Công tác bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ giáo viên

32 14 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 13:44

Đề tai công tác bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ giáo viên có những cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn phù hợp. Những giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp cho những bạn tham khảo làm đề tài về quản lý giáo dục MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU: I Lý chọn đề tài II Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu III Phương pháp nghiên cứu IV.Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ KHOA HỌC Cơ sở lý luận 1.1 Một số khái niêm 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên tiểu học 1.3 Những quan điểm Đảng vấn đề chất lượng đội ngũ giáo viên 1.4 Những quy định Nhà nước vấn đề bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên 10 Cơ sở thực tiễn 10 CHƯƠNG II : KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 13 I Đánh giá thực trạng, nguyên nhân số kinh nghiệm 13 1.Tình hình kinh tế xã hội giáo dục địa phương 13 Thực trạng trường Tiểu học Vĩnh Thủy 13 2.1 Những thành tựu kết đạt 15 2.2 Những tồn yếu 17 2.3 Nguyên nhân 17 2.4 Một số kinh nghiệm 19 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN 20 I.CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 20 II PHẦN KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHẦN MỞ ĐẦU I- Lí chọn đề tài Quá trình phát triển lịch sử khẳng định: giáo dục đóng vai tro quan trọng phát triển mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc nhân loại Sự phát triển quốc gia kỷ XXI phụ thuộc lớn vào tiềm tri thức dân tộc đó mà giáo dục cùng với khoa học - công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Hội nghị TW khoá VII khẳng định "Giáo dục - Đào tạo chìa khố để mở cửa tiến vào tương lai" (Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam) Nghị TW khoá VIII khẳng định "Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững" (Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam) Trong thời đại công nghệ thông tin khoa học phát triển vũ bão, cùng với xu toàn cầu hoá, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, điều kiện phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam-Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam) Nghị Hội nghị lần thứ 8, BCHT.Ư Ðảng khóa XI "Ðổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế" khẳng định vai tro định chất lượng giáo dục đội ngũ nhà giáo Ðiều vừa thể niềm tin vừa thể mong đợi nhiều từ Ðảng Nhà nước đội ngũ nhà giáo cấp công đổi giáo dục Nhiệm vụ "đổi toàn diện giáo dục" đặt lên vai đội ngũ nhà giáo Việt Nam yêu cầu với trách nhiệm lớn dạy học giáo dục Mỗi thầy giáo, cô giáo theo yêu cầu đổi người giỏi chuyên môn mà phải người có lực sư phạm, lực giáo dục truyền động lực học tập, tu dưỡng đạo đức nhân cách tới mỗi học sinh Bên cạnh đó, để thực tốt nhiệm vụ mình, mỡi thầy giáo, giáo cần có lực huy động hợp tác rộng rãi với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh, cộng đồng tổ chức xã hội cùng tham gia hiệu vào hoạt động giáo dục Không thế, mỗi thầy cô giáo có trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng sống cộng đồng tham gia rộng rãi hoạt động ngồi nhà trường Vì vậy, việc xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi ngành giáo dục đào tạo xác định nhiệm vụ quan trọng, khâu then chốt công đổi giáo dục Trong đó, cơng tác bồi dưỡng phát triển lực- trình độ cho đội ngũ giáo viên giải pháp có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đoi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, tồn diện, ln biết bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đoi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên ý đến việc phát triển, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên Qua thực trạng đội ngũ giáo viên chưa đồng trình độ chun mơn, nhận thức giáo viên công tác bồi dưỡng chuyên môn hạn chế, việc tổ chức triển khai công tác thiếu tuân thủ nguyên tắc định; nội dung nhiều thực chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, biện pháp đạo triển khai công tác chưa khoa học, không thường xuyên… Đó nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học hạn chế Đây băn khoăn trăn trở toán cần có lời giải đáp người làm cơng tác quản lí giáo dục Bản thân người làm công tác quản lí giáo dục, trực tiếp phụ trách chun mơn nhà trường, nhận thức tầm quan trọng việc bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ giáo viên, định chọn nghiên cứu đề tài “Bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ giáo viên” trường TH Vĩnh Thủy II-Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để xác định nguyên nhân thực trạng công tác bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ, tìm yếu tố có thể thúc đẩy hiệu công tác này, qua đó đề xuất số giải pháp nhằm bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Thủy- đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu: Bước đầu xác định số sở lý luận thực tiễn công tác bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên tiểu học Thu thập thông tin, khảo sát đánh giá thực trạng rút học kinh nghiệm công tác bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Kiến nghị đề xuất biện pháp quản lý nhằm bồi dưỡng, phát triển lực đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Thủy giai đoạn III-Phương pháp nghiên cứu Nhóm nghiên cứu lí luận: Đọc nghiên cứu tài liệu Nhóm nghiên cứu thực tiễn phương pháp hỗ trợ khác như: Quan sát, đàm thoại, vấn, điều tra, khảo sát, thống kê, xử lí số liệu IV- Kết cấu đề tài: Trong đề tài này, phần mở đầu, kết cấu nội dung đề tài gồm chương: Chương I Cơ sở khoa học: Nêu sở lý luận sở thực tiễn đề tài Chương II Kết phân tích số liệu: Nêu thực trạng giáo dục tiểu học vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Thủy Chương III Đề xuất kết luận Nêu đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển lực đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Thủy PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC Cơ sở lí luận 1.1 Một số khái niệm bản: 1.1.1 Bồi dưỡng: Bồi dưỡng có thể coi là: trình cập nhật hóa kiến thức thiếu lạc hậu, bổ túc nghề nghiệp, đào tạo thêm cố kỹ nghề nghiệp theo chuyên đề Các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người lao động có hội để củng cố mở mang cách có hệ thống tri thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ sẵn có để lao động nghề nghiệp cách có hiệu hơn.(Nguyễn Minh Đường -1996) 1.1.2 Phát triển: Theo Giáo trình Triết học Mác-Lê nin, NXB Giáo dục: Phát triển phạm trù triết học khái quát trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ hoàn thiện đến hoàn hồn thiện vật Phát triển mang tính khó khăn, phức tạp Vì nhận thức hoạt động thực tiễn gặp khó khăn phải bình tĩnh, tin vào tương lai 1.1.3 Năng lực: Khái niệm lực (competency) có nguồn gốc tiếng La tinh „competentia“ Ngày khái niệm lực hiểu nhiều nghĩa khác Theo quan điểm nhà tâm lý học: Năng lực tổng hợp đặc điểm, thuộc tính tâm lý cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động, định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu cao Các lực hình thành sở tư chất tự nhiên cá nhân nó đóng vai tro quan trọng, lực người khơng phải hồn tồn tự nhiên mà có, phần lớn công tác, tập luyện mà có.( Mạc Văn Trang, Thử đề xuất quan niệm nhân cách chế thị trường, Tạp chí Tâm lý học số (8/2000)) 1.1.4 Đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên tập hợp người làm nhiệm vụ dạy học, giáo dục nhà trường sở giáo dục khác, cùng bị ràng buộc quy tắc hành ngành Nhà nước (Luật GD-NXBGD- Hà Nội 1998) 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề bồi dưỡng lực đội ngũ giáo viên tiểu học Những điều kiện đời sống gia đình xã hội làm thay đổi chức nhà trường tiểu học xã hội Ngày nay, người giáo viên tiểu học ngày đảm nhiệm trách nhiệm trước thuộc cha mẹ, cách thức hoạt động giáo viên tác động họ lên học sinh thay đổi ảnh hưởng tiến tâm lý học, xã hội học giáo dục Vì vậy, cơng tác bồi dưỡng giáo viên chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố” (Vụ tiểu học- Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020) Hồn cảnh cơng tác giáo viên điều kiện sống họ ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng giáo viên Điều kiện người đứng lớp phải công tác liên tục nên thời gian bồi dưỡng bị hạn chế Đời sống kinh tế nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn tới tập trung, tinh thần tiếp thu tri thức Đặc biệt trình độ đào tạo ban đầu thấp nên việc tiếp thu gặp nhiều trở ngại Trong điều kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường điều tiết nhà nước tác động mạnh tới giáo dục đào tạo Vì vậy, cần có đội ngũ giáo viên có lĩnh trị vững vàng, động, có trình độ chuyên môn đảm bảo góp phần nâng cao hiệu đào tạo Chất lượng việc bồi dưỡng giáo viên tiểu học chịu tác động chi phối văn hóa, kinh tế xã hội, khoa học công nghệ đặc biệt phát triển ngành Giáo dục –Đào tạo Việc đổi kinh tế xã hội có ảnh hưởng lớn đến giáo viên 1.3 Những quan điểm Đảng vấn đề chất lượng đội ngũ giáo viên Nghị TW2 khóa VIII rõ: “giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục xã hội tôn vinh” “muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học, giáo viên tiểu học phải đào tạo liên tục giai đoạn học trường sư phạm, thời gian hành nghề” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng khẳng định: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt” Đây tư mang tầm chiến lược, thể quan điểm toàn diện, khách quan, khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam Bởi lúc hết, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững mạnh, toàn diện, vừa hồng vừa chuyên yêu cầu cấp thiết giáo dục Việt Nam Yêu cầu bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên Đại hội rõ phải "xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng", khâu then chốt, tiền đề đổi giáo dục đào tạo Nghị yêu cầu: “Nâng cao nhận thức vai tro định chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục” Nghị xác định nhiệm vụ giải pháp Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo : “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phong hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo Tiến tới tất giáo viên tiểu học, trung học sở, giáo viên, giảng viên sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có lực sư phạm, giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sĩ trở lên phải đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Cán quản lý giáo dục cấp phải qua đào tạo nghiệp vụ quản lý Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán hệ thống sở đào tạo nhà giáo Có chế tuyển sinh cử tuyển riêng để tuyển chọn người có phẩm chất, lực phù hợp vào ngành sư phạm Đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp Có chế độ ưu đãi nhà giáo cán quản lý giáo dục Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo cán quản lý giáo dục phải sở đánh giá lực, đạo đức nghề nghiệp hiệu công tác Có chế độ ưu đãi quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý nhà giáo có trình độ cao; có chế miễn nhiệm, bố trí cơng việc khác kiên đưa khỏi ngành người không đủ phẩm chất, lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao hệ thống thang bậc lương hành nghiệp có thêm phụ cấp tùy theo tính chất cơng việc, theo vùng Khuyến khích đội ngũ nhà giáo cán quản lý nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Có sách hỡ trợ giảng viên trẻ chỗ ở, học tập nghiên cứu khoa học Bảo đảm bình đẳng nhà giáo trường cơng lập nhà giáo trường ngồi cơng lập tôn vinh hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ” 1.4 Những quy định Nhà nước vấn đề bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giảng dạy giáo dục nhà trường ngành giáo dục, Nhà nước ban hành luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009, Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ trường TH kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 Bộ GD-ĐT, đó sở pháp lý đề tài Điều 15 chương I luật giáo dục quy định "Nhà giáo giữ vai tro định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có sách bảo đảm điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực nhiệm vụ mình" Về nhiệm vụ nhà giáo, luật giáo dục yêu cầu nhà giáo phải có nhiều tiêu chuẩn, đó có tiêu chuẩn "Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ" Điều 72 - Chương IV: "Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu qủa giảng dạy giáo dục" Điều lệ trường tiểu học: “Trình độ chuẩn giáo viên tiểu học tốt nghiệp THSP Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để đạt trình độ chuẩn” Nhiệm vụ, quyền hạn trường Tiểu học "Quản lý giáo viên nhân viên học sinh"; "tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục tiểu học Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành" 2.Cơ sở thực tiễn: 2.1 Xuất phát từ vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ giáo viên Giáo dục tượng xã hội đặc biệt, chất nó truyền đạt lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử xã hội hệ loài người trước Nhờ có giáo dục mà hệ tiếp nối phát triển, tinh hoa văn hóa dân tộc nhân loại kế thừa, bổ sung Chính nhờ xã hội lồi người khơng ngừng tiến lên Nhiệm vụ ngành giáo dục đặt giai đoạn là: tất thầy, cô giáo, cán quản lý giáo dục phải tạo bước chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, phục vụ thiết thực cho nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục “chìa khóa vàng” điều kiện tiên để nâng cao chất lượng đổi giáo dục Đội ngũ giáo viên tiểu học đa dạng nguồn gốc đào tạo, nhiều nơi chưa có cán cốt cán (người làm quản lí chưa qua đào tạo mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thân) Đa số giáo viên tập trung vào hai mơn Toán Tiếng Việt tập trung vào dạy đọc viết tính tốn chưa dạy em cách học, phương pháp tiếp cận tri thức Nguyên nhân vấn đề trình độ giáo viên thấp Với lí muốn nâng cao chất lượng giáo viên tiểu học làm tảng vững chắc cho hệ thống giáo dục quốc dân, khơng thể khơng tiến hành việc bồi dưỡng phát triển lực cho giáo viên tiểu học 2.2 Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sống Trong điều kiện xã hội phát triển mạnh mẽ toàn diện nay, giáo dục phải phát triển theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa đó nhiều vấn đề đặt đoi hỏi giáo dục phải giải Trước yêu cầu thời đại, giáo dục nói chung nghề dạy học nói riêng khơng thể nằm ngồi đoi hỏi yêu cầu đó Người thầy long với vốn kiến thức học trường sư phạm Vì vậy, giáo dục phải ln quan tâm tới vấn đề bồi dưỡng làm phong phú cập nhật kiến thức, hiểu biết lực sư phạm cho giáo viên Song thực tế cho thấy đội ngũ giáo viên đặc biệt giáo viên tiểu học “vừa thiếu lại vừa yếu” “chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn mới” (Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội) nguyên nhân số bất cập sau : Một là: Đội ngũ giáo viên chưa đào tạo tốt, giáo viên có trình độ cao đẳng đại học quy Hai là: Đa số giáo viên có đời sống khó khăn, nên thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu tài liệu giảng dạy nhiều hạn chế, dẫn đến chất lượng dạy chưa đảm bảo Ba là: Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nay, việc vận dụng phương pháp dạy học tiên tiến, phương tiện kỹ thuật đại vào nhà trường điều kiện cần thiết để học sinh tiếp cận nắm bắt tiến lồi người trình độ giáo viên tiểu học chưa thể tiếp cận vấn đề nói Bốn là: Hiện nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy chưa thống nhất, nhiều chỗ bất cập với thời đại dẫn đến xáo trộn định cơng tác giảng dạy trường Vì đoi hỏi người giáo viên phải có trình độ hiểu biết định để tự có thể lựa chọn thông tin phù hợp phục vụ dạy học đạt kết tốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Từ bốn vấn đề nêu ta có thể nhận thấy rằng, muốn phát triển giáo dục đào tạo nói chung, bậc tiểu học nói riêng làm sở động lực thúc đẩy, phát triển KT-XH vấn đề bồi dưỡng phát triển lực cho đội ngũ giáo viên đặt vấn đề tất yếu 2.3 Xuất phát từ mong muốn khắc phục yếu kém, hạn chế công tác bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên trường TH Vĩnh Thủy Hiện tại, đội ngũ giáo viên đủ số lượng Nhà trường xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch Năng lực đội ngũ giáo viên không đồng đều, thiếu trải nghiệm thực tiễn Đội ngũ thường xuyên bị biến động thuyên chuyển công tác Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp đào tạo Điều kiện khách quan chế chưa tạo điều kiện cho giáo viên phát huy hết khả sở trường Cơng tác phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông thời kỳ CNH, HĐH đất nước Đề tài mong muốn đề xuất số biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, công tác bồi dưỡng phát triển lực cho đội ngũ giáo viên Hướng đến, xây dựng đội ngũ nhà giáo: vững chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, giữ vững phát huy vai tro nghề nghiệp CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU I Đánh giá thực trạng, nguyên nhân số kinh nghiệm 1.Tình hình kinh tế xã hội giáo dục địa phương 10 Ba là, bên cạnh việc tham gia lớp tập huấn, tự học nâng cao trình độ, phát triển tay nghề, người quản lý cần đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng chỗ, quản lý khối thực nghiêm túc có chiều sâu buổi sinh hoạt chuyên môn Bốn là, thân mỗi giáo viên cần có ý thức vươn lên, không an phận, biết phấn đấu, mạnh dạn tiếp cận mớí, áp dụng hợp lí vào cơng tác Ngồi phải khơng ngừng học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ trau dồi kĩ sư phạm, đáp ứng nhu cầu giáo dục thời kì Năm là, làm tốt cơng tác động viên, khuyến khích giáo viên, cơng tác thi đua khen thưởng, Khen chê người, việc để kịp thời động viên giúp đỡ họ nỗ lực phấn đấu đạt kết cao Sáu là, tập trung đầu tư tăng cường sở vật chất, tiếp cận khai thác mức độ cao công nghệ thông tin, tạo điều kiện để cán giáo viên vận dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục, nâng cao tay nghề, hiểu biết tăng hiệu dạy học CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN I CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT: Trong công tác bồi dưỡng, phát triển lực đội ngũ giáo viên, hiệu trưởng cần quán triệt nguyên tắc sau: -Đảm bảo tính hệ thống chủ trương phát triển Bộ GD-ĐT Sở GD-ĐT cho giáo viên Tiểu học Trên sở đó, nhà trường vận dụng phát triển vào thực tiễn trường cách hợp lí -Đảm bảo tính tích cực, chủ động giáo viên việc bồi dưỡng phát triển Từng giáo viên, phải tự giác, tích cực chủ động việc tiếp nhận nội dung bồi dưỡng cấp trên, đồng thời nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng Mỗi giáo viên, nhận thức rõ cần thiết phải bồi dưỡng tự bồi dưỡng họ có động cơ, thái độ đắn, có tâm cao, từ đó nâng cao chất lượng cơng tác -Đảm bảo kết hợp hài hồ yêu cầu trước mắt lâu dài Trước mắt cần đảm bảo cho giáo viên cập nhật kiến thức cần điều chỉnh đổi chương trình mơn học, đổi phương pháp dạy học, giáo dục Về lâu dài, giáo viên cần bồi dưỡng nâng chuẩn lên trình độ cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ người giáo viên thời kỳ 18 -Đảm bảo vai tro quản lý ý thức trách nhiệm người quản lý công tác bồi dưỡng nguyên tắc Hiệu trưởng giữ vai tro định việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng cần giáo dục để giáo viên nhận thức sâu sắc cần thiết phải nâng cao tự nâng cao trình độ, lực Hiệu trưởng cần thống yêu cầu xây dựng phát triển đội ngũ toàn trường với mục tiêu phấn đấu mỗi giáo viên, thu hút giáo viên vào hình thức học tập phù hợp Có nhiều biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên Với đặc điểm tình hình riêng trường TH Vĩnh Thủy vận dụng nguyên tắc bồi dưỡng phát triển, xin đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất: Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán quản lí giáo viên vấn đề phát triển đội ngũ Những nội dung cần bồi dưỡng nhận thức sau: Bồi dưỡng nhận thức vai tro giáo dục phát triển Phải làm cho người thấu triệt giáo dục có vai tro to lớn việc phát triển cá nhân xã hội Giáo dục coi đồng nghĩa với phát triển Bồi dưỡng nhận thức quan điểm đạo phát triển giáo dục, nhiệm vụ giáo dục thời kỳ CNH, HĐH Đảng ta thực coi giáo dục quốc sách hàng đầu Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục là: "Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi nội dung phương pháp dạy học phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ, sáng tạo học sinh thực giáo dục cho người, nước thành xã hội học tập" Tăng cường nhận thức thực trạng giáo dục đất nước, đặc biệt thấy rõ yếu giáo dục, như: chất lượng GD-ĐT đại trà thấp, đội ngũ giáo viên thiếu số lượng, chất lượng thấp, phương pháp giảng dạy, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu xã hội tương lai Tăng cường nhận thức vai tro người thầy giáo việc thực mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục Phải làm cho người thấy vai tro chất lượng đội ngũ giáo viên yếu tố định chất lượng giáo dục đất nước Mục tiêu giáo dục đào tạo người phát triển toàn diện, phải tạo chất lượng cho nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước Muốn làm tron sứ mệnh cao đó, giáo dục phải có thay đổi đồng mặt, đó yếu tố có ý nghĩa định phải nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên Có thể vận dụng nhiều hình thức tăng cường như: 19 Đẩy mạnh cơng tác trị - tư tưởng, mời cán tuyên huấn nói chuyện thời sự, trị, mời chuyên gia, nhà tư vấn bồi dưỡng đổi phương pháp giảng dạy, tổ chức học tập trị cho cán bộ, giáo viên, phổ biến văn kiện Đảng, Nhà nước, bổ sung tài liệu thư viện trường khuyến khích giáo viên tăng cường đọc sách, báo, tài liệu, bồi dưỡng qua sinh hoạt tập thể Thứ hai: Đa dạng hoá nội dung, hình thức bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên Đa dạng hoá nội dung bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên 1.1 Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lòng nhân ái sư phạm Trong trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo đức người thầy phải coi trọng Trong hoàn cảnh người thầy phải xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo Người hiệu trưởng xây dựng phong cách người thầy phải ý tới hai mặt Đó thái độ công việc cách ứng xử trước vấn đề, tình quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, với học sinh tình sống Người thầy muốn làm tốt công tác giáo dục phải có tác phong mẫu mực, tôn trọng công đối xử với học sinh, phải xây dựng uy tín trước học sinh, nhân dân xã hội Dù hồn cảnh khơng làm hoen ố danh dự người thầy Phải xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm, trách nhiệm Thông qua bồi dưỡng tư tưởng trị, thầy giáo có thêm long tự hào, gắn bó với nghề, với trường để tạo động lực phát triển nhà trường Bồi dưỡng long nhân sư phạm đội ngũ giáo viên nội dung quan trọng công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên Long nhân - tình yêu thương người gốc đạo lý làm người Với giáo viên tình yêu thương cốt lõi, cội nguồn sâu xa lý tưởng nhân văn, đặc trưng giáo dục Tình thương yêu học sinh điểm xuất phát sáng tạo sư phạm làm cho giáo viên có trách nhiệm cao với công việc Tình yêu thương học sinh thể hoạt động dạy học giáo dục, đó điểm xuất phát tình yêu nghề nghiệp Ý thức, thái độ tình yêu nghề nghiệp thể việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành gương sáng, tạo niềm tin trước học sinh nhân dân Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu đạo đức người thầy lên hàng đầu "Dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn nhi giáo" (nghĩa là: trước hết phải giáo dục gương 20 sống mình, sau đó giáo dục lời nói) Phải làm cho giáo viên thấm nhuần hiệu "Tất học sinh thân yêu" 1.2 Bồi dưỡng lực sư phạm Đây yêu cầu bản, quan trọng công tác bồi dưỡng giáo viên Năng lực sư phạm bao gồm: lực tổ chức trình dạy học tổ chức trình giáo dục Tri thức khoa học sâu rộng tảng lực sư phạm Người giáo viên phải có tri thức khoa học sâu rộng, vững chắc để từ đó phát triển lực sư phạm Do cần tập trung bồi dưỡng nội dung sau: Thường xuyên cung cấp cho giáo viên điều chỉnh, đổi nội dung phương pháp giáo dục dạy học mặt giáo dục, môn học chương trình (Ví dụ: Thực tích hợp, lồng ghép kĩ sống, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật…) Hoặc đổi phương pháp giảng dạy giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Bồi dưỡng lực thiết kế giáo án môn học, đề kiểm tra, chấm trả Bồi dưỡng lực ứng xử tình sư phạm giáo dục Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động tập thể, lực thuyết phục, cảm hoá học sinh Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt hiệu trưởng quản lý toàn diện hoạt động giáo dục lớp Giáo viên chủ nhiệm người cố vấn tập thể học sinh, người trực tiếp giáo dục học sinh, trực tiếp đạo, kiểm tra, đánh giá cơng bằng, khách quan q trình rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng học sinh lớp Do đó giáo viên chủ nhiệm cần rèn luyện kỹ vận dụng tri thức khoa học giáo dục vào thực tiễn sinh động đa dạng trình giáo dục học sinh 1.3 Bồi dưỡng lực chuyên môn Năng lực chuyên môn tảng, đon bẩy lực sư phạm Muốn có lực sư phạm tốt phải có lực chuyên môn vững vàng Bởi "Có bột gột nên hồ" Năng lực chun mơn hay trình độ chun mơn bao gồm nhiều yếu tố như: Kiến thức khoa học môn kiến thức liên quan Phương pháp giảng dạy môn với bài, kiểu Sự sáng tạo, khả đúc rút phổ biến kinh nghiệm Khả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chun mơn cho đồng nghiệp Chất lượng dạy, dạy chất lượng học tập học sinh 21 Do đó, bồi dưỡng lực chuyên môn thực nội dung sau: Thường xuyên cung cấp tư liệu, tài liệu, thiết bị cần thiết liên quan đến nội dung kiến thức phương pháp giảng dạy môn Phát huy, ủng hộ sáng tạo giáo viên giảng dạy Đặc biệt đại hoá phương pháp giảng dạy Tạo điều kiện để giáo viên đúc rút kinh nghiệm giảng dạy,vững vàng kiến thức để dạy tất khối lớp Đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên, kết học tập học sinh Bồi dưỡng kĩ làm sử dụng đồ dùng dạy học 1.4 Bồi dưỡng lực công tác xã hội hoá giáo dục Đây bảy nhóm giải pháp để phát triển giáo dục Đảng Nhà nước thời kỳ CNH, HĐH, thực phương châm "Nhà nước nhân dân cùng làm" Chính nhờ chủ trương mà nguồn lực đầu tư cho giáo dục tăng lên làm cho mặt giáo dục nước nhà khởi sắc, tạo phong trào học tập rầm rộ xã hội làm giáo dục Đối với trường TH Vĩnh Thủy, bước đầu nhờ công tác mà mặt nhà trường có thay đổi, phải tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên lực làm công tác xã hội hoá giáo dục Phải làm cho giáo viên nắm nội dung, yêu cầu xã hội hố giáo dục "khuyến khích, huy động tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục Tạo hội cho người, lứa tuổi, trình độ học thường xuyên học suốt đời; tiến tới xã hội học tập" Phải lập chương trình kế hoạch tổ chức, đạo công tác cách nghiêm túc, khoa học để giáo viên có sở thực Giáo viên phải tự học tập, tự tạo mối liên hệ nhà trường - gia đình - xã hội giáo dục học sinh Phải phát huy vai tro người thầy việc phát triển giáo dục 1.5 Bồi dưỡng kiến thức khoa học bở trợ Trong xu tồn cầu hoá, nước mở rộng hợp tác hội nhập, đặc biệt bước vào kỷ XXI, cách mạng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ thông tin phát triển vũ bão, Ngoại ngữ tin học trở thành thứ vũ khí khơng thể thiếu hợp tác phát triển Ở nước ta phong trào học ngoại ngữ tin học dấy lên rầm rộ Vốn ngoại ngữ tin học nghèo nàn cản trở lớn việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nhiều hoạt động khác Do đó phải tổ chức bồi dưỡng lực ngoại ngữ tin học cho giáo viên Phải tổ chức cho giáo viên học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh để giáo viên biết đọc, biết viết tiếng Anh, biết sử dụng mức độ cần thiết Phải bồi dưỡng cho giáo viên hiểu 22 tin học, biết sử dụng máy vi tính để sử dụng hỡ trợ cho giảng dạy cơng tác khác Đa dạng hố hình thức bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên Để thực nội dung bồi dưỡng trên, tơi đề xuất hình thức bồi dưỡng sau: 2.1 Bồi dưỡng trường Tổ chức hoạt động bồi dưỡng trường mang lại hiệu cao phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đa số giáo viên Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi cấp cốt cán công tác bồi dưỡng Họ vừa người gương mẫu đầu việc bồi dưỡng, vừa có trách nhiệm giúp đỡ thành viên tổ Cải tiến nội dung hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn mang lại hiệu bồi dưỡng tốt Tổ chức hội giảng (như hội giảng chào mừng theo chủ điểm, hội thi chọn giáo viên giỏi trường) tổ chức thi nghiệp vụ sư phạm để khích lệ giáo viên có tình u nghề nghiệp say sưa bồi dưỡng tay nghề Tổ chức học tập, hội thảo theo chuyên đề: Có thể mời chuyên gia, chuyên viên Giáo dục để cung cấp kiến thức cập nhật giải băn khoăn, thắc mắc giáo viên dạy khó, chương khó Hoặc nhà trường tự tổ chức, giao cho tổ trưởng chuyên môn, người có lực cao chuẩn bị nội dung theo chủ đề hội thảo Khi thống phải tâm biến nó thành thực sâu rộng Đầu tư xây dựng thư viện tổ chức hoạt động thư viện góp phần không nhỏ công tác bồi dưỡng Thư viện phải có đầy đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn, nhiều sách tham khảo, loại báo tạp chí đặc biệt báo tập san chuyên ngành Xây dựng phong đọc đáp ứng nhu cầu giáo viên học sinh Nhân viên thư viện phải đào tạo Tổ chức giới thiệu sách mới, thảo luận vấn đề mà báo chí đặt ra, thiết thực phục vụ giảng dạy giáo dục, khuyến khích giáo viên mượn đọc, học tập Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu ứng dụng khoa học Khuyến khích động viên phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học Cần tổ chức nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm cách nghiêm túc, có đánh giá khách quan sáng kiến kinh nghiệm cần áp dụng phổ biến cho giáo viên toàn trường 23 Tổ chức lớp học ngoại ngữ tin học cho giáo viên Có thể động viên giáo viên theo học trung tâm, cách làm tốt tự tổ chức trường cách vận động, khuyến khích giáo viên môn giảng dạy, giáo viên học góp kinh phí mức độ vừa phải nhà trường dùng tiền quỹ khuyến học để hỡ trợ 2.2 Bồi dưỡng ngắn hạn Cử giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cấp tổ chức theo chuyên đề Sau tham dự phải tổ chức phổ biến, áp dụng 2.3 Học các lớp đào tạo bồi dưỡng từ xa các lớp đào tạo tập trung Bố trí, tạo điều kiện để giáo viên tham gia lớp học từ xa, tập trung để nâng cao trình độ chuẩn (Đại học, cao đẳng, lớp nghiệp vụ quản lí ) 2.4 Bồi dưỡng qua tự học, tự rèn Xây dựng nội dụng thành phong trào thi đua Giáo viên đăng ký vấn đề tự học theo định kỳ Sau đó viết thu hoạch trình bày để giáo viên toàn trường tổ thảo luận, đánh giá, góp ý Đối với giáo viên phải xây dựng thành ý thức thường xuyên Thứ ba: Bồi dưỡng phát triển lực cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Ở trường Tiểu học, Hiệu trưởng người trực tiếp tuyển chọn, bổ nhiệm, đồng thời người trực tiếp bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ Tổ trưởng chun mơn Chính vậy, Hiệu trưởng có vai tro định việc quản lý phát triển đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng có thể vào tiêu chuẩn, quy định để quy hoạch, bổ nhiệm Tổ trưởng chuyên môn đủ số lượng, hợp lý cấu theo quy định ngành, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thực tế Chọn người có đủ phẩm chất, lực, uy tín, tác phong tốt đáp ứng với cương vị mới; có lực quản lý ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ Nâng cao nhận thức cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn : làm thay đổi, nâng cao nhận thức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng quản lý tổ chuyên môn nhà trường; giúp cho Tổ trưởng chuyên môn nhận thức đầy đủ đắn cấp bách cần phải nâng cao phẩm chất, lực cho Tổ trưởng 24 chuyên môn coi đó biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Đào tạo nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn : Để làm tốt vấn đề này, hàng năm Sở GD&ĐT cần xây dựng kế hoạch cụ thể công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ đó trọng đội ngũ Tổ trưởng chun mơn Bằng nhiều hình thức, nhiều đường để có thể tiến hành công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng mỗi trường phải chủ động lập kế hoạch cụ thể, đề xuất cho Sở việc cử tổ trưởng, tổ phó chuyên môn học năm; đảm bảo chế độ sách đào tạo, có kinh phí thường xuyên để hỡ trợ người học nâng cao trình độ Bồi dưỡng nâng cao lực quản lý cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn: Bồi dưỡng lực quản lý cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo cơng tác quản lý Chương trình bồi dưỡng lực quản lý cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn phải xuất phát từ thực tế, đáp ứng yêu cầu chung chương trình theo quy định Nên hướng trọng tâm bồi dưỡng vào số chuyên đề phục vụ thiết thực cho công tác quản lý tổ chuyên môn Hiệu trưởng cần trọng nâng cao lực kế hoạch hóa cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn cách thức nắm bắt phân tích thực trạng tổ, nâng cao lực tổ chức, đạo thực cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn, biết cách phân công công việc cho giáo viên tổ, hướng dẫn họ hợp tác với hoạt động Một giải pháp Hiệu trưởng quan tâm nâng cao lực kiểm tra đánh giá cho đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng giúp Tổ trưởng chun mơn xác định tiêu chí khách quan để kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn tổ Hướng dẫn Tổ trưởng chuyên môn đưa hoạt động kiểm tra vào kế hoạch, kết hợp hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá, biết cách làm cho việc kiểm tra đánh giá trở thành trình tự kiểm tra đánh giá mỗi giáo viên tổ Thực việc kiểm tra, tra, đánh giá, xếp loại cán giáo viên xác, cơng bằng, cơng khai hợp lí theo cơng việc Việc đánh giá xếp loại cán giáo viên thực đột xuất theo định kì, cuối phong trào thi đua, cuối học kì, cuối năm học Có thể áp dụng việc đánh giá lực hay tiến chuyên môn giáo viên thông qua: Đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên thông qua kết học sinh, sản phẩm người thầy chất lượng học sinh, có thể nói: 25 kết học tập học sinh phản ánh trình độ chun mơn giáo viên thầy giỏi tro giỏi Ban giám hiệu có thể kiểm định chất lượng giảng dạy giáo viên cách kiểm tra qua học tro Quan sát qua dạy: Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, người quản lý cần tăng cường dự thăm lớp nhiều hình thức: Dự theo kế hoạch, dự đột xuất có thể kiểm tra khâu trình chuẩn bị lên lớp (kế hoạch bài, sổ báo giảng, thiết bị dạy học…) nhằm đánh giá thực chất trình độ tay nghề giáo viên Qua dự thăm lớp, người quản lý phải cho giáo viên thấy rõ họ làm dược, cần rút kinh nghiệm để họ có kế hoạch tự bồi dưỡng Kết hợp với chuyên môn, khối trưởng, giáo viên trường tổ chức xếp loại giáo viên qua đợt - kiểm tra: Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch dự thăm lớp hàng tháng, học kỳ, năm để đánh giá xếp loại tay nghề thật giáo viên Việc đánh giá xếp loại giáo viên qua đợt thanh, kiểm tra động viên, khích lệ giáo viên có ý thức phấn đấu vươn lên cơng tác giảng dạy Vì người quản lý phải đánh giá đúng, không thiên vị - quy định đánh giá giáo viên tiểu học tra, kiểm tra, người quản lý phải nắm chắc để thanh, kiểm tra phải rút kinh nghiệm cách thẳng thắn, trung thực, không xuề xoa, dễ dãi… Thứ tư: Làm tốt công tác động viên, khuyến khích cán giáo viên học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề, khen thưởng xứng đáng với cá nhân thực tốt Kết hợp với tổ chức đoàn thể khác nhà trường Chi bộ, Đồn niên, cơng đồn đề tiêu, cá nhân đăng kí hướng phấn đấu cơng tác học tập nâng cao trình độ, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, gắn với tiêu xét thi đua cuối năm Có chế độ động viên cá nhân tham gia lớp học nâng cao trình độ: tạo điều kiện thời gian, dạy thay để giáo viên có điều kiện tham gia học tập, chế độ hỗ trợ kinh phí lại, học phí để động viên giáo viên tham gia học tập có hiệu Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên việc đánh giá nhận xét xếp loại giáo viên phải đảm bảo cơng bằng, xác, có khen, thưởng kịp thời; động viên giúp người khen thấy phấn khởi cố gắng khen mức cao Người quản lý cần có thái độ bình tĩnh, kiên trì khơng nên thành kiến với giáo viên yếu tay nghề; cần tìm hiểu xác định nguyên 26 nhân xem họ yếu lực sư phạm, trình độ chun mơn hay nhiệt tình, thờ với công tác chuyên môn…Để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, khuyến khích giúp đỡ họ phấn đấu đáp ứng yêu cầu bậc học Nếu giáo viên nhiệt tình, nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm người thầy, người quản lý phải gặp gỡ, trao đổi, tâm sự… bước để họ thấy trách nhiệm với tập thể Với giáo viên yếu chuyên môn nghiệp vụ sư phạm (thường gặp giáo viên cao tuổi), người quản lý cần kết hợp với khối trưởng, màng lưới sư phạm có biện pháp giúp đỡ thường xuyên cách tổ chức tiết lên lớp chuyên đề, buổi hội thảo nhỏ phương pháp dạy học khối để họ có điều kiện bồi dưỡng chỗ, dần hồ nhập với phương pháp giảng dạy chương trình sách giáo khoa Với giáo viên tuổi nghề chưa nhiều, thiếu kinh nghiệm giảng dạy, cần động viên họ tích cực dự đồng nghiệp, tham gia lớp học chức để nâng trình độ chuẩn Thứ năm: Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư tăng cường sở vật chất phục vụ cho trình tự học, phát triển lực đội ngũ cải thiện đời sống giáo viên Cơ sở vật chất thiết bị dạy học điều kiện cần thiết phục vụ cho trình dạy học, đặc biệt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Chúng ta tiến hành công tác bồi dưỡng có hiệu thiếu sách báo, tài liệu phương tiện cần thiết phục vụ cho việc học tập Đặc biệt với vần đề tự bồi dưỡng sách báo, tài liệu thiết bị học tập có thể coi người thầy thứ hai, thiếu khơng thể tiến hành tự bồi dưỡng Để đảm bảo phát triển giáo dục điều kiện nay, tương lai, trường cần tham mưu với UBND huyện xây dựng đủ phong học đảm bảo đủ để học ngày Xây dựng khuôn viên cac nhà trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng thêm phong chức năng, phong vi tính, phong đọc … thiết bị nghe nhìn nhằm phục vụ tốt cơng tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng Cải thiện nâng cao đời sống cho giáo viên: Có thể nói giáo viên tiểu học lực lượng đông đảo đội ngũ giáo viên Mỗi tuần giáo viên tiểu học phải dạy từ 20 đến 35 tiết, chưa kể công tác chủ nhiệm, hội họp hoạt động giáo dục khác Nếu tính tiết lên lớp người giáo viên tiểu học dành tiết chuẩn bị khơng thời gian để làm việc khác nghỉ ngơi để tái sản xuất sức lao động Vì để việc bồi dưỡng có hiệu quả, cần thiết phải có sách đãi ngộ thích hợp cho giáo viên tiểu học, động viên giáo viên vật chất lẫn tinh thần, giúp họ yên tâm phát huy 27 lưu trí tuệ, hết long say mê nghề nghiệp, tích cực tham gia cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn Để thực giải pháp thực mục đích quan trọng phát triển đội ngũ giáo viên, mạnh dạn kiến nghị đề xuất sau: Đối với UBND huyện, phong GD&ĐT cần có sách ưu tiên đầu tư sở vật chất, giải tốt chế độ trợ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng tự bồi dưỡng Để từ đó tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng tiến hành thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng dạy học Đối với nhà trường cần quan tâm đầu tư thích đáng cho cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên Mặt khác hiệu trưởng cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điểu kiện có thêm nhiều nguồn thu, nhằm nâng cao đời sống giáo viên, nâng cao chất lượng nhà trường I PHẦN KẾT LUẬN Công tác quản lí, đạo nhằm bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ giáo viên công việc phức tạp, yêu cầu người cán quản lý phải có biện pháp quản lý kế hoạch phù hợp Chất lượng đội ngũ giáo viên định trình dạy học: Thầy giỏi có tro giỏi, để đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học đoi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ chuẩn mặt Phát triển đội ngũ tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Các hoạt động đó có thể cung cấp vài giờ, vài ngày chí tới vài năm, tùy vào mục tiêu học tập; nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp cho người lao động theo hướng lên, tức nhằm nâng cao khả trình độ nghề nghiệp họ Như vậy, xét mặt nội dung, phát triển đội ngũ bao gồm bốn loại hoạt động là: giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phát triển Mục tiêu vai tro phát triển đội ngũ nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai Để thực có hiệu công tác bồi dưỡng phát triển lực đội 28 ngũ đoi hỏi Cán quản lý nhà trường phải người có tâm với công việc có ý thức học hỏi vươn lên cơng tác Ngồi lực quản lý nhà trường, thành viên Ban giám hiệu phải có lực chuyên môn thật vững vàng Có đẩy mạnh cơng tác trí dục – Nhiệm vụ trung tâm mỗi nhà trường ngày đẩy mạnh công tác học tập sôi nhà trường Ban giám hiệu cần có quan niệm đắn xây dựng đội ngũ giáo viên Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có khen thưởng, động viên kịp thời để ngày có nhiều giáo viên dạy giỏi môn Lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn tăng cường việc thăm lớp, dự phương tiện hữu hiệu để nâng cao lực chuyên môn thầy cô giáo Đây phương pháp tốt để xây dựng đội ngũ giáo viên Nhà trường giáo viên có vai tro quan trọng việc tổ chức chặt chẽ để hợp yếu tố chủ quan, khách quan (học sinh, nhà trường, gia đình), tạo mơi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi cho học sinh để có thể phát huy hết nội lực thân đạt hiệu cao việc học tập Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai tro chủ đạo định thông qua việc tổ chức thực kế hoạch, nhân tố quy tụ yếu tố hợp thành thể thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh thành tố cùng hướng vào mục tiêu chung; kích thích tính tích cực cao độ nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả, chất lượng học tập tốt Tóm lại, để đạt mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kì mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên quan trọng phải quan tâm hàng đầu chất lượng đội ngũ định tồn uy tín nhà trường Bản thân người quản lý phải đạo sát sao, liệt, thường xuyên để khắc phục yếu năm trước, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt tới "chuẩn" với nghĩa đích thực nó Trên nội dung nghiên cứu đề tài “Công tác Bồi dưỡng phát triển lực đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Thủy” Vì thời gian nghiên cứu khơng nhiều, lực thân hạn chế nên đề tài dừng lại vấn đề Rất mong nhận góp ý quý thầy cô các bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn! 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng Sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam- Văn kiện Đại hội Đảng (http://dangcongsan.vn/cpv/index.html) Luật GD- NXBGD – Hà Nội 1998 Điều lệ trường Tiểu học sửa đổi kèm theo Thông tư số 41/2010/TTBGD&ĐT ngày 30/12/2010 Bộ GD-ĐT Vụ Tiểu học – Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 giáo dục tiểu học – Hà Nội 1998 Bàn giáo dục Việt Nam – Nguyễn Cảnh Toàn- NXB Lao Động 30 Giáo trình Triết học Mác-Lê nin, NXB Giáo dục Mạc Văn Trang, Thử đề xuất quan niệm nhân cách chế thị trường, Tạp chí Tâm lý học số (8/2000) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hóa đại hóa đất nước - Phan Văn Hạnh - Học viện trị quốc gia 10 Tài liệu Bồi dưỡng CBQL trường PT – Học viện quản lý giáo dục - Hà Nội, Tháng – 2012 31 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ giáo viên, Công tác bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ giáo viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay