Giáo án lớp 4 soạn theo dạy học hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018

52 77 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 07:32

Đây là bộ Giáo án buổi chiều Lớp 4 Cả năm soạn theo hướng Phát triển năng lực học sinh Mới ra 2018 thực học theo chương trình hiện hành, Giáo dục lối sống lớp 4 được thiết kế theo từng tuần học với cách trình bày khoa học, cụ thể bám sát từng đối tượng học sinh. Các dạng bài tập có trong một tiết buổi chiều được soạn theo hướng phát triển nang lực học sinh, dạy học theo hướng phân hóa đối tượng. Giáo án cso nội dung cụ thể B giáo dục & đào tạO B PHN TIU HC    GIÁO ÁN LỚP SOẠN THEO DẠY HỌC HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019 Năm hoc: 2018 – 2019 TUẦN Thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 TẬP ĐỌC Nỗi dằn vặt an- đrây-ca I MC TIấU: Kiến thức - Hiểu nghĩa số từ ngữ khó bài: dằn vặt, khóc nấc lên, - Hiểu ND bài: Hiểu ND: Nỗi dằn vặt cảu An-đrây-ca thể tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực nghiêm khắc với lỗi lầm thân (trả lời câu hỏi SGK) Kĩ - Đọc rành mạch, trôi chảy; biết đọc với giọng kể chậm rãi, tình cảm, bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện Thái độ - Giáo dục HS đức tính trung thực, tình cảm u thương gia đình Góp phần phát triển lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ * GDKNS: Xác định giá trị ; Nhận thức thân; Tư phê phán II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Tranh minh họa SGK, bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc - HS: SGK, vở, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, đóng vai - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (3p) - Đọc thuộc lòng Gà Trống Cáo + Cáo làm để dụ Gà Trống xuống? Hoạt động học sinh -TBHT điều hành: - HS đọc + Cáo đon đả mời chào Gà xuống đất để báo cho Gà biết: Từ mn lồi kết thân… + Hãy luôn cảnh giác giống Gà Trồng + Câu chuyện khuyên điều gì? - GV nhận xét, tuyên dương, dẫn vào Luyện đọc: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết nhận diện đoạn văn, đọc đúng, đọc rành mạch, trôi chảy giải nghĩa số từ ngữ * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc (M3) - HS đọc bài, lớp đọc thầm - GV lưu ý giọng đọc cho HS: giọng kể - Lớp trưởng điều hành cách chia đoạn chậm rãi, ý phân biệt lời nhà vua lời bé Chôm - GV chốt vị trí đoạn: - Bài chia làm đoạn: +Đoạn 1: An-đrây-ca mang nhà +Đoạn 2: Bước vào phòng năm - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối tiếp đoạn nhóm lần phát từ ngữ khó (An- đrây- ca ; hoảng hốt , nấc lên nức nở.) - Lưu ý sửa lỗi đọc ngắt nghỉ cho - Luyện đọc từ khó: Đọc mẫu (M4)-> HS (M1) Cá nhân (M1)-> Lớp - Giải nghĩa từ khó: dằn vặt (đọc phần - Hướng dẫn giải nghĩa thêm số từ: giải) + Em hiểu "khóc nấc lên" khóc nào?(khóc to, khóc thành cơn) +Chạy mạch chạy nào? (chạy thật nhanh, không nghỉ) - HS đọc nối tiếp đoạn lần theo điều khiển nhóm trưởng - Các nhóm báo cáo kết đọc - HS đọc (M4) 3.Tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung học, nêu nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - GV đưa câu hỏi theo phiếu giao - Nhóm trưởng điều hành nhóm việc: thảo luận để trả lời câu hỏi (5p) - TBHT điều hành việc báo cáo, nhận xét + Khi câu chuyện xảy An - đrây – ca + An - đrây – ca lúc tuổi, em sống tuổi, hồn cảnh gia đình em lúc với mẹ ơng bị ốm nặng nào? +Cậu nhanh nhẹn mua + Khi mẹ bảo An - đrây – ca mua thuốc cho ông thái độ cậu nào? + An - đrây-ca làm đường + An- đrây- ca gặp cậu bạn mua thuốc cho ông đá bang rủ nhập cuộc, Mải chơi nen cậu quên lời mẹ dặn Mãi sau nhớ ra, cậu chạy mạch đến cửa hàng mua thuốc mang + Đoạn kể với em chuyện gì? An - đrây- ca mải chơi quên lời mẹ dặn + Chuyện xảy An-đrây- ca + An-đrây-ca hoảng hốt thấy mẹ mang thuốc nhà? khóc nấc lên, ơng cậu đời + Thái độ An- đrây- ca lúc + Cậu ân hận mải chơi nên nào? mang thuốc chậm mà ông Cậu khóc, dằn vặt kể cho mẹ nghe + An - đrây-ca tự dằn vặt + Cậu khóc biết ơng qua đời, cậu nào? cho nỗi Cậu kể hết cho mẹ nghe, đêm ngồi gốc táo ông trồng + Câu chuyện cho em thấy An - đrây- + An- đrây-ca yêu thương ông, lại ca cậu bé nào? tha thứ cho chuyện mải chơi mà mua thuốc chậm để ông + Nội dung đoạn gì? Nỗi dằn vặt An - đrây - ca + Qua câu chuyện em thấy dược -Cậu bé An-đrây-ca người yêu điều từ An - đrây - ca? thương ơng, có ý thức trách nhiệm với người thân Cậu trung thực nghiêm khắc với thân lỗi lầm - GV ghi nội dung lên bảng - HS ghi vào - nhắc lại nội dung GDKNS: Chúng ta phải có đức tính trung thực dũng cảm học tập sống Đó đức tính tốt, giúp tiến Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diến cảm đọc phân vai TĐ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - lớp + Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn HS thảo luận phát lời nhân vật, hiểu thái độ nhân vật - HS M4 đọc mẫu tồn - Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc phân vai + Phân vai nhóm + Luyện đọc phân vai nhóm - Thi đọc phân vai trước lớp - Lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét chung Hoạt động ứng dụng (1 phút) - Qua đọc, em rút học gì? - HS nêu suy nghĩ Hoạt động sáng tạo (1 phút) - Đặt tên khác cho câu truyện ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN TiÕt 26: LuyÖn tËp I MỤC TIÊU: Kiến thức - Củng cố kiến thức biểu đồ tranh, biểu đồ cột Kĩ - Đọc số thông tin biểu đồ Thái độ - HS có thái độ học tập tích cực Góp phần phát triển lực: - Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic *Bài tập cần làm: BT 1; II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Các biểu đồ học - HS: Vở BT, SGK, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC; Hoạt động giáo viên Khởi động: (5p) Hoạt động học sinh - TBVN điều hành lớp khởi động hát vui nhộn chỗ - GV giới thiệu vào Hoạt động thực hành:(30p) * Mục tiêu:- HS đọc thông tin biểu đồ tranh, biểu đồ cột - So sánh thông tin * Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm- Lớp Bài 1: Nhóm 2-Lớp + Đây biểu đồ biểu diễn ? + Biểu đồ biểu diễn số vải hoa vải trắng bán tháng - HS làm việc nhóm chia sẻ trước lớp.TBHT điều hành hoạt động báo cáo + Tuần cửa hàng bán 2m vải + Sai Vì tuần bán 200m vải hoa hoa 1m vải trắng, hay sai ? Vì 100m vải trắng ? + Đúng vì: 100m x = 400m +Tuần cửa hàng bán 400m vải, hay sai ? Vì ? +Đúng, vì: Tuần bán 300m, tuần +Tuần cửa hàng bán nhiều vải bán 300m, tuần bán 400m, tuần nhất, hay sai ? Vì ? bán 200m So sánh ta có: 400m > 300m > 200m +Tuần bán 100m x = 300m vải +Số mét vải hoa tuần cửa hàng bán hoa Tuần bán 100m x = 200m nhiều tuần mét ? vải hoa, tuần bán nhiều tuần là: 300m – 200m = 100m +Vậy điền hay sai vào ý thứ 4? + Nêu ý kiến em ý thứ năm ? +Điền +Sai, tuần bán 100m vải hoa, tuần bán tuần 300m – 100m = 200m vải hoa Bài 2: Cá nhân-Lớp - GV gọi hs đọc yêu cầu đề - Hs đọc yêu cầu đề - HS làm vào - 1, hoc sinh lên làm bảng lớp - GV nhận xét, đánh giá làm HS - HS đối chiếu chữa (8-10 bài) a/ Tháng có 18 ngày mưa b/ Số ngày mưa tháng nhiều tháng là: 15-3= 12 ( ngày ) c/ Số ngày mưa trung bình tháng là: (18 + 15 + 3) : = 12 ( ngày ) - Chốt lại cách tìm số TBC - HS đọc yêu càu đề Bài (bài tập chờ dành cho HS ht sớm) - GV yêu cầu HS nêu tên biểu đồ -Biểu đồ: Số cá tàu Thắng Lợi bắt + Biểu đồ chưa biểu diễn số cá tháng ? +Tháng tháng + Nêu số cá bắt tháng tháng +Tháng tàu bắt tấn, tháng tàu bắt +Cột rộng ô + Nêu bề rộng cột + Cột cao vạch số tháng bắt +Nêu chiều cao cột cá - HS vẽ vào sách bút chì -GV chữa Hoạt động ứng dụng (1p) - Ghi nhớ KT Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm hiểu loại biểu đồ khác ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC (VNEN) BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG (TIẾT 1) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG KHOA HỌC ( CT HIỆN HÀNH) MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Kể tên số cách bảo quản thức ăn: làm khơ, ướp lạnh, ướp mặn, đóng hộp, … Kĩ - Thực số biện pháp bảo quản thức ăn nhà Thái độ - Có ý thức tham gia số công việc đơn giản nhà Góp phần phát triển lực - NL giải vấn đề sáng tạo, hợp tác II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: + Các hình minh hoạ trang 24, 25 / SGK (phóng to có điều kiện) + Một vài loại thức ăn bảo quản - HS: Một vài loại rau, củ, 2.Phương pháp, kĩ thuật - PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trò chơi học tập, thí nghiệm - KT: Động não, chia sẻ nhóm đơi, tia chớp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt đông giáo viên Hoạt đông của học sinh 1, Khởi động (4p) + Vì cần ăn nhiều rau chín? - HS trả lời điều hành TBHT + Để thực VS ATTP ta cấn làm gì? -GV nhận xét, khen/ động viên, dẫn vào 3.Bài mới: (30p) * Mục tiêu: - Nắm số cách bảo quản thực phẩm - Thực hành bước sơ chế trước bảo quản thực phẩm * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm –Lớp HĐ1: Các cách bảo quản thức ăn Nhóm - Lớp - Yêu cầu nhóm quan sát hình - HS làm việc nhóm Đại diện nhóm minh hoạ trang 24, 25 / SGK thảo trình bày luận nhóm theo câu hỏi sau: + Hãy kể tên cách bảo quản thức + Hình 1: Phơi khơ ăn hình minh hoạ? + Hình 2: Đóng hộp + Hình 3, 4: Ướp lạnh + Hình 5: Làm mắm (ướp mặn) + Hình 6: Làm mứt (cơ đặc với đường) + Hình 7: Ướp muối( cà muối) + Gia đình em thường sử dụng + GĐ em thường phơi khô, ngâm nước cách để bảo quản thức ăn? mắm, ướp lạnh tủ lạnh + Các cách bảo quản thức ăn có lợi + Giúp cho thức ăn để lâu, khơng ích gì? bị chất dinh dưỡng thiu *GV: Có nhiều cách để giữ thức ăn - Nhận xét, bổ sung lâu, không bị chất dinh dưỡng ôi thiu Các cách thơng thường làm gia đình là: Giữ thức ăn nhiệt độ thấp cách cho vào tủ lạnh, phơi sấy khô ướp muối HĐ2: Nguyên tắc việc bảo quản Nhóm – Lớp thức ăn: - GV nêu vấn đề: Các loại thức ăn có chứa nhiều nước vàcác chất dinh dưỡng, mơi trường thích hợp cho vi sinh vật phát triển Vì vậy, chúng dễ bị hư - HS thảo luận nhóm – Báo cáo: hỏng, thiu, Vậy nguyên tắc chung + Là làm cho thức ăn khô để vi sinh việc bảo quản thức ăn gì? vật khơng phát triển + Làm cho vi sinh vật khơng có mơi trường hoạt động ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập vào thức ăn - Thực hành làm tập: + Trong cách bảo quản đây, cách làm cho vi sinh vật khơng có mơi trường hoạt động? Cách ngăn không cho vi sinh vật xâm + Làm cho vi sinh vật khơng có mơi nhập vào thức ăn? trường hoạt động; a, b, c, e a Phơi khô, nướng, sấy + Ngăn không cho vi sinh vật xâm b Ướp muối, ngâm nước mắm nhập vào thức ăn: d c Ướp lạnh d Đóng hộp e Cơ đặc với đường *GV: Trước đưa thức ăn vào bảo quản, phải chọn loại tươi, loại bỏ phần giập, nát, úa, … sau rửa để nước Trước dùng để - HS thực hành sơ chế rau muống trước nấu nướng phải rửa Nếu cần bảo quản phải ngâm cho bớt mặn (đối với loại ướp muối) HĐ ứng dụng - GV phát phiếu học tập cá nhân Điền vào bảng sau tên đến loại thức ăn cách bảo quản gia đình em? - HS làm việc cá nhân.- Chia sẻ lớp Tên thức ăn Cách bảo quản Tên thức ăn Cá Rau cải Mít, dừa, Thịt Cà Cách bảo quản Ướp lạnh Muối Làm mứt Muối, làm lạnh Muối HĐ sáng tạo (1p) - Khi muốn sử dụng loại thịt để + Chuyển xuống ngăn mát vài tiếng ngăn đá, phải làm rã đơng bên ngồi để hạn chế làm chất dinh + Rã đơng băng lò vi sóng, dưỡng? ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG : Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ Ngêi viÕt trun thËt thµ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - viết đúng trình bày tả sẽ, biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật; khơng mắc q năm lỗi - Hiểu nội dung đoạn cần viết - Làm tập tả phân biệt tiếng có phụ âm đầu s/x, tiếng có hỏi, ngã Kĩ năng: - Rèn kỹ viết đẹp, viết tả Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ viết - Tính trung thực Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Bảng phụ, phiếu học tập - HS: Vở, bút, Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (2p) * Cách tiến hành: Cả lớp đứng - HS hát kết hợp với vận động dậy vừa hát kết hợp với vận động điều hành TBVN hát Baby Sharp - GV dẫn vào Chuẩn bị viết tả: (6p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung CT, viết từ khó, dễ lẫn tượng tả, biết cách trình bày đoạn văn * Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm – Lớp a Trao đổi nội dung đoạn cần viết - Gọi HS đọc đoan cần viết - học sinh đọc - Yêu cầu thảo luận nhóm 2: - HS thảo luận (2p) báo cáo trước lớp + Nhà văn Ban- dắc có tài gì? + Ông có tài tưởng tượng viết truyện ngắn, truyện dài + Trong sống, ông người + Ông người thật thà, nói dối nào? thẹn đỏ mặt - Giáo dục HS tính trung thực - Hs viết nháp từ khó: Pháp, Ban-dắc, thẹn, ấp úng - HS đọc từ viết khó - hs đọc lại viết Cả lớp đọc thầm Viết tả: (20p) * Mục tiêu: Hs viết tốt đoạn tả GV đọc Trình bày sạch, đẹp, hình thức đoạn văn * Cách tiến hành: - GV đọc - HS viết vào - GV giúp đỡ HS M1, M2 - Lưu ý tư ngồi, cách để Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá viết bạn Nhận lỗi sai sửa sai * Cách tiến hành: Cá nhân- Cặp đôi - Cho học sinh tự sốt lại - Học sinh xem lại mình, dùng theo bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Trao đổi (cặp đơi) để sốt hộ - GV nhận xét, đánh giá - - Nhận xét nhanh viết HS - Lắng nghe Làm tập tả: (5p) * Mục tiêu: Giúp HS phân biệt "l/n * Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp đôi- Chia sẻ trước lớp Bài 2: - Làm cá nhân – Chia sẻ cặp đơi – Lớp lỗi sai âm đầu l/n gia đình có em bé, HS cần bố mẹ theo dõi cân nặng, chiều cao khám dinh dưỡng định kì cho bé HĐ3: Trò chơi: Kết nối Bước 1: Tổ chức: - GV chia lớp làm đội: Mỗi đội cử đội trưởng, rút thăm xem đội nói trước Bước 2: GV nêu cách chơi luật chơi VD: Đội nói “thiếu chất đạm” Đội phải trả lời nhanh” bị suy dinh dưỡng” Tiếp theo, đội lại nêu, “thiếu i- ốt” Đến đội phải nói tên bệnh “sẽ bị bướu cổ” Trường hợp đội nói sai đội câu đố Chú ý: Cũng nêu tên bệnh đội phải nói thiếu chất - Kết thúc trò chơi, GV khen/ động viên Hoạt động ứng dụng (1p) Hoạt động sáng tạo (1p) - Lắng nghe Cả lớp - HS tham gia trò chơi hướng dẫn GV - Ghi nhớ số bệnh thiếu chất dinh dưỡng cách phòng bệnh thiếu dinh dưỡng - Sưu tầm tranh ảnh bệnh thiếu dinh dưỡng ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Më réng vèn tõ: trung thùc - tù träng I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết thêm số từ ngữ chủ điểm Trung thực - Tự trọng Kĩ -Bước đầu biết xếp từ Hán - Việt có tiếng “trung” theo hai nhóm nghĩa (BT3) đặt câu với từ nhóm (BT4) - Tìm danh từ theo yêu cầu đặt câu với danh từ Thái độ - Tích cực, tự giác học Góp phần phát triển lực - NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Phiếu học tập, từ điển, bảng phụ - HS: Vở BT, bút, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - KT: động não, đặt câu hỏi, chia sẻ, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - TBHT điều hành lớp trả lời-nhận xét + Thế DT chung, DT riêng - HS trả lời + Lấy VD DT chung, DT riêng - HS lên bảng viết danh từ - Nhận xét, khen/ động viên - Dẫn vào Hoạt động thực hành (30p) * Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ chủ điểm Trung thực - Tự trọng; bước đầu biết xếp từ Hán - Việt có tiếng “trung” theo hai nhóm nghĩa đặt câu với từ nhóm * Cách tiến hành: Bài tập 1: Nhóm 2- Lớp - Gọi đại diện lên trình bày - GV HS khác nhận xét, bổ sung - HS đọc to, lớp theo dõi - Thảo luận cặp đôi làm - Đại diện nhóm lên trình bày - Cả lớp chữa theo lời giải từ điền đúng: tự trọng, tự kiêu, tự ti, tự tin, tự ái, tự hào - GV chốt lại lời giải đúng, HS giải nghĩa số từ: + Em hiểu tự kiêu? tự ái? + Tự kiêu: Tự cho giỏi người khác nên coi thường người khác + Tự ái: tự cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ thân - HS đọc lại đoạn văn sau điền hoàn chỉnh Bài tập 2: Nhóm- Lớp - Tổ chức thi đua đội chơi hình thức sau: - HS làm vào VBT- Chia sẻ nhóm Đội 1: Đưa từ đơi- Chia sẻ lớp Đội 2: Tìm nghĩa từ Đ/a: (Sau lần đổi lại Đội đưa + Một lòng gắn bó với lý tưởng, nghĩa từ để đội tìm từ) tổ chức hay người là: Trung thành + Một lòng việc nghĩa là: Trung nghĩa + Ngay thẳng, thật là: trung thực + Trước sau một, khơng lay chuyển là: trung kiên + Ăn nhân hậu, thành thật, trước sau là: trung hậu - Nhận xét, khen/ động viên Bài tập 3: - Phát giấy, bút y/c nhóm làm - Y/c nhóm làm xong trước lên dán phiếu trình bày - Y/c nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận lời giải a) Trung có nghĩa “ở giữa” b) Trung có nghĩa “một lòng dạ” - Gọi hs đọc lại hai nhóm từ Bài tập 4: - HS tiếp nối đặt câu theo Nhóm đặt thắng - GV nhận xét, tuyên dương đặt câu hay Hoạt động ứng dụng (1p) Hoạt động sáng tạo (1p) Nhóm 2- Lớp - Hoạt động nhóm - Các nhóm lên trình bày - Các nhóm khác n.xét bổ sung - Các nhóm so sánh chữa Trung có nghĩa Trung có nghĩa “ở giữa” “một lòng dạ” Trung thu Trung thành Trung bình Trung nghĩa Trung tâm Trung kiên Trung trực Trung hậu - Hs suy nghĩ, đặt câu + Bạn Tuấn học sinh trung bình nhóm lớp nhiều câu + Thiếu nhi thích tết trung thu …………… - Lắng nghe ghi nhớ HS - Ghi nhớ từ ngữ thuộc chủ điểm - Tìm thêm câu thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG TOÁN TiÕt 30: phÐp trõ I MỤC TIÊU Kiến thức - Củng cố kiến thức phép trừ số có chữ số Kĩ - HS thực thành thạo phép tính trừ có nhớ khơng nhớ khơng q lượt không liên tiếp Thái độ - Tính xác, cẩn thận, làm việc nhóm tích cực Góp phần phát triển NL - NL tự học, làm việc nhóm, NL tính tốn * Bài tập cần làm : BT1, BT2 (dòng 1), BT3 II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: Vẽ sẵn sơ đồ bảng phụ, phiếu học tập - HS: Vở BT, bút, sgk Phương pháp, kĩ thuật - PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, trò chơi học tập - KT: động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Khởi động:(5p) Hoạt động học sinh - HS hát vận động điều hành TBVN - GV dẫn vào Hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: Biết đặt tính biết thực phép tính trừ số đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ không lượt không liên tiếp * Cách tiến hành: - GV viết lên bảng hai phép tính trừ 865279 – 450237 -2 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm 647253 – 285749 vào nháp – Chia sẻ nhóm - Yêu cầu HS đặt tính tính - GV yêu cầu HS lớp nhận xét -HS nêu nhận xét làm hai bạn bảng cách đặt tính kết tính + Em nêu lại cách đặt tính thực + Đặt tính:Ta thực đặt tính cho phép tính ? hàng đơn vị thẳng cột với +Thực phép tính theo thứ tự từ phải sang trái -GV tổng kết, chuyển hoạt động Hoạt động thực hành:(15p) * Mục tiêu: Đặt tính tính xác kết phép tính Vận dụng giải tốn liên quan * Cách tiến hành: Bài - Cá nhân- Chia sẻ lớp - GV yêu cầu HS tự đặt tính thực -2 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm phép tính vào 987 864 839 084 783 251 246 937 204 613 592 147 - Làm kiểm tra bạn + Nêu cách đặt tính thực tính - HS nêu cách đặt tính thực phép số phép tính tính: - GV nhận xét, đánh giá Bài (dòng 1) Với HSNK y/c hồn Cá nhân- Nhóm 2- Lớp thành - HS đọc yêu cầu đề toán Gv gọi HS đọc yêu cầu đề -2 em lên bảng thực hiện, lớp làm bảng 600 65 102 -GV theo dõi, giúp đỡ HS chưa 455 - 13 859 hoàn thành 39 145 51 243 - HS lên làm thực đặt tính: - Nhận xét 80000 – 48765 941302- 298764 - Lưu ý HS TH trừ có nhớ nhiều lần Bài Cá nhân –Nhóm – Lớp -GV gọi HS đọc đề -HS đọc - HS làm cá nhân- Chia sẻ nhóm - HS làm bảng lớp Bài giải Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP Hồ Chí Minh dài: 730 – 315 = 415 (km) Đáp số: 415 km Bài (Bài tập chờ dành cho HS hoàn - HS làm vào Tự học thành sớm) Bài giải Năm ngoái trồng số là: 214 800- 60 600 = 134 200 (cây) Cả hai năm trồng số là: 214 800 + 134 200 = 349 000 (cây) Đáp số: 349 000 HĐ ứng dụng (1p) HĐ sáng tạo (1p) - Hoàn thiện BTT - Giữ nguyên lời văn, thay số cho BT để thành toán giải ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG . _ TẬP LÀM VĂN LuyÖn tËp xây dựng đoạn văn kể chuyện I MC TIấU: Kiến thức - Dựa vào tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện Kĩ - Biết phát triển ý nêu 2,3 tranh để tạo thành 2,3 đoạn văn kể chuyện Thái độ - Thái độ: Yêu thích văn học, ham học hỏi tham khảo sách văn học Góp phần phát triển lực - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: +Tranh minh hoạ cho truyện trang 64, SGK (phóng to tranh có điều kiện) + Bảng phụ - HS: Vở BT, sgk Phương pháp, kĩ thuât - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát - KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) - TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét + Mỗi đoạn văn văn kể + Mỗi đoạn văn kể việc chuyện kể nội dung gì? + Khi viết đoạn văn cần lưu ý điều gì? + Đầu đoạn viết lùi vào Hết đoạn có dấu chấm xuống dòng - Nhận xét, khen/ động viên - Chuyển ý vào Hoạt động thực hành:(30p) * Mục tiêu: +Dựa vào tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rìu lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện + Phát triển ý tranh thành đoạn văn kể chuyện * Cách tiến hành: * Bài tập 1: Cá nhân - Nhóm – Lớp - GV đặt câu hỏi gợi ý để HS nắm - HS đọc yêu cầu bài, quan sát cốt truyện: tranh - Lớp thảo luận nhóm báo cáo: +Truyện có nhân vật nào? +Truyện có hai nhân vật: chàng tiều phu cụ già (tiên ông) + Câu chuyện kể lại chuyện gì? + Câu chuyện kể lại việc chàng trai nghèo đốn củi ông tiên thử thách tính thật thà, trung thực qua việc rìu + Truỵên có ý nghĩa gì? +Truyện khun trung thực, thật sống *GV: Câu chuyện kể lại việc chàng trai tiên ông thử thách tính thật thà, trung thực qua lưỡi rìu - Gọi HS đọc lời gợi ý tranh - Yêu cầu HS dựa vào tranh minh họa, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu - GV chữa cho HS, nhắc HS nói ngắn gọn, đủ nội dung hưởng hạnh phúc - HS đọc tiếp nối lời gợi ý tranh – Tập kể nhóm Ví dụ lời kể: Ngày xưa có chàng tiều phu sống nghề chặt củi Cả gia tài anh rìu sắt Một hơm, chàng đốn củi lưỡi rìu bị văng xuống sông Chàng làm cách để vớt lên cụ già lên hứa giúp chàng Lần thứ nhất, cụ vớt lên lưỡi rìu vàng, chàng bảo khơng phải Lần thứ hai, cụ vớt lên lưỡi rìu bạc, chàng khơng nhận Lần thứ ba, cụ vớt lên lưỡi rìu sắt, anh sung sướng nhận lưỡi rìu cám ơn cụ Cụ già khen chành trai thât tặng chàng ba lưỡi rìu - Nhận xét, khen HS nhớ cốt truyện lời kể có sáng tạo *Bài tập 2: - Quan sát đọc thầm -Gv hướng dẫn làm *VD: Tranh + Anh chàng tiều phu làm gì? + Chàng tiều phu đốn củi chẳng may lưỡi rìu bị văng xuống sơng + Khi chàng trai nói gì? + Chàng trai nói: “Cả gia tài ta có lưỡi rìu Nay rìu khơng biết lấy để sống đây?” + Hình dáng chàng tiều phu + Chàng trai nghèo, trần, đóng khố, nào? người nhễ nhại mồ hôi, đầu quấn khăn màu nâu + Lưỡi rìu chàng trai nào? + Lưỡi rìu sắt chàng bóng loáng - Tổ chức cho HS thi kể - HS kể tranh - Nhận xét lời kể bạn - Hướng dẫn HS làm tương tự với tranh lại - Nhận xét, đánh giá - Hệ thống lại theo bảng sau -HS điền vào phiếu học tập Đoạn Nhân vật làm gì? Nhân vật nói gì? Ngoại Lưỡi rìu vàng hình Bạc, sắt nhân vật Cụ già lên Cụ già vớt sống lên lưỡi rìu, đưa cho chàng trai, chàng trai ngồi bờ xua tay Cụ già vớt lên lưỡi rìu thứ hai Chàng trai xua tay Cụ già vớy lên lưỡi rìu thứ ba, tay vào lưỡi rìu Chàng trai giơ hai tay lên trời Cụ già tặng chàng trai lưỡi rìu Chàng chắp tay tạ ơn Cụ hứa vớt rìu giúp Cụ già râu chàng trai Chàng tóc bạc chắp tay cảm ơn phơ, vẻ mặt hiền từ Cụ bảo: “Lưỡi rìu Chàng trai đây”, chàng vẻ mặt thật trai nói: “Đây khơng phải rìu ” Cụ hỏi: “Lưỡi rìu chứ?” Chàng trai đáp: “Lưỡi rìu khơng phải con” Cụ hỏi: “Lưỡi rìu có phải khơng?” chàng trai mừng rỡ: “ Đây rìu con” Cụ khen: “Con người trung thực, thật Ta tặng ba lưỡi rìu” Chàng trai mừng rỡ nói: “Cháu cảm ơn cụ” Lưỡi rìu vàng sáng lố Lưỡi rìu bạc sáng lấp lánh Chàng trai vẻ mặt hớn hở Lưỡi rìu sắt Cụ già vẻ hài lòng Chàng trai vẻ mặt vui sướng ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (VNEN) TRUNG DU BẮC BỘ (TIẾT 1) ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ĐỊA LÍ (CT HIỆN HÀNH) TÂY NGUYÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu Tây Nguyên: + Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau: Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh + Khí hậu có hai mùa rõ rệt: mùa mưa, mùa khô Kĩ - Chỉ cao nguyên Tây Nguyên đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam: Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh * HS khiếu: Nêu đặc điểm mùa mưa, mùa khô Tây Nguyên Thái độ - Biết trân quý người dân miền Tổ quốc Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ, NL giải vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ * GD BVMT: Một số đặc điểm mơi trường TNTN việc khai thác TNTN miền núi trung du (rừng, khoáng sản, đất đỏ ba dan, sức nc ); Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng phong phú, sống ngời dân dựa nhiều vào rừng : củi đun, thực phẩm Bởi vậy, cần giáo dục học sinh tầm quan trọng việc bảo vệ khai thác hợp lí rừng * GD TKNL: Tây Nguyên nơi bắt nguồn nhiều sơng, sơng chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nên lòng sơng thác ghềnh Bởi vậy, Tây Nguyên có tiềm thuỷ điện to lớn Tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vấn đề bảo vệ nguồn nước, phục vụ sống II CHUẨN BỊ: Đồ dùng - GV: +Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam +Tranh, ảnh tư liệu cao nguyên Tây Nguyên - HS: Vở, sách GK, Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: (5p) - TBHT điều hành lớp trả lời nhận xét: + Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ + Là vùng đồi núi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh bát úp + Trung du Bắc Bộ thích hợp trồng + Cây ăn quả: cam, chanh, dứa, vải…; loại nào? CN: cọ, chè… - Nhận xét, khen/ động viên - GV chốt ý giới thiệu Bài mới: (30p) * Mục tiêu: + Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu Tây Nguyên: + Chỉ cao nguyên Tây Nguyên đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam * Cách tiến hành: Nhóm-Lớp HĐ 1: Tây Nguyên –xứ sở Cá nhân-Lớp cao nguyên xếp tầng: a Xác định vị trí đặc điểm chung cao nguyên - GV vị trí khu vực Tây - HS Nguyên đồ địa lí TN Việt Nam - GV yêu cầu HS dựa vào kí hiệu vị trí cao nguyên lược đồ - HS vị trí cao nguyên hình SGK - GV gọi HS lên bảng đồ - Cao nguyên Kon Tum, CN Plâyku, Địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường CN Đắc Lắk, CN Lâm Viên, CN Di đọc tên cao nguyên theo thứ tự từ Linh Bắc xuống Nam - Dựa vào bảng số liệu mục - CN Đắc Lắc, Kon Tum, Di Linh, Lâm SGK, xếp thứ tự cao nguyên theo Đồng độ cao từ thấp tới cao? + Em có nhận xét cao + Các cao nguyên xếp tầng nguyên Tây Nguyên? - GV kết luận cao nguyên b Tìm hiểu đặc điểm riêng HĐ2: Nhóm – Lớp cao nguyên - GV chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm tranh, ảnh tư liệu - Thực theo yêu cầu GV: cao nguyên + Nhóm 1: cao nguyên Đắc Lắc + Cao nguyên Đắc Lắc CN thấp + Nhóm 2: cao nguyên Kon Tum CN Tây Nguyên, bề mặt + Nhóm 3: cao nguyên Di Linh phẳng, nhiều sông suối + Nhóm 4: cao nguyên Lâm Viên đồng cỏ Đất đai phì nhiêu, đơng dân - GV cho HS nhóm thảo luận theo TN gợi ý sau: Trình bày số đặc điểm + Cao nguyên Kon Tum CN rộng tiêu biểu cao nguyên (mà nhóm lớn Bề mặt cao nguyên phân cơng tìm hiểu) phẳng, , có chỗ giống đồng - GV cho HS đại diện nhóm trình Trước đây, tồn vùng phủ rừng bày trước lớp kết làm việc rậm nhiệt đới rùng ít, nhóm kết hợp với tranh, ảnh - GV sửa chữa, bổ sung giúp nhóm hồn thiện phần trình bày HĐ3: Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô: - YC HS dựa vào mục bảng số liệu SGK, trả lời câu hỏi sau: + Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào tháng nào? Mùa khơ vào tháng nào? + Khí hậu Tây Nguyên có mùa? Là mùa nào? + Mô tả mùa mưa mùa khô TN? - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời kết luận Hoạt động ứng dụng (2p) - TKNL, BVMT: Tây Nguyên nơi bắt nguồn nhiều sơng, sơng chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nên lòng sơng thác ghềnh Bởi vậy, Tây Nguyên có tiềm thuỷ điện to lớn Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vấn đề bảo vệ nguồn nước, phục vụ sống + Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng phong phú, sống người dân dựa nhiều vào rừng : củi đun, thực phẩm… Bởi vậy, cần thấy tầm quan trọng việc bảo vệ khai thác hợp lí rừng Hoạt động sáng tạo (1p) TV chủ yếu loại cỏ + Cao nguyên Di Linh gồm đồi lượn, sóng dọc theo dòng sơng Bề mặt tương đối phẳng, phủ lớp đất đỏ bad an dày, khơng phì nhiêu CN Đắc Lắk Mùa khơ khơng khắc nghiệt, có mưa tháng hạn nên CN lúc cúng xanh tốt + Cao ngun Lâm Viên có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu; sơng suối có nhiều ghềnh thác CN có khí hậu mát quanh năm Nhóm 2- Lớp - HS làm việc nhóm + Mùa mưa tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 Còn mùa khô vào tháng 1, 2, 3, 4, 11, 12 + Khí hậu Tây Ngun có hai mùa mùa mưa mùa khơ + Mùa mưa có … - HS khác nhận xét -HS đọc học - HS liên hệ BVMT, TKNL bảo vệ rừng theo câu hỏi gợi ý GV - Hãy tìm hát nói Tây Nguyên ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG SINH HOẠT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN I MỤC TIÊU: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Khởi động - Lớp tham gia trò chơi: Bịt mắt đoán vật Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Lớp văn nghệ - múa hát tập thể mẹ giáo THỂ DỤC TẬP HỢP HÀNG NGANG, DĨNG HÀNG, ĐIỂM SỐ TRÒ CHƠI: KẾT BẠN I MỤC TIÊU: Kiến thức - Thực tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số - Trò chơi"Kết bạn" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động Định lượng 1-2p PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX 3-5p  II.PHẦN CƠ BẢN a Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số +Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển,GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS tổ +Tập hợp lớp, cho tổ thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua +Cả lớp tập GV điều khiển để củng cố b Trò chơi"Kết bạn" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi, cho lớp chơi 10-15p XXXXXXXX XXXXXXXX 3- 5p  5p X X X X X X X X X X  X X X X III.PHẦN KẾT THÚC - Cho HS chạy thường vòng quanh sân trường, chuyển thành chậm, vừa vừa thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học XXXXXXXX XXXXXXXX 5p  ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG THỂ DỤC ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - ĐỨNG LẠI TRỊ CHƠI: “NÉM TRÚNG ĐÍCH” I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết cách vòng phải, vòng trái hướng đứng lại - Trò chơi"Bỏ khăn" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Kĩ - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Thái độ - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG I.PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX - Chạy theo hàng dọc quanh sân trường (200 - 300m) - Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh" II PHẦN Ôn vòng phải, vòng trái, đứng lại +Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, sửa chữa sai sót cho tổ +Tập hợp lớp cho tổ thi đua trình diễn GV nhận xét, biểu dương tổ +Tập lớp GV điều khiển để củng cố b Trò chơi"Ném trúng đích" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi, cho số HS lên chơi thử Sau cho lớp chơi 1-2p  5-7p XXXXXXXX XXXXXXXX  5-6p X X X X X O O X X X X X  X X X   III PHẦN KẾT THÚC - GV cho lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học 2-3p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG _ ... +Khối lớp Ba có lớp ? Đó +Có lớp lớp 3A, 3B, 3C lớp ? +Nêu số học sinh giỏi toán +Lớp 3A có 18 học sinh, lớp 3B có 27 lớp? học sinh, lớp 3C có 21 học sinh +Trong khối lớp Ba, lớp có nhiều +Lớp. .. nhiều học sinh giỏi toán học sinh giỏi toán ? Lớp có nhất, lớp 3A có học sinh gioi toán học sinh giỏi toán ? +Trung bình lớp Ba có +Trung bình lớp có số học sinh giỏi học sinh giỏi tốn ? toán là:... Giáo án lớp soạn theo Định hướng Phát triển Năng lực HS _Năm học 2018 – 2019, truy cập vào link bên làm theo hướng dẫn viết nhé: https://goo.gl/A8xwbb (Nhấn Ctrl + click vào link, copy link dán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 soạn theo dạy học hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018, Giáo án lớp 4 soạn theo dạy học hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018, III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC, HĐ khởi động (3p), II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay