Phân tích giá trị bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:34

Phân tích giá trị Tun ngơn Độc Lập Hồ Chí Minh Mở bài: Tun ngơn Độc lập văn luận mẫu mực, văn kiện trị lớn, kết đấu tranh gần trăm năm chống lại chế độ thực dân phát xít… “là kết hi vọng gắng sức tin tưởng hai mươi triệu nhân dân Việt Nam” (Trần Dân Tiên) Được đời sau Cách mạng tháng Tám thành công, Tuyên ngôn Độc lập không lời tuyên ngôn quyền tự do, độc lập dân tộc Việt Nam mà đấu tranh trị nhằm đập tan âm mưu đen tối lực thù địch Tuyên ngôn Độc lập mở trang sử mới, kỉ nguyên cho dân tộc Việt Nam – kỉ nguyên độc lập, tự Thân bài: Hoàn cảnh đời Tuyền ngôn độc lập: Bản tuyên ngôn đời bối cảnh phức tạp, phía Nam thực dân Pháp hỗ trợ quân Anh chuẩn bị trở lại xâm lược nước ta tung luận điệu xảo trá trước dư luận giới “xứ Đông Dương thuộc địa cảu Pháp, Nhật thua đương nhiên lại phải trở thành thuộc địa Pháp”; phía Bắc hậu thuẫn Mĩ, bọn Tàu Tưởng lăm le biên giới Chính đối tượng mà Tun ngơn hướng đến lúc không nhân dân Việt Nam mà nhân dân giới đặc biệt lực thù địch thực dân Pháp, đế quốc Mĩ Lập luận bác bỏ luận điệu lừa bịp bọn thực dân đế quốc cai trị nước ta: Để bác bỏ luận điệu xảo trá âm mưu đen tối kẻ thù, mở đầu Tuyên ngôn Độc lập tác giả trích dẫn nội dung hai tun ngơn cảu hai cường quốc lớn Mĩ Pháp: Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 nước Mĩ khẳng định: “Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền có quyền sống quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Cách mạng Pháp năm 1791 khẳng định: “Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi, phải ln tự bình đẳng quyền lợi” Đó chân lí khơng chối cãi Việc trích dẫn không nhằm đề cao giá trị hiển nhiên tư tưởng nhân đạo, văn minh nhân loại mà nêu ngun lí quyền bình đẳng, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc người dân tộc Lấy lời lẽ đắn, tiến tổ tiên người Mĩ Pháp ghi hai Tuyên ngôn Độc lập Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền cách làm khóe léo để đập lại chúng (gậy ơng đập lưng ơng) Mặt khác, việc trích dẫn có ý nghĩa quan trọng mặt tư tưởng pháp lí tranh luận nhằm bác bỏ luận điệu kẻ thù trước dư luận giới, từ ngăn chặn dã tâm xâm lược chúng… Với cách vào đề khéo léo, sáng tạo, tác giả thể trân trọng lời lẽ bất hủ tổ tiên họ ngầm nhắc nhở họ đừng tự chà đạp, phản bội lại tư tưởng cao đẹp mà tổ tiên họ thừa nhận Hơn nhắc đến hai tuyên ngôn Mĩ Pháp phần mở đầu Tuyên ngôn Độc tác giả đặt ba Tuyên ngôn ngang Đây điều hoàn toàn xứng đáng cách mạng dân tộc Việt Nam giải lúc hai nhiệm vụ hai cách mạng Mĩ Pháp “đánh đổ xiêng xích thực dân… chế độ quân chủ để lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa” Như vậy, cách vận dụng khéo léo, sáng tạo lập luận chặt chẽ, từ việc nêu nguyên lí mang tính phổ qt, ngun lí quyền bình đẳng, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc người dân tộc tác giả suy rộng ra, phát triển thành quyền lợi dân tộc Việt Nam Đây “phát súng lệnh khởi đầu cho bão táp cách mạng nước tộc địa làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân khắp giới vào nửa sau kỉ XX” Tuy nhiên lúc kẻ thù trực tiếp thực dân Pháp, chúng không ngừng tung luận điệu công lao khai báo, bảo hộ chúng Chính vậy, Tun ngơn Độc lập lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, xác thực, tác giả vạch trần mặt xảo quyệt tội ác tày trời thực dân Pháp 80 năm chúng xâm lưược nước ta Vạch trần tội ác kẻ thù xâm lược: Tuyên ngôn Độc lập thực dân Pháp ngược lại với mà tổ tiên họ thừa nhận cho đắn, tiến bộ, chúng khoe khoang chúng đến để bảo hộ, khai hóa, đem lại cho đất nước ta, đồng bào ta ánh sáng văn minh, khoa học thực tế chúng đẩy hàng triệu đồng bào ta vào cảnh khốn cùng, đối rét, chết chóc, dốt nát bệnh tật, bọn chúng lợi dùng cờ tự do, bình đẳng, bác để mị dân che giấu hành động trái với nhân đạo nghĩa Về trị, chúng tuyệt đối khơng cho nhân dân ta chút tự dân chủ Chúng thi hành luật pháp dã man, lập ba chế độ khác ba miền… để ngăn cản việc thống nước nhà ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết, chúng tắm khởi nghĩa bể máu,… Về lĩnh vực văn hóa giáo dục chúng lập nhà tù nhiều trường học, chúng thi hành sách ngu dân, chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta xơ xác tiêu điều, chúng cướp không hầm mỏ, ruộng đất, đặt hàng trăm thứ thuế vơ lí… khiến cho dân ta trở nên bần kiệt quệ Đó “nướng dân đen lửa tàn” sao?! Như tất lĩnh vực, từ văn hóa giáo dục đến kinh tế trị quân ngoại giao, thực dân Pháp tìm đủ “mn nghìn kế” để thẳng tay đàn áp, bóc lột nhân dân ta việc làm “dối trời, lừa dân” đâu phải nhân đạo, nghĩa Khơng dừng lại đó, tội ác thực dân Pháp chồng chất chúng phản bội Đồng minh, thẳng tay đàn áp phong trào Việt Minh chúng rêu rao nước “bảo hộ” cho Đông Dương Nhưng thực tế chứng minh phát xít Nhật vào Đông Dương để mở rộng đánh Đồng minh Pháp quỳ gối dâng nước ta cho Nhật khiến dân ta phải chịu cảnh “một cổ hai tròng” đặt biệt thảm họa mùa xuân năm 1946 hai triệu đồng bào ta từ Quảng Trị đến Bắc Kì bị chết đói Ngày tháng năm 1945, Nhật đảo Pháp nắm hồn tồn quyền lần luận điệu cơng lao bảo hộ thực dân Pháp lại bị bác bỏ, mặt thật chúng vạch trần Từng câu chữ chất chứa hờn căm khôn tả, lời kết án đanh thép, mũi tên bắn thẳng vào kẻ thù xâm lược Khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc: Sau vạch trần luận điệu lừa bịp tội ác man rợ bọn thực dân đế quốc, Tuyên ngôn khẳng định “trong năm, chúng bán nước ta hai lần cho Nhật”, “Sự thật từ mùa thu năm 1940, nước ta thành thuộc địa Pháp nữa”, “Sự thật dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, khơng phải từ tay Pháp” Về phía nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn khẳng định nhân dân Việt Nam đứng phe Đồng minh chống phát sít “mấy năm nay” có sách khoan hồng với thực dân Pháp chúng tháo chạy “cứu cho nhiều người Pháp khỏi nhà giam Nhật bảo vệ tính mạng tài sản họ” Chính vậy, tác giả Tun ngơn tun bố “Ta li khỏi thực dân Pháp, xóa bỏ hết hiệp ước mà Pháp kí nước Việt Nam, xóa bỏ tất đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam” Tác giả khẳng định tâm đồn kết chống Pháp nhân dân Việt Nam… “Toàn dân Việt Nam, lòng kiên chống lại âm mưu bọn thực dân Pháp” kêu gọi nước cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập, tư dân tộc Việt Nam: “Chúng tin nước đồng minh công nhận nguyên tắc dân tộc bình đẳng Hơi nghị Tê – – Cựu Kim Sơn, quyêt không công nhận quyền độc lập dân Việt Nam” Có thể thấy, với dẫn chứng tiêu biểu xác thực, lập luận chặt chẽ đầy sực thuyết phục tác giả vạch trần âm mưu đen tối thực dân Pháp mà khẳng định quyền tự do, độc lập dân tộc Việt Nam quyền phải có thật là: “Dân ta đánh đơe xiềng xích thực dân gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mưới kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa” Bằng đầu tranh kiên cường bất khuất suốt chiêu dài lịch sử “Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây độc lập” ngày hôm dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam giành tự do, độc lập.Tuyên ngôn Độc lập với câu văn vừa hào hùng, vừa đanh thép khẳng định: “Một dân tộc gan góc chống ách nơ lệ thực dân Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống phát xít năm dân tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập” “sự thật thành nước tự do, độc lập” Bản tuyên ngôn khép lại với lời khẳng định đanh thép “Toàn thể dân tộc Việt Nam đem lại tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.Lời khẳng định lời tuyên bố, thách thức với lực thù địch dựa tảng ý chí lòng tâm sắt toàn thể nhân dân Việt Nam Ý nghĩa giá trị Tuyên ngôn độc lập: Lịch sử sang trang giá trị Tun ngơn Độc lập với thời gian Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện lịch sử có giá trị to lớn Tuyên ngôn không tuyên bố quyền độc lập, tự dân tộc mà khép lại thời kì lịch sử đau thương vĩ đại, mở trang sử độc lập, tự mở đầu thời kì mới,thời kì đấu tranh giữ vững chủ quyền dân tộc Tuyên ngôngiá trị lớn lao mặt pháp lí Đó luận tội đanh thép tội ác chủ nghĩa thực dân khẳng định tính đắn phù hợp với “nhân đạo nghĩa” Cách mạng tháng Tám năm 1945 Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng văn luận mẫu mực với hệ thống lập luận chặt chẽ đầy sực thuyết phục lôi người đọc giọng văn hào hùng, ngôn ngữ ngắn gọn, chan chứa tình cảm Kết luận: Tun ngơn Độc lập khơng văn kiện lịch sử có giá trị mà văn luận mẫu mực với ngôn ngư hùng hồn, lập luận chặt chẽ tuyên bố chấm dứt chế dộ thực dân, phong kiến hàng trăm năm nước ta, mở kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập, tự Qua ta cảm nhận lòng yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc khát vọng độc lập, tự cháy bỏng Bác – vị lãnh tụ kính yêu dân tộc ... Lịch sử sang trang giá trị Tun ngơn Độc lập với thời gian Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện lịch sử có giá trị to lớn Tuyên ngôn không tuyên bố quyền độc lập, tự dân tộc mà khép lại thời kì... do, độc lập ấy”.Lời khẳng định lời tuyên bố, thách thức với lực thù địch dựa tảng ý chí lòng tâm sắt toàn thể nhân dân Việt Nam Ý nghĩa giá trị Tuyên ngôn độc lập: Lịch sử sang trang giá trị. .. giành tự do, độc lập .Tuyên ngôn Độc lập với câu văn vừa hào hùng, vừa đanh thép khẳng định: “Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ thực dân Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích giá trị bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh , Phân tích giá trị bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay