TIỂU LUẬN tìm HIỂU về tài NGUYÊN RỪNG ở VIỆT NAM

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 09:24

Rừng là một bộ phận của cảnh quan địa lý, trong đó bao gồm một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật và vi sinh vật. Trong quá trình phát triển của mình chúng có mối quan hệ sinh học và ảnh hưởng lẫn nhau và với hoàn cảnh bên ngoài Rừng là hệ sinh thái gồm quần thể thực vât rừng, được rừng,vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác. Trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm nhiều tầng, rừng tự nhiên trên đất sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, độ che phủ đất từ 10% trở lên gọi là rừng.Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước ta, rừng không những là cơ sở phát triển kinh tế xã hội mà còn gĩư chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng g diện tích rừng ngập mạn nước ta khoảng 252.000 - Gần diện tích rừng có tăng lên 37%(2005), tỉ lệ rừng nguyên sinh mức thấp 8% so với 50% nước khu vực - Trung bình năm nước ta 250.000 rừng 5.2 Suy giảm chất lượng rừng - Năm 1943 số 14 triệu rừng có tới 70% rừng giàu (trữ lượng 200300m3 /ha) Đến năm 2005 số 12,7 triệu rừng có tới 70% rừng nghèo - Sở dĩ rừng tự nhiên nước ta bị tàn phá gần hết, diện tích rừng chủ yếu rừng trồng rừng non phục hồi có trữ lượng gỗ 100 m3/ha - Rừng giàu số nơi xa xơi hẻo lánh địa hình hiểm trở khó khai thác, vườn quốc gia - Hiện diện tích rừng có tăng lên phân bố khơng Diễn biến diện tích rừng Việt Nam ( đơn vị: triệu ha) Năm 1985 1990 1995 1999 Tổng diện tích 14,30 11,16 10,60 9,89 9,17 9,30 10,99 11,78 12,30 Rừng trồng 0,58 0,74 1,05 1,52 1,91 2,21 Rừng tự nhiên 14,30 11,07 10,18 9,30 8,43 8,25 9,47 9,86 10,89 Độ che phủ(%) 1945 0,00 1976 0,01 1980 0,42 2002 43,00 33,80 32,10 30,00 27,80 28,20 33,20 35,8 ( Bảng : Biến động diện tích rừng Việt Nam qua thời kì) 2004 37,6 Nguyên nhân - Do chiến tranh Giai đoạn 1961-1975 nước ta bị Mỹ rai xuống 13 triệu bom 72 triệu lít chất độc hóa học, đặc biệt Miền Nam hủy diệt khoảng 4,5 triệu rừng (WB 1995) - Do khai thác mức + Khai thác gỗ Giai đoạn 1986-1991 lượng gỗ bị khai thác 3,5 triệu m3/năm, khoảng 80,000 bị năm Giai đoạn 1992-1996 lượng gỗ bị khai thác khoảng 1,5 triệu m3/năm Giai đoạn 1997 đến lượng gỗ bị khai thác khoảng 0,35 triệu m3/năm + Khai thác củi làm nhiên liệu Nhu cầu lượng từ củi chiếm 75% nhu cầu lượng nước, ước tính năm có khoảng 22-23 triệu nhiên liệu khai thác từ rừng Năm 1995, có khoảng 21 triệu củi khai thác năm Ngồi khai thác lâm sản q ngồi gỗ như: song, mây, nứa Xây dựng sở hạ tầng Như xây dựng đường giao thông xuyên qua khu rừng, khu dân cư, hồ thủy điện Cháy rừng Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ cục kiểm lâm cháy rừng Trong 42 năm quâ từ (1963-2005) có 49,600 vụ cháy rừng Năm 2002, x ảy 1,098 vụ cháy rừng Năm 2003, xảy 642 vụ cháy rừng Ngồi gia tăng dân số di cư Hậu 7.1.Mơi trường - Khí hậu + Làm tăng hiệu ứng nhà kính, trái đất ngày nóng lên - Đất bị thối hóa bạc màu, rửa trơi nhiều - Nguồn nước + Đặc biệt hệ thống nước ngầm bị suy giảm nghiên trọng nhiều + Các dòng nước thường xun bị cạn kiệt thành dòng chảy tạm thời + Gia tăng tượng lũ quét, lũ ống - Sinh vật + Động vật Làm chết nhiều loài Mất nhà mơi trường sống nhiều lồi động vật, suy thối tài ngun rừng đẩy nhiều lồi động vật vào nguy tuyệt chủng như: Báo Gấm, Tê Giác, Culi Lớn, Trĩ sao… + Thực vật thực vật quý có nguy tuyệt chủng cần bảo vệ như: Cẩm Lai,Trầm Hương, Sam Bông, Trắc… 7.2.Kinh tế - Nông nghiệp gia tăng tượng mùa, hạn hán, tượng ngập mặn, đất phèn ven biển - Công nghiệp ngành công nghiệp sản xuất giấy, sản xuất lâm sản - Dịch vụ ảnh hưởng tới ngành du lịch 7.3 Con người - Dễ mắc bệnh tật - Thiếu nhiều giá trị du lịch, lịch sử, dược liệu Biện pháp - Tuyên truyền, phổ biến, nâng cấp nhận thức quản lí bảo vệ rừng - Quy hoạch xác định lâm phận loại rừng ổn định - Hoàn thiện thể chế, sách, pháp luật - Nâng cao trách nhiệm việc bảo vệ rừng - Hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân - Xây dựng sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bảo vệ - Tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số - Chấm dứt tình trạng du canh du cư - Xây dựng vường quốc gia khu bảo tồn,đóng cửa rừng - Xây dựng mơ hình kinh tế VACR ...5.2 Suy giảm chất lượng rừng - Năm 1943 số 14 triệu rừng có tới 70% rừng giàu (trữ lượng 200300m3 /ha) Đến năm 2005 số 12,7 triệu rừng có tới 70% rừng nghèo - Sở dĩ rừng tự nhiên nước ta bị... hết, diện tích rừng chủ yếu rừng trồng rừng non phục hồi có trữ lượng gỗ 100 m3/ha - Rừng giàu số nơi xa xơi hẻo lánh địa hình hiểm trở khó khai thác, vườn quốc gia - Hiện diện tích rừng có tăng... biến diện tích rừng Việt Nam ( đơn vị: triệu ha) Năm 1985 1990 1995 1999 Tổng diện tích 14,30 11,16 10,60 9,89 9,17 9,30 10,99 11,78 12,30 Rừng trồng 0,58 0,74 1,05 1,52 1,91 2,21 Rừng tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tìm HIỂU về tài NGUYÊN RỪNG ở VIỆT NAM, TIỂU LUẬN tìm HIỂU về tài NGUYÊN RỪNG ở VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay