Powerpoint thuyết trình Hệ thống đèn thông minh trên ô tô

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 10:55

Đây là bài pp thuyết trình môn an toàn tiện nghi SPKT về hệ thống đèn thông minh Adaptive Front Lighting System High Beam Control System bài báo cáo bao gồm video, giới thiệu, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hoạt động gồm cả cả mạch điện trên xe. Được giảng viên đánh giá cao. NHĨM 11 Đề tài HỆ THỐNG ĐÈN THƠNG MINH GVHD : Th.s Nguyễn Trung Hiếu Thành viên 12/31/18 GIỚI THIỆU – PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CẤU TẠO HỆ THỐNG NỘI DUNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG  Điều chỉnh dải sáng đèn tùy theo tải địa hình (AFS)  Tăng tầm nhìn người lái chống chói cho xe ngược  Đáp ứng qui định quốc gia 12/31/18 chiều (HBC) PHÂN LOẠI HỆ THỐNG Adaptive Front Lighting System (AFS) HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH High Beam Control System (HBC) 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG AFS 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG AFS 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG HBC 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG HBC 12/31/18 CẤU TẠO HỆ THỐNG AFS 12/31/18 CẤU TẠO HỆ THỐNG HBC Camera FSC ( Forward Sensing Camera ) EPS (Electric Power Steering Computer) 12/31/18 BCM (Body Control Module) PCM (Powertrain Control Module) 12 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS ( LIẾC TĨNH ) Tín hiệu đèn xi nhan Vận tốc < 40 Km/h Điều kiện thời tiết 12/31/18 14 13 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS ( LIẾC ĐỘNG ) 14 12/31/18 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS 12/31/18 15 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS 12/31/18 16 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS 60 Km/h 12/31/18 17 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 18 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 19 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 20 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 21 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 22 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 23 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 24 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 25 12/31/18 26 ... HỆ THỐNG Adaptive Front Lighting System (AFS) HỆ THỐNG ĐÈN THÔNG MINH High Beam Control System (HBC) 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG AFS 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG AFS 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG... THIỆU HỆ THỐNG HBC 12/31/18 CẤU TẠO HỆ THỐNG AFS 12/31/18 CẤU TẠO HỆ THỐNG AFS Cảm biến tốc độ 12/31/18 Hộp điều khiển Moto Servo Cơ cấu chấp hành 10 CẤU TẠO HỆ THỐNG HBC 12/31/18 11 CẤU TẠO HỆ THỐNG...1 GIỚI THIỆU – PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CẤU TẠO HỆ THỐNG NỘI DUNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG AFS NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HBC 12/31/18 12/31/18 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG  Điều chỉnh dải sáng đèn tùy theo tải địa hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Powerpoint thuyết trình Hệ thống đèn thông minh trên ô tô, Powerpoint thuyết trình Hệ thống đèn thông minh trên ô tô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay