1 introduction

14 4 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:51

Mục đích mơn học Xử lý ngơn ngữ tự nhiên z (Natural Language Processing) z z Hiểu nguyên tắc cách tiếp cận XLNNTN Học ọc kỹ ỹ thuật uậ cô công g cụ ể dù dùng g để p phát triển ể hệ ệ thống ố g hiểu văn nói chuyện với người Thu số ý tưởng vấn đề mở XLNN Tài liệu tham khảo Lê Thanh Hương Bộ môn Hệ thống Thông tin Viện CNTT &TT – Trường ĐHBKHN Email: huonglt@soict.hut.edu.vn huonglt@soict hut edu z z z Christopher Manning and Hinrich Schütze 1999 Foundations of Statistical Natural Language Processing The MIT Press Dan Jurafsky and James Martin Martin 2000 2000 Speech and Language Processing PrenticeHall James Allen 1994 Natural Language Understanding The Benjamins/Cummings Publishing Company Inc Thông tin chung z Giữa kỳ: 30% z z z z z Điểm danh:10% Đóng góp học:10% BTL: 10% Cuối kỳ: thi viết 70% Điều kiện thi cuối kỳ: z z Âm Ý nghĩa Vắng mặt 30% số lần điểm danh Có tất loại điểm kỳ z Bài tập lớn: z Viết tiểu luận cài đặt chương trình theo nhóm (
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 introduction , 1 introduction

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay