Giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ tố hữu qua bài thơ việt bắc

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:34

Giọng thơ tâm tình ngào tha thiết nghệ thuật biểu giàu tính dân tộc thơ Tố Hữu qua thơ Việt Bắc Mở Việt Bắc viết tiếng hát mối tình tha thiết dây giúp đồng bào vùng kháng chiến với đồng chí cách mạng Việt Bắc hấp dẫn người đọc không nội dung sâu sắc mà giọng thơ tâm tình ngào tha thiết nghệ thuật biểu giàu tính dân tộc thơ Tố Hữu Thân Việt Bắc ca ân tình viết giọng thơ tâm tình ngào tha thiết Bài thơ tái chia tay người kháng chiến tác giả lại dùng lời người yêu để giải bày tâm sử dụng lối đối đáp giao duyên nam nữ ca dao, dân ca – Mở đầu chia tay người gắn bó với bền lâu: người dân Việt Bắc người kháng chiến + Người lại- người dân Việt Bắc: nhắc lại kỉ niệm gắn bó, cội nguồn nghĩa tình suốt 15 năm kháng chiến “ Mình có nhớ ta; 15 năm thiết tha mặn nồng”, Người lại nhạy cảm trước thay đổi hoàn cảnh + Người đi- đồng chí cách mạng: mang nỗi nhớ khôn nguôi “Bâng khuâng bồn chồn bước đi” + Người kẻ mang mối Ân Tình Sâu Nặng Khó Phai “nhìn nhớ núi nhìn sơng nhớ nguồn” – Tác giả sử dụng cặp đại từ nhân xưng”mình-ta” cách sáng tạo, Tài tình chuyển hóa đa nghĩa tạo nên thống người – Kẻ ở, Giữa ta( ta vừa trí người cán cách mạng lại vừa người Việt Bắc, hay mà một, mà hai) + Mình có nhớ ta(mình: cán cách mạng,ta: người Việt Bắc) + Ta có nhớ ta(ta: cán cách mạng,mình: người Việt Bắc) + Mình đi, lại nhớ (từ “mình” Thứ ba vừa người cán cách mạng vừa người Việt Bắc) – Sau khúc dạo đầu, tác giả nhắc đến hàng loạt Kỷ Niệm nhớ tên ta mình, ta, kỷ niệm “ từ kháng chiến Nhật, thuở Việt Minh” dọn giọng thơ tâm tình ngào tha thiết – Kỷ niệm gắn liền với nỗi nhớ, thơ nỗi nhớ da diết từ nhớ cảnh đến nhớ người, nhớ nghĩa tình cách mạng( ý từ nhớ nhắc nhắc lại tới 35 lần) rung động, tình cảm chân thật, thắm thiết nhà thơ với sống người Việt BắcViệt Bắc thơ giàu tính dân tộc + Nhà thơ phát huy mạnh thể thơ lục bát truyền thống với kết cấu lối đối đáp giao duyên nam nữ tình yêu ca dao, dân ca tạo nên uyển chuyển câu chữ khiến cho người đọc cảm thấy dễ nhớ dễ thuộc không nhàm chán + Ngôn ngữ thơ giản dị, câu từ sáng gần gũi với lời ăn tiếng nói nhân dân giàu nhạc điệu, giàu hình ảnh kết hợp với nghệ thuật tu từ tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho thơ (chú ý cặp đại từ nhân xưng “ta, mình”, nghệ thuật sử dụng điệp từ “nhớ”, hình ảnh so sánh, hoán dụ…) Kết luận Việt Bắc thành cơng Tố Hữu việc biểu nghĩa tình cách mạng có thành cơng nhờ vào giọng thơ tâm tình ngào tha thiết Nghệ thuật Biểu giàu tính dân tộc thơ Ông ... sánh, hốn dụ…) Kết luận Việt Bắc thành công Tố Hữu việc biểu nghĩa tình cách mạng có thành cơng nhờ vào giọng thơ tâm tình ngào tha thiết Nghệ thuật Biểu giàu tính dân tộc thơ Ông ... nhắc nhắc lại tới 35 lần) rung động, tình cảm chân thật, thắm thiết nhà thơ với sống người Việt Bắc – Việt Bắc thơ giàu tính dân tộc + Nhà thơ phát huy mạnh thể thơ lục bát truyền thống với kết cấu... từ kháng chiến Nhật, thuở Việt Minh” dọn giọng thơ tâm tình ngào tha thiết – Kỷ niệm gắn liền với nỗi nhớ, thơ nỗi nhớ da diết từ nhớ cảnh đến nhớ người, nhớ nghĩa tình cách mạng( ý từ nhớ nhắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ tố hữu qua bài thơ việt bắc , Giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ tố hữu qua bài thơ việt bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay