Phân tích ý nghĩa lịch sử bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:34

Phân tích ý nghĩa lịch sử Tun Ngơn độc lập Hồ Chí Minh Mở bài: Tun ngơn độc lập Hồ Chí Minh văn kiện lịch sử quan trọng đánh dấu móc son chói lọi lịch sử chống giặc ngoại xâm dân tộc ta Tun ngơn độc lập xem hùng văn luận mẫu mực Bản tun ngơn đưa tới cho người đọc người nghe giới quan kịch tính, lịch sử đặc, vài khẳng định táo bạo, cụm từ sinh động, hình tượng đầy cảm xúc Thân bài: Sau thất bại thảm hại chiến dịch Điện Biên Phủ, quân Pháp dần rút khỏi nước ta Ngày 26 tháng năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc tới Hà Nội Tại nhà 48- Hàng Ngang, Người soạn thảo Tuyên ngôn độc lập Ngày tháng năm 1945: Người thay mặt phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc Tun ngơn độc lập quảng trường Ba Đình, Hà Nội khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tun ngơn độc lập đời hoàn cảnh vận mệnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc Chưa từ bỏ tham vọng thon tính nước ta, sau thắng lợi phe Đồng minh Chiến tranh giới thứ hai, Pháp mượn uy danh Đồng minh để trở lại xâm lược Việt Nam Bởi thế, mục đích tuyên ngôn tuyên bố đọc lập chủ quyền dân tộc, tuyên bố chấm dứt đặc quyền đặc lợi đô hộ Pháp đất nước ta với toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dân giới, nghiêm khắc cảnh báo lực lượng ngoại bang nhân danh Đồng minh diệt phát xít Nhật (Pháp, Mĩ , Anh, Trung Quốc….) có âm mư tiến quân vào nước ta Mở đầu tuyên ngôn, Hồ Chí Minh nêu lên ngun lí chung quyền bình đẳng, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc người dân tộc thể khẳng định rõ ràng hai Tuyên ngôn độc lập năm 1776 nước Mỹ Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Pháp năm 1791 Người lấy làm luận để trực tiếp khẳng định nghĩa dân tộc Việt Nam thắng lợi vừa qua * Điểm đặc biệt: trích dẫn hai tuyên ngôn: + Tuyên ngôn độc lập năm 1776 nước Mỹ: – “Tất …mưu cầu hạnh phúc.” → nêu nguyên lí chung quyền lợi người – “Suy rộng ra, câu ấy… có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do.” → từ quyền lợi người, Bác nâng lên thành quyền lợi dân tộc Trong có dân tộc Viêt Nam + Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Pháp năm 1791 -“Người ta sinh tự …bình đẳng quyền lợi.”→ xốy sâu vào quyền bình đẳng người → Từ quyền bình đẳng, tự người, Hồ Chí Minh suy rộng quyền bình đẳng, tự , độc lập dân tộc, có Việt Nam Bác khẳng định dứt khốt “Đó lẽ phải khơng chối cãi được.”: Đây đóng góp riêng Người lịch sử tư tưởng nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh hướng đến đề cao giá trị tư tưởng nhân đạo văn minh nhân loại – Có tính chiến thuật sắc bén, khéo léo, tạo tiền đề, sở pháp lí cho Tun ngơn độc lập đời =>Với lời lẽ sắc bén , lập luận chặt chẽ, sáng tạo, khéo léo, ngôn ngữ trang trọng, hùng hồn, Người xác lập sở pháp lý Tun Ngơn, nêu cao nghĩa đặt vấn đề cốt yếu : độc lập dân tộc Tiêp theo, tuyên ngon vạch trần tội ác luận điệu lừa bịp, giả dối thực dân pháp nhân dân Việt Nam 80 năm qua Luận điệu Pháp đến Đông Dương để “khai hóa” nhân dân nước thuộc địa, thực chất viêc “khai hố” lại chứng tội ác Điều Bác vạch trần Tuyên ngôn – “Thế mà 80 năm nay… , áp đồng bào ta.”→ phủ nhận hoàn toàn thái độ Pháp, phản bội lại lời lẽ cha ông Để thuyết phục, minh bạch, công khai, tuyên ngôn chứng vừa xác thực vừa biểu cảm: + Về trị: Chúng tuyệt đối khơng cho nhân dân ta chút tự do, dân chủ Dân tộc ta phải chịu sống kiếp người nô lệ, phục dịch đén kiệt quệ cho sách bốc lột tàn tệ chúng Con người bị kìm kẹp quy định hà khắc, Chúng thi hành luật pháp dã man Người Việt Nam phải sống bầu khơng khí khủng bố khủng khiếp Cuộc sống khơng khác nơi địa ngục Nỗi khổ đau tiếng kêu thương bất tận káo dài suốt bao thập kỉ Chúng lập ba chế độ khác Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nước nhà ta Chúng lập nhà tù nhiều trường học Chúng thẳng tay chém giết người yêu nước thương nòi ta Chúng tắm khởi nghĩa ta bể máu Tất xương máu người Việt nam để làm giàu cho quốc + Về kinh tế: Chúng cướp khơng ruộng đất, hầm mỏ Chúng độc quyền in giấy bạc, xuất cảng, nhập cảng, đặt hàng trăm thứ thuế vơ lí Nhân dân khơng có đất sản xuất, khơng có việc làm Thế mà, họ phải đóng thứ thuế Nền kinh tế nước nhà khơng có hội đẻ phát triển Chúng muốn ta hoàn toàn phụ thuộc vào chúng để dễ bề cai trị bóc lột Nhưng sách khai thác tàn tệ thực dân pháp nguyên nhân trực tiếp gây nạn đói năm Ất Dậu năm 1945 làm triệu đồng bào ta bị chết Đó sách tàn bạo, thể vô nhân đạo chủ nghĩa thực dân + Về văn hoá: Với biện pháp nghệ thuật liệt kê, phép lặp cú pháp, tuyên ngôn vạch rõ âm mưu thâm độc, sách tàn bạo thực dân Pháp “…thi hành sách ngu dân Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.” Tội ác năm (1940-1945) Thực dân Pháp phản bội Đồng minh Chúng không liên minh Việt Minh để chống Nhật Thậm chí thẳng tay khủng bố, giết nốt tù trị ta Yên Bái, Cao Bằng Bản tuyên ngôn mạnh mẽ bác bỏ luận điệu giả dối “bảo hộ” lên án tội ác dã man, đê tiện, hèn nhát thực dân Pháp Ngồi có luận điệu khác lực phản cách mạng quốc tế bị phản bác mạnh mẽ chứng cớ xác thực, đầy sức thuyết phục => Với ngơn ngữ luận sắc sảo, lời lẽ đanh thép, chứng xác thực, lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng hồn, mạnh mẽ, kết hợp với biệp pháp nghệ thuật liệt kê, phép lặp cú pháp, nhà văn vạch trần chất xảo quyệt, tàn bạo, man rợ thực dân Pháp khơi dậy lòng phẫn nộ, gây xúc động hàng triệu đồng bào Phần luận tội mang sức mạnh lớn lao thật, bác bỏ cách đầy hiệu lực luận điệu dối trá cơng lao khai hố mà thực dân Pháp tự ca ngợi Bản tuyên ngôn khẳng định thực tế lịch sử: nhân dân ta dậy giành quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Tuyên bố độc lập – “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập.” →vừa tuyên bố vừa khẳng định cách mạnh mẽ về: quyền độc lập dân tộc nước Việt Nam – “Toàn thể dân tộc Việt Nam … giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.” → bày tỏ tâm bảo vệ quyền độc lập, tự tồn dân tộc + Phủ định dứt khốt, triệt để…(thốt ly hẳn, xóa bỏ hết… ) đặc quyền, đặc lợi thực dân Pháp đất nước VN + Khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập, tự dân tộc Ngoài giá trị lịch sử lớn lao, Tun ngơn độc lập chứa đựng tình cảm yêu nước, thương dân nồng nàn Hồ Chí Minh: + Về lập luận: Mọi cố gắng lập luận tác giả chủ yếu dựa lập trường quyền lợi tối cao dân tộc VN tồn giới + Về lí lẽ: Sức mạnh lí lẽ xuất phát từ tình u cơng lí, thái độ tơn trọng thật hết dựa vào lẽ phải nghĩa dân tộc + Về chứng: xác thực, hùng hồn, không chối cãi cho thấy quan tâm sâu sắc tác giả đến dân tộc, nhân dân + Về ngơn ngữ:sử dụng từ ngữ chan chứa tình cảm: “Hỡi đồng bào nước”; “đất nước ta, nhân dân ta, nước nhà ta, dân tộc ta…” Kết bài: – Tuyên ngôn độc lập văn kiện lịch sử vô giá tuyên bố trước quốc dân, đồng bào giới quyền tự do, độc lập dân tộc Việt Nam khẳng định tâm bảo độc lập tự – Kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc tinh thần yêu chuộng độc lạp, tự – Là văn luận mẫu mực ... quyền độc lập, tự dân tộc Ngoài giá trị lịch sử lớn lao, Tun ngơn độc lập chứa đựng tình cảm yêu nước, thương dân nồng nàn Hồ Chí Minh: + Về lập luận: Mọi cố gắng lập luận tác giả chủ yếu dựa lập. .. tự ca ngợi Bản tuyên ngôn khẳng định thực tế lịch sử: nhân dân ta dậy giành quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Tuyên bố độc lập – “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành... dân tộc ta…” Kết bài: – Tuyên ngôn độc lập văn kiện lịch sử vô giá tuyên bố trước quốc dân, đồng bào giới quyền tự do, độc lập dân tộc Việt Nam khẳng định tâm bảo độc lập tự – Kết tinh lí tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ý nghĩa lịch sử bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh , Phân tích ý nghĩa lịch sử bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay