KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP THEO TT 132018BCT NGÀY 1562018

18 156 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 14:33

KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP THEO BIỂU MẪU SỐ VIII CỦA TT 132018BCT NGÀY 1562018.KẾ HOẠCH NÀY MÌNH MẤT GẦN 1 THÁNG ĐỂ HOÀN THÀNH NÓ, RẤT CỤ THỂ VÀ CHI TIẾT THEO THÔNG TƯ 13. CÁC BÁC SỞ BAN NGÀNH RA CÁI BIỂU MẪU HƠI KHOAI TÝ. CÔNG TY KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP (KẾ HOẠCH ĐƯỢC LẬP THEO PHỤ LỤC VIII – THÔNG TƯ 13/2018/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG NĂM 2018) Ninh Bình, ngày tháng năm 201 Mục đích Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp Trong trình hoạt động sản xuất Doanh nghiệp, nguy tiềm ẩn cố an tồn vơ phức tạp khó lường, ví dụ: Sạt lở taluy, Ngập nước kho VLNCN, đám cháy bất ngờ… việc xảy vào ngày Những tình bất ngờ khẩn cấp cản trở công việc sản xuất kinh doanh, làm ách tắc sản xuất, gây thất thoát tài sản, đe dọa tính mạng người Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (UCKC) giúp người lao động xử lý nhanh chóng, kịp thời tình cố xảy đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn Kế hoạch ứng cứu trường hợp khẩn cấp (UCKC) cung cấp thông tin cần thiết cho thành viên tổ chức ứng cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu tình khẩn cấp cách an tồn, nhanh chóng hiệu Kế hoạch phù hợp với yêu cầu Chính sách An tồn, Sức khỏe Mơi trường Chất lượng Chi nhánh Công ty ……………………… Kế hoạch vạch quy trình ứng cứu với tình khẩn cấp dự đốn trước, phòng chống giảm thiểu thiệt hại, đề hành động xử lý nhanh chóng phù hợp Mọi cá nhân liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) Chi nhánh Công ……………………………………………., bao gồm tất Cán Công nhân liên quan đến hoạt động khai thác mỏ phải hiểu biết đầy đủ nội dung kế hoạch Mục tiêu kế hoạch: - Triển khai chiến lược ứng cứu cố khẩn cấp giúp phương tiện nguồn nhân lực sẵn có đáp ứng yêu cầu UCKC xảy trình bảo quản VLNCN - Triển khai hành động tổ chức UCKC để đối phó với cố lớn nhỏ - Xác định trách nhiệm cụ thể thành viên kế hoạch tổ chức UCKC - Lập quy trình thơng báo chi tiết nội bộ, ngoại vi lập báo cáo cố - Hướng dẫn quy trình ứng cứu cụ thể cho trường hợp - Xác định chương trình huấn luyện cho thành viên tổ chức UCKC để đảm bảo người sẵn sàng thực nhiệm vụ tình khẩn cấp Phạm vi Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp - Phạm vi kế hoạch ứng cứu khẩn cấp áp dụng cán cơng nhân viên có liên quan đến hoạt động khai thác mỏ Phân loại tình khẩn cấp 3.1 Định nghĩa tình khẩn cấp Tình khẩn cấp tình trạng hay cố nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng người hay phá hủy cơng trình, gây hại tới mơi trường xảy cách bất ngờ đòi hỏi người phải có hành động đối phó tức thời 3.2 Phân loại: Căn vào phạm vi, mức độ nguy hiểm trường hợp cố, tai nạn xảy cơng tác sản xuất mỏ trường hợp khẩn cấp phân thành cấp độ khác là: Cấp 1, cấp cấp Cấp Trường hợp cố, tai nạn nhỏ không gây nguy hại tính mạng, tài sản, mơi trường, sản xuất kinh tế Các tình kiểm sốt biện pháp xử lý chỗ Đơn vị sở chịu trách nhiệm huy động lực lượng thực biện pháp xử lý nói Cấp Trường hợp cố, tai nạn gây nên nguy hiểm định tính mạng, tài sản môi trường (cháy nhỏ, nổ nhỏ, nhiễm độc khí, nhiễm độc hóa phẩm, điện giật, tai nạn lao động…) Để kiểm sốt tình này, ngồi việc triển khai biện pháp ứng cứu lực lượng ứng cứu đơn vị sở phải có phối hợp, hỗ trợ ứng cứu lực lượng, phương tiện sẵn có gần kề khu vực xảy cố theo phương án thỏa thuận trước Trong trường hợp đặc biệt cần thiết, Ban đạo ứng cứu khẩn cấp Chi nhánh Công ty phối hợp đạo ứng cứu Cấp Trường hợp cố gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng sống người, mơi trường có khả thiệt hại tồn cơng trình (chết người, cháy lớn, nổ lớn, thiên tai, tích, bị cơng vũ trang…) Tình xuất xuất phát từ tình huống, cố thấp khơng kiểm sốt phát triển theo xu hướng ngày xấu nghiêm trọng Trong tình này, Chi nhánh Công ty trực tiếp đạo ứng cứu khẩn cấp, yêu cầu hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp quan chức có thẩm quyền Hình 1: Sơ đồ phân loại tình khẩn cấp Tình Phân loại Tình khác thường Tình trạng khẩn cấp Thảm họa Cấp I Cấp II Cấp III Cơ quan tác nghiệp Đơn vị sở Đơn vị sở xử Công ty đạo tự xử lý lý, Công ty hỗ trợ hoạt động phối đạo phối hợp hợp ứng cứu với lực lượng sẵn có khu vực Lực lượng chuyên nghiệp quan chức Các tình khẩn cấp - Cháy, nổ; - An ninh trật tự (Khủng bố phỏ hoại); - Thiên tai trầm trọng; - Sự cố tiến hành khai thác mỏ Sơ đồ tổ chức nguồn lực ứng cứu a) Sơ đồ tổ chức SỰ CỐ Thông báo cho người thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm Người phát cố Thông báo cho cán phụ trách an toàn mỏ Báo cáo Đội trưởng Đội khai thác mỏ Thực biện pháp ứng phó với tình trạng khẩn cấp Báo cáo Ban giám đốc Tình trạng khẩn cấp khắc phục Khơi phục tình trạng sản xuất - Trách nhiệm cá nhân, hệ thống báo cáo sảy cố, tai nạn xuất tình nguy hiểm: Ban đạo (BCĐ) ứng cứu khẩn cấp tổ chức có khả triển khai hoạt động ứng cứu bao gồm tình đặc biệt vượt khỏi khả ứng cứu trường BCĐ thiết lập cấu tổ chức để đối phó với cố Khi nhận thông báo đội ứng cứu trường, Người phụ trách báo cáo cho Giám đốc mỏ Dựa vào tình khẩn cấp ý kiến Cán huy an an tồn mỏ Giám đốc có ý kiến đạo ban đạo ƯCKC kiểm soát toàn hoạt động ứng cứu, đạo Trưởng ban đạo ƯCKC Nếu Giám đốc mỏ vắng người định thay huy cố Trong trường hợpGiám Đốc vắng mà không định người thay thế, người phụ trách liên quan Chỉ huy cố Nhiệm vụ chi tiết thành viên BCĐ ứng cứu cố sau: *Chỉ huy chưởng - Là người chịu trách nhiệm đạo toàn hoạt động khống chế ứng cứu, bao gồm việc triển khai mục tiêu chiến lược để đưa phương hướng tổng thể tiến hành hoạt động ứng cứu an toàn hiệu - Xác định nhiệm vụ cho vị trí hoạt động UCKC * Người phụ trách - Khi nhận thông báo xảy trường hợp khẩn cấp, tùy thuộc chất tình hình thực tế tình khẩn cấp, Người phụ trách huy động Đội ứng cứu khẩn cấp nhân hỗ trợ - Thiết lập, trì liên lạc với đại diện sở trường, trợ giúp hết khả - Ghi chép nhật ký trường hợp khẩn cấp người ghi nhật ký tình khẩn cấp chưa có mặt - Khi thành viên đội UCKC có mặt đầy đủ, tóm lược diễn biến tình khẩn cấp biện pháp thực - Nếu có người bị thương, cần xếp để chuyển cấp cứu - Thơng báo tình khẩn cấp cho Giám đốc mỏ Cập nhật liên tục tình hình thương vong Bảo đảm tất nguồn lực sử dụng hiệu để hỗ trợ cho Đội ứng cứu khẩn cấp trường * Người ghi nhật ký tình khẩn cấp - Hỗ trợ Người phụ trách có yêu cầu - Chịu trách nhiệm cập nhật liên tục nhật ký tình khẩn cấp * Bộ phận an tồn, sức khỏe mơi trường - Đưa hướng dẫn an tồn, sức khỏe mơi trường có yêu cầu - Trợ giúp Trưởng ban đạo ứng cứu cố việc triển khai mục tiêu chiến lược ứng cứu ưu tiên Giám sát việc thu thập, đánh giá sử dụng thông tin phục vụ cho hoạt động ứng cứu, thực chun mơn kỹ thuật an tồn mơi trường - Báo cáo Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp - Chuẩn bị thảo họp báo trình Người phụ trách Giám đốc xem xét, phê duyệt * Bộ phận Hậu cần - Chịu trách nhiệm cung ứng phương tiện vận chuyển, thiết bị, vật tư, dụng cụ bảo hộ cần thiết để hỗ trợ hoạt động ứng cứu - Báo cáo cho Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp * Lực lượng bảo vệ: Tiến hành cử người thiết lập vành đai an ninh đảm bảo người liên quan vào khu vực bị cố, trông coi tài sản di chuyển từ khu vực cố khu vực an toàn Can thiệp có phần tử gây rối kích động * Bộ phận thống kê hành chính: - Chịu trách nhiệm đạo lĩnh vực liên quan đến hành văn phòng hoạt động ứng cứu, bao gồm chức hỗ trợ văn phòng, trì, cung ứng nguồn nhân lực, dịch vụ y tế cho hoạt động ứng cứu cố - Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc (Fax, điện thoại, …), an ninh làm việc với quan thông tin đại chúng - Chịu trách nhiệm mặt tài cho hoạt động ứng cứu - Chịu trách nhiệm xử lý giải yêu cầu trách nhiệm bên thứ ba bị ảnh hưởng cố - Triển khai ngân sách hợp đồng cho hoạt động ứng cứu - Báo cáo huy trung tâm ứng cứu cố b) Nguồn lực huy động để ứng cứu hiệu tình khẩn cấp - Lực lượng ứng phó cố khẩn cấp chỗ: Gồm đồng chí, bố trí sau: * Ban huy UCKC TT HỌ TÊN NHIỆM VỤ ……………………… Chỉ huy trưởng UCKC ……………………… Phó huy UCKC – Phụ trách huy trực tiếp cơng trường ……………………… Phó huy UCKC, phụ trách điều động máy móc ……………………… Thành viên UCKC ……………………… Thành viên UCKC ……………………… Thành viên UCKC GHI CHÚ - Lực lượng UCKC: TT HỌ TÊN NHIỆM VỤ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC Sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ Ban huy UCKC GHI CHÚ - Lực lượng hậu cần: TT HỌ TÊN NHIỆM VỤ ………………… ………………… Huy động máy móc hỗ trợ cơng tác ứng phó cố (nếu cần) Chỉ đạo chung lực lượng bảo vệ - phụ trách an ninh ………………… Sơ cứu người bị nạn ………………… Sơ cứu người bị nạn GHI CHÚ Ngồi có tồn cán cơng nhân viên Nhà máy sẵn sàng có lệnh cấp Quy trình ứng cứu tình cụ thể a) Các hành động phát tình khẩn cấp; 1.1 Ban đạo Ban đạo ứng cứu cố huy động, sử dụng toàn nhân lực, máy móc thiết bị cần thiết để tiến hành hỗ trợ hoạt động ứng cứu Ban đạo xác định tính linh hoạt cần thiết cơng tác đạo, thích ứng với trạng thái loại cố đồng thời trì liên tục việc đạo suốt trình ứng cứu Tổ chức phù hợp với tất loại cố Những đặc trưng Ban đạo ứng cứu: + Mỗi vị trí tổ chức ứng cứu xác định theo chức thực suốt trình hoạt động ứng cứu; + Báo cáo trạng tình sở xác định hiệu phương pháp ứng cứu + Nhiệm vụ trách nhiệm vị trí tổ chức ứng cứu 1.2 Cơ cấu Tổ chức Ban Chỉ đạo ứng cứu cố xác định lĩnh vực chức năng, phạm vi sở hoạt động ứng cứu bao gồm: - Điều hành; - Sức khỏe, An toàn Môi trường - Hậu cần nhân - Hành & Tài Chức nhiệm vụ lĩnh vực xác định sau: * Điều hành - Triển khai mục tiêu chiến lược - Xác lập vấn đề ưu tiên ứng cứu - Điều phối toàn hoạt động ứng cứu - Cung cấp thông tin pháp lý - Liên hệ trực tiếp với với Ban lãnh đạo Nhà máy * Sức khỏe, An tồn Mơi trường - Xác định tính chất cố - Thực hoạt động giám sát - Xin giấy phép cần thiết - Chuẩn bị báo cáo trạng tình - Đánh giá chiến lược/nguồn lực ứng cứu - Chuẩn bị lưu trữ tài liệu * Hậu cần - Cung cấp phương tiện vận chuyển - Điều hành việc xác nhận vị trí, nhận lưu giữ thiết bị ứng cứu - Duy trì hệ thống thơng tin liên lạc - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ bao gồm thực phẩm, nước, nhiên liệu - Cung cấp dịch vụ y tế - Đảm bảo thiết bị hỗ trợ văn phòng - Đảm bảo nguồn nhân lực ứng cứu - Phụ trách an ninh - Chịu trách nhiệm làm việc với quan thông tin đại chúng * Hành & Tài - Xử lý vấn đề kế toán - Điều hành việc toán - Phụ trách công tác Bảo hiểm - Điều hành vấn đề nguồn nhân lực Ngoài lĩnh vực nêu trên, hệ thống đạo ứng cứu cố linh hoạt việc thành lập vị trí phù hợp với lĩnh vực chức cần thiết để điều hành theo tầm quan trọng cố b) Xác định tác động gây nguy hiểm người phương tiện, thiết bị trường vị trí, sơ đồ hiểm; định cần thiết phải sơ tán Trước tiến hành hoạt động ứng cứu, cần tiến hành đánh giá khả diễn biến cố để nắm vững tình xác định biện pháp kiểm sốt đối phó với tình khẩn cấp Sự phân tích đánh giá khả diễn biến cố cho phép triển khai biện pháp ứng cứu ban đầu phải tiếp tục thực suốt trình ứng cứu Khi danh mục hoạt động ứng cứu xác lập trường, cần phải thông báo cho trung tâm điều khiển đưa thảo luận họp triển khai kế hoạch với mục đích sau: - Xác định chất mức độ tình khẩn cấp bao gồm chi tiết số người thương vong - Đánh giá tình trạng đội ứng cứu khẩn cấp - Huy động đội ứng cứu khẩn cấp sẵn có; - Phối hợp với đơn vị liên quan để vạch kế hoạch ứng cứu - Sử dụng nguồn lực ứng cứu khẩn cấp cách hiệu - Thông báo cho BCĐ ứng cứu khẩn cấp Công ty yêu cầu hỗ trợ cần thiết - Tổ chức xếp đưa người bị nạn điều trị - Xác nhận điểm tập kết báo cáo tình hình tập kết cho huy ứng cứu khẩn cấp - Ra định sơ tán phần hay toàn nhân viên thấy cần thiết c) Quy trình ứng cứu cố tình cụ thể: An ninh, an toàn, thiên tai Sạt lở ta luy bờ mỏ tiến hành khai thác - Bước 1: Khi phát thấy sạt lở taluy bờ mỏ khai thác, người phát ứng phó sau: + La lớn di chuyển khỏi khu vực sạt lở; + La lớn thông báo cho người, thiết bị làm việc khu vực nguy hiểm để di rời khỏi khu vực nguy hiểm; + Gọi điện thoại cho thông báo cho cán phụ trách an toàn mỏ - Đ/c Vũ Văn A, số điện thoại: 0978.xxx.xxx Hoặc sử dụng đảm để thông báo (nếu có) - Bước 2: Cán phụ trách an tồn mỏ triển khai biện pháp ứng phó cố, Báo cáo cấp cố khẩn cấp, tất cán công nhân viên thực theo lệnh điều động, phân công cán phụ trách an toàn mỏ - Bước 3: Bảo vệ thiết lập vành đai không cho người tự ý vào khu vực sạt lở, ngoại trừ người thực nhiệm vụ ứng cứu - Bước 4: Di chuyển người thiết bị khỏi khu vực sạt lở, tiến hành huy động máy móc tiếp cận ứng cứu có người bị vùi lấp Thực sơ cứu người bị nạn, đưa người bị nạn bệnh viện - Bước 5: Nếu tình hình khơng thể kiểm sốt được, Đội trưởng đội Khai thác mỏ phải báo cáo Ban giám đốc Nhà máy để liên hệ lực lượng ứng phó cố chuyên nghiệp - Bước 6: Sau cố kiểm soát Đội trưởng đội Khai thác mỏ đạo cho máy móc tiến vào sử lý, gia cố khu vực sạt lở - Bước 7: Cán phụ trách an toàn mỏ đánh giá nguyên nhân sạt lở, sau báo cáo cấp cố sạt lở Cháy rừng: - Bước 1: Khi phát cháy rừng, người phát ứng phó sau: + La lớn: Cháy, Cháy, Cháy!!! + Dùng điện thoại đàm báo cho huy đội PCCC đồng chí: Vũ Văn A số điện thoại: 0975.xxx.zzz - Bước 2: Chỉ huy đội PCCC huy động tồn lực lượng PCCC nhanh chóng vào vị trí thi hành nhiệm vụ phân cơng Chỉ huy đội PCCC điều động lực lượng phối hợp trợ giúp tức khắc thấy cần thiết - Bước 3: Di chuyển người thiết bị khỏi khu vực cháy rừng, khu vực bị ảnh hưởng cháy rừng Bước 4: Trinh sát đám cháy nhanh chóng tiếp cận đánh giá đám cháy, hướng phát triển đám cháy, báo cáo lại cụ thể cho Chỉ huy đội PCCC Bước 5: Tiến hành khống chế đám cháy nhỏ việc sử dụng bình chữa cháy, nước lấy từ xe bồn nhà máy, sử dụng cành tươi để dập lửa Tuy nhiên với đám cháy lớn đội PCCC chữa cháy Nhà máy không kiểm soát Chỉ huy đội PCCC phải liên hệ yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng PCCC &CNCH tỉnh ……… , kiểm lâm ………., Bước 6: Chỉ huy PCCC cử người đón hướng dẫn lực lượng PCCC tới vị trí sảy cháy Bước 7: Lực lượng bảo vệ thiết lập vành đai không cho người vào khu vực nguy hiểm ngoại trừ lực lượng PCCC làm nhiệm vụ Kiểm sốt đám đơng, di tản người cần thiết 10 Bước 8: Đội PCCC nhà máy phối hợp nghe theo đạo đội PCCC chuyên nghiệp Bước 9: Khi đám cháy dập tắt cán an toàn mỏ tiến hành đánh giá nguyên nhân, đánh giá thiệt lại, làm báo cáo trình ban Giám đốc Tai nạn tiến hành công việc; Bước 1: Khi phát người bị tai nạn, người phát báo cáo cho Đội trưởng đội Khai thác mỏ việc tình trạng người bị tai nạn Bước 2: Đội trưởng đội khai thác mỏ điều động lực lượng y tế lên khu vực người bị nạn Cùng với cho ngừng hoạt động khai thác khu vực người bị nạn Bước 3: Lực lượng y tế sau tới vị trí người bị nạn, đánh giá tình trạng người bị nạn, tiến hành sơ cứu khẩn cấp Nếu bị thương nhẹ đưa xuống điều trị phòng y tế cơng ty Bị thương nặng tiến hành đưa người bị nạn bệnh viện tỉnh Gọi xe cấp cứu theo số 115 người bị nạn khơng thể đưa đến bệnh viện xe khơng có thiết bị cấp cứu Bước 4: Sau người tiến hành cấp cứu Đội trưởng cán phụ trách an toàn tiến hành đánh giá nguyên nhân gây cố Thông tin liên lạc, báo cáo a) Sơ đồ thông tin liên lạc nội bên ngồi; 11 * Sơ đồ thơng tin liên lạc nội bộ: BAN GIÁM ĐỐC Đội trưởng Đội khai thác mỏ Đội phó KTM Kỹ thuật KTM Tổ trưởng KTM Cấp trực tiếp Người phát cố * Sơ đồ thơng tin liên lạc bên ngồi: BAN GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH LỰC LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP SỞ BAN NGÀNH b) Liên lạc báo cáo quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên bên sở; * Liên lạc báo cáo quan có thẩm quyền: Sau xác định quy mô cố khống chế lực lượng ứng cứu khẩn cấp đội mỏ nhà máy Ban giám đốc Nhà máy lệnh cho phòng Tổ chức – Hành liên lạc báo cáo với quan có thẩm quyền, lực lượng ứng cứu 12 chuyên nghiệp để ứng phó lại với cố say Về phòng Tổ chúc – hành có lệnh điều động từ Ban giám đốc tiến hành liên hệ với quan có thẩm quyền tổ chức ứng cứu chuyên nghiệp * Huy động nguồn lực bên bên Khi cố diễn nghe báo cáo cán phụ trách trường Chỉ huy trưởng tiến hành phán đốn nhanh quy mơ cố Tùy vào quy mô cố mà người huy điều động đội UCKC Đội mỏ, điều động tổ UCKC nhà máy Nếu không sử lý cố Người huy báo cáo với Ban giám đốc tình hình cố để có phương án yêu cầu giúp đỡ từ lực lượng chuyên nghiệp bên Báo cáo Tất cố xảy khu vực địa bàn Công ty phải báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty Sự cố xảy vị trí khu vực địa bàn Công ty phải báo cáo theo hai quy trình nội ngoại vi tùy thuộc vào mức độ cố Điều cần thiết trước hết phải đảm bảo an tồn cho người tìm biện pháp để có hành động xử lý ban đầu nhanh, xác hiệu a) Quy trình báo cáo; Người phát cố: Là người phát tai nạn, cố phải báo cáo cho cấp quản lý báo cáo cho người ban Chỉ huy UCKC có mặt trường cách nhanh Người người ban Chỉ huy UCKC: Sẽ báo cáo cho Chỉ huy trưởng đạo ứng cứu khẩn cấp Người huy trưởng: Tại trường có trách nhiệm thơng báo cho Ban Giám đốc Nhà máy tình trạng khẩn cấp Nếu thấy cần thiết, Chỉ huy trưởng liên lạc với người Chỉ huy tổ UCKC khác Nhà máy Chỳ ý: Tùy thuộc vào tình trạng khẩn cấp, cú thể thông báo sau cho tổ UCKC khác b) Biễu mẫu báo cáo Tất loại cố phải báo cáo, ghi chép điều tra Các mẫu báo cáo tai nạn/sự cố đơn vị sở Phụ lục Người phụ trách chuẩn bị lập báo cáo trình lên Ban Giám đốc Nhà máy Báo cáo phải trình lên Ban Giám đốc vòng 48 sau cố kết thúc Huấn luyện, diễn tập a) Huấn luyện; Huấn luyện công việc cần thiết để thực ứng cứu khẩn cấp cách nhanh chóng hiệu Đội Khai thác mỏ tổ chức huấn luyện công tác ứng cứu khẩn cấp cho cán công nhân viên tham gia nhằm đảm bảo họ có đủ kiến thức 13 trách nhiệm khả thực nhiệm vụ phân cơng cách an tồn hiệu Chương trình huấn luyện đáp ứng với thay đổi như:  Khi có nhân viên mới;  Thay đổi chức danh, nhiệm vụ hay đề bạt;  Có sử dụng phương tiện, thiết bị mới;  Có thay đổi, bổ sung thủ tục ứng cứu Tiến hành huấn luyện bình thường hàng năm định kỳ tháng lần huấn luyện lại huấn luyện nâng cao sau xem xét kết thực tập báo động ứng cứu thực tế Đội ứng cứu trường Mỗi cá nhân Đội ứng cứu trường dẫn trách nhiệm họ trường hợp khẩn cấp Việc huấn luyện bao gồm chủ đề sau:  Giới thiệu kế hoạch ứng cứu;  Chiến lược ứng cứu tổng thể ;  Nhiệm vụ cấu tổ chức ứng cứu khẩn cấp;  Yêu cầu trách nhiệm thủ tục thông báo;  Chiến lược ứng cứu loại cố;  Thủ tục liên lạc, truyền thơng tình khẩn cấp;  Sử dụng an tồn, xác hiệu thiết bị ứng cứu;  Kỹ kỹ thuật ứng cứu chung;  Hậu ảnh hưởng cố đến môi trường;  Sơ cứu nạn nhân Ban huy ứng cứu khẩn cấp Ban huy trực điều hành khẩn cấp phải thực công việc sau:  Khái quát cấu, tổ chức, trách nhiệm hệ thống đạo cố;  Đánh giá tình lập danh mục việc cần hành động;  Phương pháp triển khai kế hoạch chung;  Lập kế hoạch hành động quy trình lập kế hoạch;  Các vấn đề An tồn, Sức khỏe Mơi trường;  Thơng tin liên lạc;  Vấn đề cứu thương;  Hướng dẫn đối ngoại;  Thiết bị, vật tư, hậu cần, nhà thầu, dịch vụ, v.v…cần huy động từ bên ngồi 14 b) Diễn tập Cơng tác diễn tập đáp ứng việc đánh giá tính triệt để hiệu phần ứng cứu khẩn cấp kế hoạch dự phòng việc kiểm tra theo điều kiện mô Kiểm tra nhân tố quan trọng lực ứng cứu, bao gồm:  Tính thực tiễn (cơ cấu tổ chức);  Thông tin liên lạc;  Khả thiết bị thời gian ứng cứu;  Tính đầy đủ kế hoạch hành động;  Liên hệ với nhà chức trách có thẩm quyền quan truyền thông Các loại thực tập cần lưu ý bao gồm:  Thực tập bàn giấy (trong văn phòng);  Thực tập điều động vài thiết bị chọn sẵn;  Thực tập thực địa với quy mô đầy đủ Với đặc thù công việc Công ty thực tiềm tàng nhiều nguy xẩy cố Để đảm bảo an toàn q trình sản xuất kinh doanh, Cơng ty xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp xẩy Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (UCKC) phổ biến cho toàn thể CBCNV Đội Khai thác mỏ, học tập diễn tập - Cập nhật, theo dõi liên tục tin dự báo thời tiết khu vực Khi nhận thấy thiên tai trầm trọng đe dọa đến cơng trình tính mạng, triển khai biện pháp sơ tán người khỏi cơng trình - Giữ thông tin liên tục với Ban đạo (BCĐ) ứng cứu cố - Đảm bảo tất người hiểu trách nhiệm họ Phòng điều khiển - Duy trì liên lạc liên tục với BCĐ ứng cứu cố để nhận truyền thông tin tới Người huy - Đảm bảo việc nhận truyền báo cáo thời tiết tới nhân viên Người phụ trách - Thông báo cho Giám đốc đề nghị thiết lập Ban đạo ứng cứu cố - Huy động phương tiện vận chuyển để sơ tán người - Tư vấn cho Người huy công trình biện pháp xử lý - Thơng báo cho quan quyền địa phương có liên quan (nếu quy định) - Nhận danh sách nhân viên cơng trình xác minh tình trạng thương tật có 10 Cơng tác điều tra, đánh giá ngun nhân, hậu cố - Công tác điều tra: Sau cố kiểm soát, ban ứng phó cố khẩn cấp Đội Khai thác mỏ phối hợp với Ban an toàn Nhà máy tiến hành công tác điều 15 tra đánh giá nguyên nhân để trình lên Ban Giám đốc 48h kể từ cố kiểm soát Hoạt động điều tra, đánh giá nguyên nhân nhằm xác định:  Vị trí xảy cố;  Bản chất trạng cố;  Loại mức độ cố;  Xác định khu vực bị ảnh hưởng; - Đánh giá hậu cố Ban đạo phối hợp với tổ chức, quan có liên quan để tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại Thiệt hại cố bao gồm thiệt hại xác định tiền theo quy định pháp luật chi phí điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị để ứng phó cố, hoạt động khảo sát, đánh giá, xác định thiệt hại, giải thủ tục bồi thường thiệt hại khắc phục hậu Trong trường hợp cần thiết, thuê tư vấn quan chuyên môn để đánh giá mức độ thiệt hại Các đơn vị thực đánh giá kê khai thiệt hại theo hướng dẫn chung Ban giám đốc Kinh phí bồi thường thiệt hại quan bảo hiểm chi trả (Cơng ty có tham gia bảo hiểm) từ nguồn tài Nhà máy 11 Kế hoạch khắc phục hậu quả, khơi phục hoạt động máy, thiết bị, cơng trình xảy cố Sau đánh giá nguyên nhân thống kê hậu cố Ban UCKC lên phương án khắc phục hậu tiến hành bình thường cơng tác sản xuất mỏ Kế hoạch khắc phục hậu thể theo Biểu mẫu 02 kế hoạch này./ 16 PHỤC LỤC 01 MẪU BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP Loại tình khẩn cấp Thiệt hại tồn cơng trình Bị cơng vũ trang Người bị nạn Cháy/nổ Thiên tai, cố khác Sự cố VLNCN Nơi xảy cố: Thời gian xảy cố: Điều kiện thời tiết: Mô tả vắn tắt tình hình, dự kiến hướng phát triển cố: Đánh giá sơ thiệt hại: Các biện pháp ứng cứu đã, dự kiến áp dụng: Yêu cầu trợ giúp (lực lượng, phương tiện, thời gian v.v) Người báo cáo: Tên: Ký tên: Chức danh:………………………………… Công ty:……………………………………… Tel: 10 Thời gian gửi điện cho Ban ứng cứu khẩn cấp:……………………………… 11 Thời gian chuyển điện đến BCĐ ứng cứu khẩn cấp: …………………………… 12 Người chuyển điện: …………………………………………………………………………… Tên: ………………………………………… Ký tên…………………… 13 Người nhận điện:…………………………………………………………… Tên:………………………………………… Ký tên…………………… 17 PHỤC LỤC 02 MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ SỰ CỐ Loại tình cố khẩn cấp Cấp Cấp Cấp Nơi xảy cố: Thời gian xảy cố:………………………………………………………… Mô tả cố: Nguyên nhân gây ra: Các biện pháp áp dụng để cứu chữa:………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá mức độ thiệt hại cố gây nên: Kế hoạch khắc phục hậu quả: Đề xuất phương pháp phòng ngừa: 10 Đề xuất hình thức xử lý kỷ luật khen thưởng: 11 Thành phần Hội đồng xử lý hậu cố (ký tên): BAN GIÁM ĐỐC CHỈ HUY UCKC 18 NGƯỜI LẬP ... lưu trữ tài liệu * Hậu cần - Cung cấp phương tiện vận chuyển - Điều hành việc xác nhận vị trí, nhận lưu giữ thiết bị ứng cứu - Duy trì hệ thống thơng tin liên lạc - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ bao gồm... ……………………………………………., bao gồm tất Cán Công nhân liên quan đến hoạt động khai thác mỏ phải hiểu biết đầy đủ nội dung kế hoạch Mục tiêu kế hoạch: - Triển khai chiến lược ứng cứu cố khẩn cấp giúp phương tiện nguồn... họp báo trình Người phụ trách Giám đốc xem xét, phê duyệt * Bộ phận Hậu cần - Chịu trách nhiệm cung ứng phương tiện vận chuyển, thiết bị, vật tư, dụng cụ bảo hộ cần thiết để hỗ trợ hoạt động ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP THEO TT 132018BCT NGÀY 1562018, KẾ HOẠCH ỨNG CỨU KHẨN CẤP THEO TT 132018BCT NGÀY 1562018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay