Quản lý chất lượng dạy học môn tiếng anh trong các trường trung học phổ thông huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

178 16 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHẨU THANH BÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MƠN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHẨU THANH BÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HẰNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụ thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 04 năm 2015 Tác giả luận văn Chẩu Thanh Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www lrc.tnu.edu.v n LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin bày tỏ lòng cảm ơn trân thành tới cô giáo TS Nguyễn Thị Thu Hằng tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em trình nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh trường cấp Hàm Yên, Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh trường cấp Thái Hòa, Ban, Giám hiệu, giáo viên, học sinh trường cấp Phù Lưu gia đình bạn bè tạo điều kiện thuận lợi, động viên, khích lệ em thời gian học tập thực luận văn Dù có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian hạn chế nên luận văn em chắn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy giáo, giáo để luận văn hoàn chỉnh Thái Nguyên, tháng 04 năm 2015 Tác giả Chẩu Thanh Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii KÍ HIỆU CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƢỜNG THPT 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Các khái niệm vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Quản lý, biện pháp quản lý 1.2.2 Dạy học môn tiếng Anh trường THPT 12 1.3 Quản lí CLDH mơn tiếng Anh trường THPT 18 1.3.1 Khái niệm 18 1.3.2 Nội dung quản lí CLDH mơn tiếng Anh trường THPT 19 1.3.3 Biện pháp quản lý CLDH môn tiếng Anh trường THPT 24 1.3.4 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn HT trường THPT 27 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lí CLHĐDH HT trường THPT 29 Kết luận chương 32 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://w ww.lrc.tn u.edu.vn Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MƠN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG 33 2.1 Vài nét khái quát huyện Hàm Yên 33 2.2 Thực trạng CLDH môn tiếng Anh trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 34 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lí giáo viên vai trò quan trọng tiếng Anh xã hội đại 34 2.2.2 Thực trạng CLDH môn tiếng Anh trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 37 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng QLCLDH môn tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 39 2.2.4 Những thuận lợi khó khăn dạy học mơn tếng Anh trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 41 2.3 Thực trạng quản lí CLDH môn tiếng Anh HT trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 44 2.3.1 Thực trạng mức độ nhận thức tầm quan trọng biện pháp quản lí CLDH môn tiếng Anh HT trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang 46 2.3.2 Thực trạng mức độ thực biện pháp quản lí CLDH mơn tếng Anh HT trường THPT huyện Hàm Yên 47 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quản lí CLDH mơn tiếng Anh HT trường THPT huyện Hàm Yên 48 2.4.1 Các yếu tố khách quan 49 2.4.2 Các yếu tố chủ quan 50 Kết luận chương 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG 53 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn - Tăng cường hỗ trợ đồng cho trường sở vật chất trang thiết bị đảm bảo tốt điều kiện cho việc dạy học - Phối hợp với Sở Nội Vụ tỉnh Tuyên Quang, có kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cấu, đồng cho trường theo têu chuẩn Bộ giáo dục đào tạo đề - Tổ chức thường xuyên cho giáo viên theo cụm trường, gắn với thực tễn học lớp học cụ thể - Tăng cường hoạt động ngoại khóa môn tiếng Anh thi liên kết trường để nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh hoạt động dạy học chia sẻ khó khăn việc dậy học môn * Đối với trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang - Đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, ban ngành có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu cho giáo viên dạy học mơn tiếng Anh hàng năm - Thường xuyên đổi nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn, tích cực dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm, trao đổi học tập, tăng cường hoạt động ngoại khóa, góc học tập môn tiếng Anh, tạo hội giao tiếp tiếng Anh nâng cao khả nghe, nói, đọc, viết cho giáo viên học sinh - Tham mưu với Ban giám hiệu sở vật chất, tăng cường trang thiết bị, đồ dùng dạy học đại, xây dựng phòng nghe, phòng học chun mơn dành riêng cho việc dạy học môn ngoại ngữ 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đặng Quốc Bảo (2010), Những vấn đề lãnh đạo quản lý vận dụng vào điều hành nhà trường, Bài giảng cho học viên cao học quản lý giáo dục Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, Bài giảng cho học viên cao học quản lý giáo dục Đặng Quốc Bảo (1995), Quản lí giáo dục - Một số khái niệm luận đề, Trường Cán Bộ Quản lí Giáo dục Đào tạo Hà Nội Nguyễn Thị Bình (2009), Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thơng quận Lê Chân thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục Bộ giáo dục đào tạo (2007), Dự thảo Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2007-2015, Hà Nội, tháng năm 2007 Bộ giáo dục đào tạo (2008), Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2010), Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020, Dự thảo ngày 16 tháng năm 2010 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Cơ sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học QLGD, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Đức Chính (2009), Kiểm định chất lượng giáo dục, Bài giảng cho học viên cao học quản lý giáo dục 11 Đại học Giáo dục (2009), Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập giảng: Chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục, Hà Nội 117 12 Đại học Ngoại ngữ , Đại học Quốc gia Hà Nội (1995-2005), Những vấn đề dạy - học ngoại ngữ, Tuyển tập báo khoa học 13 Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB giáo dục 118 14 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lí, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1998), Một số vấn đề giáo dục học khoa học giáo dục, Hà Nội 17 Đặng Xuân Hải (2009), Quản lý nhà nước giáo dục, Bài giảng cho học viên cao học quản lý giáo dục 18 Đặng Xuân Hải (2010), Quản lí thay đổi, Tài liệu cho học viên cao học quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Harold Knoontz, Cyril Odonnell, Heinz Weirich (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Nguyễn Trọng Hậu (2009), Đại cương khoa học quản lý giáo dục, Bài giảng cho cao học quản lý giáo dục, Hà Nội 21 Bùi Hiển (1999), Phương pháp đại dạy học ngoại ngữ, NXB ĐHQG, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Phương Hoa (2009), Lý luận dạy học đại, Bài giảng cho học viên cao học quản lý giáo dục 23 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1987), Giáo dục học, Một số lí luận thực tễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 24 Lê Vũ Huy (2010), Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, Luận Văn thạc sỹ quản lý giáo dục 25 Phạm Văn Kha (1999), Tập giảng quản lý nhà nước giáo giục, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 26 Trần Kiểm (1996), "Bàn quy trình dạy học", Tạp chí Thơng tin Khoa học Giáo dục, số 54, tr.25-27 119 27 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lí giáo dục- số vấn đề lí luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr 14 120 28 Luật giáo dục văn hướng dẫn thi hành (2006), NXB thống kê, Hà Nội 29 Marx K Engels F (1993), Các Mác Ăng ghen toàn tập, tập 23, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Hồ Chí Minh (1974), Vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội 31 Phan Trọng Ngọ (2006), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, NXB Đại học Sư phạm 32 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Thu Phương (2007), Các biện pháp quản lý trình đổi phương pháp dạy học Tiếng Anh trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục 34 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lí luận quản lí giáo dục, trường cán quản lí giáo dục, Hà Nội 35 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý Giáo dục - Đào tạo Trung ương 36 Ngô Quang Sơn (2006), Công nghệ thông tin quản lý giáo dục, Tập đề cương giảng cao học quản lý giáo dục, Hà Nội 37 Nguyễn Cảnh Toàn (1999), Luận bàn kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục 38 Hoàng Văn Vân (2006), Tiếng Anh 10, NXB Giáo dục 39 Hoàng Văn Vân (2007), Tiếng Anh 11, NXB Giáo dục 40 Hoàng Văn Vân (2008), Tiếng Anh 12, NXB Giáo dục 41 Văn kiện Hội nghị lần thứ (1997), Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 42 Phan Thị Hồng Vinh (2004), Giáo trình quản lí hoạt động giáo dục vi mơ II 43 Phan Thị Hồng Vinh (2010), Giáo trình giáo dục học, Đại học Sư phạm, Hà Nội 44 Phạm Viết Vượng (2001), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 45 Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội 121 Tài liệu tiếng Anh 46 Adrian Doff (1995), Teaching English, Cambridge University Press 47 Jack Umstater (2002), English Brainstormers, Jossey - Bass 48 Nunan D (1988), The Learner Centered Curriculum, Cambridge University Press, Cambridge 49 Richards J C an Rogers (1982), Approaches and Methods in Language Teaching 122 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên dạy mơn tiếng Anh trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang) Để góp phần nâng cao chất lượng quản lí chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường THPT huyện hàm Yên tỉnh Tuyên Quang, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (đánh dấu X vào nội dung lựa chọn) Tầm quan trọng hoạt động dạy học môn tiếng Anh trường THPT Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Mức độ hứng thú học sinh với việc học môn tiếng Anh Rất hứng thú Hứng thú Bình thường Khơng hứng thú Cho biết ý kiến đồng chí vai trò tiếng Anh với học sinh THPT thể qua nội dung cụ thể sau: Tiếng Anh quan trọng khơng quan trọng mơn văn hóa khác Không thiết phải học tếng Anh từ Tiếng Anh giúp học sinh hiểu sâu sắc tếng Việt có khả diễn đạt tếng việt tốt Tiếng Anh giúp học sinh mở rộng hiểu biết giới, nâng cao kiến thức phục vụ cho nghề nghiệp sống Tiếng Anh giúp học sinh tham khảo tài liệu, sách nước phục vụ cho học tập Để đánh giá thực trạng quản lý chất lương hoạt động dạy học tiếng Anh trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang, xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau Mức độ thực Thực trạng hoạt động dạy học Tốt Khá tốt Khá Chƣa tốt Nắm vững nội dung chương trình dạy học Xây dựng thực kế hoạch giảng dạy Giảng dạy nội dung chương trình, tến độ khơng bỏ giờ, bỏ lớp Thực qui chế chuyên môn khác Thiết kế giảng phù hợp với trình độ học sinh Sử dụng thiết bị dạy học đại Thực đổi phương pháp Tham gia dự thao giảng rút kinh nghiệm Thực kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Theo đồng chí yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động dạy học môn tiếng Anh Kiến thức chuyên môn giáo viên Năng lực sư phạm giáo viên Tinh thần, trách nhiệm giáo viên cơng việc Trình độ học sinh Số lượng học sinh lớp Điều kiện trang thiết bị phục vụ việc dạy học tiếng Anh Sự hiểu biết môn khoa học khác phục vụ việc dạy tiếng Anh Tác dộng việc quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh Các yếu tố khác Theo đồng chí quản lý chất lượng dạy học mơn tếng Anh trường gặp khó khăn, thuận lợi gì? A Thuận lợi Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt Sự quan tâm Ban giám hiệu Giáo viên bồi dưỡng cập nhật đổi phương pháp dạy học B Khó khăn Sĩ số lớp q đơng Trình độ học sinh khơng Phương tiện dạy học hạn chế Khơng có mơi trường thực hành tiếng Số lượng giáo viên có trình độ đạt chuẩn hạn chế MẪU PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên dạy tếng Anh trường THPT huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang) Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá tầm quan trọng mức độ thực biện pháp quản lí chất lượng dạy học tiếng Anh hiệu trưởng Các biện pháp quản lí HĐDH tiếng Anh Mức độ nhận thức RQT QT KQT Biện pháp quản lí kế hoạch môn tếng Anh Biện pháp quản lí chất lượng sinh hoạt tổ chun mơn Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Biện pháp tổ chức thi giảng cấp tổ môn Biện pháp tra, kiểm tra việc thực quy chế môn Mức độ thực Chƣa Tốt Khá tốt Theo đồng chí yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lí hoạt động dạy học tiếng Anh Hiệu trưởng Các yếu tố Môi trường xã hội môi trường sư phạm Đầu tư sở vật chất cho dạy học tếng Anh trường Sự phối hợp phòng ban chức có liên quan tới HĐDH tiếng Anh Sự quan tâm ban giám hiệu nhà trường Quy chế quản lí dạy học cấp Nhận thức giáo viên vai trò vị trí việc quản lí HĐDH tiếng Anh Mức độ nắm vững qui chế chuyên môn giáo viên Mức độ cụ thể rõ ràng việc xây dựng kế hoạch tổ mơn Trình độ quản lí Hiệu trưởng Lòng yêu nghề, tnh thần trách nhiệm giáo viên 10 với cơng việc 11 Đời sống hồn cảnh gia đình giáo viên Mức độ Nhiều Ít Không ảnh hƣởng MẪU PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí giáo viên dạy tiếng anh trường THPT huyện hàm Yên tỉnh Tuyên Quang) Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí chất lượng dạy học tiếng Anh hiệu trưởng Tính cần thiết Tên biện pháp Rất cần thiết Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên vai trò tiếng Anh dạy học môn tiếng Anh trường Tổ chức xây THPT dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng nâng cao trình độ lực đội ngũ giáo viên dạy môn tếng Anh Tổ chức lấy ý kiến phản hồi học sinh nhà trường hoạt động giảng dạy giáo viên môn tiếng Anh Chỉ đạo xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy học môn tếng Anh Tăng cường đầu tư sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học tếng Anh Cần thiết Tính khả thi Khơng Rất cần khả thiết thi Khả Không thi khả thi ... dạy học môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang Chương Thực trạng Quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang. .. Chương Các biện pháp Quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TRONG CÁC...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHẨU THANH BÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MƠN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng dạy học môn tiếng anh trong các trường trung học phổ thông huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Quản lý chất lượng dạy học môn tiếng anh trong các trường trung học phổ thông huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay