tim hieu Đơn xin viẹc

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:47

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - ĐƠN XIN VIỆC Kính gửi: Tên là: Nguyễn Trung An Sinh năm: 20/08/1988 Địa chỉ: 99 Chu Mạnh Trinh, P8, Thành phố Vũng Tàu Số CMND/CCCD: 273489253 Trình độ văn hóa: 12/12 Ngoại ngữ: Tiếng Anh Tơi muốn tìm cơng việc khác phù hợp với lực thân Theo nhu cầu tuyển dụng quý công ty làm đơn xin ứng tuyển quý công ty Nếu ứng tuyển tơi xin cam đoan hồn thành tốt cơng việc giao thực tốt sách quy định công ty đề Tôi hy vọng quý công ty xem xét, tiếp nhận tạo hội cho tham gia làm việc Xin chân thành cảm ơn! , ngày tháng năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: tim hieu Đơn xin viẹc, tim hieu Đơn xin viẹc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay