Giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh quảng ninh

211 12 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG THỊ PHƯỢNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG THỊ PHƯỢNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Tạ Thị Thanh Huyền THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Luận văn nghiên cứu cá nhân dựa sở lý thuyết học tập qua tham khảo tnh hình thực tễn tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn TS Tạ Thị Thanh Huyền Các số liệu, bảng biểu, sơ đồ kết luận văn trung thực, giải pháp đưa xuất phát từ thực tễn nghiên cứu kinh nghiệm phù hợp với địa phương Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, Ngày … tháng… năm Tác giả luận văn Đặng Thị Phượng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, phòng Quản lý đào đạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Tạ Thị Thanh Huyền người tận tình dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo số ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp cho số liệu, kiến thức, kinh nghiệm thực tế công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí, đồng nghiệp, bè bạn gia đình tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khích lệ tơi, đồng thời có ý kiến đóng góp q trình tơi thực hồn thành luận văn Th i Ngu n ng th ng Tác giả luận văn Đặng Thị Phượng n m MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lý luận thu ngân sách thu Ngân sách theo hướng bền vững5 1.1.1 Thu ngân sách nhà nước 1.1.2 Thu ngân sách nhà nước theo hướng phát triển bền vững 1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN 24 1.2 Cơ sở thực tễn thu NSNN theo hướng bền vững học kinh nghiệm tỉnh Quảng Ninh 26 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý thu NSNN theo hướng bền vững số địa phương 26 1.2.2 Những học Kinh nghiệm tỉnh Quảng Ninh 29 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống tiêu chí tiêu nghiên cứu 33 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá trạng địa phương 33 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh hoạt động thu ngân sách địa phương 34 2.3.3 Nhóm tiêu thể hiệu thu NSNN (thu nội địa) 34 2.3.3 Các tiêu chí đánh giá thu NSNN theo hướng bền vững 35 Chương THỰC TRẠNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 36 3.1 Khái quát vị trí địa lý đặc điểm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 36 3.1.1 Vị trí địa lý 36 3.1.2 Đặc điểm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 38 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 41 3.2 Thực trạng thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014 43 3.2.1 Tổng thu tỷ suất thu NSNN 44 3.2.2 Tình hình thu cân đối ngân sách 48 3.2.3 Cơ cấu thu NSNN nội địa theo sắc thuế 51 3.2.4 Cơ cấu thu theo thành phần kinh tế 56 3.3 Thực trạng thu Ngân sách nhà nước (thu nội địa) địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo tiêu chí bền vững 58 3.3.1 Theo tiêu chí tốc độ tăng thu ngân sách hợp lý 58 3.3.2 Theo tiêu chí đảm bảo cán cân ngân sách 58 3.3.3 Theo tiêu chí cấu thu ngân sách hợp lý 60 3.3.4 Theo tiêu chí cơng sách ngân sách 63 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu NSNN theo hướng bền vững tỉnh Quảng Ninh 65 3.4.1 Cơ chế sách nhà nước 65 3.4.2 Thu nhập GDP bình quân đầu người 66 3.4.3 Nguồn thu tiềm 67 3.4.4 Bộ máy tổ chức thu 68 3.5 Đánh giá kết thu NSNN đảm bảo tăng thu ngân sách theo hướng bền vững 69 3.5.1 Những kết đạt 69 3.5.2 Những tồn tại, hạn chế 72 3.5.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 75 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 77 4.1 Quan điểm, mục têu, phương hướng tăng thu ngân sách theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh 77 4.1.1 Cơ sở xác định mục tiêu, phương hướng 77 4.1.2 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng tăng thu NSNN bền vững 80 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh 86 4.2.1 Giải pháp chế sách 86 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện cấu thu 87 4.2.3 Giải pháp tăng nguồn thu tềm 88 4.2.4 Giải pháp tạo môi trường ổn định phát triển sản xuất kinh doanh 91 4.2.5 Giải pháp hoàn thiện máy tổ chức thu 92 4.3 Một số kiến nghị 96 4.3.1 Kiến nghị quan trung ương 96 4.3.2 Kiến nghị quan ban ngành địa phương 97 4.3.3 Kiến nghị với quyền cấp huyện, thị xã, thành phố 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 134 nhiệm vụ mình, làm cho quan thuế gặp nhiều khó khăn, trở ngại việc thực nhiệm vụ giao Để tăng cường phối hợp quan thuế với cấp uỷ, quyền cấp, với ban ngành, đoàn thể cần phải thực sau: - Cơ quan thuế cần phải tranh thủ lãnh đạo, đạo Cấp uỷ quyền cấp Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý quan thuế có trách nhiệm báo cáo tnh hình, kết triển khai nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế địa bàn cho Cấp uỷ, quyền sở nhằm cung cấp đầy đủ thông tn phục vụ cho việc điều hành, lãnh đạo, đạo Những khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất, kiến nghị quan thuế việc tổ chức thực Luật, sách thuế phải thỉnh thị với Cấp uỷ quyền để xem xét, có ý kiến đạo kịp thời Cơ quan thuế chủ động việc tham mưu cho cấp uỷ quyền cấp điều hành cơng tác thuế nói riêng gắn với hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trình sản xuất, kinh doanh sở nhằm ổn định phát triển kinh tế, sở thực tốt luật sách thuế qui định - Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với quan khối nội như: Cơng an, Viện kiểm sát, Tồ án vv xử lý kịp thời nghiêm khắc đối tượng có hành vi vi phạm thuế: Cố tình dây dưa, chây lỳ nộp thuế, chống đối, cản trở, hành cán thuế thi hành cơng vụ, tích cực đấu tranh chống buôn lậu, trốn thuế Tất trường hợp vi phạm thuế, vượt thẩm quyền xử lý quan thuế cấp quyền, phải xử lý mức cao tịch thu, kê biên tài sản, truy cứu trách nhiệm hình sự, quan thuế phải lập hồ sơ gửi qua quan Công an, Viện kiểm sát để thụ lý, giải theo luật định Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 135 - Tăng cường phối kết hợp quan thuế quan quản lý Nhà nước chuyên ngành Phòng Thống kê để nắm tình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 136 hình sản xuất kinh doanh lĩnh vực, việc kê khai đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh Cùng xử lý đề nghị quyền can thiệp tháo gỡ khó khăn, ách tắc q trình sản xuất, lưu thơng hành hố doanh nghiệp sở kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi công tác quản lý thu thuế ngành, lĩnh vực - Cơ quan thuế thường xuyên phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt nam, với đoàn thể (Hội phụ nữ, Đoàn niên, Hội cựu chiến binh, Cơng đồn ) với quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động chấp hành nghĩa vụ nộp thuế thành viên tổ chức tồn thể nhân dân việc tham gia thực nghiêm chỉnh Luật, sách thuế - Phối hợp với quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra tài chính, Viện kiểm sát Tăng cường công tác kiểm tra, tra đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, thiết lập lại trật tự, kỷ cương việc chấp hành sách thuế 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị quan trung ương - Sửa đổi Luật Ngân sách theo hướng tăng cường nuôi dưỡng nguồn thu địa phương có nguồn thu lớn để đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy xây dựng nơi có điều kiện phát triển kinh tế xã hội - Sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng: Thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành nghề thời gian hoạt động việc đăng ký lại theo quy định Luật Doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung để khắc phục mâu thuẫn ưu đãi thuế quy định Luật Ví dụ: Luật đầu tư quy định ưu đãi thuế theo tiêu chí dự án đầu tư, Luật Doanh nghiệp quy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 137 định ưu đãi thuế theo têu chí pháp nhân Bổ sung chế tài khuyến khích nhà đầu tư chiến lược, đồng thời xử lý nghiêm nhà đầu tư Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 138 không chấp hành nghiêm túc luật pháp hành Việt Nam (Như việc đối xử với công nhân, việc làm tổn hại đến lợi ích người lao động tổ chức, cá nhân người Việt Nam người nước Việt Nam ) - Cải tiến hệ thống sách thuế, xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, có cấu hợp lý phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời với việc đại hố cơng tác quản lý thuế nhằm đảm bảo sách động viên thu nhập quốc dân Đảng Nhà nước, đảm bảo nguồn lực tài phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước góp phần thực bình đẳng, cơng xã hội 4.3.2 Kiến nghị quan ban ngành địa phương 4.3.2 Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân tỉnh - Kiến nghị Chính phủ sớm giao dự tốn thu chi NSNN cho địa phương trước ngày 10 tháng 11 hàng năm Đồng thời, giao cho quan có liên quan nghiên cứu cải tến qui trình lập dự tốn phù hợp với qui định Luật NSNN tình hình thực tế địa phương theo hướng HĐND tỉnh định phân bổ NSNN trước ngày 20 tháng 11 hàng năm (sớm 20 ngày) để tạo điều kiện cho HĐND, UBND huyện, xã, đơn vị dự toán cấp có nhiều thời gian nhằm nâng cao chất lượng cơng tác lập dự tốn NSNN - Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách cho cấp huyện, tăng số lượng khoản thu huyện hưởng 100% để huyện có điều kiện điều tiết cho ngân sách cấp xã - UBND tỉnh thường xuyên đạo ban, ngành có liên quan sở Kế hoạch đầu tư, Cục thống kê, Sở Công Thương, Công an…phối hợp chặt chẽ với quan thuế việc xây dựng kế hoạch thu thuế, quản lý thuế xử lý vi phạm thuế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 139 - Trong việc quản lý đạo thực dự án để phát triển sản xuất địa bàn, đề nghị UBND tỉnh xem xét cải tiến chế quản lý tạo điều kiện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 140 cho huyện quyền chủ động hơn, rộng rãi quản lý sử dụng ngân sách quản lý khai thác, sử dụng nguồn lực (trước hết đất đai) địa bàn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 4.3.2.2 C c quan ban ng nh địa phương - Lập kế hoạch thu NSNN Hiện việc lập dự toán cấp ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh thường có tư tưởng xây dựng dự toán thu năm sau cao năm trước mức thấp, nhằm đảm bảo việc thực kế hoạch, dự tốn thu NSNN chưa phản ánh thực chất tnh hình phát triển kinh tế địa phương Vì phải đổi từ khâu lập dự toán ngân sách Cụ thể : Lập dự toán thu NSNN phải vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, khai thác triệt để vùng lợi điạ phương Đây khâu mở đầu có tính chất định đến hiệu trình điều hành quản lý ngân sách Dự toán thu ngân sách đắn giúp cho quan điều hành quản lý ngân sách xác định mục têu trọng tâm cần quản lý, khai thác, sử dụng nguồn vốn NSNN; hội để thẩm tra tính đắn, thực tính cân đối kế hoạch kinh tế-xã hội đảm bảo mặt tài để thực tiêu kinh tế-xã hội đề kỳ kế hoạch Dự toán thu ngân sách phải thảo luận ngân sách cấp đơn vị thụ hưởng ngân sách, xác định đầy đủ khoản thu nhu cầu chi đảm bảo nguyên tắc khoản thu phải tập trung vào NSNN - Chấp h nh NSNN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 141 Chấp hành NSNN q trình sử dụng tổng hồ biện pháp kinh tế, tài biện pháp hành nhằm biến tiêu thu, chi ghi dự toán NSNN trở thành thực Chấp hành NSNN cách đắn tiền đề quan trọng đảm bảo thực têu kế hoạch phát triển kinh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 142 tế-xã hội địa phương Từ làm cho kinh tế tăng trưởng phát triển, giải công ăn việc làm cho người dân Chỉ có chấp hành ngân sách theo luật ngân sách Nhà nước quy định có khả kiểm tra tính đắn, thực tiêu dự tốn NSNN Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra xử lý vi phạm trình chấp hành ngân sách Việc kiểm tra, tra nội dung quan trọng công tác quản lý ngân sách, coi yếu tố huy động nguồn vốn Nhà nước quản lý sử dụng chặt chẽ nguồn vốn Tăng cường cơng tác quản lý, khai thác nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN mà trước hết khoản thuế thuế nguồn thu chủ yếu NSNN Thuế hình thức thể mối quan hệ chủ thể Nhà nước thành phần kinh tế xã hội thơng qua việc đóng góp phần thu nhập cho NSNN Thuế đòn bẩy kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, bảo hộ hàng sản xuất nước, thực công xã hội 4.3.3 Kiến nghị với quyền cấp huyện, thị xã, thành phố - HĐND huyện cần nâng cao chức giám sát công tác ngân sách, đặc biệt phải trọng đến công tác kiểm tra, giám sát thu ngân sách - HĐND, UBND Huyện quyền cấp phải thực quan tâm đến đạo, điều hành công tác thuế địa bàn, cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm quyền cấp việc thực nhiệm vụ quản lý thu thuế địa bàn./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 143 KẾT LUẬN Thực đường lối đổi mới, công cải cách cấu thu NSNN nước ta đạt thành tựu quan trọng xây dựng sách thu quản lý NSNN Đặc biệt vấn đề tăng thu bền vững quan tâm đặt vấn đề cải cách hàng đầu Nhờ đó, với số thu từ thuế ngày tăng trở thành nguồn thu chủ yếu ngân sách, NSNN bước đảm bảo chi thường xuyên dành phần đáng kể cho đầu tư phát triển Hiện nay, Đảng Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá đất nước điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, yêu cầu đổi NSNN để có nguồn thu cách ổn định bền vững yêu cầu cấp thiếp nay; đòi hỏi NSNN phải tiếp tục cải cách phù hợp với tiến trình phát triển đất nước Đề tài: "Giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh" góp phần làm rõ nội dung sau đây: Một l hệ thống hố phân tích làm rõ vấn đề lý luận NSNN thu NSNN theo hướng bền vững Hai là, phân tích thực trạng thu đảm công tác thu bền vững NSNN địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014; Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác thu NSNN theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014 đưa đánh giá cấu thu NSNN đảm bảo tăng thu bền vững NSNN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 144 Ba là, đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tếp tục hoàn thiện tăng thu NSNN theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 145 Do thời gian nghiên cứu tương đối ngắn nên nhiều nội dung chưa sâu phân tích kỹ giải pháp đề xuất có tính chất gợi mở, vậy, luận văn khơng tránh khỏi điểm cần bổ sung, hoàn thiện Rất mong đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý để luận văn có ý nghĩa thiết thực quản lý thực tễn nay./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2003), Luật Ngân s ch Nh nước v c c v n hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2004), B o c o đẩ mạnh phân cấp quản lý nh nước tài chính, Hà Nội Cục Thống kê Quảng Ninh Ni n gi m Thống k tỉnh Quảng Ninh n m 2012, 2013, 2014 Cục Thuế Quảng Ninh, B o c o tổng kết công t c thuế n m Cục Thuế Quảng Ninh, B o c o tổng kết công t c thuế n m Cục Thuế Quảng Ninh, B o c o tổng kết công t c thuế n m Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), V n kiện Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), V n kiện Đại hội đại biểu to n quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Đức Hồng (2002), Ho n thiện chế phân cấp ngân s ch c c cấp qu ền địa phương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại học Tài - Kế toán, Hà Nội 10 Nguyễn Sinh Hùng (2005), “Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tiến trình cải cách tài cơng”, Tạp chí Cộng sản, tr 36-40 11 TS.Bùi Đường Nghiêu (2006), “Đánh giá mức độ bền vững NSNN Việt Nam điều kiện nay”, Tạp chí Nghi n cứu kinh tế 12 Đặng Văn Thanh (2005), “Phát triển tài Việt Nam giai đoạn 2001 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 147 2005 định hướng giai đoạn 2006 - 2010”, Tạp chí Cộng sản, tr 18-22 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 148 13 UBND tỉnh Quảng Ninh, B o c o tình hình kinh tế - xã hội v công t c đạo điều h nh UBND tỉnh Quảng Ninh c c n m 2014, tỉnh Quảng Ninh 14 UBND tỉnh Quảng Ninh, B o c o tổng hợp qu ết to n ngân s ch c c n m tỉnh Quảng Ninh 15 UBND tỉnh Quảng Ninh, B o c o tnh hình kinh tế - xã hội v công t c đạo điều h nh UBND tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 Cơ sở lý luận thu ngân sách thu Ngân sách theo hướng bền vững 1.1.1 Thu ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Kh i niệm thu ngân sách nhà nước. .. để đưa giải pháp hữu hiệu nhằm tăng thu ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh ... kết thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đề xuất giải pháp có tính khả thi, có ý nghĩa thực tễn nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững địa bàn tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh quảng ninh , Giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay