuyết điểm: thẩm mỹ che phủ phần lớn bề mặt -Là móc số hệ thống Ney -Chiếc xuất từ móc chữ T hệ thống Roach -Gồm tựa mặt nhai tay móc có dạng chữ T Phần chữ T có phần: - Một phần nằm đường vòng lớn có tác dụng vũng ổn (ơm) -Một phần đường vòng lớn nhất: tác dụng giữ dính Đối với cơi nhỏ phân giữ dính thường phía xa ngồi xa, đơi với cơi ỉớn phần giữ dính phía gần gân năm độ lẹm # bán kính đĩa đo độ lẹm 0,5mm -Chân móc nối vào yên, lưỡi -Chỉ định: dùng cho trường hợp loại I, II kennedy, dùng cho cối tiền cối có vòng đai cực đại số 2, nghĩa đường vòng lớn cao phía thấp phía ỉ- Tựa mặt nhai 2- Phân giữ 3Phân ơm Phân nơi phụ 1.3 Móc hỗn hợp 2: -Gồm tựa mặt nhai, tay móc số tay móc số -Thường dùng cho cối tiền cối hoi nghiêng xoay có đường vòng lớn số mặt đường vòng lớn số mặt ngoài, cánh tay số (chữ T) mặt ngoài, cánh tay số mặt trong.1- Tựa mặt nhai2- Cách tay móc T 3- Cách tay móc so 1.4Móc tấc dụng phía sau (back action clasp):Rất hữu hiệu cho côi nhỏ nanh, nhât ngăn có vùng lẹm ít.-Gồm tựa mặt nhai phía xa, hai tay móc: tay tự đàn hồi mặt ngồi tay cứng rắn mặt nối với thân móc gắn vào lưỡi cái.-Thuờng dùng móc bên đối diện.-Có thể tăng cường thêm tựa mặt nhai phía gần.-Chỉ định: dùng cho có đường vòng lớn thấp mặt lưỡi để đặtlên phân cứng móc mà khơng bị cộm lại, đường lên cao dân phía xa phía ngồi.ỉ- Tựa mặt nhai2 - Phần giữ tay móc Cách tay cứng ran1.5 Móc tác dụng phía sau ngược:- Dùng trường hợp tiên côi nghiêng có đường vòng lớn thấp mặt cao mặt L ố Móc vòng: gọi ỉà móc nhan: -Thường dùng sổ đứng mình, đổi xứng bên cưng hàm -Có hai tựa mặt nhai nên nâng đỡ tốt -Có dạng: dùng cho trên, phần giữ dính phía ngồi gần đùng cho dưới, có phần giữ dính nằm mặt gần 1- Tựa mặt nhai.2- Phần ôm 3Phần giữ 4- Thân móc
- Xem thêm -

Xem thêm: danh cho sinh vien y khoa, danh cho sinh vien y khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay