Sử dụng phương tiện dạy học ở trường trung cấp luật thái nguyên

202 11 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - BÙI XUÂN HỒNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Giáo dục học Mã ngành: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ Thái Nguyên - 2015 XÁC NHẬN HOÀN THÀNH LUẬN VĂN GIÁO VIÊN HƯỚN G DẪN GS.TS KH Nguyễ n Văn Hộ KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan viết luận văn tìm tỏi, học hỏi nghiên cứu thân hướng dẫn tận tình GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ Luận văn chưa bảo vệ hội đồng chưa công bố phương tiện Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Bùi Xuân Hồng i LỜI CẢM ƠN Trước tên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới: GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ, người tận tâm, tận tình, tạo điều kiện ln hết lòng bảo, hướng dẫn, giúp tơi suốt q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp cao học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm khoa Tâm lý – Giáo dục thầy cô giáo Trường Đại học phạm Thái Nguyên, bổ sung, đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng, Ban, thầy cô giáo bạn học sinh trường Trung cấp Luật Thái Nguyên nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành khóa học luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ, ủng hộ tơi suốt q trình học tập Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Bùi Xuân Hồng ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa iii Lời cam đoan……………………………………………………………… i Lời ơn………………………………………………………………… .ii cảm Mục lục…………………………………………………………………… .iii Danh mục chữ viết tắt………………………………………………………… iv biểu…………………………………………………………… v Danh mục MỞ bảng ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3, Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1.Trên giới 1.1.2 nước 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 1.2.1 Phương pháp dạy học 1.2.2 Phương tiện iii 1.2.3 Phương tiện dạy học 1.3 Một số vấn đề việc sử dụng phương tiện dạy học trường Trung cấp Luật 1.3.1 Mối quan hệ PPDH PTDH QTDH 1.3.2 Vai trò PPDH PTDH QTDH 11 1.4 Dạy học trường Trung cấp Luật 12 iii 1.4.1 Khái quát Trường trung cấp Luật 12 1.4.2 Quá trình dạy học Trường Trung cấp Luật 14 1.4.3 Sử dụng phương tiện dạy học trường Trung cấp Luật 20 Tiểu kết chương 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN 39 2.1 Khảo sát thực trạng sử dụng phương tiện dạy học trường TCLTN 39 2.1.1 Khái quát khảo sát thực trạng 39 2.1.2 Vài nét trường TCLTN 40 2.2 Kết khảo sát thực trạng phương tiện dạy học trường TCLTN 45 2.2.1.Thực trạng nhận thức sử dụng PTDH trường TCLTN 45 2.2.2 Thực trạng sử dụng phương tện dạy học trường TCLTN 48 Tiểu kết chương 68 CHƯƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN 69 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 70 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi lợi ích 70 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 70 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng phương tiện dạy học cho giáo viên trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 70 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên sử dụng phương tện dạy học 70 3.2.2 Biện pháp 2: Khuyến khích, động viên giáo viên sử dụng PTDH vào dạy học 73 3.2.3 Biện pháp 3: Nâng cao lực sử dụng PTDH cho giáo viên 74 iv □ Phát triển tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh □ Giúp học sinh tiếp thu nhiều tri thức khó, phức tạp □ Tiết kiệm thời gian, giải phóng sức lao động giáo viên 96 □ Nâng cao chất lượng dạy học □ Giúp học sinh phát triển kĩ thực hành Câu 4: Theo Thầy (cô) sử dụng PTDH cần đảm bảo yêu cầu nào? □ Đảm bảo tnh khoa học □ Đảm bảo tnh phạm □ Đảm bảo tnh kinh tế □ Đảm bảo tnh thẩm mỹ □ Đảm bảo tnh kỹ thuật □ Phù hợp với tâm- sinh lý HS □ Các yêu cầu khác có (xin q Thầy (cơ) nêu cụ thể bên dưới)……………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Khi sử dụng PTDH Thầy (cô) thấy biểu hoạt động học sinh học nào? Mức độ ý thức thái độ: □ Tích cực □ Bình thường □ Hạn chế Các biểu trình học tập: □ Chú ý nghe giảng, tập trung theo dõi □ Tích cực suy nghĩ giáo viên nêu vấn đề □ Hăng hái tham gia xây dựng □ Tích cực thảo luận, nêu thắc mắc cần giải đáp □ Hỏi giáo viên vấnđề khó □ Giải tốt vấn đề giáo viên đưa □ Nghiên cứu sách giáo khoa trước đến lớp Câu 6: Thầy (cô) đánh tình hình trang bị PTDH mơn đơn vị cơng tác ? □ Trang bị tốt □ Trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu □ Trang bị thiếu không đảm bảo yêu cầu dạy học □ Chưa có trang bị Câu 7: Việc lập kế hoạch sử dụng PTDH Thầy(cô) thực : □ Lập kế hoạch giảng dạy vào đầu năm học □ Soạn giáo án □ Trước vào lớp dạy 97 □ Chưa làm công việc Câu 8: Thầy (cô) thường dựa vào sở để lập kế hoạch sử dụng PTDH cho học kỳ, năm học Chú thích: □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Bình thường □ Khơng quan trọng Mức độ qua tiêu chí: □ Danh mục PTDH có trường □ Kế hoạch tơ chun mơn □ Nội dung, mục đích dạy □ Kỹ sử dụng PTDH cá nhân Câu 9: Thầy( cơ)có nhận xét tình hình sử dụng PTDH đơn vị cơng tác? □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Thường □ Hiếm Câu10: Theo Thầy (cô) vấn đề sử dụng PTDH cá nhân nào? □ Rất tốt □ Bình thường □ Khơng biết sử dụng □ Tương đối tốt □ Gặp khó khăn sử dụng Câu 11: Thầy(cô) đánh giá hiệu sử dụng PTDH đơn vị : □ Tốt □ Khá □ Trung bình □ Yếu □ Kém Câu 12: Thầy(cơ) có thường sử dụng PTDH lớp Mức độ sử dụng: □ Thường xuyên □ Hiếm □ Thỉnh thoảng □ Không Trong dạy: □ Hội giảng □ Những tiết có giáo viên dự □ Tiết dạy bình thường □ Tiết dạy thấy cần thiết phải sử dụngPTDH 98 Câu 13: Những PTDH chủ yếu sử dụng khoa thầy (cô) là: Nhu cầu sử dụng Mức độ đáp ứng trang Các loại phương tiện dạy học Rất cần Cần thiết thiết Không cần thiết bị đày Trang bị tốt đủ, Thiếu Chưa mức nhiều có tối thiểu * Mơn lý thuyết: - Tranh ảnh, đồ, sơ đồ… - Giáo trình, đề cương giảng, sách tham khảo, tạp chí chun ngành… - Vật thật, vật đúc, mơ mình, máy luyện tập… - Truyền thanh, truyền hình dạy học; - Máy chiếu trong, máy chiếu đa phương tện (multmedia projector); - Máy vi tnh; - Băng ghi âm, máy catset, vô tuyến; - Các loại bảng viết * Mơn thực hành: - Phương tện máy móc, dụng cụ phục vụ cho thực hành; - Nguyên vật liệu… - Các phương tện dạy học khác Câu 14: Thầy (cô) đánh giá cần thiết thiết bị dạy học trình giảng dạy trường: Rất cần thiết Cân thiết Khơng cần thiết Câu 15: Tình hình trang bị PTDH khoa thầy (cô) nay: - Về chât lượng thiết bị dạy học: - Tốt Trung bình Khá Kém Về tính đồng thiết bị dạy học: Rất đồng Đồng Chưa đồng Nguyên nhân tình trạng là: Do GD&ĐT cấp chưa đồng bộ; Nhà trường mua sắm chưa đầy đủ đồng bộ; Do hư hỏng khơng có kinh phí sửa chữa bổ sung Ý kiến khác: 99 Câu 16: Việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên khoa thầy (cơ) là: Tốt Trung bình Khá Kém Việc sử dụng thiết bị dạy học khoa thầy (cô) chưa tốt do: Giáo viên chưa có thói quen phương pháp sử dụng q trình sử dụng Giáo viên ngại khó, thời gian Chưa có quy định cụ thể việc sử dụng thiết bị dạy học Lãnh đạo nhà trường chưa quan tâm đạo mức việc sử dụng thiết bị dạy học trình dạy học Các nguyên nhân khác: Câu 17: Phương pháp kỹ sử dụng thiết bị giảng dạy giáo viên khoa thầy (cô) là: Tốt Trung bình Khá Kém Nếu hạn chế do: Việc đào tạo trường phạm chưa kỹ Một số giáo viên chưa qua đào tạo trường ĐHSP Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học, nghiên cứu thiết bị dạy học Một số thiết bị dạy học đại, giáo viên chưa tiếp cận, bồi dưỡng Ý kiến khác: Câu 18: Đánh giá chung vê hiệu sử dụng thiết bị dạy học khoa thầy (cơ): Rất cao Trung bình Cao Kém Câu 19: Thầy (cô) tự đánh giá mức độ hiệu sử dụng phương tiện dạy học q trình giảng dạy: Mơn học Mức độ sử dụng Hiệu sử dụng Thường Thỉnh Chưa sử Có hiệu Ít hiệu Khơng xun thoảng dụng quả hiệu * Môn lý thuyết: - Tranh ảnh, đồ, sơ đồ… - Giáo trình, đề cương giảng, sách tham 100 Ghi khảo, tạp chí chuyên ngành… - Vật thật, vật đúc, mơ hình, máy luyện tập… - Truyền thanh, truyền hình dạy học; - Máy chiếu trong, máy chiếu đa phương tện ( multimedia projector); - Máy vi tnh; - Băng ghi âm, máy catset, vô tuyến; - Các loại bảng viết * Môn thực hành: - Phương tện máy móc, dụng cụ phục vụ cho thực hành; - Nguyên vật liệu… - Phương tện dạy học khác Câu 20 Ý thức giáo viên việc sử dụng bảo quản PTDH khoa Thầy/Cơ là: Tốt Trung bình Khá Còn yếu Câu 21: Thầy (cơ) gặp thuận lợi khó khăn vịêc sử dụng PTDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học? - Thuận lợi: - Khó khăn: Câu 22: Theo thầy (cơ), để sử dụng có hiệu thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cần phải yêu cầu nào? - Về trang bị: - Về tổ chức sử dụng khoa, trường: - Về sử dụng giáo viên, học sinh: 101 - Về tổ chức, bảo quản: Mong thầy (cơ) vui lòng cho biết đơi nét thân: Đơn vị công tác: Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Số năm công tác: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Thầy/Cô! 100 PHỤ LỤC TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN M – 03 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Đề tài “Sử dụng phương tiện dạy học trường Trung cấp Luật Thái Nguyên” cần đóng góp ý kiến bạn học sinh Mong bạn cho biết ý kiến câu hỏi nêu đánh dấu (X) vào hay dòng phù hợp với ý kiến bạn Ý kiến bạn sử dụng với mục đích nghiên cứu khoa học Câu 1: Bạn cho biết số lượng chất lượng loại phương tiện dạy học trường Số lượng Các loại phương tiện dạy học Chất lượng Đầy Thiếu Khơng đủ nhiều có Tốt Khơng Khơng đảm sử dụng bảo * Môn lý thuyết: - Tranh ảnh, đồ, sơ đồ… - Giáo trình, đề cương giảng, sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành… - Vật thật, vật đúc, mơ mình, máy luyện tập… - Truyền thanh, truyền hình dạy học; - Máy chiếu trong, máy chiếu đa phương tiện (multmedia projector); - Máy vi tnh; - Băng ghi âm, máy catset, vô tuyến; - Các loại bảng viết * Môn thực hành: - Phương tện máy móc, dụng cụ phục vụ cho thực hành; - Nguyên vật liệu - Các phương tiện dạy học khác Câu 2: Bạn cho biết mức độ hiệu sử dụng mà thiết bị dạy học mang lại 101 Mức độ sử dụng Môn học Hiệu sử dụng Thường Thỉnh Chưa sử Có hiệu Ít hiệu xuyên thoảng dụng quả Không hiệu * Môn lý thuyết: - Tranh ảnh, đồ, sơ đồ… - Giáo trình, đề cương giảng, sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành… - Vật thật, vật đúc, mơ mình, máy luyện tập… - Truyền thanh, truyền hình dạy học; - Máy chiếu trong, máy chiếu đa phương tiện (multmedia projector); - Máy vi tnh; - Băng ghi âm, máy catset, vô tuyến; - Các loại bảng viết * Mơn thực hành: - Phương tện máy móc, dụng cụ phục vụ cho thực hành; - Nguyên vật liệu… - Phương tện dạy học khác Câu 3: Mức độ đáp ứng thiết bị dạy học trường bạn nay: Nhu cầu sử dụng Rất Môn học cần thiết * Môn lý thuyết: - Tranh ảnh, đồ, sơ đồ… - Giáo trình, đề cương giảng, sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành… - Vật thật, vật đúc, mơ mình, máy luyện tập… - Truyền thanh, truyền hình dạy học; - Máy chiếu trong, máy chiếu đa phương tện (multmedia projector); - Máy vi tnh; - Băng ghi âm, máy catset, vô tuyến; - Các loại bảng viết * Môn thực hành: 102 Cần thiết Mức độ đáp ứng Không cần thiết Đầy đủ Chưa đủ Khơng đáng kể Chưa có - Phương tện máy móc, dụng cụ phục vụ cho thực hành; - Nguyên vật liệu… - Phương tện dạy học khác Câu 4: Đánh giá bạn ý thức sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học học sinh trường nay? Tốt Trung bình Khá Yếu Nguyên nhân kết là: Học sinh nhận thức đầy đủ vấn đê Học sinh xem khơng phải trách nhiệm Học sinh khơng quan tâm Ý kiến khác: Câu 5: Bạn đánh giá cần thiết thiết bị dạy học trình học tập rèn luyện trường: Rất cần thiết Không cân thiết Cân thiết Không cần thiết Câu 6: Bạn đánh giá phương pháp kỹ sử dụng PTDH giáo viên khoa bạn nay: Tốt Trung bình Khá Yếu Lý lựa chọn trên: Thiết bị dạy học giúp bạn hiểu bài, nắm vững học Thiết bị dạy học kích thích nhu cầu tìm tòi, óc tưởng tượng bạn Giờ họcsử dụng thiết bị dạy học lớp học trở nên sôi Giờ học sử dụng thiết bị dạy học mang tính trình diễn, khơng có hiệu Câu 7: Theo bạn việc dạy họcsử dụng thiết bị dạy học cần thiết việc tiếp thu kiến thức học sinh? □ Rất cần thiết □Cần thiết 103 □ Bình thường □ Khơng cần thiết 104 Câu 8: Bạn có nhận xét thái độ lớp học mà giáo viên có sử dụng thiết bị dạy học ? □ Rất thích học □ Bìnhthường □ Thích học □ Khơng thích học Câu 9: Bạn có nhận xét thái độ lớp học thực hành, thí nghiệm? □ Rất thích học □ Bình thường □ Thích học □ Khơng thích học Câu 10: Bạn nhận xét việc trình bày giảng có sử dụng PTDH giáo viên? □ Rất hấp dẫn □ Bình thường □ Hấp dẫn □ Khơng hấp dẫn Câu 11: Khi thầy (cô) sử dụng PTDH lớp, bạn thường làm gì? □ Chú ý nghe giảng, tập trung theo dõi quan sát □ Tích cực suy nghĩ giáo viên nêu vấn đề □ Hăng hái tham gia xây dựng □ Tích cực thảo luận, trao đổi với bạn, trình bày ý kiến □ Ý kiến khác (xin nêu cụ thể) Câu 12: Khi dạy học giáo viên có sử dụng PTDH có tác dụng việc học tập bạn? □ Giúp bạn thích học □ Giúp bạn tiếp thu nhiều kiến thức mà tốn thời gian □ Giúp bạn nắm kiến thức bản, vũng □ Giúp bạn huy động nhiều giác quan vào trình nhận thức □ Giúp bạn phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo □ Giúp bạn nâng cao kỹ thực hành 105 □ Ý kiến khác (xin nêu cụ thể) Câu 13: Bạn có nhận xét việc sử dụng PTDH vào giảng dạy giáo viên? 106 □ Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Thường sử dụng □ Rất Câu 14: Việc làm PTDH thầy (cô) bạn thực hiện: □ Thường xuyên □ Rât □ Thỉnh thoảng □ Khơng Câu 15: Việc làm PTDH có tác dụng đôi với đôi với bạn học tập? □ Hiểu giảng mau chóng □ Giúp cho học mau thuộc dễ nhớ □ Hiểu khái quát nội dung giảng □ Khích thích hứng thú học tập Câu 16: Bạn có nhận xét việc làm sử dụng PTDH tự làm giáo viên? □ Thường xuyên □ Rât □ Thỉnh thoảng □ Không Câu 17 : Để nâng cao hiệu sử dụng phương tiện dạy học theo bạn cần đảm bảo yêu cầu gì? * Về trang bị: * Về vấn đề sử dụng giáo viên học sinh: * Về tổ chức bảo quản: Mong bạn học sinh vui lòng cho biết đơi nét thân: Tên khoa: Ngành học: Học sinh năm thứ: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! 107 PHỤ LỤC TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN M – 04 PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho CB, GV trường TCLTN) Qua nghiên cứu lý luận PTDH sử dụng PTDH, đồng thời khảo sát thực trạng PTDH sử dụng PTDH trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, xin đề xuất biện pháp quản lý PTDH (có văn đính kèm) Mong đồng chí vui lòng đọc kỹ cho biết ý kiến cấp thiết tính khả thi biện pháp mà nêu, cách đánh dấu x vào ô mà đồng chí lựa chọn bảng Bảng xin ý kiến đánh giá tính cấp thiết khả thi biện pháp Tính cấp thiết Các biện pháp Tính khả thi Rất cấp Cấp Khơng thiết thiết cấp thiết Khả thi Có khó Khơng khăn khả thi Xin đồng chí vui lòng cho biết thuận lợi khó khăn thực biện pháp nêu: Mong đồng chí cho biết: Họ tên ………………………………… Tuổi Chức vụ đơn vị công tác: Số năm làm cán bộ, giáo viên trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng ……năm… 108 ... luận sử dụng phương tện dạy học trường Trung cấp Luật 5.2, Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 5.3, Đề xuất biện pháp sử dụng phương tiện. .. thực trạng sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Từ đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sử dụng phương tiện dạy học cho giáo viên Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Chúng... nâng cao hiệu sử dụng phương tiện dạy học giáo viên trường Trung cấp Luật Thái Nguyên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT 1.1, Lịch sử nghiên cứu 1.1.1,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương tiện dạy học ở trường trung cấp luật thái nguyên , Sử dụng phương tiện dạy học ở trường trung cấp luật thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay